Grotere vraag naar melkvee door uitstel fosfaat

Tot nu toe zorgt elke maatregel voor meer koeien in NL:

Handelaren in vee geven aan dat in de afgelopen week meer vraag naar melkkoeien is ontstaan. Het uitstellen van de fosfaatrechten met een jaar is daaraan debet.

Meer: boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/…

Deel dit topic

Grasbaal

Laatste  |  

Reacties

+1
pa
Laten we de prijs omlaag melken. GOEIE ACTIE
+1
jan w
@pa
Die melk kan zo naar duitsland.
En van RFC gaat er ook nog steeds melk de vrije markt op, en dat is momenteel kassa. Kunnen ze het niet zelf voor verwerken.
duitser
@jan w nog even jan, dan vloeit de melk andersom als die half miljoen (!) Koeien geslacht zijn
+4
hans1980
En vervolgens met generieke korting de niet groeier levend slachten..

Smeerlapperij 2/7 was al oneerlijk genoeg
+6
3 speen
Kutzooi gewoon het laatste nog om zeep helpen echt dat Nederlandse ikke ikke gedrag bah waardeloze zooi
jg
Carel moet er ook nog een 60 hebben voor op de boot. Koeien worden volgens onderzoek niet zeeziek.
+2
Erco
Denk dat ik er ook nog maar n paar koop. Wie weet wat voor referentiedatum we nog krijgen.... Zal @Wiebren eens vragen wat die er van denkt šŸ™Š
Noorderling
@Erco voor de pas is het niet zo gek om al eens een flink aantal koeien op naam te hebben en je ruimte te claimen. Hoef je daar over 3 jaar niet nog eens achteraan als je langzaam door wilt groeien.
+1
weurding
@Erco hoop dat de referentiedatum nog voor mijn sjorsdatum ligt 😃
bella
@Erco ik heb er al 30 bij laten komen en vandaag komen er nog 15.
+1
Teunis D
@bella Bella denkt: laat ik eens wat olie op het vuur gooien. Kijken wie hapt...
bella
@Teunis D nee hoor, helemaal geen olie op het vuur maar we moeten door want stilstand is achteruitgang. dinsdag gaan we nog even naar Cloppenburg kijken wat voor vaarzen we daar kunnen kopen en mocht er geen nieuwe referentiedatum komen dan kunnen we altijd nog het ondereind dat niet zoveel melkt meer geeft weg doen.
Wiebren
Doen @Erco, referentiedatum ligt al achter ons
+5
Erco
@Wiebren heb ik meer gehoord 😉
groeier
@Wiebren
Wil je daarmee zeggen, had de overheid maar beter zijn werk moeten doen?
+2
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Wiebren:
referentiedatum

Ik zou graag zien dat LTO zeer nadrukkelijk aangeeft hoe men er in staat. Fosfaatrechten zijn een sturingsmiddel om het fosfaatplafond niet te overschrijden. Mocht de derogatie onverhoopt niet verlengd worden, dan is ook het fosfaatplafond als aanvullende voorwaarde van tafel. Staat LTO dan nog achter de invoering van fosfaatrechten of ziet men dit als reden om het fosfaatrechtenstelsel af te blazen?
buorman
@Jack Rijlaarsdam
Ik schreef het hier dacht ik al eerder [maar terugzoeken is een drama, Tinus?]Waarom zouden we 2017 nog dero genieten?
We houden ons al min 2 jaar niet aan de afspraak met Brussel.
Wiebren heeft het ook gelezen :

''aldus Van Stralen.

'Nederland kan elk moment met een ingebrekenstelling of zelfs intrekking van het laatste jaar van de huidige derogatie worden geconfronteerd, als de Europese Commissie vindt dat Nederland zich onvoldoende inspant om aan de derogatievoorwaarden te voldoen', aldus de LTO-beleidsadviseur.''
Wiebren
@Jack Rijlaarsdam Dan is het fosfaatrechtenstelsel niet meer nodig. Ook de melkveewet niet in de huidige vorm. Tegelijk zeg ik erbij, laten we elkaar dan niet meer wijsmaken (dat moet LTO dan ook niet meer doen) dat we onbegrensde mogelijkheden hebben. We lopen tegen allerlei grenzen aan met de huidige veestapel, niet in de laatste plaats die van de maatschappij.
+8
George
Quote Reactie van @Wiebren:
We lopen tegen allerlei grenzen aan met de huidige veestapel, niet in de laatste plaats die van de maatschappij.

Had je dat niet kunnen bedenken toen jullie zo'n voorstander waren voor de afschaffing van een mooi Europees instrument melkquotum? LTO is toen al de verkeerde weg ingeslagen! Destijds was het beter geweest om samen met NMV en DDB voor quotumbehoud te strijden.
+1
Frans1
Quote Reactie van @Wiebren:
We lopen tegen allerlei grenzen aan met de huidige veestapel, niet in de laatste plaats die van de maatschappij

Ik ben dus geen boosdoener. Als mensen horen hoeveel koeien ik heb zeggen ze vaak dat dat er niet zoveel zijn 😄 Ligt het toch aan de buurman 😄
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Wiebren:
Dan is het fosfaatrechtenstelsel niet meer nodig. Ook de melkveewet niet in de huidige vorm.

Duidelijke stellingname, maar niet in overeenstemming met de info die mij is verstrekt.
George
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Duidelijke stellingname, maar niet in overeenstemming met de info die mij is verstrekt.

Duidelijk dus dat iedereen wat anders lult zelfs bij Ć©Ć©n organisatie.
+1
Wiebren
@Jack Rijlaarsdam officieel is daar nog geen LTO-standpunt van en in die situatie zitten we overigens ook nog niet. Fosfaatrechten zijn voor het doel (derogatieverplichtingen nakomen) niet meer nodig als derogatie wegvalt. Of ze weg moeten als derogatie vervalt is een andere zaak. Immers, we kunnen niet zonder duidelijke begrenzing en voor andere milieudoelen is de begrenzing van fosfaatrechten eigenlijk nog te hoog. Het is (en dat sommetje ligt er al vanaf 2013 in het deel van de visie waar niemand graag aan herinnerd lijkt te willen worden) bij 10% meer koeien die 10% efficiƫnter zijn valt nog te voldoen, met meer koeien of slechtere benutting niet meer. We zitten overvol, zo simpel is het eigenlijk
+2
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Wiebren:
we kunnen niet zonder duidelijke begrenzing en voor andere milieudoelen is de begrenzing van fosfaatrechten eigenlijk nog te hoog.

Dat is voor jou duidelijk, maar de gemiddelde melkveehouder heeft hier absoluut geen zicht op. Er wordt nu volop vooruit gevlucht, omdat er geen vertrouwen meer is dat derogatie verlengd wordt. Duidelijk aangeven dat ook zonder derogatie het voorliggende fosfaatrechtenstelsel als leidraad zal worden genomen om de veestapel in toom te houden zou speculatief vee aanhouden wat in kunnen dammen. Maar goed, geen duidelijkheid geven, lijkt me in dit geval ook duidelijk.
+1
jg
@Wiebren Einde derogatie gaat een enorme daling van OS in de nederlandse landbouwgronden betekenen. boerderij.nl/Akkerbouw/Achtergrond/…

Co2 consequenties zijn helder. De Parijse afspraken liggen er en zullen door de maatschappij afgedwongen worden. Desnoods door minder zuivelconsumptie.
Door dalende bodemvruchtbaarheid komt de voedselproductie op termijn onder druk te staan. Hier ligt een simpel algemeen belang bij derogatie waardoor ingrijpen in de veestapel voor behoud van derogatie (dus aanwenden meststoffen met OS) van hoger belang is dan individueel belang kwa dieraantallen. Een aspect dat veel te weinig benoemd wordt. De discussie wordt door de sector veel te simpel op alleen dieraantallen gevoerd.
+1
arie.j
Quote Reactie van @Wiebren:
Dan is het fosfaatrechtenstelsel niet meer nodig. Ook de melkveewet niet in de huidige vorm. Tegelijk zeg ik erbij, laten we elkaar dan niet meer wijsmaken (dat moet LTO dan ook niet meer doen) dat we onbegrensde mogelijkheden hebben. We lopen tegen allerlei grenzen aan met de huidige veestapel, niet in de laatste plaats die van de maatschappij.

Duidelijk, alleen ziet het er wel naar uit dat besluit vanuit Brussel pas komt nadat de hele boel is opgetuigd met fosfaatrechten.
Of het dan ineens zou vervallen is de vraag, tal van melkveehouders hebben er rekening mee gehouden en zouden helemaal moeten over rekenen.
Daarnaast zullen er zijn die roepen om toch in te voeren, zowel van uit de politiek als ook boeren die vinden dat er dan over 1 of 2 jaar maar een nieuwe aanvraag naar Brussel moet.
Met alle onzekerheid wat dat dan weer geeft
-----
De besluitvorming in de politiek is na de datum van 2-7-2015 gelijk aan de dikste stroop geweest.
Werkelijk ongekend
En volgend jaar Maart zijn er 2ekamer verkiezingen, dus maak je borst maar nat als er nog net voor of de eerste maande na die tijd wat moet.
--
Waarom kan er nu niet binnen enkele weken een soort reparatie van het wetsvoorstel op tafel komen?
Geef boeren bv. om te beginnen per januari 2017 een fosfaat vergunning voor dat jaar, niet verhandelbaar uiteraard en enkel in speciale gevallen overdraagbaar(overlijden-bedrijfsoverdracht enz.), niet groter dan de veestapel per 2-7-2015.
Geeft de rechten (met basiskorting) op een wat later tijdstip en de mogelijkheid van verhandelen nog wat later.
Bij knelgevallen in het 1e jaar zou dan misschien iets met verhuur met maximumprijs gedaan kunnen worden.
==
Zomaar een idee, zal wel het nodige niet goed van zijn of niet kunnen .
Maar daarvoor is het ook de gedacht van iemand die wat aan de zijkant staat van.
De grote vraag is echter:
Waarom gebeurt er niets, waarom zit men niet met de minister aan tafel om zo snel mogelijk tot een alternatief voor Brussel te komen?
Waarom lijkt het erop dat het een dikke stroop verhaal moet blijven zonder einde met als einde chaos plus een enorme strop voor de melkveehouders?
--
Zoals je weet vind ik het hele fosfaatproductie verhaal een vreemd iets als het om nitraat in het grondwater gaat.
Zeker als export van mest er blijkbaar ook niet toe doet.
Maar wat we nu dreigen te krijgen is helemaal slecht.
pieta
@arie.j Ik heb het idee dat ze denken laat het maar kapot gaan. En dat denkt de politiek, de hele intensieve wellicht en de hele extensieve bedrijven. De zuivel wil wel maar het is maar de vraag wat ze kunnen. En de belangenbehartiging daar durf ik helemaal geen enkele hoop op te vestigen.
+1
hans1980
@pieta
Belangenbehartigers zijn leden met een individueel belang geen sectorbelang
+4
Wiebren
@arie.j Ik heb de uren niet geteld maar denk dat ik alleen al sinds de aankondiging een kleine 40 uur in overleggen heb gezeten (o.a. met staatssecretaris en ambtelijke top EZ) om te komen tot alternatieven. Dat geldt ook voor een aantal collega's en een klein leger bestuurders. Er gebeurt dus wel degelijk wat.
Tegelijk is er een ander probleem. Als de boeren hun huidige onderlinge discussies niet staken om achter het strijdplan 'derogatiebehoud' gaan staan, dan heeft dit alles geen zin.
+4
pieta
Quote Reactie van @Wiebren:
Als de boeren hun huidige onderlinge discussies niet staken om achter het strijdplan 'derogatiebehoud' gaan staan, dan heeft dit alles geen zin.

Moet je Co even vragen het prikkebord te sluiten. 😁
+1
arie.j
Quote Reactie van @Wiebren:
j Ik heb de uren niet geteld maar denk dat ik alleen al sinds de aankondiging een kleine 40 uur in overleggen heb gezeten (o.a. met staatssecretaris en ambtelijke top EZ) om te komen tot alternatieven. Dat geldt ook voor een aantal collega's en een klein leger bestuurders. Er gebeurt dus wel degelijk wat.Tegelijk is er een ander probleem. Als de boeren hun huidige onderlinge discussies niet staken om achter het strijdplan 'derogatiebehoud' gaan staan, dan heeft dit alles geen zin.

Sterkte met alle vergader dan. En natuurlijk hopen we dat er tijdig iets werkbaars uitkomt voor de boeren,wat ook van de EU mag
Het laatste wat je schrijft over discussies onder gewone boeren snap ik niet erg.
Oorzaak afkeuren van de ontwerp fosfaatwet door Brussel had daar toch niets mee te maken?
Discussies zijn er altijd geweest, en zullen altijd ook wel doorgaan. Dat kun je een gewone melkveehouders ook niet verbieden.
Lijkt me ook niet zo van verder belang voor de besluiten.
Als ieder zich straks maar de voorschriften nakomt, dan maakt het niet uit of er voor of tegen was.
--
Elders lees ik van je de oorzaak van het intrekken van de derogatie in Duitsland.
Oorzaak was: Meetnet niet op orde. Nitraat grondwater stijgende (en te hoog neem ik aan?).
En nog wat met digistaat wat niet in orde was.
Het meetnet mankeert het in Nederland niet aan, dacht ik
Hier zitten we verder in de veenregio
Zoals je bekend voldoen daar de nitraat gehaltes grondwater voor 100% aan de EU norm.
Dat zou dus een sterk argument moeten zijn om ondanks alles in Brussel voor de veenregio over de derogatie niet te moeilijk te doen.
En zeker als er ook mestbeperkende maatregelen opkomst zijn.
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @Wiebren:
Tegelijk is er een ander probleem. Als de boeren hun huidige onderlinge discussies niet staken om achter het strijdplan 'derogatiebehoud' gaan staan, dan heeft dit alles geen zin

je snapt toch ondertussen wel dat als zoiets niet van boven geregeld wordt dit niet voor elkaar komt? Eigenlijk moeten we gewoon eisen dan 1 November, en geen dag later, duidelijkheid is over de aanpak. Kan je zeggen kan niet, is te snel, dan lopen jullie maar paar stappen harder . Elke dag langer verslechtert de uitgangspunten
Wiebren
@cs-agrar blijkbaar komt die laatste zin van zopas niet over.
Is er draagvlak genoeg om derogatie te willen behouden, dat wordt de hamvraag.
Een plan komt er wel en snel ook. Als daarna niet over eigenbelang heengestapt kan worden komt er alleen niks terecht van uitvoering.
Co hoeft dit prikbord helemaal niet te sluiten, discussie is prima.
Straks ligt de vraag er: steun je actie voor behoud van derogatie? Of ga je voor eigenbelang pleiten? Dan wordt het menens.
Dat geldt dan voor boeren als lid van hun belangenbehartiger, boeren als lid van hun zuivelcooperatie, boeren als lid van hun veevoercooperatie en boeren als lid van hun Rabobank.

Laten we elkaar niks wijsmaken, iedereen die vandaag de bestuurders de schuld geeft en tegelijk voor zijn of haar eigenbelang heeft gepleit de afgelopen jaren heeft boter op z'n hoofd.
arie.j
@Wiebren
Hier een plaatje met gehaltes in grondwater, i.v.m. mijn opmerking voor de veenregio .
Duidelijk is dat de veenregio niet maar een beetje, maar altijd ver onder de Brusselse norm van 50mg heeft gezeten. En nog zit.
En dat het eigenlijk van den gekke is wanneer bij de boeren daar de derogatie zou worden ingetrokken met het verhaal van teveel nitraat in het grondwater.
Ook op de kleigronden is al weer meer dan 10 jaar het gehalte gemiddeld ver onder de norm.
Het is duidelijk dat de pijn van overschrijding (en het gevaar van nog meer overschrijding bij meer vee)alleen bij de rest van de gronden zit.
zie clo.nl/indicatoren/…

(klik om te vergroten)

nitraatgehaltes grondwater naar grondsoort
+8
Frans1
@Wiebren zal mij benieuwen of je alles op een lijn krijgt. Nu is de derogatie ineens heilig, de plaatsingsruimte moet behouden blijven, het begint toch wel te kriebelen of iedereen zijn mest wel af kan zetten als we de derogatie kwijt gaan, terwijl ik bij de meer grondgebonden proef dat de bom beter maar kan barsten, dan maar wat mest afzetten of wat koeien minder, maat niet alles meer slikken wat er over ons heen gegooid wordt,en zo sta ik er eigenlijk ook in,laat het er maar op aankomen.
Maar dan ben je ineens degene die de derogatie te grabbel gooit proef ik bij jou en ook in het pleidooi van @josl.
KuikenenKoe
Quote Reactie van @Frans1:
Maar dan ben je ineens degene die de derogatie te grabbel gooit proef ik

je smaakpapillen zijn wel goed dan
bij plannetjes waarbij vrijwillige deelname gewenst is verwacht ik geen groot enthousiasme onder de melkveehouders voor deelname
eigenlijk hetzelfde als bij een overheidstekort dat de overheid vraagt aan mensen
zou u alstublieft een bak geld over kunnen maken ?
want we komen te kort
en als u dat niet van plan bent te om doen of hier over een discussie zou willen aangaan bent u als persoon verantwoordelijk voor het tekort aan geld
sorry
@Frans1 josl zit met samengeknepen billen te lezen
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Frans1:
als we de derogatie kwijt gaan,

Het maakt mij niet zoveel meer uit. Wat gerekend en kan volgend jaar zonder derogatie de mest op eigen grond kwijt. Ik hoop wel dat er snel duidelijkheid komt. Zonder derogatie ga ik toch snel een ploeg aanschaffen. Grootste probleem wordt hier namelijk al het ruwvoer verhard opslaan.
m uut m
@Jack Rijlaarsdam
De mais combinen ipv hakselen scheelt al een heel stuk. Ook aan krachtvoer kosten beheersing geen slechte oplossing.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @m uut m:
De mais combinen ipv hakselen

Wij telen geen snijmais, zou in de regio ook geen loonwerker weten die mais dorst. Wanneer ik toch gras over de kop moet trekken, dan kies ik voor het rendement van verhuur voor vollegrondsgroente/akkerbouw. De korrelmais is hier eind oktober (?) pas rijp, lijkt me voor kleigrond niet de meest ideale tijd om met zwaar materiaal het land in te duiken.
Vario512
@Wiebren
Begrijp ik het nu goed Wiebren. Niemand (zuivelcooperaties of overheid) kan nog dwingende maatregelen voor 2017 op leggen aan individuele melkveehouders.
Dus dan wordt, volgens jullie plan, een vrijwillige inzet van elke individuele melkveehouder gevraagd. Dit werkt dan natuurlijk alleen wanneer er een soort straf op meer produceren staat en/ of een premie op minder produceren.

De zuivelcooperaties kunnen alleen met premies komen die minder melken stimuleren.
De banken kunnen nieuwe kredietaanvragen afwijzen om te minderen, heeft niet zoveel effect denk ik wanneer de melkprijs omhoog schiet.
De veevoercooperaties kunnen tijdelijk stoppen met voerleveranties aan melkveehouders die niet willen minderen (dit werkt in Duitsland ook goed, zie melktekort DMK).
LTO kan helaas niet met een straf of premie komen.

Ik denk dat de veevoercooperaties nog het beste de derogatie kunnen redden, mits ze het met elkaar eens zijn. Maar ja, zij hebben ook het meeste te verliezen bij verdwijnen van derogatie. Want dan gaan er nogal wat melkveehouders hun eigen krachtvoer verbouwen. En dan is de helft van de omzet van de veevoercooperaties weg.

Succes met een oplossing!

PS. Ik zal alvast de koeien weg doen, voordat ze niets meer waard zijn.
Harry K
@Vario512 Je schreef: "De veevoercooperaties kunnen tijdelijk stoppen met voerleveranties aan melkveehouders die niet willen minderen (dit werkt in Duitsland ook goed, zie melktekort DMK)."
Kun je me uitleggen wat je daarmee bedoeld?
Wanneer de melkprijs zo laag is dat de veevoercoƶperaties niet meer kunnen worden betaalt dan begrijp ik dat ze niet meer aan deze melkveehouders leveren, maar begreep dat het melktekort bij DMK andere oorzaken had.
+1
Vario512
@Harry K De melkfabrieken kunnen een maandelijks quotum per bedrijf vaststellen op basis van 2/7/15. Wanneer een melkveehouder in februari 2017 boven zijn quotum melkt, komt ie op de zwarte lijst van maart 2017. De melkveehouders die op de zwarte lijst staan krijgen in maart geen voer geleverd. Alle veevoercooperaties zullen dan wel een krabbel onder dit plan moeten zetten. Dat van DMK was sarcastisch bedoelt.

Wiebren doelt met overleg met de veevoercooperaties op het verlagen van het P-gehalte in het krachtvoer. Maar dat gaat echt geen zoden aan de dijk zetten.

Wanneer de draconische maatregelen komend jaar niet komen, dan wel in 2018. Want iedereen die denkt dat je bij derogatieverlies al je extra mest wel even kunt afvoeren, leeft op een roze wolk.
+4
brabo
Quote Reactie van @Vario512:
Alle veevoercooperaties zullen dan wel een krabbel onder dit plan moeten zetten

gelukkig hoeven de particuliere veevoerproducenten niet mee te doen.

wat een onzinnig idee. Dit gaat nooit lukken. Het lukt niet om alle neuzen van de voerleveranciers dezelfde kant op te laten wijzen
buorman
@Vario512
Ik heb de afgelopen tijd al de nodige kulverhalen voorbij zien komen, maar deze overtreft ze allen
christo
@Wiebren Als er geen uitzicht komt op evenwichtsbemesting mag de bom barsten. Dat is de kern van alle ellende. Graag ook duidelijkheid waarom varkensrechten wel van de eu ingevoerd mochten worden.
+4
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Wiebren:
Straks ligt de vraag er: steun je actie voor behoud van derogatie? Of ga je voor eigenbelang pleiten?

Er zijn partijen die niet kunnen krimpen. Er moeten hier deze week twee vaarzen kalven, dan zit ik weer op het aantal van 2 juli 2015, krimp ligt dan niet voor de hand. Iets verderop zit een melkveehouder met nieuwe stal voor 250 koeien, halfvol op 2 juli 2015, nu vol. Deze melkveehouder is klaar wanneer hij de helft af moet voeren, dus het laatste wat hij gaat doen is uit solidariteit krimpen naar 2 juli 2015. Stiekem zal hij hopen dat er geen fosfaatrechten komen. Kortom de belangen zijn in veel gevallen zo groot dat het ijdele hoop is op zelfregulerend vermogen te rekenen.
+1
Frans1
@Jack Rijlaarsdam Precies,vrijwillig gaat er niemand meer minderen, en terecht. Er is toch geen fatsoenlijke oplossing meer die op korte termijn uitgevoerd kan worden
+1
mlkvhoudr
@Frans1

Ja wel hoor wij minderen in koeien. Laat de ratrace aan mn neus voorbij gaan.
+3
mlkvhoudr
@Wiebren

Goed bezig wiebren. Verliezers hebben een excuus winnaars een plan. We zullen toch door moeten zoeken naar oplossingen. Succes komende tijd
Frans1
@mlkvhoudr er is maar 1 oplossing, de enige vraag is hoe dat uitgevoerd gaat worden.
Intensief begint te beseffen dat verlies derogatie ook verlies fosfaatrechten betekent
mlkvhoudr
@Frans1

Dus komt er dan een probleem bij voor hun of valt er een weg ?
+2
mijnietgezien
@Wiebren Heeft dat lange zoeken naar alternatieven iets te maken met het feit dat jullie twee onverenigbare zaken wilden: meer groei, en minder koeien.
+2
fendt711variotms
Tja , gewoon einde derogatie , intermediars weten nu al niet waar ze met de mest heen moeten zeggen ze
+2
George
Quote Reactie van @fendt711variotms:
mest heen moeten zeggen ze

Naar mij.
Frans1
Quote Reactie van @fendt711variotms:
zeggen ze

Zodat jij de hoofdprijs betaald
+1
klant
Gewoon de boel laten barsten komt tijd komt raad
George
@klant
Knmeg
hans1980
@klant
Heel simpel, Boeren die niet 1steentje willen bijdragen aan behoud derogatie, is het beste deze Boeren per 2017 de derogatie te ontnemen #sectorbelang
Frans1
@hans1980 generieke korting is ook sectorbelang 😄
mijnietgezien
@hans1980 Lang niet alle boeren hebben derogatie. Wat is de sector? De boeren met, of die zonder derogatie?
+4
Rondhus
Ik vraag ook wel eens wat, krijgen is weer een ander verhaal. Als ik het prikkebord zo lees dan hebben de groeiers of mensen met een half volle stal het infuus al lange tijd aangesloten bij de rabo. rekeningen van loonwerker blijven liggen. mestafzet niet kunnen betalen. maisverkoop liep stroef door geldgebrek bij kopers. en dan worden er nu massaal koeien gekocht???? Heerlijk die stemmingmakkerij
Grasbaal

pieter p
Het is wel duidelijk, men doet er alles aan om de derogatie kwijt te raken
Coen
@pieter p , die derogatie is toch verloren, nu vol anticiperen op het volgende (emissie) plafond 😄
klompen
De amvb was toch dusdanig strak dat ie zijn werk zou doen?
tenminste dat hoorde ik hier wel eens verkondigen
pieta
@klompen Die AmvB is voor een bedrijf in gewone omstandigheden een wassen neus. Ik zal je maar niet vertellen hoeveel grond wij over hadden voor de AmvB.
klompen
@pieta dat wil ik er maar mee zeggen
Grasbaal

+8
George
Tjongejonge wat een domme filmpjes met laarzen.
avondrood
Is toch wel een duidelijk signaal wat aangeeft dat het je moet strijden voor de toekomst. Mocht je evt. jonge opvolgers hebben.@George
+1
milka
@avondrood het is vooral een signaal dat we met zijn allen lekker kunnen klagen, daar wordt ik als jonge opvolger niet echt blij van. Die boer in nieuwsuur had overigens wel een goed verhaal. Maar al die filmpjes met enorm gefrustreerde boeren, daar begrijpt de consument niets van en komt het imago niet ten goede. Zeker niet als er door de media nog een draai aan wordt gegeven, derogatie subsidie wordt genoemd en de 23 miljoen niet in perspectief wordt gezet
sorry
@milka 1 april 2015 zagen we op tv een lachende brandsma inde melkput,nu zien we een filmpje met wentelteefje zonder laarzen
+1
Jan-T
Wie nu plotseling nog vee koopt mag geen enkel probleem zijn zolang deze ondernemers hun eigen mest afzet grondgebonden is, zo niet is het volgens mij straks gewoon een geval van "jammer dan" Mag je straks op de blaren zitten en niet zeuren heb het niet geweten, als je 40% van je melkkoeien mag afvoeren.

De melk aanvoer zal toch dus danig verminderen zodra de derogatie vervalt.

Dit proces kan alleen doorbroken worden door de melk verwerkers / cooperaties als deze gaan vermelden dat 70% van de maandelijkse melklevering kosten dekkend 0,35 cent worden uitbetaald en de overige 30% word het rest bedrag word uit betaald wat overblijft om de marktwaarde van de 70% deel uit te betalen
Dit kan betekenen dat er een heel groot deel van de overige 30% levering voor de 0.05 cent p/kg word uitbetaald word zolang de markt waarde van het 70% deel onder de kostprijs ligt.

Alleen met deze methode krijg je markt regulering, en gaat met geen meer koeien melken omdat het verlies te compenseren, met bovenstaande methode zal het verlies alleen maar toenemen. Het risico profiel van de onderneming word alleen maar vergroot, zowel in opbrengsten als in mest afvoer.!!

Zolang niemand het voortouw en eigen verantwoordelijkheid neemt is de melkveehouderij 1 losgeslagen zooitje ongeregeld, wat zich zelf ten gronde richt.
christo
@Jan-T En als er veel vraag naar melk is?
+2
pieter p
@christo En als er veel vraag naar melk is? Dan krijgen we als melkveehouder een keer een normale melkprijs
pieter p
@Jan-T Dat is een A en B qwota, hebben we hier in Frankrijk bij Sodiaal met daarbij nog een C prijs. Werkt ook niet want bij teveel B melk wordt de A prijs naar beneden getrokken.
Gewoon reguleren naar vraag, maar dat zal wel niet worden.
spotmelker
Quote Reactie van @Jan-T:
dat er een heel groot deel van de overige 30% levering voor de 0.05 cent p/kg word uitbetaald
Da's nogal een dure oplossing. Waarom niet de potentiele stoppers over de streep trekken met een 'fosfaatpremie' waarvoor de Zuivel 0,5 tot 1 cent/kg melk reserveert? RABO financiert het voor aan elke stopper voor 31-12-17 en met het potje van Van Dam betaalt de rente.
brabo
Quote Reactie van @spotmelker:
en met het potje van Van Dam betaalt de rente.

als je 23 miljoen nodig hebt alleen al aan de rente, dan denk ik dat jouw oplossing nogal wat duurder wordt 😄
spotmelker
@brabo Hoho, ik heb niet gezegd dat je alles opmaken moet. 😃
Albert
@Jan-T
losgeslagen zooitje ongeregeld, wat zich zelf ten gronde richt.
Reageer @Jan-T Gaat ze niet lukken ,zelfs daarvoor zijn te verdeeld
Frans1
@Albert zooitje ongeregeld? Wij zijn gewoon melkveehouders die onze hobby uitoefenen.
Probleem is dat er mensen zijn die vinden dat we dat iets te enthousiast doen 😄
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden koeien , melkvee , fosfaat , melkkoeien , vee en fosfaatrechten geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nƩt dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!