Opgericht door frans vollenbroek, de broer van... jawel johan vollenbroek

€ADVOCAAT VAN DE AARDE’ STEUNT JURIDISCHE NATUUR- EN MILIEUSTRIJD MET KENNIS EN GELD

Recent is de stichting Advocaat van de Aarde in het leven geroepen om andere milieu- en natuurorganisaties financieel en inhoudelijk te ondersteunen bij rechtszaken tegen de overheid in het kader van de naleving van bestaande wetgeving.
De stichting werd opgericht door Frans Vollenbroek, wiens broer Johan voorzitter is van Mobilisation for the Environment (MOB), de organisatie die onder meer de Programmatische Aanpak Stikstof van tafel kreeg bij de Raad van State. Bestuurslid is ook biologe Margot Ribberink, die landelijke bekendheid verwierf als tv-weervrouw. De initiatiefnemers zien een veelvoud aan redenen voor het nieuwe vehikel.

Nood
Ten eerste heerst er een noodtoestand, aldus de initiatiefnemers. “Het gaat niet goed met het klimaat. Als we de komende jaren de uitstoot van broeikasgassen niet drastisch beperken, overschrijden we binnen 10 jaar de afgesproken 1.5 graad opwarming uit het Parijs-Akkoord.” De hollend achteruitgaande biodiversiteit is eveneens een majeure bron van zorg.

Overheid
In de tweede plaats zou de overheid het laten afweten: milieuwetgeving, zowel landelijk als decentraal, wordt matig nageleefd. Bezuinigingen in het verleden hebben ervoor gezorgd dat toezichthouders niet bij machte zijn hun controle uit te voeren en mensen en middelen tekortkomen. Tegelijkertijd overtreedt de bedrijfswereld systematisch de regelgeving door te vervuilen zonder de vereiste natuur- of milieuvergunningen. Advocaat van de Aarde noemt als voorbeelden Schiphol, Tata Steel en de Amercentrale.

Politiek rechter
De politiek laat het ondertussen afweten, betoogt AvdA. De Staat ging, internationale verplichtingen ten spijt, in hoger beroep gegaan in de Urgenda-zaak en minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie) zet zijn vraagtekens bij Europese natuurdoelen. “Er gaapt dus een enorme kloof tussen ambitie en actie.” Aan de rechter is het dan vervolgens weer om die kloof te overbruggen, wanneer burgers (al dan niet vertegenwoordigd door belangenorganisaties) het bestuur de rechtszaal in slepen.

Kennis en geld
Advocaat van de Aarde werpt zich daarom op als medestander van burgers en organisaties om de juridische strijd te strijden. Als kennisbank en als platform voor fondsenwerving om de gerechtelijke procedures te bekostigen. “Daarmee nemen wij drempels weg en dragen wij bij aan de bestendigheid van deze organisaties.” De stichting zal zelf geen processen aanspannen maar louter ondersteunen. De voornaamste partner is vooralsnog MOB, maar ook is er samenwerking met Meten=Weten, Werkgroep Behoud de Peel en Pesticide Action Network Netherlands.

Deel dit topic

Reacties

+3
de jonge
En waar staat mebrouw ribberink voor? och een voedsel transitie, hoe toevallig he, de mob de staat,mevr ribberink... .. google.com/url/…
de jonge
@de jonge klimaatspychologie heeft ze gestudeerd..De hamvraag is hoe?
“Iedereen moet op zijn eigen manier met het klimaat in de weer zijn. En met kleine stapjes beginnen. Ik ben zelf begonnen met mijn eetpatroon. Ik ben vegetarisch gaan eten en eet nu ook minder zuivel en eieren, omdat dat heel belastend is voor het klimaat. Mij kost dat geen enkele moeite, maar iemand die graag vlees eet, zou eens kunnen beginnen met één dag in de week geen vlees te eten. Ik ben ervan overtuigd dat we alleen zonder vooroordelen en met een positieve boodschap het menselijk gedrag kunnen beïnvloeden. Daarom ben ik ook klimaatpsychologie gaan studeren.”
+1
-Jan-
Quote Reactie van @de jonge:
Ik ben zelf begonnen met mijn eetpatroon. Ik ben vegetarisch gaan eten en eet nu ook minder zuivel en eieren, omdat dat heel belastend is voor het klimaat.

Als ze stoppen met eten lost dat veel problemen op
+1
de Tank
@de jonge "Ik ben ervan overtuigd dat we alleen zonder vooroordelen "

Zucht...
+1
hypotheekboer
Het geld klotst daar bij de gebroeders zeker tegen de plinten, nu ook weer met die rechtszaak tegen de yoghurtfabriek in Hoogeveen. Heeft hun vader ooit de boerderij verkocht als startkapitaal @Bennie Stevelink ?
duitser
@hypotheekboer geloof dat een neefje het verder doet. Koeien zijn weg en dacht dat ze jongvee opfok doen
+1
Jawis
Ik lees dat frans geld in gaat zamelen voor johan, en dan kan frans ook op de loonlijst bij mob. En dan lekker vreten uit de ruif vol met subsidie en dan ook donaties....
+1
DeOldeBoer
Als je Volkenbroek heet, ben je vroeger waarschijnlijk veel gepest om je naam. Bij Frans en Johan zit de geestelijke frustratie zo diep, dat ze de rest van hun leven de samenleving terug willen pesten.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's landbouw , controle , broeikasgas , stikstof , biodiversiteit , regelgeving , overheid , uitstoot , politiek en johan vollenbroek geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
9
DEELNEMERS
8
WEERGAVES
3.120