Mogelijk alle vergunningen waardeloos: Wetvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering: TOELICHTING

Op 13 oktober 2020 stuurde de minister een kamerbrief naar de kamer met de titel wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering. Daarbij zat ook een memorie van toelichting. De eerste dag waren er enkele reactie zoals "Niets nieuws" (LTO) en "het licht gaat uit"(NMV).
Inhoudelijk is er nog niet gereageerd. Vreemd, omdat de wet al op 20 november 2020 door de kamer behandeld wordt en enkele dagen daarna in stemming gebracht wordt. Daarna de eerste kamer en met een beetje pech is de volledige veehouderij voor het eind van het jaar al zijn rechten kwijt.
Achter de schermen wordt er wel wat onvruchtbaar overlegd, maar geeft weinig hoop.

Wat is de bedoeling van LNV
In 2030 moet er op 50 % van de N2000 gebieden de KDW gehaald zijn middels een resultaatverplichting (dreigement is krimp) . Dat is op zich bijzonder, want een fatsoenlijke onderbouwing voor de KDW ontbreekt. LNV wil dit bereiken door gedwongen de komende 10 jaar de emissie te laten dalen op onze bedrijven, en wel met 26 %.
In de kamerbrief van 24 april werd aangegeven dat de emissie verlaagt kan worden met een voermaatregel, meer weidegang en watertoevoeging bij de aanwending van mest.
In de kamerbrief van 13 oktober heeft lnv het over gedwongen stalmaatregelen. Eind 2023 gelden er nieuwe normen emissie ammoniak voor nieuwbouw en renovatie en in 2025 moeten ook bestaande stallen worden aangepast rekening houdend met een overgangstermijn (afschrijving)

Maar feitelijke implementatie over de maatregelen ontbreken nog. En de verwachting is dat er nog meer wetgeving aan komt over stikstofreductie.

Maar dan de gifkikker uit de hoed van LNV. Het Wetvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering wordt ondergebracht onder de nieuwe Omgevingswet die ingaat op 1 januari 2022. Alle bepalingen van de nieuwe omgevingswet zijn dan ook van toepassing op het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurherstel. Dat betekent waarschijnlijk ook dat elke Nbw/Wnb gaat vallen onder het overgangsrecht. Of te wel alle bestaande rechten op het gebied van vergunningen konden op termijn wel eens waardeloos worden. Elk bedrijf kan dan naar het omgevingloket voor een nieuwe vergunning met de nieuwe bepalingen omtrent stikstof. Tevens kan de overheid sturen waar zij mogelijk nog wel of geen veehouderij wil hebben. Ook kan zij aanvullende eisen gaan stellen, zoals verplichte weidegang of grondgebondenheid. Dit loopt uit op een regelrecht drama.

Dus belangenpartijen, of jullie nu van de LTO, Agractie, NMV enz zijn. Het wordt tijd om wakker te worden. Deze wet bied voor de knelgevallen geen enkele redding en zorgt voor een grote annexatie van emissierechten door LNV.

Nu moet de wet nog door de tweede en eerste kamer heen. De tweede kamer zal geen probleem zijn voor LNV. Maar omdat velen bij de provinciale staten verkiezing niet het advies van 1 der belangenclubs heeft opgevolgd , is er in de eerste kamer een grote oppositie partij ontstaan die misschien met een verstandige rechtse partij deze wettelijke dwaling tegen kan houden.

Deel dit topic

John Spithoven

Laatste  |  

Reacties

+3
Rijkuil
Heel duidelijk verhaal. Zelf zou ik er voor kiezen ipv een dwaling het een bewuste keuze te noemen waar de uitspraken van Klaver en de Groot aan ten grondslag liggen.
Boerbakje
Begrijp ik het verkeerd? Weer reverentie koorts? Ze zullen toch bij een nieuwe wet weer ergens van uit moeten gaan.
Peppel
@John Spithoven voor het geval de 1e kamer mee gaat met dit wetsvoorstel, hoe zijn de kansen voor ssc om hier juridisch wat tegen te doen?
+3
John Spithoven
@Peppel Laten we eerst eens in beweging komen en met zijn allen vechten voor ons bestaan.
Er zijn juridisch mogelijkheden zowel voor als na de aanname van de wet.
Melkveehouder.
Me dunkt dat een vigerende milieuvergunning niet zomaar kan worden afgepakt omdat dit volgens Europese regelgeving juridisch wordt gezien als een economisch recht. Hoe zien jullie dat?[@John u
Boerbakje
@Peppel als de wet veranderd en de overheid kan roven binnen de wettelijke kaders kan je juridisch niet zo veel tegen doen ben ik bang.
Peppel
@Boerbakje vandaar ook mijn vraag idd
cornelissen
@Boerbakje We hebben het met de nertsenhouders gezien, alleen zal men hier eerst een gedeelte aanpakken en dan weer een gedeelte en ga zo maar door. Want de sector is te groot om in een keer aan te pakken en door iedere keer een groepje heb je ook meteen verdeeldheid.
+2
cornelissen
Wat John Spitshoven signaleert is mij ook al opgevallen, want hoe men de 26 % wil halen is mij niet duidelijk en als wij het bijna wel halen wordt het percentage verhoogd.
Maar lto zal wel accoord gaan , als de minister beloofd aan de pas melders te denken. De pas melders worden als wisselgeld gebruikt en moeten misschien toch ook nog de stikstof rechten kopen of intern salderen. Treffen ze het wel ,dat ze wat verder van een zuurgevoelig gebied zitten, maar ik heb het gevoel ,dat het toch voor hun wat geld gaat kosten.
Stroompie
John, kun je toelichten waarom bestaande nb vergunningen zouden vervallen? Of bedoel je dat je voor emissie arme verbouwingen een omgevingsvergunning aan moet vragen en daardoor 'alles open ligt'?
John Spithoven
@Stroompie Ik geef aan dat hier wrs meer wetgeving op volgt. Op het moment dat deze wet onder de nieuwe omgevingswet valt gelden ook de bepalingen van de nieuwe omgevingswet. En daar kan het overgangsrecht van toepassing zijn. Dat betekent dat op termijn iedereen zijn bestaande rechten verliest en weer opnieuw langs het loket kan.
familie pelle
@Stroompie i]Het kabinet kiest voor het vastleggen van het instrumentarium in de Wet natuurbescherming en in de Omgevingswet. Als de Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur Omgevingswet in werking treden, naar verwachting op 1 januari 2022, gaat de Wet natuurbescherming op in de Omgevingswet en wordt de Omgevingswet het omvattende kader voor regels voor het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en voor het doelmatig
beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.
+1
Stroompie
@familie pelle die volg ik, maar dat is niet per definitie bestaande rechten (om iets te mogen doen) verliezen toch?
+8
Weidezicht
@Stroompie de zin over het in stand houden of bereiken van een veilige omgeving bied de overheid alle ruimte om de RIVM s, PBL s en Tno s en wat is er nog meer, gewenste getallen te laten produceren, zoals ze nu ook al doen, en waar je als sector dus al jaren geen grip op krijgt. Op basis van die gewenste getallen is de overheid dus in staat over alle bedrijven/vergunningen te beslissen. En zij zullen dus beslissen in hun voordeel. Dat filter ik er met mijn boerenlogica uit dit verhaal. Dat is de adder, denk ik.
hans1980
Lto wou Vogelaar niet een teken aan de wand?

We moeten niet altijd meegaan en zeggen "wir schaffen das" dit is heftig @John Spithoven heeft het vaker bij het rechte eind gehad (fosfaatrechten) .
Dus nu in de rook die opgeworpen is (corona) moeten we scherp zijn , ze willen van Nederland een groot natuur park maken met hier en daar een kringloopboer!
Even dit jaar snel doordrukken zodat het "veilig" is voor verkiezingen in 2021
Let op ook LTO jullie moeten er zijn voor de achterban, alle leden
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @hans1980:
Let op ook LTO jullie moeten er zijn voor de achterban, alle leden

😆
diekman
@hans1980 Een nieuw stelsel zonder fosfaatrechten, stikstof rechten ect zal het wel worden alles voor de kringloop landbouw en
natuurincl boeren.
Twentsch Land
Fosfaatrechten blijven er ( voorlopig ) wel om. Er is bij ingaan een min termijn van 10 jaar gezegd voor zover mij bekend en het kan maar zo verlengt worden.

@diekman
+1
Rijkuil
Hoe ziet de landbouw er over 10 jaar uit??
Niet heel moeilijk te voorspellen.
Wat Den Haag wil gaan de provincies als voorwaarden stellen om een nieuwe vergunning te krijgen.
Zo eenvoudig gaat de natuurinclusive landbouw zonder gebruik van kunstmest en andere rotzooi er doorgedrukt worden.

Wordt het zo erg als geschets? Het wordt iig heel makkelijk om extra eisen te stellen.
Provincies zijn er al mee bezig. Er wordt gesproken om weidegang en grondgebondenheid als eis te stellen. Wie weet wat er nog meer bij gaat komen!
+1
Rijkuil
Shit, ik ben vergeten te noemen dat je wel aan de beste beschikbare technieken moet voldoen bij een nieuwe aanvraag.
Dus: luchtwasser er op
Weidegang verplicht
Grondgebonden verplicht
En wat ze ook nog maar meer in de kop krijgen wat men nodig vindt voor je je vergunning krijgt.
Niemand schijnt te snappen met hoeveel geweld en in welk tempo de landbouw op het hakblok gaat.
+7
chien de garde
Wat john hier schrijft is nog maar het begin . tijd geleden heb ik er al voor gewaarschuwd . en Elshof zegt dat er niet veel in die brief staat .om te janken dat LTO het niet ziet
john heeft nog maar een tipje van de sluier opgelicht . het is zo complex dat er de beste specialisten er naar moeten kijken
chien de garde . en zijn maat zijn er al een weken mee bezig. het is gewoon bizar dat de belangen organisaties het niet zien
hans1980
@chien de garde dan mogen ze zich toch geen belangenorganisatie noemen!

Maar goed we moeten dus vechten om dit papieren gedrocht tegen te houden!

Spreek uw LTO NMV hier op aan

Geen PAS geauwehoer 2.0
marcsterreborn
@chien de garde jammer dat Johan Cruijff niet meer leeft. Anders kon je die er eens bijhalen..
Twentsch Land
Zal niks uithalen !

Hij zal zeggen dat de bal rond is en alle kanten uit kan rollen ! Nou dat weten de meesten inmiddels wel.

@marcsterreborn
+1
John Spithoven
Vervolgens was er op 13 oktober ook een kamerbrief over een CDM rapport.
In 2019 had het CBS een onderzoek gedaan of er een significant verschil was tussen mestmonsters van emissie arme huisvesting vergeleken met traditioneel. Die was er niet. CDM is een onderzoek naar gestart naar een verklaring. Conclusie CDM, door verkeerde toepassen veehouders werken emissie arme huisvesting minder goed dan beoogd.
Conclusie is 8.8 kton minder ammoniak reductie dan tot nu toe aangenomen.

Gevolg is extra reductie aan alle sectoren opgelegd van krap 10 %, boven op de 26 % Ook voor de melkveehouderij zak dat gevolgen hebben, misschien iets minder dan 10 %, maar een extra inspannings verplichting. (pluimvee was de grootste boosdoener)

Ook hier heb ik een Belangenbehartiger nog weinig over gehoord Tenminste niet in de melkveehouderij.
Noorderling
@John Spithoven
Hoe berekenen ze zoiets dan?
Gaat het om p/'n verhouding, gecorrigeerd op %ds?

Wanneer er over die emissiearme vloeren allemaal botjes met water schuiven kun je ook concluderen dat de mest verdunt wordt.
+2
Mkl87
@John Spithoven iedereen met gezond boeren verstand kon weten dat die vloeren met klepjes etc niet werken, maar toch moesten ze er komen en liggen ze er, tegen beter weten in, al in vele stallen.

Voor ammoniakreductie zul je urine en mest van elkaar moeten houden. Ipv onderzoek daarnaar is er al jaren tijd verspild aan vloeren die geen effect hebben.
+2
marcsterreborn
@Mkl87 Helemaal mee eens. Maar nu naar de praktijk. Ik wil een nieuwe stal bouwen. Hoe moet die uitgevoerd worden?
Mkl87
@marcsterreborn
Quote:
Ik wil een nieuwe stal bouwen

Ik ook.

Dus ik heb ook graag antwoord op dezelfde vraag 😉
+1
hans1980
@Mkl87 zie je nog wel kansen?
Staan genoeg stallen te koop
Mkl87
@hans1980 jawel, zorgen dat je nu je aantallen hebt en houdt.

Een hele verhuizing kost ook wat, ook steeds minder kopers voor je eigen spul
+1
Rijkuil
@Mkl87 Je hebt echt niet door waar deze topic over gaat.
Mkl87
@Rijkuil Ik heb vertrouwen in @John Spithoven met STAF en SSC en ondersteun dit. De rest van de "belangenbehartiging" wil te graag leuk gevonden worden in den haag. Van politieke partijen hoef je helemaal niks te verwachten. Leuk dat jij het wel snapt, maar wat gaan we er aan doen?
+1
Rijkuil
@Mkl87 Laat mij het volgende stellen. Het is niet leuk om lezen wat Den Haag van plan is.
Dit kan iedereen lezen wanneer je de moeite neemt om de toelichting te lezen.
Mijn opmerking had een bedoeling. Om je na te laten denken.
Jij ziet het wel maar gaat voor de optie SSC.
Keer het eens om. Wat gebeurt er wanneer het niet lukt om juridisch deze wet aan te vechten??
Heb je dan nog zoveel plezier met je nieuwe stal?

De resultaatverplichting van 50% wordt juridisch en democratisch vastgelegd. Dan hoor ik graag hoe je dat aan wilt vechten!!

Bij fosfaatrechten is het volgende kunstje geflikt: regulering is niet in strijd met artikel 1 EVRM.
Zou dat bij uitstoot van andere stoffen niet net zo gaan denk je nu de rechter geoordeeld heeft dat het moet strijdig is met artikel 1???
Mkl87
Quote Reactie van @Mkl87:
Leuk dat jij het wel snapt, maar wat gaan we er aan doen?

deze vraag beantwoord je met vragen, dus nogmaals, wat gaan we er aan doen?

Quote Reactie van @Rijkuil:
Wat gebeurt er wanneer het niet lukt om juridisch deze wet aan te vechten??Heb je dan nog zoveel plezier met je nieuwe stal?

@Rijkuil dat kan ik aan jou vragen als ervaringsdeskundige toch?

Quote Reactie van @Rijkuil:
Bij fosfaatrechten is het volgende kunstje geflikt: regulering is niet in strijd met artikel 1 EVRM.Zou dat bij uitstoot van andere stoffen niet net zo gaan denk je nu de rechter geoordeeld heeft dat het moet strijdig is met artikel 1???

@Rijkuil als dat zo is dan wordt dat een moeilijk verhaal. Dan ben je afhankelijk van provincie/rijk of je binnen hun kaders past. Dat ziet er niet al te rooskleurig uit. Hoe we hier iets anders van kunnen maken ik weet het niet. Overleggen/polderen of trekkers starten helpt iig niet op de lange termijn.
+1
Rijkuil
@Mkl87 gelukkig snap je hoe het gaat werken.
Weidezicht
@Mkl87 iets met mest en urine apart.
Mkl87
@Weidezicht ja er zijn wel systemen waar dat mee kan, maar daar hangen ook alleen nog metingen en berekeningen aan obv drijfmest
hans1980
@Mkl87 probeer maar wat uit dan weet ik welk systeem een beetje wil over 10 jaar
Mkl87
@hans1980 jij gaat er vanuit dat je dan nog actief melkveehouder bent? Hoe kom je opeens zo positief?
hans1980
@Mkl87 ben de laatste boer die het licht uit doet in Nederland
Mkl87
@hans1980 was dit het meest positieve wat je kon bedenken? 👍
Boerbakje
@Mkl87 in het rapport Remkes staat dat we van de drijfmest af moeten.
+2
Erco
@marcsterreborn ga je beginnen te koeien melken? Zou t je afraden 😜😉
marcsterreborn
@Erco ik melk al vele jaren koeien. Maar denk nu na over een nieuwe stal
George
Quote Reactie van @marcsterreborn:
ik melk al vele jaren koeien. Maar denk nu na over een nieuwe stal

😂 😂 😂 😂 😂
😂 😂 😂 😂 😂
😂 😂 😂 😂 😂
😂 😂 😂 😂 😂
😂 😂 😂 😂 😂
+1
marcsterreborn
@George Hele dagen fietsen en andere activiteiten die weinig bijdragen aan economie en samenleving, is niet wat voor mij
+3
Twentsch Land
Nu wordt ik nieuwsgierig !

Wat is jou bijdrage aan de economie ?

@marcsterreborn
+2
George
Quote Reactie van @marcsterreborn:
weinig bijdragen aan economie en samenleving

Kijk Marcster , fietsen is gezond voor mij en als ik dan een drankje nuttig en ergens wat ga eten dan steun ik tevens de horeca en draag ik bij aan de economie en samenleving. Verder teel ik nog wat gewassen zoals aardappelen , uien, bieten , mais en het gras wat we gebruiken voor het opfokken van jongvee. Jij als mislukt journalistje bent veel minder nodig in deze maatschappij. We kunnen best leven zonder jouw meningen en bijdrages. Dat heeft heel lange tijd goed gegaan toen jij hier niet meer was.
+5
weurding
@George je hoeft je niet te verantwoorden Sjors, hij mag zich schamen met die opmerking, net of je een of andere doorgesnoven uitkeringstrekker bent😢
+1
diekman
@marcsterreborn In buitenland kun je bouwen zoals je het zelf wil.
+1
Weidezicht
@marcsterreborn zorgen dat de grond waar je de stal op bouwt, buiten nederland ligt.
+1
jan.1
Quote Reactie van @marcsterreborn:
Maar nu naar de praktijk. Ik wil een nieuwe stal bouwen. Hoe moet die uitgevoerd worden?

Zo goedkoop mogelijk:😀 Dichte vloer met zand in de box en flink gat in de grond voor de stront.helemaal open ,met golfplatendakje tegen zon en regen.Moet met een melkprijs van 35 centen binnen 5 jaar terug verdiend worden.😅
BertK
@jan.1 misschien kan datzelfs wel zonder vergunning, mag de naam bouwwerk niet hebben.

Jaarrond buiten, kan dat zonder vergunning?
overstekend wild
@Mkl87 is er niet al eens een onderzoek geweest waar uit naar voren gekomen is dat het verhaal over dat ammoniak vorming
door het mengen van mest en urine ook een flauwekul verhaal is? Heb eens ergens wat gelezen meen ik
bio boer
@overstekend wild daar zou ik dan link van willen hebben
dwers
Wat zegt emmisie, bij mijn grupstal gescheiden mest NB vergunning met emmisie 5.7 , maar in die geweldige kringloopwijzer moet ik rekenen met emmisie 13.0 , dus scoor ik slecht op ammoniak, op papier dan
Jan-T
Dit betekend dus dat iedere ondernemer, gebruiker, inwoner, verkeersdeelnemer in Nederland gelijk getrokken word.
Iedereen dient dus stukstof te reduceren, wie ook maar vergunning aanvraagt.

Dit is voor diegene die sinds 1992 t/m 2010 niet uitgebreid of de vergunning niet hebben gewijzigd wel eerlijk.

Alleen de veehouderij mag dus gaan inleveren, De vraag is kan de veehouderij wel leveren, of is het gewoon een kwestie van wie een nieuwe vergunning aanvraagt moet aantonen dat de stikstof uitstoot naar 0 gaat op de N2000 gebieden.

Want dan is er actie nodig om nieuwe technieken te ontwikkelen die het mogelijk maken dat we stikstof reduceren,

Want alleen kan Nederland door anders gaat het land op slot??
Twentsch Land
@Jan-T
Dit is voor diegene die sinds 1992 t/m 2010 niet uitgebreid of de vergunning niet hebben gewijzigd wel eerlijk

Hoe bedoel je dat ?
Jan-T
Quote Reactie van @Twentsch Land:
it is voor diegene die sinds 1992 t/m 2010 niet uitgebreid of de vergunning niet hebben gewijzigd wel eerlijkHoe bedoel je dat ?

Iedereen die na dat de natuurbeschermings wet in werking is getreden en gebouwd heeft, heeft een vergunning of melding PAS moeten aanvragen.
Wie niks heeft gewijzigd en nu nog onder de AMVB valt.
En gedacht heeft ik zit ver van een N2000 gebied af en ik hoef niks te doen.
Die heeft nu ook dus ook niks, feitelijk het zelfde als de industrie, en schiphol ect.

Maar willen ze straks wat wijzigen dan zal je moeten gaan salderen intern - of extern. je mag niks extra gaan uitstoten.
En de overheid discrimineert nu alleen die boeren ook niet.
Ze pakken nu iedereen in Nederland.
Maar alleen de boeren kunnen stikstof leveren.?
BertK
@Jan-T Shell kan ook wel een filtertje plaatsen zoals jij een luchtwasser plaatsen kan.
+2
paul1
Het is een juridisch doolhof aan het worden, ik snap er eerlijk gezegd weinig meer van.
bio boer
@paul1 eigenlijk weten we nog niks staat nog niks concreets op papier hoe of wat weten we volgens mij nog niet weer een onzekere tijd
Rijkuil
@bio boer kom op zeg. 26% reduceren noem je niks??
bio boer
@Rijkuil als je nieuwe vloer neemt van 6 kg reduceer ik al 50%
+8
JanCees
@bio boer Dat was het geval tot bekend werd dat in de praktijk de vermeende emissie reductie van de vloeren er meestal niet of nauwelijks is. Dus je vloeren verhaal gaat niet meer op.

John Spithoven heeft gelijk de stikstofbrief/wet van Schouten maakt alle veehouders vanaf 2024/2025 vogelvrij en minister kan dan doelen stellen en wettelijk opleggen aan deze te voldoen want dat ligt dan bij deze al vast in de nu voorliggende wet.

Schouten legt de strop om de nek en een opvolger/ster mag het krukje waar de veehouderij op staat omtrappen. Natuurlijk onder luide aanmoedigen van Nauurmonumenten en andere "groene graaiers".
Rijkuil
@JanCees Het afscheidsbriefje van haar ministerperiode is al klaar:

Landbouw, R.I.P.
+1
bio boer
@JanCees je kunt geen doelen stellen die niet kunnen
+2
bio boer
@JanCees we gaan het zien wat ze met al die vloeren gaan doen op dit moment zijn ze nog erkend lijkt mij niet mogelijk als je resent in vloer hebt geïnvesteerd ze zeggen leuk bedacht maar werkt niet bedenk maar wat nieuws je hebt je geld weggegooid dan zullen ze met financiële compensatie moeten komen ze hebben die vloeren zelf erkend en verplicht bij nieuw bouw dan licht die fout toch echt bij het lnv en de wur
Rijkuil
@bio boer heeft de bank geld voor zo’n vloer?
bio boer
@Rijkuil dat weet ik nog niet wilde ook nog 11 ha kopen toen zij die al je wil ook stal bouwen 😅 heb goede onderbouwing denk ik of hoop ik die stal bouw schiet voor geen meter op ben nog met bouwblok aan het ouwehoeren om we ook legkippen heb zien ze mij als intensieve houderij inrichting die mogen maar 1.5 ha bouwblok en melkvee 3 ha wil ook 3 ha bouw mij bouwblok staat al stijf vol 🙈 stal bouwen gaat niet van zelf wees idereen maar blij die de gebouwen op orde hebben is wel tijd voor wat nieuws je laat je oude gebouwen ook niet meer opknappen
Rijkuil
@bio boer Zomaar een gedachte; gaat een bank wel financieren op basis van de toekomstige omgevingswet en de aanpassingen die gaan komen op de rav lijst?
Zo langzamerhand begint het een grote soap te worden waarbij de landbouw zelf meegeholpen heeft bij het graven van haar eigen graf.
bio boer
@Rijkuil daar ga ik agter komen als ze mij niet helpen dat wordt het groepje wat wel financieren wel erg klein verwacht ik is het hier binne paarjaar nog erger als Denemarken mag je blij zijn dat je grond kunt slijten buiten de veehouderij
ted9
@bio boer Ik meende dat je laats schreef dat de grond als warme broodjes ging bij jullie?
bio boer
@ted9 gaat nu ook nog wel als de bank stopt met financieren dan houd het snel op er is geen boer die zo 10 ha aftikt banken hebben de regie over wonig prijzen en grond
paul1
@bio boer banken hebben geen belang bij daling grondprijzen, dan hebben ze ook minder zekerheid
ted9
@paul1 Daarom financieren ze ook niet meer op onderpand en lopen kredieten 10 jr. Het gaat er om dat er winst word gemaakt.
paul1
@ted9 dat valt ook niet meer mee
bio boer
@ted9 je moet natuurlijk rente en aflossing wel kunnen betalen dat zou zelf ook willen natuurlijk anders loop je ook vast
+1
Weidezicht
@ted9 juist, nieuwe bankregels. Die weten eerder meer dan de bevolking, zodat ze zich beetje in kunnen dekken. Ik schreef paar weken terug dat dat extern salderen leidt tot lagere grondprijzen in delen van het land. Ik geloof dat nog steeds.
JanCees
@Weidezicht Zo lang er binnen 6 jaar tijd het landbouw areaal in omvang van de provincie Flevoland wordt onttrokken zal de grondprijs niet veel dalen eerder stijgen
Detukkeroettwente
@paul1 Banken voeren het onderpand grond/gebouwen , op hun eigen balans op als eigen vermogen.
Jawis
@bio boer ja dit heet ondernemersrisico. Dan ben je je investering kwijt..
bio boer
@Jawis ik noem het onbehoorlijk bestuur als je veestapel ziek wordt het is droog
Of afzet prijs laag dat is ondernemers risico
Nevergiveup
@bio boer ze zullen wel allemaal van die potstallen willen , met zo'n dampende broeiende laag vaste mest erin.
willemkopalt
@bio boer dan koop je een vloer 120 euro per vierkante meter extra wat in de praktijk 0,0 reductie oplevert ga maar eens naar een stal waar de meadow vloer in ligt nergens werken de klepjes nog
+2
bio boer
@willemkopalt heb geen keus als je wil bouwen
hans1980
@willemkopalt heel Brabant heeft met spoed deze vloeren gelegd en nog intern salderen
Carola staat ook nog steeds achter deze emissie arme vloeren
Jawis
@hans1980 niet lang meer. Fraude gepleegd
Detukkeroettwente
@hans1980 LTO vloeren , ook de grootste onzin die ze bedacht hebben.
Er is geen probleem en dan kunje het ook niet oplossen .
diekman
@bio boer Ik heb van een bioboer wel meer praktijk verwacht
John Spithoven
Veel reacties. Nu verder.

Verplichte doelstelling kamerbrief 13 oktober is dat in 2030 in 50 % van de N2000 gehaald wordt. Voor het gemak zeg maar in 80 N2000 gebieden.

Dit wil men bereiken door de emissie te reduceren met 26 % in 9 jaar.
Doelstelling niet gehaald betekend veekrimp.

Ik vraag iedereen onderstaande afbeelding goed te bestuderen. Per N2000 de kritische depositie waarde. Rood is,niet gehaald en groen wel gehaald.

Per kolom kun je zien wat maatregelen voor effect hebben, bijv de eerste een halvering van de veehouderij emissie. Dat is twee keer zo veel als de maatregelen in de kamerbrief.

Graag kijken en turven. Ook belangenbehartiging

Met kennis delen komen we verder en weet ook de belangenclubs waar ze over praten.

(klik om te vergroten)

+4
John Spithoven
@John Spithoven Nu is het Aerius model per 15 oktober 2020 gewijzigd. STAF is bezig om zo'n zelfde berekening te maken met de nieuwste versie.

Als de belangenclubs dat slim zijn kunnen ze dat 29 oktober 2020 bij het bestuurlijk overleg op ministerie om uitleg vragen. Net zoals de juridische vraagstukken waar wij de belangenclubs van op de hoogte hebben gebracht.
+3
John Spithoven
@John Spithoven
google.com/url/…

Omdat de afbeelding niet zo duidelijk is, hier de link met dezelfde afbeelding.
+3
John Spithoven
@John Spithoven Dus bij een halvering van de veehouderij (emissie) wordt in 30 van de 167 N 2000 gebieden de KDW gehaald.

Met de kamerbrief 13 oktober wordt een sprookje verkondigd met een voor heel Nederland een heel nare afdronk

zelfs bij een totale vernietiging van de mensheid wordt nog in 30 % van de KDW niet gehaald.

Elke belangenclubs die wil leveren werkt mee aan hun eigen ondergang en die van de veehouderij
+2
Weidezicht
@John Spithoven jij legt het aanvalsplan hapklaar neer. Benieuwd welke behartigers dit dan mee oppakken. Het wordt voor mij hocus pocus, maarals dit allemaal klopt, zullen er uiteindelijk toch ook media wel eens warm voor gaan lopen. Of hebben we dan vollenbroek nodig om het op de kaart te krijgen. Ik hoop het niet. Chapeau voor wat jij allemaal overhoop haalt john.
bio boer
@John Spithoven hoe kan het dat veel gebieden staan die niet op mijn vergunnig staan zo als wadden zee 25 km weg en sneekermeer gebied 18 km weg andere natuur gebieden wel die veel verder weg zijn zo als duinen van Ameland en Rottige Meenthe & Brandemeer die zijn op 50 km afstand ?
John Spithoven
@bio boer Het al dan niet voorkomen van stikstof gevoelige habitat type kan de oorzaak zijn.
bio boer
@John Spithoven als er geen stikstof gevoelige habitat is Warom dan wel scherpe depositie norm ?
bio boer
@John Spithoven is ook wel voodeel dat ze het niet redden met alleen boeren weg sturen als ze er dan nog niet zijn komen de pijnlijke beslissingen
Rijkuil
@bio boer Ik heb een geweer 😂
Koeien boertje
@Rijkuil en rijkuil fransie kan schieten 🤣
Rijkuil
@Koeien boertje Niemand is zonder verdenking
+1
Gerrit v Schaick
@John Spithoven Goed bezig John!
+1
John Spithoven
@Gerrit v Schaick Het meeste uitzoekwerk is voor rekening van het STAF onderzoeksteam.
Maar kennis moet wel gedeeld en ingezet worden.
John Spithoven
@John Spithoven Onderstaande kaart komt uit de memorie van toelichting aanpassing natuurbeschermingswet.

Hoe paarser, des te meer overschrijding KDW.
Woon je er in de buurt wens ik je veel sterkte.En niet alles boeren , ook burgers en bedrijven.

(klik om te vergroten)

bio boer
@John Spithoven zit in het westen van friesland daar is alles groen in die eerdere tabel was alles rood wat is het verschil ?
John Spithoven
@bio boerJe kan de kleuren niet vergelijken. In de eerste tabel is rood een overschrijding KDW.
In de kaart van LNV zijn er diverse kleuren, ook geel, een kleine overschrijding. Maar ook in Friesland zijn er gebieden met een stevige overschrijding. De bron van zowel de kaart als de tabel is OPS van Aerius en peljaar is beide 2018.
Larpfarm
@John Spithoven er zit een verschil tussen de KDW halen in 50% van de N2000-gebieden (dus 80 gebieden), en in 50% van de hectares van de N2000-gebieden.

Het hele gebied onder de KDW - onhaalbaar voor heel veel gebieden en lastig om de 80 te behalen. Aantal hectares in stikstofgevoelige gebieden - als je een paar grote gebieden die niet al te gevoelig zijn onder de KDW krijgt (best haalbaar) dan kom je een heel eind.

Alsnog 26% reductie nodig, niet lollig, maar niet onhaalbaar.

Je schrijft hierboven dat de helft van de gebieden onder de KDW moet - dat is dus onzin. Uit het meest recente nieuwsbericht, zie ook wet zelf: "Het kabinet verplicht zichzelf het hoofddoel – in 2030 zit de helft van de hectares natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau – linksom of rechtsom te halen"

Klopt de rest van wat je zegt wel?
+1
John Spithoven
@Larpfarm Ik heb de rood groene tabel met een screenshot geplaatst. Daarna via een link. Klik die aan en daarna de blauwe Aerius link aanklikken. En vervolgens de berekening downloaden. Daar staat een uitleg Ook de KDW is op hectaren berekend.

OPS kan depositie:
op locaal nivo berekenen op hexagoon niveau 1 ha

RIVM rekent op landelijk niveau met een grid van 1 km2.

PBL heeft de wet doorgerekend per 64 ha.
Als je depositie op een n2000 van 10 ha wil doorrekenen met een grid per 64 ha dan schiet je met hagel op een mug.

OPS is niet in staat om op landelijk niveau per hexagoon (1 ha) depositie te berekenen .

Dit is iets voor de belangenclubs in het kader van kennis delen.

De maatregelen, de 26 % emissie reductie, daar zal ik straks over uitleggen. Zijn te vinden in de M v T. Daar staan te halen depositie doelstellingen per maatregel in. Daar zijn er enkele Onhaalbaar!

Kom daar straks op terug
+1
De Winter
@John Spithoven Maar we kunnen het toch gewoon proberen en een kans geven. Ook de landbouw zal stikstof moeten reduceren. Ik ben blij met de reactie van de lto. Die zitten niet overal tegen te schoppen en pakken de handschoen op. Veel beter dan het kabinet het te laten regelen met harde maatregelen.
Misschien is de 26% reductie niet haalbaar. Naar we moeten toch iets? Laten we gewoon kijken waar we raakvlakken hebben. Nu kunnen we nog proberen meer geld naar het erf te krijgen. Je kunt beter samenwerken en een vergoeding krijgen ipv hard ingrijpen zonder vergoeding. Wanneer gaat u dat toch eens inzien?
John Spithoven
@De Winter Hallo, ook welkom hier.

Niet op de persoon spelen. Ik wil alles best wel inzien...

Leveren via een convenant...

Het vorige convenant op get gebied van stikstof was het PAS convenant.
Wie heeft daar de fouten gemaakt? Niet de sector, die hebben netjes geleverd.

Overigens een nieuw stikstof convenant is wat mij betreft prima. Daar zijn wel regels voor.
Elke belangen club heeft die regels ontvangen afgelopen week.

Convenant betekent maatregelen afspreken met een uitvoeringsverplichting voor de aangesloten leden van de betrokken organisaties ten zij dat meer dan 66 % van de sector aan tafel zit.
+2
weurding
@De Winter wanneer ga je eens inzien dat de landbouw al genoeg inspanningen heeft geleverd? De bal ligt nu bij de inwoners van Nederland, en niet alleen stikstof, trek een gemiddeld keukenkastje los en je ziet b.v. een willekeur aan ontstopartikelen, gaat allemaal het riool in, de schade die door consumenten aan het milieu wordt toegebracht wordt zwaar onderschat
J.v.G
@weurding bijna alles uit de supermarkt komt in het riool en vervolgens oppervlaktewater. Zelfde geld voor de aphotheek.
weurding
@J.v.G heb ik al eens aangekaart, noemde ontstoppers ook als voorbeeld
+1
BertK
@De Winter 'We moeten toch iets' is wel een heel simpel uitgangspunt. Simpel kan heel goed zijn, maar begin dan eens met een minder omstreden manier van werken. Daar zijn wel protocolletjes voor in de trans van inventariseren, uniformeren, analyseren, prioriteren, opties formeren, handelen, terugkoppelen, reageren.
Komt neer op het hele traject dunnetjes over doen, vanaf zaken als vaststellen natuurdoelen (haalbaar?), uitstoot van alle emissie (niet alleen landbouw 100 in beeld, maar rest ook), aansluiten bij Europese model depositie, etc, etc.

Niet eerst een oplossing en dan bedenken of het je probleem oplost. Als een oplossing moeilijk is, kan je beter eerst nog eens kritisch naar de probleemstelling kijken.
Jawis
@De Winter blij met de reactie van lto? Goh dat er nog zulke mensen bestaan...
jammermaarhelaas
@De Winter

Bedoel je de reactie van LTO die gisteren op hun site verscheen?
jan.1
Conclusie is dat halvering nix uithaalt,maar dat links een andere agenda heeft...
Gerrit v Schaick
@jan.1 Tot die conclusie was ik een klein jaar geleden ook al gekomen voor het gebied bij mij. Maar we zijn in al die tijd niets opgeschoten. agraaf.nl/artikel/…
+4
JanCees
@jan.1 Dus kun je als veehouder maar 1 ding doen. Je belangenbehartigers uit het overleg van 29 oktober terugfluiten en zeggen dat de minister bezig is met sluipmoord op de veehouderij had Baudet toch gelijk toen hij zei'Daar zit zet de sluipmoordenares van de veehouderij.
Rijkuil
@JanCees Er is al een meerderheid in de kamer voor deze wet.
+1
JanCees
@Rijkuil in de eerste Kamer nog niet en in de Tweede Kamer moet ook nog maar blijken
+1
hans1980
@JanCees eerste kamer zit fvd zij zullen tegen stemmen
Vevo
@JanCees het overleg hoeft het probleem niet te zijn als de inzet en boodschap die daar afgegeven wordt maar helder is toch ?
+1
overstekend wild
@Vevo zo als de geschiedenis al bewezen heeft word er dan weer gesteld "na overleg met de sector is besloten..." Blokkeren die handel en snel en hou die LTO in de gaten
+1
JanCees
@Vevo vertel wat is de boodschap en hoe helder is deze? Mijn ervaring is dat na een overleg de sluipmoordenares Schouten en haar jaknikker legertje aan ambtenaren aan de wereld melden dat ze in goed overleg met het bedrijfsleven de maatregelen hebben besproken en dan de Kamerleden van de coalitie daarin denken te kunnen schuilen
hans1980
@JanCees wie gaat straks RFC financieren als zij geen 10 maar 5 miljard kg melk mogen verwerken al in 2030
+1
Mkl87
@hans1980 goed idee, zit je sneller aan je 10ct per liter. Positief blijven Hans
+1
mlkvhoudr
@JanCees je hebt t fvd vocabulair al aardig onder de knie met sluipmoordenaars.........
Nevergiveup
@mlkvhoudr Feiten mogen genoemd worden , of ben jij een zgn. Wegkijker ?
+1
mlkvhoudr
@Nevergiveup met woorden als sluipmoordenaar geef je meelezende journalisten weer de kans om er op los te gaan...... En gaat de discussie over hoe de boeren formuleren ipv of de boeren rechteloos gemaakt worden.

Het lijkt mij vooral een taak van de 1e kamer om een wetsvoorstel op de juridische inhoudelijke gronden te testen.

Voor de rest wacht ik gewoon rustig de bevindingen van John s team af
+1
Weidezicht
@mlkvhoudr maar als de journalisten niet over de vorm kunnen schrijven, schrijven zij helemaal niet. Dat hele stikstofverhaal e.d. boeit ze niet, of ze snappen het niet, wat begrijpelijk is. Hoe een hele sector opgeofferd moet gaan worden om betondorp uit te breiden, vinden ze blijkbaar niet boeiend.
+2
JanCees
@mlkvhoudr Man stel je niet zo aan het woord sluipmoordenaar is tig keer vaker en eerder genoemd in de Tweede Kamer en toen Baudet het deed werden de fatsoensrakkers plots wakker.

Lees de brieven van Schouten maar eens goed en de toelichtingen en de analyse van de juristen het is ronduit een fuik met aan het eind een boerenversniperaar die in 2023/2024 begint te draaien.
Ik snap er geen bal van dat er nu nog mensen in allerlei bestuurlijke overleggen met LNV praten er zal wel weer het nodige aan projectgeleden en communicatieprojecten en voorlichting activiteiten als spiegeltjes en kraaltjes worden uitgedeeld aan diverse clubs,

Ondertussen hoor en zie ik buiten pov/nvp/nmv weinig partijen tegengas geven behalve dat ze weinig nieuws hebben gelezen in de brieven van Schouten. Dan vraag ik me echt af lezen hun stukken wel.
mlkvhoudr
@JanCees ik zal mijn moeder er nog eens op aanspreken hoe ze het toch in de vrede in haar hoofd gehaald heeft me enigzins netjes proberen op te voeden Jan Cees 😁

Ik heb er niks mee met zie mij eens grote woorden gebruiken.....maar ieder zijn ding
JanCees
@mlkvhoudr Ieder zijn/haar manier van werken . Loop lang genoeg mee om te weten waar welk effect met welke inzet is te bereiken maar daar zul jij vast andere en mogelijk zelfs meer ervaring mee hebben.
mlkvhoudr
@JanCees nee zeker niet
Jan-T
Quote Reactie van @JanCees:
Ondertussen hoor en zie ik buiten pov/nvp/nmv weinig partijen tegengas geven behalve dat ze weinig nieuws hebben gelezen in de brieven van Schouten. Dan vraag ik me echt af lezen hun stukken wel.

Of de desbetreffende partijen denken dat ze op een goede manier meedenken.
Ze worden onder tussen bij het pootje genomen omdat het te complex is.
En dan is het net broekplassen van de zenuwen, Later word het koud en begint het te stinken.
+2
Frans1
@mlkvhoudr omdat het ook zo is. De nieuwe wet haalt zo onze vergunde bedrijvigheid onder uit, mooi hè? Er wordt vuil spel gespeeld
+1
robbies
@Frans1 maar dat Jan Cees al in de campagnemodus zit kun je niet ontkennen
+1
Weidezicht
@robbies als het maar resultaat oplevert. Iemand de laatste dagen geurts lodders of von martels nog gehoord?
Spuit11
@Weidezicht Toevallig wel. Druk bezig met pro spoedwet stemmen. De psychopaten.
mlkvhoudr
@Frans1 woorden als de minister rommelt ons als sector bewust de rechtenloosheid in zou ook voldoen naar mijn idee.

Dat is hoe ik later verwacht terug te kijken op haar ministerschap.

Er in proberen te rommelen.......

Nooit duidelijke antwoorden, en maar gewoon stom de doodlopende weg in blijven gaan ondanks dat iedereen waarschuwt denk er om dit pad loopt dood en pas aan het absolute eind van het pad tot de conclusie komen dat het pad inderdaad dood loopt ......
Frans1
@mlkvhoudr Het probleem is, het is niet stom, maar bewust, omdat alles vastgedraaid zit in de eigen wetgeving, en op deze manier kan de vergunde ruimte ontfutseld worden. Noem dat maar stom🤔
mlkvhoudr
@Frans1 ik doelde daarbij vooral op t voerspoor, ik weet niet wat erger is Frans een minister die per ongeluk dit pad kiest of 1 die bewust dit pad kiest.
Beide lijken mij ongeschikt voor de functie van minister van landbouw
Weidezicht
@mlkvhoudr pad loopt niet dood, ze bereikt haar doel. Op eerlijke wijze? Nee, maar wie garandeerd dat eielrennen dopingvrij is?
mlkvhoudr
@Weidezicht ook wij hebben rechten (en plichten)
Ik denk dat een aanzienlijk deel van de door de overheid gewenste stikstof reductie uit natuurlijk verloop gaat plaats vinden.
Ik vind niet dat we naïef moeten zijn maar ook niet blind achter ssc en dergelijke aan moeten lopen, dus voor mijn meningsvorming zou het fijn zijn als er ook andere partijen uit de agrosector of bv 2e kamer hun mening hier over zouden uitten.

Pas als ik meerdere partijen er over gehoord heb kan ik over gaan op meningsvorming, ik weet het nu gewoon nog niet of het klopt wat ssc zegt
Rijkuil
@mlkvhoudr Een topjurist genaamd Damen leverde de analyse. En dan ga jij maar lekker wachten tot je BIMAG club er een plasje over doet.
Of nee, er stond niets nieuws in😂😂😂😂😂
+1
mlkvhoudr
@Rijkuil van mij mag je mij proberen belachelijk te maken maar mijn stal stond op mijn manier wel op tijd vol 😎

Maar welke zaken heeft mevrouw damen tot nu toe gewonnen voor ssc?
Ik herinner me er nul namelijk, het enigste wapenfeit wat ik me kan herinneren als echt wapenfeitvan Damen en daarvoor alle credits is het boven tafel halen van geen goede onderbouwing voerspoor.

Voor de rest is het tot op heden vooral hard op de trom slaan bij ssc en andere partijen voor het blok proberen te zetten via beïnvloeden opinie via Social media.

Wat ik zeker wel als nuttig en zinvol ervaar maar ga er niet blind achteraan lopen.

Voor een weloverwogen mening over wat er beweerd word moet je van meerdere partijen die in de materie zitten hun mening horen.
Bijvoorbeeld van Willem bruil om er maar 1 te noemen
+1
John Spithoven
@mlkvhoudr Daar waar ik mensen of organisaties ONTERECHT gekwetst heb, bied ik mijn excuses aan. Onder eigen naam.

Nu dezelfde vraag aan jouw. En dan hoef je het niet richting mij te doen, maar beschadigd wel iemand anders in je reacties.

Overigens doet Franca heel veel uitzoekwerk voor ons, maar ook voor belangenbehartiging.

De zaken die SSC gevoerd heeft werden bijgestaan door de juristen van Bentema en Gratama.
+2
mlkvhoudr
@John Spithoven mensen moeten mij niet zo serieus nemen dat is1. Ik ben maar 1 boertje uit de provincie met een eigen mening.
2. Ik krijg hier bij tijd en wijle bakken met stront over me heen dat hoort er schijnbaar bij tegenwoordig.
3. Wie heb ik nou weer beschadigd dan ?
4. Waarom vinden hardliners zelf altijd dat ze alles mogen zeggen maar hebben ze zelf altijd ontzettend lange tenen?
5. Je weet mijn naam dus dat anonieme gaat ook hier weer niet op.
6. Dat was dus eigenlijk al antwoord op wat ik mij afvroeg, er zijn dus al meerdere partijen bij betrokken.
Want als t 1 mening/interpretatie van 1 jurist is dan zegt me dat niet zoveel.

Maar kan ook weer niet zeggen dat het me iets zou verbazen als jullie wederom 100 % gelijk krijgen over het Haagse gekonkel maar ik heb er nu gewoon nog te weinig info over
+1
John Spithoven
@mlkvhoudr over dat gekronkel

Dat is ook ons probleem, we staan vaak al 0 - 2 achter voordat we beginnen. En dan kost het veel energie en soms ook frustratie. En dat is wat jullie soms merken. Bijvoorbeeld bovenstaande verhaal. We leggen dat een werk gelegen neer bij diverse partijen, maar het wordt links en rechts genegeerd. En dan moet er soms een tandje bij, en ik weet daar trappen we soms op tere zielen.
Weidezicht
@mlkvhoudr natuurlijk verloop is dan ook zoiets dat vele mogelijke opvolgers toch maar voor iets anders kiezen, omdat de overheid met al dat beleid al 20 jaar overnemen bewust? Ontmoedigd.
mlkvhoudr
@Weidezicht ja dat is zo, je moet 100 % er vol voor willen gaan en een beetje niet goed bij je hoofd zijn wil je er in nl nog aan beginnen
+8
John Spithoven
@JanCees Het zou een route kunnen wezen, maar:
Ik ben een beetje het vertrouwen verloren

Bijv als LTO deze week alles uit de kast haalt om Jaap en jou buiten de deur te houden terwijl 80 % van de leden juist jullie als voorzitters willen.

Bijv als NMV en DDB bestuurders elkaar publiekelijk een mes in elkaars rug duwen omdat ze denken dat 1 van hen de Vergaderboer is, terwijl dat naar nu blijkt ook nog onjuist is

Bijv als diverse splinterorganisaties met een ledental nog minder dan de plaatselijke biljartvereniging wekelijks "hoog ambtelijk overleg" hebben op het ministerie waarbij ze zelfs hun schoonmoeder nog verpatsen

Dan moeten de boeren echt voor zichzelf gaan zorgen en zeer snel zelf de regie pakken.

( er zullen er nu wel weer veel boos zijn, maar er is geen woord van gelogen)
Rijkuil
@John Spithoven hebben de kleuters niets beter te doen dan een wedstrijdje wie het verst kan lossen?
JanCees
+1
Daats
@John Spithoven was het niet 80% van de ondervraagden? Ipv leden?
+1
John Spithoven
@Daats We zullen het nooit weten...

Op het moment dat bestuurders op een democratische wijze gekozen worden, dan wordt duidelijk hoeveel mandaat mensen hebben, en kunnen ze blijven zitten om hun klus af te maken.
Het aftreden Calon, de onrust en het verlies aan vertrouwen heeft maar met 1 ding te maken, het niet respecteren van democratie.

Als de kandidaten voor het voorzitterschap middels verkiezingen onder de leden gekozen worden komt de persoon met het meeste mandaat naar boven.

De huidige route zal meer en meer onrust geven.
Als Jaap en Jan Cees democratisch afgeserveerd waren had jij mij op een terechte manier mijn mond kunnen snoeren, nu blijft het lijk nog wel even in de kast hangen.
overstekend wild
@Daats als de ondervraagden potentiële leden waren maakt het niet veel uit. Die vertouwen de organisatie niet en hun wantrouwen word wederom weer bevestigd. Die gaan nu echt geen lid meer worden hoor
Gerrit v Schaick
@John Spithoven "Dan moeten de boeren echt voor zichzelf gaan zorgen en zeer snel zelf de regie pakken."
Hoe had je dat in gedachte?
+1
Jannus
Quote Reactie van @Gerrit v Schaick :
Hoe had je dat in gedachte?

Zorgen dat we ons goed gaan organiseren zoals Jeroen Vermaanen als stelde,het LC is uit elkaar gevallen,Jeroen zit bij NMV,zelf zie ik liever JC en Jaap met onze steun bij Dirk Bruins aanschuiven tot een zg verstandhuwelijk op zoek naar resultaat hetgeen 30 jaar verkwanselt is waar Geesje zich nu te klaplazerus voor inzet

Mark blijft wel de waakhond icm Sieta,de lijnen zijn gelegd
+2
Gerrit v Schaick
@Jannus volgens mij noem jij hier nu een aantal namen waarvan sommige nu net de spil vormen in de soap rondom het topic vergaderboer hier op Prikkebord en elkaar een dolk in de rug proberen te steken.
Ik erger me rot aan al die profileringsdrang. Degene die t hardst roepen dat we moeten verenigen gunnen elkaar het minst.
Zelf heb ik van t jaar gedoneerd aan mesdagfonds en agrifacts, ben lid van nmv en aangesloten bij ssc. Ben zelf actief voor ongebouwf fractie van waterschap en probeer in de ledenraad van rfc te komen. Ook lidmaatschap LTO heb ik in overweging, omdat ik dan tenminste kan zeggen wat ik van dingen vind op de vergaderingen, er ook goede (en hele slechte) mensen in de regiobesturen zitten, maar andere belangenbehartigers helemaal niet aan tafel zitten in de regio.
Ik ben ook maar een simpel jong boertje dat net komt kijken, en heb geen enkel inzicht in het grote geheel maar de kans dat onze belangenbehartigers op korte termijn echt goed samen gaan werken schat ik in op 0.0.
Jannus
Quote Reactie van @Gerrit v Schaick :
Zelf heb ik van t jaar gedoneerd aan mesdagfonds en agrifacts, ben lid van nmv en aangesloten bij ssc. Ben zelf actief voor ongebouwf fractie van waterschap en probeer in de ledenraad van rfc te komen. Ook lidmaatschap LTO heb ik in overweging

We zijn uit hetzelfde hout en de tijden veranderen snel,je bent jong dus leg een stevige basis
Weidezicht
@John Spithoven maar hoe dan? D.m.v. nmv of agractie zou je denken, vers fris, boeren onder elkaar. Maar die eenheid lukt nooit, lijkt het.
jan.1
Quote Reactie van @JanCees:
Dus kun je als veehouder maar 1 ding doen. Je belangenbehartigers uit het overleg van 29 oktober terugfluiten en zeggen dat de minister bezig is met sluipmoord op de veehouderij had Baudet toch gelijk toen hij zei'Daar zit zet de sluipmoordenares van de veehouderij.

Ik hoop nog steeds op gezond verstand JanCees,maar maak me geen illusie ..
+3
Jawis
Mevrouw schouten stapelt leugen op leugen. Zou ze echt begrijpen wat er gebeurt of is ze de gewillige trekpop van de hoge ambtenaren op lnv?
De trekker staat klaar...
Bartlehiemboer
@Jawis Ik neem aan dat u ook de algemene beschouwing van landbouw Friesland hebt gekeken waar ze 10 minuten aan het woord was.. Ze weet het donders goed dat is juist het enge aan dit mens.
Spuit11
@Jawis nl.wikipedia.org/wiki/Trekker_(wapen)/
Jij bent zeker zo'n extremistische, Blue Tiger kijkende FDF boer.
+1
Koeien boertje
@Spuit11 als die er niet waren geweest afgelopen jaar was was er niks gebeurd in den Haag.
De messen zijn goed geslepen en er word beter opgepast dan in de jaren dat LTO de enige was daar
+1
Jawis
@Spuit11 nee hoor. Jawis is fries voor zekerwel.
Ik denk alleen dat als we weer aandacht willen voor hetgeen schouten ons nu weer door de strot wil drukken, we dan toch weer massaal de weg op moeten. De journalistiek had in principe moord en brand moeten schreeuwen bij zoveel onrecht aangedaan door het lnv. Het is beleid geworden om bepaalde beroepsgroepen te naaien. Kijk naar toeslagenramp bij belastingdienst en recent boetes opgelegd door arbeidsinspectie. Ook nvwa die eigenhandig slachthuis in leeuwarden de nek omdraaide en dat nu probeert bij een grote slachter in het midden van het land.. het mag allemaal maar.
Herwin P
Ingewikkelde materie,
Als je moet geloven hier op dit forum een ramp voor de landbouw.
In Den Haag wordt gezocht om een meerderheid voor deze wet te vinden.
Als juristen van de linkse partijen tot dezelfde conclusie komen is er geen houden aan. Het alternatieve wetsvoorstel van meen ik Groenlinks is dan alleen voor de buhne.
hans1980
@Herwin P Heeft de coalitie nog wel een meerderheid nu van haga en nog wat andere eruit zijn?
De bouw is heilig dus de landbouw wordt hoedanook voor de bus gegooid

Weet niet precies hoe het werkt met stemmen of hoofdelijk of partijen? Bij partijen gaan onze landbouw prominenten mee , bij hoofdelijke niet allemaal.
Grasbaal
Reactie Jack Rijlaarsdam namens Boeren NH in actie:

(klik om te vergroten)

Reactie Jack Rijlaarsdam
De Winter
@Grasbaal Ja, goed stuk 👌
Maar waarom gaan we 26 % reduceren accepteren terwijl we als sector dat kunnen leveren zonder dieraantallen in te leveren.
Niemand schijnt door te hebben dat de lat bewust te hoog gelegd is.
Ze zullen wel wakker worden wanneer lnv over een aantal jaar de sector houdt aan de wettelijke verplichting om 26% te reduceren. En: het rivm zal het wel uitrekenen.
+1
John Spithoven
Ik zie diverse onjuiste info voorbij komen.

Het wijzigen van een inrichting valt onder het activiteitenbesluit en is vergunningsplichtig.

Vergelijk de kamerbrief met de Brabantse aanpak stikstof. Ook daar moeten alle bedrijven langs het omgevingsloket omdat de emissie wijzigd, oom als deze daalt tov bestaande situatie. Net nog overlegt met juriist

Laten we alsjeblieft geen eigen theorien verspreiden.
Maaslander
Quote:
de wet al op 20 november 2020 door de kamer behandeld wordt

Ik kan het debat niet vinden op
tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/…

Is dit uitgesteld?
John Spithoven
@Maaslander Datum is nog niet exact bekend. Wat we horen is 2de week december.
Nijhof
@John Spithoven Ah leuk, net voor de vakantie
Net als met de voermaatregel
Farma_boerke
Gelukkig geldt dit ook voor ale andere sectoren en moeten ze stikstof inleveren /sarcasme
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!