Geen uitzondering in fosfaatrechtenstelsel voor biologische melkveehouder

Het fosfaatrechtenstelsel geldt ook onverkort voor een biologisch gemengd bedrijf. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) komt op dinsdag 10 september tot dat oordeel in de zaak van een bedrijf dat aan het omschakelen was naar een biologisch gemengd bedrijf met akkerbouw en melkvee en dat deze omschakeling op 2 juli 2015 nog niet had voltooid. Daardoor komt het bedrijf melkkoeien te kort om de kringloop te sluiten en dat raakt de bedrijfsvoering in het hart.

Deel dit topic Geen uitzondering in fosfaatrechtenstelsel voor biologische melkveehouder (agriholland.nl)

Het fosfaatrechtenstelsel geldt ook onverkort voor een biologisch gemengd bedrijf. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) komt op dinsdag 10 september tot dat oordeel in de zaak van een bedrijf dat aan het omschakelen was naar een biologisch gemengd bedrijf met akkerbouw en melkvee en dat deze omschakeling op 2 juli 2015 nog niet had voltooid. Daardoor komt het bedrijf melkkoeien te kort om de kringloop te sluiten en dat raakt de bedrijfsvoering in het hart.

Nieuwsgrazer

Reacties

+2
Erco
Tja je kon t altijd proberen he?
de jonge
""Het ging namelijk uitbreiden voordat het beschikte over de vereiste vergunningen"". Dus hierin word in feite aangegeven dat als er meer fosfaatrechten zijn uitgegeven dan er vergunning voor was,dat illegaal is?? of lees ik het verkeerd
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @de jonge:
of lees ik het verkeerd

Je leest het verkeerd.
de jonge
@Jack Rijlaarsdam hoe moet ik het wel lezen dan?
John Spithoven
@de jonge Dat is moeilijk. In al die zaken waarin men na de peildatum heeft uitgebreid of aan het uitbreiden was, wordt het hebben van een nb wet vergunning niet als vereiste gesteld voor het krijgen van fosfaatrechten. Er wordt in alle zaken terugverwezen naar de uitspraak van 9 jan 2019. Ook in deze uitspraak.

uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument/…

Daar staat deze passage

5.5
Het College is van oordeel dat in gevallen als de onderhavige, waarin op de peildatum
nog niet over alle voor het rechtsgeldig functioneren van de uitbreiding benodigde vergunningen wordt beschikt en op het verkrijgen van een of meer van die vergunningen is vooruitgelopen met het doen van al dan niet omkeerbare investeringsbeslissingen, in beginsel geen ruimte is om aan te nemen dat sprake is van een schending van artikel 1 van het EP. Dit uitgangspunt geldt ook wanneer er, zoals in het geval van appellante, zeer aanzienlijke financiële consequenties zouden kunnen voortvloeien uit het thans geldende stelsel. Dat, zoals appellante heeft betoogd, het beoogde aantal melkkoeien op de peildatum feitelijk nog niet op het bedrijf stond en de NB-vergunning dan ook op die datum nog niet benodigd was, en dat appellante er niet aan twijfelde dat de vergunning zou worden verleend, is naar het oordeel van het College in dezen niet bepalend. Het gaat om de beoogde uitbreiding en al hetgeen met het oog daarop aan vergunningen vereist was.


Volgens mij wordt er steeds gezegd dat op de peildatum: en de dieren, en de stal incl de vergunning aanwezig moet zijn. Nu met het vervallen van de PAS weet ik niet wat dat voor gevolgen heeft.
+1
robbies
@John Spithoven In het ene topic eenheid prediken en in het ander topic diegenen die op 2 juli geheel conform de PAS handelden op de kast jagen. Met jou komen we er wel John
+3
John Spithoven
@robbies Dat doe ik niet. Kom op. Ik citeer alleen de rechtspraak en probeer een vraag te behandelen.

We vergeten met zijn allen dat de overheid deze chaos veroorzaakt heeft. Als individu hebben we geen invloed op juiste wetgeving. De overheid wel. Dat allerlei politieke partijen ruimte zoeken bij ons is onterecht. Ze hebben zelf via de tweede kamer de discussie over de PAS gevoerd en via de eerste kamer bekrachtigd. Dus zelf schuldig aan de puinzooi.
+4
robbies
Quote Reactie van @John Spithoven:
Dat doe ik niet. Kom op. Ik citeer alleen de rechtspraak en probeer een vraag te behandelen.

Je bent al twee weken lang jezelf aan het afvragen of de koeien op 2 juli wel rechtmatig waren op PAS-bedrijven, aangezien de op 1 juli in werking getreden PAS uiteindelijk onverbindend is verklaard. Daarmee zaai je onrust. Nergens voor nodig.

Ik ben van mening dat de koeien wel rechtmatig waren, want de PAS was het vergunningverlenend kader. Er was geen alternatieve systematiek van vergunningverlening. Maar dat is ook maar een mening.

Beter bel je een jurist en deel je hier het antwoord. Hebben we allemaal iets aan.
de jonge
@John Spithoven klopt,dit is alleen aan de overheid te wijten en aan niemand anders. ik ben van mening dat als ze bij een beroep naar de vergunning kijken van 2-7 ze dat bij alle toegewezen rechten behoren te doen. het is onvoorstelbaar wat een zooi de staat ons mee opscheept,dit hebben ze nog niet eens voor elkaar en dan zitten ze al weer met stikstof ellende. Een systeem wat is goedgekeurd door de overheid en die horen zelf hun verantwoording te nemen en niet oplossen over de rug van de boeren.
robbies
@de jonge
Quote:
 Een systeem wat is goedgekeurd door de overheid en die horen zelf hun verantwoording te nemen en niet oplossen over de rug van de boeren.

Waarom dan in het eerste deel van je tegel pleiten voor herziening van het aantal rechten bij bedrijven die onder de PAS vallen?
+1
de jonge
@robbies wat ik zeg is dit.....als je op 2-7-2015 vergunning of amvb had van bv 100 stuks vee en je had er bv 130 behoor je in mijn ogen geen rechten te krijgen voor 130 maar voor 100. heb je na 2-7-2015 vergunning gekregen voor meer stuks en je hebt fosfaatrechten bijgekocht of je hebt die ruimte nog niet eens benut,horen ze van dat gedeelte af te blijven. het zijn 2 aparte hoofdstukken.het is toch niet te rijmen dat bij iemand die bezwaar aantekend er wel gekeken wordt naar de vergunningen en bij de toewijzing niet...dat is toch pure discriminatie. als je op 2-7-2015 meer vee hield dan in de vergunning of amvb aanwezig,ben je toch in feite zelfs strafbaar??dus belonen ze overtreders van de wet??
+3
robbies
Quote Reactie van @de jonge:
wat ik zeg is dit.....als je op 2-7-2015 vergunning of amvb had van bv 100 stuks vee en je had er bv 130 behoor je in mijn ogen geen rechten te krijgen voor 130 maar voor 100. heb je na 2-7-2015 vergunning gekregen voor meer stuks en je hebt fosfaatrechten bijgekocht of je hebt die ruimte nog niet eens benut,horen ze van dat gedeelte af te blijven. het zijn 2 aparte hoofdstukken.het is toch niet te rijmen dat bij iemand die bezwaar aantekend er wel gekeken wordt naar de vergunningen en bij de toewijzing niet...dat is toch pure discriminatie. als je op 2-7-2015 meer vee hield dan in de vergunning of amvb aanwezig,ben je toch in feite zelfs strafbaar??dus belonen ze overtreders van de wet??

je bent appelen met peren aan het vergelijken. De appelante in de door jou aangehaalde zaak had nog geen vergunningaanvraag ingediend. Dat is heel wat anders dan een bedrijf die wel conform verguinning handelde, maar waarbij de onderliggende wetgeving achteraf wordt afgeschoten. Het ene ligt binnen de macht van de ondernemer, het andere erbuiten. Lijkt me toch helder, maar jij wil graag zien dat de korting teruggedraaid wordt ten koste van collega's die na jaren op slot gezeten te hebben weer wat konden doen.
+1
de jonge
@robbies volgens mij vergeet je,dat er hier in mijn ogen een paar mensen zijn die vragen proberen op een correcte manier te bantwoorden,dwz hoe het wettelijk gezien zit en niet hoe het voelt. daarvan is john er 1. om hem persoonlijk aan te spreken is niet nodig,hij zegt hoe het wettelijk zit in zijn ogen en niet wat hij er persoonlijk van vind..
robbies
@de jonge
Quote:
,hij zegt hoe het wettelijk zit in zijn ogen en niet wat hij er persoonlijk van vind..

Bij mijn weten is John geen jurist, maar een simpele koeienboer. Aan zijn veronderstellingem hebben we dus niks, terwijl het voor sommige collega's al onzeker genoeg is.
+3
Twentsch Land
Simpele koeienboer........die bestonden vroeger———tegenwoordig niet meer 😉

Nou vooruit dan, een enkeling nog.

Bedoel ik John niet mee ( even voor alle duidelijkheid )

@robbies
+1
robbies
Quote Reactie van @Twentsch Land:
Simpele koeienboer........die bestonden vroeger———tegenwoordig niet meer Nou vooruit dan, een enkeling nog.Bedoel ik John niet mee ( even voor alle duidelijkheid )

ik chargeer. Simpele koeienboeren bestaan inderdaad niet
+2
Erik!1879
@robbies minder simpel als vele in het bestuur van FRC/LTO (al zitten er daar ook bij die wat in de kop hebben). Als je weet wat John allemaal doet en heeft dan oordeel je misschien anders.
+2
robbies
Quote Reactie van @Erik!1879:
Als je weet wat John allemaal doet en heeft dan oordeel je misschien anders.

Niemand is onfeilbaar. Ik herhaal het nog een keer; dat de wetgeving met terugwerkende kracht onverbindend is verklaard, wil niet zeggen dat collega's met een PAS-melding/vergunning onrechtmatig gehandeld hebben. Er is ook nog zoiets als een vertrouwensbeginsel
+6
John Spithoven
@robbies Dat laatste ben ik met je eens. Voor de rest laat ik het maar voor wat je schrijft.

Fosfaat heb ik de moed genomen om te vertellen wat er mis is. Volgens mij heb ik daar niet zo veel over uit mijn duim gezogen.

Ammoniak, een week of drie geleden , vrijdags, werd de nmv uitgenodigd voor een bijeenkomst. Plan wat voor gesteld werd was om een sectorplan te maken met de op dit moment nog vergunde rechten. Verder het tekort via technische maatregelen herverdelen. Waanzin, is mijn persoonlijke mening. Door druk van buitenaf is dit niet gebeurd. Ook werd er gelekt dat er op 1 september een peildatum kwam. Boeren is paniek, zelf telefoon van twee adviesburo´s die overtuigd waren dat er wat kwam.

Waarom een sectorplan, de overheid heeft een probleem. En dat moet de insteek zijn. De overheid heeft een wanprestatie geleverd.

Mijn rol, ik heb een klein netwerkje en probeer te delen wat is hoor. Daarnaast probeert dat simpele boertje samen met jullie wijzer te worden van elkaar.
+1
slagroomvla
Quote Reactie van @John Spithoven:
die overtuigd waren dat er wat kwam.

Er komt ook wat aan, dat proefballonnetje van Tjeerd is gewoon een eerste opzetje naar een korting op alle dierrechten/vergunningen, de rest van de coalitie weet hier wel van. Zo begint het kneden, dit is niet toevallig.
robbies
Quote Reactie van @John Spithoven:
Dat laatste ben ik met je eens. Voor de rest laat ik het maar voor wat je schrijft.Fosfaat heb ik de moed genomen om te vertellen wat er mis is. Volgens mij heb ik daar niet zo veel over uit mijn duim gezogen.Ammoniak, een week of drie geleden , vrijdags, werd de nmv uitgenodigd voor een bijeenkomst. Plan wat voor gesteld werd was om een sectorplan te maken met de op dit moment nog vergunde rechten. Verder het tekort via technische maatregelen herverdelen. Waanzin, is mijn persoonlijke mening. Door druk van buitenaf is dit niet gebeurd. Ook werd er gelekt dat er op 1 september een peildatum kwam. Boeren is paniek, zelf telefoon van twee adviesburo´s die overtuigd waren dat er wat kwam.Waarom een sectorplan, de overheid heeft een probleem. En dat moet de insteek zijn. De overheid heeft een wanprestatie geleverd.Mijn rol, ik heb een klein netwerkje en probeer te delen wat is hoor. Daarnaast probeert dat simpele boertje samen met jullie wijzer te worden van elkaar.

heel verhaal, wat ik ook nog eens grotendeels onderschrijf. Blijf ver weg van sectorplannen is ook mijn uitgangspunt. Verder heb je veel inspanningen geleverd, maar daarom niet kritisch zijn? Op 1 juli 2015 is de PAS in werking getreden en op 2 juli zijn er fosfaatrechten gekomen. Al het vee op 2 juli was dus gewoon legaal op dat moment. Wat schiet je ermee op om boeren die op 2 juli conform de wet handelden, nu illegaliteit te verwijten? Leg het voor aan een jurist en kom dan terug met zijn/haar antwoord. Daar hebben we met zijn allen veel meer aan.
DeBoerin
Quote Reactie van @robbies:
Op 1 juli 2015 is de PAS in werking getreden en op 2 juli zijn er fosfaatrechten gekomen. Al het vee op 2 juli was dus gewoon legaal op dat moment.

Er kon dus vanaf 1 juli ontwikkelruimte aangevraagd worden om benodigde vergunning te verkrijgen. Niemand had de benodigde vergunning op 2 juli 2015 ontvangen en dus ook niet legaal vergund op 2 juli.
+1
de jonge
@robbies ik denk dat jij john in deze materie behoorlijk onderschat. die heeft er meer kaas van gegeten dan menig ander
robbies
Quote Reactie van @de jonge:
ik denk dat jij john in deze materie behoorlijk onderschat. die heeft er meer kaas van gegeten dan menig ander

Ik onderschat John niet, maar ik vind dat hij nu verdachtmakingen over illegaal vee aan het maken is.
Frans1
Quote Reactie van @robbies:
diegenen die op 2 juli geheel conform de PAS handelden

hmmm, Juridisch zul je gelijk hebben, daarom zal het ook zo gepland zijn, maar het rechtsgevoel zegt toch wat anders
+1
robbies
Quote Reactie van @Frans1:
hmmm, Juridisch zul je gelijk hebben, daarom zal het ook zo gepland zijn, maar het rechtsgevoel zegt toch wat anders

Vorige week postte jij hier ook dat in sommige gebieden ontwikkeling helemaal op slot zat. Voor die collega's was het fijn dat de PAS er kwam. Waarom dat nu ondermijnen?

Wanneer je diegenen aan wil pakken die met voorkennis handelden; die kunnen ook gewoon nog een NB-vergunning oude stijl hebben hé
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @robbies:
die kunnen ook gewoon nog een NB-vergunning oude stijl hebben

De rasechte anticipeerder. Schandalig.

@de jonge heeft zelf de boot blijkbaar gruwelijk gemist en misgunt nu anderen de toegekende rechten. Zelfs wanneer zij al jaren een gelijk aantal koeien molken, maar gewoon nooit een NB-vergunning hebben aangevraagd.
robbies
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Zelfs wanneer zij al jaren een gelijk aantal koeien molken, maar gewoon nooit een NB-vergunning hebben aangevraagd.

Dat punt heb ik nog niet eens aangesneden. Het is namelijk helemaal niet verplicht om een NB-vergunning te hebben. Pas bij ontwikkelingen kwam die eis om de hoek kijken
Frans1
Quote Reactie van @robbies:
Pas bij ontwikkelingen kwam die eis om de hoek kijken

Daar heb je gelijk in
+1
DeBoerin
Quote Reactie van @robbies:
Het is namelijk helemaal niet verplicht om een NB-vergunning te hebben. Pas bij ontwikkelingen kwam die eis om de hoek kijken

NB wetvergunning verplicht sinds 1998
wetboek-online.nl/wet/…

Wie tussen 25 mei 1998 en 1 juli 2015 willekeurig welke ontwikkeling heeft doorgemaakt had dus over een NB wet moeten beschikken.
Door dat overheid niet aan handhaving deed en enkel intensief (varkens / kippen) deze NB wetvergunning aanvroeg waren veel melkveebedrijven met uitbreiding tussen 1998 en 2015 reeds in overtreding. Dus........
de jonge
@Jack Rijlaarsdam beste man ik heb helemaal geen boot gemist,ik ben zeer tevreden. ik wil gewoon weten hoe het rechtmatig werkt. wat is daar mis mee
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @de jonge:
ik ben zeer tevreden

Die indruk wek je niet. Je bent hier continu aan het hameren op het intrekken van rechten bij degenen die de NB-vergunning niet op orde hadden op 2 juli 2015. Daar zullen wat anticiperende veeaanvoerders bij zitten, maar het merendeel is gewoon melkveehouders zonder fikse groeiambities die volkomen te goeder trouw nooit een NB aangevraagd hebben. Die categorie komt dan met stip binnen in de knelgevallen top tien.
de jonge
@Jack Rijlaarsdam neee dat zie jij niet goed. het gaat mij om gelijkheid,of je doet het 1 of je doet het ander,maar het is niet terecht om de 1 wel rechten toe te kennen zonder vergunning en de ander die in bezwaar zit,op dat punt af te wijzen en dan ook nog van 2019,dus degenen die in 2018 in bezwaar zaten voor dezelfde wet met dezelfde datum hadden geen afwijzing op de gronden die nu wel plaatsvinden. vind jij dat terecht dan,of is dat wetsongelijkheid. dan behoor je alles terug te draaien, of je keurt alles goed inclusief de pasvergunningen ook voor degenen die ze nog niet hebben benut. onder het motto : afgegeven blijft gegeven dus er zit geen einddatum meer aan. en voor degenen die einddatum hadden in de papieren,die worden met terugwerkende kracht geschrapt en blijven gewoon geldig tot ze zijn benut..... dan is het voor iedereen gelijk en eerlijk
cornelissen
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
die volkomen te goeder trouw nooit een NB aangevraagd hebben.

Hoefde ze ook niet ,als ze een milieuvergunning hebben van voor de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden, die toereikend is en die is normaliter gebaseerd op de aanwezige stalcapaciteit, dus dat heeft weinig met top 10 knelgevallen te maken
Frans1
Quote Reactie van @robbies:
Vorige week postte jij hier ook dat in sommige gebieden ontwikkeling helemaal op slot zat. Voor die collega's was het fijn dat de PAS er kwam. Waarom dat nu ondermijnen?

Ik ondermijn niks, de pas is toch al afgeschoten. In dit draadje gaat het over toekennen van rechten in combinatie met de nb, de een is jaren bezig om een geldige vergunning voor elkaar te krijgen (Die ben je toch nodig om een bouwvergunning rond te krijgen),een ander krijgt de vergunnig cadeau bij zn rechten door een wetswijziging. Dit geeft een compleet verkeerd signaal natuurlijk, vanuit dat oogpunt moet je mijn reactie lezen.
John Spithoven
@de jonge Waar jij op doelt is geen vergunning, geen rechten. Maar volgens mij zijn dat soort zaken nog niet bij het CBb geweest. De meeste die bij het CBb aan belanden, willen meer rechten dan dat ze beschikt gekregen hadden. Maar andersom aangespannen door externe partijen ken ik gelukkig (nog) niet.
robbies
Quote Reactie van @John Spithoven:
Maar andersom aangespannen door externe partijen ken ik gelukkig (nog) niet.

als je door blijft gaan in het openbaar de rechtmatigheid van de PAS-vergunningen/meldingen in twijfel te trekken, dan is het inderdaad afwachten totdat een MOB een zaak bij het CBB aanhangig gaat maken
John Spithoven
@robbies Nogmaals lees mijn voorgaande bijdrage. Ik verbaas mij ook nog steeds waarom geen enkele sectorpartij een claim neerlegd bij overheid. Zij hebben een onrechtmatige daad geleverd!
cowboys
@John Spithoven zie ik het verkeerd als ik stel dat veehouders die op 2 july 2015 meer vee hielden dan in hun vergunning stond,en daar fosfaatrechten voor gekregen hebben dat deze. terug gevorderd kunnen worden door carola omdat ze beloond zijn voor het illegaal houden van meer vee.
de jonge
@cowboys dat is wat ik ook bedoel in andere bewoording,haha. en dan zijn we toch ook in 1 keer van het vingerwijzen naar mensen met voorkennis af die nog even snel voor 2-7-2015 de stal volgestampt hebben zonder vergunning? dan word alles gelijk getrokken
co co
@cowboys ja zeker het is namelijk ook een eis van uit Brussel volgen mijn artikel 22 van de goedkeuringsbeschikking en ja in het voor jaar zijn 7 uitspraken geweest allemaal verschillende zaken waar van 1 zaak expliciet het gaat over het niet beschikken van een geldige ( toe reikende ) NB ver gunning . stuk uit de uit spraak (RECHTSGELDIG FUNCTIONEREN)

Geen inbreuk op artikel 1 van het EP aangenomen. Vast staat dat appellante op de peildatum 2 juli 2015 niet beschikte over de vereiste NB-vergunning voor het beoogde aantal melkkoeien en jongvee. Het College is van oordeel dat in gevallen als de onderhavige, waarin op de peildatum nog niet over alle voor het rechtsgeldig functioneren van de uitbreiding benodigde vergunningen wordt beschikt en op het verkrijgen van een of meer van die vergunningen is vooruitgelopen met het doen van al dan niet omkeerbare investeringsbeslissingen, in beginsel geen ruimte is om aan te nemen dat sprake is van een schending van artikel 1 van het EP.
robbies
Quote Reactie van @co co :
ja zeker het is namelijk ook een eis van uit Brussel volgen mijn artikel 22 van de goedkeuringsbeschikking en ja in het voor jaar zijn 7 uitspraken geweest allemaal verschillende zaken waar van 1 zaak expliciet het gaat over het niet beschikken van een geldige ( toe reikende ) NB ver gunning . stuk uit de uit spraak (RECHTSGELDIG FUNCTIONEREN)Geen inbreuk op artikel 1 van het EP aangenomen. Vast staat dat appellante op de peildatum 2 juli 2015 niet beschikte over de vereiste NB-vergunning voor het beoogde aantal melkkoeien en jongvee. Het College is van oordeel dat in gevallen als de onderhavige, waarin op de peildatum nog niet over alle voor het rechtsgeldig functioneren van de uitbreiding benodigde vergunningen wordt beschikt en op het verkrijgen van een of meer van die vergunningen is vooruitgelopen met het doen van al dan niet omkeerbare investeringsbeslissingen, in beginsel geen ruimte is om aan te nemen dat sprake is van een schending van artikel 1 van het EP.

op 2 juli functioneerde de PAS toch gewoon? Het was er net een dag.
+1
de jonge
@robbies hoe wil je dat hebben dan? stel je voor dat je op 30-6-2015 een nb vergunning of amvb had voor 100 koeien en je had er op 2-7-2015 130 stuks en je hebt geen vergunning of melding gedaan of je hebt dat wel in die tussentijdse dagen gedaan maar nog geen officiele goedkeuring gekregen is het toch niet rechtsgeldig? en waren er toch 30 koeien illegaal op je bedrijf??
robbies
Quote Reactie van @de jonge:
hoe wil je dat hebben dan? stel je voor dat je op 30-6-2015 een nb vergunning of amvb had voor 100 koeien en je had er op 2-7-2015 130 stuks en je hebt geen vergunning of melding gedaan of je hebt dat wel in die tussentijdse dagen gedaan maar nog geen officiele goedkeuring gekregen is het toch niet rechtsgeldig? en waren er toch 30 koeien illegaal op je bedrijf??

Wanneer je een melding doet op 1 juli is het allemaal in orde. En geloof mij maar; op 1 juli 2015 is er bij veel adviesbureaus heel veel gemeld.
de jonge
@robbies als dat zo is,waar ben je dan bang voor. een melding was afdoende als je minder dan zoveel mol groeide anders was je een vergunning nodig toch??
robbies
Quote Reactie van @de jonge:
als dat zo is,waar ben je dan bang voor.

ik heb een onherroeplijke NB-vergunning voor 4400 kg NH3 uit 2014. Op dit vlak ben ik nergens bang voor
co co
@robbies nee robbies de pas is met terug werkende kracht onder uit gehaald .
en men kon van af 1 jullie 2015 een vergunning aan vragen onder de PAS het lijkt mijn sterk dat er al vergunningen op 2-7-2015 af zijn gegeven
de jonge
@co co dat dus
+1
robbies
Quote Reactie van @co co :
nee robbies de pas is met terug werkende kracht onder uit gehaald .en men kon van af 1 jullie 2015 een vergunning aan vragen onder de PAS het lijkt mijn sterk dat er al vergunningen op 2-7-2015 af zijn gegeven

Dan moet je jezelf eerst eens laten informeren over hoe de PAS werkt en hoe vergunningverlening in zijn algemeen werkt voordat je hier met verdachtmakingen begint te strooien. Want jij en @de jonge weten blijkbaar niet hoe een vergunningprocedure onder de PAS werkt.
de jonge
@robbies vertel.........ik leer graag over bepaalde onderwerpen,dus ik sta er voor open. ik zeg hoe ik het zie,maar als ik het niet goed zie wil ik graag weten waar mijn gedachten fout gaan.
co co
@robbies nauw robbies leg uit dan. en robbies ik wil niemand schade het gaat er mijn om hoe het spel is gespeeld niet meer en niet minder. maar gelukkig ben ik geen knel geval. je zou het maar zijn
de jonge
@co co inderdaad,ik snap ook niet waarom er opeens een paar zo op hun teentjes getrapt zijn.het gaat mij om het hele fosfaatdebacle en dat is op 2-7-2015 al begonnen
Twentsch Land
Over op de teentjes trappen gesproken !

Kijk maar niet in de spiegel 😂

@de jonge
+1
de jonge
@Twentsch Land nou daar kan ik gerust in kijken, ik heb er niet meer of minder om,ben tevreden met wat ik had en heb. het gaat mij om het wettelijke kader. bij een beroep word er naar de vergunningen gekeken en bij de toewijzing niet. dat is in mijn ogen zeer krom,het gaat immers om dezelfde datum en dezelfde wet.en daarbij om er nog even 1 in te gooien : word dit blijkbaar gebruikt na januari 2019,dus degenen voor deze datum die in beroep zijn gegaan worden niet door dit argument afgewezen. maar het is allemaal eerlijk en ik ben de boel aan het opnaaien. en zou de boot gemist hebben......geef gewoon toe dat het allemaal van geen kant deugt..........en dat de staat de ene blunder met de andere blunder probeert op te lossen. als ze het recht willen breiden horen ze of te kijken naar de vergunning op 2-7-2015 en daarbij behorende fosfaten toe te kennen of ze zeggen we legaliseren alles,ook vergunningen,meldingen na 2-7-2015 en als er genen zijn die hun ruimte nog niet benut hebben,blijft het gewoon geldig zonder einddatum erin. dan trekken ze alles recht. het is nu 1 grote soepzooi
robbies
Quote Reactie van @John Spithoven:
Ik verbaas mij ook nog steeds waarom geen enkele sectorpartij een claim neerlegd bij overheid.

Waarom zou er iemand een claim wegleggen bij de overheid? Dat kan toch pas als je aantoonbare schade oploopt? Ken jij al schadegevallen?
John Spithoven
@robbies Die schadegevallen zullen er ongetwijfeld komen. Er zijn zelfs nu door de uitspraken al bedrijven zonder een nv wet vergunning. Deze bedrijven lijden of gaan in de toekomst schade lijden.

Ook de discussie over onterechte veekrimp en de gevolgen die daar uit voort vloeien kunnen schade opleveren.

Want leg mij maar uit wat het stikstofprobleem met een discussie tot veekrimp te maken heeft. Niets

De huidige impasse komt door ondeugdelijke wetgeving, niet door te veel vee.

Dat zegt de uitspraak van de RvS ook. Er is niet te veel stikstof uitstoot maar de systematiek deugt niet.
arie.j
Quote Reactie van @John Spithoven:
@robbies Nogmaals lees mijn voorgaande bijdrage. Ik verbaas mij ook nog steeds waarom geen enkele sectorpartij een claim neerlegd bij overheid. Zij hebben een onrechtmatige daad geleverd!

kansloos, er zijn door hogere rechters wel meer wetten afgeschoten
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @robbies:
totdat een MOB een zaak bij het CBB aanhangig gaat maken

Of een melkveehouder die zo ruimte wil maken om de 8,3% korting terug te krijgen.
robbies
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Of een melkveehouder die zo ruimte wil maken om de 8,3% korting terug te krijgen.

Niet collegiaal, maar dat kan ook zomaar
buorman
Quote Reactie van @robbies:
collegiaal

Wat is dat, verdubbelen waardoor oa de niet groeiers 8,3 mochten inleveren?
jg
@robbies Conclusie is dat het fofaatrechtenstelsel onhoudbaar is...
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @de jonge:
hoe moet ik het wel lezen

Gewoon lezen wat er staat en er zelf geen dingen bij verzinnen.
de jonge
@Jack Rijlaarsdam dus geen antwoord op mijn vraag. het 1 haalt vaak het ander aan toch? dus als je bij dezelfde wet de ene keer anders oordeelt (bij beroep wel kijken naar vergunning en bij toewijzing niet)dan de andere keer,roept dat vragen op. maar dat is volgens jou niet correct
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @de jonge:
het 1 haalt vaak het ander aan toch?

Dat is jouw conclusie, maar het staat er niet.
+1
buorman
@de jonge Je kunt geen beroep op extra rechten doen bovenop de rechten die jou zijn toegekend obv de op 2/7/15 aanwezige dieren, als je oa de vergunningen daarvoor niet had.
achterhoeker2
@buorman Dat staat er niet , de rechter ziet m.n de forse financiële verplichtingen die zijn aangegaan na 2-7-15 als voorzienbaar.
Over vergunningen lees ik niks.
John Spithoven
@achterhoeker2 Over vergunning staat alleen de verwijzing naar de uitspraak 9 januari 2019. Zie hierboven.
de jonge
@achterhoeker2 . Het ging namelijk uitbreiden voordat het beschikte over de vereiste vergunningen
de jonge
@de jonge dat was het eerste punt en daarna kwam er een en.......
+1
achterhoeker2
@de jonge klopt ik zag het ook, mea culpa
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden kort , melkvee , cbb , biologisch , akkerbouw , melkkoeien , bedrijfsleven , bedrijfsvoering , melkveehouder , 2015 , kringloop en was geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!