Een dooie mus van Jan Cees Vogelaar.

Vogelaar wil naar een grondgebonden melkveehouderij, zo betoogde hij even terug op dit forum." Met een grondgebonden melkveehouderij zouden fosfaatrechten of straks eventueel ammoniak rechten overbodig zijn". Het lijkt gewoon te mooi om waar te zijn......en dan is het ook "te mooi om waar te zijn" Het is niets meer of minder dan een vette worst om stemmen binnen te hengelen voor de 2e kamer verkiezingen. Afschaffing van productierechten, of het nu fosfaat- of ammoniakrechten zijn, gaat nooit never meer gebeuren. Dat weet Vogelaar natuurlijk ook. Immers begrenzing via grondgebondenheid is helemaal geen begrenzing. Met zijn berekening van 2,5 gve/ha zou de melkveestapel kunnen groeien naar 2 miljoen stuks melkvee en daar komt dan nog bijbehorend jongvee bij. En met zijn rekenvoorbeeld van 18 tot 20.000 kg melk/ ha zou de melkplas nog met zo'n 35% kunnen groeien. Als Vogelaar zijn zin krijgt wordt deze grondgebondenheid niet meer dan weer een extra eis die de sector opgelegd krijgt. Als je dan met 10 koeien wilt groeien moet je behalve voor zo'n 70.000 euro aan fosfaatrechten ook nog eens 4 ha grond zien te verwerven. Kosten, afhankelijk welke regio je zit, tussen de 2 en 5 ton. De grond middels mest/voer contracten regelen is bij Vogelaar immers niet mogelijk. De melkveehouderij wordt zo een sector enkel en alleen voor de "happy few". Bedrijven die niet aan zijn gve norm kunnen voldoen zadelt hij met onmogelijke en onbetaalbare eisen op. Eisen die zo onrealistisch zijn dat deze collega's geen schijn van kans hebben. Jan Cees zit daar echter niet mee. Alles moet wijken voor zijn grote plan; een stoeltje in de 2e kamer.
De kans dat dit gebeurt is, zie de peilingen, gelukkig nihil. Wel jammer dat er op die manier waardevolle stemmen verloren gaan.

Deel dit topic

Peter Verberne

Laatste  |  

Reacties

+2
Mooiproater
En zo is het. Jan Cees is bezig met de volgende saneringsronde.
+26
arie.j
Geen eerlijke opmerkingen van Peter
Jan Cees Vogelaar zijn standpunt is een standpunt wat hij jaren geleden al innam
Omdat het Peter Verberne niet goed uitkomt is het ineens voor een stoeltje in de 2e Kamer.
Beetje onder de gordel redenering.
jg
@arie.j Een beetje ...?
+4
Peter Verberne
@arie.j Ik schrijf dit omdat ik zijn opstelling niet echt oprecht vind. In 2019 was hij nog enthousiast kandidaat voor het CDA in Flevopolder. "voor mij staat het CDA voor verbinding van mensen" ; een citaat van Vogelaar. Even later naar Forum, en toen daar het licht uit ging naar JA21. Niet echt geloofwaardig.
+3
arie.j
Quote Reactie van @Peter Verberne:
@arie.j Ik schrijf dit omdat ik zijn opstelling niet echt oprecht vind. In 2019 was hij nog enthousiast kandidaat voor het CDA in Flevopolder. "voor mij staat het CDA voor verbinding van mensen" ; een citaat van Vogelaar. Even later naar Forum, en toen daar het licht uit ging naar JA21. Niet echt geloofwaardig.

Nee jouw opstelling klopt niet.
Jij hebt kritiek op Vogelaar zijn standpunt over grondgebonden, dat kan, voer daar dan de discussie over.
En ga niet iemands integriteit en eerlijkheid verdacht maken, enkel om zijn standpunt afbreuk te doen. Wees zelf eerlijk.
edepot.wur.nl/264359/
kanniewaarzijn
@arie.j Was mijn eerste gedachte ook (hier gaat het niet over).
jg
@Peter Verberne Wat heeft dat met grondgebonden melkveehouderij te maken ?, Jij hebt andere belangen namelijk stoppen met waarde in fosfaatrechten .
pieta
@Peter Verberne En wat heeft dat met de grondgebondenheid van doen?
dewittemotor
@arie.j Hier op dat forum haal je zo de boeren eruit die in Brabant/Limburg boeren en degene in de weidegebieden.
Dat zijn twee verschillende werelden.

In Limburg en ZO brabant blijft er nauwelijks melkveehouderij over met de ideeen van Vogelaar. Gewoon niet uitvoerbaar.Kan de RFC fabriek in Born meteen ook in de verkoop.
Als je dan voor de landbouw opkomt verwacht ik toch wat meer uitgewerkte/slimme plannen dan de botte bijl
Verder is het een utopie om te denken dat er bij een grondgebonden landbouw geen regels meer zouden zijn. Die nemen dan ook toe, omdat dit nl. een verdienmodel is van heel veel adviseurs., toeleveranciers, onderzoekers, ambtenaren etc etc.
cornelissen
Quote Reactie van @dewittemotor:
Kan de RFC fabriek in Born meteen ook in de verkoop.

Niet zo verstandig ,als er 35% melk bij kan komen
weurding
@cornelissen als dat jou gaat lukken mag je niet weer klagen😏
+1
dewittemotor
@arie.j En verder ken ik inderdaad geen grotere prutser in de melkveehouderij dan die Vogelaar. Heeft er nooit wat van gesnapt en snapt er nog steeds niets van
+1
Farma_boerke
Oud plan, eenvoudig te controleren en te verantwoorden aan Brussel.
Echter door intensivering de afgelopen decennia wel moeilijker en duurder geworden om uit te voeren. Geen nieuw idee om stemmen te winen, zelfs via pvdD ingezet als plan-Vogelaar, toen niet gelukt. Nu ge-update?
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Farma_boerke:
, zelfs via pvdD ingezet als plan-Vogelaar,

Maar dan als opstapje naar 0/ha.
+4
puntertje
Je verward je conclusie dat het plan van JC jou persoonlijk heel slecht uit zou komen met hoe het voor de sector als geheel slecht uit zou komen. Vanuit jouw situatie kan ik de reactie wel begrijpen maar juist door de vele bedrijven die zeer intensief zijn geworden worden de bedrijven die dat niet hebben gedaan bedolven onder de regelgeving. Dus wel de lasten maar niet de lusten. Hoe reëel is dat?
+2
ek
@puntertje We hebben allemaal met milieuregels te maken, intensief en extensief. En dat moet ook, extensief zijn is geen vrijbrief om dan maar niet aan de regels te hoeven voldoen.
+1
puntertje
@ek Ik schrijf juist dat die regels zo stringent zijn geworden door de intensieve veehouders, dat is het punt hier. Als je geen mest afvoert heeft het bijv. niet zoveel zin om met mestmonsters te knoeien. Of ga je me vertellen dat dit ook gedaan werd mensen die daar totaal geen financieel belang bij hadden? Je moet problemen wel durven benoemen.
Jean-PierreK
@puntertje, een akkerbouwer zonder dieren wil soms ook graag meer mest dan dat de wetgeving toestaat. Daar zot ook een belang ongeacht of er een mest overschot of tekort zou zijn.
+1
puntertje
@Jean-PierreK Een intensieve veehouder wil graag op papier meer mest afzetten dan in werkelijkheid en een akkerbouwer meer mest dan op papier? Die komen dan niet bij elkaar lijkt me dus dat is niet zo´n goed argument.
Noorderling
@puntertje
Dus gebeurt het volgens de regels en ligt het belang in het midden.

Ondanks dat boer boer afvoeren hier veel gebeurt in de buurt en praktisch werkt. Kom je niet weg zonder een monster te trekken en dit te verrekenen.
Water afvoeren of iemand op tonnen voorliegen lukt je maar 1x en in de toekomst maak je het jezelf ook knap lastig.
Jean-PierreK
@puntertje, dat herken ik niet. Zelf ken ik twee gevallen van poging tot fraude. Een keer jaren geleden dat mest zonder bon aangeboden werd aan een extensief gemengd bedrijf en een andere keer recenter dat mij gevraagd werd voor mest waar na navraag bleek dat het adres op de bon een ander zou moeten worden dan de werkelijke afnemer. Dat heb ik dus niet gedaan.

Oh ja en nog een "derde" keer ikzelf door een miscommunicatie was een gedeelte van een perceel niet bemonsterd, kwamen we achter bij nvwa controle en dus was voor dat jaar onze derogatie vervallen.
Leo,s vriend
Quote Reactie van @Jean-PierreK:
kwamen we achter bij nvwa controle en dus was voor dat jaar onze derogatie vervallen.

Was dat het enige puntje dat ze vonden? of was er meer ?

Hier hetzelfde, perceel wel bemonsterd, maar niet ingetekend door Blgg, bij derogatie controle daar opmerking over gekregen, en 1 maand om dit te herstellen, perceel opnieuw laten bemonsteren, uitslag opgestuurd naar nvwa, en probleem opgelost. Er is nooit over intrekken derogatie gesproken.
Jean-PierreK
@Leo,s vriend, wat de precieze beschrijving was weet ik zo niet meer, maar het kwam er op neer dat we idd het monster opnieuw moesten laten trekken. En als we akkoord gingen was de boete een bedrag van vier cijfers voor de komma ipv vijf. Het bedrag met vijf cijfers was gebaseerd op vervallen derogatie. Met een waarschuwing dat we de volgende keer er niet zo "goed" vanaf zouden komen. En als toelichting dat we nauwelijks of geen financieel profijt hadden van het gedeeltelijk gestratificeerd bemonsteren van een perceel.
Leo,s vriend
@Jean-PierreK Wel bijzonder, hier is nooit over boete gesproken.
het enige wat ik kreeg was een brief met bevindingen, verzoek om binnen maand nieuw monster in te sturen, en de waarschuwing dat als ik binnen 3 jaar weer die fout maakte, mogelijk de derogatie ingetrokken zou kunnen worden, geen moment van wakker gelegen.
+1
pieta
Quote Reactie van @puntertje:
Een intensieve veehouder wil graag op papier meer mest afzetten dan in werkelijkheid

Hier ga je de fout in. Een intensieve veehouder wil tegen zo laag mogelijke kosten zijn mestboekhouding kloppend hebben. Mest hebben ze zat. Ze "frauderen" niet om hun eigen land zwaarder te kunnen bemesten.
Qua fraude ligt er op dat gebied meer gevoeligheid bij een veehouder die net niet grondgebonden is, alle mest goed kan gebruiken op zijn eigen land en daarom op papier boer-boer mest afzet of naar particulieren terwijl er niets of weinig gebracht wordt.
puntertje
@pieta een intensieve veehouder heeft volgens jou zat mest, maar hij mag als het goed is niet meer gebruiken dan iemand die precies grondgebonden is en zelfs minder als hij niet aan derogatie mee kan/wil/mag meedoen. Dus dat is geen argument, hij wil minimale kosten voor afvoer maar liefst zoveel mogelijk om zelf te kunnen bemesten net als boeren die afvoeren via boer-boer transport.
pieta
@puntertje Als je naar een varkensbedrijf gaat kijken in het verleden dan waren er vaak duizenden dieren en soms maar één hectare grond. En dan kom jij met het belang van het bemesten van die grond? 😁 Lolbroek
puntertje
@pieta We hebben het hier over melkveehouderij, niet over varkenshouders, akkerbouw of volkstuinen. En het waar het in de discussie over gaat is bedrijven die eigen mest kunnen plaatsen versus bedrijven die dat niet kunnen. Simpele regelgeving en verplichtingen voor bedrijven die geen overschot hebben en velen zullen minder drang krijgen om naar een situatie van mestoverschot te willen gaan. Bedrijven met een klein overschot kunnen met een beetje grond of kleine krimp voorkomen dat ze de diarree van regelgeving over zich heen krijgen, of anders meer regels. Bedrijven die een groter overschot hebben vertellen hier altijd dat dat veel aantrekkelijker is dan grond te kopen. Best, gevolg is dat die wel aan strikte regelgeving moeten voldoen want daar is de kans op fraude verreweg het grootst. En dat varkenshouders daar ook praktisch allemaal onder vallen, ja dat klopt.
Stel je wilt de milieuschade van vliegvakanties verminderen, ga je dan iedereen een regeling opleggen of een heffing naar rato van het aantal vluchtkilometers je maakt?
pieta
Quote Reactie van @puntertje:
We

Jij
+1
pieta
Quote Reactie van @puntertje:
Stel je wilt de milieuschade van vliegvakanties verminderen, ga je dan iedereen een regeling opleggen of een heffing naar rato van het aantal vluchtkilometers je maakt?

Dat is wel wat nu al jaren is gebeurd in de veehouderij. De derogatie is in gevaar want de nitraatgehalten onder bouwland op niet-derogatiebedrijven is te hoog. We scherpen de gebruiksnormen weer aan om diezelfde reden.
pieta
Quote Reactie van @puntertje:
de diarree van regelgeving o

Welke diarree van wetgeving?
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @pieta:
Qua fraude ligt er op dat gebied meer gevoeligheid bij een veehouder die net niet grondgebonden is, alle mest goed kan gebruiken op zijn eigen land en daarom op papier boer-boer mest afzet of naar particulieren terwijl er niets of weinig gebracht wordt.

De welbekende volkstuintjes 😁 Dat is één deel van het verhaal, een ander deel is de (zeer) intensieven die wèl mest afzetten maar niet op papier. (om te voorkomen dat ze een veel te groot saldo krijgen.
Albert Altena
@pieta Is er überhaupt wel mestfraude in de melkveehouderij?
pieta
@Albert Altena In ieder geval wel geweest. En is er ook nu nog. Maar ik kan je daar verder niet over informeren.
kanniewaarzijn
@Albert Altena Zeker wel (al is het niet echt fraude natuurlijk), die heb je ook zeer intensief. Maar aangezien daar over het algemeen meer grond bij hoort dan bij hokdieren, hebben zij de mogelijkheid om hun eigen grond eerst flink (meer dan 170 of 250 N) te bemesten alvorens af te voeren. Dat zijn de "geweldige mineralenmanagers" (!!)
+2
kanniewaarzijn
@puntertje Niemand knoeit met mestmonsters!! Voor de oorzaak van de afwijkende mestmonsters lees je "speciaal voor Jan S" nog maar eens goed. Te schandalig voor woorden; zelfs medewerkers van de laboratoria werden vervolgd voor het geknoei van LNV/WUR.
pieta
Quote Reactie van @puntertje:
Of ga je me vertellen dat dit ook gedaan werd mensen die daar totaal geen financieel belang bij hadden

Dat gebeurde toch vooral in de takken varkens/pluimvee etc. Niet op grote schaal bij melkvee. volgens mij.
dewittemotor
@puntertje Als je geen mest afvoert heb je ook niets van doen met al die strenger geworden regels. Dus daar merk jij niets van.
Grondgebonden of niet: ammoniak probleem blijft, Methaan probleem blijft en uitspoelingsprobleem is net zo groot. En idd op zand spoelt meer uit, maar dat ligt veel meer aan aan de teelten op die gronden en de varkensmest dan aan die enkele koeienboer die daar overblijft.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @dewittemotor:
op zand spoelt meer uit,

Dat vind ik ook zo bijzonder: wereldwijd wordt zand gebruikt als filter, behalve in de landbouw, daar laat zand blijkbaar zoveel mogelijk door. En dan praat ik nog niet eens over de capillaire werking.
+1
puntertje
Quote Reactie van @dewittemotor:
Als je geen mest afvoert heb je ook niets van doen met al die strenger geworden regels. Dus daar merk jij niets van.

Nou, dat is dus niet waar.
pieta
@puntertje Vertel
jammermaarhelaas
Quote Reactie van @dewittemotor:
En idd op zand spoelt meer uit, maar dat ligt veel meer aan aan de teelten op die gronden en de varkensmest dan aan die enkele koeienboer die daar overblijft.

En die varkensmest kun je dan uitrijden zo veel, zo vaak en wanneer je wilt? Volgens mij niet, valt niet eens onder de derogatie want varken is geen graasdier. Maar misschien heb ik het helemaal verkeerd?

Dat er (te) vroeg uitgereden wordt dat is een andere kwestie, dat valt onder teelttechniek, maar ligt volgens mij niet aan de soort mest.
Nevergiveup
Grondgebondenheid kun je in principe eigenlijk niet echt tegen zijn. Er is nl. Niks mis mee. Het verdien model is echter een ander verhaal, waar vele in de spagaat zijn geraakt, en hier vaak niet meer uitkomen mede door schuld van de overheid / bank.
+1
Albert Altena
Deze discussie is gevoerd.
+1
Melkweb
Wie zegt dat de huidige landprijzen en fosfaatrechten dan 1+1 blijven, immers als er geen fosfaatrechten nodig zijn, want de gve/hac is leidend is al het andere overbodig. tis maar hoe je het invult en op weke manier
+3
KOC1981
@Melkweb mijn gevoel zegt wat je ook verzint in NL, omdat we met z'n alle zo graag willen, welke grens je ook verzint. daar wordt goud voor betaald. of het nu quotum was of fosfaatrechten of grond, of ... we houden elkaar arm, de gemiddelde blijft net met de lippen boven water, wil je een fatsoenlijk inkomen moet je op de een of andere manier beter dan dat gemiddelde.
+2
Noorderling
@KOC1981 gaat al jaren zo, alleen elke keer dat spelregels veranderen vallen er wel onnodig slachtoffers, en de slachtoffers zijn het topje van de ijsberg, daarachter schuilt de grote groep met pijn.
KOC1981
jg
@KOC1981 Doordat er geld in overvloed is worden boeren steeds weer verlijd om 80 k voor een hectare neer te leggen en dure fosfaat en robots aan te schaffen. Rendement komt er niet van maar het blinkt wel mooi. Voor de verkopende partijen een prachtig verdienmodel.
Melkweb
@jg wie bepaald de prijs, de kopende of de verkopende in deze markt?....juist de kopende...en waarom doet deze dat dan....rente laag, lease enz. Prima als het kan, kan het niet daalt de prijs wel
jg
@Melkweb Nee , betaalt te veel omdat het ego groter is dan het rendementsdenken.
+2
Noorderling
@jg
Wat een afgunst, doe je jezelf tekort mee.
Geld is toch ergens mee verdient, zal dan wel wat goed gaan en rendement gemaakt worden. En door die grond afgelost wordt op termijn weer geld op gaat brengen. Beter je best doen 😉
+1
Wolswinkel
@Noorderling+1 Het gefrustreerde stokpaardje weer van stal gehaald..😉
jg
@Noorderling Nee, de nl - melkveehouderij heeft zich even uitgeleefd door intensiveren. Veel weerstand en lagere melkprijzen tot gevolg .
Noorderling
@jg kopieer je toch die succesformule als je daarmee binnen gaat lopen.
Zit hier toch al gauw 3euro tussen bouw en grasland. Akkerbouw trekt de kar en krijg het echt niet voor een schappelijke prijs om te extensiveren of wat dan ook, mooi toch als het een ander ook goed gaat. Ben je met niks doen toch zo 1-2miljoen rijker
+2
Melkweb
@jg als generatie op generatie te veel wordt betaald en niet " de wal keert het schip" hier van toepassing is, is het dus niet de ego maar het rendement die het mogelijk maakt om dit te doen.

Dus je zal echt twee dingen moeten scheiden namelijk de opbrengsten en de vrachtwagens met regels, daarom snap ik niet waarom we niet inzetten op een vereenvoudiging van het systeem. Plezier in je vak terug laten komen gaat boven de verdiensten lijkt me. Kijk maar naar het onderwijs en zorg, velen verdienen meer dan de gemiddelde Nederlander en toch altijd maar meer willen . Waarom, ze hebben geen plezier of kunnen er geen eigen voldoening in vinden door oa te veel regels. Hetzelfde probleem
jg
@Melkweb Nee oplopende financiering per kilo melk is de oorzaak. Laatste jaar iets gedaald door intensivering.
+1
pieta
Quote Reactie van @Melkweb:
juist de kopende

Volgens mij klopt dat helemaal niet. Als je grond wil,kopen zul je de knip moeten trekken. Voor jou drie andere kopers momenteel volgens mij.
jg
@Melkweb Melkveehouders zijn prijsnemers , kwa inkoop en verkoop.
robbies
Het GVE/ ha-verhaal zou best uitgelegd kunnen worden, als er een deftige referentie zou zijn voor "losse grond". Maar Jan Cees plakt er inmiddels al een percentage op zonder te weten wat het gemiddelde is bij de GGB-bedrijven en wil opstallers aan de luchtwasser om een ammoniakprobleem te tackelen, waarvan het ontstaan en de schuld van de veehouderij nog alleszins onbekend is. Pas als ik daar een antwoord op zie, ga ik er een mening over formuleren
Mars2
@robbies Het antwoord krijg je niet. Hij heeft de 20% uit de hoge hoed getoverd. Dat is van hetzelfde niveau als het pluche wat nu de tijd uitzit in Den Haag
kaasisdebaas
Was er maar een Pieter Omtzigt voor de Landbouw
+1
jammermaarhelaas
Quote Reactie van @kaasisdebaas:
Was er maar een Pieter Omtzigt voor de Landbouw

Zit niet in de tweede kamer, maar @John Spithoven vervult in mijn ogen wel een dergelijke rol.
+2
jan.1
Ik ken tot nu toe geen enkele partij buiten het CDA en SGP waar een landbouw woordvoerder zit die voor de boeren op komt, en ook in de kamer komen.
Melkboer16
Wie op JA21 stemt laat zijn stem verloren gaan. Is over 2 jaar helemaal niks meer van over. Dat weet ook JanCees die daar ervaring genoeg voor heeft.
Met een verleden bij het CDA en een zus en moeder met de benen in de PVdA weet hij wel beter.
Na alles wat hij hier geschreven heeft en de ervaring die hij heeft snap ik zijn drijfveer wel maar het wordt helemaal niks.
Als je je boerenstem wil laten gelden zou ik voor CDA/VVD of SGP kiezen.
+1
Zwaagdijk
@Melkboer16 nou vast geen cda en vast geen vvd. Dan is je stem ook verloren!
BoerBart
@Zwaagdijk
trouw.nl/cs-b57a0375/
VVD met de nieuwe Rutte 😂
Groen links met Groen rechts..
+1
Twentsch Land
Conclusie !!!

Groen is troef.

@BoerBart
+2
Zwaagdijk
@BoerBart vvd heb de boel weg gegeven. GroenLinks (niet mijn partij) staat ergens voor. Vvd was voor ondernemers. Ik vindt het bedroevend.
+1
Kempenaar
@Melkboer16 denk dat een stem op pieter omtzigt of renske lijten in ieder geval op de meest eerlijke politici gegeven zijn
Hopelijk is dit voor toekomstige politici een voorbeeld
Kringloper
@Melkboer16 gewoon massaal PVV stemmen.
+2
Melkboer16
@Kringloper dat is het domste wat je kunt doen. Dion Graus stemt met PvdD mee meestal
+1
Melkweb
@Kringloper nog niet wakker wat de PVV eingelijk is....die laat je creperen maar heeft je stem alleen nodig om NIET mee te willen regeren maar om chaos te scheppen.

Die discussie is toch wel passé wat FvD en PVV voor partijen zijn lijkt me
+1
cornelissen
Als je dan met 10 koeien wilt groeien moet je behalve voor zo'n 70.000 euro aan fosfaatrechten ook nog eens 4 ha grond zien te verwerven.

Dat is toch gewoon een gezonde situatie, had al veel eerder gemoeten, had veel ellende en armoede bespaard ( en dan uiteraard zonder rechten)
Het leugenachtige van lto is om dit samen met nzo te prediken eind 2013 en degene ,die dit te harte heeft genomen en op de peildatum het vee nog niet had de nek om te draaien, door geen fatsoenlijke overgangsregeling te bepleiten
Overigens wou men de ggb melkveehouders in eerste instantie ook nog korten, maar daar heeft de politiek gelukkig een stok voor gestoken.
+1
Nevergiveup
Kabinet word het te heet onder de voeten denk .....

Hebben we eind dit jaar waarschijnlijk zo'n 100 miljard extra staats schuld sinds covid-19 , en bedrijven die uiteindelijk toch omvallen.

Mooie klus voor de nieuwe regering ....
Wie gaat dat oplossen .......

Gaan we bomen planten , of melkvee houders slopen die nog wat voor het land verdienen .......
Jean-PierreK
@Peter Verberne, persoonlijk zie ik de visie van @JanCees meer als inzet voor een mogelijke onderhandeling. Zelf zal (en dat moet ook in zijn positie) hij het ontkennen. Maar de basis is verschuiven van vergunde situatie nu naar een herverdeling op basis van grond. Door losse grond te maximeren zal de groei die je beschrijft wel tegenvallen. Ook ga ik ervan uit dat uiteindelijk die 2,5 gve / ha lager uit kan vallen. Vervolgens vraag ik me af tot hoever die gve norm kan zakken voordat Jan Cees weigert akkoord te gaan met een herverdeling van productierechten.
Mars2
@Jean-PierreK Jan Cees houdt wel van deals maken.
Het liefst voor zaken waar hij zelf niet door getroffen wordt.
Jean-PierreK
@Mars2, kun je een voorbeeld noemen?
Mars2
@Jean-PierreK Dat kan. Maar ga ik niet doen. Laat anderen zelf maar uitvissen waar ze mee te maken hebben. Ik steek het lontje niet aan.
Wel een leuk raadsel. Waarom zou hij een goede Sinterklaas kunnen zijn?
+3
robbies
Quote Reactie van @Mars2:
Dat kan. Maar ga ik niet doen.

Hou dan ook gewoon je mond
Mars2
@robbies Ffff dimmen meester
Frans1
@Mars2 en waarom? Jij komt als nieuwkomer hier ff met flinke uitspraken en een grote mond
Mars2
@Frans1 Dat zie je niet scherp. Hier mag normaal en scherp gediscussieerd worden. Monddood maken is niet eerlijk.
+1
Frans1
@Mars2 verdachtmakingen ook niet
Mars2
@Frans1 Info moet je brengen op het juiste moment. Vogelaar zit nog lang niet in de kamer
Wel een ander leuk weetje.
Mars2
@Mars2 Jos kocht 30 vaarzen. 29 code 102b en 1 code 102. 20 stuks kalfden voor 2 juli 2015.
Knap gedaan.

boerderij.nl/Rundveehouderij/Foto-Video/…

Niet emissie arm bouwen. Onder de pas legaliseren. Voor zulke bedrijven ga ik geen ruimte maken.
jg
@Mars2 Meerdere hebben het zo aangepakt : met voorkennis in april/ mei 2015 ca 7 maand drachtige vaarzen kopen .
Leo,s vriend
@jg Nonsens, 1 april was quotum er af, logisch toch dat velen koeien kochten? melkgevende dieren waren in NL gewoon op, dus kochten ze drachtig jongvee, of in buitenland, kan je niet 1 op 1 koppelen aan voorkennis.
Ik had ruimte in de stal, dus vanaf eind '13 meer jongvee aangehouden, waren begin '15 lekker te verkopen. Schaar je dat ook onder voorkennis?
jg
cornelissen
Quote Reactie van @Mars2:
Niet emissie arm bouwen. Onder de pas legaliseren. Voor zulke bedrijven ga ik geen ruimte maken.

Ik neem aan ,dat hij voor de gehele stal wel een nb -vergunning heeft ,anders ga je toch niet bouwen.
Ik vraag mij toch af ,wie al die pas melders zijn, ,je gaat toch niet bouwen zonder de benodigde vergunningen en na juli 2015 is er niet zo veel meer gebouwd voor uitbreiding. ( hoewel hier wel melkveehouders tussen kunnen zitten , die door het afschieten van de pas in grote moeilijkheden zijn gekomen )
cornelissen
@Noorderling Ik heb het gelezen ,maar kan het niet meer volgen. Volgens mij staat dit los van de nb vergunning , die je bij de provincie moet regelen, maar wie ben ik.
Als je toen in die periode ,dat je ging bouwen geen nb vergunning nodig had heb je niets verkeerds gedaan, als het klopt.
Hoe dan hier verhalen op dit prikkebord komen van geweigerde nb vergunningen en toch gaan bouwen is mij dan een raadsel
Maar dan is het toch geen sector probleem, maar een overheidsprobleem en kun je de overheid toch aansprakelijk stellen d.m.v. een rechtsgang? Heb hier nog geen procedures over gelezen.
Alleen ,dat de namen van de pas melders geheim moeten blijven, maar dat is dan toch onzin
BoerBart
@cornelissen
Op het moment dat Vollenbroek de adressen heeft, kun je ervan uitgaan dat hij de gemeentes om handhaving ( stilleggen van illegale bedrijvigheid) gaat verzoeken.
Per bedrijf zal de staat compensatie moeten betalen aan MOB of inderdaad stilleggen met dwangsommen.
Vollenbroek kan vervolgens ook geld eisen voor aangebrachte natuurschade.
Dit gaat om miljarden euro's.
De overheid probeert te rekken, maar van Vollenbroek winnen kan niet.
Hij heeft beet en laat niet meer los.
Mars2
@cornelissen Vergunning had hij niet
cornelissen
Quote Reactie van @Mars2:
Vergunning had hij niet

Dus los van wel of geen voorkennis had hij dus zijn dieren ( deels) illegaal of hij had geen vergunning nodig.
Mars2
@cornelissen illegaal
matt
@Mars2 Onder de pas legaliseren. Voor zulke bedrijven ga ik geen ruimte maken.

Ik denk het wel,als hij nu dus werkelijk pas melder is.
Zit hij niet objectief,aan de onderhandelingstafel.
Mars2
@matt En hij is niet de enige
matt
@Mars2 wil ?
Mars2
@matt Jos schreef er een stuk over op foodlog toen de rechter de pas afschoot.
De rest heeft het niet zelf openbaar gemaakt.
+5
robbies
@Frans1 hij is niet nieuw hoor. Zijn zinsbouw verraadt hem. Heeft de meeste aliassen hier
+2
marcsterreborn
@robbies Miena's Mars was een beroemde MRIJ stier. Misschien wil Ronald met zijn nieuwe Nickname duidelijk maken dat hij extensiveren bij nader inzien toch best goed vindt...
BoerBart
@marcsterreborn
Elsjes'mars gaf van die hele kleine kalfjes, en was een super bevruchter.
Ronald heeft ook veel in zijn mars.
Hij kan de Omtzigt van de stikstof worden.
Wie is onze Renske Leijten?
pieta
@marcsterreborn Ik ken vooral Betsie's Mars.
+1
marcsterreborn
@pieta Miena's Mars is van wat langer geleden. Donkerrode MRIJ stier
+6
robbies
@marcsterreborn Van mij hoeven Co en Tinus hem er niet telkens af te gooien. Op inhoud is hij sterk en hij staat voor zijn bedrijf en bedrijfsvoering. Daar kan ik beter mee om dan met een pedant zelfbenoemd zogenaamd maatschappelijk geweten als jij, die zonder enige verantwoordelijkheid of mandaat hier regelmatig anderen de maat komt nemen.
marcsterreborn
@robbies een hele eer dat je mij als maatschappelijk geweten ziet.
Verder ben ik het niet geheel met je eens. Met name dat hij inhoudelijk zeer sterk zou zijn. Hij vreet wel bepaalde dossiers maar mist daardoor het totaaloverzicht om fatsoenlijke inschattingen te kunnen maken. En met zijn manier van mensen afbranden heb ik dan weer moeite.
+1
robbies
Quote Reactie van @marcsterreborn:
een hele eer dat je mij als maatschappelijk geweten ziet.

zelfbenoemd maatschappelijk geweten
slagroomvla
Quote Reactie van @marcsterreborn:
mist daardoor het totaaloverzicht

Gelukkig hebben we jou daarvoor...
Albert Altena
De visie van Jan Cees kan al wel dertig jaar grondgebonden zijn.
Maar zo was het beleid niet wat nageleefd moest worden.
Nu de koers alsnog op die manier te veranderen kost koppen.
Daarom moet je nu visie hebben wat er ook nu bij past.
tok achterhoek
Ik heb het ook al vaker gezegd. Als je geen opvolger hebt, is jc zijn bericht natuurlijk mooi. Weer een extra spaarpot. Maar als je in de toekomst verder wil, blijft je weg bij zulke mensen. Die twee deling hou je toch. Je kunt wel denken, ik heb 5 ha over, mooi. Maar er zijn zoveel meer beperkende maatregelen in europa. Neem maar aan, elke maatregel kost extra geld
+1
JanCees
Toch maar weer eens voor iedereen die denkt dat de melkveehouderij niet grondgebonden aan het worden is nogmaal de feiten in een tabel.
Dat het Peter Verberne niet past kan wel kloppen hij maakt al jaren een andere keuze dan de meest melkveehouders.
Voor mij is het heel simpel.
Als het percentage grondgebonden melkveehouders met circa 15% is toegenomen tot 82% en nu zelfs 84% wiens visie volgen melkveehouders dan? Die van Peter Verberne en consorten of sluit mijn visie aan bij het overgrote deel van de melkveehouders.
Dan is het meteen de vraag hoe representatief zijn de negatieve reacties op grondgebondenmelkveehouderij hier op Prikkebord voor de melkveehouderij in geheel.
Immers de trend is dat melkveehouders meer grondgebonden aan het worden zijn. Natuurlijk kun je met pogingen mijn integriteit in twijfel trekken proberen die trend te wijzigen maar kleine kans dat die pogingen succesvol zijn.

(klik om te vergroten)

Albert Altena
@JanCees Nogmaals Jan Cees.

2.5 GVE per ha krijg je nooit voor elkaar ( Er wordt dan gewezen op grond wat overbemest wordt.) En dat zal er zeker zijn! Minas is veel beter.
Dan kunnen ook akkerbouwers stallen zetten.
Wat hebben intensieve boeren verkeerd gedaan? Dus schadeloos stelling?
Boeren die geïnvesteerd hebben in fosfaatquotum zullen ook steigeren.
JanCees
@Albert Altena jij negeert de beweging van de data. Is mij prima maar de beweging is gaande en zet stevg door ondanks dat jij het blijft ontkennen,
Albert Altena
@JanCees En de andere punten?
En denk echt niet dat ik voor mij zelf praat. Ik kan veel mest aanvoeren.
Albert Altena
@Albert Altena En als die beweging al sterk die kant opgaat.
Waarom dan je er zo druk om maken?
Noorderling
@JanCees
Wat is de minimale omvang die een bedrijf dient te hebben om in bovenstaande tabel meegenomen worden?
Oftewel, is de club hobbyboeren eruit gefilterd en hoeveel koeien zitten in welk vakje van de tabel?

Geeft nogal een vertroebeling van cijfers, zijn in der lande nogal wat bedrijven met een paar pinken en grond nog volledig op papier. Voer wordt verkocht en mest aangevoerd van een melkveehouder die niet tegelijk in grond, fosfaat en stal kan investeren. Kan zomaar zijn dat er op papier 2 intensieve bedrijven waren en er nu op papier 1 intensief en 1 extensief bedrijf ontstaat. Terwijl er in de praktijk weinig veranderd, behalve dat er 10-20% dieren wordt afgeroomd, daling is autonoom en er wordt een hele poppenkast bij verzonnen als we niet oppassen.

Zelfs het jongveegetal, GVE referenties en fosfaatrechten invloed gehad hebben op het aantal bedrijven. Data is niet betrouwbaar als de praktijk niet overeen komt met de theorie. Politiek denkt dat ze de werkelijkheid kunnen sturen, terwijl men de uitkomst aanpast aan de wetgeving.
+1
JanCees
@Noorderling melkleverende bedrijven met KvK inschrijving
+1
Melkveehouder6
@JanCees Ik denk dat de nederlandse melkveehouderij inderdaad steeds meer naar grondgebondheid gaat, maar om daar nu gelijk een verplichting van te maken gaat ook mij te ver.
Je kunt ook stellen dat de bedrijven steeds groter worden, de politiek wil dat niet dus gaan we verplichten dat de bedrijven klein moeten blijven???
Niet 100% vergelijkbaar, maar wat een trend is en wat me moeten verplichten zijn wel 2 heel verschillende dingen. Zo heb ik laatst ook een accountantskantoor in dat kader een publicatie zien maken waaruit bleek dat intensieve melkveebedrijven een hoger saldo hebben dan extensieve bedrijven...
+1
pieta
@JanCees Dat we met zijn allen die kant op bewegen wil niet zeggen dat het ook goede regelgeving is. Ik vind de huidige manier van aantallen begrenzen prima.
+1
matt
@pieta ook als je -20% aan je broek krijgt om de pas melders “te redden”
pieta
@matt Nee. Maar ik zie die relatie niet zo direct. Volgens mij verandert er weinig aan de ammoniakuitstoot als je grond als beperkende factor in gaat stellen.
Mars2
@JanCees Beetje weinig bedrijven in je tabel. Waar is de rest?
JanCees
@Mars2 14923 melkleverende bedrijven.Hoeveel ontbreken er volgens jou ? Of zou ik de rest met Zwarte Piet naar Spanje hebben gedaan?
Gerrit v Schaick
@JanCees Beste JC, uw redenatie om grondgebondenheid vanuit de sector vast te leggen is om de kosten en de overvloed aan regels mbt mest niet bij de extensieve(re) boeren te leggen. Kunt u aangeven welke regels er dan allemaal zouden kunnen vervallen voor de bedrijven die aan uw norm voldoen, en wat de kostenbesparing op bedrijfsniveau en of sectorniveau is?
+3
JanCees
@Gerrit v Schaick Fosfaatrechtenstelsel kan overboord en als we de bevestiging krijgen van eerdere buitenlandse en het Dwingelerveld onderzoek en hetgeen Nico Gerrits stelt op Foodlog dan zou voor grondgebonden melkveehouderij ook het ammoniakbeleid op de helling kunnen. En de regeling dat je max 250 kg stikstof uit dierlijke mest mag aanwenden kan naar 350 uit dierlijke mest dat schilt weer aanvoer kunstmest en afvoer rundveemest en er komt sowieso dan heel veel ruimte op mestmarkt van 90 miljoen kg stikstof die niet door kunstmest hoeft te worden aangevoerd en bij de nu grondgebondenbedrijven die binnen het huidige stelsel moet worden afgevoerd en dan niet meer
pieta
Quote Reactie van @JanCees:
En de regeling dat je max 250 kg stikstof uit dierlijke mest mag aanwenden kan naar 350 uit dierlijke mest dat schilt weer aanvoer kunstmest en afvoer rundveemest en er komt sowieso dan heel veel ruimte op mestmarkt van 90 miljoen kg stikstof die niet door kunstmest hoeft te worden aangevoerd en bij de nu grondgebondenbedrijven die binnen het huidige stelsel moet worden afgevoerd en dan niet meer

Wat zijn die grondgebonden bedrijven nou? Zijn die nou wel grondgebonden of niet grondgebonden. Ik dacht eigenlijk dat een grondgebonden bedrijf weinig tot geen mest afvoerde.
Melkveehouder6
@JanCees Dat snap ik niet JanCees, als je 350 kg N uit drijfmest wil rijden moet je al ruim 3GVE/ha hebben om die mest te kunnen uitrijden. En als die 6600 bedrijven die nu onder de 2 GVE zitten uit kunnen breiden zonder fosfaatrechten naar 2,5 GVE dan kunnen die bedrijven 25% uitbreiden dan komt volgens mij toch brussel weer met het fosfaatplafond....
+2
JanCees
@Melkveehouder6 Volgens tabel 6 bij 9000 kg melk en ureum van 20 zit je op 120 kg N per melk koe. Dit keer 2,5 is 300 kg N per ha en bij ureum van Bij een wat hogere productie of hoger ureum kom je dan toch al snel in de buurt van die 350.
Fosfaat is geen Brussels beleid dat is Nederlands beleid.
Fosfaat kun je bij grondgebonden bedrijven loslaten daar gebeuren dan geen ongelukken mee.

Die 6600 bedrijven hebben al jaren de kans gehad om te intensiveren.
Waarom hebben ze dat niet gedaan?
Waarom zouden ze dat nu wel doen?
En als ze iets zouden intensiveren richting 2,5 GVE wat is dan het probleem?
Gun je ze het niet?
Jean-PierreK
@JanCees, hoeveel ton gras komt er dan per hectare van af. Volgens tabel 6, kom ik dan op een forfaitaire fosfaat productie van 108,5 per ha (2,5 x 43,5).
JanCees
@Jean-PierreK fosfaatnorm is te strak en de fosfaat excretie in tabel 6 is circa 10 a 12% te hoog volgens Mesdagonderzoek door WUR livestock dus dat is geen probleem
robbies
@JanCees dus herijking van tabel 6? Doemt het volgende probleem op: wat doen we met de groep boeren boven 10.648 kg melk?
Mars2
@robbies Onderzoek naar doen. Die koetjes hebben per liter melk extra 1 gram extra fosfor afvoer
Rekenen zijn jullie toch zo goed in 🙏
robbies
@Mars2 daar houdt tabel 6 geen rekening mee
Mars2
@robbies Jawel. Tabel 6 is een rechte lijn die toeneemt op basis van de geproduceerde liters. Efficiëntie heeft de tammingakoe noemt goed begrepen.
kanniewaarzijn
@Mars2 Tamminga zelf heeft lang geleden al te kennen gegeven zijn naam niet meer aan die tabellen verbonden te willen zien. Hoe zou dat toch komen?
Mars2
@kanniewaarzijn Is dat Kars?
kanniewaarzijn
@Mars2 Als ik het woord tabellen zie en de naam Tamminga, denk ik aan de Tamminga-tabellen.
spotmelker
@Mars2 nee, Seerp.
JanCees
@robbies is onderzoek naar gedaan die komen er iets minder gunstig uit maar die hele tabel kan bij 2,5 GVEen max 20.000 kg melk per ha in de versnipperaar
robbies
Quote Reactie van @JanCees:
is onderzoek naar gedaan die komen er iets minder gunstig uit maar die hele tabel kan bij 2,5 GVEen max 20.000 kg melk per ha in de versnipperaar

Wat is iets minder gunstig? Want dit zijn vaak de bedrijven die niet in de buurt van 20.000 kg melk/ha zitten. Eerder op het dubbele in vaak nog een dure streek met veel wisselteelten. Deze bedrijven worden dubbel gestraft.
pieta
Quote Reactie van @JanCees:
bij 9000 kg melk en ureum van 20 zit je op 120 kg N per melk koe. Dit keer 2,5 i

2.5 keer 9.000 is 22.500 kg melk. Mag niet. Laat staan ee4n nog hogere productie hebben. Jongvee vult wel iets van de GVE-ruimte in maar niet alles.
JanCees
@pieta klopt dus loop je niet snel over grenzen vandaar dat het robuust is en Brussel het ook begrijpt
pieta
@JanCees Waarom dan praten over gebruiksnorm van 350 kg N uit dierlijk N terwijl je die mest niet beschikbaar is? Zoveel vee mag je niet houden.
JanCees
@pieta het is best lastig om voor ieder bedrijf een perfect passend plaatje maken. Intensieve bedrijven met hele hoge producties hebben voordeel bij huidige niet volledig dekkende tabellen . Bedrijven tot circa 9200kg melk per koe hebben geen voordeel bij huidige tabellen
Mars2
@JanCees Wat is de definitie van CBS? Maximaal 20 % losse grond?
Maximaal 20000 kg melk per hectare?
Omdat je hier niet op in wilt gaan het volgende:

Ik heb 1 tip: ga aub andere mensen pesten dan hardwerkende melkveehouders of andere deals maken met de lto.
+2
BoerBart
@Mars2
Beste Mars 2, JC zijn plan was en is veel beter argumenteerbaar dan de fosfaatrechten.
Fosfaatrechten zijn heel eenvoudig, vanwege algemeen belang, generiek te korten.
Volgens Vollenbroek zijn het vervuilingsrechten, daar mag je geen waarde aan toe kennen.

Mijn voorspelling: Iedere paar jaar een generieke fosfaatrechten korting (excl grondgebonden).
Dit vanwege de veekrimp wens van menig politieke partij.

De intensieve boer die door wil, kan niet anders dan de fosfaatrechtenkorting weer terug kopen. Die rechten blijven zo schaars en te duur. Stel 15% korten op Fosfaatrechten in een nieuw stikstofregeerakkoord.
Gemiddeld gaat het al gauw over een ton per bedrijf om dit weer recht te trekken. Na een paar jaar opnieuw korten,,,,,, netzolang de politiek dit wil.....

Uiteindelijk is iedere intensieve boer straatarm.

Beste Mars2, JC heeft veel meer visie, dan jij denkt.
+1
Albert Altena
@BoerBart Jij mag ook wel reageren op mijn andere punten.
2.5 GVE krijg je nooit voor elkaar. 1a1.5 zal de uitkomst wezen waardoor veel meer "intensieven"
Akkerbouwers kunnen stallen bouwen.
Hoe zullen de boeren regeren als blijkt dat ze weer fosfaatgeld geïnvesteerd hebben voor de put.
+1
BoerBart
@Albert Altena
Ik denk dat 2,5gve per ha blijvend grasland haalbaar is
+1
robbies
Quote Reactie van @BoerBart:
Beste Mars 2, JC zijn plan was en is veel beter argumenteerbaar dan de fosfaatrechten.

elke 5 jaar nieuwe regelgeving maakt iedereen straatarm.
+1
BoerBart
@robbies
Klopt, maar die fosfaatrechten maken blijvers ook arm
kanniewaarzijn
D@BoerBart Daar gaat het niet om. De RABO moet gered worden.
+1
Mars2
@BoerBart Plan op basis van angst is altijd ruk.
BoerBart
@Mars2
Wat is jou plan?
Mars2
@BoerBart Wat is het probleem?
+1
JanCees
@Mars2 Die had ik wel van je verwacht.
Het probleem is dat alle huidige mestwetgeving en stikstofwetging papieren wetgeving is die in de praktijk niet veriefierbaar is in emissie en depositie en grote gevoeligheden heeft in handhaafbaarheid en enorme kosten met zich meebrengt voor de veehouderij.
Maar ook niet onbelangrijk juridisch gemakkelijk aanvechtbaar. Dat laats zorg er voor dat ook bij de huidige net in Tweede Kamer goedgekeurd stikstofwet er binnen een jaar weer een procedure door Vollenbroek comsu zal worden gewonnen en het belid weer op zn kop gaat.
De reachtsonzekerheid voor heel veel bedrijven die Pasmelder zijn of geen NB vergunning hebben is nog steeds niet opgelost en wordt dat de komende twee jaar ook niet opgelost ook al zeggen sommige belangenbehartigers en politicie dat dit nu wel is opgelost.

Lijkt me een aardig probleem wellicht niet voor jouw situatie maar wel voor duizenden anderen.
Mars2
@JanCees klopt
Is een groot probleem
Maar het is in de veehouderij ieder voor zich geworden
+3
JanCees
@Mars2 Daar heb je deels gelijk aan dat het ieder voor zich is. Toch zie gelukkig mensen als John Spithoven en Hans van Puttenstein en Jeroen Van Maanen en Thijs Wiegers en heel wat meer mensen hun nek wel uitsteken voor de sector en daar waar ik dat beetje kan ondersteunen doe ik dat ook
Mars2
@JanCees De sector bestaat niet.
+1
pieta
Quote Reactie van @JanCees:
De reachtsonzekerheid voor heel veel bedrijven die Pasmelder zijn of geen NB vergunning hebben is nog steeds niet opgelost en wordt dat de komende twee jaar ook niet opgelost ook al zeggen sommige belangenbehartigers en politicie dat dit nu wel is opgelost

Maar voor die oplossing hoef je als sector voor de rest toch hopelijk niet alles weg te geven. De overheid heeft dit probleem over zichzelf af geroepen en moet het ook zelf op gaan lossen. Dat moet de insteek zijn en blijven.
Mars2
@pietaEen beetje politicus verzint voor elk probleem een oplossing die weer nieuwe problemen creëert. Stem op Jan Cees en we krijgen nooit rust in de tent.
BoerBart
@pieta
Ok Piet. Stel oplossing is 3300 PAS melders laten stoppen?
Of, voor 2023 alle PAS melders legaliseren met stikstof ruimte uit de sector.

Beiden prima denkbare oplossingsrichtingen.
Jij wil kop liever in het zand houden?
Mars2
@BoerBartEr gaan geen bedrijven geofferd worden voor de gekkies in Den Haag die vertikken om een realistisch natuurbeleid te gaan voeren. Dan moeten ze naar Brussel zogenaamd. In feite zijn ze te egoïstisch om fouten toe te geven.
In plaats daarvan maken ze liever de sector kapot door verdeel en Heers. Plannetje van Vogelaar is daarop gebouwd. Dat verafschuw ik.
Daarnaast is het plan zoals wel vaker in de landbouw zeer simplistisch onderbouwd zonder nadere duiding van 1 enkel tabelletje van het CBS
Wanneer er hier kritische vragen over gesteld worden komt betreffende met narcistische trekken ipv nette antwoorden. Dat is een teken van zwakte van het plan:
+1
BoerBart
@Mars2

Den Haag is afhankelijk van Vollenbroek.
Die pakt nu door, denk ik
Mars2
@BoerBart Dat gaat hij doen.
jammermaarhelaas
Quote Reactie van @BoerBart:
Die pakt nu door, denk ik

Heeft ten tijde van het tweedekamer debat, en al duidelijk was dat er een meerderheid was voor deze wet, aangekondigd weer te gaan procederen. Hij mist onder andere duidelijke doelstellingen.
+3
pieta
@BoerBart Geen conclusies aan verbinden die ik niet schrijf. Ik zeg alleen dat we als sector niet alle oplossingen zelf hoeven te faciliteren. Het isn het probleem van de overheid. Dat moet voorop blijven staan. Niet telkens de regeling voor deze bedrijven als chantage laten gebruiken door overheid.
Mars2
@pieta LTO en agractie zeggen dat de pas melders geregeld worden met de wet.
Ik krijg het idee dat er bewust geprobeerd wordt om die clubs aan te vallen. Het
BoerBart
@pieta
In de stikstof wet staat dat de Pas melders in 2023 legaal zijn.

Vollenbroek zegt dat er onmogelijk extra stikstof ruimte kan komen.
Diverse opkoopregelingen brengen weinig stikstof.

Jij bent slim genoeg om te snappen dat Vollenbroek de overheid zal dwingen om de stikstof ruimte uit de markt te halen.
Hierbij moet ook nog afgeroomd worden.
Mars2
@BoerBart En Schiphol en allerlei andere bedrijven zonder vergunning? Waar halen die de N?
+1
familie pelle
@BoerBart
Quote:
. Vollenbroek zegt dat er onmogelijk extra stikstof ruimte kan komen.
Diverse opkoopregelingen brengen weinig stikstof.

Zal er wel weinig van snappen maar de koeien van de pas melders zitten al in de emmissie-depositie berekeningen. Dus what the fuck is nu het probleem? Door ze te legaliseren komt er GEEN extra emmissie-depositie.
Jean-PierreK
@familie pelle, als ik het goed begrijp is dat het verschil tussen de (gemodelleerd) werkelijkheid en de juridische situatie. De overheid mag (juridisch) geen "nieuwe" vergunning af geven op het moment dat de KDW al overschreden wordt.
Als de depositie net onder de KDW zou komen (dus inclusief melders) dan zouden de melders volgens mij in een keer gelegaliseerd kunnen worden tenzij zij ook nog depositie veroorzaken op een ander overbelast gebied.

Omdat in veel gevallen de depositie fors hoger is dan de KDW zoekt de overheid een alternatief en dat is eigenlijk een soort van extern salderen. De overheid koopt een bedrijf op, een gedeelte wordt juridisch gebruikt om een melder te vergunnen en een gedeelte gaat naar de natuur (verlagen depositie). In praktijk zorgt die vergunning dan niet voor het terug verhogen van de depositie (de uitstoot van de melder was er toch al) , het is puur om het juridisch op te lossen.
familie pelle
@Jean-PierreK ik vraag me af of daar jurisprudentie over is. Daarnaast als dat zo is snap ik niet waarom de discussie zich momenteel beperkt tot de agrarische sector. Er is nogal wat
industrie zonder vergunning en wat dacht je van Schiphol?
Jean-PierreK
@familie pelle, juridisch zitten die volgens mij in hetzelfde schuitje. Alleen zij zullen meer euro's beschikbaar hebben (per hoeveelheid N) om zelf via extern salderen een oplossing te kopen en wellicht kunnen zij in aanmerking komen voor de ACD toets.
jg
@Jean-PierreK Hoeveel bedrijven moet de overheid dan opkopen ?
+1
Jean-PierreK
@jg, laat de overheid het eerst maar eens op deze manier berekenen, inclusief de effecten van inspoelingsgebieden (waar grasland juist positief op werkt). Als ze dan doorrekenen tot alle KDW zijn onderschreden kunnen ze met opgeheven hoofd zeggen wat reëel bereikbaar is en wat niet. En dit dus ook netjes aan de bevolking uitleggen.
crisis
Quote Reactie van @Jean-PierreK:
De overheid mag (juridisch) geen "nieuwe" vergunning af geven op het moment dat de KDW al overschreden wordt.

De PAS was een programma om met een generieke passende beoordeling te kunnen vergunnen (of slechts registreren). Het programma is onrechtmatig verklaard. De bijbehorende passende beoordeling is niet afdoende. De emissie zit in het model, maar is illegaal geworden. De overheid mag geen vergunning afgeven die een stijging van de depositie veroorzaakt. De illegale emissie dient eerst gecompenseerd te worden. Of aantonen via individuele passende beoordeling dat er geen significant negatief effect is op de natuur. Daarna kan er vergund worden.
BoerBart
@crisis Of overleggen met MOB. Als er een geitenpaadje gevonden wordt waarmee Vollenbroek tevreden is, dan kan het. Oftewel, de boerenstand halveren door onmogelijke doelstellingen te eisen, vervolgens Schiphol 10% minder vluchten en de Amercentrale sluiten, is wellicht voldoende. Juridisch geeft dit de nodige vraagtekens, maar politiek is het doordacht.
pieta
Quote Reactie van @BoerBart:
Jij bent slim genoeg om te snappen dat Vollenbroek de overheid zal dwingen om de stikstof ruimte uit de markt te halen

Die vind dus ook dat het probleem bij de overheid ligt.
BoerBart
@pieta
Vollenbroek wil industrie, vliegtuigen en ook de boeren halveren.
Een overheid die dat wil, krijgt zijn zegen.
Noorderling
@BoerBart
Het is alleen veel te laat.
Kaarten zijn verdeeld, er is rust in de sector en iedereen weet eindelijk naar 5jaar waar hij of zei staat. Dan wil jij de kaarten opnieuw schudden met uiteindelijk 0 resultaat omdat de ontwikkelingen er al autonoom zijn en de rest op papier opgelost wordt.

Het plan van @JanCees heeft overeenkomsten met het AH Aware melkstroom waar hij ook voorzetjes voor heeft gegeven. 18.000kg melk/ha is de absolute grens. Nu raad je het al, wie zitten er achter de onbenutte stukjes grasland aan om maar meer melk te leveren?
Sterker nog, ik zou mn buurman Aware boer een dienst kunnen doen dat hij mijn grond opgeeft en ik er met code 33 Vogelaar mijn eigen mest op kunnen plaatsen en gras afhalen. 100% blijvend grasland is immers de norm, geef ik zijn maisland wel weer op, kopen mag immers wel.
Wie houdt wie voor de gek?

Nu is dat Aware AH melkstroom al vast een leuk proefballonnetje over hoe de sector het "probleem" grondgebondenheid gaat tackelen. Ik ga de uitdaging graag aan.
+1
BoerBart
@Noorderling
Is er rust in de sector?
De eerste kamer kan een erg vervelende stikstofwet aannemen.
De verkiezingen komen eraan en wij boeren gaan de volle laag krijgen.
Ben op je hoede.
Prikkebord, JC of Boerderij maken geen wetten. Tjeerd, Jesse en Graus willen graag de rust verstoren.
Frans1
@JanCees het zou een goede zaak zijn om zgn maatschappelijk gewenste bedrijven te ontzien bij verstikkende regelgeving zoals het vergunningstelsel nabij N2000 gebieden bijvoorbeeld
Noorderling
@Frans1
Maar vaak is dat wel een zelf aangepraat iets. Die zaken die erbij gehaald worden krijg ik tijdens opendagen 0 vragen over. Laat staan hoeveel grond ik heb. Tweespalt in de sector wordt nog groter.
Peter Verberne
Op de vraag of ik Vogelaar integer vind. Tja.....oordeel zelf. Nog geen 2 jaar geleden stond hij op de lijst voor het CDA bij de provinciale verkiezingen in Flevoland. "CDA stem ik niet vanuit gewoonte maar vanwege de kracht van de mensen die als CDA zich inspannen.........."; aldus Vogelaar. Zijn kandidatuur bleek kansloos, en dus probeert hij het maar elders. Laat nog wel even weten dat "het CDA de boeren vernageld". Probeert onderdak te vinden bij het Forum van Thierry Baudet. Dat Baudet en zijn metgezellen al langer een wat bedenkelijke reputatie hadden hen hebben als het gaat om standpunten die schuren met artikel 1 van de grondwet, lijkt voor Vogelaar niet echt een probleem. Forum klapt uit mekaar, en dus gaat Vogelaar maar weer op zoek naar een nieuwe club. Schijnt hem niet uit te maken als hij maar op de kieslijst komt. Terugkomend op de vraag of ik Vogelaar integer vind?......Nee, niet echt. Maar, zoals gezegd, ieder moet zelf maar oordelen.
Mars2
@Peter Verberne Voor mij is Vogelaar degene die het verdienmodel van Aware naar een next level gaat brengen.
Kritiek op zijn plan kan hij niet mee omgaan en hij offert rustig duizenden bedrijven om ngo’s te plezieren.
Iedereen zijn eigen favorieten.
Mijn eigen insteek: wanneer we een sector willen overhouden waar mensen in willen werken en waar er ook nog periferie te vinden is die er in wil investeren zul je het productievolume wat over kan blijven zoveel mogelijk moeten beschermen met harde hand
In andere sectoren zie je al dat toeleverende bedrijven zich puur focussen op het buitenland.
pieta
@Peter Verberne Met betrekking tot grondgebondenheid is hij wel standvast. Het politieke wisselen is wel een aandachtspunt. Wellicht geeft @JanCees uitleg.
+1
jan.1
Quote Reactie van @Peter Verberne:
Op de vraag of ik Vogelaar integer vind. Tja.....oordeel zelf. Nog geen 2 jaar geleden stond hij op de lijst voor het CDA bij de provinciale verkiezingen in Flevoland. "CDA stem ik niet vanuit gewoonte maar vanwege de kracht van de mensen die als CDA zich inspannen.........."; aldus Vogelaar. Zijn kandidatuur bleek kansloos, en dus probeert hij het maar elders. Laat nog wel even weten dat "het CDA de boeren vernageld". Probeert onderdak te vinden bij het Forum van Thierry Baudet. Dat Baudet en zijn metgezellen al langer een wat bedenkelijke reputatie hadden hen hebben als het gaat om standpunten die schuren met artikel 1 van de grondwet, lijkt voor Vogelaar niet echt een probleem. Forum klapt uit mekaar, en dus gaat Vogelaar maar weer op zoek naar een nieuwe club. Schijnt hem niet uit te maken als hij maar op de kieslijst komt. Terugkomend op de vraag of ik Vogelaar integer vind?......Nee, niet echt. Maar, zoals gezegd, ieder moet zelf maar oordelen.

Ik weet niet of je iemand zo beoordelen kan,hij had waarschijnlijk zijn reden om bij cda weg te gaan,en onderdak te zoeken bij Forum van Baudet ,wat achteraf niet goed uit pakte.
Nu noodgedwongen weer naar Eerdmans overstappen,kan betekenen dat hij perse zijn landbouw geluid wil laten horen in de kamer.
Laten we maar eerlijk zijn in bijna elke partij zitten mensen die beter een andere baan kunnen zoeken,vraag het maar aan Pieter Omtzigt.
+4
spotmelker
@jan.1 het zal mij toch de rest roesten wat een prikker van Jan Cees' integriteit vind? Hij heeft een doel om een duidelijker/beter landbouwgeluid te laten horen in het Haagse onbenullenlegioen. Kan het niet linksom dan maar rechtsom. Mijn steun had/heeft hij en niet alleen om mijn persoonlijke situatie. Als dergelijke gemotiveerde personen niet op dat pluche komen blijven we afhankelijk van het clubje hampelmannen die nu wel op verkiesbare plekken van allerlei agenebbespartijen staan.
+2
JanCees
@Peter Verberne Peter jij stelt mijn integreteit ter discussie dat zegt meer over jou dan over mij.
Jij hebt bewust de keuze gemaakt om heel intensief melkvee te houden. Andere melkveehouders ook in jouw omgeving maken een andere keuze dat blijkt ook duidelijk uit de cijfers.
Dat jij dat niet ziet zitten is prima.
Dat we inhoudelijk verschillen over of de niet grondgebonden melkveehouderij wel of geen toekomst hebben in Nederland is prima.
Maar om nu over integriteit te beginnen dat is wel heel erg zwak dan ben je bij echt af.
Ik had je iets hoger dan dit.
mlkvhoudr
@JanCees enig opportunisme is je niet vreemd maar dat is ondernemer eigen, de argumentatie van verberne slaat nergens op.
Zelf kan ik als linkse trol natuurlijk nooit op fatsoenlijk rechts stemmen😉😋😆

Maar eerlijk gezegd weet ik t nog niet waar ik op ga stemmen was van plan op de nr2 van BBB te gaan stemmen, maar twijfel nu toch weer.

CDA was voor mij geen optie meer na dat Hugo de jonge lijsttrekker was geworden in wopke Hoekstra heb ik meer vertrouwen

En de standpunten van BBB vallen me nog wat tegen op t moment
+3
pieta
@mlkvhoudr Ik denk meer aan Omtzigt om op te stemmen.
mlkvhoudr
@pieta ook een goede keuze👍
+2
Albert Altena
@pieta Als Omtzigt hier net als Jan Cees zich zou uiten op Prikkebord, dan zou daar ook weerstand op komen.
Dat Jan Cees dat wel doet siert hem in mijn ogen alleen.
Tot nu heb ik dan met een paar kanttekeningen het meeste vertrouwen in hem als het gaat om de boerenstem in de Kamer.
Waar ik moeite mee heb is echter de groep om hem heen, al ben ik blij dat het niet meer Baudet en Jansens zijn.
Maar mijn oog is ook gevallen op de BBB, vanwege het feit dat landbouw daar de hoogste prioriteit heeft..
Ze moeten zich echter nog tonen.
familie pelle
@pieta ik snap echt werkelijk waar niet waarom je niet op iemand stemt die de belangen van je eigen beroepsgroep vertegenwoordigt.
pieta
@familie pelle Als ie bij een goede stabiele partij zou zitten zou ik misschien wel op hem stemmen. Maar ik ben bang dat ie geeneens in de kamer komt. En de rest wat er in JA21 zit krijgt mijn stem niet.
Albert Altena
@pieta Daar heb je ook een punt.
+1
JanCees
@pieta de kiesdrempel van ruim 70.000 stemmen heeft Ja21 reeds genomen gezien de peilingen 2 tot 4 zetels. Dan heb ik nog circa 18.000 voorkeurstemmen nodig. BBB heeft de kiesdrempel van 70.000 nog niet bereikt volgens de peilingen. Je kan dan zelf bepalen waar welke stem tot invloed in de Tweede Kamer gaat leiden. Kwestie van tellen
Albert Altena
@JanCees Daar heb je ook een punt.
Echter denk ik dat jou naam en status bij de BBB de kiesdrempel verpulvert zou worden.
JanCees
@Albert Altena Dank voor dat compliment maar ik denk niet dat met mij erbij BBB de kiesdrempel zou verpulveren. Verder zoals eerder aangegeven. Voor mij was het een strategische overweging, Mooi voorbeeld komt morgen aan de orde in de Eerste Kamer waar JA21 nu al 7 zetels heeft. Dat betekend nu al invloed op de discussie over stikstofwet en omgevingswet daar heeft vanmorgen afstemming over plaatsgevonden dit naar aanleiding van overleg met SSC en FDF . Dus in de Eerste Kamer heeft JA21 nu al invloed en BBB niet.
Mocht ik in de Tweede Kamer komen dan spelen de komende twee jaar die 7 Eerste Kamer zetels een belangrijke rol in de positie en het effect wat je kunt hebben.
Daarom heb ik heel bewust gekozen voor JA21.
Met BBB is er ook geen gesprek geweest niet vanuit BBB en niet vanuit mij.
pieta
@JanCees Ik had liever dat je bij een partij zat die mee aan het roer kwam. Dat zie ik nog niet direct gebeuren. Maar mijn keuze is nog niet definitief.
Albert Altena
@pieta Geurts en Maurits zaten er.
Stalorders!!!!
pieta
@Albert Altena Jij denkt toch niet echt dat de wereld omkeert doordat er een beetje anders gestemd wordt?
+4
robbies
@familie pelle omdat Omtzigt de verandering is die ik in de politiek wil zien. Zoals hij gisteren aangaf heeft iedereen (2e kamer, media, rechtspraak) in de toeslagaffaire liggen slapen en hun werk niet goed gedaan. Een rechtvaardig landbouwbeleid begint bij een goed functionerende rechtsstaat. Met de huidige staat van onze democratie - waar beeldvorming belangrijker is dan inhoud - gaat het met het landbouwbeleid niet goed komen. Op CDA is echt wel wat aan te merken, maar dat kun je op alle partijen wel. Hoe graag het partijbestuur Omtzigt wilde frustreren, de kiezer heeft laten zien dat hij breedgedragen steun heeft. En nu landelijk nog
JanCees
@robbies Omtzigt heeft veel goeds gedaan maar hij durfde zelf niet de stekker uit het kabinet te trekken en stemde altijd braaf mee.
+1
robbies
Quote Reactie van @JanCees:
Omtzigt heeft veel goeds gedaan maar hij durfde zelf niet de stekker uit het kabinet te trekken en stemde altijd braaf mee.

Is het niet door zijn inspanningen dat het kabinet nu gevallen is? Als Omtzigt en - vergeet haar ook niet - Renske Leijten niet hun werk gedaan zou hebben, dan hadden we nooit geweten van de Rutte-doctrine en zat iedereen nog op zijn plekkie. Werk wat elk kamerlid BEHOORT te doen. Als aspirant-kamerlid zou ik van zo iemand leren ipv hun keiharde werk wat te downplayen.
JanCees
@robbies Renske Leijten heb je een punt Omtzigt heeft in verleden kabinet keer op keer gesteund ook toen al bekend was dat er tienduizenden gezinnen werden vermalen. Dat had eerder kunnen worden gestopt. En let wel het waren twee journalisten die heel veel van de zaken aan het licht brachten Pieter Klein en Jan Kleinnijenhuis . Zonder die laatste twee zou het kabinet nog zitten
+4
robbies
Quote Reactie van @JanCees:
Renske Leijten heb je een punt Omtzigt heeft in verleden kabinet keer op keer gesteund ook toen al bekend was dat er tienduizenden gezinnen werden vermalen. Dat had eerder kunnen worden gestopt. En let wel het waren twee journalisten die heel veel van de zaken aan het licht brachten Pieter Klein en Jan Kleinnijenhuis . Zonder die laatste twee zou het kabinet nog zitten

Ik denk dat Omtzigt zelf genoeg credits deelt met de door jouw genoemde mensen, gisteren nog op twitter. Onlangs gaf hij ook nog complimenten aan Farid Azarkan van DENK, die oorspronkelijk ook vragen stelde over de toeslagenaffaire. Maar ik vind je reactie wel een beetje sneu, want je doet net alsof Omtzigt als een soort gloryhunter ter elfder ure nog snel wat complimentjes komt halen, maar een ander het werk heeft laten doen.

Niet alleen in de toeslagenaffaire was Omtzigt een pitbull. Hij is persoonlijk in aanvaring gekomen met Rutte als gevolg van de kritische vragen over de vermeende pedofilie (excuses dat ik dit woord hier moet gebruiken, maar ik kan het ook niet mooier maken) van Joris Demmink. Dat kostte hem zijn plaats op de lijst bij het CDA, maar met behulp van Twentse afdelingen is hij toch op de kieslijst gekomen.

Als gevolg van zijn eigen onzorgvuldig handelen rondom MH17 heeft hij op dat dossier het woordvoerderschap moeten laten vallen, maar hij was hard op weg om het toenmalige kabinet het heel erg lastig te maken en na zijn vertrek is er op dat dossier 0,0 vooruitgang meer geboekt.

Meer recent: Zijn onderzoekswerk voor de raad van Europa, waar hij onder begeleiding de moord op een journalist in Malta heeft onderzocht. malta is een land binnen de EU waar de democratie serieus bedreigd werd door corruptie op het allerhoogste niveau. Dankzij zijn inspanningen moest de verantwoordelijke premier vertrekken. Ik ga je niet het hele dossier spellen, maar dat is echt wel andere koek dan wat er in NL plaatsvindt. (rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/…)

Verder Is Omzigt behoorlijk Eurokritisch en heeft de mogelijkheid voor Opt-outs in de EU meerdere malen ter sprake gebracht. Zijn partij is er nog niet klaar voor, maar hij is ook de boel daar aan het bewerken.

Bovenstaand track-record haalt het gros van de kamerleden nog niet in een hele carrière. En ik heb veel waardering voor jouw inspanningen voor de sector (al ervaar je dat waarschijnlijk zelf niet zo van mijn kant), maar als het gaat over politieke resultaten, dan verdient Omtzigt echt een pak meer waardering dan je hem hier toebedeeld.
+1
JanCees
@robbies ik ben het volledig met je eens dat Omtzigt er met vier koppen boven uitstijgt van alle Kamerleden en vergeet niet zijn inzet voor de fraude bestrijding bij de raad voor europa.

Bij MH17 wilde het CDA hem ditchen dat was close. Dat de partij top hem niet moet en hij wel populair is bij CDA leden is een lastige dat zorgt ook dat hij niet vrijuit er voor kan gaan.

Dus dat is allemaal waar.
Maar bij dossier Demmink moest hij in het hok van Rutte en ook bij toeslagen liep hij met de handen op de rug gebonden.
+1
robbies
@JanCees Mooi dat je dat ook gewoon erkent. Als we 175 Omtzigten in de kamer hadden, dan zag Nederland er heel anders uit
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @robbies:
Hoe graag het partijbestuur Omtzigt wilde frustreren

Dat is toch raar? Dat vind ik al een reden om niet op zo'n partij te stemmen.
robbies
Quote Reactie van @kanniewaarzijn:
Dat is toch raar? Dat vind ik al een reden om niet op zo'n partij te stemmen.

Je stemt toch op een persoon en niet op een partij? Omtzigt heeft zichzelf binnen CDA opgewerkt tot een factor om rekening mee te houden. Om dat de rest me wat minder aanstaat, ga ik hem mijn steun niet ontzeggen.
+1
familie pelle
@robbies over omtzigt geen enkele twijfel. Maar die komt er wel, ook zonder onze stem. Het boerenverstand komt er niet als we ook niet dusdanig stemmen. Zo bedoelde ik mijn opmerking.
+1
Melkboer16
Ja21 gaat de landbouw niets brengen! Stem op deze partij is uw eigen graf graven
cornelissen
[quote="@Melkboer16" p="1839899"]Stem op deze partij is uw eigen graf graven

Daar zorgen onze belangenbehartigers wel voor
Kringloper
@Melkboer16 Zo is dat, gewoon PVV stemmen!
Melkboer16
@Kringloper idem dito pvv brengt je ook niks
Kringloper
@Melkboer16 Daar weet jij niks van, wie gaat het wel brengen dan?
+1
groeier
Quote Reactie van @Kringloper:
Zo is dat, gewoon PVV stemmen!

Zou dat toch maar niet doen met Graus, die man is compleet van t padje af.
Twentsch Land
Dat is een heel apart mannetje ... het zegt ook wel wat over wilders dat hij hem bij zijn partij wil hebben en ook nog vrij hoog heeft staan.

@groeier
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!