Sleepvoetbemester mag in 2019 gebruikt worden, mits mest met water verdund wordt

De sleepvoetbemester mag in 2019 en mogelijk ook in 2020 gebruikt worden, mits de boer bij controle aannemelijk kan maken dat hij bij de aanwending van de drijfmest deze met water in de verhouding van één deel water en twee delen mest heeft verdund. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede kamer.

Per januari 2019 gaat het ‘sleepvoetverbod’ op grasland op klei- en veengronden in. Schouten benadrukt dat het verbod niet zozeer een verbod op het gebruik van de sleepvoetbemester betreft, maar een verbod op het met een bemester aanwenden van drijfmest of zuiveringsslib in strookjes tussen het gras op de grond. Bij die vorm van aanwenden van drijfmest is de ammoniakemissie namelijk aanzienlijk hoger dan bij het aanwenden van drijfmest in sleufjes in de grond met een zodenbemester of sleufkouterbemester.

Alternatieven
Er zijn in de afgelopen jaren alternatieven ontwikkeld voor het aanwenden van drijfmest of zuiveringsslib op grasland op klei en veen waarbij de ammoniakemissie gelijk aan of lager is dan die bij gebruik van een zodenbemester. Twee methoden blijken te voldoen: de methode waarbij met een pulsetrackbemester de drijfmest in kuiltjes van maximaal 5 cm breed in de grond wordt gebracht en de methode waarbij met water verdunde drijfmest met de sleepvoetbemester in strookjes van maximaal 5 cm breed tussen het gras op de grond wordt gelegd.

Controle
Het resultaat van de aanwending met de pulse-trackbemester kan op het oog worden gecontroleerd: als de mest netjes in de kuiltjes ligt en niet over de rand komt, is er sprake van emissiearm aanwenden. Het aanwenden van met water verdunde drijfmest met de sleepvoetbemester vereist echter technische borging. Om te kunnen controleren of er (voldoende) water voor verdunning is gebruikt, is op de machine aanwezige digitale apparatuur nodig die de waterverdunning monitort.

Regelgeving
Schouten is van plan beide alternatieven op te nemen in een ministeriële regeling zodat deze in 2019 kunnen worden toegepast voor aanwending van drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op grasland op klei en veen. De technische borging van het alternatief waarbij met water verdunde drijfmest wordt aangewend met een sleepvoetbemester is echter voor die tijd niet gereed. Vooruitlopend daarop zal Schouten daarom regelen dat gedurende 2019 en 2020 door de boer bij controle aannemelijk moeten kunnen worden gemaakt dat hij bij de aanwending van de drijfmest deze met water in de verhouding van één deel water en twee delen mest heeft verdund.

NVWA handhavingsplan 2019
Schouten zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vragen om in het handhavingsplan 2019 de naleving van dit alternatief expliciet mee te nemen. Middels een monitoringplan zal worden bekeken of de verwachte emissiereductie voldoende wordt bereikt. Indien de resultaten onvoldoende blijken, zal de minister bekijken of dit alternatief - in aanloop naar de in de versterkte handhavingsstrategie aangekondigde borgingstechnieken - moet worden heroverwogen.

bron: Minsterie van LNV

Deel dit topic Nog twee jaar met de sleepvoet, maar wel anders (mechaman.nl)

 Sleepvoetverbod vanaf 1 januari 2019 (rvo.nl)

Heeft u grasland op klei- en veengrond? Vanaf 1 januari 2019 rijdt u drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib niet langer op de grond uit, maar in de grond.

 Sleepvoetbemester mag in 2019 gebruikt worden, mits mest met water verdund wordt (agriholland.nl)

De sleepvoetbemester mag in 2019 en mogelijk ook in 2020 gebruikt worden, mits de boer bij controle aannemelijk kan maken dat hij bij de aanwending van de drijfmest deze met water in de verhouding van één deel water en twee delen mest heeft verdund. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede kamer.

Nieuwsgrazer

Reacties

+9
dwers
Als die ambtenaar naast de tank staat, wil ik met alle plezier de schuif even opentrekken om te laten zien hoe dun de mest bij mij is .😷
marco2250
@dwers wou net zeggen zou wel weer een gezeur worden dat hun weer gelijk willen hebben als ze komen
dwers
@marco2250 nou als de loonwerker hier met de tank mest uitrijdt, zeikt het er aan alle kanten uit door de keringen van de afsluiters.
Als dat niet dun genoeg is .😄
marco2250
@dwers ai
Johannushoeve cv
@dwers dan wordt het toch een tijd dat die zijn spullen een beter onderhoud of betaal je hem zo weinig 🤔
+1
langeslagdiesel
Zie weer kansen voor de tobroco! 💪💡
buorman
Quote Reactie van @langeslagdiesel:
kansen voor de tobroco!

Houd die dunne zooi maar eens binnen de 5 cm breedte
langeslagdiesel
@buorman 5 cm geld voor iedere bemester. Dat is geen uitdaging.
Weidezicht
Alles mooi en wel maar dat wordt mestrijden met de zenuwen dat je conyrole krijgt en in een discussie belandt die je niet kan winnen. Wij laten water uit het kanaal in de put lopen. Ga dat maar aan tonen
Los van deze show, wie rijdt er zuiveringsslib uit? Dat kan toch alleen maar vervuilde rotzooi zijn? Laat degene waar dat vandaan komt dat lekker zelf houden. Dat spul afnemen lost een ander (overheid waterschappen) Zijn probleem op en de vervuiling (in grond en slootwater) leggen ze vervolgens bij de boeren neer.
+1
dwers
@Weidezicht ik hoef die zuiveringsslib niet , nooit weer een koe drachtig.
Pluto
Als je voedsel verbouwd los van of het als veevoer of voor humane consumptie is niet meer toegestaan . als je het al gebruikt mag je jaren lang aantonen via duur onderzoek of er in je product nog resten zitten .
Het probleem zit blijkbaar bij de borging !!!!. Wie garandeert mij dat de controleur niet fraudeert dit naar aanleiding van fraude gevallen die de afgelopen tijd naar buiten komen en die achteraf niet waar blijken te zijn !.
casev
@Pluto nog erger: wie is die controleur. Hier in de buurt kreeg mijn loonwerker tijdens het sleepslangen ineens 2 boa's van de gemeente het land in, en een proces verbaal begonnen te schrijven. Dan kan je nog beter een nvwa-er met nog enigzins verstand van zaken hebben....
+3
langeslagdiesel
@casev nu zet je er ook niet bij wat die loonwerker eventueel fout deed toen hij werd genoteerd. Dus of het wel of niet terecht was blijft een raadsel zo. Nu weet ik wel dat de meeste sleepslangbemesters zijn uitgegroeid tot capaciteit buffels die vooral op de kopakker, geren en slang opruimen nogal fraude gevoelig zijn. Smeer maar raak voor een knaak is nogal eens de rieeliteit met zon circus.
Pluto
@langeslagdiesel Nee jo ,,,,, das de nieuwe versie bovengronds uitrijden !!.
Siete
@langeslagdiesel Kan je wel vertellen dat "smeer maar raak voor n knaak" hier niet geaccepteerd wordt hoor. Haha. De klanten weten ook dat er wordt gewerkt met GPS, Sectie afsluiting, afsluiten op de kopakker enz enz. Alleen is het wel zo dat wanneer je alles gaat gebruiken je meer tijd nodig bent dan wanneer je idd met bemester omhoog de bocht om jaagt en door bemest....
Het hele sleepslangen is veranderd van naar vroeger in het jaar, en zo licht mogelijk het land op, naar zoveel mogelijk er uit jagen in zo weinig mogelijk uren...
+2
dwers
@Siete als er in het voorjaar aardig wat m3 opgebracht worden, en de slang trekt over de grond is alles bruin.
Kun je net zo goed ketsen, wie houd wie voor de gek.
Siete
@dwers Ja nee dat ben ik met je eens. Officieel volgens de regels moet dat niet kunnen. Dan doe je er teveel op. Maja praktijk is idd anders. Maar dat is wat anders dan koppakers door bemesten e.d.
langeslagdiesel
@Siete als ik even om ons heen kijk en er woord voor 1 dag door meerder klanten gebeld om uit te rijden kan het zomaar zijn dat er 4 verschillende systemen nodig zijn om op het juiste perceel onder de juiste conditie legaal mest aan te wenden. Te weten : sleepslang, met ketsplaat of gras/ bouwland bemester. Tank met ketsplaat, sleufkouter, zodebemester, sleepvoet. Of bouwlandbemester. Schuiven we de vaste mest op bouwland ff een dagje door. Je snap natuurlijk wel dat dat niet gaat in de praktijk.zoveel verschillende apparaten. Dus blijft men zoeken naar eenvoud.
Siete
@langeslagdiesel Snap niet helemaal wat je nu bedoeld eigenlijk. Kan dr aan liggen dat t weekend is hoor... 😁
Volgens mij ging het om de manier van werken. Ik geef aan dat de klanten die we bij mn vorige werkgever hadden geen genoegen meer namen met de "smeer maar raak voor n knaak" houding 😉
langeslagdiesel
@Siete kostprijs per cub is eigenlijk altijd lijdend voor een klant of je überhaupt die mest mag verwerken. Dus dan is het toch logies dat je als loonwerker zijnde je kostprijs per cub zo laag mogelijk probeer te houden. Dat lukt alleen door met goedkope degelijke techniek zoveel mogelijk mest in zo kort mogelijke tijd door 1 soort machine te verwerken. Vandaaruit gedacht is dure techniek die ook nog eens capaciteit remmend werkt niet echt populair . Dan woord het al weer snel, smeer maar raak voor een knaak. En mijn weekend is nog niet beneveld. Ha ha ha. ✌️
+2
Leo,s vriend
Quote Reactie van @langeslagdiesel:
kostprijs per cub is eigenlijk altijd lijdend voor een klant

Werkelijk ?
Hier is het toch echt de geleverde kwaliteit die voorop staat.
Erco
@Leo,s vriend ik geloof er ook niks van
Siete
@Leo,s vriend Naja het is wel n combinatie. Iedereen zal roepen dat het om de kwaliteit gaat, maar toch wordt er echt wel naar de prijs gekeken. Bijv kopakkers apart bewerken neemt meer tijd. Dit zou dus ook duurder moeten zijn dan wanneer je zo in de "rondte" jaagt...
Andere kant is, er wordt ook geadverteerd met alle nieuwe technieken, dus als je die niet gebruikt krijg je ook scheve gezichten...
spotmelker
Quote Reactie van @Leo,s vriend:
Hier is het toch echt de geleverde kwaliteit die voorop staat.

Net waar je de 'kwaliteitsnorm' legt. Dat kan een met 10 ton per wiel aangewalst perceel gras zijn waar de mest lekker diep weggedrukt is of is dat met minder dan de helft van het gewicht de mest op de grond tussen het gras?
Dat laatste geeft hier wel veel betere grasgroei op hoofdzakelijk nieuw ingezaaid land.
Leo,s vriend
Quote Reactie van @spotmelker:
Net waar je de 'kwaliteitsnorm' legt. Dat kan een met 10 ton per wiel aangewalst perceel gras zijn waar de mest lekker diep weggedrukt is of is dat met minder dan de helft van het gewicht de mest op de grond tussen het gras?Dat laatste geeft hier wel veel betere grasgroei op hoofdzakelijk nieuw ingezaaid land.

Dat valt wat mij betreft net zo goed onder de noemer kwaliteit.

Een loonwerker kan met die veel te zware machines ook prut afleveren voor weinig geld, of andersom, en met lichte machines idem dito.
+2
Noorderling
Quote Reactie van @langeslagdiesel:
Vandaaruit gedacht is dure techniek die ook nog eens capaciteit remmend werkt niet echt populair . Dan woord het al weer snel, smeer maar raak voor een knaak.

De chauffeur maakt het verschil. Tegenwoordig drukt de bemesterchauffeur op een knop, gaat de pomp uit, klep dicht, draaien en vervolgens de pomp weer aan etc. Dan heb je geen gesmeer op de kopakkers, ook rijden er een aantal met buffervaten voorop rond, beetje gewicht op de vooras is in de bochten ook niet verkeerd.

Zijn steeds meer loonbedrijven die een paar week 24uur bemesten, als je geluk hebt komen ze eind van de middag en voor ochtendmelking zijn ze weer vertrokken. Heb je nooit een slang of iets in de weg liggen.

Uiteindelijk heb je 50% van de kuubsprijs zelf in de hand. Is je mest fatsoenlijk gemixt, moeten ze 1 of 4 putten bij langs, staan er nog dampalen en afrastering, is er water dichtbij. De een heeft het voor 1,80 op het land liggen en de ander lukt het voor 3euro nog niet.
+1
langeslagdiesel
@Noorderling zou zon set met buffervaten en 2 haspels en telleskoop arm en 15 meter werkbreedte en volle slangen tussen verdeler en injectie voetje ( spijker) wel een op de weegbrug willen zien staan. Denk dat dat je uit je stoel val van het gewicht. Als dat überhaupt in je land rijd zie ik het woord ( kwaliteit) verdampen. Krijg eerder nijgingen om een bos rijplaten uit te gaan leggen. Sleepslangen is op die manier compleet zijn doel voorbij gevlogen.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden mest , water , landbouw , schouten , controle , lnv , natuur , drijfmest , boer , sleepvoetbemester en tweede kamer geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!