Zijn we inmiddels allemaal wakker ?

𝗕𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮'𝘀! Zijn we inmiddels allemaal wakker na alle berichtengevingen van de laatste tijd? 𝙇𝙏𝙊 𝙚𝙣 𝙉𝘼𝙅𝙆: LTO kwam een aantal weken geleden al met een plan om de boerenstand eens even flink uit te kunnen dunnen en kreeg daarbij de volledige steun van NAJK. Beide partijen zien het liefst dat boerenbedrijven rondom de N2000 gebieden het veld gaan ruimen. Waarom? Omdat deze zogenaamde belangenbehartigers van onze sector, niet ónze belangen behartigen, maar het belang van LNV en daarmee verraden ze hun eigen sector. Huichelaars! '𝙎𝙖𝙢𝙚𝙣 𝙬𝙚𝙧𝙠𝙚𝙣 𝙖𝙖𝙣 𝙧𝙚𝙜𝙞𝙚 𝙤𝙥 𝙧𝙪𝙞𝙢𝙩𝙚' Alsof het plan van LTO al niet schadelijk genoeg zou zijn voor de sector, zijn ook nog eens de desastreuze gevolgen van het plan 'regie op ruimte' van voormalig landbouwminister Cees Veerman en andere voorname boer-wegpestende- organisaties naar buiten gekomen. Ook dit plan zal vele slachtoffers brengen in de sector. Het zal de doodsteek betekenen voor vele bedrijven in het Groene Hart en de Gelderse vallei. Het mooie boerenlandschap van de Gelderse Vallei zal opgeofferd worden om er een venix locatie van te maken. Boerenbedrijven op zandgronden zullen worden opgeruimd en degene die nog wel mogen blijven, zullen worden gedwongen om natuurinclusief te gaan boeren. Daarnaast hangt ons allen een generieke krimp boven het hoofd, waardoor de overblijvende boeren mee zullen gaan betalen aan het opkopen van collega bedrijven!!! Dit bloedgeld willen wij toch zeker niet aan onze handen hebben??!!! 𝘽𝙚𝙞𝙙𝙚 𝙥𝙡𝙖𝙣𝙣𝙚𝙣 𝙝𝙚𝙗𝙗𝙚𝙣 𝙜𝙚𝙚𝙣 𝙥𝙤𝙨𝙞𝙩𝙞𝙚𝙛 𝙚𝙛𝙛𝙚𝙘𝙩 𝙤𝙥 𝙙𝙚 𝙣𝙖𝙩𝙪𝙪𝙧! Bovenstaande plannen zouden een positieve bijdrage moeten leveren aan de natuur. Hiermee zou voorkomen moeten worden dat de natuur verder achteruit gaat en de natuur zich weer kan herstellen. Onzin! Hier speelt een dubbele agenda! Dat weet iedereen met ook maar een greintje boerenverstand!! Om dit te doorzien hoeft er eigenlijk maar 1 vraag gesteld en beantwoord te worden: 𝘽𝙤𝙚𝙧𝙚𝙣𝙫𝙚𝙧𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙 De veehouderij heeft namelijk al jarenlang enorm veel gereduceerd, maar dan nog blijft de natuur drastisch achteruit gaan wordt er gezegd. Dat geeft al aan dat reductie vanuit de veehouderij geen effect heeft op de staat van de natuur. Hoe kunnen de boer-wegpestende-organisaties en overheden dan nog steeds moord en brand blijven schreeuwen dat het juist de boeren zijn die dit veroorzaken??!! 𝙑𝙚𝙧𝙯𝙬𝙚𝙜𝙚𝙣 𝙧𝙚𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖𝙩𝙚𝙣 𝙫𝙖𝙣 𝙗𝙤𝙙𝙚𝙢𝙤𝙣𝙙𝙚𝙧𝙯𝙤𝙚𝙠 𝘿𝙧𝙚𝙣𝙩𝙝𝙚 In een kluis met 3-dubbele hangsloten bleek onlangs een belangrijk rapport weggestopt te zijn van een bodemonderzoek dat uitgevoerd is door de Universiteit Antwerpen in opdracht van de provincie Drenthe. FDF Drenthe heeft de kluis gekraakt en STAF heeft het rapport geanalyseerd. De resultaten van dit bodemonderzoek bevestigen dat boer-wegpestende-organisaties en overheden het spoor volledig bijster zijn en een route kiezen waar de natuur niet bij gebaat is! In plaats van te wijzen naar de boerensector zouden zij eerst eens naar zichzelf in de spiegel moeten kijken! Hoe kunnen zij überhaupt nog gewetenloos in de spiegel kijken in de wetenschap dat ze voorbij gaan aan belangrijke feiten en daarmee  boerengezinnen onterecht kapot maken!!! 𝘿𝙪𝙗𝙗𝙚𝙡𝙚 𝙖𝙜𝙚𝙣𝙙𝙖 Dit kan maar één ding betekenen. Zij dienen niet het boerenbelang en houden er een dubbele agenda op na!!! Pikken wij dat zomaar?! Laten we het gebeuren dat onze mensen, boerengezinnen, huis en haard moeten verlaten, terwijl tegelijkertijd niet Nederlanders met open armen ontvangen worden in dit land?? 𝙂𝙚𝙣𝙤𝙚𝙜 𝙞𝙨 𝙜𝙚𝙣𝙤𝙚𝙜!! Dit pikken we toch zeker niet langer? Genoeg is genoeg! Hier zullen we ons met alles wat we in ons hebben tegen moeten verzetten! Als eenheid!! Voor onze toekomst!! ❗❗𝟳-𝟳-𝟮𝟬𝟮𝟭❗❗ 🅐🅒🅣🅘🅔🅓🅐🅖 🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜 🤝🤝𝗦𝗮𝗺𝗲𝗻 𝘀𝘁𝗲𝗿𝗸🤝🤝 🔥🔥ALL4️⃣ONE🔥🔥

Afdelingsvoorzitter Van Asten: 'Blij dat LTO nek uitsteekt met stikstofplan'

ZLTO-voorzitter Wim Bens en afdelingsvoorzitters uit Zeeland, Gelderland en Noord-Brabant blikken terug op het stof dat opwaaide nadat LTO het stikstofplan dropte. Via webinars en andere digitale vergaderingen heeft ZLTO de afgelopen weken gebruikt om het idee achter en de inhoud van het stikstofplan uit te leggen aan leden, bestuurders en medewerkers. ZLTO-voorzitter Wim Bens wist dat er kritiek zou komen op het plan, zowel vanuit de eigen gelederen als van externe partijen. 'Je presenteert een plan en dan krijg je altijd reacties. Wat is het dan mooi om ook positieve reacties te ontvangen, zoals 'jullie nemen regie', 'een plan met lef' en 'een plan waar toekomstperspectief in zit'. Enkele afdelingsvoorzitters uit het ZLTO-werkgebied maakten deze week vlogs waarin ze hun mening gaven over het stikstofplan. Melkveehouder Pieter de Ruijter uit Scharendijke, tevens voorzitter van ZLTO Agrarisch Schouwen Duiveland, vindt dat LTO ook in het vervolgtraject lef moet blijven tonen. 'Als LTO de plannen uit wil voeren, moet de organisatie ruggengraat hebben en in de gesprekken met de overheid laten zien dat het haar menens is. Je kunt beter met de overheid praten, dan dat zij over ons praten.' Verrast Voorzitter Erik van Asten van ZLTO Dommel en Aa reageerde in eerste instantie kritisch. 'Ik was er wel door verrast en dacht eerst: daar gaan we weer. Weer een extra reductie bovenop wat we al moeten hier in Brabant. En bij mij rees ook meteen de vraag waarom dit niet in een eerder stadium was gedeeld met de leden, zodat je een breder draagvlak hebt.' Maar na tekst en uitleg van ZLTO-voorzitter Wim Bens kan Van Asten leven met de uitleg dat het plan zolang binnenskamers bleef. Dat gebeurde omdat er samen met andere partijen was opgetrokken, die ook weer eigen belangen hebben. 'We zitten nou eenmaal in een situatie dat er vooral over ons in plaats van met ons wordt gesproken. En dit is een kans om hier toch wat meer zeggenschap in te krijgen en de discussie naar ons toe te trekken.' Emotie Van Asten krijgt de negatieve sentimenten onder veehouders mee. 'Ik snap die emotie, want die heb ikzelf ook wel. Maar we kunnen doorgaan en met onszelf bezig zijn of we proberen al die beren op de weg te omzeilen en te kijken of dit toch kans van slagen heeft. Ik hoop dat we met zijn allen proberen anders naar dit plan te kijken, in plaats van meteen de hakken in het zand te zetten. Ik ben blij dat LTO haar nek heeft uitgestoken om dit te doen. Het is uiteindelijk aan ons.' Herbert Verploegen, melkveehouder in Winssen en afdelingsvoorzitter van ZLTO Rijk van Nijmegen, denkt dat veel leden zich niet goed hebben laten informeren over de gang van zaken. 'Dat geeft frustratie. Ik wil deze leden adviseren om het webinar nog eens te bekijken. Steek er energie in om je goed te laten informeren over het stikstofplan. En ga dan pas oordelen.'

Veel ziekenhuizen kunnen corona afdelingen sluiten

Het gaat gelukkig de goede kant uit. Mede door vaccinatie. Nu ruim 50% van de bevolking een eerste prik heeft gehad. Zo meld het onderstaande bericht over al 20 ziekenhuizen waar de corona afdeling kon worden gesloten. Steeds meer zien mensen daadwekelijk dat vaccinatie vrijwel nooit ernstige klachten geeft maar wel de besmetting en ziekenhuis en IC opnames nu drastisch en sprongsgewijs verminderd. Bij mensen die aardbeien eten komt ongeveer 1 % allergie voor https://voedselintolerantie.nl/aardbei-allergie/#:~:text=Aardbei%20allergie%20of%20intolerantie%3F,de%20bevolking%20daadwerkelijk%20een%20allergie. Bij het Phizer en Moderna vaccin maar een honderste van 1% allergie. Toch zijn mens nogal eens banger voor vaccinatie dan voor aardbeien eten door alle spookverhalen Ter gerust stelling, ondanks idioten die roepen dat vaccinatie erger is dan Covid 19: De ziekenhuizen die hun corona afdelingen sluiten krijgen geen patienten binnen t.g. v. Corona vaccinatie Terwijl in Nederland van alle bevestigde besmetting ongeveer 1% sterfte is geweest , van die besmettingen heeft tevens 10% v langere tot veel langere gezondheids klachten . Zie https://allecijfers.nl/nieuws/statistieken-over-het-corona-virus-en-covid19/#Corona_kerncijfers Hier de sluiting corona afdelingen https://www.lc.nl/binnenland/Steeds-meer-ziekenhuizen-sluiten-corona-afdelingen-26856550.html [easypoll]60afbda7e4b08a57a0400dd6[/easypoll]

Nu veel meer mensen onder de 50 jaar door corona in het ziekenhuis, op zowel de intensive care als de verpleegafdelingen

1 mei 2021, 1:00 In deze coronagolf liggen er in de ziekenhuizen veel meer jongere patiënten, van tussen de 30 en 50 jaar oud. Niet alleen daalt de gemiddelde leeftijd van covidpatiënten, mede door vaccinatie van ouderen, maar ook in absolute zin is er sprake van een forse stijging van het aantal ernstig zieke jonge mensen dat ziekenhuiszorg nodig heeft. De Britse variant van het virus is een mogelijke oorzaak van hogere ziekenhuisopname Zie verder Trouw https://www.trouw.nl/binnenland/vermoedens-bezorgde-artsen-bevestigd-forse-stijging-jongere-coronapatienten~bd2110bb/

In Amerika willen ze vleesveehouderij verbieden.

Volgens wetsvoorstel IP13 van Oregon (Amerika) zou het houden van voedseldieren in de staat strafbaar worden gesteld, en zouden veeteeltpraktijken worden geclassificeerd als "aanranding". Het wetsvoorstel bepaalt dat dieren alleen mogen worden gegeten als zij een natuurlijke dood gestorven zijn (op dat moment is oud of ziek vlees niet goed). De 12.000 rundvleesproducenten in Oregon, die ongeveer 1,3 miljoen stuks vee houden, worden geacht te verdwijnen, nu de traditionele landbouw en veeteelt wordt stopgezet ten gunste van in laboratoria gekweekt vlees en in boerderijen die eigendom zijn van technocraten -- een perfecte manier om de bevolking tot volmaakte slavernij te dwingen. Verder komt het verbod om in de herfst en winter in Engeland mest uit te rijden. (minuut 7:10) Daar wordt schande over gesproken en gezien als een manier om de veehouderij weg te pesten. Het is overal in de wereld hetzelfde. De veehouderij moet verdwijnen, om plaats te maken voor het kweek"vlees" van Kill Gates. Elke keer worden de regels strakker aangetrokken. En waarschijnlijk zullen de LTO tobbers dan weer roepen dat ze weer een fantastisch onderhandelingsresultaat hebben bereikt, want het kon nog veel erger. Wat ze dan bij de eerst volgende onderhandelingen dan bij de volgende onderhandelingen net zo makkelijk weer weggeven. We moeten NIET instemmen met de LTO als onderhandelaars. Ze leveren ons uit aan de groene communisten

Imke de Boer: 'We moeten leren eten wat de aarde schaft'

Imke de Boer schreef met haar team een visie op een volledige transformatie van het Nederlandse voedselsysteem en won er een prestigieuze prijs mee. In deze visie worden boeren 'stewards van het landschap', slinken de varkens- en de pluimveestapel fors en moeten akkerbouwers een meer divers bouwplan realiseren. Wie de regierol hierin pakt? 'Niemand én iedereen', zegt De Boer. 'Van overheid tot consument en van boer tot supermarkt; iedereen moet van onderop meebewegen. Dat is nodig om aan toekomstige generaties een gezonde aarde over te kunnen dragen.'

Rechter: Van Keimpema terecht uit FrieslandCampina gezet

FrieslandCampina heeft in maart 2019 terecht het lidmaatschap opgezegd van de maatschap waarin voorzitster Van Keimpema van de DDB en EMB samen met haar echtgenoot deelneemt. Dit heeft de rechtbank Midden-Nederland uitgesproken. De maatschap heeft een al langer lopend geschil met de zuivelcoöperatie, dat in het voorjaar van 2019 uitliep op beëindiging van het lidmaatschap en het stopzetten van de melkophaling. Als reden wordt een lange reeks kwaliteitsproblemen genoemd, uitlopend in drie opschortingen van de melkophaling binnen acht maanden tijd. De coöperatie voerde aan dat voldoende mogelijkheden tot herstel van de melkkwaliteit, hygiëne en zaken als kalversterfte zijn geboden, bijvoorbeeld vijftien keer in 2016. Ook is er regelmatig aangedrongen op herstel van bouwkundige gebreken in de stal en het melklokaal, op en rond het erf. In maart 2019 was voor FrieslandCampina de maat vol. De maatschap gaat tegen deze uitspraak in hoger beroep, zegt mr. Te Biesebeek namens zijn cliënten. Hier een link naar de complete uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:891

Jan S


Topics
10
Reacties
1.835
Volgers

Over mij

Woonplaats: Mastenbroeker polder
Leeftijd: 58jr
Laatst online: 17u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering