Groen1


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
198
Volgers
0

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 7u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

Advertentie


25 Sep 2017

Bas Eickhout (GL): Consumenten moeten de échte prijs van groente, melk en vlees gaan betalen

Niet de boer, maar de rol van de consument zal doorslaggevend zijn voor een nieuw, duurzaam Europees landbouwbeleid, zegt klimaatwetenschapper en Europarlementariër Bas Eickhout (GL).

trouw.nl/groen/…

11 reacties

22 Sep 2017

ZuivelNL bestaat 4 jaar

ZuivelNL bestaat vier jaar en groeit steeds verder qua taken en in personeel. De begroting groeide van € 10 miljoen in 2015 naar € 40 miljoen in 2017. ZuivelNL groeide tot vijftien vaste medewerkers.

ZuivelNL voert taken uit in opdracht van het ministerie van EZ. In 2016 overzag het de betaling van € 10 miljoen voor verduurzaming van de melkveehouderij, dit jaar overziet het een € 25 miljoen kostend programma voor het fosfaatreductieplan 2017. Hiervoor is de contributie voor boeren verhoogd van 5 cent naar 18 cent per 100 kilo melk. Mogelijk dat de begroting volgend jaar weer teruggaat naar de ‘normale’ omvang van zo’n € 15 miljoen, maar er kunnen ook nieuwe taken bijkomen.

ZuivelNL is opgericht om de taken uit te voeren die de overheid niet hoeft of wil uitvoeren, maar die het bedrijfsleven wel nodig vindt, zoals op gebied van diergezondheid, innovatie, duurzaamheid en voedselveiligheid.

Meestal zijn het zaken waarover in de sector een grote eensgezindheid bestaat, soms zijn het omstredenere zaken, zoals de opzet van een (mogelijk wettelijk erkende en verplichte) KLW. ZuivelNL heeft al miljoenen uitgetrokken voor bouw en onderhoud van een database hiervoor. Gegevens komen deels van aangesloten partijen, deels van RVO.nl. De uitvoering van het fosfaatreductieplan was overigens ook niet geheel onomstreden.

"ZuivelNL is primair een faciliterende organisatie. We richten ons, in opdracht van de leden, LTO, de NMV en de NZO, op zaken die breed gedragen worden en voor de gehele sector van belang zijn. Een groot deel van de communicatie verloopt via de leden. De informatievoorziening over de fosfaatreductieregeling verloopt bijvoorbeeld grotendeels via de zuivelindustrie.”

Dat we ook uitvoerend werk voor het ministerie van EZ zouden gaan doen, zoals met de steunregeling voor de melkveehouderij en de fosfaatregeling, was niet ingecalculeerd.” “Het was op verzoek van de leden en het zou zomaar weer kunnen gebeuren. “Dat was ook wel een zeer wonderlijk model en hopelijk geen mal voor toekomstige taken. En wat taakafbakening betreft: dit jaar werken we mee aan het fosfaatreductieplan – als noodoplossing, gezien het grote belang van het behoud van de derogatie. Volgend jaar is de overheid weer aan zet.”

Staat ZuivelNL open voor meer leden?
"Ja."

Ook voor de DBB?
“Ja, als ze een lidmaatschapsverzoek zouden indienen. Maar ze hebben dat nooit gedaan.”

Hoe bedoelt u? De DDB stelt steeds dat ze geen lid mochten worden.
“Wij hebben geen formeel verzoek tot lidmaatschap ontvangen. Als dat zou komen, moeten de zittende leden er zich natuurlijk wel over uitspreken.”

Ze zouden wel kunnen kwalificeren?
“Ik denk het wel. Leden moeten algemeen belangenbehartigende organisaties zijn en voldoende representatief. Voor partners zijn de criteria veel ruimer.”

boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/…

4 reacties

18 Sep 2017

Landbouwgrond dreigt uitgeput te raken

Veel landbouwgronden raken uitgeput door een tekort aan mineralen. Het probleem wordt breed onderschat omdat er niet naar wordt gekeken, stelt Bert Carpay na afloop van het zogeheten steenmeelproject in de Gronings-Drentse Veenkoloniën. De uitputting van mineralen – bepaalde zand- en kleideeltjes – in de Nederlandse bodem zou een grote zorg voor de landbouw moeten zijn. Ook de consument zou zich zorgen maken als deze op de hoogte was van het verlies aan voedingswaarde van veel van ons dagelijks voedsel, vertelt Bert Carpay van het gelijknamige adviesbureau in Huissen. ,,Wat niet meer aan nutriënten en sporenelementen in de bodem zit, zit ook niet in het voer voor dieren en niet in voedsel voor menselijke consumptie.’’

Steenmeel
Afgelopen jaar heeft Carpay met financiering van LTO Noord Fondsen bij twee bedrijven op vier percelen onderzoek laten doen naar het effect van steenmeel – gemalen vulkanische gesteente dat nagenoeg alle (sporen-)elementen bevat die gewassen, dieren en mensen nodig hebben – op de opbrengst en de kwaliteit van het gewas. Daarbij verbaasde het hem dat de onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR), die het onderzoek monitorden, geen enkele kennis van mineralogie hebben. ,,In ieder geval gebruiken ze die kennis niet.’’ De mineralen in onze bodem zijn aangevoerd door overstromende rivieren of door verpulvering van rotsen tijdens ijstijden. Onderzoek leert dat de mineralenvoorraad langzaam maar zeker uitgeput raakt. „Verlies aan humus, het ontstaan van tekorten aan sporenelementen en structuurverlies zijn belangrijke signalen die direct gerelateerd zijn aan het verdwijnen van mineralen uit de bodem. Deze problemen zullen verergeren als maatregelen uitblijven”, schrijft Carpay in zijn onderzoeksverslag aan LTO Noord. Hij roept WUR daarin op hier aandacht aan te schenken. ,,Niets doen is ronduit schadelijk voor de landbouw.’’

Nieuw agrarisch systeem
De daling van het mineralengehalte is deels het gevolg van het natuurlijke proces van verwering. De hoge productiviteit die de landbouw nastreeft, eist echter ook zijn tol. De afbraak is versneld door verzuring van de bodem door het gebruik van kunstmest en drijfmest en in het algemeen door de verbranding van fossiele brandstoffen, aldus Carpay. Met gangbare meststoffen kan de mineralogische schade niet worden hersteld, stelt hij. Carpay: ,,Nieuwe inzichten op wetenschappelijk gebied tonen aan dat we aan de vooravond staan van een nieuw agrarisch systeem.’’ Het toevoegen van steenmeel behoort tot de nieuwe werkwijze om de bodem te verbeteren. De samenstelling van steenmeel verschilt per mijngebied. Daardoor is hun werking in de bodem verschillend en laten de diverse steenmeelproducten verschillende resultaten zien.

Verschil van inzicht
Die constatering heeft geleid tot verschil van inzicht met WUR bij de monitoring van de vier percelen. ,,De onderzoekers van de WUR hebben alle resultaten op een hoop gegooid terwijl het geheel verschillende producten zijn. Alsof je het opbrengen van stikstofkunstmest en kaliumkunstmest als dezelfde behandeling beschouwt. Door die middeling laat WUR zien dat ze de functie en werking van steenmeel (nog) niet begrijpen. Ik vind dit schokkend’’, aldus Carpay, ,,omdat het de landbouw schaadt.’’ Het voor de regio meest geschikte steenmeel biedt zicht op een hogere opbrengst en een hogere kwaliteit, aldus Carpay. ,,Het zetmeelgehalte in aardappelen op de proefvelden is hoger, de planten zijn sterker en minder gevoelig voor droogte en ziektes. Daardoor zijn op termijn minder chemische bestrijdingsmiddelen nodig. Zodra het bodembeheer is geoptimaliseerd op het gebied van mineralogie en bodemleven wegen de extra inkomsten ruimschoots op tegen de kosten van duurzaam bodembeheer.’’ Alhoewel gefinancierd met landbouwgeld is het de vraag of en hoe de sector dit onderwerp zal oppakken. LTO Noord heeft toegezegd het verslag aan alle relevante vakgroepen toe te zenden. ,,Het is afwachten of het daadwerkelijk op de agenda komt.’’

Verzet
Carpay rekent niet meteen op applaus. Om ander bodembeheer te realiseren, zullen wetenschappers moeten toegeven dat ze lange tijd een belangrijk aspect van de bodemvruchtbaarheid over het hoofd hebben gezien. Ook verwacht hij verzet uit de kunstmest- en kalkindustrie omdat zij de vraag naar hun producten zullen zien teruglopen. De proef in de Veenkoloniën was kleinschalig. Carpay hoopt dat er een grootschaliger onderzoek naar de toepassing van steenmeel komt dat de landbouw zal overtuigen dat het anders en beter kan.

dvhn.nl/economie/…

14 reacties


Nieuwe hetze, Stickeren tegen bio-industrie met Lubach

Stickeren tegen bio-industrie met Lubach
Liefhebbers kunnen 'stickeren' tegen dieronvriendelijk vlees. Arjan Lubach lanceerde zondagavond tijdens het VPRO-programma Zondag een stickeractie. Via de website www.slechterleven.nl kan een vel stickers besteld worden met een zogenoemd 'Slechter leven-keurmerk'. De stickers kunnen geplakt worden op vlees van dieren die een slecht leven hebben gehad. ad.nl/show/…

39 reacties


Tom Dekker in actie na 'gezeik' in de media

'Ik ben laaiend als boer ...', zo begint schapenhouder Tom Dekker uit Nijeveen zijn Facebookbericht. Dekker is het niet eens met Natuur & Milieu dat 40 procent van de veehouderij weg moet uit Nederland. Zijn reactie op Facebook werd bijna duizend keer gedeeld. 'Ik erger mij helemaal kapot aan deze bureaucratie' vervolgt Dekker zijn verhaal op Facebook. 'Ik ben hier zo ontzettend kwaad over, dat deze propaganda iedere keer weer op deze eenzijdige manier de media in wordt geslingerd. nieuweoogst.nu/nieuws/2017/…

4 reacties

16 Sep 2017

Melkveehouder Koot doet vandaag in Utrecht mee aan een actie van Milieudefensie voor ‘eerlijke melk’.

Melkveehouder Johan Koot doet vandaag in Utrecht mee aan een actie van Milieudefensie voor ‘eerlijke melk’. Boeren moeten milieuorganisaties niet als vijand zien, vindt hij.

Als boer Johan Koot in Koudekerk aan den Rijn zijn land in loopt, ziet hij aan de horizon de skyline van Leiden. Dobermann Ezra rolt tevreden door het natte gras. Koot (staart in het haar, shagje in de mondhoek) monstert zijn koeien. Die kleine rode is mak als altijd, en die grote zwarte daar gaat straks naar binnen, want ze kan elke dag kalven. Deze zaterdag is Koot een paar uur weg van de koeien. In de binnenstad van Utrecht neemt hij plaats in een callcenter dat actiegroep Milieudefensie op straat inricht. Een groep boeren en burgers zal per telefoon supermarkten bestoken met de eis dat die meer ‘eerlijke melk’ in de schappen gaan leggen. Dat is melk waarvoor de boer een prijs krijgt, die hem in staat stelt op een duurzame én winstgevende wijze te produceren.

“Duurzaam is nogal een modewoord”, relativeert Johan Koot. “Iedereen verstaat er wat anders onder. Voor het publiek betekent het dat de koeien in de wei lopen en dat het boerenlandschap mooi blijft. Daar wil ik als boer zeker aan meewerken, als ik er het geld voor heb.”

In een maatschap met zijn vader houdt Koot 75 melkkoeien. De melkprijs zit in de lift, weet hij. “FrieslandCampina geeft boeren in september ongeveer 40 cent voor een kilo melk. Dat was een jaar geleden nog 26 cent. Nu kan ik dus de gaten dichten die er vorig jaar zijn ontstaan. Maar over een tijdje gaat de prijs weer dalen, zo gaat het altijd. Daarom is het nodig dat de supermarkten structureel meer gaan betalen voor de melk die de boeren leveren. Ik snap dat het een lange keten is van boer naar supermarkt, en dat iedereen een boterham wil verdienen, maar ik heb het idee dat de topmannen de dikste boterham eten en de boeren de dunste.”

43 cent per kilo
Milieudefensie roept supermarkten op minimaal 43 cent per kilo melk te betalen. Dat zou de boer in staat stellen net iets extra’s te doen voor hun dieren en het landschap. “Ik ben echt geen milieufreak”, zegt Koot. “Maar voordat ik ga maaien loop ik wel altijd eerst even door het land om te kijken waar de vogelnesten zitten. En de begroeiing langs de akkerranden laat ik zo lang mogelijk staan, zodat vogels daar beschutting hebben.” Met wat meer inkomsten, zegt Koot, zou hij vogelliefhebbers een paar euro kunnen bieden om voor hem door het weiland te lopen en dan met paaltjes te markeren waar hij weg moet blijven met de maaimachine. “Of ik zou de akkerranden kunnen inzaaien met een kruidenrijk mengsel.” Maar ook dan nog, waarschuwt hij, is het de vraag of de jonge vogels veilig zijn voor de ooievaars die hier in de polder vrij veel voorkomen. “Maar in ieder geval heb ik er als boer dan alles aan gedaan.”

Onder collega-boeren, heeft Koot gemerkt, roept de ‘eerlijke melk’-actie van Milieudefensie de vraag op of het werkelijk te doen is om het belang van de boer of vooral om zelf aandacht te genereren en donateurs te werven. “Kijk”, peinst Koot, “ik ben natuurlijk het soort boer dat Milieudefensie graag ziet: niet zoveel koeien, voldoende eigen grond voor de mest. Als je een intensieve boer bent, denk je er misschien anders over, maar voor mij is Milieudefensie niet de vijand. Je hoeft het niet in alles met elkaar eens te zijn, maar op sommige punten kun je elkaar ook helpen. Ik vind niet dat ik mij voor hun karretje laat spannen. Ik ga daar in Utrecht zitten te bellen omdat het misschien iets uithaalt. Nee, niet dat bellen zelf, dat heeft geen concreet effect. Het gaat erom dat we moeten proberen de publieke opinie mee te krijgen. Als het publiek de supermarkten gaat aanspreken, gaat voor mij als grondgebonden boer de melkprijs misschien wel omhoog. Dat zou lekker zijn. Voor mijzelf en voor de biodiversiteit. Als dat lukt, heiligt het doel de middelen.”

Koot draait zich om en wandelt weer naar de boerderij. Al lopend raapt hij een steentje op en werpt dat weg – de Dobermann spurt erachteraan. Of hij eigenlijk wel tijd heeft om de koeien op zaterdagochtend alleen te laten? “Die paar uur wel hoor. Kijk, in mijn eentje zal het niet lukken de supermarkten over de streep te trekken. Als het door een actie met anderen samen wel lukt om een hogere prijs te krijgen, wordt dit mijn best betaalde zaterdag ooit.”

WAT WIL MILIEUDEFENSIE?
Milieudefensie wil dat supermarkten 43 cent per ingekochte liter melk betalen. Door die hogere prijs kunnen boeren aan vier eisen van Milieudefensie voldoen: de koeien lopen 120 dagen per jaar buiten, de boer maakt zijn land geschikter voor weidevogels, de koeien krijgen regionaal veevoer en de boer produceert niet meer mest dan hij op eigen grond kan plaatsen.

Hoe duurzaam is de melk in de supermarkt nu al?
Campagneleider Bart van Opzeeland: “Het percentage melk met het biologisch keurmerk ligt tussen de 14% voor de Aldi en de Lidl en 22% voor Albert Heijn. Bij de meeste supermarkten ligt het rond de 20%. Je kunt ook nog kijken naar het gebruikte veevoer. Koeien eten onder meer soja. In de afgelopen 20 jaar is 62 duizend hectare oerwoud gekapt om plaats te maken voor sojaplantages. Het assortiment ‘oerwoudvrije melk’ ligt bij de supermarkten tussen de 14% bij Lidl en Aldi en 22% bij Albert Heijn.”

De Nederlandse zuivelindustrie koopt toch alleen nog maar diervoeder van bedrijven die soja verwerken volgens de eisen van de Ronde Tafel voor Duurzame Soja?
“Die verantwoorde soja is maar een beetje duurzamer dan niet-gecertificeerde soja uit Zuid-Amerika. De soja kan nog steeds afkomstig zijn uit gebieden waar recentelijk oerwoud gekapt is. Ook heeft soja een grote transportafstand, wat gezien de klimaatproblematiek onwenselijk is. Wij pleiten voor het gebruik van eiwitrijk veevoer afkomstig uit Europa. Bijvoorbeeld Europese soja, maar ook lupine, voedererwten of grasklaver.”

Hoezo is Milieudefensie begaan met de portemonnee van de boeren?
“Als we willen dat boeren meegaan in het verduurzamen van hun producten moeten we eerst zorgen dat ze voldoende geld verdienen om van te leven. Zolang dat niet het geval is hebben zij geen financiële ruimte om te investeren in andere zaken zoals het milieu.”

trouw.nl/groen/…

51 reacties

14 Sep 2017

13 Sep 2017

Twee Paroollezers reageren op de brief van Frits Barend, die boos is op hoogleraar Roos Vonk.

Twee Paroollezers reageren op de brief van Frits Barend, die boos is omdat hoogleraar Roos Vonk dierenleed gelijk stelde aan de Holocaust.

parool.nl/opinie/…

3 reacties