Sjaakiee


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
3
Volgers
0

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 6min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


08 Oct 2019

Graag alle provinces niet mee doen dank u

Provincie: geen Fries geld voor uitkoop van Friese veehouders - Friesland

www.lc.nl

Dat stellen landbouwgedeputeerde Johannes Kramer en commissaris van de koning Arno Brok. Het kabinet wil dat ook de provincies een financiële inspanning leveren voor het oplossen van de stikstofproblematiek rondom kwetsbare natuurgebieden. ,,Mar dat geane wy net dwaan”, stelde Kramer. ,,Dit probleem is feroarsake troch ryksbelied, dan moat Den Haag ek mei jild oer de brêge komme.”

Het vrijwillig en warm saneren van veehouderijbedrijven rondom deze gebieden is een belangrijk onderdeel van het kabinetsplan om de stikstofbelasting van natuurgebieden te verlagen. Alleen dan is het mogelijk om de vergunningverlening voor bouwprojecten weer vlot te trekken, denkt het kabinet.

Lees ook: Zes vragen over stikstof en waarom het nu zo’n probleem is

Gesprek met veehouders

Kramer en Brok deden hun uitlatingen in Hitzum op het melkveebedrijf van Jitty van der Werf en Henk Zijlstra, het echtpaar dat vorige week de boerenactie vanuit Friesland naar Den Haag organiseerde. Tijdens het gesprek waren ook andere vertegenwoordigers van de Friese veehouderij aanwezig. De provincie had het ‘boerepetear’ georganiseerd om, zoals Brok het zei, ,,ûntfanklik te wêzen foar harren ferhaal.”

Brok concludeerde dat boeren gefrustreerd zijn over het ontbreken van een heldere lijn voor de toekomst en dat er niet op basis van feiten beleid wordt gevoerd. Daarnaast bespeurde hij veel kritiek op de vaagheid in de kabinetsplannen om de stikstofproblematiek rondom kwetsbare natuurgebieden op te lossen.

Jitty van der Werf ziet in die vaagheid bewuste opzet om de boeren zich voorlopig even gedeisd te laten houden, om vervolgens stapje voor stapje de landbouwsector verder te demotiveren. Ze is inmiddels toegetreden tot het bestuur van Farmers Defence Force (FDF), de radicalere boerenorganisatie die werkt aan een nieuwe boerendemonstratie op 16 oktober.

8 reacties

06 Oct 2019

03 Oct 2019