Stalsystemen staan wéér ter discussie, een dag voor de deadline

Opnieuw komt er een debat over de stallendeadline. De fracties van het CDA, BBB, JA21 en de PVV hebben dat debat aangevraagd. Er zijn grote zorgen over de werking van verschillende stalsystemen. Boeren dwingen deze dan toch in hun stal in te bouwen, dat kan niet vinden de partijen. Partijen willen het debat houden op 29 september, één dag voordat boeren hun vergunning moeten hebben aangevraagd.
De werking van die stalsystemen staat ter discussie. Uit een rapport van de Wageningen Universiteit bleek deze zomer al dat álle beschikbare systemen niet doen wat ze beloven. Voor melkveestallen werken de maatregelen nagenoeg niet, voor varkensstallen, geiten en pluimvee aanzienlijk minder dan beloofd. En als je niet weet of en hoeveel stikstof er door zo'n stalsysteem uit de lucht wordt gehaald, kun je daar ook geen berekeningen mee uitvoeren om een vergunning te verlenen. Die rekensom klopt immers niet. Daarom liet de provincie eerder al weten dat je alleen nog een vergunning kan krijgen door middel van een zogenoemde 'passende beoordeling'. Dat is een extra toets om te kijken of de bedrijfsvoering schadelijk is voor omliggende natuurgebieden. Maar op dit moment is helemaal niet duidelijk aan welke voorwaarden een passende beoordeling moet voldoen. Deadline op 1 oktoberOndertussen ligt er wel een deadline voor boeren die pluimvee, varkens of geiten houden. Zij moeten nog steeds vóór 1 oktober een vergunning hebben aangevraagd voor het plaatsen van zo'n systeem dat de stikstofuitstoot vermindert. Volgens de verschillende politieke partijen in Provinciale Staten kan je niet meer spreken van behoorlijk bestuur als je boeren alsnog verplicht om een vergunning aan te vragen. "Veel ondernemers weten na 1 oktober niet aan welke voorwaarden zij moeten voldoen en hiermee is de provincie in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Dit knaagt aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Wij vragen van burgers en bedrijven iets wat niet kan. Dit mag een overheid niet doen."Uitstel voor melkveeIn het bestuursakkoord dat begin deze maand werd gepresenteerd is al wel afgesproken dat melkvee- en kalverhouders uitstel krijgen bij het aanschaffen van een emissie-arme vloer. Dit omdat uit het rapport van de Wageningen Universiteit blijkt dat die systemen helemaal niet werken. Maar voor pluimvee, varkens en geiten blijft de deadline voor een vergunningsaanvraag dus staan op 1 oktober. De fracties van het CDA, BBB, JA21 en PVV benadrukken dat het noodzakelijk is om duidelijkheid te scheppen voor boeren vóór 1 oktober. Ze vragen om een debat met de verantwoordelijke portefeuillehouders voor Agrarische Ontwikkeling (Marc Oudenhoven) en Wet Natuurbeheer (Hagar Rooijakkers) om deze kwestie grondig te bespreken."Dit debat belooft een cruciaal moment te worden in de discussie over de rechten en zekerheid van boeren in de provincie. De uitkomst ervan zal van invloed zijn op de toekomst van de agrarische sector in de regio", zeggen de partijen. LEES OOK: Stalvloeren werken niet: nog 111 Brabantse veehouders mogelijk illegaal Stikstofbeleid en stallendeadline zorgen voor verdeelde reacties in Brabant

Deel dit topic

Reacties

casev2
Brabant.... Mooie provincie om te wonen, maar om te boeren... 🙈

Ik vraag me overigens af, hoeveel van ons in de andere provincies daadwerkelijk deze investeringen nog zouden gaan doen, zeker gezien de grote groep 55+ers. Wanneer deze idiote regels daar ook zouden gelden.
+1
cjw73
@casev2 van die groep 55 plussers zijn er dan vele die de deur sluiten.
bio boer
Dacht dat het al was opgeschoven 🤷‍♂️
Braboboer
@bio boer

Alleen voor melkvee en kalverhouderij.
bio boer
@Braboboer de andere sectoren zijn al veel eerder aan de beurt geweest toch of wij moesten in 2012 al bij de kippen
Braboboer
@bio boer

Klopt meeste varkens en pluimvee voldoet volgens mij ook aan de gestelde eisen maar weet het niet zeker.

Geiten zijn ook niet benoemd als uitzondering. Het lijkt er op dat die wel aan de beurt zijn. Enige optie voor geiten is lichtwasser.
demelkboer
Heel NED moet toch in 2028 emissie arm?
+1
Braboboer
@demelkboer

Dat wordt in de Brabantse stallendiscussie wel gezegd maar heb nooit ergens kunnen vinden of dat ook echt zo is.
Kars
@demelkboer dacht met weidegang dan goed was. Opstallers moeten dan emissiearm.
bio boer
@Kars en stallen voor 2008 opgericht toch
Kars
@bio boer niet dat ik weet. Alsof na 2008 emissiearm zijn
bio boer
@Kars alles na 2008 heeft al lagere amissie norm vaak ook traditioneel met weidegang tot 2015 moest er een emmisiearme vloer in
bio boer
@bio boer heb op de valreep nog in de zomer van 2015 roosters kunnen leggen in debestaande stal met dichtevloer
bio boer
@bio boer Artikel 3. (ammoniak diercategorie melk- en kalfkoeien)
11
1Degene die een inrichting drijft waarin landbouwhuisdieren worden gehouden, past in een dierenverblijf voor de diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar geen huisvestingssystemen toe met een emissiefactor voor ammoniak die hoger is dan de maximale emissiewaarde voor ammoniak die is vermeld in bijlage 1, waarbij de maximale emissiewaarde in:

a.kolom A geldt voor een dierenverblijf dat is opgericht op uiterlijk 30 juni 2015, met uitzondering van een huisvestingssysteem dat deel uitmaakt van:

1°een dierenverblijf dat is opgericht op uiterlijk 30 juni 2015 waarin melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar worden gehouden volgens de biologische productiemethode;

2°een dierenverblijf dat is opgericht op uiterlijk 1 april 2008;

3°een dierenverblijf dat is opgericht na 1 april 2008 en waarvoor op uiterlijk 31 maart 2008 een milieuvergunning op grond van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer of, indien geen milieuvergunning vereist was, een bouwvergunning op grond van artikel 40, eerste lid, van de Woningwet, is verleend;

4°een dierenverblijf dat is uitgebreid na 1 april 2008 met niet meer dan 20 dierplaatsen;

b.kolom B geldt voor een dierenverblijf dat is opgericht op of na 1 juli 2015 en voor 1 januari 2018;

c.kolom C geldt voor een dierenverblijf dat is opgericht op of na 1 januari 2018.

2In afwijking van het eerste lid, aanhef en onderdeel b, geldt voor een dierenverblijf dat is opgericht op of na 1 juli 2015, waarvoor op uiterlijk 30 juni 2015 een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht onherroepelijk is en dat is opgericht voor 1 oktober 2016, kolom A in plaats van kolom B.

3In afwijking van het eerste lid, aanhef en onderdeel b, geldt voor een dierenverblijf dat is opgericht op of na 1 juli 2015, waarvoor op uiterlijk 30 juni 2015 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is ingediend die voldoet aan de indieningsvereisten als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Regeling omgevingsrecht waarbij die vergunning niet onherroepelijk is en dat is opgericht binnen 15 maanden nadat die omgevingsvergunning onherroepelijk is, kolom A in plaats van kolom B.

(klik om te vergroten)

bio boer
@bio boer dit is alleen bij oprichten
koe-boer
Het hele beleid in Nederland is gebaseerd op dat er door innovatie de helft minder emissie zou zijn. Als dan jaren later blijkt dat geen van die innovaties werkt en er ook geen goede oplossingen lijken te komen wat moet je dan?
demelkboer
@koe-boer vraag maar aan tjeerd
casev2
@koe-boer halveren..... Tjeerd zei het tenminste nog open en eerlijk, de rest dacht het zelfde, maar stond op het podium te roepen dat zij achter de boeren stonden....

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's pluimvee , stikstof , overheid , bedrijfsvoering , veehouders , natuurgebieden , natuurbeheer , stikstofbeleid , stalsysteem en stikstofuitstoot geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
18
DEELNEMERS
7
WEERGAVES
2.243