Een oplossing van het stikstofprobleem ligt binnen handbereik.

Koortsachtig wordt er gezocht naar een oplossing voor de ammoniakproblematiek.

Meten van depositie zorgt er voor dat we weten waar we over praten. Alleen dan kan er over een oplossing gepraat worden.

Maar misschien is er nog wel een oplossing. De probleemstelling die geformuleerd wordt is dat we de emissie van stikstof op onze bedrijven mogelijk zorgen voor neerslag van stikstof in een natuurgebied. Dus eigenlijk zeggen ze de stikstofkringloop klopt niet. Er is onbalans. Kunnen we eenvoudig bijdragen aan een oplossing. Ik denk van wel.
Laatst hadden we hier al uitgezocht dat wanneer je 1 kg ammoniak deelt door 17 en vermenigvuldigd met 14, je het gewicht van de stikstof krijgt. Dus een vergunde ammoniak emissie van 1000 kg geeft een uitstoot van N van 824 kg. Deze stikstof komt extra in de lucht in dit voorbeeld en verstoord de balans. De vorm is ammoniak, bij depositie wordt dit ammonium.

Nu zijn er gewassen, vlinderbloemigen, die stikstof (N2) uit de lucht halen en binden. Rode klaver neemt via Rhizobium wortelknobbeltjes N2 uit de lucht. Onderzoek wijst dat dit wel tot 350 kg N per ha mogelijk is.

In de lucht zit 78 % N2. En dit is zelfregulerend. Wordt er bijvoorbeeld door rode klaver N2 uit de lucht gehaald en gebonden, dan komt er ook weer N2 middels processen in de lucht. Bijvoorbeeld ammoniak via depositie ammonium. Ammonium wordt in de bodem opgezet naar nitraat. Via denitrificatie reguleert de lucht weer het N2 gehalte. Kringloop rond.

De rode klaver is een eiwit aanvulling in het rantsoen en spaart eiwit aanvoer van buiten het bedrijf uit. En met een paar hectare gras/klaver lost je het probleem op je bedrijf al op.

Wat vinden jullie van deze redenatie.
Ik zeg niet dat de sectorpartijen dit een oplossing vinden, maar ik denk wel dat het het onderzoeken waard is. Het is in ieder geval beter om hier energie en aandacht in te steken dan als sectorpartijen maar te blijven brainstormen over hoe veekrimp voorkomen kan worden met technische maatregelen.

Deel dit topic

John Spithoven

Laatste  |  

Reacties

+3
Kringloper
Hier gaan ze niks mee doen, ze willen minder vee!
+3
John Spithoven
@Kringloper Wie wil er minder vee, de sectorpartijen...
Ik hoop het niet. Kijk zij horen onze belangen te behartigen. Ons belang is niet fors krimpen en vervolgens geen snee brood met ons bedrijf kunnen verdienen.
+2
Kringloper
@John Spithoven De overheid zet in op vermindering veestapel om de volgende redenen. De komende jaren hebben ze tienduizenden hectares nodig voor een miljoen huizen die erbij moeten komen, en alles daaromheen.
Nederland is verrot land aan het worden!
+4
adriaan33
@Kringloper stikstof die als depositie neerslaat komt van onweer. Word ook duidelijk gemaakt in stikstof kringloop modellen. Dit jaar wat zeer droog was hadden we zeer helder water in onze zwemvijver totdat er in augustus er een onweersbui kwam. Meteen algengroei.
+4
Farma_boerke
De stikstof balans is vrij moeilijk te volgen en bovenstaande gaat uitdat ale stikstof gelijk is. Dat is helaas niet het geval, simpel gezegd is N2 (lucht stikstof) geen probleem. N2 is te chemisch sterk om makkelijk in beschikbaar stikstof afgebroken te worden door planten, maar ook bacterien, zeker als er makkelijker vormen beschikbaar zijn. Bij N2 werkt de zogenoemde kringloop met bacterien en omzettingen naar beschikbaar stikstof, maar heel langzaam en alleen N2 als stikstof bron is groeibeperkend. Het probleem zit hem in de andere (makkelijk beschikbare) stikstof vormen NH3, NOx.

Je kunt het vergelijken met de introductie van kunstmest in het verleden (Haber Bosch), waarbij we met heel veel energie en aardgas N2 om kunnen zetten naar NH3 tbv kunstmest productie. Zonder Haber Bosch konden we niet zoveel mensen voeden op deze wereld (max ~3 miljard). Het draait namelijk allemaal om het vrij beschikbare stikstof (dus niet N2) dit is makkelijker om te zetten voor planten (symbiose of nitrificatie) en daarmee beschikbaar om sneller te groeien. Haber Bosch gaf ons, en onze planten dit vrij beschikbare stikstof.(met als gevolg dat de guano mijnen in Chili dicht gingen).
Stikstof was altijd de beperkende factor voor de plantengroei, wat we nu hebben opgelost. In de huidige samenleving komt 128kTon emissie uit de landbouw (NH3) en ~330kTon uit samenleving (NOx) (meest verkeer/transport) dit is makkelijk beschikbaar voor planten en word dan ook massaal gebruikt om te groeien.

Een ander nadeel is het feit dat stikstof welke niet gebruikt word in de bodem blijft zitten/ophoopt en later alsnog beschikbaar kan komen. Juist in veel van onze Natura 2000 gebieden staan beschermde planten (bekendste is heide) die een stikstofarme bodem nodig hebben en juist die hebben we nu niet meer in Nl. Wat we dan doen is afgraven van de toplaag met alle gebonden stikstof (goede vruchtbare grond) en maaien en afvoeren van al het groen (verbranden tot N2), om de hoeveelheid stikstof in bodem te verminderen.

Door nu vlinderbloemigen te zaaien en te oogsten is in principe een goed idee, alleen om stikstof totaal omlaag te brengen moet je het juist niet voeren, maar afvoeren om het uit de kringloop te halen.

Overzichtje stromen: clo.nl/indicatoren/…

Wat ik wel bijzonder vind is het feit dat we in 1990 een veel hoge stikstofuitstoot hadden voor zowel landbouw als samenleving met een grotere onbalans, terwijl we kennelijk nog veel in de bodem kwijt konden zonder accumulatie en problemen met natuur. In hoeverre is N in de bodem opgeslagen sindsdien, waardoor het nu een probleem is?

Het grootste issue blijft meten. Het berekeningsmodel aerius heeft een grote foutmarge (tot 100%) en is een model. Depositie meten is niet makkelijk, maar ook niet onmogelijk lijkt me. De vraag is hoeveel hebben we hiervoor over. Ik reken dat de overheid geen belang heeft bij meten en mogelijk fouten moeten toegeven.
+1
John Spithoven
@Farma_boerke Stikstofbalans is een moeilijke verhaal klopt maar N2 gas wat gebonden wordt, wordt ook weer in de lucht gecompenseerd

En stikstof/eiwit wat we voeren hoeft niet overzee's aangevoerd te worden.

Beide positief.
Jean-PierreK
@Farma_boerke, hoe zie jij die stikstof accumulatie in de bodem voor je? Als boer kan ik me dat alleen in organisch materiaal voorstellen. Immers nitraat zou uitspoelen bij een neerslag overschot. En ammonium zet zich vrij snel om in nitraat.
Farma_boerke
@Jean-PierreK stikstof vastlegging gaat in de biomassa van planten en dieren (lees bodembacterien). De capacitet hiervan is beperkt en als er teveel is spoelt het uit is de vorm van oa nitraat (en deels vervluchtigt het weer). Dit is ook de reden om een maximum aan mest toe te laten waarop we nog eens derogatie (ontheffing) hebben gekregen, omdat de opbrengsten (planten met opgenomen stikstof) hoog is door het klimaat en relatief groeiseizoen.
+1
Farma_boerke
Vb (illegale) link: sci-hub.tw/10.1126/science.1215567/

Summary
For most of the history of the biosphere, nitrogen has swirled tantalizingly out of reach: In the form of inert N2 gas (78% of the modern atmosphere), it was available only to certain bacteria and cyanobacteria capable of producing the nitrogenase enzyme that breaks the strong N–N triple bond. Even these nitrogen fixers cannot liberally fix nitrogen because of the high energy costs of running nitrogenase and the high demands for other elements needed to produce nitrogenase. It is for this reason that plant and algal biomass and productivity of many ecosystems are limited by nitrogen (1) and that the supply of nitrogen plays a major role in structuring plant communities (2). A report by Holtgrieve et al. on page 1545 of this issue (3) and other recent studies (4, 5) shed light on the extent to which human activities have changed nitrogen availability, with implications for ecosystems around the world.
+2
John Spithoven
@Farma_boerke Klopt en alleen vlinderbloemigen kunnen N2 gas binden.

Hoe verklaar jij het volgende

Vanaf 1990 tot nu is er een kleinere veestapel, is de ammoniak emissie uit veehouderij gedaald van 300 naar 110 kton. ( tussen 110 en 128 zijn overige bronnen) is het kunstmestgebruik gehalveerd, is de N efficiëntie met grote sprongen verbeterd enz. En zijn de natuurgebieden er slechter aan toe dan ooit.... is de concentratie ammoniak in de lucht alleen maar toegenomen....is het a
verkeer met katalysatoren en ad blue met 200 % gegroeid...
+4
Coen
@John Spithoven , we worden als veesector bedonderd waar we bijstaan, het is all-framing van onze sector en we horen geen eigen belangenbehartiger hier tegenin gaan 😞
+1
Farma_boerke
@John Spithoven
Niet alleen is er in de landbouw een sterke reductie gerealiseert van ca 300 (1990) tot onder het afgesproken plafond van 128kton (heden), ook in de rest van nederland is een soortgelijk patroon van ~700 kton naar 300kton. De trend is dus overal gelijk.

Desalnietemin zijn er nu problemen (op papier). Dit aangezien beschikbare stikstof niet volledig word benut en in de bodem word vastgelegd (depositie).

Helaas heb ik geen recente data hiervan kunnen vinden,.maar die is er vast wel.
"In 2013 (voorlopig cijfer) heeft zich van de totaal aangevoerde hoeveelheid stikstof op landbouwgronden 27 procent in de bodem opgehoopt (2000: circa 39 procent, en 1986: circa 49 procent)".( bron CLO clo.nl/indicatoren/…; alternatief is PBL met zelfde trend)
Ook hier zie je de reductie terugkeren in de vermindering van het vastleggen van stikstof in de bodem omdat er minder vrijkomt. Er komt wel nog steeds teveel vrij wat in bodem word vastgelegd en opstapeld.

Waar komt de stikstof dan vandaan als we minder uitstoten: Die vraag van je is de KERNVRAAG.
We meten NOx en kunnen met vrij grote nauwkeurigheid (+/-20%) dit bijhouden. Dit kunnen we niet voor ammoniak (NH3). Afhankelijk van de soort bron loopt de onzekerheid uiteen van 100 tot zelfs 1000%) (Bron TNO 2017 R10854). Ja ook verkeer en industrie stoten NH3 (bv ook adblue = NH3 wat volledig moet reageren in het systeem zodra op temperatuur is).
(Gezien het feit dat 1 van de LML meetpunten van het RIVM boven een rioolput staat kunnen ahv deze data ook zien dat dit een grote uitstoot heeft. Meer mensen --> meer uitstoot (ca 14000 riooloverstorten in NL)).

Dit verklaart dus ook de gaande discussie (oa mesdagfonds, WUR, RIVM, etc). NH3 meten lukt alleen indirect met het MAN systeem of met een duur complex, gevoelig FTIR systeem.
(Dit zal ook een goede reden zijn om de landbouw de schuld te geven, onder het mom we onderschatten). Bronmetingen zijn tegenwoordig ook in stallen mogelijk met sensoren, maar daar wil men nog niet aan beginnen als overheid.

Uiteindelijk heeft Nederland als geheel de stikstof uitgestoten en hoewel we deze hebben terug gebracht is de stikstof schade cummulatief (door ophoping/depositie in de bodem). Alle sectoren moeten dan evenredig bijdragen (zal wel niet gebeuren).
De landbouw heeft reeds een taakstelling (NEC) om ammoniak verder te reduceren in de komende jaren (nu onder plafond, maar dit gaat verder omlaag wegens EU afspraken) het is eenvoudig voor overheid om dit naar voren te halen en op die wijze deels te reduceren.

Wat de sector moet doen is duidelijk maken dat er al veel is bereikt, dat we belang hebben bij goede bodem en biodiversiteit. Dat de veestapel al sterk is gereduceerd en dus verdere reductie amper zal bijdragen, etc. etc. Een goede communicatie vanuit de sector als geheel is kritisch anders worden we uitgespeeld tegen de andere lobbygroepen (TeamAgroNL is reeds begonnen door emmissieregistratie.nl grafieken te delen, maar er is geen centrale regie zoals bij de bouw of luchtvaart)

Een PBL site (oude info) over stikstof:
themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/…

Het speelt niet alleen in NL ook in bv China onderzoekt men dit: sciencedirect.com/science/article/…

P.S. ik heb hier ook te weinig kaas van gegeten en ben geen expert op dit gebied. Dit zijn complexe systemen met meerdere (terug)koppelingen welke door een enkeling (meest op deelgebieden) word begrepen.
+5
John Spithoven
@Farma_boerke Volgens mij ben je een redelijk grote expert.
+2
Farma_boerke
@John Spithoven Nope: biochemie opleiding (lang geleden) istoch iets anders dan biologie/chemie.
Dit is een heel complex iets wat iedereen graag tot iets simpels terugbrengt OM HUN BELANG TE ONDERBOUWEN (onder het mom, wij zijn het niet en vinger wijzen naar een ander). Dat is met complexe zaken makkelijk en als je dat goed communiceert trapt iedereen (incl politiek) erin.
John Spithoven
@Farma_boerke Nog een vraag. Hoe werkt het regulerend systeem van N2 in de lucht. Dit gehalte blijft altijd 78 %, ondanks dat industrie en vlinder bloemigen N2 binden.

Dat komt toch door oa denitrificatie?
+1
Farma_boerke
@John Spithoven
Kringloop zover ik weet. N2 is onbruikbaar voor planten. Hier ben je bacterien ed (vlinderbloemigen/symbiose) voor nodig om N2 om te zetten in een bruikbare stikstof variant (Nitrificatie NH3--> NO3). Dit proces is energie verslindend voor de bacterien en als er een andere stikstof bron in de buurt is word die wel eerst gebruikt (preferent). Gemak dient iedereen.
De andere kant op is inderdaad denitrificatie (NO3 naar N2) met wederom bacterien (zonder/weinig zuurstof bij aanwezig)

Deze 2 processen vormen dus een kringloop. Daarnaast is het N2 gehalte stabiel omdat er gewoon zoveel van is. Veranderingen zie je niet terug met onze meetinstrumenten

Industrie en natuur maken amper N2. N2 is een zeer sterke chemische verbinding (drievoudig) welke zeer moeilijk te verbreken/maken is. N2 word gevormd door bv vulkanen en bliksemontladingen

Verder hebben we nog N fixatie (bacterien N2 NH3/NH4), assimilatie (gevormd NH3/NH4 opname door planten) en ammonificatie (sterven plant/dier  NH3). Ook is er nog een water N kringloop met bacterien en plankton
(Google is your friend)

Vlinderbloemigen gebruiken juist N2 uit lucht en zetten dit via de bactierien (symbiose) om naar bruikbaar N (NH3/NO3/NH4) voor plantengroei. Dit willen we juist niet voor de gekozen natuur. Je zou juist NO3, NH3/NH4 moeten omzetten naar N2 en de lucht in brengen zodat het uit de bodem is = denitrificatie. Dat gaat zonder plantjes met bacterien.

Het stikstof issue draait niet om N2, maar alle andere vormen van N (dat is namelijk super plantengroei middel). Als je die omzet naar N2 is het probleem ook weg, maar alleen bacterien onder speciale condities kunnen dat. Als alternatief graven we de rijke grond af (met beschikbaar N) en zo kunnen N-arme plantjes ook nog groeien.

Darwin zou zeggen: aanpassen of uitsterven

HUMAN ALTERATION OF THE GLOBAL NITROGEN CYCLE: SOURCES AND CONSEQUENCES esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/…
JanCees
@Farma_boerke Je beschrijving is correct ter aanvulling de emissie is 1 kant van de medaille maar het is met name de vraag of alle emissie tot depositie zal leiden op natuurgebieden.
Tot nu toe is de theorie dat ammoniak uit een emissiepunt (stal,mestaanwenden etc) vele kilometers verder in een natuur gebied tot stikstof depositie zal leiden.
Deze theorie is nog steeds niet bewezen doormiddel van depositiemetingen.
Tot nu toe wordt de depositie ingeschat aan de hand van de gemeten/berekende ammoniak luchtconcentratie.
De gebruikte rekenmodellen om te komen tot ammoniak lucht concentraties worden door het RIVM kunstmatig tussen de 30% en 60% opgehoogd door de imputatie van ontbrekende en/of niet goed afleesbare meetbuisjes.
In de statisstiek is dat beinvloeding van de onderzoeksuitkomst. Als het per ongeluk is dan is het dom. Als je deze imputatie toepast terwijl je op de hoogte bent van het effect is het bewust fraude.
Depositie meten is 1 keer gedaan WUR heeft bewust budget aan het onderzoek onthouden om het af te ronden met een gepeerreviewd paper in een wetenschapelijke uitgave.

Het Mesdagfonds heeft de opdracht uitgezet om daadwerkelijk depositie te gaan meten vanaf 1 januari. In zowel natuurgebieden als bij emissiebronnen en op verschillende afstanden van emissie bronnen om te zien hoever de emissie op welke afstanden tot depositie kan leiden.
De uitkomst kan mee vallen maar zou ook kunnen tegen vallen dat weten we pas over ruim een jaar.
Wat wel eens aardig is om te doen is de historische emissie om te rekenen naar kg stikstof. @John Spithoven heeft een aardige berekening gemaakt .
Ik ben geen chemicus maar ik volg John zijn rekenwijze maar eens.
Dan zou de rundveehouderij in 1990 circa 151,5 miljoen kg stikstof emissie hebben gehad vanuit ammoniak
Dat op 4,8 miljoen runderen waarvan 1,9 miljoen melkkoein en 602.000 vleeskalveren
Dat circa 31 kg zuivere stikstof zijn per dier dat zou nu 12 kg zuivere stikstof emissie zijn vanuit ammoniak per dier.
Het zijn allemaal gemiddelden over de diverse dierleeftijden heen dus met een ruime marge maar in 1990 ruim 40% van alle stikstof die uit een rund komt via ammoniak verliezen naar nu 10% dan klopt er iets niet in de cijfers van 1990 of in de cijfers van nu of van allebei

Hieronder
Nog iets van de truckendoos van het RIVM hoe de getallen worden opgeplust en een rapport over depositiemetingen waar het budget bij is weggehaald om het tot wetenschappelijk paper te brengen.


edepot.wur.nl/328849/
cs-agrar
@JanCees volgens mij komt die ammoniak gemiddeld nog geen 30mtr ver. Gras aan oostkant van stal hier hoef ik niet ruim te bemesten, dat groeit vanzelf wel, gooi op kopakker direct tegen stal zelfs niet eens mest of kunstmest, maar gras doet daar niet onder voor de rest van perceel. vandaar dat ik denk dat het niet veel verder komt, wat het is niet zo dat dat het wat verderop in het perceel heel veel dikker staat dan aan het eind
JanCees
@cs-agrar zie rapport Santing door @Farma_boerke hier geplaatst
+1
Adaptief boeren
@John Spithoven de natuurgebieden zijn niet slechter dan ooit maar al flink verbeterd, dat mag natuurlijk niet breed gedeeld worden, vooral het onbereikbare ideaal moet als norm gelden en de situatie moet als alarmerend geschetst worden, daarin is de Europese verordening natura 2000 de wettelijke motor en het open houden van de geldkraan het belangrijkste motief
Adaptief boeren
@Adaptief boeren en de nog steeds doorgaande teruggang van soorten in ons land als geheel die veroorzaakt wordt door gewijzigde landbouw praktijk, heeft verder weinig met veestapel te maken, maar met enorme verhoging van productiviteit van dier en veld, dat helpt allerminst
+5
John Spithoven
De ammoniak concentraties is de laatste jaren , gemeten door het RIVM, explosief gestegen. ...

De veestapel is de laatste jaren fors gekrompen en er zijn zeer veel emissie beperkende maatregelen genomen...

Dit kan niet met elkaar verenigen.
EN DE SECTOR WIL PRECIES DEZE MAATREGELEN VERDER INVOEREN.

N depositie is nooit gemeten...
+1
Noorderling
@John Spithoven
Die vlinderbloemige gewassen willen ook maar niet van de grond komen. Het is een hele eenvoudige oplossing voor een groot aantal zaken die momenteel spelen.

Grasklaver, veldbonen, luzerne, je hoort er allemaal maar weinig over. Terwijl de (eiwit)opbrengsten hoger zijn dan gras.
Weken terug een bedrijf gebeld welke rassen klaver ze in het assortiment hadden. Antwoord: Rood en wit. Daar zakt je de broek vanaf, liever verkopen ze je een vracht kunstmest en houden de boeren dom. Waarom worden er geen proefvelden gezet om vergelijken te maken tussen opbrengsten, standvastigheid, hoogte en groei van het gewas etc.

Ondanks het CO2 en aardgas problematiek, hoor je niets over de kunstmestindustrie en eventuele alternatieven daarvoor. De kachel moet in den Haag, Apeldoorn en Lochem zal toch moeten blijven roken ben ik bang voor. Boertjes melken.

De veehouderij moet krimpen, elke kans die voorbij vliegt wordt aangegrepen, eerst was het CO2, dat begint wat stil te worden en vandaag is het stikstof. Het NOS journaal van gisteravond was ook weer eentje uit de categorie linkse staatsomroep, en als je het als leek maar vaak genoeg hoort geloof je het ook nog.
rienk
@Noorderling louisbolk.org/downloads/20.pdf/ onderzoek word wel gedaan maar komt ze niet uit
+3
Albert Altena
We hebben het steeds over de korte kringloop.
Daar is weinig aan te doen. Uitstoot staat altijd in balans met de opnamen van voedsel.
Het probleem zit in het verbruik van delfstoffen.
+1
dewittemotor
Het gaat om MARKETING. Begrijp dat toch eens. Je moet de bevolking achter je krijgen en die snappen al die balansen, berekeningen, formules etc toch niet. Slimme marketingmensen en communicatiemensen inlijven, ongeacht wat deze kosten en dan de aanval openen op die linkse terreur, dat is het enigste wat me moeten doen. Laat je dat achterwege is alles wat je doet zinloos. Heb je het begrepen LTO? Ik vrees van niet.
Herbert
De co2 kringloop doen ze toch ook niks mee. Gaan ze ook alleen uit van de uitstoot. Verwacht niet dat ze met stikstof anders gaan doen.
kwarkje
Wat is eigenlijk het probleem
Natuur bijna dood?
Nee. Het rekenmodel is het probleem en de linkse lobby
Het is een gemaakt probleem
Lto is daar altijd in meegegaan
Nu zijn ze aan de beurt
Trein is niet meer te stoppen
Zorg voor een flinke vergoeding voor de krimp
Hans van Bergen
Zever zever zever. Ik heb ONMIDDELIJK 6 ha gras gezaaid met, na het lezen van het relaas van John van Spithoven RODE KLAVER. Ook al btw trouwens omdat het GRATIS ERBIJ KREEG BIJ DSV ZADEN in Ven Zelderheide
rienk
@Hans van Bergen probeer dit ook eens louisbolk.org/downloads/20.pdf/
lupinen voor veevoer en betere grondstructuur
+1
Hans van Bergen
Ik lees in principe niets van het bolk instituut. Dat is een leugenachtig propaganda orgaan van de linkse leugen machine.
rienk
@Hans van Bergen klopt maar het zou misschien beter zijn als akkebouw nu zou samenwerken met veehouders en producten ging verbouwen die in de veehouderij te gebruiken zijn
+1
Noorderling
Quote Reactie van @rienk:
@Hans van Bergen klopt maar het zou misschien beter zijn als akkebouw nu zou samenwerken met veehouders en producten ging verbouwen die in de veehouderij te gebruiken zijn

Er zijn voldoende reststromen beschikbaar, de teelt van lupinen met die magere opbrengst wordt niemand beter van.
Aardappelvezels, stoomschillen, snippers, bietenpulp, tarwegries, maisgluten, raap en ga zo maar door.
Deel van het bouwplan bestaat uit tarwe wat ook altijd wel past. Dan kun je 75% van je aangekochte voer wel mee samenstellen met met wat in de provincie groeit, met hoger salderende gewassen en een te benutten reststroom voor de veehouderij. Alleen bonen of andere eiwitgewassen zijn qua veredeling nog lang niet zo ver om te kunnen concurreren met de bijproductenmarkt.
Grasbaal
Hier probeert de NOS het in Jip en Janneke taal uit te leggen:
Farma_boerke
Kort samengevat:

N2 = GEEN probleem (zit lucht vol mee)
Alle andere vormen van N = HET probleem (teveel ongewenste plantengroei in natuur)

Oplossing moet dan zijn: denitrificatie ALLE stikstof vormen omzetten naar N2 (lucht) vorm
John Spithoven
Nu heeft Carola vandaag haar gereedschapskist voor de kringlooplandbouw bekend gemaakt. Zie link.

melkvee.nl/artikel/…

Daar kwam ik de volgende passage tegen.

[i]Vanwege de PAS is ook de ammoniakreductie een dringend thema. „Ik heb met de sector afgesproken dat ze aan de slag gaat om te komen tot een ambitieus plan voor verdergaande reductie en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan dit vraagstuk.”

Dus de overheid heeft er een bende van gemaakt en sectorpartijen als branche en belangenbehartiging gaan het voor haar oplossen.

Moet niet gekker worden.
Ik heb begrepen dat de drempelwaarden in het ammoniak verhaal verdwijnen dus ik verwacht emissie rechten handel .En technische maatregelen natuurlijk 😂
Hans van Bergen
De Efteling heeft al een groot melkveebedrijf opgekocht wat ook op de Loonse en Drunense Duinen erodeert ten einde hiermee hun groeiplannen te kunnen realiseren. Hoorde ik gister uit doorgaans betrouwbare bron
Hans J
Allemaal symptoom bestrijding. Los het mestprobleem volledig op door er echte hoogwaardige eindproducten van te maken. Dan heb je de oorzaak waarom deze topsector steeds in het nauw gedreven wordt grotendeels opgelost.
John Spithoven
De chaos wordt groter.

nu.nl/binnenland/5988670/…

De stikstofuitspraak heeft gevolgen voor 18.000 projecten in Nederland. Eerder werd dit nog geschat op enkele duizenden. Dit blijkt uit een nog ongepubliceerde rondgang die in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is gemaakt, melden bronnen aan NRC.

Hier nog een stukje uit artikel

Minister Carola Schouten (Landbouw) wilde de Tweede Kamer informeren over de stikstofproblematiek, maar dat zou volgens de krant tot zeker eind volgende week zijn uitgesteld. Het ministerie zou wachten op een nieuwe methode om de uitstootgrenzen te berekenen. Het wegvallen van het PAS maakt het moeilijke om – grotere – bouwprojecten uit te voeren.

Kan industrie en woningbouw geen geld beschikbaar stellen voor emissie arm stemsysteem in onze stallen, naast emissie rechten handel, in ruil voor N ruimte.

Wij hebben vergunningen zij niet!
Coen
@John Spithoven , emissie-beperkende maatregelen door de veehouderij uitvoeren, de extra kosten voor de komende 30 jaar contant maken en dan dat deel van de emissie-beperking daarvoor verkopen.
+1
John Spithoven
Kan iemand mij uitleggen waarom een bedrijf met een onherroepelijke nb wet vergunning zonder vergoeding moet bijdrage aan een oplossing van het stikstof probleem.

Ik snap dat niet, en toch sturen sector partijen daar op aan.
+2
bio boer
@John Spithoven om dat de politiek industrie woningen en wegen veel belangrijker vinden dan boeren en nergens geld voor over hebben wist je dat nog niet ? Idereen zit hier allang fantaseren hoe veel een verguning waard gaat worden het zal mij niet verbazen dat we verplicht worden om overal emissie arme systeemen toetepasen zo er ruimte komt voor veel belangrijkere dingen die de economie laten draaien want de economie hangt aan een zeide draatje er kan zo weer een crisses uitbreken
Jean-PierreK
@bio boer, die verplichting is er al; in ieder geval in het zuid oosten. Tenzij die verplichting met het vervallen van de Pas ook vervallen is.
bio boer
@Jean-PierreK dat is provincie beleid dan gaat het landelijk worden
Jean-PierreK
@bio boer, als dat de oplossing zou zijn; waarom maakt een wethouder in Eindhoven zich dan zo'n zorgen?
robbies
@Jean-PierreK zolang er geen alternatief voor de PAS is, weten ze in Den Bosch ook niet hoe ze hun wetgeving moeten implementeren. Vandaar de uitstel tot 1 april
Achso
@John Spithoven kan ook niet. De sector moet daar een paar advocaten op zetten. Dan zit die zaak ook een paar jaar op slot
Erik!1879
@Achso als sector lekker tijd rekken. Alles vertragen en saboteren. Ze hebben de veehouderij nodig of ze moeten de natura 2000 gebieden opnieuw aanwijzen. Alle bij goed. Nu meegaan in de waan dat het snel moet is de goede kaarten verspelen. Het is alleen jammer voor de bedrijven die geen goede nb vergunning hebben. Maar voor hen kun je en mag je de rest niet opofferen. Waarschijnlijk moeten die de staat aansprakelijk stellen voor de vervolg schade van slecht beleid. Dat zouden de belangenbehartigers gezamenlijk moeten doen voor hen. (Lid of geen lid)
+9
John Spithoven
Waar ik op doel is het volgende

Als de overheid vindt dat zij eigendommen af moeten nemen en zij hebben daar een juridisch en wettelijk kader voor dan moet dat maar. De rechter bepaald wel op het juist is.

Maar dat sectorpartijen als NZO, LTO en NMV meepraten en beslissen over het afnemen van eigendommen kan niet .

Ze mogen het geen eens, er is geen mandaat. LTO heeft 29 % vertegenwoordigd in sector en NMV rond de 13%. De bestuurders komen persoonlijk voor het bankje te staan vanwege misbruik bestuurlijk functie.

ik ben halverwege in het fosfaatdossier gestapt en heb genoeg geleerd. Verhaal was toen dat tijdens de besluiten er nog geen beschikkingen uitgegeven waren. Met ammoniak ligt dat toch anders.

Laat,ik dan duidelijk zijn, als er door toedoen van sectorpartijen bij mij eigendommen af genomen worden, sloop ik ze. En ik hoop steun te krijgen van jullie.
Erik!1879
@John Spithoven je vergeet de NZO. Die hebben 100%van de melkveehouderij in handen. NZO is campina. Campina is LTO. Via die weg kunnen ze het.
John Spithoven
@Erik!1879 Dat ligt moeilijk, kunnen juridisch niet voor ons beslissen, en dat weten ze😊
Erik!1879
@John Spithoven ik help het je hopen. Het is zo belangrijk dat je baas bent op je eigen toko. Dat recht moet iedereen behouden, daar wordt wel aan geknaagd.
Erik!1879
@John Spithoven btw die verplichting om zonder uitbreiding groenlabel te moeten bouwen is eigendom afnemen. Doen ze iedere dag in Brabant.
familie pelle
@John Spithoven
Quote:
Maar dat sectorpartijen als NZO, LTO en NMV meepraten en beslissen over het afnemen van eigendommen kan niet .

Of je weet meer, of je loopt vooruit op de zaken.
+1
burg
@familie pelle Ik denk dat john hier zichzelf vooral laat zien
ik kan me voorstellen dat de sectorbelangenbehartigers er niet alleen voor de nb vergunninghouders zitten maar ook voor de collega"s met een pas melding of alleen een omgevingsvergunning. Dan zou het best kunnen dat er meegedacht word om de sector er zo ongeschonden mogelijk door te laten komen.
Hans van Bergen
@John Spithoven Is geen unieke situatie. Eigendom afpakken kennen we van de fosfaat rechten waar 8.3% gestolen werd. Ook van de varkens/kippen waar veel meer P gestolen werd. Tevens bij de nertsenhouderij en eerder de vossenhouderij waar vergunning vernietigd werd /wordt.

De ruilverkaveling waarbij je land notarieel afgenomen wordt. En natuurlijk in de oorlog waar om allerlei redenen je eigendom afgenomen werd. Bv omdat je joods, zigeuner of homosexueel was. Dat laatste was voor de Christen Unie een reden om je te schrappen als lid. Ook in de tijd dat Carola daarbij was. Dus dat zijn voor haar geen vreemde of nieuwe dingen.
John Spithoven
@Hans van BergenBij fosfaatrechten werd er besloten over de 8.3 % toe er nog niets op naam,stond, de beschikkingen waren niet verstuurd. Dus juridisch had je recht op iets maar je had het nog niet.

En bij ruilverkaveling zit er altijd belangenbehartiging bij die onderhandeld voor de meerderheid.

Maar nu hebben ze geen 66 % vertegenwoordiging, dus wettelijk mogen ze niets.

Bij het fosfaatreductie plan heeft de NMV getest hoe het zat en kwam er de ministeriële regeling.

LTO en NMV mogen bij de huidige ledenaantal niet over iedereen beslissen.
Vandaar Zuivelnl, alleen zo ver gaat het inmiddels nooit meer komen😂
+1
cowboys
@John Spithoven Laat,ik dan duidelijk zijn, als er door toedoen van sectorpartijen bij mij eigendommen af genomen worden, sloop ik ze. ... mijn steun heb je
co co
@John Spithoven klop john het is een eigendomsrecht en dat kan men niet zo maar af pakken .
het zal toch niet zo zijn dat degenen die de NB vergunningen op orden hadden voor het intreden van de PAS nu moet ten gaan bloeden voor degenen die gelegaliseerd zijn met het intrede van de PAS en dat geld voor de industrie en ook voor de landbouw
en dat geld ook voor Brabant laat je vergunde recht niet afpakken door de provincie
en ja john de sector kenende geven ze daar geen zak om . om dat ze waarschijnlijk zelf aan de verkeerde kant van de streep staan.
+1
Farma_boerke
Conclusie: vlinderbloemigen zijn niet de oplossing, maar verergeren het probleem.
Welk konijn gaat er nu uit de hoge hoed komen? Specuatie met wat bier leverde hetvolgende:

Eerste klap die gaat komen is afschaffing van de derogatie. Onder het motto: Hoe kan NL het vol houden om boeren meer N te laten uitstoten dan EU wil? Pas in december zou er duidelijkheid komen, maar NL zal aanvraag mogelijk eerder intrekken op advies Remkes (en urgenda).
Dit levert tussen de 1.5 en 2 kton op, wat genoeg is om lelystad airport te openen en snelwegenaanleg alsmede woningbouw uit het slob te trekken (ter referentie schipholuitstoot is ca 3kton/jaar)

Krimp veestapel bewerkstelligd zonder actief maatregelen te nemen (ca 400.000 dieren) en geen gezichtsverlies. Volgende stap is verder toewerken naar grondgebonden en kringloop en natuurlijk kunstmest fors reduceren hiervoor. Stoppersregeling gelijk aan fosfaatreductieregeling (dus betalen voor stoppende collega's via zuivelNL heffing, kost overheid niets; betaal uw eigen ondergang)

Verder
snelwegen snelheid verminderen (niet veel), maar iedereen een beetje pijn
Uitbreidingsstop landbouw (vee) (landelijk) gedurende enige tijd om pas op de plaats te maken
Warme sanering varkenshouderij: pot vergroten indien EU akkoord
Binnensteden versneld autoluw maken & electrificeren
meer "groene" energie subsidies
Meer geld naar natuur om te laten "herstellen"
John Spithoven
@Farma_boerke Dat vlinder bloemigen het probleem groter maken, ben ik niet met je eens Als je de eiwitbalans aanpast op je bedrijf (kunstmest en soja) dan is het een win win.

De rest van he verhaal, het zou een optie kunnen wezen. Ik hoop het niet.

Gevolgen afschaffing derogatie

gemiddeld klei bedrijf 100 mk 50 ha is 1000 m 3 mest extra afzetten , zal rond de 22000 euro kosten (verwerking of akkerbouw) en een vracht kunstmest extra of groene kunstmest ( zal dan zeker geld kosten) slechte optie voor een probleem wat de overheid gecreëerd heeft
John Spithoven
@John Spithoven O ja, vergeet het belangrijkste
Een ernstig fosfaattekort op je bedrijf.
+1
bio boer
@John Spithoven dat fosfaat tekort valt mee sinds 1998 al zonder en fosfaat in de grond is altijd nog voldoende hoef ook geen mest aftevoeren fosfaat gaat alleen wrg via de melk die via krachtvoer weer wordt aangevuld dus zal er geen fosfaat verdwijnen
John Spithoven
@bio boer Klopt, bij een biologisch bedrijfsvoering. En voor de extensievere bedrijfsvoering krijgen jullie 12 cent meer voor de melk. Die heb je ook nodig. Maar die markt is verzadigd, zie RFC, dus wij moeten het op de gangbare manier doen met hogere opbrengsten en lagere prijzen. Anders komen we te kort op het eind van het jaar.
+3
bio boer
@John Spithoven die meer prijs heb ik nodig voor het duurdere voer zou ik regulier voer voeren en melk prijs kom ik op het einde van de streep het zelfde uit was ik achtergekomen door vergelijkingen uit mijn visie raport van de boekhouder het verschil is dat wij al 25 jaar naar deze bedrijfsvoering gewerkt hebben op de 1 op de andere dag lukt dat niet zekker niet de bedrijven met hoge financiering per ha
Farma_boerke
@John Spithoven Vlinderbloemigen setten juist N2 uit lucht om naar N-verbindingen welke het probleem zijn en de natuur aantasten door meer N-verbindingen in te brengen vergroot je het probleem. We zouden alle N-verbindingen om moeten gaan zetten naar N2 om het "probleem" op te lossen. Dat kunnen bij mijn weten alleen bacterien (zuurstofarm) of de chemietak met fabrieken en veel energie.

Als we hier N-verbindingen willen verlagen moeten we de grond uitmergelen oftewel al het mogelijke voer van zover mogelijk weg hiernaartoe halen (bv uit brazilie). De meeste N-uitstoot blijft dan aan die kant van de plas en vervolgens alle mest daarnatoe sturen. Dit is niet reeel.

@John Spithoven Hoe wil je de mest gaan afvoeren met 170kg N/ha. Iedereen heeft hetzelfde probleem. Mest word schreeuwend duur om af te voeren en het is dan goedkoper om minder vee te houden.

Tevens moet je afschaffing van derogatie verbinden aan kunstmest reductie (afschaffing).

Ik hoop er niet op, maar vrees er wel voor.
John Spithoven
@Farma_boerke Ben het laatste deel met je eens.

Derogatie weg wordt een non oplossing

Mest afvoeren en laten verwerken tegen zeg maar 22 euro en vervolgens via mineralenconcentraat weer aanvoeren als groene kunstmest. Het is een doemdenken van sommige ZLTO bestuurders, maar het is de wereld op zijn kop. En klimaattechnisch een drama.
Jean-PierreK
@Farma_boerke, bij vlinderbloemigen gaan de stikstof verbindingen niet de lucht in (zover ik weet) als hierbij andere meststoffen uitgespaard worden zoals kunstmest die zowel lachgas als ammoniak verlies kennen, is dit al winst. Bovendien hoeft er dan minder kunstmest geproduceerd te worden.
familie pelle
@Farma_boertje
Quote:
. Eerste klap die gaat komen is afschaffing van de derogatie. Onder het motto: Hoe kan NL het vol houden om boeren meer N te laten uitstoten dan EU wil? Pas in december zou er duidelijkheid komen, maar NL zal aanvraag mogelijk eerder intrekken

Derogatie eraf betekent meer aanvoer van kunstmest dus ik denk niet dat hier veel “ruimte” te behalen valt.
de Haas
@Farma_boerke Afschaffen van derogatie is de ultieme natte droom. Echter, dit is zo'n handige stok om de boer mee te slaan dat ze die nog wel even willen houden, denk ik.
de jonge
Home›Vraag en antwoord›Hoeveel CO2 stoot de mens eigenlijk per dag uit?
Hoeveel CO2 stoot de mens eigenlijk per dag uit?
Vraag en antwoord | 25-03-2015
De CO2-concentratie op aarde is het resultaat van een complex stelsel van kringlopen waarbij vele processen een rol spelen. Daarbij is CO2 niet het enige broeikasgas dat de opwarming van de aarde veroorzaakt (ook methaan en distikstofoxide spelen een belangrijke rol).

De uitademing van CO2 door mens en dier is echter niet het probleem. Wat de mens (en het dier) uitademt aan CO2 is het resultaat van verbranding van ons voedsel. De koolstof van de CO2 is afkomstig uit het voedsel (koolstofverbindingen: suikers, koolhydraten). De koolstofverbindingen uit ons voedsel (plantaardig en dierlijk) zijn allemaal weer het resultaat van de fotosynthese: het biologische proces waarbij planten CO2 en water binden tot suikers en zuurstof. De CO2 die wij uitademen is dus korte tijd daarvoor uit de lucht opgenomen.

Voor plantaardig voedsel is dit in één groeiseizoen wanneer het vers voedsel betreft, tot een paar jaar wanneer het voedsel gedroogd of bevroren is. Voor dierlijk voedsel kan dit tot enkele jaren zijn omdat die dieren hun koolstof weer hebben uit plantaardig voedsel (voornamelijk veevoer).

In alle gevallen is dit dus een snelle kringloop, die niet leidt tot een verhoging van de CO2-concentratie.

Het probleem zit veel meer in het energiegebruik van de mensen. Meer mensen verbruiken meer energie en die energie is voornamelijk afkomstig uit het verbranden van fossiele brandstoffen. De koolstof die daar in zit wordt tijdens de verbranding ook omgezet in CO2 maar is gedurende vele honderden miljoenen jaren aan de atmosfeer onttrokken en wordt er nu gedeeltelijk in relatief korte tijd in teruggebracht. Dit leidt tot een verhoging van de CO2-concentratie in de atmosfeer.

Daarbij komt dat voor wonen, werken en voedselproductie ten behoeve van mensen ruimte nodig is. Deze ruimte wordt onttrokken aan natuurlijke systemen zoals steppen, savannes en tropisch regenwoud, waardoor de koolstof die in deze natuurlijke vegetatie aanwezig was, vrijkomt. Hierdoor wordt de natuurlijke kringloop tussen productie en binding van koolstof verder verstoord. """"Dus hier staat gewoon dat het niet aan de landbouw ligt maar aan de ruimte die de mens nodig is voor wonen en werken!!!!!!en aan het enrgieverbruik van de mens!! en wat ik mij dan afvraag:: heeft de staat wel vergunningen voor het aantal mensen wat er in nederland leeft?? en hoe zit het dan met de illegalen? die zijn hier zonder vergunning en horen dus ook per direct het land uitgezet te worden?? """"
+1
zeppmann1
Quote Reactie van @de jonge:
heeft de staat wel vergunningen voor het aantal mensen wat er in nederland leeft?? en hoe zit het dan met de illegalen? die zijn hier zonder vergunning en horen dus ook per direct het land uitgezet te worden?? """"

CO2 waait de hele wereld over, maakt niet uit waar mensen of dieren zich bevinden!
de jonge
@zeppmann1 wat ik aan wil geven is dat er helemaal geen basis is voor alle gekkigheden die nu worden verzonnen om de economie draaiende te houden,want dat is het hele doel,niet meer en niet minder. als ze zo begaan waren met het klimaat zouden ze borssele toch als eerste gaan sluiten of niet
+3
diezel
Quote Reactie van @de jonge:
als ze zo begaan waren met het klimaat zouden ze borssele toch als eerste gaan sluiten of niet

Pardon? 😞
Hoe minder kernenergie hoe groter de opwarming
de jonge
@diezelIk heb het erover dat de staat doet of zijn ze zo begaan met het klimaat,als je dit leest is dan de staat zo begaan met het klimaat???een risico van duizenden generaties na ons......"" Het grootste nadeel van kernenergie is het radioactieve afval uit een centrale, maar ook het afval van uraniumwinning en het sloopafval na sluiting van een kerncentrale zijn radioactief. Radioactieve straling vormt een groot risico voor de gezondheid. Hoogactief radioactief afval blijft tienduizenden jaren straling afgeven en vormt zo een risico voor duizenden generaties na de onze. Daar is op dit moment geen goede definitieve opslag voor""
de jonge
@de jonge Na de verspreiding van de radioactieve straling vertoonde een aantal planten vreemde mutaties waaronder extra grote bladeren (gigantisme), tweekoppige bloesems en andere anomalieën. Deze afwijkingen werden in de afgelopen decennia gedocumenteerd door Mary Osborn, een plaatselijke bewoner die nauwgezet plantenonderzoek uitvoerde en oprichter is van Three Mile Island Alert.

Robert Weber, een dierenarts bij Mechanicsburg, meldde een toename van het aantal doodgeboorten met 10% en een duidelijke toename van de behoefte aan keizersneden bij schapen, geiten en varkens in 1979, 1980 en 1981 in een gebied van 25 kilometer rond de kerncentrale. Hij meldde ook significante verhogingen van het kankerpercentage bij dieren met kortere levensduur, zoals honden en katten. Deze bevindingen komen overeen met onderzoek rond Tsjernobyl.

Ondanks het bewijs in menselijk bloed, de ervaringen van de lokale bevolking, erkenning van defecte monitors en toename van kankers, blijft het valse verhaal dat de kerncentrale bij Harrisburg geen slachtoffers heeft veroorzaakt voortduren. De gebrekkige wetenschap die de bewoners rond Three Mile Island teistert, doordringt ook andere studies die de gevolgen van ioniserende straling voor de gezondheid beoordelen, inclusief die van de gevolgen van de explosies in Tsjernobyl en Fukushima. Dit wetenschappelijke en juridische falen maakt het veel moeilijker om de impact van straling op de menselijke gezondheid en de natuur te beoordelen
de jonge
@de jonge Kerncentrale Borssele uitgeschakeld na storing
Kerncentrale Borssele uitgeschakeld na storing
29-07-2019 11:43 |
BORSELE - De kerncentrale Borssele is sinds zondag uitgeschakeld na een storing in de turbine, meldt de Zeeuwse elektriciteitsproducent EPZ. De oorzaak van de storing wordt onderzocht.

De veiligheid van de installatie is volgens het stroombedrijf niet in het geding omdat de storing in het niet-nucleaire deel van de centrale zit. Borssele kan nu geen stroom leveren aan het landelijke net.

Het is nog onbekend wanneer de kerncentrale weer in gebruik genomen gaat worden. Afgelopen februari werd de centrale in Borssele ook al stilgelegd wegens een storing in de turbineregeling. ""Maar nee dit is allemaal niet slecht voor het klimaat, het zijn de koeien!! mensen ga logisch nadenken en niet alles klakkeloos aannemen wat de staat ons wil inprenten, die hebben echt niet het beste met ons voor,die denken alleen aan de staatskas,kijk bv ook maar naar de aarbeving afhandelingen in groningen...........""
diezel
Quote Reactie van @de jonge:
Ik heb het erover dat de staat doet of zijn ze zo begaan met het klimaat...…
......Radioactieve straling vormt een groot risico voor de gezondheid.

- Klimaat: Komende weken/maanden zal je in de media doodgegooid gaan worden, ja er gaat een tandje bij, met het spinverhaal " we moeten het Klimaat redden". Trutte-3 heeft al een voorschot genomen met de toezegging van extra investeringen twv 50 miljard. ECB gaat massaal Green Bonds (WM) uitgeven en alle banken worden verplicht om die aan te gaan kopen. Massaal liquiditeiten in de markten pompen, enkel om ……. het financiële systeem te redden.
blogs.imf.org/2019/09/…
- Straling: Het is géén prettige gedachte, maar …. dat gaan wij hier niet meer veranderen. Zit hier op 25 km afstand van grote ondergrondse opslag van kernafval in Mol/Dessel(B) en 50 km van kerncentrale Doel. Aan de andere kant van de grens (300 meter) hebben alle inwoners jodium-tabletjes in huis.
Heb trouwens wat straling betreft heel wat meer moeite met die versnelde uitrol van 5G dan heel dat kernenergie-gebeuren.
ed.nl/overig/…
+1
Farma_boerke
Waar komt de stikstof vandaan?
TeamAgroNL heeft alle N (voor zover bekend) gebundeld en in een grafiekje gezet. Zeer verhelderend. Nu is het de zorg om dit zoveel mogelijk te delen en bekent te maken. Wie communiceerd er namens de landbouw? Zoiets moet in alle landelijke dagbladen komen met uitleg (advertentie). Zolang de redenatie van alle kanten is "minder vee = oplossing" en er geen georganiseerd groot tegengeluid is gaat dit waarheid worden.

Landbouw = 32%
Verkeer en vervoer = 54%

(klik om te vergroten)

Uitsoot bekende stikstofverbindingen (NH3, NOx) opgeteld en uitgesplitst naar sectoren
+1
John Spithoven
@Farma_boerke Hoop dat de N wel vergelijkbaar is in grafiek. Omgerekend

Goed initiatief
Jean-PierreK
@John Spithoven ik vermoed dat dit niet omgerekend is naar N.
Farma_boerke
@Jean-PierreK Basisdata is afkomstig van overheid.
Emissieregistratie & CBS
Jean-PierreK
@Farma_boerke, met betrouwbare basisdata kunnen toch foute conclusies getrokken worden. Het is de vraag hoe NH3 en NOx met elkaar vergeleken worden. Wordt eerst omgerekend naar N? Het molecuul NOx heeft immers een hogere massa dan NH3. In een andere draad is hier eerder discussie over geweest.
siebes
@Jean-PierreK sowieso lijkt me dat ammoniak beter is dan NOx voor het milieu
+1
cs-agrar
John Spithoven
@cs-agrar Verplichte leesstof!!!😉

Dus opname van stikstof draagt bij aan en oplossing van het stikstof probleem.

Dus hoe extensiever gebruik van de grond , hoe groter het stikstof probleem wordt. Is een doordenkertje voor de groene kikkertjes.
bio boer
@John Spithoven dan moet je die n wel ver weg brengen zo Brazilië dat doet met zijn Soya
Farma_boerke
@John Spithoven opname alleen is niet genoeg. Je MOET de kringloop verbreken om de stikstof te reduceren. Alle door planten en biomassa gebonden N moet worden afgevoerd om de natuur te beschermen. Dit is ook wat we nu doen met de natuur, afgraven toplaag en maaisels afvoeren om hoeveelheid N te verlagen.
De belangrijkste vraag is wat voor natuur willen we?
Nu kiezen we voor N arme planten in de natuur, bekendste voorbeeld is heide. Waarom is N minnende natuur niet gewenst?

N is de basis van het leven, net als fosfaat. Alleen al al het plant en dier DNA is opgebouwd hiermee. Zonder kunnen we niet bestaan planten (vlinderbloemigen met bacterien) zetten N2 om naar bruikbare N verbindingen en hiermee kunnen, niet vlinderbloemigen, dier en mens N opnemen en LEVEN.

Onze huidige samenleving brengt via verbranding van oude plantenresten (olie) extra CO2 enN verbindingen in lucht ( vandaar koppeling met klimaat) en alle andere processen meer N in de hiidige kringloop. Het evenwicht verschuift maar blijft een kringloop.
+1
John Spithoven
@Farma_boerke Ik snap jullie verhaal wel, maar lees het artikel en met name punt 3 en 4 van de analyse. Zie hieronder.

Het volgende kritiekpunt, nummer 3 alweer, snijdt pas echt hout. De aarde houdt al miljoenen jaren de stikstofkringloop in stand. Als er sprake is van een verhoging van reactief stikstof in een gebied past moeder natuur haar vegetatie aan om deze toename te kunnen verwerken. En daar ligt de basis van de actuele idioterie. We willen onze huidige habitat beschermen, terwijl een brandnetel slechts door de mens bestempeld is als onkruid en wordt bestreden. We gaan er even aan voorbij dat we hierdoor juist de belangrijke stikstofkringloop verstoren. Bizar is dat de hardste roepers om een circulaire economie hierin vooroplopen.
Het laatste kritiekpunt, numero 4, betreft de gedachtegang richting een oplossing. Het komt niet in de hoofdjes op om eens een keer niet te PAS en te onPAS bij voorbaat minder, minder te roepen. Als brandnetel en ook hennep bekend staan als grootverteerders van reactief stikstof is het ook een mogelijkheid om deze op te nemen in de stikstofkringloop. Beide planten kunnen een grote bijdrage leveren aan nieuwe ontwikkelingen in bijvoorbeeld de verduurzaming van de bouw en de textiel. Het voordeel is dat we dan de groei van het reactief stikstof ten gevolge van het in stand willen houden van onze leefwijze terugdringen, waarbij we de wereld ook nog een stukje verduurzamen. Twee vliegen in één klap!


En ook dit stuk

En laten we ophouden over natuur in Nederland. Nederland is namelijk niet meer dan een volledig ingericht park. Alles wat hier groeit en bloeit is aangeplant en wordt beheerd door de mens. Als we weer oerbossen willen zullen we terug moeten naar een land met behoorlijk minder inwoners. Overigens geen gekke optie, we hoeven dan ook niet meer zoveel bij te bouwen, minder transport etc. En met een beetje geluk hebben we dan helemaal geen stikstofprobleem. Tijd om eens PAS op de plaats! te maken, zodat we weloverwogen kunnen besluiten welke weg we inslaan. Wat mij betreft is het een weg waar we gaan voor innovatie en verduurzaming die gericht is op een gezonde en veilige leefomgeving, waarbij de groei van de welvaart en met name ons welzijn centraal staat. Sowieso, na de eclatante overwinning van het Nederlands elftal op Duitsland kunnen we paniekvoetbal beter aan de Duitsers laten.

Dus de vraag is moeten we in een metropool als Nederland stikstof arme natuur willen. Dat gaat niet met zoveel mensen, en hun behoefte op zo'n klein stukje. Als er veel reactief stikstof in omloop is door al deze mensen en hun behoefte, dan regelt de natuur dat zelf. Zij, de natuur, zorgt dat via stikstof minnende planten, de stikstofkringloop weer herstelt wordt.

Dus volgens deze chemicus in dit artikel past stikstof arme natuur niet bij een dichtbevolkte regio, wat via voedsel, verkeer, woningbouw, industrie enz veel reactief stikstof uitstoot. Wil dit probleem oplossen moeten er fors minder mensen komen.

Laatst las ik dat tot 1900 er rond de 3 miljard mensen op deze aardbol waren. De honger en oorlogen om land/voedsel reguleerde dit aantal.

Gelukkig werd er kunstmest uitgevonden en samen met biotechnologie is er op dit moment voedsel voor ruim 7 miljard.

Wat willen de groene kikkers, terug naar voor 1900. Ik noem dat genocide!
+2
Farma_boerke
@John Spithoven John, laat dat jullie maar weg. Ik speel hier alleen maar een beetje advocaat van de duivel, dat houd de discussie scherp. Zijn hier ook melkveehouder, maar met nevenwerkzaamheden om rond te komen.

Wat je vaak hoort nu is dat ammoniak veel erger is dan NOx (framing) omdat dit ook verzurend zou werken. Dat is onzin NH3 is een basische stof en bind H+ (zuur) tot NH4 . Pas na depositie werkt ammoniak verzurend (niet in lucht). Het tegendeel is juist het geval NOx word omgezet in salpeterzuur HNO3 (SO2 in zwavelzuur H2SO4) (neerslag via regen) en valt in bodem in basis stoffen uiteen (vrijkomen H+). NOx is sneller/directer verzurend dan NH3 wat eerst in bodem moet komen. (zwavel was de bron van zure regen in jaren 80, destijds sterk gereduceerd en nu (geen) probleem meer). Let wel beiden werken verzurend, maar anders.

Kunstmest (Haber Bosch) heeft juist voor mens-explosie gezorgd:
people.idsia.ch/~juergen/haberbosch.html/
nextbigfuture.com/2018/11/…
of dit een zegen of vloek is zal de tijd leren? (2e link is alternatief voor HB-proces)

Het klopt ook in nederland op een klein oppervlak veel mensen. Hoewel we niet het dichtstbevolkste land zijn zitten we er niet ver vanaf. Er moeten keuzes gemaakt worden!

Deze keuzes moeten dan ook gebaseerd zijn op de juiste feiten en daar ontbreekt het vaak aan, ook bij de politiek. Iedereen leest de feiten op zijn/haar manier en haalt alleen die feiten boven tafel die uitkomen
Voorbeeldje: Laura Bromet tweet


Hier word alleen de stikstof uit ammoniak (NH3) aangehaald. Ze verteld dus het halve verhaal om misschien te framen en spinnen (of weet niet beter) naar vermindering veestapel (NOx is ca 66%, NH3 33% van de uitstoot)
P.S. veel stikstof (33%) komt ook gewoon uit het buitenland (haven antwerpen, ruhrgebied en overig). Zelfs al verminderen we hier, levert dat niet veel milieuwinst op ben ik bang voor.
clo.nl/indicatoren/…

Waarom hebben we voor N-arme natuur gekozen? wat is de achtergrond hiervan? (wie verdient eraan?):
foodlog.nl/artikel/…
(ik kan de waarheid hiervan niet beoordelen, maar schokkend is het wel).
Dit zou al reden voor parlementaire enquete moeten zijn, wie bestuurd nederland?

We wijzen naar elkaar en niemand die kan het hollistisch of met een overzichtsblik beschouwen. In deelstukjes is het makkelijk en overzichtelijk. Dit is gewoon complexe materie en vraagt fundamentele keuzes. Wat willen we? Waarom kiezen we voor een bepaalde natuur? wat zijn de consequenties hiervan? Wat moeten we dan doen. Nederland heeft dit nooit goed gedaan en met kunstjes proberen te rekken (na mij de zondvloed).
De beste samenvatting van het N-drama in Nederland is:
Een kaartenhuis beleid gebouwd op drijfzand
cs-agrar
@Farma_boerke maar even lang verhaal kort, stikstof in de veehouderij is in principe een kringloop-verhaal? Ofwel ja, er is uitstoot, maar wordt op zelfde moment opgelost door de gewassen. Dat zou dus betekenen dat veehouderij reductie op het totaal niets oplevert?
Farma_boerke
@cs-agrar alles is kringloop in de landbouw. Feit is wel dat het in het verleden te makkelijk ging en er massaal mest en kunstmest gebruikt werd wat leidde tot overschotten en ophoping. Vervolgens kwam de mestwetgeving, die nu door bijna niemand meer begrepen word, laat staan uitgelegd kan worden. Siuatie is sinds de wetgeving veranderd en verbeterd, maar stikstof hoopt zich ook op in bodem en komt weer vrij. Zo is het nitraatuitspoelingsverhaal gerelateerd aan dit stikstof. Iedere kringloop heeft lekkages, ook de stikstof kringloop. Het grootste gat blijft de consument welke eet, maar de mest niet terugbrengt. Dit vullen wij als landbouw op met vlinderbloemigen, mest, slib, kunstmest, bokashi, krachtvoer, restproducten, etc.

Waar het mesdagfonds op hamert is meten=weten. Stikstof uitstoot (mn de zogenoemde depositie) meten we niet, maar berekenen we aan de hand van modellen welke al meerdere keren fout bleken te zijn en aangepast moesten worden waarop devolgende fout kwam of onverklaarbare gaten. We meten de zogenaamde ammoniak schade niet, we schatten deze in.

Doordat we de afvoer niet precies volgen, schatten we de maximale productie ( obv metingen in lucht) en noemen dat de ammoniak stikstof uitstoot van de landbouw.

De PAS uitspraak laat mede zien dat op basis van modellen je eigenlijk niet kunt sturen en je ruimte kan herverdelen zonder direct te compenseren.
bio boer
In nederland hebben we meer honden dan melkoeien beseffen burgers dat wel ?? 1.7 miljoen melkkoeien tegen 2.2 miljoen honden leveren die geen stikstof uitstoot fosfaat en co2 ??

(klik om te vergroten)

co co
@bio boer en ja waar blijft de mest van die dieren ??
de jonge
@co co en waar blijft de mest van de mens??
bio boer
@co co in weg bermen natuurgebieden groen perkjes en in de kliko en al die mineralen worden exstren aangevoerd in de vorm van brokken enz
Jaap40
@bio boer slachtafval met smaak en geurstoffen
ted9
@co co langs de sloot en spoelt later in de sloot met als gevolg een te hoog n en p gehalte in de sloot door de agrarische sector logisch toch.
+1
co co
@ted9 en ja Heeren dat pikken wij allemaal en ja ik heb nog nooit een afleverings- bon gezien van het riool zuiverings- installatie met de bij behorende gewicht en gehaltes
ted9
@co co Ik ook niet maar het schuim op de sloot na een beste bui zegt genoeg.
+1
Farma_boerke
@bio boer Hoe doet de biologische melkveehouderij het mbt stikstof binding. Geen kunstmest gebruik, dus alles moet komen uit de mest. Verrijken jullie die bijvoorbeeld?

Ik verwacht verdwijnen derogatie en ben eens aan het zoeken gegaan naar alternatieven om ammoniakverlies ed te reduceren en zo meer N in mest te houden. Word een beetje gek van alle opties.
Loopt van Aeromix tot mestverrijking/toevoegingen aan mest & zeer kostprijsverhogend

Wie gebruikt dit of anderen (wat is er zoal), wat werkt/waar is ervaring mee?
Eigenlijk al een topic opzich.
+2
bio boer
@Farma_boerke in de winter gebruik ik agrimest september tot feb zo ik in de lange opslag piriode zo veel mogelijk stikstof bewaar agrimest hebben ook bij wageningen onderzoek gedaan naar amoniak reductie die was er waarom het nog niet als maatregel voor amoniak reductie mag dien weet ik het fijne niet van meschien dat er anderen zijn die dat wel weten ?? verder doe ik weinig door mijn bedrijfsvoering krijg ik wel witte klaver in mijn percelen heb grond met stikstof leverend vermogen en denk dat het antwoord ook licht bij goed bodem leven ik merk als ik een regulier perceel er bij heb dat deze minder opbrengst heeft mijn verklaring is bodenleven die opgang moet komen zo mijn organische mest better wordt benut in mijn kuil uitslagen zie ik voldoende ruw eiwit voor optimale bemesting zou er wat meer dierlijke mest gebruikt kunnen worden maar kas kunsmest zou ik nooit meer gebruiken ook al zou ik regulier weer gaan boeren
bertusdebeer
Jij gelooft echt in je bio boeren zo Te lezen gefeliciteerd@bio boer
+1
bio boer
@bertusdebeer dit zijn gewoon ervaringen die ik in het veld heb op gedaan
+1
Farma_boerke
Promotie onderzoek (edepot.wur.nl/328849/) door Janklaas Santing bij WUR (2008-2012) :
Nitrogen deposition and ammonia concentrations in the Dwingelderveld as affected by surrounding dairy farms Evaluation of the OPS-model

Depositie metingen mbv zomergerst (aanbeveling mossen gebruiken in toekomstig onderzoek)

Quote:
De belangrijkste resultaten zijn dat rondom de 4 melkveebedrijven aan de noordkant van het Dwingelderveld met gemiddeld 90 GVE tot aan 50 meter meetbare stikstof depositie is gemeten. Bij het melkveebedrijf van meer dan 600 GVE die jaarrond opgestald worden, werd tot 400 meter van de zuid- zuidwestkant van het melkveebedrijf meetbare stikstof depositie gemeten. Rekening houdende met een voornamelijk noord- noordwesten wind tijdens deze meetperiode. Het gewas compensatiepunt, onder deze ammoniak concentratie vindt geen opname meer plaats door de planten, in het Dwingelderveld is gebleken dat de stikstofarme gerstplanten geen ammoniak meer opnamen beneden een omgevingconcentratie van 14.5 microgram ammoniak per m3. 75 procent van de gemeten ammoniak waarden lagen onder deze kritische concentratie. Daarnaast wordt deze hoge concentratie nauwelijks gemeten in Natura 2000 gebieden.

M.a.w ammoniak van reguliere bedrijven komt niet verder dan 50m; grotere bedrijven 400m en slaat dan neer (niet meer meetbaar).

Quote:
Het OPS-model is ongeschikt gebleken voor het simuleren van stikstof depositie op lokaal niveau door het ontbreken van een gewas compensatiepunt en door overschatting van de droge depositie snelheid bij een lage ammoniak concentratie. Ook andere modellen die werken met een veronderstelde kritische depositie waarden voor kwetsbare vegetaties hebben dit nooit gemonitord met daadwerkelijke metingen als biomonitoren

Ergere conclusie het, tot op heden, door de overheid gebruikte model OPS (rivm.nl/wat-is-ops-model/) is NIET geschikt. Hopenlijk is het model sinds de publicatie aangepast, maar ik vrees het ergste.
+1
John Spithoven
@Farma_boerke De brief die van de week door mesdag naar commissie Remkes is gestuurd. Sorry voor de kwaliteit, was een beetje plakken en knippen.

Betreft: position paper stikstofvraagstuk Van: Mesdag Zuivelfonds (Jan Cees Vogelaar, Geesje Rotgers) Bestemd voor: Adviescollege Stikstofproblematiek Datum: 5 september 2019

Stikstofbeleid al 10 jaar juridische speelbal
Met het afschieten van het PAS, gaat het stikstofbeleid opnieuw onderuit. De voorganger van het PAS trof hetzelfde lot. Het doel van het stikstofbeleid is het binnen de perken houden/krijgen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Echter, hoeveel stikstof er daadwerkelijk op deze natuur terechtkomt en of maatregelen leiden tot minder stikstofneerslag, dat weten we niet, aangezien daarvan geen meetresultaten bestaan. We moeten het maar doen met uitkomsten van de modellen, en die veranderen keer op keer.
Het rekenmodel dat beleidsmakers en vergunningverleners hanteren (nu Aerius, voorheen AgroStacks), is dus niet gevalideerd met metingen. Er hangen in natuurgebieden wel meetbuisjes, en op 6 plekken in Nederland staan meetstations, maar die meten concentraties in de atmosfeer. Hoe luchtconcentraties zich verhouden tot stikstofneerslag in de natuur, is onbekend. Sommige onderzoekers menen dat het met een natte depositie van 6 tot 8 kilo stikstof per hectare wel ophoudt. Anderen gaan daarnaast uit van bergen droge depositie, van wel 20 tot 30 kilo stikstof per hectare. Maar het blijft natte vingerwerk.
Oplappen PAS zal niet leiden tot stabiel stikstofbeleid
Sinds eind jaren negentig al, wordt geconstateerd dat metingen van luchtconcentraties niet matchen met de uitkomsten van rekenmodellen.1 Voortdurend zijn er ammoniakhiaten en -gaten (de definities veranderden in de tijd), waarna het rekenmodel voor de zoveelste keer wordt bijgesteld, met opnieuw andere uitkomsten en maatregelen als gevolg.
Ongeveer tien jaar geleden begonnen juristen met het onderuit halen van het stikstofbeleid voor milieuvergunningen. Dit leidde ertoe dat de vergunningverlening voor veehouderijen vanaf circa 2008 in steeds meer delen van Nederland onmogelijk werd. Het PAS moest de vergunningverlening weer vlot trekken. Bij de invoering in 2015 werd in V-focus2, 3 al meermalen gewezen op de hiaten in het PAS, waarop het in 2019 onderuit ging. Deze keer raakt het ook de industriële bedrijven.
Het gebruik van een niet-gevalideerd rekenmodel voor de stikstofdepositie op natuurgebieden, dat voortdurend wordt bijgesteld, is een belangrijke oorzaak van het steeds opnieuw onderuit gaan van het stikstofbeleid. Het beleid staat hierdoor in belangrijke mate wankel; een relatief klein juridisch zetje is voldoende om het beleid te laten omvallen. Het oplappen van het PAS, waarbij gebruik gemaakt blijft worden van een niet-gevalideerd rekenmodel voor de stikstofdepositie, is vragen om het opnieuw verongelukken van het stikstofbeleid.
1 Environmental Pollution 102, St (1998) 269-274; Evaluation of ammonia emission abatement on the basis of measurements and model calculations; J.W. Erisman, A. Bleeker and J.A. van Jaarsveld. 2 PAS-wetgeving niet goed doordacht; L. Polinder; V-focus november 2015. 3 v-focus.nl/2015/02/…

Vertrouwen en draagvlak kalven af
Sinds 2015 is het ‘researchteam ammoniak’ van Mesdag Zuivelfonds in wisselende samenstelling, actief bij het boven tafel krijgen van de feiten. Onze bevindingen hebben het vertrouwen in het stikstofbeleid niet vergroot. Integendeel. Sindsdien heeft de overheid het nodige uit de kast getrokken om het vertrouwen in het beleid te herstellen. Zo kreeg een internationale toetsingscommissie, onder leiding van de Schotse hoogleraar Mark Sutton, in 2015 de opdracht de beleidsonderbouwing te toetsen. Deze toetsingscommissie kreeg echter een zeer beperkte opdracht, het deel waarin de ‘hiaten en gaten’ zich bevinden, viel buiten de opdracht. Daar werd niet naar gekeken. Wat ook onmogelijk was, aangezien de onderbouwing (de meetdata van zo’n 200 veldexperimenten) ‘niet meer beschikbaar’ was.
Het Rathenau Instituut moest vervolgens het vertrouwen herstellen. Tijdens deze ‘Poolse Landdagen’ hebben vele partijen hun visie gegeven. Dat leidde tot een rapport met veel gezichtspunten en visies. Maar het belangrijkste vraagstuk kwam niet aan de orde: hoe komt Nederland tot een stabiel stikstofbeleid dat niet onderuit gaat bij wat ‘juridische tegenwind’?
Bijdrage Mesdagfonds aan modernisering milieubeleid
Een effectief en werkbaar milieubeleid is uitermate belangrijk. Wij zien dat belangrijke ontwikkelingen (zoals hierboven beschreven) al sinds enige tijd stagneren. Afgelopen maanden hebben veel partijen, vanuit landbouw, industrie, dienstensector en overheid bij ons aangeklopt met het verzoek mee te denken over oplossingen. Dit heeft Mesdag Zuivelfonds doen besluiten hier dan maar een voortrekkersrol in te gaan vervullen.
1. Valideren rekenmodel met depositiemetingen. Met de kennis van nu, moeten we concluderen dat het kabinet de ernst van het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing heeft onderschat of naast zich neergelegd. Veel projecten liggen nu stil, een miljardenstrop. Mesdag Zuivelfonds heeft inmiddels het initiatief genomen om zelf te investeren in het meten van de stikstofdepositie volgens een gevalideerde meetmethode, zodat het Nederlandse depositiemodel gevalideerd kan worden. Een dergelijke meetmethode is in Nederland niet beschikbaar. In het buitenland zijn wel diverse meetmethoden beschikbaar. 2. Moderniseren milieubeleid door innoveren controlesystematiek De overheid hanteert een controlesystematiek uit ‘het jaar kruik’, wat een begrijpelijk, integraal en effectief milieubeleid in de weg staat. Voor elke afzonderlijke emissie wordt een met het blote oog controleerbare maatregel (vaak dure techniek) voorgeschreven. Terwijl er heel veel meer effectieve maatregelen zijn, waar ondernemers nu niks mee kunnen omdat het niet ambtelijk ‘controleerbaar’ wordt geacht; managementcapaciteiten van ondernemers worden nu niet benut. Innoveren van de controlesystematiek, via smart sensoring, zou tot een effectiever, eenvoudiger en integraler milieubeleid kunnen leiden. Inmiddels hebben diverse partijen uit het bedrijfsleven en lokale overheden bij Mesdagfonds aangegeven belangstelling te hebben hierin mede te investeren, waaronder internationale spelers op gebied van smart sensoring.

En verder wat jij ook al gevonden had. Ammoniak legt geen afstanden af van bron tot neerslag. Als het überhaupt al neerslaat. En het meetsysteem van de rivm is niet geschikt om depositie te meten, vandaar brief mesdag.

Zoals je al zei vanmiddag. De hele economie komt tot stilstand omdat er op drijfzand beleid is gemaakt. Tijd voor een terdege onderzoek
Farma_boerke
@John Spithoven Iedere bijdrage aan de commissie Remkes vanuit landbouw is goed. Vraag me af wat LTO & NMV + NZO bijdragen.Hebben ook allen belangen.

Het is te hopen dat er iets gebeurt, echter zal Remkes eerst met een truukje moeten komen om alles weer vlot te trekken.
Mijn verwachting autosnelheid (10-25% kans) in Nl omlaag (20-40km/uur minder per weg) & derogatie (>75% kans) terugtrekken uit Brussel icm kunstmest reductie (10-25% kans). In andere sectoren valt niet veel te halen, het word verkeer en/of landbouw korten om rest ruimte te geven.

Goed dat Mesdag zelf is begonnen met meten. @JanCees was bezig met oa Uni A'dam om goed geborgd wetenschappelijk te meten. Dit laatste is kritisch anders zal RIVM/WUR en alle anderen het onderzoek trachten te negeren en/of onderuit halen. Peer-reviewed onderzoek en kritische kanttekeningen zijn daarbij heel belangrijk als ook onafhankelijkheid van de onderzoekers.
Helaas laten resultaten hiervan (te) lang op zich wachten wat ons schade zal berokkenen tot die tijd. Daar zijn we als sector in het geheel ook voor verantwoordelijk geweest. Bijna iedereen lag te rusten terwijl het PAs al op drijfzand ruste hebben we toch het kaartenhuis opgebouwd en geen tijdig plan B gehad
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Farma_boerke:
geborgd wetenschappelijk te meten

Daar heb je helemaal niks aan. Je kunt hooguit OP DAT MOMENT iets vaststellen. Op het moment dat je het vaststelt is het alweer anders.
Farma_boerke
@kanniewaarzijn Wetenschap is toetsen van een hypothese en herhalen, herhalen, herhalen (reproduceren). Met peer review en publicatie de beste kennis van dat moment.

Toch iets anders dan de theoretische Schroedingers cat (het is alweers anders na het meten)
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Farma_boerke:
toetsen van een hypothese

In Wageningen gaat dat iets anders: daar bedenken ze een hypothese en houden daar star aan vast, wat er ook gebeurt. Ook al wijst de praktijk (wat toch de echte graadmeter is) duidelijk anders uit. Want, zoals Van der Ploeg al ooit eens opmerkte over de Wageningse "wetenschappers": "Wij hadden gelijk, hebben gelijk en zullen altijd gelijk hebben"!
John Spithoven
@Farma_boerke

Iedere bijdrage aan de commissie Remkes vanuit landbouw is goed. Vraag me af wat LTO & NMV + NZO bijdragen.Hebben ook allen belangen.


Er is veel te weinig kennis en men wil maar polderen.

En organisaties die allianties afsluiten met de vijand kunnen niet vrij onderhandelen.

En dan komt er ook nog dat gisteren de voorman Kees heet, vandaag Wil en morgen.....
bio boer
@John Spithoven waarom communiceer lto niet wat ze willen wat de in zet is met de boeren hoor niks van lto en een mening of koers Of vragen de boeren wat zij vinden ???
+2
John Spithoven
@bio boer Weet ik niet, er wordt over ons beslist maar niet met ons

Ook mesdagfonds wordt stug buiten de deur gehouden.

Triest
kwarkje
@John Spithoven kwarkje?
+7
JanCees
@Farma_boerke de rechter zegt niet dat er minder stikstof moet komen de rechter zegt voordat u nieuwe activiteiten ontplooit moet u kunnen aantonen dat er niet meer stikstof depositie komt.
Dus iemand die iets wil heeft de bewijsplicht. Als je verder niets doet en je hebt een NB vergunning is er niets aan de hand. Heb je een PAS vergunningen dan heb je wel een probleem want de PAS systemathiek acht de rechter onvoldoende waarborg te bieden dat de voorgenomen stikstof besparing ook daaderkelijk tot stand komt.
Al het geleuter over noodzakelijke krimp van veehouderij komt bij de partijen vandaan die meer stikstof willen uitstoten dan ze nu doen.
Het zou heel onverstandig zijn om de huidige stikstofruimte van de landbouw/veehouderij zonder compensatie in euro's in te leveren aan de grachtengordelbelangen
Erik!1879
@JanCees exact, heel onverstandig. Dus achter over leunen als sector. Diegene die de prijs voor verkoop hoog genoeg vind persoonlijk de keus laten maken. Niet als bestuurder over ander mans rechten beslissen.
+5
John Spithoven
@JanCees Duidelijke weergave.

Dus zoals ik al zij, op onze handen gaan zitten ipv polderen. En meten.

Je zag vanmiddag dat @Farma_boerke al had opgezocht dat de overheid zelf twijfelt aan de depositie en de afstand die NH3 mogelijk kan afleggen.

Dus nogmaals sectorpartijen, niet polderen maar feiten.

Sectorpartijen jullie hebben van de week volgens mij genoeg geleerd in het klimaatdossier. polderen levert niets meer op als alleen verliezen binnen onze sectoren.

Alleen met feiten kunnen we het winnen.
Farma_boerke
@JanCees Correct, maar Remkes moet met een nieuw trucje komen om Nl vlot te trekken.
Hoe denk je dan dat het komende maanden gaat? Ik ben er bang voor dat het stikstof voordeeltje in de vorm van derogatie word geschrapt. Was toch al uitzondering op EU regeling. Sentiment is toch al tegen. Zolang er geen opstand komt, schrappen
RvS kan wel zeggen dat compensatie direct moet, maar betalen voor iets wat gratis was (behalve bij landbouw, enige met vergunningen) in Nl waar we voor duppie op eerste rang willen zitten, zie ik niet gebeuren. In het algemeen belang kan een boel.

Let wel ik hoop dat ik ongelijk heb!

@John Spithoven feiten zijn tegenwoordig ook niets meer dan een mening en kunnen eenvoudig verdraaid (geframed, gespinned) wotden
+6
John Spithoven
@Farma_boerke Kom op, we worden met z'n allen in een heel rap tempo wijzer. en slimmer.
En dit keer laten we de kaas niet van ons brood eten. Nu niet in de underdog positie gaan zitten. Kijk wat het mesdagfonds voor ons kan betekenen. Kijk hoe we met STAF kunnen terug meppen.

We laten dit keer niet over ons heen lopen. Wij hebben iets, vergunningen-ruimte-grond, wat de rest van Nederland wil hebben. Dan zal de rest van Nederland toch wel een iets andere opstelling moeten hebben, anders wordt het een onrustige herfst.
Farma_boerke
@John Spithoven Komt doordat we al vaker met dit te maken hebben gehad, bijvoorbeeld.

Voedseltekort --> oorlog en landbouw
Club van Rome --> tekorten door teveel mensen (Haber Bosch)
Zure regen --> landbouw (was dus zwavel uitstoot)
boterberg & melkplas --> MQ beperking
Nitraatuitspoeling --> landbouw teveel mest
van MQ naar Fosfaat --> Landbouw reductie
CO2 --> Koe is boosdoener (nuance is zoek in debat)
Nu stikstof --> .....

De LP kan lang haperen op een gegeven moment gaat ie wel over het dode punt heen.

Basisbehoefte mens: Voedsel, water, lucht, voortplanting, (dak + gezondheidszorg).
99,7% van de Nederlandse bevolking hoeft zich over de basisbehoeften geen zorgen te maken en kan zich anders ontplooien omdat 0,31% van de bevolking een boerenbedrijf heeft.
bio boer
@Farma_boerke duitsland ook aan de beurt

(klik om te vergroten)

Farma_boerke
@bio boer Speelt in de gehele EU
(mei 2012 Gothenburgprotocol milieumail.rdmg.nl/weekoverzicht15-uab/trb070.pdf/ ).

Voor Nederland voldoen we nu al aan de eisen voor 2020, maar hierna worden de eisen weer verder aangetrokken (eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/…)

Duitsland & geen enkel EU-land ontkomt er dus aan.
JanCees
@Farma_boerke work in progress
+11
Farma_boerke
@JanCees @John Spithoven Wat ook weleens gezegd mag worden: Dank voor jullie inzet en actieve bijdrage!
+2
Kempenaar
@Farma_boerke hier sluit ik me graag bij aan ,hartelijk dank John en Jancees
Het is fijn dat jullie wat duidelijkheid scheppen voor veel meelezers in de lastige materie en de druk erop houden bij de sectorpartijen en de politiek
Ga zo door!
+1
John Spithoven
@Farma_boerke @Kempenaar
Dank je.

Maar wat wij doen kan alleen met jullie steun. Samen worden we slimmer en komen we verder!
JanCees
@Farma_boerke Your welcome
+1
pieta
@JanCees Als je in het Engels begint doe het dan goed. 😁
demelkboer
@pieta hij mag zelf bepalen hoe die het schrijft" it's his welcome"
pieta
@demelkboer Mag ie van mij ook. Ik zou alleen het zelf zo niet doen. Gebruik je een vreemde taal doe het dan juist. En als je het niet zo exact weet gebruik dan Nederlands.
JanCees
@pieta mag ik vragen wat er mis is met your welcome of wil je het grammicaal beter you're welcome zien tja als je de piet lut wil ga je gang.
+1
pieta
@JanCees Ik vind het een beetje afbreuk doen aan jezelf als je een vreemde taal gebruikt en vervolgens niet de juiste spelling gebruikt. Gebruik dan Van Gaal Engels.
En mij Piet Lut noemen mag je gerust. 😁
+2
JanCees
@pieta ik doe graag afbreuk aan mijzelf heb geen behoefte aan vehevenheid
Grietje62
@pieta Dat wordt dan Pieta Lut denk ik??
Farma_boerke
Voor wie van lezen houd (Mesdag fonds is hier druk mee):
Review van het ammoniak wetenschappelijk beleid tot 2015: edepot.wur.nl/357694/

Goede uitleg van GeenStijl (hulde):
geenstijl.nl/5149466/…
demelkboer
Het begint mij een beetje duidelijk te worden. Er is stikstof nodig om economische activiteit te kunnen on plooien of te reizen of te wonen. De activiteiten vinden grotendeel plaats rond grote steden en vooral de Randstad. De stikstof ruimte ligt, zoals de politiek dat ziet, op het platteland. Er moet dus een list worden bedacht om di stikstof naar de Randstad te krijgen. Dat lukt niet op basis van emissie, maar wel op basis van depositie. De conclusie is dus: N rechten net als de CO2 rechten nu. Dus handel. Dus land bouw, wegens beperkte financiële middelen, buitenspel. Industie blij woning bouwers blij auto bezitter blij politiek blij......boer met ambitie niet zo blij
Erik!1879
@demelkboer èèn ding vergeet je nog. Ze willen die stikstof rechten voor niets hebben. En daar gaan ze alles aan doen. Daar gaat de NZO aan meehelpen. Ik hoop dat er een aantal melkveehouders zoals @hookwood hier iets aan probeert te doen. Ik hoop ook dat de FRC eigenaren bij de volgende ledenraads verkiezingen de foute jongens eruit gooien. Daar over hebben jullie nog een kans!
Farma_boerke
@Erik!1879 Kamerbrief Schouten geft al een voorzet naar sector (rijksoverheid.nl/ministeries/…)

Urgente opgaven
Quote:
De aanpak van de stikstofproblematiek1, naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over de Programma Aanpak Stikstof (PAS), zal forse consequenties hebben voor heel Nederland en ook voor de veehouderij. Zeker is dat verdergaande reductie van de uitstoot van ammoniak uit de veehouderij noodzakelijk is.

Per sector de afspraken
Varkens sector: reductie van ammoniak tot 85%, broeikasgassen tot 90%, geur tot 70% en fijnstof tot 50% in 2030;
Melkvee: Duurzame zuivel keten (via ZuivelNL)
Quote:
De uitspraak van de Raad van State over de PAS maakt de reductie van ammoniak voor de melkveesector extra urgent. Ik heb met de sector afgesproken dat ze aan de slag gaat om te komen tot een ambitieus plan voor verdergaande reductie en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan dit vraagstuk

Pluimvee: Daarbij zijn er acties opgenomen om de CO2 footprint te verlagen, de uitstoot van fijnstof en ammoniak te verminderen en het dierenwelzijn te verbeteren.
Geiten: Er worden nu praktijkmetingen uitgevoerd om inzicht te krijgen in de emissie van broeikasgassen en ammoniak.
+1
demelkboer
@Farma_boerke fosfaat rechten emissie beperkende maatregeln grond van 100.000 euro en een melk prijs uit de jaren 70. Die reductie gaat van zelf
+2
Erik!1879
@demelkboer exact. Mede mogelijk gemaakt door LTO/FRC
Jaap40
@demelkboer goed gezien, en fosfaat rechten dalen rap in waarde.
Coen
@Jaap40 , samen met grond en ammoniakrechten zijn dit communicerende vaten
demelkboer
@Coen had er al tijden niet naar gekeken maar ze gaan al naar onder de 150,- Volgende maand twee rechten bij een pak was poeier
Farma_boerke
@demelkboer waspoeder zonder fosfaat! Denk aan het mileu
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!