PAS afgeschoten

Het Programma Aanpak Stikstof mag niet langer worden gebruikt als basis voor het verlenen van vergunningen voor activiteiten die belastend kunnen zijn voor natuurgebieden. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State inzake een tweetal vergunningen voor uitbreiding van veehouderijbedrijven. De Raad van State is een adviesorgaan van de Nederlandse regering en het hoogste gerechtsorgaan dat beslist bij een geschil tussen burgers en de overheid. Tegen het besluit is dan ook geen hoger beroep meer mogelijk. In strijd met Europese wetgeving Het PAS vormt de basis voor het verlenen van natuurvergunningen voor activiteiten die stikstof uitstoten en daarmee schadelijk kunnen zijn voor natuurgebieden, bijvoorbeeld de uitbreiding van veehouderijbedrijven. Het PAS biedt ruimte om de extra stikstofuitstoot vooraf te compenseren met reducerende maatregelen zoals een emissiearme vloer. Deze systematiek is door de Raad van State onderuit gehaald omdat dit in strijd zou zijn met Europese natuurwetgeving. Weiden en bemesten niet vergunningsvrij De afdeling bestuursrecht van de Raad van State heeft ook besloten dat weiden van vee en het bemesten van grond niet vergunningsvrij hadden mogen worden gemaakt. Ook deze activiteiten kunnen volgens de Raad mogelijk schadelijk zijn voor natuurgebieden. Bestaande vergunningen blijven geldig De uitspraak van vandaag heeft geen gevolgen voor vergunningen die al definitief zijn verleend. Deze blijven gewoon geldig. Over nog lopende zaken rondom natuurvergunningen voor veehouderijbedrijven zal de Raad in juni duidelijkheid bieden. De kans is echter groot dat ook door deze vergunningen nu een streep gaat. Toekomst onduidelijk De uitspraak van de Raad van State betekent niet dat er in de toekomst geen nieuwe activiteiten meer kunnen worden opgezet die stikstof uitstoten. Er zal echter vooraf zekerheid moeten worden gegeven dat natuurwaarden niet worden aangetast. Hoe dit in de praktijk vorm moet gaan krijgen is op dit moment nog volstrekt onduidelijk. Een toelichting op de uitspraak, inclusief een video met een heldere uitleg, is te vinden op de website van de Raad van State. Klik hier om deze toelichting te downloaden: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@115590/201506170-2-r2/#toonpersbericht

Is zelf inkuilen goedkoper?

Ik had al in topic: https://www.tractorfan.nl/topic/46036/ gelezen dat inkuilen goedkoper kan zijn als je het zelf doet, maar bij dit topic waren de berekeningen niet helemaal goed, maar zou zelf inkuilen goedkoper kunnen zijn voor ons bedrijf? mijn berekeningen: aanschaf opraapwagen strautmann 28 kuub 9000 euro afschrijving 5 jaar = 1800 per jaar er wordt bij ons ongeveer per jaar 160 hectare ingekuild dus, 1800/160=11,25 per hectare case ih mx 120 kost 23250-6250 voor oude trekker = 17000 / 2 omdat hij ook voor andere werkzaamheden gebruikt kan worden dus 8500 afschrijving 10 jaar = 850 per jaar 850/160= 5,31 per hectare dubbellucht voor de mx 2500 euro afschrijving 10 jaar = 250 per jaar 250/160 = 1,56 kuilverdeler 4000 euro afschrijving 5 jaar = 800 per jaar 800/160 = 5 capaciteit 2 ha per uur opraapwagen = per ha 11,25 trekker = per ha 5,31 dubbellucht = per ha 1,56 kuilverdeler = per ha 5 diesel = per ha 6 onderhoud = per ha 6 (uurloon 1 persoon) = per ha 10 ((uurloon 2 personen)) = per ha 20 35,12 per hectare 45,12 per hectare met 1 werknemer 55,12 per hectare met 2 werknemers de loonwerker kost 200 euro per uur en heeft een capiciteit van 3 ha per uur, als wij zelf zouden inkuilen dan zou de capaciteit 2 ha per uur zijn. De loonwerker zou dus 66,66 euro per hectare kosten terwijl als we dit zelf doen veel goedkoper is, zonder werknemers zelfs: 31,54 euro per hecatre!! keer 160 is 5046 euro per jaar!!!

Wet Milieubeheer verplichtingen vóór 1 juli 2019

Ik werd vanmiddag gebeld voor Eneco. Geneuzel over "energiebesparende maatregelen" die ik verplicht zou moeten nemen voor 1 juli. Weet iemand hier iets meer van? Ze hadden ook een mail gestuurd: ------------------------------------------------------------------------------------ De reden dat ik u deze mail stuur is omdat bedrijven met een verbruik van meer dan 50.000 kWh en 25.000 Nm3 vanuit Wet Milieubeheer verplicht zijn energiebesparende maatregelen te nemen. Dit alles met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Vóór 1 juli 2019 moet u kunnen aangeven dat u hiermee bezig bent (omgekeerde bewijslast). Wij willen voorkomen dat u het risico loopt een mogelijke dwangsom te ontvangen. Veelal gaat het om een bedrag vanaf 1.000 euro per overtreding. Wij begrijpen dat dit ingrijpend kan zijn voor uw bedrijf en dat het lastig is de juiste stappen in kaart te brengen. Graag willen wij u hierbij helpen, vanuit onze kennis en expertise op dit onderwerp. - De Energiecoach § Volledig en onafhankelijk advies over relevante energiebesparende mogelijkheden § Informatieplicht bij de overheid word voor u geregeld § Energiebesparende maatregelen tot een besparing van 7-30% op je energierekening § Er komt 1-malig een adviseur langs die samen met u het gebouw doorloopt § Telefonisch word het rapport n.a.v. het bezoek telefonisch uitgelegd § Er wordt een analyse gemaakt op basis van de meetdata van het betreffende pand. § Bij de EnergieCoach nemen we ook het contact met het bevoegd gezag zoveel mogelijk voor onze rekening. Ook inbegrepen: een energiespecialist binnen handbereik, ondersteuning bij het nemen van maatregelen en een jaarlijks updategesprek waarin we nagaan of de verwachtte besparingen ook echt gerealiseerd worden § Via een 24/7 online dashboard zie je welke maatregelen voor uw bedrijf financieel interessant of wettelijk verplicht zijn. § Indien de verwachte besparing niet gerealiseerd gaat worden dan zal de adviseur het gesprek met u aangaan wat de oorzaken kunnen zijn. § Eenmalig €399,- excl. BTW en €34,50 per maand gedurende 3 jaar. ------------------------------------------------------------------------------------------ Ze willen gewoon weer flink geld aan mij verdienen volgens mij, heb de boot vooralsnog maar ff afgehouden. Maar weet iemand wat ik nu wel precies verplicht ben te doen?

Nick83


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
1.034
Stemmen
456
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 3wk geleden

Melkveehouder, 100 melkkoeien met 60 stuks jongvee op 45 ha weiland. SAC melkrobot.

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering