Vragen voor Wiebren

Op verzoek Wiebren koptekst aangepast, maar de intentie blijft wat mij aangaat ongewijzigd.

In sommige topics word Wiebren als werknemer bij LTO nogal uitgemaakt/dingen verweten.
Ik vind dit uiterst laakbaar, ik waardeer Wiebren zijn bijdrages, ze geven meer duidelijkheid dan sommige speculaties hier door bepaalde personen die het op de man willen spelen.
Wiebren: dank voor je inbreng, en blijf het vooral doen, al kan ik me George zijn advies in een ander topic ook helemaal begrijpen.
buorman

Zelf uw fosfaatrechten kopen of verkopen??

Fosfaatrechten zijn nu het nieuwe melkquotum, bekijk hier actuele vraagprijzen en het aanbod.

Advertentie
Bezoek website

Laatste  |  

Reacties

MTSTAMMINGA
Het lidmaatschap maar gauw betalen ,want zonder Wiebren was de .......
Sterkte met dit fosfaat gedoe Wiebren
-2
George
Quote:
@MTSTAMMINGA: Sterkte met dit fosfaat gedoe Wiebren

Ik denk toch dat er heel wat boeren zijn die meer sterkte kunnen gebruiken in het fosfaat gebeuren dan Wiebren.
Wiebren is een gestudeerde jongen die vast iets leukers kan vinden dan zo'n ondankbaar baantje bij een belangenbehartiger waarvan het bestaansrecht steeds kleiner wordt.
cs-agrar
Quote:
@MTSTAMMINGA: Het lidmaatschap maar gauw betalen ,want zonder Wiebren was de

een zwaluw maakt nog geen zomer..
+4
dorpsrandhoeve
Inderdaad, bij deze wil ik Wiebren ook bedanken voor zijn inbreng hier op het prikbord.
+9
hans van toos
Vind ik ook,Wiebren reageert tenminste!
puddingbroodje
idd zo is het!
+1
buitenveld
iemand met kennis van zaken moet zeker blijven
groeier
Die met de meeste vee zijn wel veruit best af en daar klopt maar weinig van.
-5
Greidboer
Wiebren zijn bijdragen zijn idd een verrijking voor het prikkebord. Helder duidelijk en geen stemmingmakerij. Als wij de contributie voor de LTO nu eens verdubbelen dan kunnen wij meer mensen zoals Wiebren aannemen, ze beter betalen en vasthouden. Ik ben er zeker van dat wij dan veel meer bereiken dan nu!
cs-agrar
Quote:
@Greidboer: meer mensen zoals Wiebren aannemen, ze beter betalen en vasthouden. Ik ben er zeker van dat wij dan veel meer bereiken dan nu!

moet je er eerst ook zooitje niet als wiebren uit schoppen, anders heeft het geen nut
+5
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@Greidboer: Als wij de contributie voor de LTO nu eens verdubbelen dan kunnen wij meer mensen zoals Wiebren aannemen, ze beter betalen en vasthouden. Ik ben er zeker van dat wij dan veel meer bereiken dan nu!

Krijgen we dan een nog hogere opstapeling van wetgeving met net zoveel uitzonderingen als bedrijven? Eerst maar eens afwachten hoe Romijn zich nu opstelt op de ledenvergadering. Vorige keer was extensief zo in het voordeel, want die had al gebruiksruimte en hoefde alleen maar rechten te kopen om te kunnen groeien. Als hij nog steeds van mening is dat extensief in het voordeel is, dan trek ik de stekker eruit.
+2
George
Quote:
@Greidboer: Als wij de contributie voor de LTO nu eens verdubbelen

Ik zou zeggen ga je gang. Niemand heeft er iets op tegen dat jij graag het dubbele betaald.
+1
janv
Quote:
@Jack Rijlaarsdam: Krijgen we dan een nog hogere opstapeling van wetgeving met net zoveel uitzonderingen als bedrijven? Eerst maar eens afwachten hoe Romijn zich nu opstelt op de ledenvergadering. Vorige keer was extensief zo in het voordeel, want die had al gebruiksruimte en hoefde alleen maar rechten te kopen om te kunnen groeien. Als hij nog steeds van mening is dat extensief in het voordeel is, dan trek ik de stekker eruit.

EN dan Jack??Ik dacht dat je er boven staat..
+1
George
Quote:
@janv: EN dan Jack??Ik dacht dat je er boven staat..

Het is tijd dat hij er boven gaat staan.....
Ik geef Sjakkie groot gelijk!
+1
weurding
Quote:
@Greidboer: Als wij de contributie voor de LTO nu eens verdubbelen

prima idee, hoef ik me niet weer aan te melden 😃
George
Quote:
@weurding: prima idee, hoef ik me niet weer aan te melden

Was je dat van plan dan? 😄
+2
weurding
@George we hebben gelukkig geen molen meer in het dorp 😉
+1
George
Quote:
@weurding: molen meer in het dorp

Dan kunne og genne klap van de meulenwiek kriegen zeggen we dan hie in Buul. 😄
+1
weurding
@George ie snapt'um
+10
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@janv: Ik dacht dat je er boven staat..

Ik kan niets veranderen, de grote lijnen staan nu vast, maar laat me ook niet voor gek zetten. Heel toevallig rollen alle dobbelsteentjes richting intensief: AMvB stelt weinig voor, melkveefosfaatreferentie, voordeel KLW, verplichte KLW, lobby voer-mest contracten, allemaal slim gedaan. Gaat me alleen iets te ver om extensief dan als bevoorrecht weg te zetten, de uitkomst van het hele spel vertelt toch echt iets anders.
+1
kanniewaarzijn
Quote:
@Jack Rijlaarsdam: de uitkomst van het hele spel vertelt toch echt iets anders.
Dan snap ik niet dat je eerst de volgende ledenvergadering af moet wachten!
+4
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@kanniewaarzijn: Dan snap ik niet

Ik ben niet uit op een breuk, uiteindelijk zijn wij melkveehouders tot elkaar veroordeeld. Ieder voor zich is zeker geen partij tegen maatschappelijke organisaties die er gewoon op uit zijn de sector te beschadigen. Het maken van beleid waarbij melkveehouders onderling tegen elkaar uitgespeeld worden lijkt mij echter geen taak voor LTO. Deze discussie wil ik dus graag aangaan. Heb ik ook aangedragen als extra agendapunt voor de vergadering.
+1
KuikenenKoe
Quote:
@Jack Rijlaarsdam: dan trek ik de stekker eruit.

dat hoop ik toch niet dat je dat gaat doen,of is dit weer zo'n "gek plannetje" ?
als hij van mening is extensief is in het nadeel,dan blijft stekker erin?
frustratie blijft dan ook wel
ben zelf geen lto lid, dus heb eigenlijk geen recht van praten ( er zijn momenten dat ik er spijt van heb ,het op zeggen, 12 jaar terug )

maar dan lijkt mij dat je intern meer kan bereiken , een soort luis in de pels
en natuurlijk gaat romijn dit brengen als een soort van overwinning ,daar niet van( hij kan ook niet anders,of wel?)
geloof waardigheid wordt er niet beter van als je zegt ze hebben me alle hoeken laten zien daar in den haag
maar als er alleen maar ja knikkers in de zaal zitten gaat hij dat ook nog geloven ,wordt het niet beter van
en misschien was het zonder lto nog wel slechter geweest

nmv heeft volgens mij ook niet de sterren van de hemel gespeeld
waar lto wel de mist in is gegaan is dat ze ervan uit zijn gegaan dat ze beleid mee kunnen bepalen, en daar is weinig van te merken
een probleem natuurlijk zijn de enorme verschillende belangen binnen achterban
tegenwoordig ook al binnen sector melkvee
terwijl dat in het verleden al wel speelde om alle sectoren binnen landbouw te behartigen,en dat viel ook niet mee
de aanhang binnen de andere sectoren is behoorlijk geslonken meer dan melkvee verhoudingsgewijs
+1
janv
Quote:
@Jack Rijlaarsdam: Ik ben niet uit op een breuk, uiteindelijk zijn wij melkveehouders tot elkaar veroordeeld. Ieder voor zich is zeker geen partij tegen maatschappelijke organisaties die er gewoon op uit zijn de sector te beschadigen. Het maken van beleid waarbij melkveehouders onderling tegen elkaar uitgespeeld worden lijkt mij echter geen taak voor LTO. Deze discussie wil ik dus graag aangaan. Heb ik ook aangedragen als extra agendap

Lto maakt geen beleid denk ik,ze kan alleen wat sturen,stapt ze er uit net als nmv dan is daar ook weer kritiek op.Zwarte pieten toespelen heeft ook geen zin meer. Goed dat je onderschrijft dat ieder voor zich geen optie is.
Dirk Bruins
@Jack Rijlaarsdam
Jack, ik zie je graag op een van de bijeenkomsten komende tijd. Prima om kritisch houding aan te nemen, maar ik hoop ook dat je dan open staat. Voor hoe e.e.a. tot stand is gekomen en welke rol LTO heeft gehad in de beïnvloeding
+8
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@janv: Lto maakt geen beleid denk ik

Dat denk ik juist wel. Bleker gaf aan: sector, regel het fosfaatdossier anders komen er dierrechten. Vanaf dat moment is het totaal misgelopen. LTO is verdronken in goede bedoelingen, voerspoor en KLW zouden ons redden, terwijl vergunningaanvragen en productieprognoses toch echt anders duiden. Toen had ook een echte visie opgesteld moeten worden. De sectorvisie 'gezinsbedrijf, grondgebondenheid, weidegang, duurzaamheid' is gewoon window dressing. De sector sorteerde voor op groei, veel groei. Dan dient er een keuze gemaakt te worden: fosfaatplafond als grens of lobbieën voor verruiming met mestverwerking en export als argument. Die lobby vond men te prematuur, dus begrenzing. Dan kun je kiezen voor upgrading van de geregistreerde quotumhoeveelheden, koppeling aan plaatsingsruimte of chaos door een combi van voorstellen die allen gedeeltelijk weer ontkracht worden door inventieve uitzonderingsregels. De hele stapeling van regels komt echt uit de koker van LTO, hooguit kun je de politiek verwijten regels niet al te vlot in te voeren, zodat er eigenlijk geen tijd meer is het effect op het overschot af te wachten.

Basisfout 1 is de opstelling dat LTO de problemen zelf wel ff op zou lossen, zonder middelen te hebben om iets af te dwingen. Men lanceert een voorstel en is dan afhankelijk van de trage politieke molen voor uiteindelijke invulling en accordering van de voorstellen.

Basisfout 2 is het feit dat LTO in sectoraal belang een voorstel ontwerpt om problemen op te lossen en er daarna intern zoveel krachten los komen die de belangen van de diverse groepen veehouders verdedigen dat een lawine van extra voorwaarden en uitzonderingen in het voorstel wordt opgenomen.

LTO moet stoppen met het initiëren van beleid. Dat is een taak van de overheid, LTO heeft niet de middelen iets af te dwingen. Daardoor is LTO ook weer in staat pijnpunten in het beleid aan te vechten in plaats van alleen bijeenkomsten beleggen om deze toe te lichten. Ten slotte zal men een echte visie moeten opstellen en zich daar ook aan houden. Het kan niet zo zijn dat je uitdraagt voor grondgebondenheid en weidegang te zijn en vervolgens juist bedrijven die daar zo min mogelijk mee van doen willen hebben faciliteert in de stellingname tijdens onderhandelingen over nieuwe wetgeving.
jg
@Dirk Bruins
Nou vertel....
+19
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@Dirk Bruins: Voor hoe e.e.a. tot stand is gekomen en welke rol LTO heeft gehad in de beïnvloeding

Die verhalen ken ik nu wel, daarvoor hoef ik niet naar de vergadering. Het gaat er om dat er een visie 'grondgebondenheid, weidegang, gezinsbedrijf, duurzaamheid' ligt, maar dat daar weinig van terecht komt en degenen die daar al aan voldeden of daar de afgelopen paar jaar aan gewerkt hebben juist op achterstand zijn gezet.

2013 toekenning melkveefosfaatreferentie en inzet op verwerking, positief voor grondarm. AMvB dwingt niet bepaald tot grondgebonden groei, extra grond is twee tot vier maal extra koeien tov de plaatsingsruimte op die grond. Degenen die voor 2014 al grond hadden mogen er twee koeien op melken, op nieuw verworven grond vier tot acht. Een nieuwe gebruiker van huurgrond kan dus twee tot vier maal zoveel bieden voor een hectare voor dezelfde marge. Raakt een grondgebruiker van voor 2014 grond kwijt, kan hij koeien inleveren, ondanks dat deze redelijk extensief blijft. Ook is er totaal geen insteek om tot een level playing field te komen door een overgangstermijn waarin iedereen tot dezelfde grondgebondenheidseisen wordt gedwongen. Ondertussen wel een lobby om voer-mest-contracten mee te laten tellen als eigen grond, terwijl daar de referentie al voor is vergeven. Dan wordt KLW bejubeld als efficiëntiemiddel om extra productieruimte te creëren. Ook dit werkt weer contraproductief op grondgebondenheid en weidegang. Juist mais voeren, opstallen en grondarm werkt positief op BEX, het gedeelte in de KLW waar productieruimte is te verdienen.

Hier komt nu het verhaal van de last moment koeien kopers overheen en het rechtvaardigheidsgevoel in het hele dossier is gewoon ver te zoeken. Kun je mooie verhalen ophangen over de tot standkoming, juridisch geneuzel en politiek handjeklap, maar het gevoel overheerst dat bedrijven die de maatschappelijk gewenste richting al in waren geslagen het hardst worden getroffen. En dan blijft bij mij de uitspraak van Kees Romijn nog nagalmen dat extensief in het voordeel is. Ik zal het netjes zeggen: dat zie ik anders.
jg
@Dirk Bruins
Zijn jullie gemanipuleerd door Van Dam ?? , of voelt dit alleen zo ??
Farmer_
@Jack Rijlaarsdam
Economisch belang gaat voor, Weidegang en en en.
-3
janv
Basisfout 1 is de opstelling dat LTO de problemen zelf wel ff op zou lossen, zonder middelen te hebben om iets af te dwingen. Men lanceert een voorstel en is dan afhankelijk van de trage politieke molen voor uiteindelijke invulling en accordering van de voorstellen.

Basisfout 2 is het feit dat LTO in sectoraal belang een voorstel ontwerpt om problemen op te lossen en er daarna intern zoveel krachten los komen die de belangen van de diverse groepen veehouders verdedigen dat een lawine van extra voorwaarden en uitzonderingen in het voorstel wordt opgenomen.

LTO moet stoppen met het initiëren van beleid. Dat is een taak van de overheid, LTO heeft niet de middelen iets af te dwingen. Daardoor is LTO ook weer in staat pijnpunten in het beleid aan te vechten in plaats van alleen bijeenkomsten beleggen om deze toe te lichten. Ten slotte zal men een echte visie moeten opstellen en zich daar ook aan houden. Het kan niet zo zijn dat je uitdraagt voor grondgebondenheid en weidegang te zijn en vervolgens juist bedrijven die daar zo min mogelijk mee[/quote]

@jack
Lto doet nix ander als belangen behartigen van boeren,en er zijn 3 soorten van ,de kopgroep,de middengroep en de staartgroep.Wil je de belangen behartigen van alle boeren op het zelfde nivo dan gebeurd er eerste 100 jr nix...Dus dan is het ook logisch dat de belangen van de middenmoot en kopgroep zo goed mogelijk behartigt worden om nog enig resultaat te zien.De maatschappij wil de laatste jaren nix anders dan een ot en sien platteland,daar komt de pvdd nog boven op...Om daar voldoende tegenwicht te geven heb je een belangenbehartiger nodig die daar gepast op acteert.Dus lto moet voor de maatschappij wel iets doen in de vorm van weidegang(convanant?) etc maar er zijn ook veel leden die daar een andere mening over hebben,en daar zitten er veel van in de kopgroep...
+6
George
@Jack Rijlaarsdam
Weer een sterke bijdrage Sjakkie!
Daar weten die LTO ers geen raad mee.
+4
George
Quote:
@janv: jackLto doet nix ander als belangen behartigen van boeren,en er zijn 3 soorten van ,de kopgroep,de middengroep en de staartgroep.Wil je de belangen behartigen van alle boeren op het zelfde nivo dan gebeurd er eerste 100 jr nix...Dus dan is het ook logisch dat de belangen van de middenmoot en kopgroep zo goed mogelijk behartigt worden om nog enig resultaat te zien.De maatschappij wil de laatste jaren nix anders dan een ot en sien platteland,daar komt de pvdd nog boven op...Om daar voldoende tegenwicht te geven heb je een belangenbehartiger nodig die daar gepast op acteert.Dus lto moet voor de maatschappij wel iets doen in de vorm van weidegang(convanant?) etc maar er zijn ook veel leden die daar een andere mening over hebben,en daar zitten er veel van in de kopgroep...

Kopgroep , middengroep? Staartgroep?
Plaats jij Sjakkie die met alle goede bedoelingen zich bezig heeft gehouden met het verwerven van grond in de staartgroep? Wat een gezever weer.
+4
paul1
@janv
Is de kopgroep de groep die het eerst de afgrond bereikt ?
+3
diezel
Quote:
@George: Wat een gezever weer.

Nog een stapje verder in deze soap en de zgn. midden- en staartgroep worden aanhangers van de Milieufederatie. Simpel en maatschappelijk verantwoord. 2¼ gve/ha en melken maar.
milkstory.nl/artikel/fosfaatdrama/
+1
Farmer_
Quote:
@janv: ...Om daar voldoende tegenwicht te geven heb je een belangenbehartiger nodig die daar gepast op acteert.Dus lto moet voor de maatschappij wel iets doen in de vorm van weidegang(convanant?) etc maar er zijn ook veel leden die daar een andere mening over hebben,en daar zitten er veel van in de kopgroep...

Denk dat er Meer werdt geluisterd naar de rabo en landsadvocaat.
+1
George
@diezel
Zo helder en zo makkelijk had het kunnen zijn.
Het is niet te geloven dat ik het met een millieuman eens ben.
+5
George
@Farmer_
Ook vooral naar de Rabo
+1
diezel
Quote:
@George: Zo helder en zo makkelijk had het kunnen zijn.

Ben nu al benieuwd naar de draai die LTO over een paar jaar moet gaan maken.
Komende 2-3 jaar krijgt rabo zijn kans om "schoon schip" te gaan maken, maar daarna zal toch het maatschappelijk draagvlak weer het hoogste agenda-punt gaan worden.
+1
George
@diezel
Tegen die tijd bestaat LTO amper nog. Wiebren heeft dan al lang een heel leuke goed betaalde baan ergens anders dat weet ik zeker.
arjan_kok
Quote:
@Jack Rijlaarsdam: vervolgens juist bedrijven die daar zo min mogelijk mee van doen willen hebben faciliteert in de stellingname tijdens onderhandelingen over nieuwe wetgeving.
wacht ff jack totdat het in de kamer behandeld wordt voordat je alleen maar nadelen ziet, kan nog verschuivingen geven !
sorry
@Jack Rijlaarsdam Ja jack inleveren,8% voor de 60-480 boer die zijn stal nog halfvol heeft staan met Duitse blikken omdat de Rabo dit wil.Hij zal de extra rechten met deze melkprijs snel verzilveren en zijn vamil/mdv stal aflossen
Romijn zal antwoorden:jij bent als extensief in het voordeel,je hoeft alleen fosfaat aan te kopen en geen grond te verwerven á €15000/koe(mest en voer weer spotgoedkoop en de meeste zitten door inkrimping onder de produktie 2014 en kunnen volle prijs meebieden)

Snap alleen niet dat een Najk ooit met zoiets goedkeurd,ze zetten hiermee een hele jonge generatie de komende tig jaar vast met bijkomende shit
maarja dat zijn de toekomstige plucheklevers van lto
sorry
Quote:
@jg: Nou vertel....

dirk is de mol...
Frans1
Quote:
@janv: maar er zijn ook veel leden die daar een andere mening over hebben,en daar zitten er veel van in de kopgroep...

Kun je deze stelling onderbouwen?Vindt het nogal een gewaagde uitspraak
Frans1
Quote:
@arjan_kok: , kan nog verschuivingen geven !

Ijdele hoop,de piketpalen zijn geslagen,de rest is geneuzel in de marge
+2
meelezer10
Quote:
@Jack Rijlaarsdam: Het gaat er om dat er een visie 'grondgebondenheid, weidegang, gezinsbedrijf, duurzaamheid' ligt, maar dat daar weinig van terecht komt en degenen die daar al aan voldeden of daar de afgelopen paar jaar aan gewerkt hebben juist op achterstand zijn gezet.

Houdt dijksma toch woord. Anticiperen wordt niet beloont 😞
janv
Quote:
@Frans1: @janv: maar er zijn ook veel leden die daar een andere mening over hebben,en daar zitten er veel van in de kopgroep...
Kun je deze stelling onderbouwen?Vin

Zijn nog al wat leden die vinden dat lto zich niet moet bemoeien met weidegang etc,koetjes in een comfortabele stal met de beste voeding en verzorging is ook duurzaam.!
En daar van zitten er veel in de kopgroep,meerderheid zit gelukkig in de middengroep maar zullen,willen ze er bij blijven dicht bij de kopgroep moeten blijven.
Tis natuurlijk wat prikkelend maar kan het niet mooier maken..
janv
Quote:
@Farmer_: @janv: ...Om daar voldoende tegenwicht te geven heb je een belangenbehartiger nodig die daar gepast op acteert.Dus lto moet voor de maatschappij wel iets doen in de vorm van weidegang(convanant?) etc maar er zijn ook veel leden die daar een andere mening over hebben,en daar zitten er veel van in de kopgroep...
Denk dat er Meer werdt geluiste

Ben er niet bij geweest:)
+2
matt
@janv
De kopgroep zijn dat de boeren met het meeste schuld?
janv
Quote:
@paul1: s de kopgro

Meeste ongelukken gebeuren in de middengroep,tis net als met wielrennen ,wha.
Frans1
Quote:
@diezel: Nog een stapje verder in deze soap en de zgn. midden- en staartgroep worden aanhangers van de Milieufederatie. Simpel en maatschappelijk verantwoord. 2¼ gve/ha en melken maar.milkstory.nl/artikel/fosfaatdrama/

Dat is ook precies mijn mening,maar de intentie om alle problemen op te lossen is er niet,anders was dat allang in de wet verankert en alle zgn specialisten overbodig,maar dat is niet de bedoeling.
LTO lobbyde toch voor wegzetten in de tijd,daar leent zo'n oplossing zich heel goed voor 😄
+2
Frans1
Quote:
@janv: Zijn nog al wat leden die vinden

Ik vind nooit wat,ik moet altijd alles kopen
+2
George
Quote:
@janv: En daar van zitten er veel in de kopgroep,meerderheid zit gelukkig in de middengroep maar zullen,willen ze er bij blijven dicht bij de kopgroep moeten blijven.

Zelden zo'n gezever gelezen.
Frans1
Quote:
@janv: Tis natuurlijk wat prikkelend maar kan het niet mooier maken..

Dat kan mij niet schelen,ik vroeg om onderbouwing van jouw stelling en die geef je niet,alleen je eigen gevoel.
+5
vofjagtenberg
@diezel
Ik zeg morgen invoeren die 2,25 GVE per ha en de rest van alle regelgeving over boord. Dan maar in de staartgroep of desnoods de bezemwagen. Zolang je niet in de kreukels ligt, kom je altijd over de finish.
Gewoon lekker boeren en verder geen gezeur.
janv
Quote:
@Frans1: Dat kan mij niet schelen,ik vroeg om onderbouwing van jouw stelling en die geef je niet,alleen je eigen gevoel.

Jou nu een beetje kennende is het niet handig om daar veel woorden aan te besteden.
Dirk Bruins
@janv allemaal erg kort door de bocht. Ik nodig je echt uit om eens wat kamerdebatten bij te wonen die over veehouderij gaan. Zonder LTO en tijdig inzetten op onderzoek voor tegenargumenten zouden we verplichte weidegang hebben (met wie weet onder welke omstandigheden) met koeien met horens ik gok max. 2 per hectare zonder krachtvoer en met kalfje erbij. Dat is inderdaad Ot en Sien. En daar kun je om lachen, maar alle voorstellen zijn serieus langs geweest en kunnen rekenen op een meerderheid in de kamer. Als je op dit soort discussie niet voorbereid bent en als sector over nagedacht wilt hebben. Kun je stoer met de vuist op tafel slaan als er een wetsvoorstel ligt, maar dan ben je per definitie 1 jaar te laat.
puntertje
Quote:
@janv: de kopgroep

Dat gezever heb ik ook gehoord toen enkelen met co-vergisting begonnen. En die vonden daarna ook weer dat ze financieel extra ondersteund moesten worden omdat ze 'zo goed bezig waren' terwijl ze de wanhoop nabij waren.
sorry
Quote:
@Dirk Bruins: Als je op dit soort discussie niet voorbereid bent en als sector over nagedacht

dan grijpt de rabo in
sorry
Quote:
@Dirk Bruins: Als je op dit soort discussie niet voorbereid bent en als sector over nagedacht

dan grijpt de rabo in
janv
Quote:
@Dirk Bruins: allemaal erg kort door de bocht. Ik nodig je echt uit om eens wat kamerdebatten bij te wonen die over veehouderij gaan. Zonder LTO en tijdig inzetten op onderzoek voor tegenargumenten zouden we verplichte weidegang hebben (met wie weet onder welke omstandigheden) met koeien met horens ik gok max. 2 per hectare zonder krachtvoer en met kalfje erbij. Dat is inderdaad Ot en Sien. En daar kun je om lachen, maar alle voorstellen zijn serieus langs geweest en kunnen rekenen op een meerderheid in de kamer. Als je op dit soort discussie niet voorbereid bent en als sector over nagedacht wilt hebben. Kun je stoer met de vuist op tafel slaan als er een wetsvoorstel ligt, maar dan be

Ik heb ook gezegd dat je een belangenbehartiger nodig heb die daar gepast op acteert..
Misschien een idee de hele 2e kamer is even uit te nodigen voor agrarische bedrijfsbezoeken,ze zijn hier van harte welkom.
Krijgen gratis beker melk en kunnen hier ook een kalf bij de koe zien,en als ze geluk hebben een afkalvende koe.
Dirk Bruins
@Jack Rijlaarsdam
Volgens mij volg je de discussie goed genoeg om te weten dat er diverse voorstellen langs zijn geweest, maar dat we er nu zo voor staan een gevolg is van de politieke besluiteloosheid die er heerst vanaf december 2013 op dit dossier.
T.a.v. Grondgebondenheid snap ik dat je zegt dat steviger mag, als zeer extensieve melkveehouder zou ik daar zelfs nog wel in mee kunnen gaan. Echter dat je zegt dat er niets gedaan wordt aan grondgebondeheid is onzin. De Amvb heeft wel degelijk impact, ga het maar eens vragen aan een boer die in een gebied zit waar druk op de grondmarkt heerst. Daarnaast worden bedrijven met latente grond gecompenseerd zo staat te lezen in de brief van de stas. niet te vergeten zetten wij stevig in op derogatie en daar heeft de extensieve melkveehouderij ook met name profijt van, zonder derogatie blijven er maar heeeel weinig extensieve bedrijven over.
Eerlijkheid gebied te zeggen dat je shopt in posities, de ene keer spreek je over extensieve bedrijven en de andere keer over redelijke extensieve bedrijven. Met een redelijk extensief bedrijf bedoel je eiegenlijk (een voor de wet) intensief bedrijf. Als wij Niety voorstaffeling hadden gezorgd lag er een harde grens en was alles > 0 gewoon intensief
😄 ik. Blijf er vanuit gaan dat ik je binnenkort zie
+10
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@Dirk Bruins: T.a.v. Grondgebondenheid snap ik dat je zegt dat steviger mag

Je hebt de insteek van m'n verhaal nauwelijks begrepen. December 2013 is er een sectorvisie gelanceerd. Bedrijven die al in die richting ondernamen of die richting op bewogen zijn door met name de AMvB op achterstand gezet ten opzichte van bedrijven die de visie slechts ter kennisgeving hebben aangenomen. De laatste bedrijven kunnen daardoor nu tegen gunstiger voorwaarden ondernemen en een streven naar uiteindelijk gelijk trekken van de uitgangspunten heb ik nog niet kunnen ontdekken.

Compensatie van latente grond is niet meer dan het schrappen van de generieke korting, doekje voor het bloeden. Mooiste is nog dat voor deze geste van van Dam de inzet van een facebook-hobby-clubje nodig was. LTO was keihard van mening dat latente ruimte geen recht op fosfaatruimte gaf.

Ook jij schuift, net als Romijn, extensieve bedrijven een vermeend voordeel toe. Ik zie niet waarom juist een extensief bedrijf meer voordeel heeft bij derogatie. Juist mestafzet wordt enorm duur bij wegvallen derogatie en daar is intensief toch iets meer van afhankelijk.

Verder shop ik niet, maar ben ik misschien niet duidelijk in mijn definities. Voor de beeldvorming, in mijn ogen kan een extensief bedrijf mest aanvoeren, een redelijk extensief bedrijf is zelfvoorzienend voor ruwvoer en zal dan meestal wat mest af moeten voeren, terwijl intensief ruwvoer aan moet kopen.

Laat ik nu helder zijn: als jullie niet voor staffeling hadden gezorgd, lag er wèl een harde grens en was invoering van fosfaatrechten niet nodig geweest. Dán had je mogen spreken van een voordeel voor extensief. Nu heb je extensief gewoon laten barsten en alles gedaan om intensief uit de wind te houden.

Quote:
@Dirk Bruins: ik. Blijf er vanuit gaan dat ik je binnenkort zie
Kom je op de koffie dan? Of heb je m'n foto op het toilet hangen?
-3
mlkvhoudr
@Jack Rijlaarsdam

jack houd eens op met mekkeren en ga eens ondernemen jongen....
m uut m
@Jack Rijlaarsdam
Mestverwerking zorgt straks voor een bovenkant in de markt dus mest afvoer wordt niet duurder. Intensief heeft nu ook al geen derogatie.
Extensief moet tov van derogatie ineens 20 kuub mest per ha afvoeren.
+4
jg
@mlkvhoudr
De waarheid benoemen wil niet zeggen dat je niet onderneemt . Misschien juist wel.
+1
jg
@m uut m
Je maakt een grote denkfout . Melkveehouderij met als basis mestverwerking is ongewenst. Doe nou niet alsof er achter het huidige voorstel een andere visie zit dan alleen een financiële .
De intensiveerders hebben zelf al aangegeven dat ze geen basis voor aantrekken van investeringskapitaal hebben . Dus ook niet voor het opzetten van mestverwerking. Kansloos.
+2
jan w
@mlkvhoudr
jack houd eens op met mekkeren en ga eens ondernemen jongen....

Jack wil nog graag uitbreiden!
In Nederland is het altijd nog zo geweest dat de voorlopers altijd het hardst getroffen worden. Degene die zich de laatste jaren al bezig hebben gehouden met de kringloopwijzer en die bezig zijn geweest om alles zo netjes mogelik te doen, die worden nu ook weer het hardst gestraft.
Diegen die maar doordonderen en nergens naar kijken halen altijd de meeste winst.
+1
janv
jack schreef,
Laat ik nu helder zijn: als jullie niet voor staffeling hadden gezorgd, lag er wèl een harde grens en was invoering van fosfaatrechten niet nodig geweest. Dán had je mogen spreken van een voordeel voor extensief. Nu heb je extensief gewoon laten barsten en alles gedaan om intensief uit de wind te houden.
,,,

,,,
Maar stel je was een intensieve boer,hoe kijk je dan naar deze staffel.
+3
cs-agrar
Quote:
@Jack Rijlaarsdam: Of heb je m'n foto op het toilet hangen?

pleepapier met foto-opdruk??

Niet zo druk maken tegen een baantjesjager Jack, daar bereik je toch niets bij.
Daarbij wou je zelf ook quotum er af, dit hangt daar dus blijkbaar allemaal aan.
Frans1
Quote:
@janv: Jou nu een beetje kennende is het niet handig om daar veel woorden aan te besteden.

Snap niet wat dat ermee te maken heeft,ik vraag gewoon om onderbouwing van een stelling die jij hier als waarheid neerzet,niets meer en niets minder.
mlkvhoudr
@jan w

Ik zag gisteren dat er in 2018 al weer gesproken gaat worden om het fosfaatplafond te laten vervallen omdat er immers al verplichte mestverwerking is, en gelijk heeft die.

Dus ff paar jaar door de zure appel bijten.

Overigens blijf ik het een vreemde ondernemersmentaliteit vinden, in de slachtofferrol kruipen.

Ik heb heus ook wel mijn bedenkingen over het geheel maar shit happens en dooorrrrrrrrrr...............
+1
Frans1
Quote:
@mlkvhoudr: jack houd eens op met mekkeren en ga eens ondernemen jongen....

-2, beoordeeld door
jg ,m uut m ,meelezer10 en 1 anderen

HAHA, niet iedereen heeft hetzelfde gevoel voor humor 😄
+1
weurding
Quote:
@Jack Rijlaarsdam: m'n foto op het toilet hangen?

je kan een rolletje laten printen..... ligt eraan wat hij van je wil zien 😄
m uut m
@jg
Wat maakt jouw visie de ware. De realiteit is anders. Nog even voor de goede orde ik heb een extensief bedrijf en voer nog mest aan. Zonder derogatie moet ik 900 kuub afvoeren. Ik kan prima met huidig voorstel leven.
MTSTAMMINGA
Quote:
@m uut m: Mestverwerking zorgt straks voor een bovenkant in de markt

Mestverwerking met een eind product wat uit de landbouw verdwijnt !!
Mestplaatsing over de grens begint ook al te happeren
+7
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@janv: Maar stel je was een intensieve boer,hoe kijk je dan naar deze staffel

Dat is niet het punt waar ik de discussie over wil houden, natuurlijk kiest ieder voor eigenbelang wanneer hij de kans krijgt. Het gaat er om dat LTO en NZO samen een toekomstvisie hebben geponeerd eind 2013: grondgebondenheid, weidegang, gezinsbedrijf, duurzaamheid. Vervolgens trekt men de grote broek aan en wil het beleid mede maken, maar slaat men precies de tegenovergestelde richting in. Dat kun je toch minimaal merkwaardig noemen? Ik vraag me nu af waar LTO staat in de discussie: zal men blijven kiezen voor schadebeperking voor ondernemers die haaks op de visie ondernemen of wordt de visie toch het richtpunt op de horizon.
+1
Coen
Quote:
@Jack Rijlaarsdam: Voor de beeldvorming, in mijn ogen kan een extensief bedrijf mest aanvoeren, een redelijk extensief bedrijf is zelfvoorzienend voor ruwvoer en zal dan meestal wat mest af moeten voeren, terwijl intensief ruwvoer aan moet kopen.

jack, exact de juiste formuleringen 😄

maar de gezamenlijke visie van LTO-NL en NZO is na ultimo 2013 in de prullenbak (niet eens in de ijskast of de koelkast) verdwenen door ZLTO 😞
en nu gaat NLO-NL het industriemelken en de intensieve melkveehouderij van ZLTO ook nog verdedigen 😞 😞

maar het is nog niet te laat, grondgebondenheid in de melkveehouderij had terug moeten komen via deze fosfaatrechten, in 10 jaar tijds alle intensieve melkveehouders terug naar een maximaal fosfaatoverschot op goede cultuurgronden van maximaal 50 kg per hectare.
tevens zal grondgebondenheid de belangrijkste voorwaarde worden bij het verwerven van rechten bij de fosfaatbank, dus we gaan met de overblijvers mogelijk weer de goede weg op 😄
Coen
@MTSTAMMINGA , die waardevolle mineralen moeten in de eigen kringloop op het eigen bedrijf worden benut want 'zonder mest geen melk'
KuikenenKoe
Quote:
@mlkvhoudr: Ik zag gisteren dat er in 2018 al weer gesproken gaat worden om het fosfaatplafond te laten vervallen omdat er immers al verplichte mestverwerking is, en gelijk heeft die

heb daar ook mijn hoop een beetje op gevestigd maar waarom dan nu niet meegenomen
het wordt straks,"er om vragen" en dat is anders dan meteen meenemen in onderhandelingen
en dat baart me wel zorgen
+1
mlkvhoudr
@Frans1

Ondertussen heb ik zoveel berichten gehad die mijn persoonlijke veiligheid in het geding brengen frans dat ik niet anders kan zeggen dat jack volledig gelijk heeft met zijn lobby dat het anders moet **En ja mensen ook dit is maar een grapje

Ik vind namelijk dat deze discussie best wat relativerende humor kan gebruiken
janv
Quote:
@Jack Rijlaarsdam: Dat is niet het punt waar ik de discussie over wil houden, natuurlijk kiest ieder voor eigenbelang wanneer hij de kans krijgt. Het gaat er om dat LTO en NZO samen een toekomstvisie hebben geponeerd eind 2013: grondgebondenheid, weidegang, gezinsbedrijf, duurzaamheid. Vervolgens trekt men de grote broek aan en wil het beleid mede maken, maar slaat men precies de tegenovergestelde richting in. Dat kun je toch minimaal merkwaardig noemen? Ik vraag me nu af waar LTO staat in de discussie: zal men blijven kiezen voor schadebeperking voor ondernemers die haaks op de visie ondernemen of wordt de

Beste Jack,je blijft helemaal steken in het verleden ,tis voor niemand leuk,maar kijk vooruit en maak er het beste van.Zijn bij lto misschien inschattings fouten gemaakt,maar wie moet je dat aanrekenen... lid of geen lid je heb een eigen verantwoordelijkheid.

Vertel het maar niet door,maar afgelopen jaren was je meestal het beste af als je het tegenovergestelde deed als wat je op vergadering hoorde...Maar ja,algemeen belang he...
+1
weurding
Quote:
@mlkvhoudr: Ik vind namelijk dat deze discussie best wat relativerende humor kan gebruiken

je kan ook een stap te ver gaan hè.................. 😃
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@m uut m: Intensief heeft nu ook al geen derogatie.

Volgens Wiebren hebben 18.000 van de 21.000 melkveebedrijven derogatie aangevraagd. Een deel hiervan zijn juist extensief, omdat het gemengde bedrijven betreft met meer dan 20% bouwland. Je opmerking is dus bezijden de waarheid.

Het eindproduct van mestverwerking dient nog verantwoord over de grens gewerkt te worden, dat wordt niet makkelijker en dus zeker duurder. Opnieuw een verkeerde stellingname.
lkool
@Jack Rijlaarsdam
Ben het volledig met je eens. Als je als LTO een vent bent, dan sta je voor je visie van een aantal jaar geleden.
Maar goed, ik preek ook voor eigen parochie. Al denk ik wel dat met de huidige voorstellen de intensieve niet groeier nog het meest er bij in schiet.

Als je het echt ernst is, dan is er meer nodig dan oreren op hét Prikkebord. Laat het op de leden bijeenkomsten goed horen, desnoods je organiseren met gelijk gestemden. Als LTO Noord het niet eens kan worden binnen LTO-NL, dan maar zelf als LTO Noord naar Den Haag zeg ik dan. Laat je iig aan je leden zien wat je waard bent. Nu moet er 2 keer een compromis gesloten worden, eerst binnen LTO NL, later op de thee bij onze stas. Ze hadden gewoon los naar de stas gemoeten, is voor een keer ook niet erg.
+2
Dirk Bruins
@Jack Rijlaarsdam
Jack ik hoop dat het geen teleurstelling is maar je hangt niet op het toilet:-). Maar ik wil wel afspreken om binnenkort een keer bij jou te komen koffiedrinken.
de insteek van jouw verhaal heb ik wel degelijk begrepen maar ik heb op hoofdlijnen geantwoord.
Hierbij een aantal heel directe antwoorden op jouw opmerkingen /vragen.

- In juni 2013 hebben we de eerste plannen gepresenteerd. Als antwoord op de vraag van Bleker:"komt de sector zelf met voorstellen? Zo niet dan introduceer ik fosfaatrechten". Aanvullend hebben wij in december het sectorplan gepresenteerd, waarbij Dijksma zelf de deur open zette voor intensivering. Zij kwam met het voorstel 100% mestverwerking voor overschot, zonder enige vorm van afbakening. Wij hebben diverse varianten aangedragen maar politiek heeft dat nooit tot een akkoord geleid. het uiteindelijk resultaat is de AMVB. Jij mag de mening hebben dat de AMVB onvoldoende is , maar hij stuurt wel degelijk op grondgebondenheid. In de AMVB zit ook nadrukkelijk het principe. Hoe intensiever het bedrijf, hoe meer inspanning geleverd moet worden voor groei.Ik ben het met je eens dat bij (gedwongen) verlies van grond van extensieve bedrijven er een onevenredig nadeel onstaat. We hebben hier inzet op gepleegd en doen dat nog steeds.
- compensatie van latente grond is inderdaad het schrappen van de generieke korting. Mag jij een doekje voor het bloeden noemen, maar het helpt die bedrijven wel. Vergeet niet dat ook op bedrijven met latente grond groei heeft plaatsgevonden(ik reken maar bij mezelf af) en daarmee de fosfaatproduktie hebben helpen groeien. Uiteraard zul je als argument aandragen, maar ze kunnen het toch ook plaatsen op eigen grond? ja dat is waar, maar introductie fosfaatrechten is niet bedoeld als herstructurering van de historie van de melkveehouderij. De meststoffenwet met de amvb is leidend in verandering binnen de sector. Wellicht niet het antwoord wat je wilt horen maar wel de realiteit.
-Ik en ook Kees schuiven niet een vermeend voordeel toe aan extensieve bedrijven met derogatie. Het is een feit dat als derogatie vervalt het merendeel van de extensieve bedrijven dan ook intensief zijn geworden, in de zin van dat mest niet meer plaatsbaar is op eigen grond. Daarmee wordt mestafzet ook voor die bedrijven noodzakelijk, terwijl er ruwvoer overblijft. dit lijkt me toch een nadeel. Volgens mij is het een achterhoedediscussie om te speculeren over voor wie dit kostentechnisch een groter nadeel oplevert.
-intensief en extensief is aardig maar voor wetgeving is een intensief bedrijf een bedrijf dat mest niet kan plaatsen op eigen grond. Ook al hebben jij en ik daar een heel ander gevoel bij'
- Als wij staffeling hadden laten vallen was er inderdaad een harde grens geweest. Echter dit is ondenkbaar stelling, domweg om het feit dat daar politiek geen akkoord over zou zij gekomen. Een harde grens zou nooit gekomen zijn vanwege het feit dat zo'n 70% vandaag de dag dan op slot zou zijn gezet. Als extensief bedrijf zou je kunnen zeggen. Nou wat kan mij dat nou schelen, tot dat... je zelf ook bij de grens komt en die is voor het merendeel van de andere 30% ook heel snel in beeld.
Wij hebben gedacht dat het beter alternatief is om perspectief te bieden om ergens naar toe te werken. (AMVB stuurt uiteindelijk op max. 5 GVE bij grasland fosfaat laag, bij bouwland op fosfaattoestand hoog is dat 2,5 GVE). Ondanks de wetenschap dat we andere voorstellen hebben gehad, die beter waren en al eerder op fosfaatproduktie hadden gestuurd maar het niet in de politiek arena gehaald hebben , heeft dit voorstel op meer draagvlak kunnen rekenen, waardoor er wel een akkoord is gekomen.
Frits1
Quote:
@Dirk Bruins: (AMVB stuurt uiteindelijk op max. 5 GVE bij grasland fosfaat laag, bij bouwland op fosfaattoestand hoog is d

Dat is een mooi verhaal, even mijn eigen situatie schetsen; gemiddelden laatste jaren 71 koeien / 20 pinken / 20 kalveren op 38 ha grond. gve/ha < 2.5. Nu wil het zijn dat we in 2014 door wat grondhandel en ruil 1 malig een jaar hadden met 43 ha. Had me niet echt verdiept in de regels heb immers al jaren het zelfde vee, en grond (op 2014 na). Nu kwam ik er achter dat ik voor 2016 een 4 ha extra moet kopen/huren om mijn vee te houden die ik al jaren heb. En ik heb geen 5 gve per ha!!!! Kijk daar krijg ik dan weer slapeloze nachten van.
pieta
@Frits1
Zo zie je maar van ruilen komt huilen. 😄 Maar wel zwaar klote natuurlijk.
meelezer10
Dat is het kromme aan de regel.
Nu moet je vier ha bijzoeken. anders moet je koeien ruimen. kun je vier ha bij regelen dan mag je ineens 90 koeien houden. Moet je alleen wat mest verwerken
Erik Hulstijn
@Frits1
Volgens mij klopt dit niet. Als de fosfaatproductie niet is gestegen t.o.v. 2014, dan is de AMvB niet van toepassing. Alleen als jou fosfaatproductie in 2016 groeit t.o.v. 2014 is de AMvB van toepassing. Voor 2016 wordt vervolgens gekeken naar het fosfaatoverschot per ha in 2015 om te bepalen hoeveel je maximaal mag verwerken. Zo lees ik het althans in de stukken van RVO.
de hoef
@Erik Hulstijn
het probleem is dat ie een jaar veel grond heeft gehad
hier idem we lossen het op door meer gras [plaatsingsruimte
Erik Hulstijn
@de hoef
Ik zie het probleem niet of ik snap er niks meer van. Zijn fosfaatproductie is toch niet gestegen? In 2014 had hij meer plaatsingsruimte en die is hij nu weer kwijt. Maar hij mag zijn overschot toch volledig verwerken? De AMvB is hier toch niet van toepassing?
de hoef
Quote:
@Erik Hulstijn: hij meer plaatsingsruimte en die is hij nu weer kwijt

daar zit het probleem
er tellen meer jaren mee ,je moet de ha onder je bedrijf houden
+2
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@Erik Hulstijn: Zo lees ik het althans in de stukken van RVO.

Lees de stukken nog maar eens. Het gaat niet om de fosfaatproductie, maar om het fosfaatoverschot. Doordat er in 2014 meer grond in gebruik was dan in 2016, is het overschot in 2016 gestegen hoewel de productie gelijk is gebleven.
meelezer10
Als je fosfaatplaatsingsruimte in 2016 (of de volgende jaren) kleiner is dan je fosfaatplaatsingsruimte van 2014 (berekend met de forfairs van het des betreffende jaar in dit geval 2016) geldt het volgende.

Fosfaatproductie - fosfaatplaatsingsruimte = < 0
Erik Hulstijn
@Jack Rijlaarsdam
Dit staat er in de stukken die ik heb:

Stap 2.2 Berekenen van de groei van de fosfaatproductie van melkvee ten opzichte van 2014
Voor deze berekening wordt de fosfaatproductie van melkvee in het betreffende kalenderjaar (voor de berekeningswijze zie stap 1.1) bepaald en wordt daarvan afgetrokken de fosfaatproductie van melkvee in het kalenderjaar 2014.
Als de uitkomst negatief is, dan wordt deze op nul gesteld.
Als de uitkomst nul is, dan kunnen stappen 2.3 en 2.4 worden overgeslagen.

Stappen 2.3. en 2.4 zijn om te bepalen hoeveel er verwerkt mag worden en voor hoeveel er grond bij moet komen.
Jack Rijlaarsdam
@Erik Hulstijn
Ik zal ook ff zoeken, maar volgens mij is dit de eerste conceptversie, daar stond het inderdaad nog anders in. Welke datum staat hier boven?
Erik Hulstijn
@Jack Rijlaarsdam
Staat geen datum in maar ik heb het vandaag gedownload op rijksoverheid.nl. Het document is van 15 november jl..
Erik Hulstijn
@Jack Rijlaarsdam
In de wet staat exact hetzelfde. Alleen de additionele kilogrammen t.o.v. 2014 met melkvee wordt GEPRODUCEERD. Vervolgens wordt er naar het overschot per ha in 2015 gekeken om te bepalen wat er maximaal in 2016 verwerkt mag worden.

Artikel 70a
1. Het melkveefosfaatoverschot dat in enig jaar voor mestverwerking als bedoeld in artikel 21, tweede lid, onderdeel d, van de wet in aanmerking komt is:
a. ten hoogste 100% van het aantal additionele kilogrammen fosfaat dat in dat jaar ten opzichte van het jaar 2014 met melkvee wordt geproduceerd indien de productie van dierlijke meststoffen door melkvee op een bedrijf in kilogrammen fosfaat, verminderd met de fosfaatruimte van het bedrijf, gedeeld door het aantal hectaren tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond resulteert in een uitkomst die lager is dan 20 kg/ha;
Jack Rijlaarsdam
@Erik Hulstijn

Dit is recente info:
"Hoofdstuk Xa. Verantwoorde groei melkveehouderij
Artikel 70a
1 Het melkveefosfaatoverschot dat in enig jaar voor mestverwerking als bedoeld in artikel 21, tweede lid, onderdeel d, van de wet in aanmerking komt is het melkveefosfaatoverschot dat in het jaar 2014 is ontstaan, vermeerderd met:
a. ten hoogste 100% van het aantal additionele kilogrammen fosfaat dat in dat jaar ten opzichte van het jaar 2014 met melkvee wordt geproduceerd indien het overschot per hectare lager is dan 20 kg/ha;
b. ........"

Het is lastig, maar denk ff mee. Het overschot dat verwerkt mag worden is melkveefosfaatoverschot uit 2014 + (een deel van) de additionele kilogrammen fosfaat. Stel: in 2014 geen overschot, dus 0. In 2016 4 ha minder dus bijvoorbeeld 4 * 80 kg fosfaat niet plaatsbaar, dus overschot 320 kg. Deze kilogrammen zijn echter niet additioneel, de productie is immers gelijk gebleven. Deze kilogrammen mogen daarom niet verwerkt worden, maar dienen volledig op eigen grond geplaatst te worden. Voor de extra (additionele) productie bij uitbreiding van de veestapel of verhoging van de melkproductie treedt weer wel de verwerkingsoptie volgens de staffel in werking. Hoop het zo begrijpelijk gebracht te hebben, anders @Wiebren maar eens vragen om uitleg.
Frans1
@Jack Rijlaarsdam
Grond verliezen is 100% compenseren(of tot de mest plaatsbaar is) of koeien ruimen,het jaar erop mag je groeien tot 20 kg fosfaattoverschot.dit zou direkt zo moeten zijn bij verlies aan grond maar hier wordt aan gewerkt volgens mij
Wiebren
@Jack Rijlaarsdam
Klopt Jack.
Hoofdregel is de melkveewet: 100% verwerken of extra grond als overschot groeit na 2013
De AMvB beperkt die 100% verwerking, tot 75% of 50% bij de intensiefste bedrijven als de productie na 2014 is gegroeid.

Als productiegroei er niet/nauwelijks is na 2014, dan is er dus ook geen verwerking. Gevolg, groei in overschot volledig op grond.
Het staat dus niet letterlijk in de AMvB dat je alle grond die je verliest na 2014 volledig moet compenseren, het is een gevolg van de regels over verwerking
Frits1
@Jack Rijlaarsdam ''begrijpen'' doe ik het niet... maar ik snap het wel 😞 additionele kilogrammen fosfaat....
Wiebren heeft de zaak al bekeken, en kwam tot de conclusie dat CRV mineraal de goede berekening maakte.....
Frans1
@Wiebren
Die regels dienen zo aangepast te worden dat je bij verlies aan plaatsingsruimte onder dezelfde staffel valt als bij groei,is wel zo eerlijk
+2
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@Frans1: wel zo eerlijk

Als dat de graadmeter is om zaken te wegen in het fosfaatdossier, dan kan er nog wel meer gewijzigd worden.
Tommie1
@Wiebren
Dus als ik crv mineraal, grongebondenheid neem, bex 2014 aanzet bij het simuleren, geschatte dieren 2016 en bex voordeel geschat 2016 neem en bereken druk komt mijn benodigde extra fosfaatruimte eruit.
Toch......
Frans1
@Jack Rijlaarsdam
Was een inkoppertje he 😄
Nick83
Quote:
@Erik Hulstijn: Zijn fosfaatproductie is toch niet gestegen?

Per ha wel...
Erik Hulstijn
@Jack Rijlaarsdam
Moet de melkveefosfaatreferentie van 2013 niet in mindering worden gebracht op die 320 kg overschot in 2016? Als het overschot in 2014 0 is met 4 ha extra grond in dat jaar, dan is het overschot in 2013 320 kg (fosfaatreferentie). Het melkveefosfaatoverschot in 2016 is dan 320 - 320 = 0.
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@Erik Hulstijn: melkveefosfaatreferentie van 2013

Die bedoelde ik met melkveefosfaatoverschot 2014, was een jaar in de war. Die referentie mag je verwerken en (een deel van) de additionele kilogrammen. Een toename van overschot zonder dat er additionele kilogrammen zijn (dus krimp in grond) mag niet verwerkt worden, dus moet op grond geplaatst worden.
Erik Hulstijn
@Jack Rijlaarsdam
Bedankt voor de uitleg. Ik heb het nu door.
Tommie1
@Tommie1
Weet iemand of dit klopt?
Wiebren
@Tommie1
Als je met BEX 2014 maar naar de productie kijkt en niet naar het BEX-voordeel in %.
Dus stel BEX 2014 = 4000 kg en forfaitair was 5000. In 2016 kan forfaitair met dezelfde koeien wel eens lager zijn, want de forfaits zijn aangepast na 2014. Stel dat 2016 met dezelfde koeien 4500 is. En met BEX 2016 weer 4000
Dan wordt je vraag: gebruik ik het verschil tussen 2016 en 2014 om te berekenen wat je met de AMvB moet.
Paar opties:
2016 BEX 4000 - 2014 BEX 4000 = 0 groei
2016 forf. 4500 - 2014 BEX 4000 = 500 groei
2016 forf. 4500 - 2014 forf. 5000 = -500 groei (krimp).

Keuze voor BEX is vrij. Dus het is aan jezelf welke van de drie hierboven je kiest
jg
@Wiebren
Dus de Amvb stelt eigenlijk niets voor.
hans1980
@Wiebren
laat het wel aan rekentool crv over.

maar stel je bex voordeel wordt stuk kleiner , hoe vang je dat op? bedoel het is achteraf uitrekenen bex.
Wiebren
@hans1980
Dan heb je een boete Hans. Dus op 15 mei uitrekenen wat je maximale productie is en daar binnen blijven. Landelijk is er zo'n 20-30000 ha nodig, veel mensen hebben het sommetje nog niet gemaakt. Gelukkig stelt @jg dat het niks voorstelt, hoeven er ook geen koeien weg
Twentsch Land
@Wiebren

Is al bekend hoe zo'n boete wordt berekend en de hoogte van de boete ?
jg
@Wiebren
Waar baseer jij die 20 tot 30000 hectare op ??
Coen
@jg , gisteren uitgelegd op bijeenkomst

boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/…
hans1980
@Wiebren
wanneer je je bex een beetje goed hebt scheelt dat nogal in ha.
volgers crv tool
pieta
@hans1980
Dat klopt maar die grond is nog zomaar niet beschikbaar. Niet iedereen laat zomaar even de grond door een ander intekenen.
+1
Coen
@hans1980 , de adviseurs lopen al met 'de nodige trucjes' rond om een behoorlijke KLW in te vullen.
de hoef
Quote:
@Coen: , de adviseurs lopen al met 'de nodige trucjes'

waarschijnlijk trucjes voor intensieve collegas
MTSTAMMINGA
@de hoef
Om collegas intensieve te laten worden
jan w
Maar Wiebren hoe moet ik het nu zien:
we krijgen fosfaatrechten, maar in principe is het een verkapte vorm van melkquotering.

Maar 1 fosfaatrecht = 42.7 kg fosfaat bij een productie van 8750 kg. melk met een ureum van 20

Bedrijf 100 koeien productie 11000 kg gem.= 1.100.000 kg melk

100 rechten x 8750 kg = 875.000

verschil 225.000 kg. melk ( / 8750 ) of 25.7 melkkoeien.

Moet hij dan rechten bij kopen, Of krijgt hij rechten die 50 kg fosfaat herbergen, of hoe gaat dat nu?
hookwood
Quote:
@jan w: Maar Wiebren hoe moet ik het nu zien:
we krijgen fosfaatrechten, maar in principe is het een verkapte vorm van melkquotering.

Maar 1 fosfaatrecht = 42.7 kg fosfaat bij een productie van 8750 kg. melk met een ureum van 20

Bedrijf 100 koeien productie 11000 kg gem.= 1.100.000 kg melk

100 rechten x 8750 kg = 875.000

verschil 225.000 kg. melk ( / 8750 ) of 25.7 melkkoeien.

Moet hij dan rechten bij kopen, Of krijgt hij rechten die 50 kg fosfaat herbergen, of hoe gaat dat nu?

Forfaitaire fosfaatnormen staan gewoon vast. Die zijn afhankelijk van de melkproductie.

Jij gaat schijnbaar uit van dierrechten waarbij elke koe gelijk is. Naar mijn idee krijg je gewoon een totaal fosfaatproductierecht per bedrijf op basis van het aantal dieren op 2 juli en de gemiddelde productie per aanwezige koe in 2015.

Een boer die 100 koeien had op 2 juli en 11.000 kg per koe die krijgt dan per koe 49,3 kg fosfaat x 100 = 4930 kg. Dit is dan gelijk aan 115,46 koeien van 8750 kg melk.

Bij die lagere productie lever je wel bijna een ton melk minder.

mijn.rvo.nl/documents/13225/…
jan w
We krijgen dus een "Verkapte vorm van melkquotum".

Als de productie per koe stijgt, moet je ook minder koeien houden.
Dit om binnen je fosfaatproductie te blijven.

Komt er dus op neer, dat alle bedrijven waar de productie is achtergebleven. door bv input van vaarzen die gem. minder melk geven hier ook op afgerekend worden!
hookwood
@jan wAls de productie stijgt mag je idd minder koeien houden maar per saldo lever je dan wel meer melk. Nog ff wat scherper op het jongvee en je levert zo 20% meer melk dan voorheen.
weurding
Quote:
@hookwood: en je levert zo 20% meer melk dan voorheen.

wat in de regel minder op gaat brengen, moeten we daar blij van worden?
kuilhapper
Quote:
@hookwood: en de gemiddelde productie per aanwezige koe in 2015.
Groei na 2 juli 2015 telt niet mee, dat heeft van Dam meerdere malen in de 2e kamer herhaald! Dus ook groei in gemiddelde melkproductie niet...
+1
hookwood
@kuilhapperWe zullen het wel zien.
jan w
@hookwood
Je levert wel 4 stuks jongvee in voor 1 koe.
We zitten hier op 5 st. jongvee per 10 mk. dat kan wel naar 4. maar dat zet eigenlijk geen zoden aan de dijk.

zoals het er nu naar uitziet heb ik toch geen opvolger. Dus zal het wel een keer mijn pensioen worden.
€ 750.= per kg. fosfaat lijkt mij een mooi bedrag. ( deed in het verleden het melkquotum ook )
+3
meelezer10
Quote:
@jan w: € 750.= per kg. fosfaat lijkt mij een mooi bedrag

rekenmachine kapot ?

Voor die bedragen verkoop ook direct. ook al moet ik nog een heel eind tot mijn pensioen
+2
spotmelker
@meelezer10 Dan hoop ik dat ik je voor ben met verkopen.
weurding
@spotmelkerik ook, kan binnen een uur de krabbel zetten als het moet 😄
+2
spotmelker
@weurding Daarna samen naar de kroeg?
+1
weurding
@spotmelkerwel een kroeg op de cariben oid 😄
jan w
@meelezer10
rekenmachine kapot ?

Kan ik nog uit de kop.

melkquotum € 1.= per % vet = 4 euro per liter x 8000 kg per koe / 40 kg fosfaat per koe = ongeveer 750 euro.
+1
weurding
Quote:
@jan w: 4 euro per liter

dat is volgens mij nooit betaald, je verward het met guldens denk ik
meelezer10
@jan w
dat is voor mijn honderd koetjes en jongvee 4 miljoen euro. nou dan hoef ik niet lang na te denken. Dan ga ik george maar wat na apen.
+3
weurding
@meelezer10wees gerust, ieder normaal denkend ondernemer zou eieren voor zijn geld kiezen, er bleef geen boer over om het te betalen 😉
George
Quote:
@meelezer10: . Dan ga ik george maar wat na apen

Ik heb het voor heel wat minder moeten doen. Volgens mij heb ik nog maar amper €1,10 per kg melkquotum ontvangen. Maar ik ben er wel tevreden mee.
vaak
@jan w
Jantje,
je bedoelt E 2/ kg melk.
Dat heb ik vroeger ook wel eens betaald. Dat is wel de max.
jan w
@vaak
Maar je moet je zelf ook niet te kort doen!
Het hoogste bedrag wat ik kan vinden wat er voor melkquotum betaald is, is 0.81 per % vet.
Maar bij verkoop van melkquotum, kon je altijd nog jongvee gaan houden. Als je nu je fosfaatrechten gaat verkopen is het houden van melk en of jongvee over en uit!
+1
Frans1
Quote:
@jan w: is 0.81 per % vet.

Waren vast guldens,zoek het jaar er maar bij,dan weten we het.top lag op ruim 2 euro/kg quotum,53-54 ct/%vet.Dit was niet heel lang.
George
Quote:
@Frans1: quotum,53-54 ct/%vet.Dit was niet heel lang.

Klopt het langjarige gemiddelde lag altijd rond de 4 gulden (€1,80) per kg melkquotum.
weurding
Quote:
@jan w: Als je nu je fosfaatrechten gaat verkopen is het houden van melk en of jongvee over en uit!

staat tegenover dat er mogelijkheden zat zijn om je land te gelde te maken, mestplaatsingsruimte bv kan wel eens meer op leveren dan dat geworstel met jongvee, zowel kwa financieen als vrije tijd
Nick83
Quote:
@jan w: We zitten hier op 5 st. jongvee per 10 mk. dat kan wel naar 4. maar dat zet eigenlijk geen zoden aan de dijk.

Nee idd. Het word geroepen door onderandere LTO mapmannen en dergelijke: minder jongvee houden. Nou ... je moet heel wat pinken eruit schoppen om 2 koeien meer te mogen melken. Met andere woorden: da is bullshit...
+1
opfokker
Ik heb ook n vraag voor wiebren
In oktober 2013 is onze stal plat gewaaid en heb ik een deel
Van m'n jongvee(50stuks)in een gehuurde stal gezet,
Tot juli 2014.toen was de stal herbouwd.
Ze stonden op hun ubn.
Kom ik nu in aanmerking voor de knelgeval regeling?
Heb me toen het fosfaat verhaal begon bij jullie gemeld.
Ik lees alleen maar over zieke boeren of boeren met financiële
Verplichtingen.
Alvast bedankt voor je reactie
+2
Erco
2 juli 2015 stonden ze toen op je naam daar gaat t om
+1
de hoef
klopt eric voor fosfaat rechten
maar er is ook nog de fosfaat productie van 2013
en de amvb
Bolscher
Hier zelde probleem. Kan aantonen dat ik de jongveestal huur door middel van huurcontract en vee staat op mijn balans als mijn eigendom. Alleen vee stond vorig jaar om redenen op ubn nummer van verhuurder.
Wiebren
RVO gaat net als eerder uit van de registratie in I&R van de dieren in cat. 100, 101 & 102.
Daarop kennen ze straks toe, via een beschikking is de verwachting. Daarop is bezwaar en beroep mogelijk. Als je ze niet krijgt toegekend kun je misschien de rechten nog opeisen (privaatrechtelijk). Dat wordt nog nader uitgezocht
Wiebren
@opfokker Heb je voor de melkveefosfaatreferentie van 2013 ook gereageerd bij RVO?
Op 2 juli stonden de dieren ook in je eigen stal? want dan gaan ze mee in de toekenning van de rechten.
opfokker
Niet bij rvo gemeld.heb een referentie van 0.
2juli 2015 stonden ze hier weer.bedankt voor je reactie
Nick83
Als je een stal huurt van een ander, waarom dan ook overschrijven op die ander zn UBN? Da hoef toch niet?
Dre van Helmond
Wiebren mag zeker blijven!
Maar als ik het goed begrijp heeft hij meer ontevreden melkveehouders bij LTO Noord, als de ZLTO onder haar leden melkveehouders.
Als je kunt spreken van tevreden melkveehouders.
dorpsrandhoeve
Quote:
@Dre van Helmond: Als je kunt spreken van tevreden melkveehouders.

In elk geval niet heel erg ontevreden.
+7
Wiebren
@buormandank voor de steunbetuiging, hartverwarmend. Voel me ook wel een beetje bezwaard, want ik doe deze discussie (ook in de werkorganisatie) natuurlijk niet alleen.
Ik ben hier ooit begonnen met prikken omdat ik er meerwaarde in zag. Niet afgestemd met collega's, niet gevraagd aan m'n 'baas' (want dat zijn uiteindelijk de leden).
Het gaat vaak goed, ook wel eens goed mis. Voor mijzelf is de balans in ieder geval telkens nog positief.
Ik zou willen vragen aan @buorman of @Grasbaal om de koptekst te veranderen in vragen voor Wiebren, dan probeer ik ze hier zo goed en zo kwaad als het gaat tussen de bedrijven door te beantwoorden.
-1
schoppenboer
Hoe groot schat je in dat de datum van 2 juli als referentie veranderd kan worden in het gemiddelde van het eerste half jaar?
Wiebren
De staatssecretaris heeft besloten dat het 2 juli wordt. Onder protest van ons (maar eigenlijk alle partijen in de regiegroep). Wij zijn van mening dat gem 2014 of gem 1 jan-2 juli ook kan.
Zoals EZ heeft besloten gaat de wet dus ook naar de kamer. Of het dan nog verandert is maar de vraag.
cs-agrar
Quote:
@Wiebren: De staatssecretaris heeft besloten dat het 2 juli wordt. Onder protest van ons (maar eigenlijk alle partijen in de regiegroep). Wij zijn van mening dat gem 2014 of gem 1 jan-2 juli ook kan

Dat hoeft van mij allemaal niet, dan kom ik zwaar bezopen uit. En volgens mij kan je die toekenning nog veel makkelijker doen, en de korting daar halen waar het probleem in wezen zit, de uitbreidig zonder de plaatsingsruimte.
Heel egoistisch misschien, maar het blijft zo. Als starter zou je dan altijd beroerd gaan uitkomen en is dan ook al erg genoeg dat er weer een rem geplaatst wordt. Draaiende bedrijven hebben in beide gevallen minste last. Daarbij krijge die draaiende bedrijven al jarenlang van alles toe geschoven, kan ook wel es anders.
pieta
Quote:
@cs-agrar: de korting daar halen waar het probleem in wezen zit, de uitbreidig zonder de plaatsingsruimte.

Het probleem is de toename van de productie.
+1
meelezer10
Quote:
@pieta: Het probleem is de toename van de productie

Diegene doe hier niet aan bijgedragen hebben moeten het mee oplossen. schandalig.
cs-agrar
@pieta
Als de produktie een probleem zou zijn, was er tekort plaatsingsruimte, dat hoort meest logische verklaring te zijn.
weurding
@cs-agrar
Draaiende bedrijven: pas als het niet meer draait helpt toeschuiven ook niet
Wiebren
@cs-agrar Het eerlijkst is degenen aanpakken die gegroeid zijn en daar de korting op toepassen oftewel de stilzitter ontzien. Echter, voor 2 juli was er geen begrenzing aangekondigd per bedrijf. Korten mag wel om weer onder het plafond te komen, maar dan bij iedereen evenveel. Dat is de juridische kant van zulke discussies
oerne
@Wiebren
Veel van die groeiers hadden geen vergunning om te groeien tot die dier aantallen.
+1
jg
De juridische kant houdt dan ook in dat je bedrijven individueel toetst of zij de aantallen dieren die ze op 2 juli hielden ook mochten houden kwa vergunningen en mestwetgeving etc.
jg
@Wiebren
Zoals eerder gesteld zou de overheid schadeloos moeten stellen. Dan is er geen juridisch probleem. Echter van Dam denkt: ik laat de sector het mooi zelf betalen.
Wiebren
@oerne Die vraag heb ik heel vaak gehad afgelopen dagen. Ook hier geen populair antwoord, tenzij fosfaatrechten ook direct gelinkt worden aan vergunningen die de gemeente of provincie hebben afgegeven, of als ze net als bij de NB-vergunning in de voorwaarden voor toeslagrechten worden meegenomen.
Tot die tijd is het antwoord:
- als iemand meer dieren houdt dan vergund, dan moet je bij de gemeente of provincie een handhavingsverzoek indienen zodat die dieren weg moeten.
- fosfaatrechten worden toegekend op basis van geregistreerde dieren in I&R, er wordt niet gekeken of er wel een plassende vergunning is.

Nu zul je zeggen, dat weet de overheid toch allemaal. Maar formeel is de gemeente of provincie niet hetzelfde als de rijksoverheid.
Wiebren
@jg
op zich heb je daar gelijk in, als de een meer gekort wordt dan de ander, of als je eigendom ontneemt is de overheid schadeplichtig. Als je de schade betaalt als overheid kun je dus onderscheid maken. Alleen de overheid wil geen schadeplicht. En als ze gedwongen worden zullen ze die bedrijven dus compenseren. Niet met geld maar met .....
En waar moeten die ..... dan vandaan komen?
oerne
@Wiebren
Maar hoe zit het dan met de mensen die netjes op hun vergunning hebben gewacht/ wachten omdat de provincie geen haast maakt?
(waardoor tussentijds de regeltjes ook weer veranderen door rechtzaken van milieuclubs}
En dus niet hebben geanticipeerd en zich dus keurig aan de regels hebben gehouden.
meelezer10
Quote:
@Wiebren: of als je eigendom ontneemt is de overheid schadeplichtig.

stel even ik heb een koe die 8000 liter produceerd. Nu krijg ik fosfaatrechten toegewezen voor deze 8000 liter. Nu win ik van het jaar supervoer en de zelfde koe produceert ineens 9000 liter.

Moet ik dan deze koe wel inleveren? het is nog steeds de zelfde koe. Dat is toch in strijd met de mensenrechten?
weurding
Quote:
@Wiebren: plassende vergunning

tja, die zal veelal ontbreken
+1
pieta
@Wiebren
We zijn als sector zo dom geweest om starters toe te laten terwijl we al met voldoende ambitieuze boeren waren. We hadden het gewoon vooraf dicht moeten willen timmeren. 😄
pieta
@Wiebren
Dat hoort ie niet graag want deze prikker is bij een aantal van 0 begonnen. Ik weet niet precies wanneer maar dit is een van de ondernemers waar ook niet gegroeide boeren voor in moeten leveren. 😄
pieta
Quote:
@Wiebren: er wel een plassende vergunning is.

😄 Wat is dat dan voor een vergunning? Eentje met een juridisch lek?
Wiebren
@weurding
Scherp, komt of door de afbeelding van Oerne of door de automatische aanpasser. Wat denk jij
+1
weurding
@Wiebren soms rolt er iets leuks uit als 2 toetsen dicht bij elkaar zitten, heb het zelf ook wel eens, gelukkig kun je corrigeren ( mits een ander niet snel quoot) 😄
cs-agrar
Quote:
@Wiebren: Het eerlijkst is degenen aanpakken die gegroeid zijn en daar de korting op toepassen

Is dat wel zo eerlijk? In principe deed de groeier niets onrechtmatigs. Als men binnen de op dat moment gestelde regels een groei mogelijk kon maken, heeft de groeier niets fout gedaan.
Ik ben zelf begonnen met melken, en heb daar ook land bij weten te krijgen, volgens de regeltjes, kreeg er nog niet eens derogatie op, maar toe maar, we zijn aan de gang. Eigenlijk ben ik dan, en met mij zijn er nog wel meer, modelboer. Precies zoals men het wil, mest op land geplaatst, geen verwerkingen, export of weet ik wat. Let wel, als men verwerkt tot een toch nog op land geplaatste meststof, gaat dat ook gewoon goed.
Waarom moet ik dan meedelen in de korting?
cs-agrar
Quote:
@weurding: Draaiende bedrijven: pas als het niet meer draait helpt toeschuiven ook niet

Dat is nu net probleem, door dat toeschuiven worden er al jaren heel wat bedrijven in stand gehouden die eigenlijk al lang opgedoekt hadden moeten zijn. We hebben hier ooit eens een topic gehad dat men schreef over hoeveel winst ze gemaakt hadden. Schreef toen ook iemand dat hij een ton verdiend had, nee, geen regenton. Erg leuk voor diegene, maar was even vergeten als z'n extraatjes er af te trekken.. Waarschijnlijk net als zn reagerende collega's.
Maw, er zijn heel wat scheve verhoudingen.
MTSTAMMINGA
@oerne

Nou heb je een netjes antwoord gekregen van Wiebren
Een normaal mens zou zijn profiel foto hier veranderen
weurding
@cs-agrar
een ton verdienen is mooi, maar laat ze dan ook de omzet erbij vermelden, procenten resultaat van je omzet is een mooier instrument om te vergelijken, stel je hebt 200000 omzet met 30% resultaat doe je het in verhouding knapper dan iemand met 500000 en 20 %, al heeft de laatste wel de ton winst op papier
arjan_kok
Quote:
@Wiebren: plassende vergunning

waterig papiertje dus! om weg te spoelen!
oerne
@MTSTAMMINGA
Één zwaluw maakt nog geen zomer 😉
pieta
@weurding
Dat is ook niet helemaal waar. Ik heb als melkveehouder een basisomzet nodig om mijn kosten te dekken. Daarna komt er afhankelijk vd melkprijs winst/verlies. Heb je nou een ZZP-er als CS-agrar en JIH die hebben zowat 100 % vd omzet winst.
+1
cs-agrar
Quote:
@pieta: zowat 100 % vd omzet winst

zowat, ook binnen dit gebeuren zijn er meerdere manieren van ondernemen.
weurding
@pietameestal als de omzet hoger is zijn het je kosten ook, dus de basisomzet zal bij een kleiner bedrijf ook minder kunnen
jg
@Wiebren
Siera voert de druk voor schadevergoeding / schadeloosstelling voor de sector flink op. Ben je het met haar eens, zie hun persbericht ?
Nick83
Quote:
@jg: Siera

Eeey, je hebt et aangepast, net was het nog "Sieraden" 😃
Wiebren
@jg ik voel me niet echt genoodzaakt om te reageren
arjan_kok
kanniewaarzijn
Quote:
@Wiebren: . Niet afgestemd met collega's, niet gevraagd aan m'n 'baas
Ik kan me anders nog herinneren dat je hier ooit eens vertelde dat je GEVRAAGD was om te reageren op dit prikkebord en op foodlog.
Wiebren
Ik kan in het archief m'n eerste reacties niet terugvinden, alleen de nieuwsten. Misschien jij wel, je zegt immers dat het niet waar is
Erco
@Wiebren
Acuut geheugenverlies?
Wiebren
@Erco
Welnee, het is wat triest dat alles zo op de man gespeeld wordt door kannie. Ik weet vrij zeker dat ik hier uit eigen initiatief begonnen ben te reageren, maar ja waar precies op gehint wordt valt amper te reageren want zo weinig staat er dan ook weer wel
hans1980
vragen aan wiebren ..leuk maar dan gaan jullie ervan uit dat deze wet "kamerproof" is ???
+1
Wiebren
Sommige vragen kan ik beantwoorden maar dan is het nog de vraag is of het slim is dat te doen. Dit is er zo één. Er is in ieder geval niet voor niets zo lang georaat en geschoven met de "duidelijkheidsdatum"
jg
Eerst het werkelijke voorstel afwachten dat naar de kamer gaat . Ook de varkens en pluimvee sector zullen hun visie geven .De mening van de landsadvocaat zal getoetst worden . De vraag is of er na augustus nog besloten wordt over wetten . Mogelijk is het kabinet dan al demissionair. Veel politieke partijen zullen sympathie hebben voor de mogelijke onvrede bij 95 % van de melkveehouders over de toedeling. Ondersteund door de Ngo's zal de druk opgevoerd worden. Het aantal procedures tegen de staat zal op basis van het huidige voorstel veel groter zijn dan bij een evenwichtige toedeling. Tevens zijn de financiële risico's voor de staat groter.
+3
pieta
Quote:
@jg: de onvrede bij 95 % van de melkveehouders

Spreek voor jezelf. Hoe kom je aan 95%? Ik denk dat er ook veel zijn die denken voer het nou maar in, het wordt er toch niet anders van. Dat we allemaal wat in moesten gaan leveren vermoeden we al.
+1
jg
@pieta
Heb nuance aangebracht.
+2
Wiebren
@jg
Kijk, je kunt het wel !
gaitoetklooster
Er komen heel veel knelgevallen als ik dit allemaal zo lees, mooie soap !!
Wiebren
Hier staan 13 vragen beantwoordt voor Veeteelt:

veeteelt.nl/Economie/nieuws/…
+1
meelezer10
wel frapand dat op veel vragen een gedetailleerd antwoord wordt gegeven. Net die ene belangrijke vraag en antwoord staat er niet tussen. welke forfairt hoort er bij een melkkoe?
Ik denk dat het gewoon juridisch niet dicht te timmeren is. Daarom wordt er in de brief van van Dam geen woord over gerapt. Strak krijgen we gewoon dierrechten.
buorman
Meelezer 10 deze ken je neem ik aan?

rvo.nl/sites/default/…
newholland6640
Wanneer wordt dit onderwerp eigenlijk in de tweede kamer behandeld?
gaitoetklooster
Volgend jaar na de verkiezingen, of nog een jaar later.
Wiebren
Na het zomerreces.
+2
burg
@wiebren bedankt voor de antwoorden. Hoe schat u de kansen in om via de melkproduktie referentie het eea. nog recht te trekken voor de niet groeiers? En nu we toch de veestapel in moeten gaan krimpen is het een idee om ibr en bvd gelijk aan te pakken?
Erco
Dat laatste is sowieso n goed idee.
Chocomel
Eerst halen de groeiers van heinde en ver wrakvee naar hun stal en nu krijgen ze ook nog staatsteun om IBR en BVD vrij te worden? Lekker voor de buren die wel een gesloten bedrijfsvoering er op na houden.
+3
Erco
Waarom staatssteun gewoon zelf betalen. Als je nu Ibr en bvd vrij bent heb je daarvoor ook niks gekregen
+2
hans1980
lto moet streven naar een zo laag mogelijk (eigenlijk geen) korting
jorisdriepinter
Koeien die op 2 Juli zijn afgevoerd, tellen die mee?
pieko
staan wel op de stallijst bij veemanager, er is nog een klein beetje hoop.
Wiebren
Waren ze op 2 juli uit I&R?
Wat lullen ,kletsen,zwammen,drammen jullie toch allemaal, gewoon de normen met 50% verhogen/ha , en het niet bestaande, gecreeerde probleem is OPGELOST !!!
familie pelle
Tukker, ie mot de politiek in!!!
KuikenenKoe
tukker komt elke keer met wat nieuws
Todi
@KuikenenKoe
Dat zegt tot al 2 jaar maar ze luisteren niet.
KuikenenKoe
@Todi gewoon doorzetten dan maar, misschien horen ze hem niet en is de wil tot luisteren er wel
+2
@KuikenenKoeZeg maar dat het niet zo is, ik vind het prima,blijf mij verbazen dat jullie deze onzin voor zoete koek slikken, en straks metaan en lachgas, onvoorstelbaar dat dit allemaal kan in ned.BV.
m uut m
Beste Wiebren is de uitspraak van productie referentie 2015 de interpretatie van 1 ambtenaar of is dit nu afgesproken met jullie.
Wiebren
Er is nog niks over afgesproken M
Noorderling
@wiebren
Hoe zit het met een bemestingsplan dat met bex en een fosfaat nadeel is afgesloten?

Is er een kans dat dmv bezwaar maken je kans maakt op extra rechten?
Of mag bij het afronden met een negatief bex voordeel wel forfaitair het aantal nodige rechten bepaald worden?

Anders staat het hele bep-pilot initiatief ook op de helling verwacht ik.
Telt de bep ontheffing ook als fosfaatplaatsingsruimte? Heeft weer grote invloed of we wel of geen P overschot hebben in 15.
Als dit niet het geval is ogen we in 2018 ca 10% minder fosfaat produceren terwijl alles op eigen grond geplaatst zou kunnen worden.

Ik ben benieuwd of hier al over is nagedacht of dat jullie dit mee willen nemen. Zeker met het oog op mogelijke toekomstige wetgeving wanneer je met bex en bep mag rekenen.
buorman
Ik heet geen Wiebren, maar volgens mij hebben bep en klw niks met het toekennen van rechten van doen.
Rechten worden forfaitair toegekend op basis van je mv plus jv aantallen op 2/7/2015.
Voor het jongvee tellen daarvoor de fosfaatproducties die gelden voor dier categorieën 101 en 102

rvo.nl/sites/default/….

Voor je mk [diercategorie 100] gelden de normen die gelden voor je gemm productie per koe uit tabel 6

rvo.nl/sites/default/…

Die gemm prod word volgens Boerderij.nl bepaald door je totale kg melk in 2015 te delen door het gemm aantal koeien in 2015.
Noorderling
Quote:
@buorman: Ik heet geen Wiebren, maar volgens mij hebben bep en klw niks met het toekennen van rechten van doen.

Zoals het nu lijkt krijg je rechten forfaitair toegewezen en mag je met de BEX aantonen dat je minder P produceert dan forfaitair en dus minder rechten nodig bent.

Zou mij niet onlogisch klinken wanneer je aantoont dat je meer P dan forfaitair produceert en hiermee ook rekent, dit als referentie mag nemen.

Door het hoge P gehalten in het ruwvoer is het bijna onmogelijk om een P voordeel te behalen met de BEX. Stikstof is wat eenvoudiger te sturen en hierop halen we een redelijk voordeel. Door de BEP wordt het BEX nadeel ruimschoots gecompenseert.

Alleen zijn we, wanneer we komende jaren een vergelijkbaar BEX resultaat halen ca 5-10% extra fosfaatrechten nodig dan forfaitair. Dat betekent dus eerst al 5-10% koeien inleveren en daarnaast zullen we bij uitbreiding ook nog eens 5-10% meer rechten nodig zijn per koe. Terwijl we afgelopen 3jaar netjes hebben aangetoond dat we meer P produceren dan forfaitair, het is niet eenmalige toevalstreffer.
Wiebren
Van BEP heb je een officiele beschikking van de overheid als je in de pilot zit, mag je optellen bij je plaatsingsruimte. Rechten worden forfaitair toegekend, met een BEX kun je niks irt referentieproductie.
+1
Twentsch Land
Heb ergens gelezen dat jongvee wat uitbesteedt was op 2 juli 2015 bij bv een buurman en dit ook geregistreerd staat bij het rvo de fosfaat rechten dan voor de buurman zijn. Als de buurman jaar rond de opfok doet kan ik dit goed begrijpen. Als het gaat om inscharing van ongeveer 1 mei tot 1 nov kan ik dit niet begrijpen. Rvo wil weten waar runderen verblijven en om die reden ben je verplicht ze op ubn van de inschaarder te zetten, wat niet wegneemt is dat je ze niet verkoopt en dus gewoon eigenaar bent van de runderen. Voor mij maakt het niet zo heel veel uit want ik heb maar een paar vaarzen uitgeschaard maar ken er ook wel wat waar het om behoorlijk wat gaat. Ken een veehouder die ongeveer 100 melkkoeien heeft en 50 stuks jongvee, 25 vaarzen schaart hij uit en die zijn goed voor ongeveer 440 kg fosfaat. Omdat de vaarzen het overige deel van het jaar bij hem zijn heeft hij zometeen 220 kg al tekort zonder de generieke korting. Zou het niet juist zijn om ieders de helft te geven van een fosfaat recht ? Lees ook nog hier ergens dat eigendommen niet zomaar mogen worden afgepakt !!!

Zou je hier een antwoord op willen geven wiebren of hier nog wat mee wordt gedaan en of dit juridisch zomaar kan om de rechten van een rund in eigendom helemaal te geven aan een inschaarder ?

Alvast bedankt.
Wiebren
Na een paar dolle dagen weer even wat inhalen.
De kwestie van inscharen/uitscharen staat op het lijstje van uitwerkingen. RVO-registratie wordt waarschijnlijk leidend bij toekennen van de rechten maar dit is wel een rare (heb je bij kippen en varkens niet). Qua eigendom is er ook veel variatie in het veld. Er zijn jongveeopfokkers met uitgebreide contracten, eigendomsbepalingen enz, er zijn er met alleen een mondelinge afspraak. Dan wordt het hopen dat de opfokker niet ineens geld ruikt. Staat wel op de lijst, nog geen Lingo
Twentsch Land
Bedankt voor beantwoorden.
Nick83
Daar gaan ze het nog behoorlijk moeilijk mee krijgen. Want zoals je zelf ook al zegt: er zijn allerlei constructies. Er zijn er die normaaluitscharen en weer inscharen, maar er zijn ook andere manieren...
Zoeiton2
Bij hoeveel kg p2o5 per ha ben je in of extensief???
m uut m
Dat ligt er aan wat de fosfaat toestand van de grond is en wat je er op verbouwd. Kijk maar na in je bemestingsplan.
Wiebren
Gaat om de vraag of je een fosfaatoverschot op bedrijfsniveau hebt. Bij ja, geen compensatie
MTSTAMMINGA
Had vorige jaar een fosfaat overschot
Heb ondertussen zoveel grond dat ik geen fosfaat overschoot meer heb

Wordt ik nu straks gekort als intensief of extensief
Nick83
@MTSTAMMINGA
Ja tuurlijk. Peildatum / jaar is 2015 en daarmee klaar.
MTSTAMMINGA
@Nick83
De grap zo wezen de produktie van 2014 nemen bij de aantalen van 02-07
Ben ik op papier ook weer extensief
Zoeiton2
Hoog en bijna alleen gras
m uut m
Dan heb je 80 kg ruimte minder is extensief
+1
Zoeiton2
thanx toch korten dus. Volslagen belachelijk dat ik van zo'n gewone veestapel nog moet gaan inleveren! Zag op faceboek een uitnodiging van Ki Samen. Daar hebben ze ineens 400 koeien met jongvee las ik ergens. Zo mogen we van de zomer naar onze eigen fosfaatrechten gaan kijken!!
+2
matt
Tel eerst je totale fosfaatproduktie,van je vee bij elkaar op,aanwezig op 2 juli
Vervolgens trek je daar de plaatsingsruimte ( grond opgegeven in gecombineerde opgave)
2015 vanaf.
Is dit 0 of minder,dan ben je extensief.
Frans1
Quote:
@matt: Tel eerst je totale fosfaatproduktie,van je vee bij elkaar op,aanwezig op 2 juliVervolgens trek je daar de plaatsingsruimte ( grond opgegeven in gecombineerde opgave)2015 vanaf.Is dit 0 of minder,dan ben je extensief.

Moeilijker dan dit is het echt niet,wat onze hooggeplaatste m ook beweert
m uut m
@Frans1
Ik ben niet hooggeplaatst en ik beweer ook niets anders
+1
m uut m
Volgens mij hebben ze al een tijdje 400 koeien.
Zoeiton2
Nee hoor zeker niet. Hoe gaat het met de melk die aan de kalveren gevoerd is. Mijn melkprodukties was / is hoger omdat een deel naar de kanlveren gaat. Hoe krijg ik die fosfaatrechten binnen?
+1
Frans1
Quote:
@Zoeiton2: . Hoe gaat het met de melk die aan de kalveren gevoerd is. Mijn melkprodukties was / is hoger omdat een deel naar de kanlveren gaat

En de biest en evt penicillinemelk. Als hier allemaal uitzonderingen en uitvluchten voor gemaakt worden krijgt iedereen straks rechten voor 10.000 kg melk gemiddeld. Gemiddelde afgeleverde liters en verder basta,wat een gezeik om die laatste kruimels
+1
meelezer10
Heb even in mijn pc van de robot zitten spieken. Kom op een 150 liter per koe aan gesapareerde melk. Om een klasse hoger te komen heb ik 200 kilo per koe nodig.

Maar voor iemande die de niet geleverde melk mee wil tellen moet wel zo flink zijn om dit in de toekomst ook te doen. En in het bemestingsplan dan ook even die liters vermelden.
Frans1
Quote:
@meelezer10: En in het bemestingsplan dan ook even die liters vermelden

Doet me denken aan voer/mest en fosfaatreferentie 😄
+1
Frans1
Quote:
@meelezer10: Om een klasse hoger te komen heb ik 200 kilo per koe nodig.

Zou dat @jan is hobbyboer zijn nieuwe computerklus zijn 😄
pieta
Ik zou van 1 april tot 1 april wel wat eerlijker vinden. Wij hebben in de eerste drie maanden behoorlijk wat aan de kalveren gevoerd ivm superheffing. Na 1 april zijn we de koeien naar behoefte gaan voeren en niet quotumgestuurd. Het zal overigens wel direct in de korting weer terug komen.
+4
jan is hobbyboer
Quote:
@Frans1: Zou dat @jan is hobbyboer zijn nieuwe computerklus zijn

Het enige wat Jan op het moment nog in de landbouw doet is een paar koeien melken en klein beetje onderhoud. Minder dan 10% van mijn computerinkomsten komen nog uit landbouw. Bevalt prima. Labeltjes printen voor schoenen en kledingbedrijven wereldwijd doen we op het moment.
Wiebren
Net als met de melkveefosfaatreferentie 2013, RVO maakt een berekening en daar kun je op reageren (met bijv kalvermelk). Daarna volgt vaststelling.
Komt allemaal nog uitgebreid langs, later
meelezer10
Wat is het nut van de niet geleverde melk mee te laten tellen voor de fosfaatreferentie?

Alle trukendozen zullen weer open gaan om zoveel mogelijk niet geleverde melk te claimen. Vervolgens wordt deze melk in de toekomst nooit meer opgegeven.
De brutaalste gaat het meeste claimen met als gevolg dat de generieke korting groter wordt. Diegene die dan weer braaf de werkelijkheid opgeeft is de weer de dupe.
Frans1
@meelezer1
Vind ik dus ook,gewoon datgene wat geleverd is en verder basta.
+1
Zoeiton2
@Frans1
Ja en ik vind van niet!!Fosfaat is geproduceerd en zal uitgekeerd moeten worden! Kan simpel aangetoond worden als er geen kalvermelkpoeder gekocht is staat al in de bex en in de boekhouding. Accountant kan dat simpel verklaren.
+1
Zoeiton2
! dingetje nog even. Na 2 juli waren veel mensen boos op hun LTO/Wiebren omdat ze zich verkeerd geinformeerd voelde. Immers de suggestie was gewekt dat je gerusd koeien weg kon doen.

Nu anderhalve week geleden moesten we van Wiebren een mest cheq invullen want immers we mochten niet over het quotum heen mesten of melken is het uiteindelijk gewoon. Ik had al een aantal koeien drachtig getest immers als heel NL zou gaan ruimen zouden de koeien flink onderuit gaan. Nu mag je geleidelijk aan ruimen. Maw wederom is de situatie totaal anders en leden die snel koeien weggedaan hebben zitten weer fout. Een club als lto is er toch ook om leden te INFORMEREN.
Todi
Zwabberende informatie kun je niet van eten.
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@Todi: Zwabberende informatie kun je niet van eten.

Doorsnee makelaar/handelaar stookt er zelfs de kachel van.
Frans1
Quote:
@Zoeiton2: Maw wederom is de situatie totaal anders en leden die snel koeien weggedaan hebben zitten weer fout

Als je slechte koeien geruimd hebt is je gemiddelde productiegestegen,dus meer fosfaat per aanwezige koe 😄
m uut m
Dat ging/gaat over de amvb je moet de dingen niet door elkaar halen.
matt
Onjuist
Zoeiton2
Ook hoor je vaak over jerseys. Hoe is het nu met de regelgeving omtrent dit ras bij zuivere jerseys en bij kruislingen?
arjan_kok
een koe moet 87 % jersey bloed hebben om voor jersey excretie in aanmerking te komen
Zoeiton2
Ja maar bij de bex had je, meen ik, ook nog normen voor halve jerseys. Is dat hier ook?
m uut m
Fosfaatrecht gaat naar productie met bijbehorende excretie. De jersey norm is ook niet forfaitair alleen in de bex
Zoeiton2
Dus? vette pech voor de jersey boeren? Minder kg melk minder p kotum? Je mag dus niet voor 100 mk 130 mk jersey gaan houden of 115 jersey kruislingen als ik het goed begrijp
+1
Frans1
Quote:
@Zoeiton2: Je mag dus niet voor 100 mk 130 mk jersey gaan houden of 115 jersey kruislingen als ik het goed begrijp

Als de melkgift maar genoeg daalt wel 😄
cs-agrar
ik heb ook een vraag bedacht, kan je er niet gewoon voor zorgen dat die zgn "bemestingsnormen en andere gerelateerde richtlijnen" van tafel gaan? Er moet bijv al fosfor bijgevoerd worden omdat koeien tekort krijgen, gewassen zit steeds minder in, ook aan uiteindelijke voedingswaarden, in sloten en meren is steeds minder leven, walkanten zakken daardoor uit, en steeds minder vis (aldus de vissers) Volgens mij is men de natuur meer aan het verne#ken dan daadwerkelijk helpen.
Men is meer bezig met allerlei poppetjes bezighouden en problemen verzinnen dan daadwerkelijk problemen oplossen.
Als al die stropdassen nu eens op ganzenjacht gingen, of een kanaal groeven door de sahara, dan voegen ze misschien nog iets toe.
foodlog.nl/artikel/…
Als je dat voor elkaar krijgt kan er nog wel eens een leuke beloning beschikbaar gesteld worden door agrarisch nederland
Nick83
Quote:
@cs-agrar: Als al die stropdassen nu eens op ganzenjacht gingen, of een kanaal groeven door de sahara, dan voegen ze misschien nog iets toe.

Ja 😃 dan worden we allemaal lid van de LTO 😃
Titus de Wolff
Wiebren,

Bedrijven krijgen een hoeveelheid fosfaatrechten
toegekend die gelijk staat aan het aantal gehouden stuks melkvee op 2 juli 2015
– de datum waarop de introductie van het fosfaatrechtenstelsel aan uw Kamer is
aangekondigd – en de op de gemiddelde melkproductie per koe gebaseerde
forfaitaire fosfaatexcretie die volgt uit de Meststoffenwet (bijlage D bij de
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet).

is het aantal koeien van Nederlands gemiddelde melkproduktie nu het recht?
of is het aantal koeien x bedrijfsmelkproduktie straks het recht?
de hoef
Quote:
@Titus de Wolff: of is het aantal koeien x bedrijfsmelkproduktie straks het recht?

deze waarschijnlijk
Wiebren
Klopt, die laatste. Zo wordt nu ook per bedrijf jaarlijks de fosfaatproductie berekend
Titus de Wolff
Het dubbeldoeltype dus maar wat blijven knuffelen.
spotmelker
@ Titus de Wolff Ook die andere rassen kunnen dat.
tse2.mm.bing.net/th/…
Eddie v
Nemen ze dan de melkproductie gegevens over van de melkcontrole of de geleverde melk aan de fabriek ?
Wiebren
Melkleveranties aan de fabriek (jaar) gedeeld door aantal melkkoeien
brabo
@Wiebren
er zal toch wel weer een bezwaar mogelijkheid komen als je aan kunt tonen dat je meer hebt gemolken dan geleverd aan de fabriek neem ik aan?
de hoef
@Wiebren
aantal op 2 juli
of gem aantal 2015
+1
Wiebren
@de hoef
Welk jaar is nog niet bekend.

@brabo Denk het wel, ik verwacht eenzelfde procedure als met de melkveefosfaatreferentie 2013
meelezer10
Quote:
@brabo: zal toch wel weer een bezwaar mogelijkheid komen als je aan kunt tonen dat je meer hebt gemolken dan geleverd aan de fabriek neem ik aan?

Ja laten we met zijn alle lekker aantonen dat we een paar % meer melk hebben gemolken dan aan de fabriek geleverd. Worden we aan de ander kant gewoon 2 % harder gekort.

kunnen we per saldo minder melk leveren. Is natuurlijk wel goed voor de melkprijs.
Titus de Wolff
@Wiebren
@brabo Denk het wel, ik verwacht eenzelfde procedure als met de melkveefosfaatreferentie 2013

In tegenstelling tot melkquotum kunnen ze dit gelukkig lang zo goed niet dicht timmeren. We blijven ondernemen. 😄
jg
@Wiebren
Dat wordt dus overal naar net een hogere forfaitaire fosfaat produktie toegerekend . Wel ca 1,5 % extra fosfaatrechten per aanwezige koe . Hogere generieke korting.
de hoef
Quote:
@Wiebren: Welk jaar is nog niet bekend.

als het 2015 word worden wij lto lid
familie pelle
@de hoef
Pfff, en als het 2009 wordt worden wij lid.
jan w
Als je ziet welke vragen hier allemaal geopperd worden, dan zie ik het nog niet zo 1,2,3 zitten dat we zo fosfaatrechten hebben. Ze gaan er in Den Haag ook nog wel een poosje over stoeien.
Noorderling
SGP moppert wat om achterban tevreden te houden en de rest van de partijen kan ze die paar boertjes die nog over zijn in NL maar weinig schelen.
Daar gaat echt geen kabinetscrisis door ontstaan.
jan w
Waren er niet bij de invoering van het melkquotum bijna 1 miljoen koeien meer?
Tommie1
Telt voor de wet melkveehouderij (grondgebondenheid) Bex mee of niet?
m uut m
Hallo Wiebren,
Zijn hobbyboeren met bijvoorbeeld 2 koeien vrijgesteld van fosfaat rechten
buorman
Weet niet hoe jij bij deze vraag komt, maar ik dacht vandaag ook in die richting toen ik iemand met een paar dexter koeien koeien voorbij reed.
Het is voor deze mensen [voor wat er nu bekend is] te hopen dat ze op 2 juli in verhouding veel koekalveren en pinken hadden, terwijl ze meestal liever stieren hebben.
+1
de hoef
is toch geen melkvee
buorman
Vrouwelijk jv valt allemaal in de dier categorieën 101 en 102, ongeacht of dit voor melkvee of vleesvee is, mits ze zelf geen eigen categoriecode hebben zoals vleeskalveren en vleesstieren
de hoef
@buormaner staat twee koeien toch
m uut m
@de hoef
Zal iets duidelijker zijn. Een kennis van mij heeft 2 blaarkop koeien die elk jaar een kalfje krijgen. De kalfjes verkoopt hij als ze een jaar oud zijn. Moet je dan ook fosfaatrechten hebben. Hij had vorig jaar 2 stierkalfjes.
+1
buorman
@m uut m
Overduidelijk een 'knelgeval' 😃
+1
Wiebren
Staat wel op het lijstje 'nog te doen': een ondergrens
+1
MTSTAMMINGA
Als je geen bedrijftoeslag ontvangt omdat je hoofd inkomen niet de boerderij is Hoef je ook geen fosfaat rechten en mestboekhouding te hebben 😞 😄 😃
meelezer10
@MTSTAMMINGA
Dan stop ik maar met bedrijftoeslag aanvragen. Kan ik mijn betalingsrechten en fosfaatrechten mooi verkopen.
buorman
@MTSTAMMINGA
Past deze mss ook wel bij lage melkprijzen;
veeteelt.nl/huisvesting/video/…
MTSTAMMINGA
Quote:
@meelezer10: Kan ik mijn betalingsrechten en fosfaatrechten mooi verkopen.

En de grond kun je mooi verhuren voor mestplaatsing 😄
+1
weurding
Quote:
@meelezer10: Kan ik mijn betalingsrechten en fosfaatrechten mooi verkopen.

beetje meer handel hier en het gaat ook lukken.... 😄
+2
jan is hobbyboer
Quote:
@MTSTAMMINGA: Als je geen bedrijftoeslag ontvangt omdat je hoofd inkomen niet de boerderij is Hoef je ook geen fosfaat rechten en mestboekhouding te hebben

Was jij maar staatsecretaris van Landbouw Karst.
Jannus
Dit type koeien valt niet onder de categorie 100,101 of 102 van de mestwet,denk zelf in 120 en die vallen erbuiten.

Zelf denk ik dat als er een regel komt de kalveren langer bij de koe te houden dat je mag zeggen dat je zoogkoeien melkt en dat is dan ook weer cat 120 😉
Titus de Wolff
Wiebren,

In hoeverre kan een sluitend contrôlesysteem voor de juiste invoering en uitwerking van de resultaten in de software worden bereikt?
En kan om nare verrassingen met hoge boetes te voorkomen, een systeem worden opgezet dat alle ingevoerde resultaten binnen een jaar met een contrôle beoordeeld zijn?
In hoeverre kunnen we een systeem met rare steekproefcontrôles, jaren later, voorkomen?
Wiebren
Ik begrijp je vraag niet helemaal Titus, gaat het over betalingsrechten (toeslagrechten) of over fosfaatrechten ?
Titus de Wolff
Dat gaat over de fosfaatrechten en de uitwerking daar van. Het is meer een advies dan een vraag, de gecompliceerdheid gaat mij zorgen baren.
hans1980
@Titus de Wolff
melkquotering was beter te handhaven
+1
Wiebren
@Titus de Wolff daar heb je gelijk in, het is ook veel te complex geworden. Dat systeem om het goed bij te houden zou de Centrale Kringloopwijzer kunnen zijn. Niet voor controle door de overheid trouwens. CRV Mineraal levert voor de verantwoording de nodige gegevens. Minstens even groot probleem als de gegevensbank is het feit dat de meeste boeren zelf niet aan de mestboekhouding rekenen maar daar iemand voor inschakelen.
+2
hans1980
@Wiebren
klopt er zijn er velen die de hele mest gebeuren overlaten aan derden accountants voorlichters of zoals in zuiden hele mik opsturen naar exlan.
Maken deze partijen fouten dan ben je toch zelf verantwoordelijk

wat gaan boetes worden 10.000-100.000 of meer??
gaan contoleurs meerdere jaren contoleren?
ook in financieele boekhouding?
controleren ze ook fysiek , rondje erf?
Coen
@Wiebren , KLW laten invullen door derden maakt je afhankelijk, hoe integer zijn die lieden ?
+1
hookwood
Quote:
@Wiebren: Minstens even groot probleem als de gegevensbank is het feit dat de meeste boeren zelf niet aan de mestboekhouding rekenen maar daar iemand voor inschakelen.

Er aan laten rekenen is één ding, als je niet weet hoe het systeem werkt lijkt het me ook lastig om binnen het bedrijf te optimaliseren.
+2
Jannus
Quote:
@hans1980: Maken deze partijen fouten dan ben je toch zelf verantwoordelijk

Ze rekenen voor je bedrijf en dient het te controleren met wat jezelf van je bedrijf weet,niet meer dan normaal.

Zelf heb ik het omgedraaid uit het minas tijdperk door zelf met de gegevens te rekenen en dat vervolgens te laten controleren door mijn accountant,dit resulteerd in he feitdat je zelf beter kijk hebt op wat je doet en daar naar de toekomst mee ook aan het werk kan
Jetze
Beste Wiebren,

Ik heb een vraag naar aanleiding van het volgende artikel.
( boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/… )

Onderin dit artikel staat vermeld dat extensieve bedrijven per 1 januari 2017 extra rechten krijgen toebedeeld, en alle bedrijven per 1 januari 2018 worden gekort. En dat naar alle waarschijnlijkheid de korting volledig wordt gecompenseerd. Zou dit betekenen dat extensieve bedrijven in 2017 4-8%(afhankelijk van kortingspercentage) meer vee kan houden dan het aantal wat ze op 2 juli 2015 aanwezig hadden?
Het vee moet dan in 2018 wel weg of er moeten extra rechten worden aangekocht.

En daarnaast, stel je koopt fosfaatrechten in 2017, over deze rechten wordt 10% gekort vanwege handel. In 2018 wordt de generieke korting bekend gemaakt, wordt er dan nogmaals over deze aangekochte rechten 4-8% gekort dus in totaal 14-18%?

Ik snap dat bij jullie ook niet alles duidelijk is en er nog veel losse eindjes zijn, maar jullie zitten dichter bij het 'vuur' dus mogelijk is hier duidelijkheid over.
Wiebren
@Jetze als extensieve bedrijven 1 januari 2017 extra rechten krijgen toebedeeld, en alle bedrijven per 1 januari 2018 worden gekort. En dat naar alle waarschijnlijkheid de korting volledig wordt gecompenseerd. Zou dit betekenen dat extensieve bedrijven in 2017 4-8%(afhankelijk van kortingspercentage) meer vee kan houden dan het aantal wat ze op 2 juli 2015 aanwezig hadden?

Afhankelijk van hoe er uitgedeeld wordt zou dat misschien wel kunnen inderdaad

En daarnaast, stel je koopt fosfaatrechten in 2017, over deze rechten wordt 10% gekort vanwege handel. In 2018 wordt de generieke korting bekend gemaakt, wordt er dan nogmaals over deze aangekochte rechten 4-8% gekort dus in totaal 14-18%?

Nee, er wordt gekort over de rechten obv 2 juli
pieta
Hoe werkt dat dan. Degene die de rechten heeft vanwege 2 juli vee heeft ze allemaal verkocht. Bij overdracht gaat er 10% af en dan komt de overheid nog eens met de generieke korting. De een heeft geen rechten meer en kun je dan niet korten en de koper ga je niet korten over de aangekochte rechten zeg je.
meelezer10
@pieta
zoals ik de brief gelezen heb gaan ze op 1juli 2017 kijken hoeveel rechten er zijn. aan de hand daarvan bepalen ze het kortingspercentage. Dit percentage wordt op 1 jan 2018 gekort.
jan is hobbyboer
Quote:
@meelezer10: zoals ik de brief gelezen heb gaan ze op 1juli 2017 kijken hoeveel rechten er zijn. aan de hand daarvan bepalen ze het kortingspercentage. Dit percentage wordt op 1 jan 2018 gekort.

Ik zou me de komende 2 jaar over iets anders druk maken, wat kan jouw die stomme rechten schelen, als je er niet genoeg hebt in 2018 koop je er een paar bij, veel gaan die dingen echt niet kosten. Genoeg aanbod door de vele stoppers en een melkprijs die geen doldwaze investeringen meer veroorloofd, dat zal tegen die tijd bij de meeste boeren ook wel doorgedrongen zijn (al dan niet na het bellen van de bank voor weer een kredietverhogingkje).
de hoef
@meelezer10
zoals ik het begreep ,krijg je 1-1-17 je rechten 1-7-17 de korting en tot 1-1-18 heb je de kans om het op orde te krijgen ,en gaan ze in
+1
Nick83
@de hoef
Volgens mij gaan ze 1-1-17 al in, alleen dan eerst nog zonder korting. Die korting gaat er 1-1-18 vanaf. Hoeveel da is word wellicht 1-7-17 bekend. Mag ik hopen tenminste... Dan hebben we nog een paar maandjes de tijd om dr aan te wennen...
meelezer10
Ik doelde de meer op de berekening. Op 1-7-17 wordt bepaald hoeveel rechten er zijn. Dit is dan inclusief de extra rechten die de extensieve hebben gekregen en inclusief de knel rechten. Ook de 10% van de tot dan verhandelde rechten worden in de berekening meegenomen.

Dan is de berekening simpel je hebt zoveel uitgegeven rechten. je weet wat het plafpond is dus kortingspercentage is zo uitgerekend.

Moeten natuurlijk wel alle rechtzaken afgehandeld zijn en dat gaat natuurlijk nooit lukken.
+1
de hoef
@meelezer10
dan zijn wij het alle drie eens
+1
jan is hobbyboer
Quote:
@de hoef: dan zijn wij het alle drie eens

wat saai
de hoef
Quote:
@jan is hobbyboer: wat saai

dit was makkelijker dan met jou op 1 lijn komen
zit je al in de buurt met je werk dat we is effe bij kunnen kletsen
meelezer10
@de hoef
Wil je al een voorschot op de fosfaatrechten die jan straks een keer gaat verkopen. 😄
+1
de hoef
@meelezer10
jan zal er nog wel bij moeten kopen
+1
meelezer10
@de hoef
je begrijpt me donders goed.
jan is hobbyboer
Quote:
@de hoef: zit je al in de buurt met je werk dat we is effe bij kunnen kletsen

Ik zit in buurt van Doetinchem, en heel veel tijd om te kletsen heb ik op het moment ook niet, heb weer eens behoorlijk wat werk op m'n hals gehaald, moet straks ook nog even computeren. Altijd lullig als werk en hobby door elkaar lopen. Maak je een gelukkig, maar wel druk mens.
+1
jan is hobbyboer
Quote:
@de hoef: jan zal er nog wel bij moeten kopen

Het mooie van jan z'n leven als boer is dat ie vooral niets moet. We zien wel wat er gaat gebeuren, misschien melk ik er volgend jaar wel 25, misschien maar 10. Voorlopig ben ik blij dat het zonnetje schijnt en dat de koeien weer dag en nacht naar buiten kunnen (met bijvoeding hoor, voordat iedereen weer in de stress schiet). Ze staan toch weer rond de 14 uur per dag buiten, dat lijkt er weer op. Besteed ik m'n tijd liever aan dan aan die stomme fosfaatrechten en ander administratief geneuzel.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden lto en topics geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!