Column Sjakie: Brandstichten om erger te voorkomen

Door Jack Rijlaarsdam,

Wat was de sector dit voorjaar blij dat we pas in 2018 generiek gekort zouden gaan worden. Overschrijding van het fosfaatplafond in 2017 kon geen probleem zijn. Het lijkt erop dat niet alleen staatssecretaris Martijn van Dam zich heeft verslikt in de interpretatie van de regelgeving van de Europese Unie.

Van Dam verklaarde direct geen middelen te hebben om dit af te dwingen. Binnen de sector wordt nu al weken vergaderd over plannen die afgelopen jaren al meermaals zijn gewogen en te licht bevonden.

Zelfs het inzetten van 23 euro miljoen crisissteun om versneld melkvee af te voeren is overwogen. Ook dit is zinloos zolang er via de achterdeur weer melkvee uit het buitenland wordt aangevoerd. Een haalbaar plan zal dwingend en juridisch sterk moeten zijn, met daarnaast een behoorlijke impact gezien de noodzakelijke krimp van de veestapel.
De ultieme noodmaatregel is in mijn ogen het schrappen van de derogatie in 2017. Van Dam kan hoogstpersoonlijk besluiten deze derogatie gewoon niet door te voeren. Dit zal ervoor zorgen dat het mestoverschot met ruim 16 miljoen ton mest toeneemt.

Naast de impact die dit op de prijs voor mestafzet zal hebben, doemt er dan een echte beperking op. Alle mest die niet op grond geplaatst kan worden en waar geen verwerkingscapaciteit voor is, zal bij de veehouder in opslag moeten blijven. Direct is ook per bedrijf het effect tastbaar van het wegvallen van toekomstige derogatie.

Het is rigoureus. Deze maatregel voelt hetzelfde als een gebied onder controle af laten branden om een naderende bosbrand te stoppen. Schade accepteren om grotere schade te voorkomen.

Lees meer »

NieuweOogst

Vochtmeters voor brandhout

Hou die grappen maar voor je, deze vochtmeters zijn echt alleen voor brandhout.

Advertentie
Bezoek website

Laatste  |  

Reacties

+2
brabo
Ik blijf het een waanzinnig plan vinden om zelf voor te stellen dat we in 2017 de derogatie maar vrijwillig in moeten leveren, om deze dan in 2018 weer terug te krijgen. Dus eerst meer dan boven op de rem om vervolgens in 2018 weer gas te mogen geven.
pa
Quote Reactie van @brabo:
Dus eerst meer dan boven op de rem om vervolgens in 2018 weer gas te mogen geven.
Als we nou eerst eens van de gedachte "GAS GEVEN" afstappen. Hebben we alvast een begin gemaakt.
+1
Wiebren
@brabo de vragen die @Jack Rijlaarsdam zou moeten beantwoorden:
- wat is het effect van verlies derogatie 2017 op de afspraken uit het actieprogramma (waterkwaliteit) en derogatie (fosfaatplafond)?
- is het reeel om te verwachten dat in 2018 alles op orde is om weer over te gaan tot de orde van de dag?

Ik lees Jack's column als een stevige spiegel om na te gaan denken over wat het onder waard is om derogatie te behouden en wat de kosten zijn als we die verliezen.
Voor dat doel vind ik 'm geslaagd. Het besef is er nu niet en moet wel snel komen
+2
pieta
@Wiebren Het wordt gewoon tijd dat er van bovenaf ons een regeling wordt opgelegd. Simpeler kan ik het niet maken.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Wiebren:
vragen die @Jack Rijlaarsdam zou moeten beantwoorden:- wat is het effect van verlies derogatie 2017 op de afspraken uit het actieprogramma (waterkwaliteit) en derogatie (fosfaatplafond)?- is het reeel om te verwachten dat in 2018 alles op orde is om weer over te gaan tot de orde van de dag?

Een column hoort tot nadenken aan te zetten, als de meesten het er volledig mee eens zijn, is voor mij de column mislukt.

De vragen, jij hebt veel meer technische data tot je beschikking als ik, dus jij kan deze waarschijnlijk beter beantwoorden. Ik geef een voorzet, kun jij me verbeteren.

Zonder derogatie meer grasland scheuren en meer kunstmestgebruik. Per saldo meer N-uitspoeling, dus slecht voor de waterkwaliteit. Dit effect is echter nog niet meetbaar binnen 2017.

Zonder derogatie komt er ruim 16 miljoen ton mest (800.000 ha's derogatie x 20 ton), maakt forfaitair 24 miljoen kg fosfaat extra op de mestmarkt. Dit geeft een flinke verhoging van de prijs van mestafzet, er zal meer gerekend worden aan het rendement van de laatste kg melk. De mest die niet plaatsbaar is en waar geen verwerkingscapaciteit voor is, blijft bij de veehouder in opslag, maar die opslag is ook eindig. Mest wordt dus echt een fysieke beperking. Het zal zaak zijn voor de advieswereld om dit scenario goed voor het voetlicht te brengen om tijdig op bedrijfsniveau in te grijpen.

Dit is puur crisismanagement om zonder rechtstreeks dwingende maatregelen onder het fosfaatplafond te blijven. In 2018 zijn we gebonden aan fosfaatrechten die uitgedeeld zijn op het niveau van het plafond. Dat dossier kan dan gesloten worden, op naar het volgende pijnpunt.

Het is geen leuk plan, stuurt niet direct op het doel dat je hebt en legt de pijn niet waar het rechtvaardig voelt, maar is wel afdwingbaar en een groot gebaar richting de Europese Commissie.

Wat vind je van plan @Huppel?:
Quote:
De minister mag best voorwaarden stellen voor de derogatie van 2017. Koppeling met grond blijft lastig. Maar een voorwaarde dat bedrijven alleen derogatie krijgen wanneer zij niet meer fosfaat produceren dan de referentie 2015 kan best wel eens effectief zijn. Het grootste gedeelte van de melkveehouders gaat dan met de staart tussen de benen terug het hok in.

Dan hoeft het kruimelwerk er grotendeels maar te zorgen voor het laatste stukje fosfaatreductie
m uut m
@Jack Rijlaarsdam
Plan huppel heeft geen enkele effect.
Punt 1
70% van de melkveehouderij vraagt derogatie aan hoeveel %van de koeien zou dat zijn. Dat houdt ook in dat de veehouders zonder derogatie door gassen.
Punt 2
Veel extensieve bedrijven hebben een fosfaat referentie van nul en hebben latente ruimte. Deze veehouders kunnen dus ook nog meer produceren.
De denkwijze is leuk maar niet beperkend genoeg.
Jack Rijlaarsdam
@m uut m

punt 1 heb je gelijk in, ik denk zelfs dat er bedrijven derogatie in gaan leveren om maar te kunnen blijven groeien. Toch zal het een aanzienlijk deel van de groei na 2-7-2015 onaantrekkelijk kunnen maken, met name op de bedrijven die maar beperkt zijn gegroeid.

punt 2 is flauwekul, die ruimte kan nu ook benut worden, dus dat verandert niets aan de situatie.

LTO predikt een pakket van maatregelen als oplossing, dit kan toch een deel van de oplossing worden? Moeilijkste onderdeel zal worden een beperking van de grote groeiers na 2-7-2015. Hier zitten velen onder die financieel gezien geen keus hebben.
m uut m
@Jack Rijlaarsdam
Punt 2 is geen flauwekul.
Het gaat erom de fosfaat productie omlaag te krijgen. Boeren met een referentie van nul kunnen dan nog steeds uitbreiden in productie. Jij dus ook.
Als je meer ha hebt kun je ook nog groeien in productie.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @m uut m:
Boeren met een referentie van nul kunnen dan nog steeds uitbreiden in productie.

Dat klopt, maar dat was ook al zo dus verandert dat niet. Ik heb een referentie van 700 kg en komend jaar zo'n 30 ha latente ruimte (wanneer ik niemand uit de brand help met AMvB-grond voor een kleine bijdrage). Nog ff verder discussiëren en alles is mijn schuld.
m uut m
@Jack Rijlaarsdam
Volgens mij ging het om de fosfaat productie te reduceren. Ik geef alleen maar aan dat het plan van huppel leuker lijkt dan dat het effectief is.
Niet meer niet minder.
Wiebren
@Jack Rijlaarsdam plan @huppeldepup stelt een beloning in het vooruitzicht, dat is positief. Alleen wel een beloning die de NL overheid niet waar kan maken want op dit moment zijn we derogatie 2018 kwijt en 2017 is in gevaar
+1
brabo
Quote Reactie van @Wiebren:
op dit moment zijn we derogatie 2018 kwijt en 2017 is in gevaar

hoe kun je iets kwijt zijn als het je nog nooit gegeven is?
Huppel
@Wiebren

Het gaat voorlopig alleen maar om de derogatie van 2017 waar dit voor zou gaan gelden. Via de ministeriele regeling hoef je niet langs de 1e en 2e kamer. Het zelfde geldt voor de gebruiksnormen, deze kan de staatssecretaris aanpassen. Het kan best tot april 2018 duren voordat je uberhaupt zekerheid hebt over een verlenging van de derogatie.

Anderzijds; zonder goed plan voor fosfaatreductie voor 2017, hebben we over 2017 denk ik geen derogatie. De beloning is: wel derogatie over 2017 wanneer Brussel niet al te moeilijk doet. De effectiviteit is uiteindelijk bepalend voor de verlening van de derogatie.

M uut M:

Punt 1: terecht een punt, maar is er dan een andere manier om dat op te lossen? Misschien wel, eens geen derogatie, dan kun je hem daarna ook nooit meer aanvragen. In combinatie met de genoemde regeling van NZO vermoed ik dat velen het wel laten. Ik vermoed dat 94% van de bedrijven wel derogatie heeft, exacte cijfers heb ik nooit gezien. De door jou genoemde percentages komen alleen in bepaalde zandgebieden voor, maar zijn niet representatief
Punt 2: referentie 2015 gaat om het aantal dieren, niet om het fosfaatoverschot. dus latente ruimte kan niet benut worden.
Wiebren
@Jack Rijlaarsdam zo'n sommetje heb ik wel, zit alleen nog te dubben over de vorm. Bij verlies derogatie een X hoeveelheid ellende (Armageddon) of mét derogatie ook andere voordelen (hebben jullie er zoveel profijt van als boeren?). Zonder derogatie 2017 is het oorlog op het platteland. Wie het precies overleeft is nu nog niet te zeggen. In ieder geval is degene die volledig van anderen afhankelijk is of er mest afgezet kan worden als eerste flink de pineut. Zagen we vorig kaart ook in O-NL. Melkveehouders fors gegroeid en afzet geregeld, te weinig mestverwerking en moeilijk voorjaar. Was een kwestie van weken voordat de eerste bedrijven besloten geen varkens op te leggen of kalveren op te zetten
christo
@Wiebren Ben ik wel met je eens. Maar het moet wel een beetje bij de weg blijven. Derogatie is wel belangrijk maar we moeten natuurlijk ook op een fatsoenlijke manier onze gewassen kunnen bemesten. Ook de snijmais.
+2
Huppel
Nou Jack, je wordt op je wenken bediend. Zei Martijn van Dam dat we over 2017 nog gewoon derogatie hebben en dat daar geen discussie over is (op dit moment), de notulen van de nitraatcommissie in Brussel laten een ander beeld zien:

PRESENTATION BY THE NETHERLANDS AND DISCUSSION ON COMPLIANCE WITH ARTICLE 7 OF THE COMMISSION DECISION 2014/291/EU OF 16 MAY 2014 GRANTING A DEROGATION REQUESTED BY THE NETHERLANDS PURSUANT TO COUNCIL DIRECTIVE 91/676/EEC CONCERNING THE PROTECTION OF WATERS AGAINST POLLUTION CAUSED BY NITRATES FROM AGRICULTURAL SOURCES.
The Netherlands presented to the Nitrates Committee the situation concerning the increase in animal numbers in 2015 as a result of the end of the milk quotas and the consequences in term of compliance with the condition set by the derogation that has led the Commission to open an investigation. The Netherlands presented also an outline of the measures to be put in place to deal with the additional manure surplus.
eumonitor.eu/9353000/1/…

Nederland is op 10 juni al op het matje geroepen om uitleg te geven over handhaving van artikel 7 (houden aan het fosfaatplafond) over de huidige derogatie.
+2
janv
Zoiets kan je alleen maar zeggen als je nix geinvesteerd en voldoende grond heb,maar dan nog vraag ik me af of je er een berekening bij heb gezet.
Meesten moeten 40 % meer mestafzetten voor 3 x de kosten van nu,het is zo rigoureus dat het einde is van melkveehouderij in nl .Solliciteren bij de pvda zou ik zeggen..
+3
matt
Quote Reactie van @janv:
nix geinvesteerd en voldoende grond heb

je bedoelt vast als je evenwichtig geinvesteerd hebt,dus grond gekocht en een bij die grond passende stal gebouwd hebt.
+4
MTSTAMMINGA
Quote Reactie van @janv:
Zoiets kan je alleen maar zeggen als je nix geinvesteerd en voldoende grond heb,maar dan nog vraag ik me af of je er een berekening bij heb gezet

Jack heeft die grond gratis ?Geen derogatie is voor Jack ook pijnelijk !
pieta
@MTSTAMMINGA Dat kon weleens meevallen Karst. Hij zal geen mest af hoeven te voeren dus die pijn gaat ie niet voelen. Zijn grond is al fosfaatrijk (dacht ik) dus daar zit het probleem ook niet. Hooguit dat ie minder aan kan gaan voeren. Maar als ie wel aan kan blijven voeren door die ruime grondpositie zou het ook wel positief kunnen werken.
Zelf heb ik een behoorlijk probleem als de derogatie wegvalt. Wij lopen nu al vast op stikstof. Jaarlijks kunnen wij 20 kg fosfaat per hectare te weinig bemesten omdat we voor de stikstof mest af moeten voeren. Wij moeten de oplossing gaan zoeken waar je hem eigenlijk niet vinden wil. Dat is het omploegen van goed grasland om er mais van te maken en weer terug naar een ouderwets 80% maisrantsoen. Organische stofopbouw om zeep helpen etc.
+1
BoerBart
@pieta Niet teveel omploegen! Je fosfaatruimte op gras is 30 kg hoger. De AmvB houdt het grasland op peil.
+1
Noorderling
@BoerBart
hoe intensiever je bent, hoe eenvoudiger je die 30kg bespaard met de bex. Daar wordt ook wel weer wat op gevonden
meelezer10
@BoerBart Kom ik weer goed weg. heb hier 15 ha gras liggen waar 100 kg fosfaat op mag. Als ik er mais op zaai 120 kg.
+1
pieta
@meelezer10 Ik dacht dat er gewoon een plus van 20 kg op de gebruiksnorm was. Tenminste ik heb een perceel gras met een Pal/PW van omstreeks 20. Bij bouwland is de fosfaattoestand zo laag dat ik extra ruimte krijg en bij gras is ie daar net niet laag genoeg voor.
+2
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @pieta:
pijn gaat ie niet voelen

De derogatiepijn zit nadrukkelijk bij de melkveehouders met grond. 80 kg N = 20 m³ mest per ha minder mogen aanwenden, hakt er flink in. De intensievere melkveehouders voerden de mest toch al af, dat verandert niet. Hooguit gaat voor hen de prijs omhoog, wanneer er geen contract is afgesloten bij een verwerkingsinitiatief.
janv
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
De derogatiepijn zit nadrukkelijk bij de melkveehouders met grond. 80 kg N = 20 m³ mest per ha minder mogen aanwenden, hakt er flink in. De intensievere melkveehouders voerden de mest toch al af, dat verandert niet. Hooguit gaat voor hen de prijs omhoog, wanneer er geen contract is afgesloten bij een verwerkingsinitiatief.

Die intensieve heeft ook grond Jack!,ook daar gaat 20 m3 /havan af plus over ALLE m3 moet het 3 dubbele betaald worden.
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @janv:
Meesten moeten 40 % meer mestafzetten voor 3 x de kosten van nu,het is zo rigoureus dat het einde is van melkveehouderij in nl .

Dus je hebt zelf ook wel door dat alles op alles gezet moet worden om derogatie 2018-2021 binnen te halen.
+3
janv
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Dus je hebt zelf ook wel door dat alles op alles gezet moet worden om derogatie 2018-2021 binnen te halen.

Ja zeker,maar er zijn meer manieren om derogatie te behouden,,export mest er uit houden,lage p in het voer ,er zijn veel boeren die willen stoppen,zorg voor stoppers dat er een goede regeling komt zodat de p ergens geparkeerd wordt,23 miljoen (druppel..)kan ook verdubbeld worden...
Maar derogatie in 2017 eraf is het zelfde als een rit op de verkeerde rijbaan.. daar komen ongelukken van.
HET MOET EEN VEELHEID VAN OPLOSSINGEN WORDEN.
Wiebren
@janv spelregels veranderen is niet aan de orde dus dingen van plafond aftrekken ook niet. Evenmin verlanglijstjes nieuwe derogatie. Eerst leveren en dan praten.
Een vinger afbijten om een hand te redden. En nee die vinger kunnen we ook niet missen
janv
Quote Reactie van @Wiebren:
spelregels veranderen is niet aan de orde dus dingen van plafond aftrekken ook niet. Evenmin verlanglijstjes nieuwe derogatie. Eerst leveren en dan praten.Een vinger afbijten om een hand te redden. En nee die vinger kunnen we ook niet missen

We leven niet meer in een stenen tijdperk,afbijten vinger(schrappen derogatie 2017)is niet van deze tijd,Pas 8teraf zal je er achter komen welke schade je heb aangericht als je plots in 2017 (binnen 2 mnd)de derogatie er afgooit,maar dan is alles onomkeerbaar.
Je kan een boerenopstand verwachten als er nu te rigoureus op de boeren wordt ingehakt.
christo
@janv Lijkt mij het mooiste plaatje zo'n boerenopstand. Wie verzorgt er dan de catering?
+1
Frans1
Quote Reactie van @christo:
Wie verzorgt er dan de catering?

@Grasbaal ?
+4
de hoef
@Frans1 het koetje
christo
@Frans1 Goed plan. Boeren zijn gek op bijeenkomsten met een goede catering. Half suf van de alcohol lijkt alles wel mee te vallen.
Frans1
Quote Reactie van @christo:
Half suf van de alcohol

Jij hebt je conculega's niet erg hoog 😄
+1
j h p
@Wiebren Spelregels niet veranderen, van overheidswege uit worden ze geregeld veranderd, dus dat is meten met twee maten.
cs-agrar
Quote Reactie van @Wiebren:
spelregels veranderen is niet aan de orde

doen ze immers zelf ook niet?!?
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @janv:
HET MOET EEN VEELHEID VAN OPLOSSINGEN WORDEN

Kun je best gaan schreeuwen, maar daar worden de oplossingen niet sterker van. Exportmest van plafond af halen is echt wensdenken, minder P in voer is nog kruimelwerk, garantie aan stoppers geven op fosfaatrechten terwijl er geen wet is aangenomen gaat ook niet, 23 miljoen gebruiken om wat ambtenaren in Brussel om te kopen is wellicht effectief, maar verder doe je er ook niets mee. Wat er nu ligt is flinterdun en blijkbaar heb je niet het benul dat in eigen vlees snijden de laatste mogelijkheid is.
janv
[quote="@Jack Rijlaarsdam" p="1357153"]Kun je best gaan schreeuwen, maar daar worden de oplossingen niet sterker van. Exportmest van plafond af halen is echt wensdenken,

minder P in voer is nog kruimelwerk, ?

@P in het kv van ruim 4 naar 3.5 zitten we onder het plafond.Je kan het verplichten zelfs!
Noorderling
@janv
hoe wil je dat verplichten? Koop je toch losse grondstoffen in binnen of buitenland. Alleen van maismeel, tarwe en bietenpulp melken valt ook vast niet mee.
janv
Quote Reactie van @Noorderling:
hoe wil je dat verplichten? Koop je toch losse grondstoffen in binnen of buitenland. Alleen van maismeel, tarwe en bietenpulp melken valt ook vast niet mee.

De veevoeder fabrieken kunnen veel,alleen de wil moet er zijn,en die komt er wel let maar eens op...
+1
Huppel
@Jack Rijlaarsdam

De minister mag best voorwaarden stellen voor de derogatie van 2017. Koppeling met grond blijft lastig. Maar een voorwaarde dat bedrijven alleen derogatie krijgen wanneer zij niet meer fosfaat produceren dan de referentie 2015 kan best wel eens effectief zijn. Het grootste gedeelte van de melkveehouders gaat dan met de staart tussen de benen terug het hok in.

Dan hoeft het kruimelwerk er grotendeels maar te zorgen voor het laatste stukje fosfaatreductie
+2
kuilhapper
Quote Reactie van @Huppel:
Maar een voorwaarde dat bedrijven alleen derogatie krijgen wanneer zij niet meer fosfaat produceren dan de referentie 2015 kan best wel eens effectief zijn.

Lijkt mij ook een prima zet!
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Huppel:
De minister mag best voorwaarden stellen voor de derogatie van 2017.

Ik betwijfel of dat op zo'n korte termijn mag, maar wat mij betreft meld je je aan bij de derogatietop. Alle plannen zijn welkom, een frisse blik kan wellicht voor nieuwe inzichten zorgen.
+3
familie pelle
@Jack Rijlaarsdam
In de politiek moet je nooit maar dan ook nooit iets vrijwillig willen inleveren. Dan maak je ze het wel heel makkelijk. Daarnaast is verlengen makkelijker dan iets weer verkrijgen. Ik vind het jammer dat de derogatieverlenging te veel ge-politiek-seerd wordt, terwijl de milieukundige voordelen er niet meer toe doen.
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @familie pelle:
terwijl de milieukundige voordelen er niet meer toe doen.

Zijn er ook niet
+2
spotmelker
Tja met 45 M³ zitten we hier bijna 100 kg onder het niveau van fosfaatevenwichtsbemesting en kan ik de koeien niet meer zo lang weiden als ik wil of er moet echt een emmertje achter.
Dit raakt meer relatief extensieve bedrijven dan hele intensieven.
+3
demelkboer
Jack

Ik vind dit een zure column van iemand die graag 200 koeien wilde melken en daar ook derogatie voor nodig had. Toen dit plan niet lukte werd hij een zure meneer die het een ander ook niet gunde.

JacK je bent altijd scherp en op de bal. Nu laat je je kennen.
+2
weideboer
@demelkboer Daarom moet je de sector helemaal niet mee laten beslissen, we komen er toch nooit uit. Waar je ook heen kijkt of welke visie je ook hebt, je raakt altijd een grote groep. En nog denken er een aantal dat we een homogene groep zijn die allemaal hetzelfde denken, kunt vergelijken met cijfertjes enz...

Tuurlijk praat Sjakie voor zichzelf om zelf niet de Sjaak te zijn, dat doe ik, dat doe jij en zo denkt de stille meerderheid ook.

Succes en heel veel wijsheid toegewenst die uiteindelijk de knoop gaat/moet doorhakken
+8
demelkboer
@weideboer iedereen heeft baat bij derogatie. Als je niet bemest verbouw je geen voer. Alleen kunstmest strooien is niet wenselijk en korte termijn politiek.

Voor sommige percelen is 250 kg dierlijke mest al te weinig.
storm
@demelkboer idd, wat te denken van veenweidegebieden? Kunnen ze bij geen derogatie de organische stof er nog sneller doorheen jagen en zakken ze nog snelller😳😳
+3
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @weideboer:
Daarom moet je de sector helemaal niet mee laten beslissen, we komen er toch nooit uit.

Waarheid als een koe. Winst verdelen gaat doorgaans wel, het verlies verdelen is veel lastiger. Mooie van mijn optie is dat Van Dam de verantwoordelijkheid draagt, omdat hij moet beslissen.

Ik heb de indruk dat velen de urgentie nog niet door hebben. Brussel eist een garantie dat de fosfaatproductie in 2017 onder het plafond komt. Zelf ben ik gecharmeerd van plan @Vario512, maar ook dit geeft geen garantie. We krijgen komende vrijdag een derogatietop met allemaal boterzachte initiatieven. Een slachtpremie terwijl er via de achterdeur vee uit het buitenland wordt aangevoerd. Een vrijwillig melkverminderingsplan bij een oplopende melkprijs. Kruimelwerk met voerspoor terwijl er geen rem zit op fosfaatrijke bijproducten. Het is allemaal te vrijblijvend om garantie te kunnen geven, dus staat derogatie 2018-2021 nadrukkelijk op de tocht.

Ik had te weinig ruimte in de column om nog een optie toe te lichten. Een Algemeen Verbindend Verklaring voor NZO/Zuivel.nl lijkt niet te kunnen, daarmee is een dwingend plan in de zuivel vrijwel onmogelijk. Willem Bruil heeft er een blog aan gewijd: boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/…
Hij geeft aan dat zo'n verklaring voor een producentenorganisatie wel mogelijk is. We hebben in NL maar één zo'n organisatie: de DDB. Ik weet niet hoe groot de dekkingsgraad binnen de sector dient te zijn voor een AVV, maar wellicht is het een optie om via de DDB een melkminderingsplan af te dwingen en Kees Romijn vrijaf te geven, maar Sieta van Keimpema met Van Dam mee naar Brussel te laten gaan.
+1
weurding
@Jack Rijlaarsdam kijk, je colummetje was dus toch niet zo zonnig als deze herfst 😉
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @weurding:
niet zo zonnig als deze herfst

Het kan hard veranderen, afgelopen twee dagen 19 mm in de regenmeter. Ernaast ook, ben ik bang. De deur blijft hier vanaf vandaag dicht. Verder had ik wel een lofzang op het verbeterde melkgeldreglement van RFC kunnen houden, maar dat boeit op het moment toch niemand.
+1
de hoef
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
melkgeldreglement van RFC

is hier juist verslechterd ,boeit mij meer dan fosfaat op dit moment ,want dit staat vast en de fosfaat nog niet
Frans1
@Jack Rijlaarsdam heb ze hier sinds drie (?) weken nu 's nachts binnen op kuilbalen, overdag wel buiten, land is nog onvoorstelbaar droog voor de tijd van het jaar, en gras staat er niet heel veel meer, maar laat maar lekker plukken.
Wiebren
@Jack Rijlaarsdam kom maar met je plan naar de derogatietop zou ik zeggen 😉
+3
MTSTAMMINGA
@Wiebren

Ben benieuwd als er nog een andere hopelosse oplossing komt ,als die van Jack
Wat voor oplossing er ook kom Hij gaat goed pijn doen in de sectoor vooral gevoelsmatige
Geen derogatie is het zelfde als 5 cent lager melkprijs
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Wiebren:
kom maar met je plan naar de derogatietop zou ik zeggen

Geen tijd, moet met een lampionnetje langs de deuren.

Zonder dollen, het is natuurlijk geen leuk plan, maar een noodscenario. Ik heb het op mijn manier ingebracht, doe er mee wat je wilt. Ik hoop dat het niet nodig is om het gewenste resultaat te behalen.
+1
brabo
Quote Reactie van @Wiebren:
kom maar met je plan

wiebren waarom wordt en dan ook niet meer ingezet op alsnog behoud van BEX / KLW in de fosfaatwetgeving. Dat scheelt hier altijd zeker zo'n 10 - 20 % en dat voordeel hebben veel veehouders die nogal wat mais in het rantsoen hebben. Landelijk gezien is hiermee ook nogal wat niet geproduceerd fosfaat weer verantwoord.
+1
pieta
@brabo Ik dacht eigenlijk dat het forfait het gemiddelde was. Oftewel wat jij er onder zit zit een ander erboven. Die ander roept dan ook nog ooit dat bex/KLW niets anders dan fraude is terwijl hij zelf legaal met een lagere norm dan de werkelijkheid op zijn bedrijf mag rekenen.
brabo
Quote Reactie van @pieta:
Oftewel wat jij er onder zit zit een ander erboven.

in de voorstellen zo als ze er lagen mocht diegene die erboven zit, gebruik maken van de forfaitaire normen. Dus alleen de goede zouden gebruik maken van de BEX / KLW en de slechtere vallen terug op de forfaitaire norm. Iedereen blij en gemiddeld winnen we zo vele procenten
+3
m uut m
@brabo
BEX/KLW is veel te gemakkelijk te manipuleren dat gaat het nooit worden.
+2
brabo
@m uut m elk systeem is te manipuleren. De manier waarop het nitraatgehalte in Europa wordt gemeten is blijkbaar ook manipuleerbaar. En uiteindelijk gaat het daar toch om.
Zonder geknoei of gegoochel heb ik jaren boven de 30 % fosfaatvoordeel gezeten in de BEX. Die ruimte is toch zonde om te laten liggen?
m uut m
@brabo
De goeien moeten het altijd van de kwaaien ontgelden. Het feit blijft dat de bex/klw veel te gemakkelijk is te manipuleren.
christo
@brabo Das lomp veel. Ben wel benieuwd hoe je dat doet.
brabo
Quote Reactie van @christo:
hoe je dat doet.

mais, mais ,mais
christo
@brabo Dan nog vind ik het knap.
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @brabo:
Landelijk gezien is hiermee ook nogal wat niet geproduceerd fosfaat weer verantwoord.

Volgens mij wordt de landelijke fosfaatproductie berekend met behulp van een soort sector-BEX, dit wordt dus wel degelijk meegenomen.
christo
@Jack :Rijlaarsdam Hoe bepaal je een sectorbex? Rvo weet niet wat mijn bexvoordeel is.de vraag is: Wie wel? Als dat niet te beantwoorden is lijkt het me ook niet te borgen.
m uut m
@christo
Dat doet het cbs
christo
@m uut m DAt zal wel. Maar ik heb nergens nooit never toestemming gegeven om mijn bexvoordeel te publiceren. Hoe weet het cbs dat dan?
pieta
@christo Ik denk dat ze met de grote getallen meer weten als jij denkt. Er zijn bergen met ruwvoeranalyses. Bergen met voerjaaroverzichten. Bergen met mestanalyses. Exacte veedata en exacte melkproductie.
+1
christo
@pieta IK houd niet van denken. Weet het liever zeker.
christo
@christo De gein is dat iedereen maar aanneemt dat iets zo is. Ik geloof dat dat ons nu voor de voeten loopt. Dom noem ik zo'n houding.
Wiebren
@christo ik weet dat CBS het nogal nauwkeurig berekent. Daarbij wordt veel data uit de sector gebruikt. Niet jouw BEX-berekening want die staat nergens online toch? Wel melkproductie, aantal melkkoeien en jongvee, alle mengvoer en bijproducten, landelijk overzicht ruwvoeranalyses, mestmonsters.
christo
@Wiebren Dat bedoel ik dus. Lekker nattevingerwerk. Mijn bex hebben ze duidelijk niet. Dan was er geen probleem.
de hoef
@christo dit jaar mee de slechte mais zowiezo geen voordeel met bex
christo
@de hoef Hier gewoon goede mais gekuild. Wel mazzel dat ie niet op zware grond stond.
+2
cs-agrar
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Kees Romijn vrijaf te geven, maar Sieta van Keimpema met Van Dam mee naar Brussel te laten gaan.

Sapperdeflap Jack, en dat van jouw hand.. Maar ik ben wel voor, stuk meer vertrouwen in.
weurding
Quote Reactie van @cs-agrar:
Sapperdeflap

de voorstelling is al afgelopen, je rol voorbij 😂
Coen
@Jack Rijlaarsdam , bij mij komen als Leiders of regisseurs toch andere namen bovendrijven 😄
KR en SvK zijn teveel besmet om deze rol tot een goed einde te kunnen brengen.
+1
Cornelis
@Coen En wie zou jij sturen Coen?
George
Quote Reactie van @Cornelis:
En wie zou jij sturen Coen?

Coen zou vast een evenwichtig iemand met Van Dam naar Brussel sturen... 😂
George
Quote Reactie van @Coen:
KR en SvK zijn teveel besmet

Waarmee? Kees Romijn ziet er wel besmettelijk uit dat dan weer wel. 😄
George
Quote Reactie van @demelkboer:
JacK je bent altijd scherp en op de bal. Nu laat je je kennen.

Ach ik had ook altijd een heel hoge pet op van Sjakkie maar is iets minder geworden toen hij me ooit eens een op de winkelpassende potverteerder noemde. Dit getuigde van niet al teveel inzicht en zo heeft ook Sjakkie zijn gebreken. Maar ik heb er verder geen problemen mee. Ik kan bepaalde bijdrages van hem nog steeds enorm waarderen maar sommige dan weer totaal niet.
+2
Erco
@George een beetje mensenkennis heeft ie dan weer wel 😜
George
Quote Reactie van @Erco:
een beetje mensenkennis heeft ie dan weer wel

Dan toch maar een heel klein beetje. , maar hoe weet jij dat nou. Jij kent me ook niet.
+2
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @demelkboer:
Toen dit plan niet lukte werd hij een zure meneer die het een ander ook niet gunde.

Ik heb zoveel belang bij derogatie dat ik derogatie in 2017 op wil offeren om deze in 2018-2021 veilig te stellen. Een nieuwe aanvraag voor derogatie duurt zeker drie jaar voordat alle procedures zijn doorlopen, dus een weigering van de Europese Commissie om te onderhandelen over verlenging geeft de zekerheid dat er de komende paar jaar zonder derogatie gemolken gaat worden.
+1
janv
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Ik heb zoveel belang bij derogatie dat ik derogatie in 2017 op wil offeren om deze in 2018-2021 veilig te stellen. Een nieuwe aanvraag voor derogatie duurt zeker drie jaar voordat alle procedures zijn doorlopen, dus een weigering van de Europese Commissie om te onderhandelen over verlenging geeft de zekerheid dat er de komende paar jaar zonder derogatie gemolken gaat worden.

Vanuit jou positie bekeken misschien wel,maar voor merendeel niet,tis toch van de gekke dat de boeren moeten bloeden door een stomme fout van de de stas,en dan kom jij zelfs met een voorstel wat helemaal niemand wil!,beetje dom ...
Stas moet de komende tijd in brussel zaken doen nav de top (waar klare wijn wordt geschonken)
Zal allemaal veel tijd nodig hebben in brussel ,dus die tijd moet gekocht worden,en niet de stas weg sturen met de botte bijl (zelf derogatie intrekken),ze lachen hem 4kant in het gezicht uit.!
Naast alle genoemde maatregelen ,moet er voor 2017 een flink stimulerings programma komen van NZO,om de melkproductie met min 10 % tov 2016 te verminderen.Voor elke niet geleverde kg melk gewoon 25 cent geven voor alleen 2017.(elk kwartaal uitkeren).
Dus niet straffen maar belonen.!
christo
@janv Juist. Belonen is het toverwoord.
+1
matt
Quote Reactie van @christo:
Juist. Belonen is het toverwoord.

daar zijn we dus al een paar jaar volop mee bezig,en kijk waar we nu staan!

eerst de fosfaatreferentie,toen werd er besloten om fosfaatrechten achter in de kontzak te stoppen.
hoe meer vee je had hoe meer je er kreeg..
en nu wil men terug ten opzichte van 2016 lees ik,dus groei na de datum word weer beloond.
en diegene die begin 2016 met het melkverminderingsplan meedeed,en het huidige word weer bedankt!

achterlijk a sociale gedachtegang allemaal, hoop dat het allemaal maar uit elkaar klapt komt de
rekening te liggen daar waar die hoort,jammer dat de derogatie er aan gaat,maar het is niet anders
christo
@matt Je snapt niet wat ik bedoel. Goed gedrag moet beloond worden. Dat gedrag is minder vee houden. Vrijwillig door een beste vergoeding!
m uut m
Jack heeft helemaal gelijk.
Als het hek niet dicht gaat zijn alle maatregelen zinloos.
Er zijn 2 opties :
Optie 1 derogatie laten vervallen.
Optie 2 fosfaatrechten wel invoeren op 1-1-2017 moet van Dam in Brussel een eventuele boete maar glad praten.
Frans1
@m uut m

Jij lult ook alleen wat in jouw straatje past,dus hou maar op
m uut m
@Frans1
Ik lul niet wat in mijn straatje past.
Alleen de overheid kan dwingend optreden.
Alle andere maatregelen zijn vrijblijvend dus bij voorbaat zinloos.
Nu invoeren van fosfaatrechten inclusief boete van Brussel is dan waarschijnlijk de goedkoopste oplossing om de derogatie te behouden.
+1
Frans1
@m uut m excuus, iets te snel gereageerd,had optie twee nog niet gelezen 😄
Komt omdat je de laatste tijd zo anti derogatie bent
m uut m
@Frans1
Niet anti derogatie alleen dat de maatregelen om de derogatie eventueel te behouden meer kosten dan dat de derogatie ons brengt.
Frans1
@m uut m dat idee deel ik wel, middel wordt straks erger dan de kwaal.een voordeel, we kunnen ook niet aanmelden
Frans1
Quote Reactie van @m uut m:
Als het hek niet dicht gaat zijn alle maatregelen zinloos.

Het hek is toch echt dicht volgens van dam
m uut m
@Frans1
Hoe heeft van Dam dan het hek dicht gedaan.
+1
demelkboer
@m uut m het hek wel dicht maar geen stroom op de draad
Frans1
@m uut m door te benadrukken dat 2-7 toch echt de harde grens is, maar alles mag wel legaal blijven lopen 😄
m uut m
@Frans1
Maar dan is het hek pas in 2018 dicht en dat is te laat om de derogatie te behouden.
+1
Frans1
@m uut m ik heb direct na de referentie al gezegd dat de derogatie ook om zeep geholpen gaat worden, en op dat punt zijn we. Juridisch is er weinig mogelijk op deze korte termijn en vrijwillig gaat echt niet gebeuren.
Maar we hebben wederom van onze grote vriend @Wiebren gehoord dat een koppeling met plaatsingsruimte echt not done is, dus we prutsen verder op de LTO manier totdat Brussel overal een streep door zet en wij in de vruchtbaarste hoek van europa de minste meststoffen op onze vruchtbare grond mogen brengen
+1
Wiebren
@Frans1 Frans toch, net als heel veel anderen (ook bestuurders) wordt er een enorme omweg gekozen om de dingen die we niet willen horen te vermijden
- we produceren teveel mest en daarmee fosfaat, stikstof en ammoniak.
- we proberen dat vaak op te lossen door de lekken technisch te dichten
- vervolgens blijkt het effect daarvan in praktijk tegen te vallen
- in de waterkwaliteit (grond en oppervlaktewater) is er wel degelijk vooruitgang, maar de druk blijft onverminderd hoog

Dan kun je zeggen: alleen grondgebonden. Maar je lukt er ook omheen. De enige manier om de druk fors te verlagen is veel minder beesten en daarmee veel minder boeren. Dan kun je wel een criterium bedenken waarmee een ander moet stoppen en jij mag blijven, maar is dat werkelijk wat anders dan hoe we nu doormodderen?
christo
@Wiebren Jij snapt heel goed wat de oplossing is, maar hoe gaat jouw baas die brengen? Pierre Berntsen heeft al een goede voorzet gegeven. Wil de echte Ronaldo zich zo spoedig mogelijk melden!
+3
jorisdriepinter
@Wiebren We beginnen dichterbij te komen Wiebren.
Dat er koeien(en daar me helaas ook collega's) weg moeten is nu duidelijk.
Dan de hamvraag, wie treft dit lot.
Het uitsmeren van de reductie over alle melkveehouders vindt ik een slechte optie.
Als er nu een visie was waar we als sector heen moeten was er ten minste een stip op de horizon die een beetje richting kon geven.
Alleen daar is niet aan gewerkt.
Nijpels deed 2 weken terug nog een aanbeveling. Zelden is een rapport sneller onder in een lade terecht gekomen.
Nu blijft in mijn visie over dat de veroorzaker de lasten moet dragen.
Dat is beter dan uitsmeren over iedereen.
Maar ik zie LTO de moed niet hebben hiervoor te pleiten.
Hopelijk heeft de zuivel meer ballen.
De druk is hoog en ik verwacht dat RFC in iedergeval binnen 2 weken met een voorstel komt van een fabrieksquotum.
Ook hier zal intern de discussie van referentie gevoerd worden.
Een uitkomst die resulteert dat leden beneden hun laatst geregistreerde quotum uitkomen is niet verdedigbaar. Een grote groep leden zal dit niet pikken. Hopelijk komt het niet zover en zal de krimp gelegd worden daar waar hij ontstaan is, bij de groeiers!
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @jorisdriepinter:
Nu blijft in mijn visie over dat de veroorzaker de lasten moet dragen.Dat is beter dan uitsmeren over iedereen.

Ik begrijp je betoog niet zo. De kaders vanaf 1-1-2018 worden gezet door de Melkveewet. Nu voor één jaar een systeem uitrollen dat daar geheel vanaf wijkt, lijkt me op z'n minst onlogisch.
+1
Frans1
Quote Reactie van @Wiebren:
Dan kun je wel een criterium bedenken waarmee een ander moet stoppen en jij mag blijven

Flauwe opmerking Wiebren,ik gun niemand dat hij moet stoppen.
Er is teveel mest,er zijn dus teveel beesten zeg je,en dat wordt al jaren gezegd,maar nog steeds is daar niks aan gebeurd,dat vind ik kwalijk,en DAT is het probleem dat we ook nu nog steeds hiermee doormodderen.
Wiebren
@m uut m je kunt er niet zo goed tegen weet ik, maar beide opties zitten er niet in. Meedenken is goed, doordenken is beter.
Frans1
Quote Reactie van @Wiebren:
doordenken is beter.

Soms moet je niet denken maar doen
christo
Het jaar 2017 kan ook wel eens een enorme mestzakuitbreiding geven. Beetje spelen met de voorraad.
m uut m
@christo
Dan ga je ervan uit dat de derogatie weg is.
+3
ruud
Ik denk dat dit ook de realiteit gaat worden de komende weken. Er is gewoon geen goed en juridisch waterdicht plan te maken, wat op korte termijn voor voldoende veereductie gaat zorgen.
Ik heb al vaker aangegeven dat de zwaarste lasten dan bij de meest intensieve bedrijven komen te liggen, en zo hoort het eigenlijk ook.
+1
klant
Ze willen heel melkveehoudend nederland naar de kloten helpen. Hoop dat er toch 1 iemand met een beetje verstand komt daar in den haag of brussel die zegt tot hier en niet verder barst maar met al die onzinnige regelgeving.
Carola
@klant hier kunnen we wat mee
cs-agrar
Quote Reactie van @klant:
zegt tot hier en niet verder barst maar met al die onzinnige regelgeving.

Nexit?
+6
cs-agrar
Elke dag dat er langer geluld wordt komen er koeien bij en wordt probleem groter. Vraag me af hoe men bijv een dijkdoorbraak tegenwoordig zou gaan oplossen. Eerst oorzaak aanpakken en dan verder kijken of maar stromen laten en op moment dat 3/4 van NL onderstaat door hebben dat alles wat ze bedenken te laat is.. Die 2-7-15 schijnt harde datum te zijn, dan weet je toch waar je naartoe moet. Doe dan niet allemaal zo vreselijk moeilijk. Geef korting getallen door gebaseerd op 2-7-15. Degenen die daarna aardig aangevoerd heeft kan die aantallen bovenop de korting gaan zetten om af te voeren. Weet iedereen waar hij/zij aan toe is. Evt is het nog mogelijkheid om via stoppers oid "rechten" te verschuiven, hard te maken op papier. Wegvallen van derogatie of soort superheffing op notoire overschrijders kan mogelijkheid zijn, of bijv wegvallen van derogatie voor zulke bedrijven.
Officiele rechten daarna invoeren. dan is er geen staatsteun geweest.
Iedere dag langer betekend dat de kans groter wordt dat niet groeiers onterecht nog meer gepakt worden, zij worden al zat genoeg gepakt door de korting op getal van 2-7-15.
Gedonder moet nu eens over zijn, volgens mij wordt er veel te moeilijk gedacht.
+6
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @cs-agrar:
Die 2-7-15 schijnt harde datum te zijn, dan weet je toch waar je naartoe moet.

Dijksma zei consequent: "Anticiperen wordt niet beloond." De sukkeltjes onder ons dachten dat dat ging om anticiperen op een toekomstige referentiedatum. Later gaf zij aan dat ze bedoelde dat groei na de referentiedatum geen voordeel op zou leveren voor de groeiers. Het tegendeel blijkt opnieuw waar........... En de volgende staatssecretaris durft nu een beroep te doen op solidariteit om de aanvoer van koeien te doen stoppen. Koekoek!
+3
spotmelker
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
een beroep te doen op solidariteit
Die was, is er komt er ook nooit. Gewoon dat gejank negeren en direct de botte bijl er in voordat een ander het voor ons doet.
Harry K
@Jack Rijlaarsdam Zou Dijksma daarmee in haar functie met ons geen mondelinge overeenkomst zijn aangegaan? Wanneer dat wel zo is, lijkt me dat de kortingen juridisch gezien niet anders dan bij de groeiers weg moeten komen. Bij gelijke kortingen zouden dan zeker procedures gaan lopen.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Harry K:
mondelinge overeenkomst zijn aangegaan?

Wat is het woord van een politicus nu helemaal waard? Zelfs een rechter zal je voor kinderlijk naïef houden wanneer je een politicus op zijn, of in dit geval haar, woord gelooft.
+3
de hoef
@cs-agrar volgens mij ben jij hier zowat de slimste op het moment cees
gewoon nie dreigen maar spijkers mee koppen slaan
christo
@de hoef Er is 1 heel slimme Kees als het over landbouw gaat, en diegene lijkt niet op Bassie.
Frans1
Quote Reactie van @christo:
Er is 1 heel slimme Kees als het over landbouw gaat

Hoop toch niet dat je die bij NM bedoelt
christo
@Frans1 SGP. Iemand met de enige juiste visie. Er moeten minder staarten in dit land. Hebben we een heleboel ellende minder.
Frans1
Quote Reactie van @christo:
SGP. Iemand met de enige juiste visie

Was al bang dat je Cees Veerman bedoelde
+2
christo
@Frans1 Nee!
dwers
Fosfaat plafond 172.9 miljoen kg plaatsingsruimte grond 133 miljoen kg rest verwerking er is dus genoeg ruimte om de grond te bemesten, dat is ook een RECHT dat je hebt, het probleem is dat de intensieve deze ruimte virtueel hebben ingenomen,(vorm van diefstal). juridisch gezien kun je volgens mij alleen maar korten op overschot.
+2
de hoef
@dwers uit welk ei kom jij
dwers
@de hoef Dat zie je toch aan de naam.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden mest , voeren , sterk , prijs , hetzelfde , probleem , controle , melkvee , derogatie , mestoverschot , voorjaar , regelgeving , grond , schade , opslag , mestafzet , euro en fosfaatplafond geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!