Mogelijk aanvullende knelgevallenregeling fosfaat

Landbouwminister Carola Schouten gaat in overleg met het bedrijfsleven over steunmaatregelen voor melkveebedrijven die dreigen om te vallen door de invoering van het fosfaatrechtenstelsel.

Dat zei minister Schouten tijdens een debat in de Tweede Kamer. De coalitiepartijen CDA, VVD, D66 en CU dienden hiervoor een motie in. De landbouwminister zegt dat ze het advies van de Commissie Kalden, die zich heeft gebogen over de knelgevallen, overneemt.
 Mogelijk aanvullende knelgevallenregeling fosfaat (boerderij.nl)

Landbouwminister vraagt het bedrijfsleven om steun voor knelgevallen door het fosfaatrechtenstelsel.

Nieuwsgrazer

Laatste  |  

Reacties

Wimblij
Terecht, er zijn gezinsbedrijven die zwaar in de problemen gekomen zijn, het is geestelijk zwaar... het is niet eerlijk andere boeren extra te korten. De staat en de banken moeten deze bedrijven schadeloos stellen door de lege plekken op te kopen/te vergoeden.
+12
robbies
@Wimblij Zou dat dan niet voor alle lege plekken in alle stallen moeten gelden? Er worden er ook genoeg 8,3% gekort waardoor hun stal net niet meer vol staat. Moeten zij ook gecompenseerd worden? anderen hebben niet geïnvesteerd in een nieuwe stal, maar in grond. Wat voor knelgevallenregeling gaan we daar op los laten?
pieta
@robbies Ik zie er wel brood in. Doe maar net zo'n soort regeling als bij de derivaten.
+1
robbies
@pieta ja, jij hebt nog 60 lege plekken toch?
kaas
@robbies nee wie op groei heeft ge inversteerd na 2 juli 2015 niet. er voor wel.
+4
dwers
In 2015 gebouwd nou dan wil ik er ook nog wel 15 koeien bij, dat is nou net de boter en beleg.
+8
m uut m
Volgens de rechtbank was het voorzienbaar.
Ga je hier in mee dan is het hek van de dam.
Op naar de 20% korting
cornelissen
@m uut m Er loopt nog een hoger beroep,uitspraak februari/ maart
+9
Wimblij
@m uut m moeten we gewoon niet accepteren, de staat zorgt maar voor 20 % extra p ruimte. Varkenssector warm saneren, p-reductie in voer, kringloopwijzer, nog een ronde stoppersregeling, export van mest buiten plafond. LTO heeft helemaal niks voor elkaar gekregen. Onze LTO doet lekker niks, zij zeggen nu ook dat het voorzienbaar is en laten daarmee een groep boeren in de kou staan...... de peildatum was alleen voorzien door een aantal LTO bestuurders die net voor die tijd de latente ruimte vol gedrukt hebben....
+1
robbies
Quote Reactie van @Wimblij:
Varkenssector warm saneren

Al gevraagd aan hen?
+1
Wimblij
@robbies veel stoppende varkensboeren houden financieel niks over of een restschuld. Na tientallen jaren werken niet kunnen stoppen of met restschuld. Alleen de grote varkensboeren die willen groeien zijn tegen, ik vind het idee van de heer Vogelaar uitstekend. Dat schaad ook de grote varkensboeren niet.....
+11
Twentsch Land
@Wimblij

Wat een mooie manier om een sociaal idee te presenteren voor eigen gewin.....er lopen genoeg daklozen....geef je die ook wat van je eigen vermogen ?

Of is dan de mentaliteit ieder voor zich en god voor ons allen aan de orde ?
stan-roozen
@Twentsch Land
Bij een win-win-situatie is dat wel wat anders.
+5
robbies
@Wimblij De sector denkt daar vooralsnog zelf heel anders over. Juist familiebedrijven met een opvolger zijn faliekant tegen uitwisseling van rechten. De grote varkensboeren kopen toch wel, maar op verhitting van de rechtenmarkt zitten de familiebedrijven ab-so-luut niet te wachten. Zeker niet nu de POR-regeling is afgeschaft en er 120.000 rechten tekort zijn. Prijs is inmiddels factor 1,5 gegroeid in de regio zuid. Vorig jaar kon je nog kopen voor 90 euro. Nu met geluk voor 135 euro per recht. De afschaffing van de POR-regeling is ook in het belang van derogatiebehoud genomen. Zij hebben dus al een offer moeten brengen

Ik vind het nogal makkelijk van @JanCees om te spelen met de fosfaatruimte van een ander, zonder enige ruggespraak met die sector zelf. De varkenshouderij heeft in het verleden haar verantwoordelijkheid genomen. Nu is het de beurt aan de melkveehouderij om op eigen kracht iets op te lossen. En terecht ook, want laten we eerlijk zijn; de melkveehouderij heeft het op subsidiegebied, in opbrengstprijzen en in de wetgeving wel enorm makkelijk gehad ten opzichte van de varkenshouderij. Bij een zeugenhouder staan er varkens in de stal nog voordat de laatste werkzaamheden zijn afgerond, de melkveehouderij laat een nieuwe stal gewoon drie jaar half gevuld staan.
Wimblij
@robbies dat is toch welles nietes, jij zegt te praten namens de varkenssector. Ik kan het beoordelen op basis van een aantal varkenshouders die ik persoonlijk ken, de stoppers en de voortzetters zijn er voor. Ik ken slechts 1 varkensboer die tegen is, omdat hij extreem wil uitbreiden.... Het idee van Vogelaar heb je waarschijnlijk niet in detail gelezen, want er zitten zeker voordelen aan voor de varkenssector.
robbies
Quote Reactie van @Wimblij:
Het idee van Vogelaar heb je waarschijnlijk niet in detail gelezen, want er zitten zeker voordelen aan voor de varkenssector.

Het gaat er niet over wat ik ervan vindt. Het gaat erover dat het geschreven is zonder overleg met de varkenshouderij en de aanname dat die sector warm gesaneerd wil worden. Als de pluimveehouderij met zo'n plan kwam om een gedeelte van de melkveehouderij te saneren, dan was het Prikkebord hier te klein. Maar nu het in het voordeel van enkelen kan werken, en zeker van mij met nog wat varkensrechten en een extensieve bedrijfsvoering, zijn we ineens de barmhartige samaritaan.

Er is gewoon niet meer ruimte voor koeien in Nederland. Niet in mestplaatsingsruimte, niet binnen het fosfaatplafond, niet binnen de andere plafonds en al helemaal niet in de afzet. Waarom dan een sector opofferen die dat helemaal niet wil, die bestaansrecht heeft en die een economie achter zich heeft. Als we bijvoorbeeld 25% van de varkenshouderij afsnoepen, dan komen er daar ook weer knelgevallen en zitten wij met teveel melk.

Probeer me maar eens te overtuigen welk collectief belang er gediend wordt met deze oplossing
JanCees
@robbies lees het eerst eens al je opmerkingen over fosfaatplafond en andere milieuvraagstukken zijn geadresseerd. Je praat dus duidelijk over iets waar je jezelf niet in hebt verdiept
+4
robbies
Quote Reactie van @JanCees:
Je praat dus duidelijk over iets waar je jezelf niet in hebt verdiept

Nogal aanmatigend voor iemand die meent te moeten weten wat goed is voor een andere sector.

Ik heb je plan niet tot in details nageplozen. ik haakte eerlijk gezegd al af toen je vertelde dat er 2,5 miljard melk bij kon komen en dat die extra melkplas het verdienmodel is voor dit plan. Dat betekent dat er nogmaals 20% melk bijkomt in een overvolle markt. Vervolgens wil je 3,3 miljoen varkens weghalen uit Nederland, dat is 25% van de varkensstapel en dus 25% van een industrie die een waarde van 8 miljard vertegenwoordigt en meer dan 10.000 directe arbeidsplaatsen kent en nog eens 15.000 indirect (google maar eens op factsheet varkenshouderij).

Je afscherming van de varkenshouderij is natuurlijk waardeloos. Je stelt dat de melkveehouderij 50% meer moet betalen en dat zou de varkenshouderij moeten beschermen. Maar vandaag de dag liggen de prijzen per kilogram fosfaat factor 10 hoger. Jij bent intelligent genoeg om te weten dat elke inmenging op de markt een invloed op de prijs heeft. Je zegt het zelf nog in het filmpje op BoerenBusiness. Daarnaast houdt jouw plan ook in dat varkenshouders mogen gaan melken. Of staan we dat dan weer niet toe?

Je plan is best sympathiek bedoeld voor knelgevallen, maar is niet heel erg goed onderbouwd en behoorlijk beledigend voor de varkenshouderij. Er zullen vast en zeker varkensboeren zijn die dit graag wensen, maar als sector is de POV heel wijs om dit idee niet te ondersteunen.
JanCees
@robbies nogmaals je roept veel zonder het te lezen dat maakt dat je reactie weinig hout snijdt ik zou de cijfertjes ook maar eens op en rij zetten bij afname mestoverschot met 40% en toename 2,5 miljard kg melk. Milieutechnisch, macro-economisch en in arbeidsplaatsen ga je er fors op vooruit. Ik heb de afglopen maand tientallen reacties gehad van varkenshouders die blij zijn dat iemand dit eindelijk een keertje stelt . De POV en LTO stellen beid zelf dat ze voor een minderheid in de sector opkomen namelijk de blijvers de stoppers hebben ook belangen.
De ruimte voor de koeien is er meer dan zat zeker als ze grondgebonden worden ontwikkeld.
Het is een sociaal plan wat goed is voor beide sectoren. Jij denkt er anders over dat mag maar je onderbouwing is niet sterk
+3
Wilbert
@JanCees als jouw plan een goed plan was geweest, was het al uitgevoerd. Het is een oud idee, en het is niet gebeurt.
Nogal logisch dat belangenorganisaties er zijn voor de blijvers.
+1
cornelissen
Quote Reactie van @Wilbert:
een goed plan was geweest, was het al uitgevoerd

Dat gelde dan zeker niet voor grondgebonden groeien, volgens K.Romijn moesten de niet grondgebonden melkveehouders ook kunnen groeien, dat is dan ook massaal gebeurd. Je ziet nou het drama. Kan nou niet zeggen ,dat dat een goed plan was en hij was van verschillende kanten gewaarschuwd
pieta
Quote Reactie van @Wilbert:
Nogal logisch dat belangenorganisaties er zijn voor de blijvers.

Het zou dan ook logisch zijn dat er in elke sector een belangenvereniging kwam voor de stoppers. In de varkenshouderij zou het best zo kunnen zijn dat 70% van de varkens in bezit is van bijv 30% van de boeren. Die andere 70% boeren hebben toch ook een stem.
robbies
Quote Reactie van @pieta:
Het zou dan ook logisch zijn dat er in elke sector een belangenvereniging kwam voor de stoppers. In de varkenshouderij zou het best zo kunnen zijn dat 70% van de varkens in bezit is van bijv 30% van de boeren. Die andere 70% boeren hebben toch ook een stem.

goed idee. Ik richt er een belangenbehartiger voor stoppende melkveehouders op. Die gaat dan lobbyen voor verplichte vergoedingen voor grondgebondenheid, voor structureel verlease van fosfaatrechten zonder afroming en zonder de verplichting om minimaal 30% zelf te benutten. Eens kijken hoe snel ik het etiket winkelpassende potverteerder of sofamelker krijg opgespeld.
pieta
@robbies Dat kan en mag maar ik bedoel het meer in de trend van dat de paar blijvers in de varkenssector maar één belang lijken te hebben en dat zijn goedkope varkensrechten. Dat itt degene die stoppen wil of moet. Die heeft toch een iets ander belang. En daarmee wil ik niet zeggen dat voor mij de varkenssector hoef te krimpen maar daarvoor hoeft onder bepaalde voorwaarden nog niet een slecht idee te zijn. Wat de blijvende varkenshouder wil neigt nu toch een beetje naar doe ons die rechten maar voor weinig. Die parallel kun je toch niet echt naar de stoppers in de melkveehouderij doortrekken.
+2
christo
@pieta Kijk, als de pov graag wil dat iedereen zijn eigen sectorprobleem oplost kunnen we ons beter gaan inzetten op een goede schadevergoeding dan blijven hangen in het idee dat er ooit uitgewisseld gaat worden. Daar is er de tijd niet voor. Probleem is er nu.
robbies
Quote Reactie van @christo:
Daar is er de tijd niet voor. Probleem is er nu.

ik zou het komende jaar geen oplossingen verwachten van die orde.
robbies
Quote Reactie van @pieta:
Wat de blijvende varkenshouder wil neigt nu toch een beetje naar doe ons die rechten maar voor weinig. Die parallel kun je toch niet echt naar de stoppers in de melkveehouderij doortrekken.

Niet?? Omdat Jan Cees mij beticht van het niet doorlezen van zijn plan, heb ik het rekensommetje maar ff gemaakt. Hij wil 1,8 miljard betalen voor 12,6 miljoen kilogram fosfaat. Dat betekent 140 euro per kg fosfaat. Dat is toch een stuk minder dan de marktprijs op dit moment is, maar ligt flink boven de waarde die een varkenshouder kan betalen. Een varkensrecht wordt ineens 1000 euro waard. Dat is vergelijkbaar met een prijs van 400 euro per kilogram rundveefosfaat wat bijvoorbeeld een pluimveehouder kan gaan bieden voor onze fosfaatruimte.

Naast dat we geen ruimte hebben in de melkmarkt, vind ik het ook geen toekomstgericht plan. Je schept het precedent dat andere sectoren ook bij elkaar gaan shoppen in fosfaatruimte. En je staat toe dat pluimvee en varkenshouders gaan melken, want fosfaat is fosfaat, nietwaar?
+1
pieta
Quote Reactie van @robbies:
Naast dat we geen ruimte hebben in de melkmarkt,

Dit vind ik de beste reden om tegen te zijn.
+1
pieta
Quote Reactie van @robbies:
ij wil 1,8 miljard betalen voor 12,6 miljoen kilogram fosfaat. Dat betekent 140 euro per kg fosfaat. Dat is toch een stuk minder dan de marktprijs op dit moment is, maar ligt flink boven de waarde die een varkenshouder kan betalen.

Jij ziet wat dat betreft teveel beren op de weg. JC wil teveel varkens inwisselen. Ik zou meer denken aan een 2 miljoen kg. Je maakt gewoon een openstelling met een aantal voorwaarden van overheidswege mbt maatschappelijk draagvlak. Je staat het één keer toe om twee slagen te maken. En volgens mij heeft de varkenshouderij bij eenmaal toestaan geen structurele last hiervan. Dus het probleem wat jij benoemt is allemaal wel te omzeilen/regelen. Maar voor mij hoeft het gewoon niet vanwege de toename vh melkaanbod.
robbies
Quote Reactie van @pieta:
krimpen

varkenshouderij komt al jaren tot haar plafond zonder enkele latente ruimte. Afgelopen jaar er zelfs licht overheen volgens mij. Sector krimpt dus niet
pieta
@robbies Ik meen dat ik pas gezien heb dat ze eronder zaten.
cornelissen
Quote Reactie van @pieta:
Ik meen dat ik pas gezien heb dat ze eronder zaten.

Leaseprijs van varkensrechten is minimaal,dus als iedereen er boven zit, waarom dan het risico nemen van controle met een enorme boete
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @cornelissen:
waarom dan het risico nemen van controle met een enorme boete

Controleur selecteert achter het bureau al de risicobedrijven. Zolang je als varkenshouder onder de 106% benutting van je varkensrechten blijft, hoef je geen controle te verwachten. Daar wordt nadrukkelijk op geanticipeerd in de varkenshouderij. De extra geproduceerde fosfaat wordt wel gecompenseerd door varkensrechten die ergens anders onbenut op de plank worden gehouden.
+2
Jan S
Quote Reactie van @Wilbert:
Nogal logisch dat belangenorganisaties er zijn voor de blijvers

Dus mensen die stoppen of geen opvolger hebben, heel snel dat lidmaatschap van de LTO opzeggen. En verder natuurlijk iedereen die een kleiner bedrijf heeft als gemiddeld, dat zijn voor de LTO potentiële stoppers. Daar hoef je ook geen beleid voor te maken.
+1
dwers
Quote Reactie van @Jan S:
Dus mensen die stoppen of geen opvolger hebben, heel snel dat lidmaatschap van de LTO opzeggen. En verder natuurlijk iedereen die een kleiner bedrijf heeft als gemiddeld

Ik ben nog tot 1jan. lid van LTO, dan ben ik 1 jaar lid geweest.
+2
BoerBart
@Jan S LTO is voor diversiteit in ondernemers dus ook voor de kleintjes en stoppers krijgen ook bijna gratis advies. Dat een paar stalproppers toevallig LTO lid waren kun je de LTO niet kwalijk nemen. Vanaf zijlijn commentaar leveren is makkelijker dan belangen behartigen. Wat is er mis met circulaire visie die er nu ligt?
+3
robbies
Quote Reactie van @BoerBart:
mis met de circulaire visie die er nu ligt?

Dat er op de meest cruciale vraagstukken geen antwoord geformuleerd is en dat er de schijn op ligt dat er een paar inzaten om hun eigen bedrijfsvoering veilig te stellen. Als zo'n Verberne eerst een visie mee gaat schrijven en vervolgens aan de hand van die visie besluit om verder te intensiveren naar 75.000 kg melk per ha, dan weet ik wel dat er geen concrete afwijzing van bepaalde bedrijfsvoeringen inzit. Het blijft pappen en nathouden.
cornelissen
Quote Reactie van @BoerBart:
dan belangen behartigen

Wou jij de wanorde, die K.Romijn heeft achtergelaten belangenbehartiging noemen,. ondanks alle waarschuwingen. Deze man was het absolute ondereind van sectorbelangenbehartiging en had het beter aan de politiek over kunnen laten. Alleen op het laatst nog even vlug met NZO een onrechtvaardig fosfaatreductieplan in elkaar prutsen om de derogatie en zijn eigen wanbeleid te
camoufleren
Ik zal LTO , als men geen fatsoenlijke knelgevallenregeling steunt, er nog jaren aan herinneren.
+1
Jan S
Quote Reactie van @BoerBart:
LTO is voor diversiteit in ondernemers dus ook voor de kleintjes en stoppers krijgen ook bijna gratis advies.

Ja, dat zeggen ze, maar het blijkt nergens uit. Aan de vrucht kent men de boom. Voor de kleintjes hebben ze gratis advies. (Waarschijnlijk om zo snel mogelijk te stoppen.) Gezien de contributie is dat heel duur advies!
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Jan S:
. (Waarschijnlijk om zo snel mogelijk te stoppen
Laat dat "waarschijnlijk" maar weg. Het is "zeker weten".
Jan S
Quote Reactie van @BoerBart:
Wat is er mis met circulaire visie die er nu ligt?

Er worden geen standpunten ingenomen over de zaken die er werkelijk toe doen. De grondgebondenheid en bijvoorbeeld mega stellen. Voor de rest is het wensdromen, zonder enige uitleg hoe het één en ander te verwezenlijken.
cornelissen
@Jan S Ben geen lid van de LTO, maar volgens het verslag in de krant,was er gisteravond op een ledenvergadering in Joure ontevredenheid ,omdat echte grondgebondenheid ontbrak en men bang is ,dat met de fosfaatrechten alleen melkkoeien worden gehouden en het jongvee uit het buitenland. Een maatschappelijk zeer ongewenste ontwikkeling
BoerBart
@cornelissen daarbij hoop ik dat de vakgroep een list verzint om jongveeloos boeren te ontmoedigen. Dit is gewoon varkensboer spelen
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @BoerBart:
Dit is gewoon varkensboer spelen
En dat is precies waar de LTO voor staat. En niet jouw idee dat LTO voor diversiteit in de sector staat, vergeet dat maar rustig.
+1
Jan S
Quote Reactie van @cornelissen:
Ben geen lid van de LTO, maar volgens het verslag in de krant,was er gisteravond op een ledenvergadering in Joure ontevredenheid ,omdat echte grondgebondenheid ontbrak en men bang is ,dat met de fosfaatrechten alleen melkkoeien worden gehouden en het jongvee uit het buitenland. Een maatschappelijk zeer ongewenste ontwikkeling

Ik denk dat de overgrote meerderheid van de melkveehouders prima zou kunnen leven met een maximum aantal van laten we in eerste instantie zeggen 3 GVE/ha. Geef de boeren die daar boven zitten een aantal jaren de tijd om dat te halen. maar de grootste schreeuwers en Big Agri bepalen kennelijk het beleid.
+1
pieta
@Jan S Je hebt mijn idee overgenomen. Fantastisch man we zijn het eens. 😁
Jan S
Quote Reactie van @pieta:
Je hebt mijn idee overgenomen. Fantastisch man we zijn het eens.

Voor mij is dit een tussenstap, want beter een half ei dan een lege dop.
En ondertussen gaan we onderzoeken hoe we het mestafvoer beleid kunnen omzetten naar een aanvoerbeperking van stikstof per ha. Op die manier is er voor alle bedrijven een gelijk speelveld. Bedrijven kunnen dan produceren op basis van het voer wat ze van hun land halen aangevuld met een gelimiteerde hoeveelheid aangekocht voer (stikstof).
Ik hoop dat je hier nog enthousiaster van wordt.
pieta
@Jan S Hopen mag maar nee ik word er niet direct warm van. 😁
Jan S
Quote Reactie van @pieta:
Hopen mag maar nee ik word er niet direct warm van.

Waarom dan niet?
pieta
@Jan S Ik vind een simpele 3 GVE norm per hectare prima als bovengrens. Jij vind de KLW een gedrocht en niet huf-proof. Zelfde gaat op voor het plan met voer. In essentie is het idee niet slecht.
+1
Jan S
Quote Reactie van @pieta:
Jij vind de KLW een gedrocht en niet huf-proof. Zelfde gaat op voor het plan met voer. In essentie is het idee niet slecht.

3 GVE doet geen recht aan bedrijven die efficient zijn. (Ik denk dat 3 GVE te veel is maar laten we het daar maar niet over hebben). Alles wat je wilt controleren is niet HUF-proof, omdat er altijd mensen zijn die door de mazen van de regels glippen. Maar het is beter dan regelgeving op basis van modellen. Want er is geen enkel model dat recht doet aan de praktijk, omdat altijd van aannames en gemiddelden wordt uitgegaan die vooral voor de voorlopers zeer belemmerend werken. Belemmerend omdat juist die bedrijven niet in de modellen passen.
pieta
Quote Reactie van @Jan S:
geen enkel model dat recht doet aan de praktijk, omdat altijd van aannames en gemiddelden wordt uitgegaan die vooral voor de voorlopers zeer belemmerend werken. Belemmerend omdat juist die bedrijven in in de modellen passen

? Ik vind het tegenstrijdig wat je hier beweert.
+2
Jan S
Quote Reactie van @pieta:
? Ik vind het tegenstrijdig wat je hier beweert.

Je hebt gelijk. De tekst moet zijn:

Want er is geen enkel model dat recht doet aan de praktijk, omdat altijd van aannames en gemiddelden wordt uitgegaan die vooral voor de voorlopers zeer belemmerend werken. Belemmerend omdat juist die bedrijven niet in de modellen passen.

(m'n laptop springt soms terug in de tekst die ik aan het typen ben)
pieta
Quote Reactie van @Jan S:
3 GVE doet geen recht aan bedrijven die efficient zijn

Jij vind het teveel en een ander te weinig omdat ie efficiënt is. Ik ben wat simpeler ingesteld. Fosfaatrechten voor het aantal dieren en een GVE-norm van bijv 3 per ha om uitwassen te voorkomen en een zekere mate van grondgebondenheid te waarborgen.
+2
grondlozeboer
@JanCees ik zal wel heel kort door de bocht denken. Maar waar wil je al die melk laten dan?

Er is nu al een bepaalde melkfabriek die op de rem gaat trappen als er teveel melk komt.
En het was al niet wenselijk volgens sommiggen dat je jongvee omzet in melkvee. En dan nog even 2,5 miljard liter erbij gaan melken.

Shoot me if i am wrong 🤔
+2
hans1980
@grondlozeboer De melkfabrieken gaan alle extra melk verwerken na einde melkquotering . Men kan en mag zo'n belangrijke afspraak niet zo naar ff naast zich neerleggen , het is een capaciteits probleem van RFC niets meer of minder dat al 3 jaar speelt...
cornelissen
@hans1980 Geeft ,de kwaliteit aan van P.Boer als meeloper van K.Romijn via NZO en als voorzitter en president -commissaris van RCF. Zijn afscheid is kennelijk met weinig lovende woorden gegaan, aldus een ledenraadslid , de problemen achterlatend
+2
KuikenenKoe
Quote Reactie van @cornelissen:
Zijn afscheid is kennelijk met weinig lovende woorden gegaan, aldus een ledenraadslid ,

oh ja ?
bad standing ? en dan moest hij zeker ook nog zijn rfc tatoeages laten verwijderen ?
grondlozeboer
@hans1980 fc gaat dat niet doen. Dat is wel gebleken lijkt me
JanCees
@grondlozeboer je hebt momentopnames en de actuele vraagstukken en de vraagstukken wat goed is op de langere termijn. Voor RFC zit er een tijdelijke belang in minder melk.
RFC is bezig om jaar resultaat op te poetsen en de verdienste per kg melk te maximaliseren vanwege een strategische stap die ze volgend jaar willen gaan maken.
Daar past tijdelijk geen extra NL melk bij omdat de hogerrenderende afzet daarmee door RFC momenteel niet kan worden waargemaakt .
Andere zuivelaars hoor je niet hardop vragen om krimp of standstill sterker nog ze hebben of koopkrachtige vraag en ondernemer Koolen wil zelfs starten in zuivelverwerking en in Heerenveen is Ausnutria Hyproca een forse capaciteit aan het ontwikkelen en bij Aware zie je ook weer bouwactiviteiten dus die zullen ook wel uitbreiden.

Voor de middelange en lange termijn is er een groeiende vraag naar zuivel en is vraagstijging groter dan de aanbod stijging zeker in combinatie met vraagstukken als klimaat en beschkbaarheid van water.
Er zijn niet zo heel veel plaatsen in de wereld waar je met een relatief lage footprint kan melken en die tevens een goede zuivelinfrastructuur hebben.

Ik shoot je niet maar geef wel weer dat je iets verder moet shooten om te zien wat er speelt in de wereld.
hans1980
@JanCees En dan heb je 50 ha. Polder grond mogen de koeien het gras nog niet vreten..
familie pelle
@JanCees
Welke strategische stap wil fc gaan
Maken??
JanCees
@familie pelle daar ga ik komende week verhaal over schrijven voor agrio (Veldpost/Agraaf/Stal en Akker en Vee en Gewas zal er rond de kerst inkomen
+1
jan.1
Quote Reactie van @JanCees:
daar ga ik komende week verhaal over schrijven voor agrio (Veldpost/Agraaf/Stal en Akker en Vee en Gewas zal er rond de kerst inkomen

Niet zo moeilijk doen,komt een fabrieksquotum en wordt omgeslagen naar de boeren.De laat maar komen melk is bij RFC helemaal van de baan,inzet wordt duurzaamheid en dan is een monovergister het ultieme antwoord....
grondlozeboer
@JanCees dan moeten we maar niet voor grondgebonden gaan lijkt me en zou ik graag mijn plan uitvoeren om grondloos te gaan groeien naar 150 koeien.

Wie regelt de rechten?
JanCees
@grondlozeboer lijkt me niet verstandig
+5
de hoef
Quote Reactie van @JanCees:
. Jij denkt er anders over dat mag maar je onderbouwing is niet sterk

problemen moet je altijd bij jezelf zoeken [melkvee) en niet verleggen naar een andere sector ,en willens en wetens de eigen melkmarkt gaan bederven
+1
Jan S
Quote Reactie van @de hoef:
problemen moet je altijd bij jezelf zoeken [melkvee) en niet verleggen naar een andere sector ,en willens en wetens de eigen melkmarkt gaan bederven

Het is van oorsprong een mest probleem. (eigenlijk een probleem van te veel voer importeren). Daar hebben alle sectoren mee te maken. En juist de varkenshouderij heeft het grootste probleem omdat ze het minst grondgebonden zijn en ook de mestverwerking nog niet echt een oplossing bied. Bovendien is hun manier van vee houden het minst maatschappelijk geaccepteerd. Dus een beetje blijven navelstaren per sector omdat er ooit schotten zijn tussen gezet, is al helemaal geen oplossing.
+2
robbies
Quote Reactie van @JanCees:
Jij denkt er anders over dat mag maar je onderbouwing is niet sterk

De melkmarkt is momenteel al verzadigd, als je kijkt naar de noteringen. De volatiliteit van de markt is al volop zichtbaar. De melkprijs kan zomaar een dubbeltje fluctueren in een jaar tijd. RFC heeft al een verwerkings- en verwaardingsprobleem en jij wil er alsnog 20% melk bijpompen. Dat lijkt me op zichzelf al onderbouwing genoeg.
+1
robbies
Quote Reactie van @JanCees:
Milieutechnisch, macro-economisch en in arbeidsplaatsen ga je er fors op vooruit. Ik heb de afglopen maand tientallen reacties gehad van varkenshouders die blij zijn dat iemand dit eindelijk een keertje stelt . De POV en LTO stellen beid zelf dat ze voor een minderheid in de sector opkomen namelijk de blijvers de stoppers hebben ook belangen.

Stuur me eens een linkje waarin je de milieutechnische, macro-economische en extra arbeidsplaatsen berekend.

Overigens is POV en LTO hetzelfde, maar dat terzijde
pieta
Quote Reactie van @robbies:
Overigens is POV en LTO hetzelfde, maar dat terzijd

Is dat er inmiddels officieel door?
+1
robbies
@pieta Strikt genomen zijn NVV en LTO twee entiteiten die allebei vertegenwoordigd zijn in de POV. Individueel geven ze geen mening meer; de POV is de spreekbuis. Vanaf 1 januari vloeien ze samen in de POV. Er zijn inderdaad wat morrende oud-voorzitters, maar inmiddels zijn alle regiobesturen al samengesteld. ik voorzie geen beren meer.
JanCees
@robbies zuivel NL factsheet en POV en LTO willen wel dezelfde zijn maar zijn het nog niet ik meen dat Willie van Gemert et al nog wat bezwaren hebben.
+1
robbies
Quote Reactie van @JanCees:
factsheet

bedoel je deze? nzo.nl/wp-content/uploads/…

Dat is geen prognose, maar een opsomming van feiten. Geef me nu eens een linkje waarin jij omschrijft wat de macro-economische effecten zijn en de impact op werkgelegenheid is als je 25% van de varkensstapel inruilt tegen 20% meer melk.
JanCees
@robbies ja en op basis van die opsomming kun je toch rekenen lijkt me
cs-agrar
Quote Reactie van @JanCees:
dat maakt dat je reactie weinig hout snijdt

Wat zou een melkprijs gaan doen als een er op een markt nog 2,5miljard meer aan melk aangeboden gaat worden? Een markt waarin afnemers zich nu al in gaan dekken aangaande een verwachte melkstroom die ze dan niet kunnen verwerken cq verwaarden?
Hoeveel bedrijven help je daar een afgrond mee in en in welke verhouding staat dat tot de fosfaatproblematiek?
Zomaar een dingetje, verders niet heel belangrijk natuurlijk.
de hoef
Quote Reactie van @cs-agrar:
2,5miljard meer aan melk

daar zijn wij te dom voor ceesie
cs-agrar
Quote Reactie van @de hoef:
daar zijn wij te dom voor ceesie

Ik geloof jou direct, maar van mensen in een iets wat op pak lijkt en zeker met een stropdas wordt de geloofwaardigheid altijd heel hard minder
de hoef
Quote Reactie van @cs-agrar:
d heel hard minder

die motte ook eten war
cornelissen
Quote Reactie van @cs-agrar:
geloofwaardigheid altijd heel hard minder

doet mij denken aan de brexit (boris johnson). Schreeuwen wat de mensen mooi vinden,zonder eerst over de consekwenties te hebben nagedacht
Jan S
Quote Reactie van @cs-agrar:
Ik geloof jou direct, maar van mensen in een iets wat op pak lijkt en zeker met een stropdas wordt de geloofwaardigheid altijd heel hard minder

Bij mij werkt het net zo. Maar die stropdas doen ze juist om om geloofwaardig over te komen. Kennelijk werkt het nog onder onze collega boeren.
Jan S
Quote Reactie van @cs-agrar:
Wat zou een melkprijs gaan doen als een er op een markt nog 2,5miljard meer aan melk aangeboden gaat worden? Een markt waarin afnemers zich nu al in gaan dekken aangaande een verwachte melkstroom die ze dan niet kunnen verwerken cq verwaarden?

Dat is simpel. Het instellen van een fabrieksquotum voor A, B, of C melk. Dat deden ze in de suikerindustrie ook. En dat werk heel goed. Rouveen heeft het gedaan, maar kan al haar melk goed vermarkten. RFC heeft het niet gedaan en kan haar melk niet vermarkten. En zo zie je maar weer dat de kleintjes een betere visie hebben op het toekomstig gebeuren dan de grote spelers. Dat zie in de melkverwerkende bedrijven en in belangenhartiging. Er zou eens wat beter gekeken en geluisterd moeten worden naar de Rouveens en de NMV's in deze wereld.
JanCees
@cs-agrar 2,5 miljard kg melk in zeg maar 5 jaar erbij op een wereldproductie van zuivel van 820 miljard kg die 2% per jaar groeit. of te wel 500 miljoen kg per jaar erbij en bij de Ieren 1 miljard kg per jaar erbij de USA een beetje groei en dan wordt het relatief stil in de rest van de wereld. Die prijs is veel meer afhankelijk hoe de economie in met name Azie en M-Oosten en Africa ontwikkeld. En minder van de volume toename in de EU
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @JanCees:
dan wordt het relatief stil in de rest van de wereld

Eh ja dat zal allemaal wel wel maar er is in Nederland niet heel veel meer melk nodig om een prijs om zeep te helpen is wel gebleken. Landjes waar de vraag naar zuivel wel groeit maar onze vraagprijzen niet kunnen/willen neertellen hebben we niets aan
+1
brabo
Quote Reactie van @cs-agrar:
maar er is in Nederland niet heel veel meer melk nodig om een prijs om zeep te helpen

blijkbaar zijn er nog steeds boeren die denken dat de melkprijs afhankelijk is van de NL produktie.............
christo
@brabo Geinig toch. Geeft wel het niveau aan van onze collega's. Wat hebben we het afgelopen jaar de melkprijs om zeep gemolken!
robbies
@christo Zolang onze melkverwerker de melk niet kan verwaarden is het helemaal niet relevant waar de melkprijs gemaakt wordt. Waarom zouden we kijken naar wat de wereldmarkt doet; wij zouden niet voor die wereldmarkt moeten willen produceren. Op kostprijs leggen we het meteen af.
pieta
@christo Hebben we zoveel meer gemolken dan het afgelopen jaar? Nu zijn de noteringen toch iets onder druk. Dus wellicht is eenn kleine pas op de plaats wel beter voor nu. Op de lange termijn maakt de evt meermelk uit NL de melkprijs niet goed of slecht. Maar toename van de melkplas kan wel weer druk geven op andere kostenposten.
+2
Jan S
Quote Reactie van @brabo:
blijkbaar zijn er nog steeds boeren die denken dat de melkprijs afhankelijk is van de NL produktie.............

En jij denkt dat de overvloed aan melk bij RFC die ze slecht kunnen vermarkten geen invloed heeft op de melkprijs bij RFC .....................?
brabo
Quote Reactie van @Jan S:
overvloed aan melk bij RFC

FC heeft volgens mij al jaren een overvloed aan melk. Als je eens zou kijken wat er door Campina wagens aangevoerd werd en word bij Vreugdehil in Gorichem dan zou je er van schrikken denk

Maar nogmaals de melkprijs in NL wordt vooral bepaald door de wereldmarkt en niet alleen door de NL produktie.
de hoef
Quote Reactie van @brabo:
wagens aangevoerd werd en word bij Vreugdehil in Gorichem

en dan draaien ze nog maar op halve kracht .kasteel meeuwen rijd er net zoveel vandaan per week als dat wij brengen
JanCees
@cs-agrar de laagste melkprijs afgelopen 30 jaar hadden we ten tijde van quotering de melkprijs in 2009 lag in de Eu ton gem rond de 26 ct in 2016 met heel veel meer melk dieptepunt op gem 28,3 ct na 2010 is er 4,5 quotum uitbreiding geweest in stapjes van 1,5 % en de prijs ging ook omhoog in diezelfde periode dus je analyse klopt niet helemaal
hans1980
@JanCees Klopt gaat meer om de vraag kant 10 jaar geleden hadden beleidsmakers het over 2-3% vraag groei/jaar nu komt rabobank met slechts 1,2% groei in vraag terwijl de hele EU meer melkt en maar niet te spreken over Ierland dat binnen 5 jaar verdubbeld in melkaanbod!
Verder is 2009 een jaar na banken crisis
JanCees
@hans1980 FAO outlook nakijken is iets positiever dan RABO
diezel
@JanCees
Om nu meteen erg enthousiast te worden van die FAO-outlook? Pffff. 😞

(klik om te vergroten)

Jan S
@diezel Prijsindex is gebaseerd op 2014 tot 2016. Ze denken dat de prijs index iets onder de 100 zal liggen. FRC betaalde gemiddeld over 2014 t/m 2016 35,05 cent uit. In |Europa kwamen ze gemiddeld niet verder dan 32,75.

Op deze manier is voorspellen niet zo moeilijk.
Melkprijs cijfertjes: milkprices.nl/Reports/MPV_RAPPORT_2016.pdf/
diezel
Quote Reactie van @Jan S:
Op deze manier is voorspellen niet zo moeilijk.

Ram een 10-jaars gemiddelde door een maandprijs en je bent een goede zuivelanalist met een minuutje werk/maand. 😄

(klik om te vergroten)

Jan S
Quote Reactie van @diezel:
een maandprijs

Grappig grafiekje. Je ziet duidelijk het effect van de afschaffing van het melkwuotum.
jg
@JanCees 2009 speelde er iets meer dan alleen vraag en aanbod van melk.
+1
MTSTAMMINGA
@jg
De melkprijs van 2009 hadden we in 2013 a 2014 moeten hebben Was het ook allemaal anders gelopen denk ik
JanCees
@jg vraag en aanbod heeft alijd meerdere achtergronden maar als ik jullie was zou ik eens naar de groeiende wereldbevolking kijken en de hele berg jongeren die ouder worden en dus meer zuivel consumeren
+1
grondlozeboer
@JanCees die worst word ons al een hele tijd voorgehouden. Maar moeten we nu weer de poederopslag vol gaan melken dan?

Volgens de zuivel en de banken zou in 2015 de vraag naar zuivel flink toenemen.
En waar ging de melkprijs heen?

Doe maar s rustig aan is mijn motto geworden
JanCees
@grondlozeboer wat iedereen als individu doet moeten mensen natuurlijk zelf weten.
Gemiddeld genomen ligt de melkprijs de laatste 5 jaar hoger als de eerste vijf jaar van deze eeuw met quotering dus de markt is niet het probleem
grondlozeboer
@JanCees maar nog steeds niet veel hoger of nauwelijks als de vorige eeuw. Maar ik hou er over op. We worden het toch niet eens 😉
+1
pieta
Quote Reactie van @robbies:
En terecht ook, want laten we eerlijk zijn; de melkveehouderij heeft het op subsidiegebied, in opbrengstprijzen en in de wetgeving wel enorm makkelijk gehad ten opzichte van de varkenshouderij.

Jouw geheugen reikt zeker niet verder als 20 jaar. We zijn jaren uitgelachen door de varkensboeren met ons gehobby zonder rendement. Bij ons zetten ze er melkquotum op en als je door wou had je niets aan de waarde. Je kon geen kg meer leveren. Bij de varkens mocht je per zeug zoveel biggen produceren als je wilde. Zat geen beperking op. Vleesvarkens hebben jarenlang één teldag per maand gehad. Om maar niet te beginnen over hoe de mest. Varkensboeren met een 150 zeugen die leefden als God in Frankrijk, kasten van huizen erbij op veel plekken.
robbies
@pieta ja, en 40 jaar geleden stopten veel boeren omdat ze een melktank moesten plaatsen. Een beetje boer boert maximaal 35 jaar voor eigen rekening. Als het van die 35 jaar meer dan de helft onder kostprijs werken is geweest, er een bak regelegeving op je af is gekomen en je 0 euro subsidie hebt ontvangen tov je melkveehoudende collega, dan durf ik wel te stellen dat ze behoorlijk achtergesteld zijn geweest
pieta
@robbies Je moet het verleden kennen om het heden te verklaren.
+5
grondlozeboer
@Wimblij waarom moet de melkveehouderij ruimte krijgen van de varkenshouderij? En vervolgens de prijzen van hun rechten op laten voeren door de melkveehouderij?

Ik vind dat sommige melkveehouders maar eens moeten leren dat het in het leven noet alleen om hun draait.

Nu hun ruimte opeisen omdat het hun beter uitkomt vind ik persoonlijk nog al arrogant!
+12
John Spithoven
Wat een verademing. Hadden we deze minister maar 1 kabinet eerder gehad. Geen inwerkperiode nodig, nee, direct zaken doen. Duidelijkheid bieden en perspectief. Dan hadden we niet de discussie over fosfaatrechten en knelgevallen gehad.
Afgelopen zomer tijdens de overleggen was er nergens ruimte voor. ''Saneren de boel'' was het moto. De discussie over de knelgevallen was heftig. Commissie Kalden ea hadden verzaakt duidelijkheid te bieden over knelgevallen. Door de individuele groeidrift van bedrijven na 1 april 2015 waren we op 2 juli 2015 al 5,1 % over het P plafond heen. Omdat de politiek op 6 december 2016 vondt dat grondgebonden bedrijven ontzien moesten worden, ging de korting voor de niet grondgebonden bedrijven met 2,2 % omhoog. Voor de gedefinieerde knelgevallen volgens commissie Kalden ea was er volgens van Dam 1 % extra korting nodig. Dus daar was de botte 8,3 %. Verder werd er nergens naar gekeken. Geen KLW voor het individuele bedrijf dat beter presteerde.
De zorg voor de overige knelgevallen was voor mij persoonlijk einde overleg.
Hoe heeft het zo ver kunnen komen. Volgens mij een sterk individualistische sector en jaar in jaar uit geen regie bij overheid en belangenorganisaties.
En nu daar is Carola Schouten. Zij komt met een belofte om de knelgevallen nader te bekijken en waar nodig te ondersteunen. Een menselijk gebaar en een erkenning dat ook de overheid geen schoon geweten heeft inzake het ontstaan van fosfaatrechten.
Maar vergeet niet Carola Schouten, uw voorganger heeft er voor gezorgd dat wanneer er een knelgeval geholpen wordt, er weer een nieuwe ontstaat!
Wimblij
@John Spithoven keurig verwoord!
+1
John Spithoven
@Wimblij Dank je. Ik denk dat we van de zomer met haar veel verder hadden gekomen als met van Dam
+1
m uut m
@John Spithoven
Loze beloftes.
John Spithoven
@m uut m Als dat zo is, is het niet haar fout. Het systeem van P rechten zit niet goed in elkaar. Daarom kun je nooit rechtvaardig knelgevallen oplossen.
+3
robbies
@John Spithoven Dan moet je er ook niet aan beginnen. Iedereen weet dat ziekte van de ondernemer en ziekte van de veestapel factoren zijn waar je geen invloed op hebt. Maar het uitscharen van vee, het uit gebruik geven van grond, het bouwen van een nieuwe stal zijn allemaal ondernemersrisico's die genomen zijn met de bedoeling er voordeel uit te halen. Dat dat later tegen je werkt is jammer maar helaas.
hans1980
@John Spithoven Weet het niet John er is 1% ruimte voor knelgevallen ..
John Spithoven
@hans1980 Is veel te weinig. Die 1 % wordt berekend over het niet grondgebonden gedeelte van het totale P plafond. Dus ongeveer 1 % van 60 miljoen kg. Dat is 600.000 kg. Dat zijn maar 14500 melkkoeien. De latente ruimte, vanuit welke catogorie dan ook, is een veelvoud van dit aantal
+2
hans1980
@John Spithoven Het is zeer moeilijk scheiding te geven tussen knelgeval en knelgeval! Dus wil men het niet laten escaleren..doe maar niet.
Ps . voel me ook al knelgeval met 8,3%
hans1980
@John Spithoven OK laten we die 1% ruimte dan generiek verdelen, wel zo eerlijk! Dus 8,3 - 1 = 7,3% korting

Iedereen is knelgeval!
+1
cornelissen
@hans1980 Klopt niet ,de grondgebonden melkveehouders hebben ongeveer 21 miljoen kg fosfaat in gebruik, de niet grondgebonden melkveehouders de rest ,ruim 60 miljoen kg fosfaat
+3
John Spithoven
@hans1980 Het lijkt wel of je bij het overleg gezeten heb van de zomer. Inbreng van de NMV was 7,3 % (lager was niet mogelijk omdat politiek dat al had besloten). De knelgevallen moet de overheid maar oplossen. Een individueel bedrijf kan er niets aan doen dat zijn buurman links of recht knelgeval is. Daar hadden ze maar in de buidel voor moeten tasten.
cornelissen
Quote Reactie van @John Spithoven:
Daar hadden ze maar in de buidel voor moeten tasten.

Dat hadden ze gemoeten als ze het hoger beroep hadden verloren,taxatie was 1 miljard euro. Daarom is ook alles uit de kast gehaald om dat te voorkomen.
+6
hans1980
@hans1980 slechte zaak bn'ers bevoordelen met gratis rechten ten koste van.....??
Wanneer het om bv. boerin Agnes gaat ..Eerst stal zetten voor record bedrag van 10.000 euro/koe met IDS subsidie enkele tonnen ! Vervolgens piepen voor paar rechten ???
Neem het vb. aan niet groeier gewoon 8,3% diefstal die je weer terug mag kopen 0,0 knelgeval
Wilbert
@John Spithoven ben jij nu ineens pro klw terwijl jouw grote roerganger Harm W dat ding met een schwalbe onderuit probeer te halen?
Verder leuk voor de bühne, maar iedereen weet dat het niets wordt. Het is al sinds 2 juli niets voor deze knelgevallen, zou niet weten waarom er nu wel iets geregeld kan worden. Jammer, maar de groeiers komen er wel.
Ten tijde van het melkquotum invoering heeft de veel te hoge korting kleine bedrijven de kop gekost, laten we dat niet herhalen! Het moet leuk blijven voor iedereen 😄
John Spithoven
@Wilbert Goed lezen
Klw voor ieder die dat wil staat er. Verder de laatste zin lezen
+2
Dairyfarmers
Helemaal mee eens anders worden deze vaak jonge ondernemers de nek omgedraaid terwijl zei juist de toekomst zijn
+2
Wimblij
@Dairyfarmers wat denk je van de jongeren die VOOR de keuze staan om naar een HAS te gaan of in maatschap te gaan. Overmacht bij fosfaatrechten, vogelgriep en fipronil hebben duidelijk laten zien dat banken en de staat je laten bungelen. Ondernemers raken in de vernieling volledig buiten hun schuld en er wordt niks geregeld. Ik ben bang dat veel jongeren nog wel een keer extra nadenken voor ze voor een agrarisch bedrijf kiezen....
+1
jg
@Dairyfarmers De toekomst ten koste van collega’s?
+2
groeier
@Dairyfarmers
Dat moet niet uitmaken, als je 55 jaar bent kan je over 10 jaar ook nog een opvolger hebben.
+9
storm
Goh zeg, een zielig verhaal ophangen en de minister gaat al overstag.
Om maar met de deur in huis te vallen ben ik er niet op tegen dat deze "knelgevallen" extra rechten krijgen maar ik wil er niet voor inleveren.
Ik wil eigenlijk helemaal niet inleveren want mijn Hypotheek is berekend op het aantal koeien wat we op 2 july 2015 in de stal hadden + 5% want we hadden Eigen aanfok klaarstaan die nog net niet gekalfd had.
Er was immers gezegd dat anticieperend gedrag niet beloond zou worden dus wij hebben geen koeien gekocht want wij hebben de afgelopen 20 jaar al geen levend vee meer gekocht.
Nou en dan komt de groeistop er en we worden blijgemaakt met de kringloopwijzer dat we daarmee de korting terug kunnen verdienen. Daar kan ik dan mee leven maar ook die worst werd ons door de neus geboord.
Dan maar Fosfaatrechten kopen alhoewel we er nog geen geld voor vrij kunnen maken want de melkprijs was vorig jaar toch wel erg laag en we zijn nu zoetjesaan de klaar met het gaten vullen en hier en daar een paar achterstallige uitgaven te doen.
Ik was natuurlijk niet blij voor de knelgevallen na de uitspraak van de rechter in hoger beroep maar wel blij voor onszelf want ik zag de bui al hangen van ipv 8.3% korting 20% om alle knelgevallen tegemoet te komen.
We kennen de uitvoering van de knelgevallen van de superheffing nog en wil niet weer jaren bezig zijn om'onze stal weer enigzins te vullen met gegapte rechten.
+1
groeier
@storm
Als 't maar niet zo gaat zoals toen met melkquotum, even een datum veranderen enz...
+7
ntd79
@storm Ondanks dat je er zelf niet voor gekort zou worden, en de reductie tot deze 8,3 procent beperkt zou blijven, vind ik nog steeds niet dat de categorie `nieuwe stal` extra rechten moet krijgen. Het zou je reinste staatssteun zijn. De korting van 8,3 procent snijdt terug tot in de quotumaankopen, waarvoor indertijd op de max 2 euro de liter voor betaald is, en daarmee zou je dan de stalbouw van een ander moeten financieren. Vaak ook nog degene die je keihard in het gezicht uit zat te lachen omdat je nog quotum kocht, en flink zou gaan profiteren na het quotumloze tijdperk.Ik zou zeggen, misgegokt, jammer dan. Dan ook nog een veehouder, hier voornoemd, die naast gratis rechten ook nog een herziening wil van het betalen van de fosfaatheffing, die zij met hun hoger beroep clubje achteraf moeten betalen. Met twintig al tien miljoen. Ja dus...daar is de meerderheid al vanaf april mee bezig, die het moeilijk vinden om afscheid te nemen van goed vee, en dat dus te mondjesmaat doen. Die hoor je daar niet over, evenmin over een verhaal over bouwfase 1, 2 en 3 na het quotum. Wees dan ook zo groot om er geruisloos fase vier achter te knopen. Heffing betalen en rechten kopen.
George
Quote Reactie van @storm:
want mijn Hypotheek is berekend op het aantal koeien wat we op 2 july 2015

Heb je daar je hypotheek precies op afgestemd?
sjoerd de melker
Verwachtingen zijn hoog gespannen.
vaak
@sjoerd de melker Misschien vrijdag publicatie in de staatscourant en dan zullen we het weten?
+10
familie pelle
Jongens. Doe effe rustig allemaal. Zoals ik het lees komt er geen nieuwe knelgevallenregeling. Er staat letterlijk dat de landbouwminister het advies over van de commissie kalden (die adviseerde geen uitgebreide knelgevallenregeling)
Volgens mij bedoelt Schouten met het helpen van knelgevallen vooral een lagere rente, lagere aflossingen enz. Ze heeft t immers over “steun van het bedrijfsleven”
+1
Farma_boerke
@familie pelle Zo is het en niet anders. Geen verruiming oid vooralsnog, advies knelgevallencommissie word overgenomen. Dit had Van Dam ook al gedaan, vandaar de 8,3% korting er word nu alleen een beroep gedan op bedrijfsleven om te ondersteunen zodat er geen bedrijven omvallen, te denken valt aan uitgestelde betaling, herfinanciering met onderpand de toegekende rechten ed
+3
demelkboer
@familie pelle wat fijn dat er ook nog mensen zijn die wel de curus begrijpend lezen af hebben gemaakt. Bedankt de verduidelijking voor de paniek weer toeslaat
groeier
@pelleboer
Je zou toch wel verwachten dat bedrijven/banken iedere melkveehouder hetzelfde behandelen.
+1
John Spithoven
@demelkboer Heeft weinig met paniek te maken.
Hoe denk jij dat banken en sectorvertegenwoordigers knelgevallen oplossen. Renteverlaging bij de huidige lage rente van 2 %. Opschorten van aflossing? Los het probleem ook niet op en bied weinig perspectief.
Enige advies dat sectorpartijen kunnen geven aan de minister is de financiele last uitsmeren over meer eenheden. Dus herverdelen van P rechten. En dat geeft nu net die onrust.
Dit is begrijpend lezen!
christo
@John Spithoven De vraag is wat Carola wil doen om failliessementen te voorkomen. Er zijn zat bedrijven die de invoering van het stelsel niet overleven. Gaat ze afwachten hoe groot de ellende wordt?
robbies
@christo faillisement in de melkveehouderij komt niet zo vaak voor hoor. Als Agnes haar 75 ha verkoopt hoeft ze nimmer te werken. Idem geldt voor Boer Frans met zijn 55 ha. De vraag is alleen of men dat offer wil brengen, terwijl het wel van een collega-melkveehouder of collega-varkenshouder vraagt
sorry
@John Spithoven het fosfaatquotum verpanden,kunnen ze weer wat halen...
Farma_boerke
@John Spithoven Uitstel van aflossing met fosfaatrechten die zijn toegekend als onderpand is voldoende, er hoeft niet herverdeeld te worden. Gaat het bedrijf alsnog failliet vist ook de bank achter het net (staat is preferente schuldeiser), dus is er veel mogelijk ook bij de bank (al is dit pas op het einde net voor failliet goed te regelen)
Coen
@Farma_boerke , een grondgebonden boer gaat nooit failliet, als het niet meer kan verkopen ze de complete boerderij en dan blijft er genoeg geld over om alle schulden te betalen.
groeier
[@farmaboerke
Nog geen paniek, is ook maar net wat de melkprijs gaat doen 2018/19
+3
familie pelle
@John Spithoven dus jij denkt dat de commissie KAlden voor de lol de hele situatie heeft uitgezocht?? Een ruimere knelgevallenregeling biedt meer onrust voor de hele sector. De commissie is daar duidelijk over. Daar is zelfs de lto het mee eens. Je kunt niet na elke huillie huilie boer in de media deze discussie gaan voeren. Jij als ex-bestuurder Zou toch moeten weten dat je je als bestuurder/ overheid niet moet laten leiden door emoties.
familie pelle
@familie pelle en daarmee bedoel ik dat een ruimere knelgevallenregeling nooooit mag leiden tot herverdeling van rechten. Want dan zijn er 4000 knelgevallen en is het einde zoek.
+1
John Spithoven
@familie pelle Goed lezen wat ik steeds over de knelgevallen zeg. Die zullen gecompenseerd moeten worden met schadeloosstelling, niet met rechten.
Tenzij we allemaal achter Jan Cees zijn voorstel gaan staan. Want hij heeft wel getracht in oplossingen te denken.
familie pelle
@John Spithoven “last uitsmeren over meer eenheden. Dus herverdelen van P rechten. “
Dit is toch jouw tekst?
John Spithoven
@familie pelle Ik kan mij niet herineren dat ik dat gezegd heb . Ik ben in iedergeval niet voor herverdelen
kanniewaarzijn
@familie pelle Spithoven schetste alleen het scenario zoals dat volgens hem alleen maar kan gaan lopen. Is dus niet zijn eigen mening.
+2
John Spithoven
@familie pelle Ik zal de knelgevallen op.een.andere.manier uitleggen.
Stel: Je vraagt vergunning aan voor het bouwen van een woning. Doel van het gebouw is bewoning. Je krijgt van de lokale ovetheid de vergunning. Vervolgens bouw je het huis. Op het moment dat het af is krijg je van de provincie een brief waarbij medegedeelt wordt dat de gemeente over zijn bouwcontigent heen is en de verleende vergunning niet voor het door jou aangegeven doel gebruikt mag worden.
Jij boos. Wat ga je doen. Oplossing 1 is misschien bij de buurman een stuk van zijn huis claimen zodat je kunt wonen of de gemeente financieel aansprakelijk stellen.
Ik denk het laatste.
Met P techten is het niet veel anders
+1
demelkboer
@John Spithoven Zo is het met veel zaken. Ammoniak zelfde verhaal. AMVB 200 koeien 140 stuks jongvee, bouwvergunning maar geen ammoniak onder de NBW was niet bouwen. Alleen als je stout bent geweest en wel gebouwd hebt en de boel vol gezet hebt heb je geluk gehad en wordt je gecompenseerd door je dieraantallen in 2012 2013 of 2014 te legaliseren.

Als er rechten herverdeeld worden hoef je toch het bedrijfsleven toch niet te vragen om steun. Of gaat de RABO vragen of alle boeren alshetubelieft wat rechten willen in leveren voor de knelgevallen. Dus ik denk dat jou vlieger helaas niet opgaat
demelkboer
@demelkboer Als je financieel compenseert als de overheid hoef je ook niet het bedrijfsleven te vragen om bij te springen. Garantstelling is de enige hulp die de overheid kan bieden. Het bedrijfsleven kan alleen sturen dmv haar eigen belang dus rente en aflossing.
+1
cornelissen
Quote Reactie van @John Spithoven:
de verleende vergunning niet voor het door jou aangegeven doel gebruikt mag worden.

Dat is gewoon ronduit een "smerige"streek en dan zeker als je grondgebonden uitbreidt.
sorry
@cornelissen met 150 koeien,drogen groep , jongvee en 75 ha ?
cornelissen
Quote Reactie van @sorry:
met 150 koeien,drogen groep , jongvee en 75 ha

dat is natuurlijk niet grondgebonden, in mijn beleving is dat 1.6 a 1.7 mk per ha met bijbehorend jongvee. Misschien is dit ook haalbaar voor haar en je hebt een afbakening , die niet te veel ruimte kost. Want als we met Jonkman , dus met het niet grondgebonden gedeelte beginnen kunnen we misschien beter alles gaan herverdelen .
sorry
Quote Reactie van @John Spithoven:
@familie pelle Ik zal de knelgevallen op.een.andere.manier uitleggen.Stel: Je vraagt vergunning aan voor het bouwen van een woning. Doel van het gebouw is bewoning. Je krijgt van de lokale ovetheid de vergunning. Vervolgens bouw je het huis. Op het moment dat het af is krijg je van de provincie een brief waarbij medegedeelt wordt dat de gemeente over zijn bouwcontigent heen is en de verleende vergunning niet voor het door jou aangegeven doel gebruikt mag worden.

nou nou....je mag de stal nog steeds gebruiken waarvoor die bedoeld is.....
zoals jij het stelt dan kunnen de ggb boeren ook hun latente ruimte opeisen......
+4
ntd79
@John Spithoven Vind ik niet. Je hebt nog steeds de bevoegdheid van de gemeente om de vergunde dieraantallen te mogen houden. Je moet er straks alleen rechten voor kopen. Indertijd kreeg je van de gemeente ook een bouwvergunning, maar niet het benodigde melkquotum. Ik zie het meer als, je bouwt een ontzettende villa, je inkomen is onzeker, maar je denkt zelf dat dat ontzettend hoog wordt. Vervolgens valt dat tegen, en dan moet er een plan in werking komen om Jan Modaal in inkomen af te romen, om jouw grote villa te financieren.
John Spithoven
@ntd79 ja je hebt gelijk als je bouw met de wetenschap dat er melkquotum is. Dat is hier met de p rechten anders.
Als je naar 1983 tetug gaat zijn er heel veel mensen die per gebouwde ligbox 6000 kg melkquotum kregen ten laste van een ander. Waarom ? De voorzienbaargeid discussie. Daar vond de rechter wat van in het hoger beroep maar daar is het laatste woorf nog niet over gezegt.
Laat wel wezen de geschiedenis mag zich niet herhalen
+1
ntd79
@John Spithoven De donderslag bij heldere hemel verhaal. Heel wat belezen mensen met een probleempje zijn ineens Oost-Indisch doof, of een selectief geheugen, net hoe je het noemen wilt. Vreemd, begon Bleker al niet te waarschuwen, en zijn opvolgers hebben hier ook nooit iets over gezegd?
+1
John Spithoven
@ntd79 Dat was met invoering melkquota hetzelfde. Ook toen kon je aanzien komen dat er maatregel genomen werden alleen niet hoe.
In de huidige discussie begon oa de nmv in 2010 al te waarschuwen voor p plafond. Maar ook Bleker heeft hey diverse keren geroepen. Maar er is niet mee gedaan
demelkboer
@John Spithoven dus je argumenten gaan niet op. Je zegt zelf dat iedereen heeft gewaarschuwd. Dan moet je nu niet om coulance of schade vergoeding vragen
John Spithoven
@demelkboer Ik geef aan waar ik denk dat het heen moet.
Geen herverdeling van rechten maar als een knelgeval gegrond is financiele compensatie .
Overigens ik maak geen beleid, maar probeer een beetje te vertellen hoe het zit.
Wil niet de kop van jut wezen omdat ik onder mijn eigen naam prik. Iets wat jullie zo graag wilde
demelkboer
@John Spithoven ik reken je het ook niet persoonlijk aan. Dit is discussie. Ik zie alleen de feiten: Iedereen heeft gewaarschuwd. En de rechter vindt dat ook. Nu vindt schouten het allemaal een beetje lullig worden en zegt ze: kom op banken nu effe niet moeilijk doen. Die stallen zijn op 30 jaar gezet. Die rechten en de financiering daarbij kunnen jullie ook wel soepeler mee om gaan. In niets wat ik lees stuur ze aan op compensatie doir de overheid. En dat is ook niet nodig ze heeft de rechter aan haar zijde
+5
hans1980
@John Spithoven Juust en dat kan en mag niet gebeuren!
Wanneer je stal in 2015 was opgeleverd kon je zelfs zonder oogkleppen op zien dat er een beperking aankwam dat er bedrijven zoals bn'ers agnes en frans op het laatst nog een verdubbeling in stalcapaciteit realiseren is her bijzonder naief geen rekening te houden met eventuele rechten of beperking in groei!!
Verder naar media stappen om met krokodillentranen te vertellen dat je de x generatie bent en ouders van kinderen..Kijk daar zijn meer vb. van....
Kom op wanneer je een stal kunt bouwen voor 10.000 euro per koe dan kun je ook wel paar rechten kopen /leasen desnoods paar jaar zonder jongvee..Maar zadel collega's niet op met jullie gevormde probleem!
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @hans1980:
Kom op wanneer je een stal kunt bouwen voor 10.000 euro per koe dan kun je ook wel paar rechten kopen /leasen
Dat is maar zeer de vraag!
weurding
@hans1980 denk als je gebouwd hebt voor 5000 per box je wat meer financiële armslag hebt voor de koop van rechten
+1
Woodside
De oproep is vrij simpel. De bank moet gewoon de fosfaatrechten gaan financieren. Daarnaast zou het de overheid sieren om de korting van 10% af te schaffen bij verleasen van fosfaatrechten. Verder zie ik dit alles als een prima plan!
cs-agrar
Quote Reactie van @Woodside:
De bank moet

Das toch dezelfde opmerking als de boer red zich maar? Die bank gaat toch geen geld in zinkend schip steken, willen die centen wel terug zien met een leukige +
ted9
@Woodside een duidelijke eind datum zou ook wel fijn zijn.
fries8
Wil ik ook wel steun hebben. Moest ook inleveren en heb nu ook lege plekken in de stal en ben niet gegroeid
hooivork
De overheid moet zelf maar mooi fosfaat opkopen en aan de knelgevallen schenken. Jammer is wel dat er weer een prijsopdrijver op de markt zit. Maar zoals nu de fosfaat verhandeld gaat worden zal het net gaan als met het melkkwotum. Een grote mistbank met alleen de grote handelaren die wel zicht hebben gewoon omdat ze elkaar vaak bellen, de marktdeskundigen van alles op hun mouw spellen voor een kulverhaal in de vakbladen en hele mooie praatjes verkopen aan de hardwerkende koper.
+1
arjankok
Heb nog een latente bouw en milieu vergunning kan ook wel wat gebruiken
verwijderd
+1
vrije boeren
@vremanfarm Wel erg respectloos van je .
+2
de hoef
Quote Reactie van @JanCees:
dus de markt is niet het probleem

we worden door iedereen uitgespeeld omdat er zat is ,en door wat te minderen komt er vraag ,zo werkt de handel ,,ik had van jou wel verwacht dat je wist hoe het werkte
gaan dumpen op een volle markt is niet slim
robbies
@de hoef Jan Cees maakt dezelfde denkfout die veel boeren ook maken, namelijk dat het lineair doortrekken van productie ook het lineair doortrekken van winst is. Het zijn echter andere variabelen die bepalen of dat echt zo is. Bij een simpele boer als jij en ik bepalen de verhouding tussen melkprijs enerzijds en de kosten voor arbeid, mestafvoer en voeraankoop anderzijds of we daadwerkelijk winst draaien bij schaalvergroting. Op sectorniveau denkt Jan Cees er 2,5 miljard liter melk bij te kunnen pompen in ruil voor varkensrechten, maar daarmee komt wel een mechanisme in werking dat eveneens niet noodzakelijk een macro-economisch voordeel oplevert.

Eerst druk je het resultaat van de melkveebedrijven vanwege een overvolle markt en vervolgens moet een kwart van de mengvoerproductie van de varkenshouderij weg, een kwart van de dierenartsen, een kwart van fokkerijomzet moet ingeleverd worden. Ik ben erg benieuwd of Jan Cees daar ook rekening mee heeft gehouden in zijn opzetje. Ik hoor het graag van hem, maar mijn beste gok is dat dat niet het geval is
de hoef
@robbies ik ben gelukkig te dom om heel nederland te adviseren .maar wat niet kan kan ook niet
vind het wel mooi dat cees jan ook wat probeert te bedenken ,maar ik zie geen brood om de varkens te korten en de veehouders te spekken [mee niks]
zie meer in het plan ,de regering de rechten voorschieten voor de groeiers die de stal niet vol hebben en in tien jaar terug betalen [rechten worden gekocht van stoppers en de 10% korting deels gebruiken
robbies
Quote Reactie van @de hoef:
zie meer in het plan ,de regering de rechten voorschieten voor de groeiers die de stal niet vol hebben en in tien jaar terug betalen

plan is veel sympathieker ben ik met je eens. Alleen met 74 linkse zetels geloof ik niet dat de overheid de aankoop van rechten gaat financieren.

Wat JC betreft: leuk plan, maar kansloos voor zowel de melkveehouderij als de varkenshouderij. Ik heb nog wat varkensrechten, dus persoonlijk zou het mij overigens wel passen
de hoef
Quote Reactie van @robbies:
Alleen met 74 linkse zetels geloof ik niet dat de overheid de aankoop van rechten gaat financieren.

kon nog wel is meevallen ,schouten is veel mans
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden fosfaat en bedrijfsleven geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!