​‘Inkrimping veestapel? Hoe dom kun je zijn’

Jan Cees Vogelaar verbaast zich over het feit dat het Nederlandse stikstofbeleid is gebaseerd op een theoretisch model dat volgens hem niet klopt.

In opdracht van het Mesdagfonds, waarvan hij voorzitter is, gaat de Universiteit van Amsterdam de werkelijke depositie van stikstof meten. Dit kan volgens hem voor verrassende uitkomsten zorgen. De roep om inkrimping van de veestapel is daarom uiterst voorbarig.

De PAS is afgeschoten, grote infrastructurele projecten dreigen niet door te gaan zoals de verbreding van de A12 en A27, vliegveld Lelystad en vliegbasis Twente. De roep om inkrimping van de veestapel wordt steeds luider. Is dat terecht?
“Hoe dom kun je zijn. Inkrimping van de veestapel wordt geroepen door vegetarische en veganistisch ingestelde groeperingen. Nu de PAS is afgeschoten wordt dat gegeven weer misbruikt om te pleiten voor minder dieren in Nederland. Het zijn onderbuikgevoelens. Wat er in Nederland aan de hand is, is een gevecht om de ruimte. Natuur-milieuorganisaties willen meer natuur. Dat betekent in hun ogen minder landbouw. De vraag is echter of stikstof het probleem is.”

Hoezo?
“De depositie van stikstof in Nederland is nog nooit gemeten. Geen overheid of onderzoeksinstelling heeft dit ooit gedaan. In Nederland werken we met het rekenmodel van het RIVM en Wageningen UR. Maar dat is een theoretische benadering waarvan je je sterk kunt afvragen of die klopt. Het is een black box. Er wordt verondersteld dat er 20 tot 30 kg stikstof per hectare neerslaat in Nederland. Maar als je naar de totale stikstofinput en stikstofoutput van Nederland kijkt, dan zou je verwachten dat dit hoogstens 8 á 9 kg zou zijn.”

Wat is uw redenatie?
“Staan de bossen in Nederland er slechter voor dan een halve eeuw geleden? In de jaren tachtig hadden we het over zure regen door ammoniak en uitlaatgassen die de natuur aantast. Nu hebben we het over stikstof en krijgt de landbouw de schuld. Tussen de jaren vijftig/zestig van de vorige eeuw en nu hebben we 500.000 hectare meer natuur en hetzelfde aantal hectare minder landbouw in Nederland. Het aantal koeien is nu hetzelfde als toen. Het aantal varkens is weliswaar 3 miljoen dieren hoger, maar die worden nu op een heel andere manier gehouden dan vroeger. Het aantal inwoners in Nederland is ondertussen wel gestegen van 13 miljoen naar 17 miljoen. En we hebben geen 500.000 auto’s maar 9 miljoen. Schiphol vervoert geen 365.000 passagiers maar 71 miljoen. Als je echt wilt weten wat er op de natuur valt, moet je gaan meten en bepalen waar die depositie vandaan komt.”

En dat gaat u doen?
“Ja, met het Mesdag-Zuivelfonds hebben we een budget bij elkaar gekregen om de depositie van stikstof in Nederland te gaan meten. Ook gaan we bekijken of we met isotopen kunnen bepalen waar de stikstof vandaan komt: van de industrie, auto’s, vliegtuigen, de Noordzee of van de landbouw. In januari volgend jaar willen we starten met meten.”

Is de overheid geïnteresseerd in dit onderzoek?
“We hebben de overheid geïnformeerd maar er is weinig belangstelling. De overheid blijft liever rekenen met de huidige modellen en is bang voor een onwelgevallige uitkomst. Ook voor natuur- en milieuorganisaties, het RIVM en Wageningen geldt dat. Het ammoniakbeleid is al jaren de melkkoe van Wageningen UR. Er is de laatste dertig jaar meer dan een miljard euro naar toe gegaan voor onderzoek. Wageningen is er bij gebaat dat het probleem in stand blijft.”

Deel dit topic ​‘Inkrimping veestapel? Hoe dom kun je zijn’ (dekalverhouder.nl)

Jan Cees Vogelaar verbaast zich over het feit dat het Nederlandse stikstofbeleid is gebaseerd op een theoretisch model dat volgens hem niet klopt. In opdracht van het Mesdagfonds, waarvan hij voorzitter is, gaat de Universiteit van Amsterdam de werke

Nieuwsgrazer

Laatste  |  

Reacties

+6
Weidezicht
Dit kli kt als goed bezig. Meten is weten
+2
Jan S
Inderdaad goed bezig. Maar ik denk niet dat we de resultaten ooit in de main stream media te zien krijgen of dat het onderzoek de een prijs krijgt voor exellent wetenschappelijk onderzoek. Zal wat wat de conclusie ook is ongelezen verdwijnen in de stinkende kelders van de beleidsbepalers
Coen
@Jan S , gelijk hebben en gelijk krijgen, niet in de linkse main-stream NL-media
+13
JohnDeere6serie
Top Jan Cees. Gevecht om de ruimte dat is het. 31% meer mensen op het zelfde stukje aarde. En dat stijgt voorlopig gewoon door. Dus meer huizen meer industrie en meer asfalt, of je het nou leuk vindt of niet. 1700% meer auto's en 19352% meer passagiers in een vliegtuig. En de beesten zouden de mileuramp zijn :s Ze willen gewoon voor niks de grond in handen krijgen.
+6
slagroomvla
Goed zo Jan Cees! laat maar is zien wie de echte vechtmachine van de landbouw is!! De rest staat erbij en kijkt er naar...
Adaptief boeren
Dom van Jan Kees om te denken dat depositie niet wordt gemeten, alleen is het nog niet officieel en daarom vrijwel onopgemerkt, maar Natuurmonumenten laat al jaren meten in samenwerking lnv /RIVM/ Wageningen
Grietje62
@Adaptief boeren Dat zou zo kunnen zijn. Dan is het nog wel de vraag waar en hoe ze meten.....want ook dat is in dit land soms een dingetje. Heeft u een link waarin we dat kunnen lezen?
+5
JanCees
@Adaptief boeren RIVM en WUR meten geen depositie ze meten al jaren luchtconcentraties op verschillende hoogtes en "bepalen" dan met een rekenmodel, (hetzelfde rekenmodel waarvan we als Mesdagfonds al een keer hebben aangetoond dat het niet deugt) wat de depositie zou kunnen zijn. Dat is dus niet meten. Kijk deze video nog maar eens
+1
Adaptief boeren
@JanCees oké, ben zelf dom dus
+7
JanCees
@Adaptief boeren Zelfkennis is altijd waardevol:)
BertK
@Adaptief boeren Dom en gebrek aan kennis is niet hetzelfde.
+1
moduulbouw
@JanCees Denk je dat er überhaupt iets bestaat als een werkbare meetmethode? Een auto, machine of fabriek kun je op een testbank zetten om een constante stroom aan data te genereren. Een agrarisch bedrijf, zeker met dieren waar de variabelen zo hoog zijn is het bijna ondoenlijk.
+11
JanCees
@moduulbouw Als de Denen de Schotten en de Chinezen meetmethoden hebben die wetenschappelijk staan als een huis waarom zouden wij die dan niet toepassen????
De reden is dat er instituten zijn als WUR en RIVM die menen een monopolie op de ammoniak kennis en onderzoek te bezitten.
En het zou natuurlijk wel heel vervelend zijn als de huidige rekenmodellen die nog niet met daadwerkelijke metingen zijn gevalideerd in een ander daglicht zouden komen te staan.

Daadwerkelijk depositie meten is mogelijk en het Mesdag gaat dat ook laten doen per 1-1-2020
+4
John Spithoven
@JanCees Diep respect voor het mesdagfonds. We hebben het er vaak over gehad. We moeten met onderbouwde cijfers terug slaan . Het kan niet zo zijn dat we ons in laten pakken op basis van modelletjes. Wat is de werkelijke schade van onze ammoniak in een natuurgebied. Dit zou landbouw breed opgepakt moeten worden. In allerlei potjes zitten vele miljoenen die vaak een bedenkelijke besteding krijgen. Laten we deze ammoniak farce is voor eens en altijd duidelijk krijgen. Neem onze eigen sector waar jaarlijks 6 miljoen via Zuivelnl geld verdeeld wordt voor projecten . Maak daar eens geld vrij voor depositie meting. En ook bij overige sectoren bestaan er van die fondsen.
+1
j h p
@John Spithoven Van achter het bureau willen ze helemaal niet zien hoe de natuur groeit en bloeit, ook met deze droogte, hoe slechter zij het doen voorkomen hoe meer aandacht en geld ze krijgen voor hun hobby die de maatschappij dik betaald, zie het aanwijzen van natura-2000 gebieden maar.
Zo las ik eens een onderzoek/proef naar het verhogen van depositie (op heel kleine schaal) op hoogveengebieden, waaronder het Bargerveen, gewoonweg onvoorstelbare onzin.
De basis depositie werd vastgesteld op 40 kg/ha en ze hebben effect onderzocht van 80 kg en 120 kg/ha dus een stijging van 100% en 200%, totaal onrealistisch
Vorig jaar had een staatboskabouter het over een huidige depositie van 25 kg/ha wat dan een stijging van is van 220% en 480%, dus nog veel gekker.
Is maar één woord voor waanzin.
Het groeide en bloeide wel leuk door die verhoging, maar het veenmos plantje kreeg last van schimmel, nogal wiedes denk ik nog steeds.
Maar zo wordt de boel ook nog eens besodemietert.
+3
weurding
Zijn ze bang voor verschraling landbouwgronden moet er minder vee komen🙈 is juist andersom. Meer beesten meer Stront betere grond
Erik!1879
@weurding dat is zo waar. Je ziet het hier heel veel. Bedrijven die een paar jaar terug hun vee weg gedaan hebben en nu bio geworden zijn hebben allemaal verdroogd grasland. Grond gaat gewoon dood omdat er geen humus in komt. Mestaanvoeren mogen ze niet vanwege de belachelijke bio regels. Wordt gewoon heide grond.
bio boer
@Erik!1879 bio mag gewoon mest aanvoeren toch 🤔 ook compost heb juist het de ervaring dat de grond hier stukje bij beetje vruchtbaarder wordt stop maar een met kunsmest op intensief gebruik land dat gras krijgt rare pis kleur de eerste jaren zonder kunsmest dan gaat het de goede kant weer op mits het bemest wordt met organische mest
Nico96
@bio boer die ervaring heb ik ook, heb een paar keer gangbare grond overgenomen en omgeschakeld naar bio, het wordt wel een paar jaar voordat het echt wil groeien. Voorheen stonden er dan aardappelen, is niet de beste voorvrucht blijkbaar. Maar heb nu een perceel grasland waar 15 jaar boomteelt is geweest, dat verdroogt een stuk sneller als het grasland wat erlangs ligt en al jaren bio is.
+2
Coen
@Nico96 , alles hangt af van hoeveelheid organische stof in de grond 😄

aardappelverbouw en boomteelt onttrekken giga-snel de hoeveelheid organische stof, opbouw kost echt jaren dus dit soort teelten is roofbouw plegen 😞
+2
spotmelker
@Coen vergeet kalkgehalte en/of pH niet. Met hoog kalkgehalte en pH rond de 7 is de afbraak van o.s. dermate hoog dat het gehalte nauwelijks op te krikken is.
+1
mlkvhoudr
@spotmelker dus bij jou de meest verzurende kunstmest die er op de markt te krijgen is 😄😉
+1
spotmelker
@mlkvhoudr dat deed ik vroeger wel maar nu heb ik dermate veel witte klaver in mijn weidepercelen dat daar geen kunstmest meer op komt. Op ruilgrond bij de buren waar ik 1 jarig gras heb ga ik op de oude voet door.
Nico96
@spotmelker de pH is hier op de zandgrond vaak veel te laag. Klaver wil het dan vaak maar matig doen. Te hoog maak je hier eigenlijk niet mee. Zo laag dat je het in 1 jaar ook niet kunt rechttrekken tot het gewenste nivo.
spotmelker
@Nico96 Hier is het eigenlijk net andersom. Witte Klaver doet het geweldig maar o.s. opbouwen is er nauwelijks bij.
weurding
@Coen wat dacht je van bollen en lelies. Zijn hier percelen daar hebben ze halve meter door de bouwvoor geploegd. Dooie grond vermengd met bovenlaag. Zo dood als een pier
+2
Coen
@weurding , rentmeesterschap: die teelthuur is funest voor onze landbouwgronden 😞
ze halen (aan organische stof) meer dan ze (aan geld) brengen, en toch wordt het algemeen toegepast !
+2
weurding
@Coen geen haar op mijn kop dat ik land verhuur voor lelies oid. Maak je niet ongerust😅
ricardo
@Coen waarom zou aardappelen meer os aan de grond onttrekkken als mais?
Erik!1879
@bio boer er wordt helemaal niets bemest. Ze hebben namelijk geen legale mest. Mest van intensieve veehouders mogen ze niet opnemen en extensief heeft niets over. Is gewoon roofbouw.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Erik!1879:
Mest van intensieve veehouders mogen ze niet opnemen

Bio in NL mag deels gangbare mest aanvoeren mits van weider.
Erik!1879
@Jack Rijlaarsdam ja , in Nederland. Wij leven in èèn Europa dus in ieder bundesland in Duitsland heb je andere wetgeving.
bio boer
@Erik!1879 is er vast wel alleen heeft die man er geen geld voor over mijn kippen.mest gaat ook wel naar oostduitsland daar is ook bio mest tekort
Erik!1879
@bio boer waarom zou hij. Grond bijna voor niets. 500 euro subsidie. Hooi maken betaalt de machines diesel en overige kosten. Grond bijna voor niets. Meestal 150 ha grasland gebruik. Dat is 75.000 per jaar over zonder dat je jezelf druk moet maken en geen enkel risico. Door iedereen geliefd omdat je bio bent. Ze hebben groot gelijk. Ik had dit 10 jaar geleden moeten bedenken. Nu kan het niet meer.
bio boer
@Erik!1879 waarom kost die grond niks meer ? Lage pacht of afgelost ?
pietjepuk
Quote Reactie van @Erik!1879:
Wordt gewoon heide grond.


goed zo gebied kan niet groot genoeg zijn. Des te eerder ze met de snufferd op de feiten gedrukt worden. #geenetenhoutjebijten
Detukkeroettwente
SUPER Jan -Cees, en ehhhhhh heb je LTO/RFC ook aan je zijde/achter je staan ??? Ja maar als DE waarheid boven tafel komt, dan ??????!!!!!
JanCees
@Detukkeroettwente LTO zit volgens mij in inhoudelijk op hetzelfde spoor alleen kan ik de poot er wat gestrekter in zetten zo werkt dat nu eenmaal en daar is niks mis mee ieder zn rol.
RFC is gezien de presentatie bij de jaarcijfers nog steeds een andere mindset toegedaan.
Hopelijk zal daar het kwartje een keer vallen dat krimp zal leiden tot exceptionele kostprijsverhoging in de gehele keten.
robbies
@JanCees een stukje krimp om wat mee-eters uit de periferie af te schudden vind ik nochtans geen probleem. Wordt voor de blijvers ontwikkeling ook wat betaalbaarder.
+1
JanCees
@robbies mee eters afschudden door krimp??? daar zou ik graag een onderbouwing van willen zien want in dat soort verhaaltjes geloof ik niet. Er zullen altijd partijen zijn die handiger in de markt functioneren en daar geld aan verdienen en een service verlenen die je jezelf niet had kunnen realiseren . Dan wordt het gewoon kwestie van rekenen.

Reken maar eens door de vast kosten van de hele keten op 12 miljard of op 15 miljard kg melk.
Maakt mij even niet uit of 6 of 10 miljard aan vaste kosten neemt het effect is hetzelfde.

Krimp maar dezelfde vaste kosten overeind houden kosten boeren bakken met geld.
Erik!1879
@JanCees Of je zou ook daar in moeten snijden. Kleinere organisaties als frc doen het ook goed. Gewoon flink snijden in de overhead. Salarissen van de top koppelen met de gemiddelde winst van de melkveehouders. (Ze mogen van mij best wel 10.000.000 mee nemen als de gemiddelde melkveehouder een ton pakt).
+2
mlkvhoudr
@JanCees geluk is niet uit te rekenen jan cees. Ik haal lang niet het onderste rendement uit ons bedrijf maar t leeft voor mij zoveel lekkerder dan constant op mn tenen lopen genoeg geld hebben om normaal van te kunnen leven en daar tevreden mee zijn maakt mij veel gelukkiger dan je druk op te laten leggen dat t altijd maar groter en meer moet. Soms rendeert kleiner ook voldoende.

Ik snap overigens prima dat de meeste collegas dit wijfenpraat vinden 😄
+2
mlkvhoudr
@mlkvhoudr maar soms kun je beter iets minder melken met minder geouwehoer aan de kop is mijn mening maar heb daar dus geen berekening bij
+2
Erco
@mlkvhoudr minder koeien melken en meer verdienen is niet sexy! Andersom wel. Meer melken, meer werk en minder verdienen 😜😉
Coen
@Erco , die combinatie van 'meer werk, meer risico en minder winst' is nu toch niet meer opportuun?
jan.1
Quote Reactie van @Coen:
die combinatie van 'meer werk, meer risico en minder winst' is nu toch niet meer opportuun?

Hoe zie jij dat veranderen dan?
Coen
@jan.1 , wij gingen en gaan primair alleen voor meer winst, dus continuïteit staat altijd voorop.
JanCees
@Erco feit is dat de meeste niet gegroeide bedrijven niet meer bestaan. En we spreken over RFC opererende in de wereldmarkt die over 10 jaar ook nog in staat moet zijn om 1 van de toonaangevende zuivelondernemingen te zijn. Dat zullen ze ook wel zijn alleen dan met minder Nederlandse/EU melk en wellicht meer melk uit andere delen van de wereld.
demelkboer
Wij gaan de slag niet winnen met meer melk .Daar voor zijn onze kosten te hoog.
JanCees
@demelkboer hoe krijg je de kosten omlaag? Door te krimpen zeker je variabele kosten maar niet je vaste kosten
+1
John Spithoven
@JanCees Variabele kosten van de productie van melk zijn het probleem niet in Nederland. De vaste kosten zorgen er voor dat wij in Nederland de hoogste kostprijs van Europa hebben. En ga je door krimp die vaste kosten verder indikken, dan prijzen we ons zelf steeds verder uit de markt.
+3
robbies
Quote Reactie van @John Spithoven:
En ga je door krimp die vaste kosten verder indikken, dat prijzen we ons zelf steeds verder uit de markt.

Dus als we groeien stijgen de vaste kosten niet mee? Op bedrijfsniveau klopte die bewering wel, al denk ik dat er nu een behoorlijk kluchtje boeren met veel teveel vaste kosten zitten als gevolg van (te) grote ambities.

Voor de hele sector ben ik van mening dat de jarenlange groeipropaganda juist geleid heeft tot hogere vaste kosten. En voor wie was die groei goed? Niet voor de boer zelf. Het is de periferie die garen spint bij een grote primaire sector. De gevolgen van groei (fosfaatrechten, grondgebondenheid mestverwerkingsplicht) wordt eenzijdig op de boer afgewenteld, die zich vervolgens maar tegen een wereldmarktprijs moet zien te redden.

conclusie; ik ben geen tegenstander van krimp. de varkenshouderij heeft dat inmiddels al gezien. De melkveesector denkt zelf het wiel uit te moeten vinden.
+1
John Spithoven
@robbies de meeste hebben al 8.3 % gehad

Kostprijs van 32 naar 34 cent
jan.1
Quote Reactie van @John Spithoven:
de meeste hebben al 8.3 % gehadKostprijs van 32 naar 34 cent

Helemaal mee eens.
+1
robbies
Quote Reactie van @John Spithoven:
de meeste hebben al 8.3 % gehad

Is dat zo? volgens mij hebben we in de jaren voorafgaand aan de quotumafschaffing recordbedragen aan superheffing betaald. We hebben met zijn allen veel meer geproduceerd dan onze rechten waren. Dat was in principe al groei. Na 1 april 2015 is het gaspedaal nog verder ingetrapt. Hoeveel boeren daadwerkelijk 8,3% gekrompen zijn kan ik niet inschatten, maar laten we niet net doen alsof elke niet-grondgebonden boer 8,3% heeft in moeten leveren ten opzichte van hun quotum. Dat het voelt als afpakken, begrijp ik overigens wel hoor.
John Spithoven
@robbies eenderde was ggb en tweederde heeft 8.3 gehad.

Hoeveel groei daar vooraf gaand was weet in niet precies. Maar productie melk in 5 jaar van 11.5 miljard naar 14 miljard
+2
robbies
@John Spithoven als je eerst 20% groeit en vervolgens 8.3% moet krimpen, dan ben je per saldo gewoon gegroeid. Je argument van 8.3% gaat dus maar ten dele op. En mijn inschatting is dat er echt maar een klein percentage daadwerkelijk 8.3% heeft in moeten leveren tov hun quotum
demelkboer
@robbies jij begrijpt hem ook. Die vaste kosten zij hier zo hoog door ons intensieve karakter.
huske
@demelkboer denk dat emotie juist zorgt voor hoge kostprijs. Het praat juist makkelijk om andere de schuld te geven van onze kostprijs maar wij boeren zorgen zelf voor die hoge kostprijs
weurding
@demelkboer benieuwd dan wat je vaste kosten doen door aankoop land om extensiever te worden
JanCees
@robbies wat is de omvang van het gemiddelde varkensbedrijf nu en 10 jaar geleden? En hoe belangrijk is Vion voor het voortnestaan van de varkenshouderij nu nog?
robbies
@JanCees individueel bedrijf is gegroeid, sector als geheel gekrompen. En die krimp zet zich de komende 5 jaar door (denk al sneller). 20% zeugen minder, minimaal 1 slachterij weg en een periferie die zich zal moeten aanpassen. Maar dan hou je wel een robuuste sector over. Sectorkrimp en bedrijfsontwikkeling kan naast elkaar bestaan.
+2
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @robbies:
Maar dan hou je wel een robuuste sector over.

Dat moet eerst nog. Ik zie sterk industrialiserende bedrijven die van het volgende, waarschijnlijk linkse, kabinet een nekslag krijgen zoals de nertsenhouders gehad hebben. Wat nou robuust, je lijkt wel politicus, beetje betekenisloze termen de wereld in slingeren.
Twentsch Land
Kans van slagveld op komst is aanwezig....zie het te overleven, reëele kans dat daarna een tijd robuust zal zijn......wat andere profeten hier denken is ook geen beloofd brood voor de toekomst.

@Jack Rijlaarsdam
+1
robbies
@Jack Rijlaarsdam en als we een rechts kabinet krijgen? Politiek is per definitie onbetrouwbaar, als je daar je bedrijfsvoering op afstemt kom je nooit ergens. De blijvers investeren ook in andere zaken nu de marges hoog zijn. Die laten zich niet meer ringeloren.

Je vergelijking met nertsen gaat volledig mank. Aan de varkenshouderij hangt meer economische waarde dan aan de nertsensector. Wat denk je dat een Vion, een van Rooi, een forfarmers en een Agrifirm aan bestaansrecht inleveren zonder varkenshouderij?

Een beetje vanuit de onderbuik wat suggestieve argumenten gebruiken: ook jij zou zo de politiek in kunnen;😉
+2
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @robbies:
en als we een rechts kabinet krijgen?

Komt er een links kabinet dan volgt er krimp van de veestapel omwille van het milieu, zou er een rechts kabinet komen dan komt er krimp van de veestapel om infrastructuur, industrie en woningbouw mogelijk te maken. De economische argumenten die jij benoemt worden van ondergeschikt belang geacht. Wel mooi om te lezen dat je positief in het leven staat. Beter gezellig dan chagrijnig naar de kl#ten...
Jan S
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Beter gezellig dan chagrijnig naar de kl#ten...

Naar de kl#ten gaan is meestal een langzaam proces. Nou dan wensen we je maar een gezellige tijd toe.
robbies
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
De economische argumenten die jij benoemt worden van ondergeschikt belang geacht.

Wist niet dat jij zo dicht op het Haagse vuur zit, want ik heb begrepen dat er gewoon een deal gesloten is tussen POV en Den Haag. 200 miljoen maakt de overheid vrij voor de varkenshouderij, de varkenshouderij ontwerpt zelf een saneringsplan en verdere krimpmaatregelen blijven uit. Het klimaatakkoord gelezen? Daar wordt gewoon rechtstreeks naar het vitaliseringsplan varkenshouderij gewezen en het door de POV geschreven plan als leidraad gebruikt. Ik verwacht daar niet veel meer maatregelen bovenop, want in de coalitie vitalering varkenshouderij zitten gelouterde bestuurders (oud-minister Uri Rosenthal is voorzitter) die de Haagse mores door en door kennen
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @robbies:
een deal gesloten

Dat is een momentopname. Volgende kabinet weer nieuwe poppetjes met extremere wensen. Moet heerlijk onbezorgd leven met zoveel vertrouwen in overheid en politiek.
robbies
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Moet heerlijk onbezorgd leven met zoveel vertrouwen in overheid en politiek.

Jouw negativiteit valt me eigenlijk tegen. Wij zitten in Brabant met strengere eisen en een latent quotum aan ons broek en toch ben ik een stuk positiever dan Jack in vrijstaat Noord-Holland, waar extra emissie-eisen en een quotum van RFC letterlijk ver weg zijn.

Maar goed, ik denk dat er best wel te handelen valt in Den Haag als je met sterke mensen en een goed plan komt. Dat heeft de varkenshouderij gedaan, ook al heeft dat ook voor frictie gezorgd bij de achterban. Wij als melkveehouder sturen Wil en Kees en denken dat die daar iets uit het vuur slepen voor ons zonder plan en zonder mandaat.
+2
Jack Rijlaarsdam
+2
jan.1
Quote Reactie van @demelkboer:
Wij gaan de slag niet winnen met meer melk .Daar voor zijn onze kosten te hoog.

Boer die blijft zal bij ongewijzigde omstandigheden gewoon doorgroeien,anders wordt het een vroegtijdige stopper,reken maar niet te veel op natuurkringlooplandbouw,dat is een wassen neus,zeg maar een fopspeen van Carola. De volgende minister zal weer iets anders verzinnen...
+1
robbies
Quote Reactie van @jan.1:
Boer die blijft zal bij ongewijzigde omstandigheden gewoon doorgroeien,anders wordt het een vroegtijdige stopper,reken maar niet te veel op natuurkringlooplandbouw,dat is een wassen neus,zeg maar een fopspeen van Carola. De volgende minister zal weer iets anders verzinnen...

Hou je vooral vast aan die gedachte. Als je nu al ziet hoe die kringloopvisie - je mag ervan vinden wat je vindt - is doorgedruppeld naar de provinciale overheden, dan reken ik erop dat het een blijvertje zal zijn.
+2
Erik!1879
@robbies is ook een blijvertje. Is al 1000e jaren zo. Landbouw is kringloop!!!
+1
robbies
@Erik!1879 eens, maar in plaats vanuit Duitsland wat sentiment in de discussie te gooien, kun je beter eens wat coalitieakkoorden van Nederlandse provincies doorlezen. In Brabant conformeert de coalitie zich aan de plannen van Schouten, compleet met budgetten en de inzet van POP3-gelden uit Brussel.

In Brussel is er volop draagvlak om nog meer geld over te hevelen vanuit de 1e pijler (inkomenssteun) naar de 2e pijler (plattelandsontwikkeling). De provincies hebben een dikke vinger in de pap over de verdeling van deze gelden uit de 2e pijler.

Kun je wel simpel redeneren dat het slechts een hype is en afdoen als flauwekul, maar zodra er al geld beschikbaar is kan het heel snel beleid zijn waar de minister geen invloed meer op heeft
Achso
@robbies ik vrees dat je gelijk hebt. Een beetje stadslandbouw in NL. Een paar grote bedrijven die voor weinig wat leveren mogen. Rest komt wel vanuit het buitenland en zodoende de hele ‚uitstoot problematiek‘ en dierenrechten activisten over de heg gekieperd
jan.1
Quote Reactie van @robbies:
Hou je vooral vast aan die gedachte. Als je nu al ziet hoe die kringloopvisie - je mag ervan vinden wat je vindt - is doorgedruppeld naar de provinciale overheden, dan reken ik erop dat het een blijvertje zal zijn.

Ze weten bij de politiek niet eens wat kringloop is!!!!!,de landbouw is al sinds jaar en dag een kringloop,we verwerken bijna al het afval vd industrie,we betalen er zelfs veel te veel voor.....
Er iets voor krijgen gaan we waarschijnlijk niet meemaken .
+1
mlkvhoudr
@JanCees dat is dan wel weer grappig om te horen van een gestopte boer 😉
JanCees
@mlkvhoudr ik vraag me echt af wat dat met deze discussie te maken zou hebben???
+5
mlkvhoudr
@JanCees t geeft gewoon aan dat er in alle catagorieen boeren stoppen. Ik ben overigens niet tegen groeien hoor maar heb er op dit moment geen behoefte aan en ik leef op dit moment. Wie weet wat de toekomst als die komt brengt. Waar ik wel wat op tegen heb is groeistappen zo groot dat succes de enigste optie word. Ik wil zelf op elk door ons gekozen moment zelf t licht uit kunnen doen en dat we dan indien gezond met elkaar door kunnen. Dat is hoe ik er in sta. Heb respect voor de genen die veel durven en het succesvol rond zetten. Ik walg van verhalen in de krant waarbij het aan iedereen ligt behalve aan de genen die getekend hebben voor de topfinanciering
George
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
Waar ik wel wat op tegen heb is groeistappen zo groot dat succes de enigste optie word. Ik wil zelf op elk door ons gekozen moment zelf t licht uit kunnen doen en dat we dan indien gezond met elkaar door kunnen. Dat is hoe ik er in sta

Je bedoeld dus eigenlijk gewoon dat je NIET met een bootje midden op zee wilt zitten en kant noch wal niet zichtbaar is , zover je kunt kijken is alles water en geen redding meer nabij. Uitzichtloos , Zoiets ?
ricardo
@George lijkt mij dat niemand dat wil
George
Quote Reactie van @ricardo:
ijkt mij dat niemand dat wil

Jawel zijn er genoeg die daarvoor gekozen hebben. En een weg terug is er niet meer. Als ze willen uitstappen wordt het een huurhuisje met huursubsidie.
ricardo
@George denk dat de ene anders tegen ondernemen aan kijkt als de ander
+1
George
Quote Reactie van @ricardo:
denk dat de ene anders tegen ondernemen aan kijkt als de ander

Dat zou kunnen , maar ondernemen in de landbouw is vrijwel onmogelijk omdat het een rendement loze bedoeling is geworden. Je moet er van oudsher goed inzitten en altijd al een behoorlijke omvang hebben gehad zodat je het in het verleden al verdiend hebt of een uitgekocht bedrijf want anders wordt het niet wat.
pieta
@George Als je er zo inzit waarom verkoop je dan niet een gedeelte van je grond?
+1
spotmelker
@ricardo in feite is het zorgen dat je het belastingvrij groeiende vermogen kan financieren, er een leuk inkomen tussenuit peutert en er een beetje schik aan houdt. Voor over de top gefinancierden valt dat niet mee.
+1
buorman
@George
Enige redding daar is het touwladdertje onder aan de Rabo heli, maar reken maar dat je op je tenen moet lopen voor je erbij kunt anders laten ze je gewoon verz....
m uut m
@George
Ik wil alleen bootje varen als ik aan beide kanten de wal kan zien.
+1
pietjepuk
@m uut m Doe mij maar vaste grond onder mijn voeten. Met vaste wal in zicht en verkeerde stroming heb je ook een probleem.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @George:
met een bootje midden op zee wilt zitten en kant noch wal niet zichtbaar is , zover je kunt kijken is alles water

Wel lekker rustig, geen gezeik aan je kop.
+1
Twentsch Land
Als je het goed doet heb je aan wal ook geen gezeik.

@Jack Rijlaarsdam
robbies
@Jack Rijlaarsdam dat bootje dat midden op zee drijft heeft vaak nog een berg passagiers mee.
Twentsch Land
En om die boot ook nog een bult schreeuwende vogels 😬
George
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Wel lekker rustig, geen gezeik aan je kop.


Sommige kiezen voor het ruime sop.
mlkvhoudr
@George ik heb ook buiten de landbouw een succesvol geleid bedrijf gezien die er een vrijstaand huis van kon kopen en langzaam maar beetje de markt zag verdwijnen voor zijn produkten waarna het bedrijf zijn waarde verloor en hij zijn huis moest verkopen. Wat ik er maar mee zeggen wil ik vind dat er een balans tussen risico en vreemd vermogen aan de ene kant moet zijn en zekerheden waar je op terug kan vallen als de markt wegvalt. Ook grond heeft alleen waarde als je er een koper voor hebt. Dus laten we het er op houden dat ik best wel een stukkie de zee op wil maar wel met een zeewaardig schip en het land nog wel enigszins in zicht
+1
George
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
Ook grond heeft alleen waarde als je er een koper voor hebt

Da´s zeker waar , ik zie de grondprijs nog wel eens dalen naar 40000 per ha , ik vraag me werkelijk af wie over 10 jaar al die grond gaat kopen en of bewerken. Dan zal er drastisch ander beleid moeten komen en wat te verdienen moeten zijn anders zie ik het zeer somber in.
+1
ricardo
@mlkvhoudr het is alleen nooit 100% zeker dat je schip zeewaardig is
Erco
@JanCees er zal wel n break even zijn. En groeien met deze landprijzen en fosfaatrechten zal zeker nu nauwelijks meeroobrengsten genereren. Maar ik ben t met je eens da je het met 30-40 koeien als opvolger ook niet red
+2
ricardo
@Erco waarom zou je niet meer gaan verdienen als je groter word? dat is de enigste manier om groei te betalen en een gezond bedrijf te houden.
co co
@JanCees juist jan cees gij snapt het . RFC zit nu bijna op het volume voor de fusie . het heeft alleen maar bakken met geld gekost . pak alleen het uittreed geld maar .
Sjaakiee
@JanCees de kop was weer door halster heen toch?of zei frans dat om toko rustig te houden?
+1
Kringloper
Linksom of rechtsom krimp gaat er komen!
m uut m
@Kringloper
Krimp MOET er komen.
+1
cowboys
@m uut m waarom moet er krimp komen ? Er is geen krimp onder mensen geen krimp onder huisdieren.geen krimp onder auto.s geen onder vliegtuigen .Dus leg is uit waarom de veestapel MOET krimpen.
Koeien boertje
Mn opa had status in het dorp, was boer!

Pa moest het werk alleen rondzetten, zonder knecht maar kon wel wat opbouwen!

Wij zijn een ondergeschoven kindje van de maatschappij waar er zat van zijn.

Zou het schip keren of deze lijn doorzetten?
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden jan cees vogelaar , stikstofbeleid , amsterdam en mesdagfonds geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!