Ministerie van LNV gaat fosfaatrechten over twee weken openbaarmaken

Het ministerie van Landbouw, Natuur- en Voedselkwaliteit (LNV) gaat de fosfaatrechten openbaar maken, tenzij binnen twee weken een melkveehouder naar de rechter stapt. Dat staat in een nieuw besluit over het Wet Open Overheid-verzoek dat woensdagochtend is gepubliceerd. De relatie -en beschikkingsnummers van boeren, de totale melkproductie van 2015 en de gemiddelde melkproductie uit dat jaar worden in elk geval niet naar buiten gebracht.

Het ministerie vindt dat met de openbaarmaking van de relatie- en beschikkingsnummers toegang wordt verleend tot vertrouwelijke informatie van individuele boeren. 'Publicatie van bijvoorbeeld toegekende subsidies en productierechten, gegevens over mesttransporten; opgelegde bestuurlijke boetes en sancties en de betalingsgeschiedenis leiden tot onevenredige benadeling van melkveehouders', schrijft landbouwminister Piet Adema in het besluit.

Deel dit topic

Reacties

Grasbaal
Het gaat dus maar om 16 melkveebedrijven, niet om alle NL melkveehouders?, helaas voor de eiser, de privacy-wet staat er weer boven:

Quote:
In uw brief van 29 november 2020 heeft u mij verzocht om openbaarmaking
van, kort gezegd, alle beschikkingen waarin fosfaatrechten zijn toegekend aan
landbouwers die met u in concurrentie zijn, en die niet zelf om fosfaatrechten
hebben verzocht.

De 16 bedrijven die fosfaatrechten hebben gekregen konden in de periode van
23 augustus 2023 tot en met 5 september 2023 een zienswijze indienen ten
aanzien van uw verzoek. De betreffende landbouwers heb ik op 23 augustus 2023
op deze mogelijkheid gewezen met een mededeling in de Staatscourant
(https ://zoek.officielebekendmakingen. nl/stcrt-2023-23925. html). Veertien
landbouwers hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Zij vinden dat
de gevraagde informatie gedeeltelijk of helemaal niet openbaar mag worden
gemaakt. Compleet: open.overheid.nl/documenten/…
jan-cees
@Grasbaal Denk toch dat je dit niet goed in citaat hebt.

In het besluit staat de volgende tekst

De rechtbank heeft geoordeeld dat niet kan worden volstaan met openbaarmaking
van de zestien willekeurig gekozen en geanonimiseerde fosfaatbeschikkingen.
Omdat ik een groot deel van de door u gevraagde informatie alsnog openbaar wil
maken, is het noodzakelijk dat ik alle agrarische bedrijven die fosfaatrechten
hebben gekregen de mogelijkheid bied een zienswijze te geven ten aanzien van
uw verzoek.
Bedrijven die fosfaatrechten hebben gekregen konden in de periode van
23 augustus 2023 tot en met 5 september 2023 een zienswijze indienen ten
aanzien van uw verzoek. De betreffende landbouwers heb ik op 23 augustus 2023
op deze mogelijkheid gewezen met een mededeling in de Staatscourant
(https ://zoek.officielebekendmakingen. nl/stcrt-2023-23925. html). Veertien
landbouwers hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Zij vinden dat
de gevraagde informatie gedeeltelijk of helemaal niet openbaar mag worden
gemaakt. Een samenvatting van de ingediende zienswijzen en mijn reactie
daarop vindt u verderop in dit besluit

Bovenstaande is duidelijk dat van alle veehouders de gegevens openbaar maken

Ook de publicatie in de Staatscourant heeft het over alle bedrijven.

zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-23925.p…

En eerlijk is eerlijk wel heel erg knap van Gerard Jagers dat hij dit zonder advocaat zo ver heeft gebracht.
slagroomvla
Quote Reactie van @jan-cees:
En eerlijk is eerlijk wel heel erg knap van Gerard Jagers dat hij dit zonder advocaat zo ver heeft gebracht.

Ja ja knap?, maar wat wil hij nou eigenlijk? met 70 koeien op 30 bunder in een gebied wat binnen een paar jaar verzuipt in de stront, wil hij extra rechten voor de ruimte in een vergunning voor een stal die nooit gebouwd is. Had zijn rechtszaak tijd beter aan het bedrijf kunnen besteden!

Dit is eerder een dom verhaal als een knap verhaal.
cornelissen
@slagroomvla Overigens is er natuurlijk niets op tegen om de fosfaatrechten in openbaarheid te brengen, je hebt toch niets te verbergen.
Als het aan mij lag, waren er helemaal geen fosfaatrechten, maar dat is op verzoek van lto, waarbij meeloper nmv kennelijk voor 2 juli 2015 ook op het ministerie er over heeft vergaderd, cq is ingelicht.
S.Dijksma was helemaal niet uit op fosfaatrechten, de mest zou zijn werk wel doen. Kennelijk hadden verschillende (ik denk de meeste) van de cowboy uitbreiders hun mestafzet niet structureel ingedekt.
cornelissen
@cornelissen Wat gerard jagers er voor zijn eigen mee wil bereiken weet ik niet, maar mijn zegen heeft hij.En als ik een bankrek.no. had kon hij ook nog wel 50 euro krijgen als (symbolische ) steun voor deze actie om de rechten openbaar te krijgen.
+3
pieta
Quote Reactie van @cornelissen:
on hij ook nog wel 50 euro krijgen als (symbolische ) steun

Ik dacht dat jij compleet de armoede in getrapt was. Mensen in armoede hebben geen vrij besteedbaar geld meestal.
+1
Erik1979.
@pieta vaak zijn de armste het meest vrijgevend
+5
George
Quote Reactie van @Erik1979.:
aak zijn de armste het meest vrijgevend

Ja daarom zijn ze ook arm. 😂
pieta
@Erik1979. Ik zie wel eens steenrijk, straatarm. TV-programma. Die hebben vaak maar 50 euro in de week te besteden. Die geven echt geen 50 euro weg. Dat wou ik maar zeggen.
+2
matt
@pieta ik zal jouw en @cornelissen eens
Opgeven
+1
pieta
@matt Schat je mij zo arm in? 😁
GJ Bosch
@jan-cees Maar LNV geeft zich niet zo maar gewonnen. In de nieuwe beslissing op het bezwaar van Jagers staat:

Uitgezonderd van openbaarmaking

De in de fosfaatbeschikkingen genoemde relatienummers, de beschikkingsnummers, de totale melkproductie in 2015 en de gemiddelde melkproductie per
melkkoe in 2015 maak ik niet openbaar. Hieronder licht ik toe waarom.
Grij
@Grij kompleete berekening staat er bij adres staat er bij
hans1980
@Grij niets geen privacy zoals vermeld naam is zwart gelakt maar verder adres is openbaar
Dus dit bedrijf heeft na bezwaar 2795kg Fosfaatrechten gekregen!

(klik om te vergroten)

jan-cees
@GJ Bosch komt weer beroep op en dat verliest lnv weer omdat ze dat in diverse andere woo s openbaar hebben gemaakt
+3
hans1980
Tjonge wat een nieuwschierige collega boer
slagroomvla
Is dit rechtszaak-verhaal van die kerel die laatst ergens in stond met 70 koeien op 30ha. en die nog een vergunning voor 130mk had liggen maar niks gebouwd en nu nog recht had op extra rechten volgens hemzelf?
Bennie Stevelink
@slagroomvla In feite wil Jagers afdwingen dat de fosfaatrechten worden toegekend op basis van de milieuvergunning.
Is het juridisch mogelijk dat Jagers bij de rechter kan afdwingen dat fosfaatrechten worden toegekend op basis van de milieuvergunning?
De fosfaatrechten zijn toegekend op basis van het aantal geregistreerde dieren op 2 juli 2015.
De boeren die hals over kop de bouw van een nieuwe stal gestart waren dachten dat de fosfaatrechten zouden worden toegekend op basis van stalcapaciteit. Kunnen deze boeren via de rechter afdwingen dat fosfaatrechten worden toegekend op basis van stalcapaciteit?
Boeren met veel grond eisen dat fosfaatrechten of anders het aantal te houden vee bepaald moet worden op basis van grondoppervlak. Kunnen zij dat via de rechter afdwingen?
+1
Noorderling
@Bennie Stevelink
Lees het nog eens, gaat je vergelijking niet compleet mank omdat wanneer je vergunning niet toereikend is, je illegale activiteiten faciliteert?
Dat is wat anders dan je hele vergunning benutbaar krijgen aan gratis P rechten.
Dan heb je de milieuvergunning, maar ook nog in meer of mindere mate de NB.
Twentsch Land
Denk dat jagers wil dat rechten boven een vergunning worden ingenomen waardoor boeren met een grotere vergunning dat de hoeveelheid dieren in cat 100, 101 en 102 op peildatum niet 8,3 procent gekort hoeven te worden.

@Bennie Stevelink
+1
robbies
@Bennie Stevelink wonderbaarlijk dat jij denkt dat het recht een buffet is waar iedereen maar kan bestellen. Jagers op Akkerhuis heeft een haakje gevonden om fosfaatrechten ter discussie te stellen omdat de overheid buiten zijn bevoegdheden is getreden. Dat hebben jouw andere voorbeelden niet gevonden of reeds bot gevangen. Wat is jouw probleem met deze zaak?
Grij
@Bennie Stevelink : boeren welke na 1-4-2015 geen nieuwe vergunning hebben aangevraagd, en zijn blijven werken op de bestaande vergunning, kunnen nooit een bijdrage hebben geleverd aan de norm overstijging waardoor de invoering van het stelsel noodzakelijk werdt. Accepteer jij een bekeuring voor 118 rijden op.een 120 weg?
leonievdh971
@Grij Bennie heeft een uitspraak van de rechter gemist
Speciaal voor wie het gemist heeft

(klik om te vergroten)

Is rechtspraak onderhevig aan willekeur?
January
Kun je toch zo uitrekenen hoeveel rechten iemand heeft , en wat heb er aan
demelkboer
En nu?
+1
GJKlaassen
Het gaat er volgens mij om dat bekend word of vleesveehouders ook (ten onrechte) fosfaatrechten hebben gekregen. Als dit zo is was de 8,3% afroming achteraf niet (volledig) nodig.
Grij
Melk productie per koe komt ook
marcsterreborn
@Grij voor jou een mooi kengetal
Marco de 1ste
Interessant mensen die hier zo fel op reageren.............geeft te denken.
January
Van waar al die geheimzinnigheid
sjuu
En nu, gefeliciteerd ermee. Je mag alles weten van me.
John Spithoven
Het fosfaatdossier komt weer boven drijven. Gezien de reacties, een beladen thema. Over krap twee weken worden beschikkingen bekend gemaakt. Productiegegevens, per koe en per bedrijf, beschikkingnummers en relatie nummers blijven buiten deze openbaarmaking. Hierboven vliegt iedereen elkaar in de haren, terwijl men beter kan focussen op wat de gevolgen zijn. Ik ben 1 van de 14 die een zienswijze ingediend hebben. Niet dat ik openheid wil tegen houden, maar een aantal gegevens gaan echt buiten de reikwijdte van de wet. (zoals dat in het verleden bij andere wob's ook al gebeurd is.

Gerard beroept zich op het Verdrag van Lissabon en de ratificatie van Maastricht. Ik denk een terecht punt. Fosfaatrechten vinden hun oorsprong is de nitraatrichtlijn, een EU instrument met een eigen invulling van een lidstaat, in dit geval Nederland. Maar meer regels die op onze bedrijven van toepassing zijn vallen onder het Unieverdrag. Zo ook de habitatrichtlijn en het Verdrag van Aarhus. Allemaal EU regels met uitwerkingen op de lidstaten met ieder haar eigen invulling. En de vraag die gaat spelen is mogen richtlijnen elkaar overrulen? Het vergund recht onder de Wnb (habitatrichtlijn) was voor 2 juli 15 al het regulerend instrument. Dat wordt doorkruist met de nitraatrichtlijn, waar de fosfaatrechten haar oorsprong vinden en middels de meststoffenwet van invloed zijn op onze bedrijfsvoering. Beide vallen ze onder het Unie Verdrag en zoals Gerard (en ook ik) het beoordeelt, gestappelde wetgeving.

Ik heb een zienswijze ingediend omdat er 84 miljoen fosfaatrechten in omloop zijn, die een waarde vertegenwoordigen van ruim 10 miljard euro. Als dat geld verdampt (met een schok) vallen er heel wat bedrijven om.
Ik zie het landbouw akkoord ook als een reddingsboei die ministerie van LNV nodig had om een systeemwijziging door te voeren, gve normen.

Nu mijn volgende afweging.....vraag ik een voorlopige voorziening aan bij de Raad van State. Want dat voorkomt publicatie.....voorlopig.

En dat productiegegevens niet mee liften past de minister wel......30.000 beschikkingen en ruim 23.000 begunstigden.....daar is iets niet in orde.....in de wandelgangen hoor ik al jaren dat zwevende buitenlandse runderen gezorgd hebben voor een beschikking.....zelfs op plekken waar geen koe gehouden wordt.....maar net zoals jullie dat horen, van horen zeggen. En dat zal deze wob wel verduidelijken, zijn er fosfaatrechten terecht gekomen op adressen die niet aan de staatsteunbeschikking voldeden.
+1
bio boer
@John Spithoven waarom vallen bedrijven om met het verdwijnen fosfaatrechten ? Is gewoon dood vermogen wat zomaar waarde van weg kan vallen
de Tank
Goede vraag, ik zie em ook niet@bio boer
John Spithoven
@de Tank @bio boer

Toch op zekere hoogte natuurlijk, alle bijkoop is gefinancierd.....
Noorderling
@John Spithoven
Het laatste wat banken financieren is wel fosfaatrechten. En als ze het al willen moet het in 5jaar terug, daar zit weinig risico in mits je het benut, bij toekomstige referentie heb je je beslag al vastgelegd in vee.
hans1980
@John Spithoven Dus advies koop geen fosfaatrechten meer?
de Tank
@John Spithoven Dan zie ik nog het omvallen niet, tenzij je verwacht dat de melkprijs negatief beïnvloed wordt.
Twentsch Land
Nee !

Er zijn bedrijven die sinds fosfaatrechten verhandelbaar zijn er flink in hebben geïnvesteerd, bij fosfaatrechten aan de kant en naar 0 waarde kunnen ze een probleem hebben.

@bio boer
Noorderling
Quote Reactie van @John Spithoven:
Als dat geld verdampt (met een schok) vallen er heel wat bedrijven om.

Die waarde kun je vervolgens direct bij de grondprijs optellen, communicerende vaten.
Enkel grasgeschikte grond is na 2015 ook amper gestegen, bouwland over de kop.
Als die waarde in grond komt en het wordt instabiel, heb je middels landbouwvrijstelling het geld netto in handen, bij executie van een bedrijf met fosfaat gaat de helft naar de belastingdienst.
Na afschaffing quotum is er om die reden ook geen bedrijf failliet gegaan, dat lijkt mij wel het laatste inhoudelijke argument om een dergelijk stelsel in de benen te houden.
leonievdh971
De openbaarmaking is hopelijk een begin van een nieuwe bestuurscultuur.
In de afbeelding de partijen die ook onder het vergrootglas komen.

(klik om te vergroten)

leonievdh971
Banken
Nzo
Zuivelnl
Drie partijen met hun eigen belangen
En het belang van de boeren?
Speelt dat belang bij deze drie partijen?

Het vertrek van Schouten uit de politiek is logisch. Zij knielde voor big Agri:

(klik om te vergroten)

Weidezicht
@leonievdh971 hoe moet ik deze mail zien? Is die echt? En waarom knielde ze voor big agri? Hier vind ik dat ze blijkbaar een vinger op een zere plek legt.
+1
leonievdh971
@Weidezicht De mail is onderdeel van een wob verzoek, dus een echte e-mail.
Er staat wat er staat
Er is geen draagvlak om te willen helpen
Schouten had de mogelijkheid om zelf het initiatief te nemen, maar het gebrek aan daadkracht was groter.
Na Schouten zijn er meerdere CU ministers op landbouw gekomen
Wanneer CU geen onderdeel wordt van een nieuwe coalitie na de verkiezingen dan ben ik benieuwd wie de taak van minister van lnv op zich wil nemen. Die post is gegarandeerd politieke zelfmoord.
+1
Noorderling
@John Spithoven
Het laatste wat banken financieren is wel fosfaatrechten. En als ze het al willen moet het in 5jaar terug, daar zit weinig risico in mits je het benut, bij toekomstige referentie heb je je beslag al vastgelegd in vee.
Einddatum is er ook al, we zijn er zelf bij welke waarde we er aan hangen. Waarde is sinds de top ook gehalveerd en horen we ook niemand over.
Twentsch Land
In deze ben je jezelf al aan het rijk rekenen op onduidelijke en nog niet bepalende toekomstigheden.

@Noorderling
Noorderling
@Twentsch Land
Met 170kg N per ha worden de kaarten toch al opnieuw geschud, dan direct maar goed ipv elke 3 jaar een nieuwe loterij waar niet op te anticiperen is.
John Spithoven
@Noorderling dat wordt ook het gevolg van Gerard zijn zaak

Allemaal aan de Nitraatrichtlijn en habitatrichtlijn voldoen.......en dat kon nog wel eens de grootste krimp te weeg brengen.

En als de lucht uit fosfaatrechten loopt weet ik zeker dat er nogal wat pijn is hier en daar. En vergelijk melkquotum is niet helemaal juist. Daar liep langzaam de lucht er uit....
Noorderling
@John Spithoven
Nu hebben we toch ook een einddatum?
Die waarde aan lucht toerekenen doen we zelf.
Laatste jaar quotum werd er ook nog flink gekocht en geleased.

We weten exact waar we aan toe zijn.
Met een luchtkasteel kun je nu ook schakelen, lucht verkopen en grond terug kopen, niets doen is ook een keuze.

Ik had op de top van P prijs ook rechten kunnen verkopen en financieringsvrij een beetje tarwe kunnen combinen. Of andersom, grond verkopen en P rechten kopen welke ik tekort kwam.
Alles is een keuze, wanneer je het goed doet weet je toch niet.
hans1980
@Noorderling Dus nu een deel van de fosfaatrechten verzilveren?
demelkboer
@Noorderling hier ook wel eens het rekensommetje gemaakt bij rechten van 275 euro. Dan was koeien melken tich een dure hobby.
pieta
Quote Reactie van @Noorderling:
Alles is een keuze, wanneer je het goed doet weet je toch niet

Als je doet wat je denkt dat je doen moet is het altijd goed. 😁
pieta
@John Spithoven Als de lucht er echt uit loopt met de fosfaatrechten dan wordt stoppen met melken financieel lastiger. Dit gaat waarschijnlijk doorwerken in extra aanbod van landbouwgrond. Mocht dit dan ook doorwerken in de prijs vd grond dan kunnen er weer nieuwe knelgevallen ontstaan.
bio boer
@pieta ggb veehouderij druk is er ook nog komt er wat tekoop in de buurt en je mag meedoen zou ik het altijd proberen als het finsncieel enigszins kan

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's landbouw , piet , lnv , melkproductie , melkveehouder , fosfaatrechten , boeren , piet adema en nieuw geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
55
DEELNEMERS
26
WEERGAVES
4.332