christo


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
771
Stemmen
911
Volgers
3

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 8min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


15 Dec 2018

De antwoorden van Verstager op de vragen van onze Annie.

NL
E-005482/2018
Antwoord van mevrouw Vestager
namens de Europese Commissie
(11.12.2018)

Nederland heeft de verantwoordelijkheid het stelsel van verhandelbare fosfaatrechten te beheren in overeenstemming met staatssteunbesluit SA.46349, wil het binnen de grenzen van dat besluit blijven. In april 2018 heeft de Nederlandse regering aan de Commissie meegedeeld dat zij werkt aan een oplossing voor bepaalde problemen bij de correcte toewijzing van rechten door de onduidelijke definitie van jonge dieren in de Nederlandse wetgeving.

In principe zijn niet-melkveebedrijven niet verplicht fosfaatrechten in het kader van de door de Commissie goedgekeurde staatssteunregeling te bezitten. De onder het staatssteunbesluit SA.46349 vallende regeling heeft betrekking op emissies van melkvee en bij de goedkeuring van het besluit ging de Commissie uit van het totale aantal toegewezen fosfaatrechten dat onder het goedgekeurde plafond van 84,9 miljoen kilogram blijft. Volgens de Nederlandse autoriteiten kunnen niet-melkveebedrijven melkvee houden en toch onder het staatssteunbesluit vallen. Nederland nam hetzelfde standpunt in met betrekking tot jonge melkkoeien, met inbegrip van kalveren of jong vee, die worden grootgebracht door het landbouwbedrijf en bestemd zijn voor de melkveehouderij of worden gehouden om een kalf te krijgen. De Commissie begrijpt dat de Nederlandse regering op dit moment overweegt een aantal aan landbouwers uitgekeerde toewijzingen te herzien.

Het systeem biedt de Nederlandse autoriteiten de mogelijkheid onvoorziene probleemgevallen aan te pakken, zoals landbouwbedrijven die in nieuwe stallen hebben geïnvesteerd maar op de uiterste datum, 2 juli 2015, niet voldoende melkvee hadden. Nederland kan de nodige emissierechten toewijzen om aan de behoeften van dergelijke landbouwbedrijven tegemoet te komen, zolang het totale aantal emissierechten onder het goedgekeurde plafond blijft. Het is aan de Nederlandse autoriteiten om te beslissen of het aantal toegewezen rechten verder onder het plafond moet worden gebracht om zo een buffer in het systeem te hebben waarmee de Nederlandse regering onverwachte probleemgevallen kan oplossen. De Nederlandse regering heeft tot dusver bevestigd dat zij bereid is rechten in te trekken om te verzekeren dat het goedgekeurde plafond in acht wordt genomen.

24 reacties

13 Dec 2018

fosfaatspeeltje

Door de 10% afroming van het stelsel krijgt de overheid elk jaar meer rechten in de fosfaatbank. Is over 20 jaar half nederland afhankelijk van de dan heersende politieke emopolitiek en in feite in loondienst bij de nederlandse overheid. De voorwaarden voor uitgave zullen vast de komende jaren flink aangescherpt worden.
Dit voor het scenario dat er nog jonge boeren zijn waar ze aan uit te delen zijn. Of is het een supergoede constructie om de veestapel te reduceren zonder er voor te betalen?

18 reacties

11 Dec 2018

10 Dec 2018

Kamerbrief over generieke korting fosfaatrechten en advies Commissie knelgevallen fosfaatrechten

De extra korting komt er aan. Er zijn meer rechten uitgegeven dan het plafond groot is. Grote baas Wil staat te toeteren dat een extra korting niet te accepteren is. Kerel heeft een bar slecht geheugen. In de kamerbrief staat toch heel duidelijk dat ze het risico nemen. Dus niemand die hem nog serieus neemt.
Laten we nu eens zelf na gaan denken hoe we gaan voorkomen dat er een extra korting gaat komen voor de niet grondgebonden boeren. Dadelijk geen 800 maar 8000 boeren in de knel!

31 reacties

08 Dec 2018

LTO bekend kleur

Het cijferkanon Calon.

21 reacties

07 Dec 2018

Annie Schreijer, een vrouw die niet wegloopt voor problemen.Originele beschrijving

Vanochtend bij Boer Beulink geweest om te praten met CDA Bronckhorst over de fosfaatproblematiek. Het probleem is het ontbreken van een regeling voor knelgevallen doordat NL begin 2018 verkeerdelijk...

73 reacties


Actuele stand toedeling fosfaatrechten. Nieuwe korting of extra koeien?

Wat gaan we als sector doen? Tijd voor een krachtig geluid richting Den Haag!

36 reacties

03 Dec 2018

02 Dec 2018

Franse president Macron veroordeelt geweld 'Gele Hesjes' sterkOriginele beschrijving

De Franse president Emmanuel Macron vindt dat de golf van geweld en vandalisme in Parijs op zaterdag op geen enkele manier te rechtvaardigen was.

Het begin is er.

7 reacties