Open brief aan Wiebren

Beste Wiebren,
Hierbij mijn antwoord op jouw vraag om onderbouwing van mijn bewering dat ik niet geloof dat het huidige voorstel niet anders kan vanwege het Europese Verdrag voor de Rechten van Mens (EVRM), onder het topic: "gem. melkproductie, het wordt nog veel gekker!".
(ik doe dit even onder een nieuw topic omdat ik daarbij meer ruimte/overzicht heb bij het schrijven, en omdat ik dit toch wel een erg belangrijk punt vind).
Allereerst ben ik erg blij met de constatering dat LTO een gemiddelde (2014 of 1/1-2/7 2015) in principe ook beter/rechtvaardiger vindt, dan een enkele peildatum. Je schrijft dat EZ meent dat het 2 juli moet worden, omdat bezwaarmakers het stelsel anders onderuit zouden kunnen halen bij de rechter (o.b.v. dat EVRM). Ik meen vanwege zulke ervaringen bij de invoering van de dierrechten bij de varkenshouderij. Volgens het EVRM mag geen legaal verworven eigendom worden ontnomen, dus kortgezegd, je mag geen dieren afpakken.
Welnu, volgens mij wordt er dan voorbij gegaan aan het feit dat we bij de melkveehouderij niet over dierrechten, maar over (fosfaatproductie)rechten praten. Een wezenlijk verschil!
Immers bij dierrechten praat je puur over aantallen dieren, dus eigendom, en kun je het EVRM erbij halen. Maar zoals je zelf al eerder aangaf productierechten vallen niet onder die eigendomsdefinitie, en dan is dat EVRM dus ook niet van toepassing! Natuurlijk, de peildatum wordt wel gebruikt om te kijken hoeveel dieren er aanwezig waren, maar daar moet nog een productie aan vast worden gekoppeld. EZ heeft het nu over de gemiddelde melkproductie (en dus fosfaatproductie) in 2015, maar dat is uiterst merkwaardig: dan wordt de fosfaatproductie op de peildatum medebepaald door dieren die op die dag helemaal niet aanwezig waren (vertrokken voor 2/7 of aangevoerd na).
Nu je fosfaatproductierechten wilt invoeren, heb je volgens mij niet een peildag, maar een referentieperiode nodig. Vergelijkbaar met de invoering van het melkquotum: stel je voor dat we daar de toewijzing ook hadden gebaseerd op slechts een peildag. Wat EZ nu wil is jaarproductiecijfers hangen aan een peildag, wat inhoudt dat ook dieren die pas op een bedrijf zijn aangevoerd een volledige jaarproductie krijgen toegerekend, terwijl ze die hoeveelheid fosfaat nimmer op het betreffende bedrijf hebben geproduceerd. Dat lijkt me niet alleen onrechtvaardig, maar ook onjuist.
Daarnaast kun je ook nog de vraag opwerpen of het gerechtvaardigd is om veehouders vast te pinnen op een dag, wetende dat er altijd een zeker verloop is in een veestapel, door aan- en afvoer.

Ik zou dan ook graag willen (en ik denk dat ik niet de enige ben) dat de rechtmatigheid van deze voorgestelde regeling wordt getoetst bij de rechter. Aangezien jij schrijft dat LTO ook niet blij is met de keuze voor een peildag in plaats van een referentieperiode, en daarmee ook niet heeft ingestemd, zou LTO daarin het voortouw kunnen nemen. Je schrijft weliswaar dat jullie al juridisch advies hebben in gewonnen, maar mijn ervaring met juristen is dat dezen in eerste instantie meestal voor de gemakkelijkste weg kiezen: als er geen jurisprudentie ligt voor een zaak, durven ze het niet gauw aan, en moet je even meer duwen en trekken om ze in beweging te krijgen.
EZ heeft natuurlijk het liefst dat iedereen deze regeling voor zoete koek slikt, zonder al te veel procedures. Maar wie wil nu dat melkveehouders straks mogelijk ten onrechte voor jaren worden vastgepind op een dag, omdat niemand de moeite nam om de regeling echt te toetsen?

Met vriendelijke groet,
Holstein
Holstein

Laatste  |  

Reacties

+2
kuilhapper
Prima verwoord Holstein! Wat niet deugt dat deugt niet!

Fosfaatrechten moeten gebaseerd zijn op werkelijke fosfaatproductie. Dus gemiddelde aantal koeien en melkproductie over een heel jaar. Peildatum is er om stoppers eruit te vissen, geen vee op 2/7 op een ubn, dan geen rechten. Tijdvak 2/7/2014 tot 2/7/2015 is prima uit te rekenen en dan wordt elke koe tot de peildatum aan toe op werkelijke waarde qua fosfaatproductie gezet. geen voordeel volproppers en starters, dus reële generieke korting.

"Anticiperen word zoveel mogelijk voorkomen" Laat maar zien!
arjan_kok
Quote:
@kuilhapper: Peildatum is er om stoppers eruit te vissen
vindt ik het grootste voordeel van nieuwe peildatum gestopt is gestopt!
Todi
Arjan maar de brief was 2014.
+1
arjan_kok
Quote:
@kuilhapper: Tijdvak 2/7/2014 tot 2/7/2015 is prima uit te rekenen en dan wordt elke koe tot de peildatum aan toe op werkelijke waarde qua fosfaatproductie gezet. geen voordeel volproppers en starters, dus reële generieke korting."Anticiperen word zoveel mogelijk voorkomen" Laat maar zien!

de onfatsoenlijke anticipeerders worden zo nog steeds grof beloont !
+5
kuilhapper
Quote:
@arjan_kok: de onfatsoenlijke anticipeerders worden zo nog steeds grof beloont !

Nee Arjan, kijk maar even mee!

Voorbeeld; tussen 2/7-2014 en 2/7-2015 800000 kg melk geleverd
gemiddeld 100 koeien, 8000 kg gemiddeld.
op 1 juni 2015 30 koeien extra aangevoerd.

11 maanden x 100 koeien = 1100
1 maand x 130 koeien = 130
12 maanden = 1230 : 12 =102.5 koe gemiddeld

800000 kg melk gedeeld door 102.5 koe =7805 kg gemiddeld.

Volgens tabel 6 -> 39,8 kg fosfaatexcretie.

102,5 x 39,8 kg fosfaat =4080 kg fosfaat totaal

Berekening volgens voorstel EZ/alles op 2/7 vastpinnen;

130 koeien peildatum met 8000 kg melk

volgens tabel 6 -> 40,6 kg fosfaat

130 x 40,6 kg fosfaat = 5278 kg fosfaat totaal

Is dus 1198 kg fosfaat cadeau, die bij een ander afgepakt gaat worden.. Zo komen we makkelijk op 8% korting...

Let wel, op deze manier wordt er fosfaatrecht toegekend die nimmer op het betreffende bedrijf tot dan toe geproduceerd is!
arjan_kok
Quote:
@kuilhapper:

11 maanden x 100 koeien = 11001 maand x 130 koeien = 13012 maanden = 1230 : 12 =102.5 koe gemiddeld

je vergeet de melkproductie van deze 30 koeien 1/12jr x 30x 8000ltr = 20000 ltr.
800000+20000:102.5 = 8000ltr,bedrijf komt bij beide berekeningen gewoon 40,6 uit

met onfatsoenlijke anticipeerders bedoel ik overigens alleen diegene die met voorkennis gehandeld hebben en allen die dat in het oor gefluisterd hebben [gekregen]
+3
cs-agrar
Quote:
@arjan_kok: de onfatsoenlijke anticipeerders

De anticipeerders waren legaal bezig, dus waarom nu weer onfatsoenlijk. Het wordt pas onfatsoenlijk als er voorkennis en/of na 2Juli dieren via managementprogramma's terug gezet zijn voor 2Juli.
De bal werd door Dijksma al eerder bij de belangenorganisaties neergelegd. Er was bij belangenorganisatie in 2006 al bekend dat het niet goed ging komen met het fosfaatplafond. Toch pleitte zekere belangenorganisatie bij hoog en bij laag voor afschaffing van regulatie, zonder ook maar iets van een back-up systeem. Ook de politiek heeft daar gefaald. De nacht van 31mrt-1april 2015 heeft quotumeigenaren heel veel geld gekost.
Laat de korting bij de veroorzaker vandaan komen, wel nu, klop dan aan bij politiek en belangenorganisatie(s).
Het moet inderdaad niet zo zijn dat de korting bij boer weg moet komen die zijn mestplaatsing mooie voor elkaar had. Dat is wel onfatsoenlijk
+3
pieta
Quote:
@cs-agrar: Het moet inderdaad niet zo zijn dat de korting bij boer weg moet komen die zijn mestplaatsing mooie voor elkaar had. Dat is wel onfatsoenlijk

Iemand met te weinig grond voor de koeien die hij al jaren heeft en waar die zelfs het melkquotum voor gekocht heeft van een ander en die gaan korten dat is pas onfatsoenlijk. Dat je plaatsingsruimte hebt vind ik een argument wat daarna pas komt.
Holstein
@arjan_kok
Jullie maken het te ingewikkeld: het verschil zit hem niet in de gemiddelde productie: die blijft voor alle koeien 8000 kg melk, dus 40,6 kg fosfaat. Het verschil zit hem in de aantallen koeien: in het voorbeeld van kuilhapper bedraagt dat 102,5. Met het voorstel van EZ (puur de peildatum) is dat 130. Het verschil in fosfaat rechten is dus: 27,5 x 40,6 =1116,5.
+1
Coen
@pieta , als we met z'n allen (sector + maatschappij) willen dat de melkveehouderij grondgebonden wordt is het NU zaak en de tijd om de grote fosfaatoverschotten (alles > 50 kg per ha goede cultuurgrond) de komende 10 jaar lineair in te perken.
+1
meelezer10
Quote:
@Coen: grondgebonden wordt is het NU zaak en de tijd om de grote fosfaatoverschotten (alles > 50 kg per ha goede cultuurgrond) de komende 10 jaar lineair in te perken.

Laten we is beginen met alle groei 100 procent grondgebonden te maken. inplaats van 8 koeien per ha.
Coen
@meelezer10 , die 4 resp. 8 koeien per ha vanuit de AMvB is inmiddels in een wet vastgelegd, had dus duidelijk ook niet mijn voorkeur maar wet = wet 😞

aan het gedrocht van fosfaatrechten kunnen we nog wel het één-en-ander schaven, door moeten we nu dus maximaal op inzetten 😄
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@Coen: als we met z'n allen (sector + maatschappij) willen dat de melkveehouderij grondgebonden wordt

Ik weet het niet hoor, ben je een paar maanden op vakantie geweest of zo? Het merendeel van de sector wil het niet, mestverwerking is het hoogste goed en wordt gelegitimeerd door de AMvB. De politiek kiest de gemakkelijke weg, verschuilen achter juridische (on)mogelijkheden, die wil dus ook niet. De maatschappij weet nauwelijks wat er speelt, enkele dierenextremisten overheersen de meningsvorming in de media, maar het is makkelijker scoren met een filmpje van nuka's als met een lezing van Kees Romijn over grondgebondenheid. Ook zij willen zich dus niet voor grondgebondenheid inzetten. Het dossier is in feite gesloten.
pieta
@Coen
De vraag is of ze dat echt willen of dat alleen voor de buhne roepen.
+1
Coen
@pieta , uitspreken en uitvoeren, dat is dan dus die dubbele agenda 😞
arjan_kok
Quote:
@Holstein: Het verschil zit hem in de aantallen koeien

dat is voor de meeste gevallen rechtmatig verkregen , ondernemers die niet snel genoeg zijn geweest moeten maar niet teveel klagen het vrije ondernemerschap is niet zo sociaal
Holstein
@Jack Rijlaarsdam
Jack, ik denk dat je wel erg somber bent; natuurlijk is het zo dat degene die graag een andere (rechtvaardiger) regeling zagen nu op achterstand staan, nu dit voorstel er eenmaal ligt. Maar dat het dossier hiermee nu in feite is gesloten gaat mij te ver.
Zelf heb ik proberen duidelijk te maken dat het toekennen van fosfaatrechten simpelweg op basis van een peildag, niet alleen onrechtvaardig maar ook dubieus is. Natuurlijk wordt er dan al gauw gezegd dat het juridisch niet anders kan, maar door mijn ervaring met juristen heb ik geleerd dat zij de specifieke materie vaak ook maar amper beheersen, en dat je ze aan de hand moet nemen om de problematiek bloot te leggen. En als je hier maar genoeg op hamert blijkt er op den duur vaak wel degelijk iets mogelijk te zijn. En in de wetenschap dat ook LTO niet blij is met die ene peildatum, mag zij er denk ik ook op aangesproken mogen worden, om zich hier niet zonder slag of stoot bij neer te leggen. En ik hoop dat veehouders die ook moeite hebben met deze datum, zich hierdoor gesterkt voelen.
Jij hebt in een ander topic heel goed beschreven hoe LTO zich steeds heeft uitgesproken voor grondgebondenheid en weidegang, en hoezeer het huidige voorstel aangaande de fosfaatrechten daarmee in strijd is. Ik denk dat LTO ook wat dit betreft mag worden aangesproken: natuurlijk zijn er verschillende belangen binnen de organisatie, maar enige consistentie in beleid mag je toch wel verwachten! Als LTO hier desondanks niet in mee wil bewegen zijn er nog andere opties.
De wetgeving moet nog door de 1e en 2e kamer. In de maatschappij is een zeer groot draagvlak voor grondgebondenheid en weidegang. Als je die kunt mobiliseren zal zich dat ook politiek gaan uitbetalen. Je zou zelfs nog kunnen denken aan een gelegenheidscoalitie met de natuur- en milieuorganisaties, want ook die zijn zeer voor meer grondgebondenheid. Wat dat betreft vindt ik het onbegrijpelijk dat de belangengroep van extensieve veehouders Grondig zich niet meer laat horen, want die hebben zich echt met een kluitje in het riet laten sturen.
Mocht het voorstel uiteindelijk toch door de kamers komen, dan wacht uiteindelijk nog altijd het oordeel van de rechter, want bezwaren zullen er hoe dan ook komen.
Coen
@Jack Rijlaarsdam , zie wat een ellende dat (gewijzigde) beleid onze sector heeft opgeleverd 😞
als je denkt te gaan voor een goed perspectief voor de sector, 'never give up' 😄
+2
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@Holstein: Maar dat het dossier hiermee nu in feite is gesloten gaat mij te ver.

We spraken over het dossier grondgebondenheid, zowel sector als politiek is tevreden met de huidige AMvB, dus dat dossier is echt gesloten. Voor fosfaat is het spel net op de wagen inderdaad. Ik ga die wagen niet trekken, gaf ik je in pb al aan. Er zal nooit een voorstel met sectorbreed draagvlak komen gezien de diversiteit aan belangen. Ik heb geen zin in een jarenlange strijd tegen overheid èn een deel van m'n collega's. Ook onder de quotering zijn er bedrijven met achterstand gestart en boven komen drijven, dat zal nu niet anders zijn. Ik ga m'n eigen kar trekken.
+1
kanniewaarzijn
Quote:
@kuilhapper: geen voordeel volproppers
Dit is precies de reden dat LTO hier geen gehoor aan zal geven.
Deutzrijder
Voordeel van de anticiperende veehouders wordt bij de veehouders weggehaald die niet aan de groei meegedaan hebben.
Niet terecht.
lkool
Je kunt ook zeggen: open brief aan Martijn
+1
spotmelker
d.f.,df,f,fgg gff fggmgmg g g gggkhjg ggmgg gh g hmg gmggmgmgggggggg
weurding
ducktape om je mond gewikkeld?
kanniewaarzijn
Of zo vroeg al aan de borrel?
+3
spotmelker
@kanniewaarzijn en @ weurding Ik denk dat mijn (potentiële) opvolger van amper 5 jaar hier een binnensmondse tirade heeft neergezet. Ventje heeft wel humor 😃
+1
gaitoetklooster
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEL snel stoppen met al deze onzin, en LTO moet hierin het voortouw nemen, het gaat nergens over, we worden besodemieterd .O wat is fosfaat toch een probleem ! Of is fosfaat GEEN probleem ?
buorman
Geen fosfaat is een probleem
+2
arie.j
Het lijkt me als buitenstaander dat dit probleem vrij gemakkelijk kan worden opgelost.
Gewoon de keuze tussen 2 juli, óf wanneer dat beter uitkomt het gemiddelde tussen 1 januari en juli
pieta
Dat helpt in veel gevallen niet. Ze zijn vooral druk met de snelle groeier minder te laten krijgen(daar ben ik niet op tegen overigens). Maar ik wil in ieder geval dubbeltelling voor komen. Dus geen keuze maar of 2 juli voor iedereen of het gemiddelde voor iedereen.
gait willem jan
kom er maar in wiebren ????
+3
tonny60
Het probleem is dat dit hele stelsel geen zekerheid geeft dat de derogatie opnieuw toegekend wordt.
+9
wally
zal t nog keer herhalen :

NL 1984 ->14,3 miljoen inwoners 2,5 miljoen koeien 4,5 miljoen autos
NL 2000 ->15,9 miljoen inwoners 1,5 miljoen koeien 6,3 miljoen autos
NL 2015 ->16,9 miljoen inwoners 1,6 miljoen koeien 7,9 miljoen autos

zijn die koeien nu echt het probleem van Nederland ?
Inwoners en koeien mooi in verhouding gegroeid
Zelfs 1 miljoen koeien minder als in 1984

Ik pleit voor Heilige Koeien Rechten !

We laten ons een hoop gezwam aanpraten voor 100.000 koeien

Wij laten ons opjutten terwijl we over half jaar ons alleen nog druk maken om overleven en melkprijs

Ronduit belachelijk dat politiek 100.000 koeien belangrijker vind dan onderwerpen als: ouderenzorg, immigratie/vluchtelingen, gezondheidszorg, economie en vergrijzing

zeker omdat we het hier hebben over extra maatregelen tov andere landen van Europa. en begin nu niet over derogatie, want de aanwendingsnorm bepaalt milieubelasting en niet de productienorm !

rechtsongelijkheid op europees nivieau is volgens mij altijd aan te vechten en te winnen
gaitoetklooster
HELEMAAL mee eens Wally we worden bedonderd en anders niks, kom op prikkers laat van je horen , of heb je het lef niet. Het hele milieu gezeik gaat nergens over, hersenspinsels, lachgas. methaan ook zo iets gaan we dat ook alle maal pikken, word het vliegverkeer ook met 90% gereduceerd.
+1
duitser
google.de/url/…

eerst even lezen wally
-1
Zoeiton2
Als je de schreeuwers van het prikbord moet geloven lijkt het of iedereen tegen 2 juli 2015 is. In werkelijkheid als je de grafiek bekijkt zie je dat de fosfaatproduktie toenam en dat iedere andere oplossing dan 2 juli 2015 slechter uitpakt voor iedereen. Behalve voor een paar mensen misschien. Iedere andere oplossing is jurisch volstrekt onhoudbaar dat stond overigens in juni 2015 al in de Boerderij. Ook in andere fosfaat dossiers is altijd gekozen voor een datum. Ga je iedereen zijn of haar eigen oplossing laten kiezen kom je veel hoger uit en moet er veel meer gekort worden
pieta
Varkensrechten zijn gebaseerd op de mestopgaven van 1995 en/of 1996 en met als maximum een bepaald % van de hoeveelheid aanwezige mestproductierechten op 9 juli 1997.
Zoeiton2
Precies Pieta. 1 datum dus. 9 juli. Het bijhalen van 95 en 96 heeft tot rechtzaken geleid die tot op heden duren! Zie ook uitleg rvo
pieta
@Zoeiton2
Nee, die peildatum was enkel en alleen om een maximum aantal te hebben. Er waren er namelijk ook die na 1996 en voor 9 juli productierechten hadden verkocht. Die werden in mindering gebracht. Trek je het nu door naar melkvee dan zou je 2013 en 2014 moeten nemen met als maximum het aantal op 2 juli. Het grote verschil is dat we uit de "vrijheid" kwamen en de varkenshouders indertijd al mestproductierechten hadden. Oftewel de mensen die legaal na 2014 koeien zijn gaan houden kun je ze dus ook niet zomaar afnemen.
arjan_kok
Quote:
@Zoeiton2: Als je de schreeuwers van het prikbord moet geloven lijkt het of iedereen tegen 2 juli 2015 is.

ik niet , heb het maanden geleden ook geopperd, en de motivatie van van dam begrijp ik volkomen ,

of de generieke korting hoog uitvalt weet ik niet , als de producties van 2014 worden genomen valt het wel mee , en nieuwe melkers woon gemiddeld toedelen , stoppers snoepen nu niet mee en halfvolle stallen ook niet evenmin degene die zijn koeproducties fors opgeschroefd heeft
+1
Holstein
Beste Zoeiton, ik weet niet of je mij ook bij die schreeuwers rekent
maar ik reageer in elk geval toch maar even...
Dat iedereen beter uitkomt met de peildatum omdat er toen meer fosfaat werd geproduceerd lijkt me wat kort door de bocht. Want jij weet natuurlijk net zo goed als ik dat dat precies de reden is waardoor er een fikse generieke korting wordt doorgevoerd: er was toen teveel fosfaat. Als je 2014 als referentieperiode zou nemen, hoeft er helemaal niet gekort te worden.
Of andere regelingen juridisch onhaalbaar zijn is de vraag. Ik zou dat in elk geval beter willen toetsen als bij de Boerderij.
+1
Frans1
De optie om het moment van overschrijding te nemen is hier ook al voorbij gekomen, @jent was dat volgens mij, is prima te verdedigen en geen korting nodig. Staat vast in i en r,geen speld tussen te krijgen. Maar is allemaal achteraf gelul, beleid staat al zo goed als vast,gaan geen grote veranderingen meer plaatsvinden denk ik
cs-agrar
Quote:
@Frans1: De optie om het moment van overschrijding te nemen is hier ook al voorbij gekomen, @jent was dat volgens mij, is prima te verdedigen en geen korting nodig. Staat vast in i en r,geen speld tussen te krijgen.

Maakt toch iets uit, komt op hetzelfde neer, er moeten koeien weg. Daarbij ga je heel veel rechten verschuiven naar mensen die de koeien niet ees meer hebben. Tis alleen dat sommige destijds net zoveel koeien hadden als nu. Dat is het verschil
+9
George
Even 1 dingetje. Open brief aan Wiebren geschreven door een Holsteiner?
Als je een open brief schrijft en je wilt graag serieus genomen worden dan doe je dat eigenlijk met je werkelijke naam. Verder heb ik geen commentaar op de inhoud. Ik kan me wel vinden in je redenatie.
Zoeiton2
Waarschijnlijk ben jij een extensieve boer George en krijg je er nog rechten bij die wij dan mogen inleveren en die mogen wij dan nog jaren bij jouw leasen en dan verkoop je onze rechten. Jongvee is al verkocht?
pieta
Ik denk dat boeren met genoeg plaatsingsruimte uiteindelijk niet gekort gaan worden. Er per saldo bij krijgen tov 2 juli 2015 zal wel niet gaan gebeuren.
+3
George
Quote:
@Zoeiton2: Waarschijnlijk ben jij een extensieve boer George en krijg je er nog rechten bij die wij dan mogen inleveren en die mogen wij dan nog jaren bij jouw leasen en dan verkoop je onze rechten. Jongvee is al verkocht?

Nee nog volop jongvee opstal. Wat een valse reactie weer.
Ik ben een heel erg extensieve boer ja en ik heb stallings- en mestplaatsingsruimte en vergunningen dan is het niet meer dan logisch dat ik ook rechten heb of krijg dat ik deze dieren mag houden.
-2
Zoeiton2
@George
Klopt is niet heel vriendelijk maar ik kan het niet mooier maken. ik kom al googelend hier terecht en ook wel eens op andere fora en over al heb je ex veehouders zoals jij die heeel blij zijn dat ze niet meer hoeven te melken en opscheppen over beleggingen die ze gedaan hebben met hun quotumgeld. Nu zie je dus dat deze mensen en jij weer vee hebben en extensief zijn. Ik wil dus het beeld nuanceren van de extensieve melkveehouder. Dat zijn meestal mensen zoals jij. Gestopt met melken maar nooit een nieuwe uitdaging gevonden. Je vind ze in ieder dorp. Het eerste en enige doel van de verkregen rechten is zo snel mogelijk verhuren en later verkopen. En een kleine groep daarvan kiest ervoor om op een forum daar weer over op te scheppen. Is geen leuke boodschap maar wel van belang in de discussie.
pieta
@Zoeiton2
Ik vind dat jij een rare beeldvorming hebt. Natuurlijk zijn er extensieve jongveeopfokbedrijven. En wellicht hebben die het "geluk" dat ze uiteindelijk niet gekort gaan worden per saldo. Maar ik vind George geen opschepper. Hij verkondigt wel altijd hetzelfde. Het is heel simpel: hij heeft vee gehouden in de categorie 101 en/of 102 en krijgt dus fosfaatrechten. Wat ie er vervolgens mee gaat doen mag ie toch zelf weten. Wat een afgunst. Krijg je er zelf geen omdat je altijd alleen met de zoeiton hebt rondgereden? 😄
Zoeiton2
@pieta
Zeker dat is duidelijk. Minder duidelijk voor mij is waarom ik rechten moet inleveren voor dit type, meestal zeer tijdelijke, veehouders.
Erco
@Zoeiton2
Wat een jaloezie en afgunst! Nu weten we gelijk wat voor type jij bent. George is niet hard gegroeid, heeft melkvee op stal en voldoende land voor eigen metafoor. Dat is toch wat we willen?
Todi
Quote:
@Zoeiton2: dit type,

Dat is wel toevallig George Die deze bedrijfsopzet al jaren heeft.
pieta
@Zoeiton2
Mij is het sowieso onduidelijk waarom ik in moet leveren. 😄
George
Quote:
@Zoeiton2: Klopt is niet heel vriendelijk maar ik kan het niet mooier maken. ik kom al googelend hier terecht en ook wel eens op andere fora en over al heb je ex veehouders zoals jij die heeel blij zijn dat ze niet meer hoeven te melken en opscheppen over beleggingen die ze gedaan hebben met hun quotumgeld. Nu zie je dus dat deze mensen en jij weer vee hebben en extensief zijn. Ik wil dus het beeld nuanceren van de extensieve melkveehouder. Dat zijn meestal mensen zoals jij. Gestopt met melken maar nooit een nieuwe uitdaging gevonden. Je vind ze in ieder dorp. Het eerste en enige doel van de verkregen rechten is zo snel mogelijk verhuren en later verkopen. En een kleine groep daarvan kiest ervoor om op een forum daar weer over op te scheppen. Is geen leuke boodschap maar wel van belang

Ik kan niks anders verzinnen dan dat je een afgunstige valse kwibus bent.
George
Quote:
@Zoeiton2: moet inleveren voor dit type, meestal zeer tijdelijke, veehouders.

Ik heb misschien al langer vee dan jij.
+2
Grasbaal
@Zoeiton2 heel bijzonder om te bedenken dat als je je melkquotum hebt verkocht je geen jongvee meer zou mogen opfokken. Wie probeert wie nu gek te maken??
-1
Zoeiton2
@Grasbaal
@George onder de indruk van je argumenten. Grasbaal waar beweer ik wie wel of wie niet vee zou mogen houden? Alsof iemand zich daar iets van aan zou trekken. Ik zie in mijn eigen omgeving verschillende van dit type bedrijven die 2 jaar geleden begonnen zijn met 25 euro kalfjes. Deze bedrijven zijn vaak ook extensief en krijgen derhalve dus nog extra rechten toegestopt. En daar zie ik het nut niet zo van in. En dat mag ik vinden in dit land. En George was, 3 seconde na de brief van v Dam de eerste persoon in Nederland die meteen informeerde naar de verkoopbaarheid en toen dat bevestigd werd openbaar juichte.
weurding
Quote:
@Zoeiton2: de eerste persoon in Nederland die meteen informeerde naar de verkoopbaarheid en toen dat bevestigd werd openb

daar komt hij dus eerlijk voor uit, hoeveel zullen er nu wel niet stilletjes in de handen wrijven?
vanaf 2006 was al zo'n beetje duidelijk dat we na afschaffing quotum over het P plafond gingen, reageer je dan af op diegene die er voor gezorgd hebben dat het mogelijk was dat dit ging gebeuren
pieta
@Zoeiton2
Voor jou misschien moeilijk te begrijpen maar er zijn ook mensen die blij zijn als ze iets krijgen. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat de grondprijs wat gaat zakken en dan lacht onzen George ook nog maar dan heeft ie wel een beetje kiespijn. En ja, ook ik ben van de ene kant wel blij met de fosfaatrechten.
Zoeiton2
@pieta
Realiseer je je ook al dat vanaf sinterklaas 2018 je moet gaan kiezen a/ rechten bijkopen b/rechten bijleasen c/ kraan melktank openzetten d/ met een tankje op een karretje de buurt door om melk te slijten.
+2
weurding
Quote:
@Zoeiton2: Realiseer je je ook al dat vanaf sinterklaas 2018 je moet gaan kiezen a/ rechten bijkopen b/rechten bijleasen c/ kraan melktank openzetten d/ met een tankje op een karretje de buurt door om melk te slijten

je vergeet E : rechten verkopen
+1
George
Quote:
@Zoeiton2: George was, 3 seconde na de brief van v Dam de eerste persoon in Nederland die meteen informeerde naar de verkoopbaarheid en toen dat bevestigd werd openbaar juichte.

Je kunt slecht tegen een grapje , dat is wel duidelijk.
+2
George
Quote:
@pieta: En ja, ook ik ben van de ene kant wel blij met de fosfaatrechten.

Van mij hadden ze niet hoeven komen. Dan had ik meer vrijheid over hoeveel stuks jongvee ik zou houden. Nu zit ik aan dit aantal vast en wordt begrenst. Iets wat die Zeverton niet begrijpt.
KuikenenKoe
Quote:
@George: Je kunt slecht tegen een grapje ,

timing was ook niet perfect george het viel mij ook op vooral omdat er een gedeelte van de melkveehouders hier niet op zat te wachten
en zich nu zit af te vragen hoe nu verder
20 jaar geleden had het mij ook geraakt denk ik, nu haal ik mijn schouders op moet toch met mijn eigen redden
maar kan me wel voorstellen dat je als jong melkveehouder die vooruit wil als melkveehouder dan denkt en die moet ik dan op den duur betalen
en er zijn zat mensen die hier blij mee zijn,zou ik ook zijn in andere situatie
maar is net zoals weurding zei zoeiton2 hoort zijn frustraties niet op jou te uiten
Frans1
@KuikenenKoe
Ik ben ook jonge veehouder,en ik denk dat er nog meer dan genoeg rechten te koop gaan komen tegen een behoorlijk lagere prijs dan waar hier vanuit gegaan wordt
janv
Quote:
@Frans1: k ben ook jonge veehouder,en ik denk dat er nog meer dan genoeg rechten te koop gaan komen tegen een behoorlijk lagere prijs dan waar h

Dat kan alleen als als de varkens p naar melkveehouder mag,zo niet dan wordt koeien recht peper duur.
weurding
Quote:
@janv: dan wordt koeien recht pepe

niet eerder dan de melkprijs de 40 cent weer aantikt, en zal heel eerlijk zijn , komen ze boven de 250/300 euro /kg P ga ik wat anders doen
janv
Quote:
@weurding: niet eerder dan de melkprijs de 40 cent weer aantikt, en zal heel eerlijk zijn , komen ze boven de 250/300 euro /kg P ga ik wat anders doen

Van mij heb je helemaal gelijk.
George
Quote:
@KuikenenKoe: timing was ook niet perfect george het viel mij ook op vooral omdat er een gedeelte van de melkveehouders hier niet op zat te wachtenen zich nu zit

Ach ga toch weg. Volgens mij waren er andere die me er op wezen dat ik ook rechten kreeg. Want in het begin stond er niks te lezen dat jongvee ook rechten zou krijgen, dus zo snel kan ik niet gereageerd hebben. Die zoeiton is wel een heel erg gefrustreerd afgunstig type.
Van mij hadden ze al helemaal geen fosfaatrechten hoeven invoeren , beter was gewoon 15000 KG per ha. 😄
George
Quote:
@weurding: je vergeet E : rechten verkopen

Dat snapt hij vast niet.
+1
pieta
@KuikenenKoe
Dat je ze moet betalen klopt maar als ze gewoon net als melkquotum jaren hun waarde houden kan het ook in je voordeel gaan werken.
+4
George
Quote:
@Zoeiton2: Gestopt met melken maar nooit een nieuwe uitdaging gevonden

Ik heb geen uitdaging nodig. Veel koeien melken met een hoop schuld tegen een jaren 70 melkprijs daar vind ik totaal niks uitdagends aan. Maar jij vooral succes gewenst met je uitdaging , dat het allemaal niet zo lukt moet je niet op mij schuiven , ik kan er ook niks aan doen. Ik heb vaak genoeg geschreven dat de melkprijs 50 cent hoort te zijn en dan krijg ik ook nog kritiek hier.
weurding
@Georgehet wordt een strijd onderling , vingertjeswerk, jij, ik en zij, ieder voor zich, was met het quotumtijdperk een stuk milder, als er teveel melk op de markt komt en de prijzen zakken trekt iedereen zijn wapentenue aan zo lijkt het wel
Frans1
Quote:
@weurding: als er teveel melk op de markt komt en de prijzen zakken trekt iedereen zijn wapentenue aan zo lijkt het wel

De vrije markt is niet zo gemoedelijk,het is ieder voor zich
+9
mlkvhoudr
@weurding

Jip ik lees heel wat af tegenwoordig en je komt verhalen van bedrijven tegen die zich nog prima redden en van bedrijven die nu nog steeds niet bij zijn met rekeningen betalen.

Dat is de spreiding, dus nu om aan alle fosfaatdiscussie een einde te maken nog even een jaar het gas er op om de mannen vrouwen die zo nodig grotere stappen moesten maken dan ze kunnen waar maken zo veel financiele pijn te doen dat ze ver op achterstand staan tov de gewone boer die wel met zo min mogelijk vervanging proberen te werken en daar door nu genaaid worden dat ze ondanks hun goede fosfaatefficientie dieraantallen mogen gaan inleveren.

Rancune is bij mij dan ook een prima drijfveer en ga nu dus ook door met de markt verzieken tot ik gedwongen word anders te gaan doen.

En hoe oncollegiaal ook van mij mag de melkprijs nog wel even laag blijven, dan zullen we wel eens zien of die zogenaamde echte ondernemers al om hun moeder gaan roepen....

Ben er klaar mee om te bloeden voor de cowboys...........
+2
weurding
@mlkvhoudr hier ook niet echt de drive gehad groot te worden, maar kan me zelfs op dit moment nog prima redden, verwonder me dan ook over diegene die groot opgeschaald hebben en nu in de problemen zitten, heb je het daar dan allemaal voor gedaan?
+1
Frans1
Quote:
@mlkvhoudr: Rancune is bij mij dan ook een prima drijfveer

😄
+2
cs-agrar
Quote:
@weurding: verwonder me dan ook over diegene die groot opgeschaald hebben en nu in de problemen zitten, heb je het daar dan allemaal voor gedaan?

Neem dat is voor als ze verplicht bij die vervelende familie op verjaardag oid aantreden moeten, kan je nog zeggen dat er een koe kalft, zonder te hoeven liegen.
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@mlkvhoudr: ga nu dus ook door met de markt verzieken tot ik gedwongen word anders te gaan doen.

En hoe oncollegiaal ook van mij mag de melkprijs nog wel even laag blijven, dan zullen we wel eens zien of die zogenaamde echte ondernemers al om hun moeder gaan roepen....

Ben er klaar mee om te bloeden voor de cowboys.........

Zo dat is er uit. Lucht 't op?
+1
KuikenenKoe
Quote:
@mlkvhoudr: ga nu dus ook door met de markt verzieken

dat zal ze leren die cowboys!!
gelukkig hebben die anderen er geen last van
+5
KuikenenKoe
Quote:
@weurding: trekt iedereen zijn wapentenue

samen met mlkvhoudr ten strijde trekt
ren hier ook in harnas over erf luidkeels schreeuwend:

"ik melk jullie allemaal kapot"
+6
mlkvhoudr
@Jack Rijlaarsdam

Ik las deze stellingname pas en ik dacht die knakker heeft eigenlijk wel gelijk, we moeten even wat langer lage melkprijs hebben om de bubbels te laten knappen.

Over het "opluchten" noem me een sentimentele romanticus maar ik hield van de manier van boeren toen ik begon, je leverde 1 e klas melk af en het was goed. Je bemeste je land binnen de bemestingsnormen en het was goed.

Vanwege de constante wrijving tussen groei en beperkingen voelen wij ons tegenwoordig bij tijd en wijle meer een adminstratiekantoor dan "herdmanagers" het gewoon verzorgen van je dieren en daar een boterham mee verdienen.

Het voordeel van niet met de grote jongens mee mogen spelen is dat we nu ook niet in de problemen zitten, en dat voordeel wou ik dan ook maar uitbuiten.....
+1
mlkvhoudr
@KuikenenKoe

Jouw kronkels in jouw hoofd zijn gewoon nog erger dan die van mij 😉
+3
KuikenenKoe
@mlkvhoudr soms word ik ook bang van mijn eigen gedachten
Frans1
@KuikenenKoe
Dat begrijpen we 😄
pieta
@mlkvhoudr
Zijn het de grote jongens die in de problemen zitten?
weurding
@pieta
Zal weinig uitmaken procentueel. Echter als je per liter tekort komt tikt het daar qua bedrag wat harder aan
+1
mlkvhoudr
@pieta

Jongens die groot willen zijn is misschien beter verwoord, bedrijven die achter lopen met betalen vaak onder deze catagorie vallen :

innovateus.net/content/…

Ik bedoelde in ieder geval de snelle groeiers zonder grond
pieta
@weurding
Uiteindelijk gaat het toch altijd per liter.
pieta
@mlkvhoudr
Ik denk dat er daar ook nog genoeg zijn die zich prima redden.
mlkvhoudr
@pieta

Fair enough, ik had pas ergens anders geplaatst dat je bij de beste 75 % moet zitten dan moet het goed komen, maar daar verwachte weer iemand dat er 75 % in de problemen zou komen deze zomer.

En ik kan niet met iedereen mee lullen 😃

Dus we moeten het dan maar gewoon afwachten wat er van komt dit jaar.

Wat is jouw inschatting dan van het percentage wat in de problemen komt ?

En wat voor melkprijs verwacht jij ?

En dan valt bij mij in de problemen al aflossing stil zetten
weurding
Quote:
@pieta: Uiteindelijk gaat het toch altijd per liter.

per koe volgens sommigen..... 😄 😄
+1
pieta
@mlkvhoudr
Ik heb geen idee. Maar ik weet dus ook niet wat de melkprijs gaat doen. En zomaar vanalles gaan roepen ben ik ook niet zo van. Er zullen vast en zeker problemen zijn, komen en blijven. Als de melkprijs van RFC ongeveer op hetzelfde uitkomt magen de problemen niet zo groot zijn. Voor andere fabrieken weet ik het niet. Oorzaak van de problemen is ook altijd belangrijk. Structureel probleem of tijdelijk en is er een aanwijsbare oorzaak en kun je daar wat aan doen.
+1
Zoeiton2
@Wiebren Martijn van Dam wilde opkomen voor de kleinere en gemiddelde melkveehouders. Die zijn nu flink in het pak genaaid. Eindelijk zou voor hun ook eens de zon gaan schijnen en toch zijn alle rechten bij de megaveehouders en grotere bedrijven terecht gekomen terwijl de kleineren in moeten leveren en ook nog eens minder melk mogen leveren. Wiebren LTO hier niet over (Overigens jullie collega's van NMV/DDB hoor je al HELEMAAL NIET hierover).
tonny60
persbericht van de NMV niet gelezen ???
Zoeiton2
Ja dat heb ik en nergens komt nmv op voor de gemiddelde of kleinere melkveehouder. NERGENS! nmv HEEFT ALLEEN GEPLEIT VOOR DE GROOT GROND BEZITTERS.
Wiebren
Tonny, ben je bestuurlijk actief (geweest) bij NMV ? Je hebt nogal een anti-Lto-houding hier, alleen zonder dat je het hard maakt. Zo'n beetje elke reactie gaat over wat LTO-bestuurders beter uitkomt, alsof die profiteren van de fosfaatrechten.
Nu weet jij ook dat er honderden zijn die in besturen zitten bij Lto. Heb je bewijs voor tenminste eentje?

En een andere vraag: als je club niet meer meedoet, heb je dan niet juist de derogatie op het spel gezet?
familie pelle
@Wiebren
Wat als de nmv gelijk krijgt?
Is er op de achtergrond gecheckt bij het Nitraatcomite of deze " oplossing" het behoud van derogatie waarborgd? En graag in de goeie oude vorm, dwz 250 kg N in heel Nederland.
+1
Wiebren
@familie pelle
Vanzelfsprekend, daar beginnen zulke discussies mee.
+1
kuilhapper
@WiebrenLTO heeft zwart op wit behoud van derogatie van 250 kg N, na invoering fosfaatrechten?
Waarom moet er dan nog over een nieuwe derogatie onderhandeld worden?
kuilhapper
Quote:
@Wiebren: En een andere vraag: als je club niet meer meedoet, heb je dan niet juist de derogatie op het spel gezet?

Ook nog de schuld gaan afschuiven op de NMV? Ze hebben groot gelijk dat ze daar voor passen! LTO en NZO moesten zo nodig dierrechten voorkomen, vandaar de huidige kutzooi met 8% korting voor mensen die niet eens uitgebreid zijn.

Misschien wat meer zelfreflectie Wiebren, "fosfaatplafond wordt nog lang niet overschreden" en "referentiemoment ligt toch al achter ons" en "nu nog koeien nog vasthouden heeft echt geen zin meer" Raad eens wie deze uitspraken gedaan heeft?
Erco
@kuilhapper
Heeft ie denk op persoonlijke titel gedaan. Handig als ie dat erbij had gezegd en niet dat ie gevraagd is vanuit lto om mee te prikken... Helaas
+1
arjan_kok
@kuilhappernooit van voortschrijdend inzicht gehoord ? of ben jij helderziende ?
-2
kuilhapper
Quote:
@arjan_kok: nooit van voortschrijdend inzicht gehoord ?

Je bedoelt dat hij eigenlijk niet weet waar hij over praat?
arjan_kok
-1
kuilhapper
Quote:
@arjan_kok: nee

wat bedoel je dan?
tonny60
@WiebrenNiet netjes om hier namen te noemen
+4
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@tonny60: Niet netjes om hier namen te noemen

Niet netjes om hier anderen af te branden onder een pseudoniem.
gerrie-hul
@Wiebren.Beste wiebren als ik dit zo lees komt lto steeds verder van de melkveehouders te staan Ik had ook meer van lto verwacht
+2
Wiebren
@kuilhapper Ik kan natuurlijk weer uitgebreid met je discussieren, maar ben je ook ontvankelijk voor argumenten? Of is het zo dat wat ik ook inbreng, dat het tegenovergestelde waar is voor jou?

Ik schuif geen schuld af op de NMV, mijn punt is een ander. Behoud van derogatie kan namelijk alleen als de Nederlandse overheid een oplossing voorstelt aan de Europese Commissie. Dan stelt diezelfde overheid een regiegroep in om daar invulling aan te geven, daar wordt dus gesproken over het behoud van derogatie, daarbuiten niet. Je doet óf mee aan de oplossing, óf niet.

Over die zelfreflectie, daar mag je me op aanspreken. Echter als ik jou of iemand anders aanspreek dan krijg ik alleen volkomen uit de context gerukte uitspraken terug. Telkens terugkomen op dingen die allang geweest zijn, waarbij de feiten en omstandigheden vaak anders waren. Dat is inherent aan zulke processen, aan honderden of duizenden meningen, aan vele partijen die ook een rol hebben, aan wetten, regels die er ook zijn, aan menselijke fouten, enz enz. Dan denken dat 1 uitspraak tot in de eeuwigheid geldig is en niks te maken heeft met de omstandigheden is raar.

Laat ik het eens anders omschrijven, dagelijkse kost:
Leden brengen in dat ze wat veranderd willen hebben op onderwerp X, noem het resultaat Y. Dat wordt opgepakt door LTO die dat punt opnemen in de lobby. Vervolgens komt er overleg met de overheid en daar rolt uit dat het onderwerp ook anderen bezighoudt maar die willen resultaat Z. Na lange discussies komt er een besluit van de overheid, uitslag is dat het YZ wordt. Of zelfs dat het Z wordt, maar laten we nu YZ even aanhouden.
Wat doen sommige leden?
Velen zeggen, als we niks hadden ondernomen had Y er helemaal niet ingezeten, of was het Z geworden.
Sommigen zeggen, ik vind het resultaat helemaal niks, alleen met Y was ik tevreden geweest.
En er zijn er die zeggen: je hebt gezegd je voor Y te willen inzetten en nu is het YZ (of Z). Dus je zei als LTO dat je voor Y was, maar dat zei je alleen om ons voor de gek te houden. Je was natuurlijk allang voor Z, daar had je zelf belang bij en daarom is er Z uitgekomen.

Dat je dat denkt vanaf de buitenkant, omdat je niet ziet wat er allemaal bij komt kijken, dat kan ik nog snappen. Je zou er naar kunnen vragen. Alleen voor sommigen lijkt het alsof ze alleen willen zeggen dat LTO per definitie zorgt dat er Z inkomt. Terwijl je één zekerheid hebt: namelijk dat er zonder inbreng sowiezo Z uit was gekomen.
Wiebren
@tonny60
Op dit prikbord kun je priveberichten sturen. Als je bent wie ik denk dat je bent, dan kunnen we ook als normale mensen communiceren en kan ik je zelfs antwoord geven of het klopt waar je de hele tijd op zinspeelt.
arjan_kok
@Wiebren
tís soms praten tegen de bierkaai of om het met bijbelse termen te zeggen paarlen voor de zwijnen werpen !
arjan_kok
@kuilhapperneem maar een hap kuilgras misschien dat je dan snugger wordt
+1
Zoeiton2
@Wiebren
Je vroeg tonny namen te noemen van lto bestuurders die juni/1-5 jli nog ff een grote hoeveelheid koeien kochten. Er was er 1 Jos1 dat bleek onlangs toch Jos Verstraaten te zijn vakgroep voorzitter rundveehouderij zlto sinds enige tijd. Ik vertelde dat ik op de twitter las over v Hoof die vakgroep voorzitter zlto was tot in de zomer. 60mk+ditvoorjaar. Dat laatste moet je zelf maar kijken of dat klopt. Via twitter Facebook gaan deze verhalen rond/gaat komen. Dat is even de realiteit anno 2016. Persoonlijkk heb ik daar een slecht gevoel bij hoewel suffende bestuurders zit ook niemand op te wachten. Echter als wij 4-8% hiervoor moeten inleveren wordt het verhaal ineens heel anders!
Grasbaal
@Zoeiton2 en zo zijn er nog duizenden melkveehouders die meer koeien zijn gaan melken na bevrijdinsdag.

Hoeveel melkveehouders zullen er afgelopen jaar totaal niet gegroeid zijn??. Ik denk heel weinig...
Cornelis
@Grasbaal Die zijn er, meer dan je denkt!
+1
MTSTAMMINGA
@Zoeiton2

De topper die ik er over hoorde
Is de 1.....buitenlands koeien die via IenR op 1 juli in Nerderland waren En in werkelijkheid nog in het buitenland
+1
arjan_kok
Quote:
@Grasbaal: Hoeveel melkveehouders zullen er afgelopen jaar totaal niet gegroeid zijn??.

de meeste denk ik !zit zelf al jaren op 95 kg maar verwacht nu zomer dipje
janv
Quote:
@Grasbaal: en zo zijn er nog duizenden melkveehouders die meer koeien zijn gaan melken na bevrijdinsdag.

Hoeveel melkveehouders zull

En nog groeien,voer er in en mestafzet regelen..Tegendraads maar dapper.
weurding
@arjan_kokben dit winter weer gegroeid, zowaar een knelgeval..... 😉
Wiebren
@Zoeiton2
Jos heeft hier al geantwoord en daar haal ik niet uit dattie maximaal heeft geanticipeerd. Melkt wel meer koeien inderdaad. Toon is uit de vakgroep gegaan toen Jos er inkwam. Stond laatst een interview in Melkvee.nl net als eerder van Kees Romijn, Jeanet Brandsma en Harm Wiegersma en Piet Boer. Je kunt het dus nalezen. Wel een beetje link, zulke interviews als je jezelf net verrijkt hebt via voorkennis. Of hebben ze weinig te verbergen omdat ze ongeveer net zo doorsnee zijn als de rest van de sector. Gemiddeld zijn alle melkveebedrijven sinds 2012 rond de 10% gegroeid in aantal koeien, dik 60% van de bedrijven.
kuilhapper
Quote:
@Wiebren: Of is het zo dat wat ik ook inbreng, dat het tegenovergestelde waar is voor jou?

Als ik de beantwoording door jou van familie Pelle's vraag goed interpreteer dan gaan fosfaatrechten verlenging van de derogatie garanderen, met de zin; "vanzelfsprekend, daar beginnen zulke discussies mee"
Daarom nogmaals mijn vraag; Heeft LTO zwart op wit dat invoering van fosfaatrechten verlenging van de huidige derogatie garandeert?

Ik denk het niet...

Moet ik over 2 jaar als we met een afgeslankte derogatie verder mogen je hier weer aan herinneren?
Wiebren
@kuilhapper
Ja die interpretaties hè, daar schreef ik ook wat over.
De volgende derogatie is niet gegarandeerd, de inzet wel, die staat in de brief.
Daarvoor worden de fosfaatrechten nu ook niet ingevoerd, die zijn er gekomen om de huidige te kunnen behouden.
+1
kuilhapper
Quote:
@Wiebren: Daarvoor worden de fosfaatrechten nu ook niet ingevoerd, die zijn er gekomen om de huidige te kunnen behouden.

Helemaal hilarisch, tijdens de huidige derogatie doet het fosfaatplafond dus niet ter zake?? Wordt in 2015/2016/2017 gewoon overschreden! Het verhaal wordt in rap tempo steeds ongeloofwaardiger!
+2
Zoeiton2
@Wiebren
Dus Wiebren als je in een eerder interview zegt dat je dik tevreden bent met 120 mk en als je als vakgroepvoorzitter ineens weet van de hoed en de rand en je koopt er 60 koeien bij en je tipt je opvolger en die koopt er 30 koeien bij en je geeft daarna een interview dan is de kou uit de lucht?? Ik denk niet dat de NL melkveehouders daar hetzelfde over denken. Ook Romijn die beweert in een interview vooroploper te zijn. Wij weten nu waarin. Hun stal staat nu ineens vol waar dat in eerdere intervieuws niet het geval was. Zij hebben hun bestuursvergoeding gebruikt om koeien te kopen wat anderen niet konden. Immers ook waarom kocht Verstraaten niet eerder vee? Nee dat kon pas toen hij wist dat hij een salaris ging ontvangen bij zlto. En Wiebren al die rechten mogen wij straks inleveren. Het lijkt me een goede zaak als deze kou uit de lucht wordt gehaald en het I en R verloop van deze bedrijven de bestuuders de deelnemers aan het overleg, openbaar wordt gemaakt. Zou ook goede journalystic zijn.
jg
@kuilhapper
Een inspannings verplichtingen als garantie van de Stas voor dit ingrijpende besluit. Einde derogatie , de overschrijding de komende jaren zal eenvoudig ingekopt worden . Of lagere derogatie of helemaal niet. 200 tov 170 is ook derogatie .
Wiebren
@kuilhapper
Voor de huidige derogatie worden fosfaatrechten ingevoerd.
De vorige was overigens ook niet onbesproken, in 2010 kwam er een nieuwe nadat drie jaar het plafond was overschreden (2007,8,9)
+4
Wiebren
@Zoeiton2
Sorry, maar waarom komt je reactie op mij over als dat van een roddeltante? Wat je er ook van vindt mbt de generieke korting, daar ga je niet zo mee om zoals jij nu doet. Zulke discussies ga ik hier in ieder geval niet voeren
jg
@Wiebren
Toen was de melkveesector nog gebonden aan de melkquotering. Andere landen zullen nu een andere mening hebben.
+1
cs-agrar
Quote:
@weurding: ben dit winter weer gegroeid, zowaar een knelgeval..

Broek te krap?
Wiebren
@jg
Dat zou kunnen ja, zullen vind ik nogal stellig van je. Tegelijk is er een groeiende groep lidstaten die moeite hebben met de huidige uitvoering van de Nitraatrichtlijn. Net als de vorige keer wordt het vast weer spannend. Toen had Frankrijk de doorslaggevende stem.

Mbt je eerste punt, quotering was er toen inderdaad. Zie je nu misschien de logica van een fosfaatquotum?
Frans1
Quote:
@Wiebren: Zulke discussies ga ik hier in ieder geval niet voeren

Groot gelijk Wiebren
jg
@Wiebren
Probleem is dat logica geen garantie betekent. De discussie maandag in Brussel over de landbouw zal heftig zijn . Heeft van Dam er verstandig aan heeft gedaan om voor het overleg in Brussel met een voorstel melkveefosfaatrechten te komen ivm de de derogatie ??
Wiebren
@jg
Heb je afgelopen week het debat met Hogan gevolgd? Zou je moeten doen, krijg je wat meer beeld van dan alleen de kranten en actieboodschappen hierover. Ik verwacht er weinig van, jij veel. Jij knoopt die twee dingen ook aan elkaar, terwijl Brussel dat niet doet. Laatst heb ik nog een gesprek gehad met het kabinet van Hogan hierover en de Ieren bijv ook. Twee landen die volgens Hogan alleen maar zouden profiteren van een hogere interventieprijs. Voor Nederland gaat dat laatste al niet meer op na dit jaar
+1
jg
@Wiebren
Nee , het wordt een heftig debat zonder veel resultaten. Echter wel gefrustreerde lidstaten als gevolg. De vraag is of van Dam bewust voor deze EU-vergadering zijn voorstel gepubliceert heeft.
Wiebren
@jg
Voorzover ik kan nagaan niet. De binnenlandse druk en deadline voor een wetsvoorstel was hoog zat
kuilhapper
Quote:
@Wiebren: Voor de huidige derogatie worden fosfaatrechten ingevoerd.

Ja, en bij de volgende toegekende verder afgeslankte derogatie zijn ze totaal overbodig..
gerrie-hul
@WiebrenWeet je wat het grote probleem bij lto is De top komt met een standpunt wat heilig is Voor de formaliteit worden er bijeenkomsten gehouden Bij nmv beslissen de leden en daar heeft het bestuur maar naar te luisteren Zo hebben de leden beslist er uit te stappen Dit is een wezenlijke verandering als bij lto Ik krijg ook de indruk dat ze als lto op voorhand al akkoord waren Dan hebben leden weinig meer om in te brengen
Ja voor de bühne
weurding
Quote:
@gerrie-hul: Zo hebben de leden beslist er uit te stappen

denk je dat dit bij lto niet gebeurd?
Wiebren
@gerrie-hul
Dat denk je, maar is het ook zo? Er is een ledenronde geweest (2 zelfs) na 2 juli vorig jaar, meer dan de helft van de leden is er geweest en op basis van hun inbreng en die van afdelings -en provinciale portefeuillehouders, wordt het standpunt van de vakgroep bepaald. Dus een vergelijkbare route Gerrie.
gerrie-hul
@WiebrenIk kan je dit wel zeggen Heb vroeger in het afd bestuur van lto gezeten Toen was dat al zo En daar is weinig in de top veranderd Ja alleen een paar personen maar doen hetzelfde nog steeds Dat bis een wezenlijk verschil met nmv
m uut m
@Grasbaal
Vooral bestuurders met een melkrobot zijn niet gegroeid.
+4
Freriks
Gelukkig heeft iedereen veel vertrouwen in Wiebren. terecht. Maar volgens mij is het handiger om open brieven te sturen naar de landbouwcommissie van de 2e kamer. Of naar onze staats. Het is namelijk een politiek besluit.
Verder wil ik jullie adviseren om de Veeteelt van vandaag te lezen. Staat een uitgebreid interview met Wiebren over fosfaatrechten in.

en welke peildatum of periode er ook gekozen wordt, er zijn er die er goed mee weg komen en er zijn er die net verkeerd zitten.
gelukkig krijgen we ruim een week droog weer. Kunnen we eindelijk weer boer spelen 😎
+1
marcel b
Idd @Freriks, ongeacht welke datum er gekozen wordt het past altijd wel iemand niet.
Maar denk wel dat deze gekozen datum voor het overgrote deel van de melkveehouders de meest gunstige is. De meeste zijn al is het maar een enkele koeien 5 of 10 uitgebreid sinds einde melkquotering.
Dat er dan een enkeling is die er extra van profiteert ( hoor ik niet bij ) dat is dan maar zo.
Maar blijft het feit dat het gros prima met deze datum kan leven.
tonny60
Misschien is wat Wiebren denkt en wat de beste oplossing is wel een andere dan die die er nu op tafel ligt en past dit de Lto bestuurders beter
Zoeiton2
@Wiebren tevens Martijn van Dam, exelentie, door melkproduktie te koppelen via tabel 6 doe je ongevraagd moeilijk. Als een gemiddeld bedrijf zijn produktie verhoogd van nu gemiddeld in NL 8000 kg naar 10.000 kg melk dan mag hij/zij dik 75.000 kg melk meer leveren zonder rechten bij te hoeven kopen. De wereldwijd wat lagere NL melkproduktie komt door het beweiden. Hoe lang denken jullie dat bij de huidige koppeling van koeien en melkproduktie koeien nog buiten lopen??? Beter dus om dit aspekt los te laten en boeren zelf te laten uitmaken hoeveel melk en wat voor koeien ze willen melken! Daarmee creeer je ook nog enige ruimte voor kleine boeren.
+1
jan is hobbyboer
Ik denk dat Wiebren met LTO een overwinningsfeestje aan het vieren is, kan wel laat worden lijkt me, er is heel wat te vieren.
-1
tonny60
geen feestje voor de nederlandse melkveehouders, maar daar is lto ook niet v oor
+3
Wiebren
Niet alleen prikkers die vragen hebben, dolle dagen zijn het en volgende week wordt het nog gekker met alle geplande ledenbijeenkomsten. Heb me zopas eerst voorgesteld toen ik thuiskwam.

@Holstein Fijn dat je de moeite hebt genomen om uit te schrijven wat je bedoelt. Het is een duidelijke reactie geworden. De reden waarom ik vroeg of je dat wilde doen is ook om te kijken of we misschien wat over het hoofd hebben gezien. De basisredenering als ik je goed begrijp is dat een productierecht geen link met EVRM heeft. Volgens mij trek je die conclusie te snel. Een koe afpakken (ontnemen) mag niet, reguleren van de productie van die koe mag wel. Zolang die regulering er maar niet voor zorgt dat je gedwongen wordt die koe weg te doen. Dan is net weer ontneming als daarvoor niet voldoende tijd is of zonder schade te vergoeden.

De crux zit volgens ons (onze juristen dus) niet in de datum/periode, als je die goed motiveert kun je ze beide gebruiken. Maar waar het knijpt is of je de wet met succes onderuit zou kunnen halen als de peildatum niet op 2 juli staat.

Bedrijven die een andere datum of periode willen zouden bezwaar kunnen maken. We kijken nu of dit kans van slagen heeft en als het daar op lijkt kunnen we leden daarin bijstaan. Een zaak voeren namens boeren is in dit soort gevallen misschien lastiger als je geen belanghebbende bent.

Meer algemeen:
Alle woede en frustratie is heel begrijpelijk en ook onze bestuurders hebben dat gehad. Aan het begin van de discussie gaat dat zo, alleen daarna moeten er voorstellen komen, moet er onderhandeld worden en dan is dat eerste gevoel al een tijd geleden en komt het soms nogal technisch over als er uitleg gegeven wordt.

Ik lees hier ook veel van die reacties over wat er oneerlijk gevonden wordt. Dat is ook logisch.
Er wordt wel vaak bijgehaald dat het juridisch niet zou kunnen, onhoudbaar is, sneuvelt bij de rechter enz. Als het helpt om de woorden kracht bij te zetten snap ik het nog. Maar vaak is het misplaatst. Bij een rechter kom je niet ver met zulke teksten. Daarom vroeg ik om nadere uitleg en nogmaals dank dat je een stap verder hebt opgeschreven @Holstein. Nu valt het kwartje beter over wat je bedoelt.
De meeste kans zie ik in aanvechten van de peildatum omdat een ander moment beter uitkomt of minder slecht.
jg
Het meenemen van de melkproductie over geheel 2015 is anticiperen belonen.
jg
Niemand wordt gedwongen een koe weg te doen. Als je deze minder fosfaat laat produceren is er geen probleem . Bijv 15 % inleveren betekent dat de koe van bijv 46 naar 39,1 kg fosfaat produktie moet.
+2
Holstein
@Wiebren
Dank voor het feit dat je ondanks alle drukte nog de moeite hebt genomen om te reageren. Ik kan me ook goed vinden in jouw antwoord, maar denk inderdaad dat je niet kunt stellen dat iemand wordt gedwongen om koeien weg te doen, precies zoals jg hier zegt. Volgens mij heb jij deze stelling ook zelf gebruikt bij een eerder topic: het gaat om een maximale fosfaatproductie, en je mag zelf bepalen hoe je daarbij binnen de grenzen blijft. Natuurlijk zal het voor diegene die op 1 juli nog 40 koeien heeft laten komen in de praktijk moeilijk zijn om dit voedingstechnisch op te lossen, maar het mag wel.
Wat betreft het bezwaar maken begrijp ik ook dat jullie zelf die zaak niet namens boeren kunnen voeren, maar het zou mooi zijn als jullie boeren daarin kunnen bijstaan en kunnen faciliteren om die gang naar de rechter te maken. Alleen al de wetenschap dat dit punt straks betwist gaat worden, kan bij EZ mogelijk ruimte geven voor andere oplossingen.
Wiebren
Dat gedwongen koeien wegdoen zou wel aan de orde zijn als er te weinig tijd is gegeven voordat een korting wordt doorgevoerd. Nu 2018 (over het hele kalenderjaar) er uit gekomen is verandert dat wel wat aan de discussie over ontneming
+1
Wiebren
@jg zou je niet liever nog eens goed lezen, in plaats van binnen 10 min weer een hijgerig topic te plaatsen? Je hebt overduidelijk niet begrepen wat ik schreef.
jg
Je schrijft zelf exact hetzelfde , je mag geen koe afnemen wel de productie reguleren.
denktank
Speciaal om me in deze discussie (met Wiebren) te mengen heb ik me aangemeld op Melkveehouders prikkebord. Temeer ik de mening van Wiebren niet deel en de belangen voor de sector groot zijn. Met name de opvatting van Wiebren dat je geen eigendom mag afnemen (de koe) volgens het Europees recht, maar wel de (fosfaat)productie zou mogen reguleren, betwijfel ik. Ik zal het proberen uit te leggen. Ook het ongestoord gebruik en genot van eigendom is een Europees recht, als uitvloeisel van het respecteren van eigendom. Het (wettelijk) reguleren van de (fosfaat)productie van het eigendom (de koe) is naar mijn mening een inbreuk op dit Europees recht omdat je niet ongestoord van je eigendom (de koe) kunt genieten als hiervoor een maximale (fosfaat)productie wordt voorgeschreven. Graag je reactie Wiebren.
jg
Algemeen belang is derogatie.
+1
Wiebren
@denktank, toch jammer dat je je niet meteen hebt aangemeld met je echte naam. Ongestoord genot van je eigendom genieten haal je aan, terecht. Dat mag alleen beperkt worden door de overheid als daar een redelijk doel tegenover staat. En juist daarom is er deze discussie.
Na zo'n periode met alle reacties in de sector variërend van woede, berusting en ontkenning stel ik ook maar even vast dat het niemand hoeft te verbazen dat we dit als sector dus niet in gezamenlijkheid kunnen oplossen. Dan is het dus logisch dat de eindverantwoordelijke (staatssecretaris) dat uiteindelijk doet met de grootste vereniging uit de sector.
koeboer
Wat voor mij niet duidelijk is met de peildatum is dat voor grond de datum van de gecombineerde opgave genomen mag worden. en voor de aantallen koeien 2 7. is 2 datums wel houdbaar?
Teunis D
Volgens mij haal je nu 2 wetten door elkaar. De peildatum voor de fosfaatrechten is 2 juli 2015. Voor de AmvB is het de grond van de gecombineerde opgave met het gemiddelde aantal koeien in 2016. Het is allemaal wel erg ingewikkeld geworden... zucht...
koeboer
Nee zeker niet heeft niks met Amvb te maken .Maar wel of je 8% gekort word of als extensieve juist iets er bij krijgt,is beide onderdeel van zelfde plan.
Wiebren
Ja @koeboer, dat is wel houdbaar. Wat hier de boventoon voert in de discussie zijn de -op bedrijfsniveau belangrijke- details. Die details zijn echter geen hoofdzaak in de wet.
Melkproductie per koe staat in een uitvoeringsregeling. Welke manier je overschot berekent (dus welke grond) is ook zo'n punt van uitvoering.

Een peildatum is geen detail maar een van de hoofdpunten. Daar wordt een Wet op beoordeeld
koeboer
het aantal koeien en grond zijn beide belangrijk voor de uitkomst blijf het raar dat vinden dat een detail is en ander bijzaak.
+1
kuilhapper
Dat gezeur over die rechten van de mens kennen we nu wel een keer.
Mijn punt, dat de vaststelling/berekening van de fosfaatrechten niet klopt ga je steeds maar aan voorbij Wiebren..

Peildatum aantal koeien en aantal koeien in berekening gemiddelde productie zijn niet gelijk, je hebt het dus over 2 verschillende zaken. Daarnaast wordt gewoon met de gemiddelde melkproductie bepaling over de peildatum heengevlogen. En volproppers krijgen een fictieve fosfaatproductie toebedeeld die ze nooit gerealiseerd hebben op het moment van de peildatum!

Kunnen we voortaan de mestboekhouding ook op deze creatieve manier gaan invullen? bespaart de nodige kosten...

Dat Lto/Wiebren zich niet hard gaan maken voor een deugdelijke berekening van een werkelijk gerealiseerde fosfaatproductie in het jaar voor 2 juli aan is wel al lang duidelijk. Wat komt dit jaar op LTO's resultatenlijstje met stip boven aan? 8% generieke korting of gratis fosfaat voor volproppers?
arjan_kok
Quote:
@kuilhapper:
8% generieke korting of gratis fosfaat voor volproppers?

als jij een manier weet om de echte en de valse volproppers van elkaar te onderscheiden meld dat dan !
kuilhapper
Quote:
@arjan_kok: als jij een manier weet om de echte en de valse volproppers van elkaar te onderscheiden meld dat dan !
Wat dacht je van een referentiejaar voor gemiddelde melkproductie en aantal melkkoeien die met elkaar overeenkomen i.p.v. een referentiedag voor aantal koeien met een gemiddelde melkproductie die maar 1 dag overeenkomt?
arjan_kok
@kuilhapperja dat zal velen meer opleveren maar is afgekeurd door landsadvocaat , dus je moet net als wiebren hopen dat er zeer kritisch naar veehouders gekeken wordt die in de laatste weken volop vee hebben aangevoerd!
+1
kuilhapper
Quote:
@arjan_kok: afgekeurd door landsadvocaat
Dat is inderdaad de grap, die heeft gediend als adviseur, had deze wel voldoende verstand van de materie? het gaat er om wat de RvS er van vindt.. Daarnaast zijn er 3 verschillende kamerbrieven in 8 maanden tijd met verschillend genoemde referentie datum's voor fosfaatrechten.. dat maakt geen sterke indruk!

Hele rechtszaken gaan ten onder aan een verkeerd vermelde datum, gaat de wetgever de gok wagen om een peildatum op 1 dag en een referentiejaar voor melkproductie over een heel jaar die niet overeenkomen te hanteren?
arjan_kok
Quote:
@kuilhapper:
En volproppers krijgen een fictieve fosfaatproductie toebedeeld die ze nooit gerealiseerd hebben op het moment van de peildatum!

dat is volkomen logisch als ze alle andere voorwaarden
[vergunning etc] voor elkaar hadden ,
maar zal door politiek over de rug van hele sector worden afgewenteld !
en daar zouden wel wat koppen voor mogen rollen , maar individuele melkveehouders valt weinig te verwijten
+1
Wiebren
@kuilhapper je denkt als een boer, kan ik je niet kwalijk nemen natuurlijk. Logisch dat je dan kijkt naar hoe bereken ik het en wat is het effect? Maar je hebt weinig kijk op de wetgeving. Zoiets als hoeveel verstand een ambtenaar of burger heeft van koeien melken.
De landsadvocaat heeft er natuurlijk ook geen verstand van. De juristen van EZ niet.
Wat moeten ze volgens jou kunnen dan? Wetten maken, rechtzaken voeren, jurisprudentie bestuderen (wat hun werk is), of moeten ze een mestberekening kunnen maken?
Doet me een beetje denken aan die veehouder die ik laatst meemaakte, een kwartier lang in het bijzijn van ambtenaren schelden dat het nietsnutten waren, niks van landbouw snapten, van alles verkeerd gedaan hadden in het verleden enz,enz. En ja, daarna ging het over een subsidie die deze boer graag wilde voor een van zijn plannen en van wie vroeg hij geld? juist ja.
Zo werkt het hooguit alleen thuis in een eenmansbedrijf...
+1
kuilhapper
Quote:
@Wiebren: De landsadvocaat heeft er natuurlijk ook geen verstand van. De juristen van EZ niet.Wat moeten ze volgens jou kunnen dan? Wetten maken, rechtzaken voeren, jurisprudentie bestuderen (wat hun werk is), of moeten ze een mestberekening kunnen maken?

Heb je wel is sterkere bijdragen zien leveren..

Je snapt mijn betoog best, deze manier van fosfaatrechten vaststellen op 1 peildag deugt niet. Mijn constatering hier op dit prikbord een tijd terug dat de overheid steil verlegen geworden was met de invoering van de fosfaatrechten klopt dus gewoon..

Waarom staat op 2/7 in de aankondigingsbrief, referentiejaar 2014 en alles tot 2/7 'kan worden meegenomen' In oktober; bedrijven krijgen keuzemoment, of 2014 of 2/7 en nu een week geleden is ineens de peildatum 2/7 heilig...

Dan zijn er toch duidelijk mensen aan het werk geweest die er geen verstand van hebben! de knulligheid straalt eraf... 3 afwijkende kamerbrieven over 1 en dezelfde invoering van fosfaatrechten met afwijkende referentie momenten, heel geloofwaardig.

Dijksma gaf 2 jaar geleden in kamerbrieven al aan dat tegelijkertijd doorgewerkt werd aan de invoering van melkveerechten, mocht het plafond overschreden worden.. Ze hebben hard doorgewerkt in die 2 jaar...

Daarom wachten we nu rustig de RvS af, naar ik inschat is dit nog geen gelopen race.
pieta
Quote:
@kuilhapper: In oktober; bedrijven krijgen keuzemoment, of 2014 of 2/7 en

Dat keuzemoment toonde knulligheid omdat je dan een heleboel dubbeltelling gaat krijgen en dat wil de meerderheid nou juist niet lijkt mij. Voor de rest zou ik zeggen controleer adhv de I en R uitvoerig alle meldingen van buitenlands vee vanaf ongeveer 25 juni. En maak eventueel een knelgevallenregeling voor boeren die aantoonbaar via I en R weinig koeien haddden op 2 juli door grotere afvoer naar slachthuis net voor de datum en die een maand er na weer op oude aantallen zaten.
+1
kuilhapper
Quote:
@pieta: Dat keuzemoment toonde knulligheid omdat je dan een heleboel dubbeltelling gaat krijgen en dat wil de meerderheid nou juist niet lijkt mij.

Nee hoor, je kiest voor 2/7 of voor 2014. Op 2/7 geen vee meer op een ubn, dan geen rechten. Hoeveel % van de bedrijven is beter af met 2014 dan met 2/7? Komt nog bij dat 2014 fosfaatproductie toch berekend moet worden voor de AMvB, en dat in 2014 melkvee-plafond enkel aangetikt is, totale plafond is niet overschreden.

En dan nog de kwestie dat bedrijven die op basis van peildatum 2/7 minder fosfaatquotum/productie krijgen toegewezen dan ze over 2014 produceerden, zijn aantoonbaar dus niet de oorzaak van overschrijding fosfaatplafond. Is het niet bijzonder vreemd om bedrijven te korten die aantoonbaar gekrompen zijn? Maximale korting van 8% kan op individuele bedrijven oplopen tot vele procenten meer korting door slecht uitpakken peildatum, Gaat LTO zich daar nog voor inzetten?

Met de huidige aangekondigde toekennning op basis van 2/7 weet je zeker dat we op de maximale korting van 8% uitkomen. Vreemd dat LTO beweert voor een zo laag mogelijke korting te gaan, dat is niet eens meer mogelijk met alles vastpinnen op peildatum 2/7! Dus hoe zo gaat LTO voor een zo laag mogelijke korting Wiebren?
pieta
Quote:
@kuilhapper: Nee hoor, je kiest voor 2/7 of voor 2014. Op 2/7 geen vee meer op een ubn, dan geen rechten.

Tussen geen vee en minder vee zit de nuance.
+1
rayontario
LTO zit al jaren aan tafel in Den Haag
en heb daar al hele vreemde stappen gezien van LTO
Neem een voorbeeld aan de NVV die hebben net weer een paar miljoen euro binnen
gehaald via rechtzaak omdat overheid fout zat
en niet zoals nu mee laten voeren als makke kalveren naar de slachtbank
gaitoetklooster
Klopt helemaal rijn in Antario.
-1
Grasbaal
@Zoeiton2 en @Kuilhapper jullie laatste 2 berichten vol valse insinuaties zijn verwijderd. Dat is pure laster, als jullie echte kerels zijn plaats deze dan met jullie echte namen eronder. Nu is het pure anonieme laster.

Als jullie hier evengoed mee doorgaan dan worden jullie geblokkeerd voor verdere deelname hier.

En probeer eens zonder jullie zwart gekleurde bril de andere reacties en antwoorden te lezen.Hou het netjes en respectvol.
+1
kuilhapper
Quote:
@Grasbaal: vol valse insinuaties zijn verwijderd.
Ik gaf een mogelijkheid aan die me niet zou verbazen als het gebeurt, als reactie op zoeiton2. Maar als dat niet mag, prima, veel plezier verder met je prikbord..
+2
Zoeiton2
Nee hoor Grasbaal zeer zeker niet. Nogmaals het was Wiebren die vroeg, welliswaar aan Tonnie, om namen door te geven van bestuurders die misbruik van de situatie gemaakt hebben door voorkennis dan wel zouden hebben gemaakt. Ik zou Wiebren en de lto ZEER DRINGEND adviseren dit even na te gaan en openbaar te maken zodat de kou uit de lucht is alvorens de bijeenkomsten beginnen die het fosfaat probleem behandelen. Anders wordt dat toch punt 1A op de agenda!
Frysker
De helft van de reageerders zoals kuilhapper, Zoeiton en Tony zitten verder de hele dag op dumpert. wat een hobby

Aan het werk heren, jullie hebben de veel energie in flauwe kul denken.
+3
spotmelker
Quote:
@Frysker: Zoeiton en Tony zitten verder de hele dag op dumpert.

Jij zit er blijkbaar ook.... 😃
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden melkveehouderij , lto , stal , fosfaat , melkproductie , dieren , melkveehouders , 2015 , dierrechten en fosfaatproductie geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!