NMV voelt zich genegeerd door stikstofcommissie

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) voelt zich genegeerd door de commissie-Remkes (die moet helpen een oplossing te vinden voor de stikstofproblematiek). Ze heeft de commissie wel een brief geschreven, maar is niet uitgenodigd om vrijdag 13 september aan te schuiven in Ulvenhout, waar de commissie zitting houdt. Dit vertelt voorzitter Harm Wiegersma.

boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/…

Dom, een bom onder de eenheid in de sector!

Toch stiekem werken aan een sectorplan. Bah NZO en LTO

Deel dit topic

John Spithoven

Laatste  |  

Reacties

demelkboer
John volgens mij zie jij hem ook al wel hang een. Lto wordt uitgenodigd samen met de Nzo om de stikstof in de landbouw over te dragen aan het bedrijfsleven.

Regionale stikstof banken dat ga je krijgen. Op basis van emmisie ipv depositie. Anders is het niet mogelijk om stikstof van de veehouderij naar de randstad te krijgen. Voor projecten die de ADC toets door staan mag stikstof van uit andere regio's worden gebruikt mits extra compensatie lees: nog meer stikstof van de landbouw.

Van VNO en NCW hoeft de veestapel niet t e halveren. Ze weten toch wel dat als het op centjes aan komt de landbouw snel is uit gespeeld. Ze houden de landbouw liever groot. Dat geeft zo'n groot mogelijke pot om uit te grabbelen
+7
co co
Ongelofelijk wat hier gebuurt schande ten top om de NMV niet uit te nodigen er wordt weer een misselijk vies vuil spel gespeeld door nzo en lto
Coen
@co co , D66 wil een halvering van varkens en kippen, NZO verkwanseld straks ook nog een aanzienlijk deel van de melkveehouderij alleen omdat RFC minder melkaanvoer wil --> zo doorzichtig 😞 😞
John Spithoven
Afspraak is meten!

Vrijdag niet onder de pet van Zuivelnl ivm veto.

Dus LTO en NZO gaan plan bespreken: Ruimte die er nog is verdelen en technische maatregelen.

Hoe erg het ook is maar het einde van de grote belangenbehartiger is naderbij.
+3
Jan S
Quote Reactie van @John Spithoven:
Hoe erg het ook is maar het einde van de grote belangenbehartiger is naderbij.

Die grote "helangenbehartiger"heeft de belangen van de boeren noooit behartigd. Waren en zijn de loopjongens en de boodschappers van de politiek en het grote geld. Echte belangenbehartiger kun je daarbij niet gebruiken, want die zijn niet "constructief".
+2
Kempenaar
@John Spithoven maar nzo kan toch niet over de intensieve veehouderij beslissen?
+2
christo2.0
Ik hang de vlag uit wanneer lto ook vertikt om aan te schuiven en anders wanneer ze ten onder gaat. Lijkt nergens meer op hoe ze de boeren behandelen. Wij zijn ondergeschikt aan de belangen van de zuivelindustrie.
Pluto
@christo2.0 Lto schuift gewoon aan tafel , ze kunnen niet anders net als NZO . Zij zijn het die alles hebben geslikt zonder ook maar iets te onderzoeken . Het is net als POLEN eind jaren 30' eerst flink leugens verspreiden en dan komt de inval. Het is een kopie die telkens weer wordt opgevoerd en die nog steeds werkt .
+4
Kringloper
Zou zeggen alle veehouders die lid zijn van LTO per direct allemaal het lidmaatschap opzeggen,
En lid worden van NMV!
+6
cs-agrar
Jammer dat Mesdag verstek laat gaan, zeker met het plan van werkelijk meten in het verschiet. Men moet daar wel op hameren voordat het te laat is. Daar is nu een kans op verkeken.

Het kromme beleid is mede ontstaan door degenen die daar nu aan tafel zitten, als die setting niet veranderd kan je niet verwachten dat de volgende uitkomst zo geweldig zal zijn.
Excuusdeelnemer is in deze ook een slecht excuus, want in principe zijn ze allemaal excuusdeelnemers, het liefst regelen ze het zelf in een achterkamertje daar in Den Haag
John Spithoven
@cs-agrar Meten is niet meer aan de orde bij NZO en LTO

Veekrimp, herverdelen en technische maatregelen hebben ze als plan.
+1
demelkboer
@John Spithoven je vergeet anticiperen.....
de jonge
@John Spithoven wat ik mij afvraag, de landbouw is de grote boosdoener als ik pvda pvdd groen links,d66 en sp moet geloven. nu hebben ze cijfers van alle veehouderij hoeveel uitstoot daar volgens hun per sector mee gemoeid gaat. nu dus mijn vraag,wat is de uitstoot van de akkerbouw en de glastuinbouw want die vallen toch ook onder de landbouw maar daar lees ik eigenlijk nooit iets hoeveel uitstoot die sectoren hebben.
Coen
@de jonge , de politiek wil minder productie van dierlijke en meer productie van plantaardige eiwitten, dus ......
Adaptief boeren
@John Spithoven ja wat is er mis met technische maatregelen, die hadden ook gekomen als pas niet was afgeschoten!
Erik!1879
@Adaptief boeren kostprijs
+1
co co
@Adaptief boeren die werken niet . ontploffen van de stal .Hooge verbouw kosten voor de kat zijn kloote
+22
JanCees
@cs-agrar De processen die nu plaatsvinden heb ik al enige tientallen keren meegemaakt de afgelopen 30 jaar in allerlei verschillende dossiers. Er komen vrijdag circa 40 of 50 organisaties naar Ulvenhout. De cie Remkes gaat uiteenzetten wat de bedoeling is van de bijeenkomst en welke werkwijze de cie hanteerd en wat de stand van zaken is. Dit in een 4 of 5 verschillende groepen. Dan is er een voorstelrondje van de deelnemers en dan is er nog circa 1 a 2 minuten om je inbreng te leveren.
Mesdagfonds werd vorig jaar voor een zelfde serie van sessies gevraagd door het Rathenau instituut in opdracht van LNV dat hebben we tot een keer of vijf a zes afgeslagen tot men vroeg op wat voor wijze wij dan wel om tafel wilden. Dat was een wetenschappelijke sessie met de wetenschappers en over inhoud niet over proces, politiek of poppetjes. In die wetenschappelijk sessie werd helder (dat kon omdat er tijd was om door te vragen) dat de vermiste ammoniak data niet kwijt waren maar nog steeds voor handen binnen WUR.
Dat hadden we nooit in beeld gekregen in een Poolse landdag sessie.
Mesdag gaat dus per definitie niet naar Poolse landdagen. Tijd en energie effectief besteden en niet laten verleiden tot bezigheidstherapie.

Het Mesdagfonds heeft een two pager opgesteld waarin we heldere hebben verwoord wat de positie van het Mesdagfonds is.
De ervaring leert dat voor invloed op het proces het soms meer dienstig is om niet deel te namen aan een bijeenkomst dan wel.
Mesdagfonds is bezig een grootschalig depositie onderzoek op te zetten en trekt daar serieus geld voor uit.
Pas als je echt stikstof depositie in natuurgebieden hebt gemeten en op verschillende afstanden van verschillende ammoniak bronnen en je via Iso typering de achtergrond/herkomst van die depositie hebt bepaald kun je iets zeggen over wat verstandig beleid zou kunnen zijn.
Al het andere wat tot die tijd wordt ondernomen aan maatregelen en beleid is gestoeld op onderbuik gevoel , niet gevalideerde rekenmodellen, sterker nig rekenmodellen waarvan we weten dat ze de afgelopen jaren zelfs getruukd zijn om maar op een bepaald niveau te komen.
Een dergelijk rommeltje wil het Mesdagfonds niet bij betrokken zijn of door aanwezigheid op een bepaalde bijeenkomst meegetrokken worden in legitimatie van wat de gemene deler aan gedachten en meningen zal zijn.
Dit dossier trek je niet vlot met een gemene deler aan gedachten maar met wetenschappelijk onderbouwde kennis over hoe het nu werkelijk zit met de stikstof depositie

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

+2
Hans van Bergen
@JanCees Goed werk
+2
robbies
@JanCees geen speld tussen te krijgen. Volkomen gelijk heb je. Als excuustruus tussen gaan zitten kan alleen maar tegen je werken.
slagroomvla
Wie gaan daar zitten daar namens LTO, om over andermans toekomst te beslissen? wel fijn om dat even duidelijk te hebben.
Zou jammer zijn als we daar pas later weer via een wob-verzoek achter moeten komen.
cornelissen
Met de fosfaatgebeuren liep men als meeloper achter LTO aan, ondanks het geroep van de voorzitter ,dat de NMV tegen fosfaatrechten is . Keurig meewerken aan het FRP, waar bleek dat een kleine meerderheid van de leden tegen was, en eigen leden ,die niet weten wat ze verkeerd hebben gedaan vernachelen.
Kennelijk gaat men er bij de LTO weer vanuit , dat de NMV wel weer meeloopt en dan is een uitnodiging natuurlijk niet nodig.
cowboys
@cornelissen zouden de melkfabrieken weer staan te trappelen om zich weer voor het karretje te laten spannen van de nzo net als bij het frp?
+1
Twentsch Land
NMV is een waardige partij die het belang van boeren goed vertegenwoordigd, het is werkelijk beneden peil dat hun niet bij aan tafel mogen zitten.

Keerzijde.....als ze bij de onderhandelingen hadden mogen zitten en alleen braaf pootjes geven en dat dingen waar ze niet achterstaan er door gedauwd worden is het beter zo het nu is ...... kunnen ze ook niet achteraf wat verweten worden.
burg
@Twentsch Land Mwa kan beter uit de onderhandelingen lopen als plan niet past dan er niet bijzitten! Vind jammer dat mesdag @JanCees hierin bij voorbaat al bedankt heeft volgens mij helder en goed verhaal en zou nu wellicht verschil voor de sector kunnen maken.
co co
Daar om heeft de ex voorzitter van RFC vee aangevoerd voor 1 sep heb ik vernomen uit
betrouwbare bron met Duits kenteken platen er op. het anti spieren is weer aan de gang
+2
Erik!1879
Ik ben benieuwd wat de 2 nieuwe bestuurders nu doen. Gaan ze verder rotzooien zoals de voorgangers of zetten ze de verandering in en gaan ze in samenwerking met de sector de belangenbehartigen. Nu kunnen ze zich waarmaken!
kwarkje
@Erik!1879 snap ik
Ik ben benieuwd wat aware gaat doen
+2
John Spithoven
Om ons de rechtspraak te ontnemen moet het via een sectorplan. Maar beste Wil en de rest van de vakgroep LTO melkveehouderij ., waar halen het mandaat vandaan met nog geen éénderde vertegenwoordiging.

Pure sectorale zelfmoord. En dat voor een probleem dat en de melkveehouderij niet veroorzaakt heeft en je beslist zonder de feiten te kennen. En dan herverdelen, afromen en stalaanpassingen.

En NZO, waar bemoei je mee. Nog steeds te veel melk. Of een slecht management.
Sjaakiee
@John Spithoven rfc haalt melk uit duitsland dus wie heeft te veel?
Erik!1879
@John Spithoven ik ben benieuwd wat de ledenraadsleden van FRC gaan doen. Die kunnen nu laten zien dat ze nog macht in FRC hebben en dat ze voor de meerderheid staan.
+2
John Spithoven
@John Spithoven Overigens dat mandaatprobleem, daar heb ik een oplossing voor.

Alleen leden van sectorpartij LTO moeten zich houden aan een eventuele afspraak.

Misschien wordt dan duidelijk wat ze aan het doen zijn
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @John Spithoven:
mandaatprobleem,

Alsof dat in een corrupt land een probleem is.
John Spithoven
Schouten: geen taboes bij oplossing stikstofprobleem

Er zijn geen taboes als het gaat om maatregelen die genomen moeten worden om een oplossing te vinden voor de stikstofproblematiek. Landbouwminister Carola Schouten zegt tijdens een debat in de Tweede Kamer dat het kabinet zich richt op een integrale, zorgvuldige oplossing voor de problematiek. Daarmee sluit ze een verdere krimp van de veestapel niet op voorhand uit.

boerderij.nl/Home/Nieuws/…

Zelf Carola praat al over veekrimp πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚
+3
kwarkje
@John Spithoven tjeerd weekt voor
Carola gaat even broeden
Coalitie haalt de trekker over
Toneelstuk op deze wijze al zo vaak gezien
+1
Coen
@John Spithoven , integraal, die term kent de politiek niet het is daar 'hoe de wind waait, waait hun jasje'

het is allemaal symptoom-politiek, daarnaast wordt door de politiek enerzijds N-stikstof en NH3-ammoniak en anderzijds emissie en depositie gebruikt zoals het beste uitkomt in het frame.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Coen:
, integraal, die term kent de politiek niet

….en "zorgvuldig" ook al niet!
m uut m
@John Spithoven
Complete veestapel wordt met 20% gekort.
kwarkje
@m uut m dan op basis van een geldige vergunning?
m uut m
@kwarkje
Met de kaasschaaf methode.
Twentsch Land
Zelf bedacht ?

@m uut m
m uut m
@Twentsch Land
Is mij ingefluisterd. 🀫
cornelissen
Quote Reactie van @m uut m:
Complete veestapel wordt met 20% gekort.

Moet ik nog zien, maar als die wettelijke maatregelen er komen zal dat voor de overheid veel geld gaan kosten, want je stal is dan deels waardeloos en je hebt geen genoeg verdiencapaciteit meer op je bedrijf.
Interessanter is natuurlijk voor de overheid een gedeelte van de bedrijven op te offeren , kost niets of weinig en de belangenorganisaties heb je mee, en een gedeelte van de boeren is , zie fosfaat.
m uut m
@cornelissen
Hebben ze schijt aan.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @cornelissen:
een gedeelte van de bedrijven op te offeren

Daar zijn ze toch al jaren mee bezig?
cornelissen
Interessant is natuurlijk ook het "roven"van latente nb vergunningsruimte, zal LTO ook wel mee akkoord gaan
kwarkje
@cornelissen wie dat flikt wordt ook ergens van beroofd
jg
@cornelissen Hoe wordt de latente ruimte bepaald ?
+4
mlkvhoudr
@cornelissen boos worden over "latente" ruimte is als boos worden op de kerel die verkering krijgt met het meisje waar je al tijden stiekem verliefd op bent. Als je wat daadkrachtiger geweest was had je mooi zelf onder de plak gezeten😎
+1
demelkboer
@mlkvhoudr uit ervaring?
mlkvhoudr
@demelkboer ja ik zit nu zelf onder de plakπŸ˜†
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
ik zit nu zelf onder de plak

je verschuilt je vaak in een latente ruimte?
mlkvhoudr
buorman
Quote Reactie van @cornelissen:
het "roven"van latente nb vergunningsruimte

Waar haalt u die informatie vandaan als ik mag vragen?
cowboys
@buorman hoe verwacht je dat ze het dan gaan doen?
buorman
@cowboys Wat ik verwacht is niet relevant, maar laten we het antwoord van Cornelissen even afwachten
cornelissen
[quote="@buorman" p="1655010"]Waar haalt u die informatie vandaan als ik mag vragen?

Weten doe ik het ook niet, maar de ervaringen van de fosfaatwetgeving ben ik echt niet vergeten, heb zelfs land moeten verkopen om rechten te kopen om de stal, grondgebonden gebouwd enigszins te vullen. En dat heb ik hier al meermalen verteld ,de (mijn) belangenorganisatie liet mee geheel stikken ,zeg maar men prees het indirect aan om een gedeelte van de leden op te offeren.

Overigens wordt hier op het prikbord voor wat betreft stikstof door verschillende prikkers gesproken over diefstal en stelen van stikstofruimte, het kan zijn dat men in die richting denkt. Ik sluit niets meer uit en Calon is nog steeds een PvdA er, in hoe verre hij deze denkbeelden van de partij omtrent de veestapel van zich af heeft geschud weet ik niet.
De PvdA heeft wel voor gestemd om de nertsenhouderij zonder vergoeding op te ruimen
buorman
@cornelissen
Helder, een aanname dus.
Maar voor zover mij bekend is er in het fosfaatdossier geen latente ruimte ingeleverd door deze of gene, en met latent bedoel ik dan vergund/uitgegeven recht wat [tijdelijk] niet benut word
Tommie1
@cornelissen Ik ben benieuwd hoe ze dat willen doen, buurman is (tijdelijk) gestopt met melken sinds vorig jaar, rechten voor de hoofdprijs verkocht. Heeft een oude NB vergunning, als hij weer rechten aanschaft zou het raar zijn dat zijn NB vergunning ondertussen wordt ingetrokken. en niet meer kan beginnen met melken, of een andere vorm waar stikstofemissie bij vrij komt kan plaats vinden op die lokactie.
de jonge
Mogen ze dat trouwens zo doen,om een belangenbehartiger buiten spel te zetten??
vrije boeren
@de jonge met een zogenaamde noodwet kunnen ze alles doen wat ze willen.
cowboys
@vrije boeren ja je zag het al met het frp ze kregen melkveehouders zo ver dat ze hun vee gedwongen verkochten
Hans van Bergen
Met een NB vergunning wapperen kreeg ie ok gen P rechten voor dus waarom nu ineens wel N rechten?Mlkveehouder heef geliek tis een tiepisch koeienhouderij probleem om niet de stal binnen 3 dagen na bouw vol te hebben. Hier uberigens is ook nog 10% ruimte
+1
Tommie1
@Hans van Bergen Omdat er op je NB je vergunde NH3 (stikstof) staat en er geen P productie op staat.
sorry
En in diverse provincies betaald voor ammoniakrechten en kosten gemaakt voor adviseurs en leges om een vergunning te verkrijgen
+2
robbies
@sorry hier precies hetzelfde. Ontwikkeling heeft invloed op 9 N2000-gebieden, dus vrijwel altijd ammoniak bij moeten kopen bij planvorming. Nu voor nop inleveren zeker? Dacht het niet
Twentsch Land
Denk dat n afnemen ook niet zo eenvoudig gaat......kans lijkt mij eerder dat er fosfaatrechten wordt afgenomen en dus tevens n ...... je Nb vergunning zal dan wel blijven op hoe die is.

@robbies
robbies
Quote Reactie van @Twentsch Land:
Denk dat n afnemen ook niet zo eenvoudig gaat......kans lijkt mij eerder dat er fosfaatrechten wordt afgenomen en dus tevens n ...... je Nb vergunning zal dan wel blijven op hoe die is.

Behoorlijk vreemde redenatie. Wat schiet een N2000-gebied in Brabant ermee op als ik mijn gekorte 10% aan fosfaatrechten weer terugkoop van een stopper uit Drenthe of Overijssel??
Twentsch Land
Zeker geen vreemde redenatie, Op jouw Nb vergunning is geen toename als je die 10 procent terug koopt, landelijk is het wel minder en zal het gemiddeld dicht bij natura 2000 gebieden ook terug lopen.....of denk jij dat er alleen maar gekocht wordt ver van 2000 natura gebieden !

@robbies
robbies
Quote Reactie van @Twentsch Land:
Zeker geen vreemde redenatie, Op jouw Nb vergunning is geen toename als je die 10 procent terug koopt, landelijk is het wel minder en zal het gemiddeld dicht bij natura 2000 gebieden ook terug lopen.....of denk jij dat er alleen maar gekocht wordt ver van 2000 natura gebieden !

Volgens mij wordt per hexagoon van een N200-gebied berekend wat de depositie is. Als ze bij mij 10% korten op de P-rechten en mijn NB-vergunning blijft even groot, wat verandert er dan in een nabijliggende N2000-gebied aan depositie als ik de korting terugkoop? Hoe kan er dan weer ontwikkeling plaatsvinden zoals de uitbreiding van een snelweg of een geplande woonwijk realiseren?
Twentsch Land
Ik denk dat ontwikkeling voorlopig helemaal niet komt ook al wordt op dit moment anders gezegd. Korting fosfaatrechten, je kunt kopen tot max je N vergunning. Voor die verkoopt zal wel een regel bedacht worden dat na verloop van tijd vergunning omlaag wordt bijgesteld of helemaal wordt ingenomen...in Twente zijn er al wat agrarische bedrijven die matig actief waren waarbij in het bestemmingsplan de aanduiding van agrarisch naar landelijk wonen met agrarische functie waren gegaan met bij behorende consequenties hoorde ik onlangs van mijn boekhouder.

@robbies
sorry
De korting moeten ze maar met de afgeroomde fosfaatrechten
Erik!1879
@sorry er staan heel veel bedrijven met een vergunning die vroeg of laat volledig stil gelegd worden. Als de eigenaren van die locaties een goede vergoeding krijgen voor het inleveren van de rechten heeft iedereen gewonnen! De bouw kan die kopen! Trek je alles door. Zelfs de overheid profiteert wegens belasting inkomsten.
sorry
@Erik!1879 benieuwd hoe ze dat gaan doen...met ongeoorloofde staatssteun....
Erik!1879
@sorry gewoon stikstof rechten. Laat iedereen zelf een datum uitkiezen dat het beste past. Hoe meer hoe beter. Dan kan de bouw de landbouw saneren. Overheid beurt belasting, daarmee kan de overheid zijn projecten betalen. Als er een paar melkveehouders die nu nog melken stoppen is ook het zogenaamde mestprobleem opgelost. En nog een groot voordeel is dat de knelgevallen goedkoop fosfaat rechten kan kopen omdat stikstof bepalend wordt.
Erik!1879
@Erik!1879 die datum wel gebaseerd op vergunningen nb milieu of hinderwet. Bij AMVB op basis van koeien. Maximaal mogelijk aan stikstof binnen halen! Geld komt gedeeltelijk bij stoppers gedeeltelijk bij overheid. Je maakt in èèn keer alles gezond denk ik!
burg
@Erik!1879 daarmee maak je een laatste generatie boer, en heb je de sector verkocht! Als sector pleiten voor een stoppersregeling waarbij de verkoop N kan verschuiven naar externe sectoren en daarna schotten tussen de sectoren zodat we als agrarische sector weer door kunnen.
Erik!1879
@burg als we zo doorgaan zegt er 1 dat hij nog boer is. Dat is bij de supermarkten ook zo. Albert Hein is altijd kruidenier gebleven!!!!!!
sorry
En wat gaat de nmv doen?????? juridisch ,actie voeren?

vindt er nog overleg plaats mer meulenbroeks? of houdt de lto alle informatie oor zichzelf?
+1
co co
Let op wat er gaat geburen. wat nu in Brabant speelt stalen emissie arm maken wordt over heel Nederland uit gerold . de vrij komende N gaat naar de overheid . plus de latente ruimte wordt ook afgenomen en als dat dan nog niet voldoende is gaan ze korten ( dit is mijn voorspelling hier moet u het mee doen )
Erik!1879
@co co Maar dat kun je tegenhouden!!!!
co co
@Erik!1879 dat kan wel maar dan moet er wel een eenheid zijn onder de belangenorganisaties en dat is er niet . maar het is wel zo eendracht maakt macht . als dat niet gebeurt worden wij afgemaakt als sector
Erik!1879
@co co sluit je aan bij FDF! Ik ken Mark heel goed. Zij kunnen de harde kant worden langs mestdagfonds en STAF. Mark is aan kijken voor actie bereidheid. Ga er maar vanuit dat als hij iets in de kop haalt dat hij het succesvol doorzet. Ik heb met hem gekkere dingen beleefd als 100 trekkers op straat Nederland dicht zetten. Als er weer gejat word van de boeren dan gaan er leuke dingen gebeuren ga daar maar vanuit!
co co
@Erik!1879 waar kan ik mijn aanmelden ?
sorry
Quote Reactie van @Erik!1879:
FDF!

FDF?
Hans van Bergen
@co co Daar heb ik 2 weken geleden al een speciale topic 'Brabantse DAG' aan geweid.
co co
Boeren zoon vraagde aan Calon waar brengt u mijn naar toe . waar op Calon antwoordt naar de afgrond jongen maar oogjes dicht en snaveltjes toe en slaap lekker
+1
John Spithoven
melkvee.nl/artikel/…

LTO komt met voorstellen

Technische maatregelen

Gebiedsgerichte aanpak met krimp daar waar stikstof ruimte voor overige sectoren nodig is.

Meten van depositie zie ik niet staan. Was wel een afspraak.

Calon je blijft van mijn vergunning af!
kwarkje
@John Spithoven hier gaan ze spijt van krijgen
Het is nu zij of ik
kwarkje
@John Spithoven hier gaan ze spijt van krijgen
Het is nu zij of ik
christo2.0
@John Spithoven Ik was er fel op tegen dat het standpunt van de lto altijd was: deze regeringsperiode geen krimp in dieraantallen. Ben 180 graden gedraaid van mening.
Nu denk ik: wat een stel slappe zakken om op deze manier de sector de afgrond in te schuiven. Calon heeft vandaag een verschrikkelijk domme stap gezet en zo iedereen geschoffeerd.
John Spithoven
@John Spithoven Ik zal mijn statement in mijn vorige reactie toelichten en mij zeer kwetsbaar opstellen. Dit zodat iedereen begrijpt dat het zo niet werkt.

Op ons bedrijf hebben we een nb wet vergunning met latente ruimte. In de omgeving naast fruitteelt,grondgebonden melkveehouders met afgewisseld een PAS melding en nb wet vergunning.

Op krap 1 km afstand een groot industrie gebied, Medel, waar middels de uitspraak vorige maand geen Pas nb wet meer is.

Gebiedsgerichte aanpak. Het industrie gebied heeft meer nodig aan stikstof ruimte dan dat de omgeving kan leveren.

Volgens LTO moeten de melkveehouders in de omgeving inleveren voor het industrie gebied.

Eerlijk verdelen...
jg
@John Spithoven Dus Lto wil bestaande N-ruimte weggeven en daarna door technische maatregelen, die de kostprijs enorm verhogen en het rendement blijvend onder druk zetten, weer ruimte claimen.
J.v.G
@jg om er over drie jaar achter te komen dat het niet werkt! Zodat we dan giganties gekort kunnen worden zonder vergoeding!
Erik!1879
@John Spithoven vechten voor jou stikstof ruimte! Of heel veel €€€€ of pech gehad. Laat hun jou stal ombouwen plus leuke vergoeding!!!!
kwarkje
Heeft iemand het adres van Calon
mlkvhoudr
@kwarkje industrielaan 13 net naast de kwetsbare natuur maar ga jij eerst maar eens afkoelen......
+1
kwarkje
@mlkvhoudr calon gaat afkoelenπŸ‘πŸ’ͺ
mlkvhoudr
@kwarkje neem je ook grolsch mee? Denk er om he wel met de elektrische auto of met het ov denk aan het milieu
+1
Twentsch Land
Ga je hem een Twentse krentenwegge schenken voor zijn alom brede inzet ?

@kwarkje
+1
mlkvhoudr
@Twentsch Land hij gaat er samen met annie heen t is al weer bijna kerst
+1
Coen
@kwarkje , sinds kort vlakbij Hoornse Plas in Groningen-Stad.
+1
John Spithoven
Dus nu komt de bedreiging van twee kanten. Natuur en overige sectoren.

Voor mij, ruim 5 km afstand tot N 2000 gebied en 1 km tot industrie gebied in richting van het N2000 gebied.

Eerst de feiten kennen dan de oplossingen. Dus meten depositie!
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nΓ©t dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!