Wie gaat de volgende keer de kringloop wijzer nog invullen?

Nu de privacy van de kringloop wijzer niet gewaarborgd is.

Deel dit topic

Rodeo clown

Laatste  |  

Reacties

casev
Invulverplichting.... zegt genoeg toch? Alle vinkjes groen is genoeg voor de melkfabriek
aan
@casev Is niet genoeg ik heb hem teruggekregen moest hem beter invullen lol krijg wel E100 vergoeding wie heeft dat ook?
+1
spotmelker
@casev gewoon elk jaar kopiëren. Laat ze gelukkig worden van die cijferbrij zonder realiteitswaarde.
de jonge
Hoe is het trouwens met henk gommer? die wilde toendertijd meende ik een rechtszaak aanspannen tegen friesland campina
+1
van Ittersum
@de jonge Zijn wel meer mensen die dat voornemen hadden. Je hebt juridisch gezien niet zomaar een punt. Tegenwoordig is alles wel afgebakend met het aanstippen van dat ene kruisje wat : Algemene Voorwaarden heet. En in hoeverre zijn sommige advocaten nog objectief bij het aangaan van een zaak versus kansen? Emotie is op dat moment een slechte raadgever.
waakhond
@van Ittersum dat gaat geburen de geheimhoudingsplicht is geschonden de boeten,s kunnen oplopen tot 117000 euro per overtreding . was er niet spraken van 300 stuks x 117000 = 35.100.000 euro. oeps
+1
van Ittersum
@waakhond kunnen is nog geen regel
waakhond
Geheimhoudingsverklaring
Een geheimhoudingsverklaring, ook vaak geheimhoudingsbeding of geheimhoudingsovereenkomst genoemd, is een document waarin de ene partij zich verplicht om bepaalde geheimen van de andere partij geheim te houden.

In beginsel levert overtreding van de geheimhouding wanprestatie op, met als gevolg dat de overeenkomst kan worden ontbonden (indien het beding deel uitmaakt van een overeenkomst) en/of er schadevergoeding kan worden gevorderd.

valt ook onder de wet AVG
+1
Weidezicht
@waakhond en als ze ze anoniem hebben gekregen en verwerkt? Het gaat dan niet om resultaat van boer A en boer B, maar gewoon om het gemiddelde van 300 anonieme, willekeurige cijfers? Zoals CBS? Verplicht o. In te vullen en zij maken gemiddelden bekend?
waakhond
@Weidezicht lees het maar

Gebruik voor fiscale, administratieve, controle en gerechtelijke doeleinden is wettelijk uitgesloten.


Het CBS en uw gegevens
Het CBS verzamelt gegevens van natuurlijke personen, bedrijven en instellingen. Direct identificerende persoonskenmerken worden zo snel als mogelijk na ontvangst vervangen door een pseudosleutel. Met deze zogeheten gepseudonimiseerde gegevens doet het CBS vervolgens statistisch onderzoek. Het CBS publiceert alleen statistische informatie als natuurlijke personen niet herkenbaar of herleidbaar zijn. Ook hebben we maatregelen genomen tegen diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Het CBS levert nooit herkenbare gegevens aan derden, ook niet aan andere overheidsinstellingen. Wel kunnen (wetenschappelijke) instellingen onder strenge voorwaarden toegang krijgen tot gepseudonimiseerde gegevens op persoons- of bedrijfsniveau. Dit noemen we microdata

Medewerkers van het CBS moeten zich houden aan een geheimhoudingsplicht. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
Het CBS gebruikt de gegevens alléén voor statistisch en wetenschappelijk doel. Gebruik voor fiscale, administratieve, controle en gerechtelijke doeleinden is wettelijk uitgesloten. Ook gebruiken we de gegevens niet voor marketing.
de jonge
@waakhond maar hoe weet je of je 1 van die 300 bent?
+1
waakhond
@de jonge er is voor de rechter gezegd dat ze 300 kringloopwijzer stukken ter beschikking hadden gekregen . ze zullen voor de rechter moeten aantonen dat 300 boeren hun goed keuring hebben gegeven en wel op papier en niet in hun hooft 😁
Nippel
@waakhond dat is een flinke som geld voor zuivelnl
Rodeo clown
@waakhond zou me niet verwonderen dat er 300 boeren maloten zijn die de rvo gemachtigd hebben zonder dat ze het zelf weten.
producent
@Rodeo clown

Binnen Wageningen University & Research is de vraag neergelegd bij Wageningen Economic Research (WEcR) omdat WEcR beschikt over een representatieve steekproef van de Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven. Met de vastgelegde gegevens van bedrijven in deze steekproef (het BedrijvenInformatieNet (BIN)) kunnen invoergegevens voor het programma Kringloopwijzer (KLW) gegenereerd worden. KLW berekent daarmee een groot aantal kengetallen waaronder het RE-gehalte van het rantsoen

Boeren geven zelf via de boekhouder toestemming om deze gegevens door te geven/ te verstrekken, KLW is daar tegenwoordig waarschijnlijk een onderdeel van.
Huppel
@producent gegevens komen idd van WEcR. Zij publiceren alleen gemiddelden. Geven zelf op intranet aan niet betrokken te zijn bij de berekening
j h p
@Rodeo clown Ik moest nieuwe machtiging afgeven bij RVO net voor het invullen van de GO.
Ik dus alleen aanvinken wat ze vroegen en wat minimaal moest, werd niet geaccepteerd, nog wat erbij, ook niet.
Reste niets anders dan alles in één keer te doen, hoop niet dat die er tussen stond, heb hem niet gezien.
Rodeo clown
@j h p ja de keuze in machtigingen is bijzonder groot bij RVO
waakhond
@Rodeo clown dat bedoel ik 😎
waakhond
@Rodeo clown dat bedoel ik maar
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @waakhond:
de boeten,s kunnen oplopen tot 117000 euro per overtreding

Dan wel PERSOONLIJK aansprakelijk stellen die lui.
Rodeo clown
@kanniewaarzijn ik had toch al wel een reactie van zuivel.nl verwacht hoe het zit.
laatste strijder
@Rodeo clown Dat verwacht je écht ? Lafbekken daar , nooit een standpunt ingenomen , lekker meevaren op de agrarische melkvee- sector .
Rodeo clown
@laatste strijder ik verwacht het eigelijk wel na de toezegging van Jorritsma over transparantie in ruil voor meer geld van de melkveehouders
laatste strijder
@Rodeo clown Als al toezeggingen de afgelopen jaren gehonoreerd waren , zouden we wat vaker op vakantie kunnen gaan 😉 .
+1
puntertje
@waakhond Je bent verplicht de KLW in te vullen. Voordat je het in kunt vullen moet je met de voorwaarden akkoord gaan. Één van die voorwaarden is dat de gegevens geanonimiseerd doorgespeeld mogen worden. Ga je niet akkoord dan kun je de KLW niet invullen en korten ze je op het melkgeld of halen ze je melk niet meer op. Ga je, dus verplicht, akkoord dan zijn je gegevens vogelvrij en gaan partijen die extra maatregelen etc. willen er selectief stukjes uit plukken die hun goed denken uit te komen.
+2
Rodeo clown
@puntertje het is van de zotte om vooraf met de voorwaarden akkoord te moeten gaan .onder druk van melk weigeren of melkgeld inhouden.
waakhond
@puntertje nee nee lees

de KringloopWijzer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KringloopWijzer vertrouwt erop dat deze partijen zich houden aan de afspraken en spreekt deze partijen er expliciet op aan indien afspraken niet
naar behoren worden nageleefd ten aanzien van uw privacy.

In deze verwerkersovereenkomst hebben wij o.a. de volgende afspraken opgenomen:

De verplichtingen van de verwerker om de beveiliging en de privacy van de gegevensverwerking te borgen, zoals o.a. geheimhouding.
Procedures en afspraken m.b.t. het recht op dataportabiliteit, recht op vergetelheid, recht op inzage, recht op rectificatie
De bewaartermijnen, teruggave en vernietiging van persoonsgegevens
Bepalingen inzake het inschakelen van derden, audits en aansprakelijkheid
Partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst zijn aangegaan zijn:

Van Aaken ICT Consultancy, ten behoeve van het verwerken van de gegevens in de centrale database KringloopWijzer
JoinData, ten behoeve van het beschikbaar stellen van externe databronnen en ten behoeve van het gebruik van het machtigingenregister
E-Herkenning, ten behoeve van het geautoriseerd toegang verlenen tot KringloopWijzer
Google Analytics: t.b.v. de anonieme registratie van het gebruik van de applicatie KringloopWijzer.
Naast verwerkersovereenkomsten die KringloopWijzer afsluit met derden kunt u zelf derden machtigen om uw bedrijfsgegevens in relatie tot de KringloopWijzer in te zien, in te vullen of te wijzigen. Alleen u kunt deze machtigingen verstrekken vanuit uw persoonlijke profiel. U kunt deze machtigingen te allen tijde inzien en beheren achter de inlog met uw persoonlijke inloggegevens

LNV IS HIER NIET GEMACHTIGD .
puntertje
@waakhond lees de algemene voorwaarden maar alvorens je in kan vullen. Iedereen klikt akkoord, anders kom je niet verder.
Bartlehiemboer
@puntertje Denk dat wij ook gewoon ja hebben gezegd. Zweet staat je al in de handen als je iets moet invullen. Wie weet kruis je net het verkeerde aan... Wij zijn boer geen advocaat die alles heel goed kan lezen en het nog begrijpt ook. Invullen en weer naar buiten, frisse lucht. Waarschijnlijk dus toch weer verkeerd gedaan.
Nippel
@Bartlehiemboer Je bent wel verantwoordelijk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anders Exlan bellen!!!!!!!!!!!!!!!!
Dan zijn die verantwoordelijk!!!!!!!
koeiboer
@Nippel die werken in opdracht van jouw... dus ben jij nog steeds zelf aansprakelijk
Nippel
@koeiboer Wil ik niet meer zijn !!!!!!!
Dadelijk wordt het de klw gebruikt voor wetgeving!!€€!!
Ik heb de klw nog nooit serieus ingevuld!!!!!!
Heeft dat dan mogelijk gevolgen voor mij!!!!!
Strafbaar????0
Mijn boekhouder zegt het ook te kunnen.
Betaal dat mannetje al veel te veel en wanneer de verantwoordelijkheid toch bij mij ligt maakt het geen mallemoer uit dacht ik!!!!
Wat nu?????
Wie kan dat ding wel goed voor mijn invullen en neemt wel de verantwoordelijkheid??????
Is Exlan een optie????
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Nippel:
Dadelijk wordt het de klw gebruikt voor wetgeving!!€€!!

Gaat niet gebeuren. De oplichters op LNV weten dondersgoed waarom.
puntertje
@Bartlehiemboer je kunt de KLW niet invullen als je niet vooraf akkoord gaat.
cs-agrar
Quote Reactie van @van Ittersum:
anstippen van dat ene kruisje wat : Algemene Voorwaarden heet

en lees deze eens door... blijkt opeens dat je zelf geen poot meer hebt om op te staan..
Nippel
Natuurlijk niet. Henrie Voogt zoekt maar een baan bij de plantsoendienst of zo
+1
laatste strijder
Ben benieuwd of ik de benodigde gegevens nog kan achterhalen , ben op vakantie ff mn hoofd leegmaken .
Rodeo clown
@laatste strijder die ambtenaar zal wel samen met de club van zuivel.nl op vakantie zijn .
laatste strijder
@Rodeo clown Jahaha , leeghoofden zoeken leeghoofden .
+2
JanCees
Als blijkt dat er inderdaad niet anonieme gegevens van de KringLoopWijzer bij Wur liggen dan heeft ZuivelNL niet voldaan aan haar zorgplicht en zijn ook de zuivelondernemingen in gebreke in het beschermen en veiligstellen van jullie gegevens tegen oneigenlijk gebruik.
Dan is een rechtzaak tegen de plicht tot invullen van de Kringsjoemelwijzer een aardige case waar je best crowdfunding voor kan opzetten om een proefproces te voeren.
Er is vast wel iemand die dat kan en wil organiseren
de hoef
@JanCees gommers
Grasbaal
Centrale Database KringloopWijzer heeft geen data geleverd voor onderbouwen eiwitmaatregel LNV

Op donderdag 30 juli diende bij de rechtbank in Den Haag een spoedprocedure (kort geding) van de stichting Agrifacts en de stichting Stikstofclaim tegen het ministerie van LNV over de onderbouwing van de tijdelijke eiwitmaatregel in het voer.
Tijdens dit kort geding is het eventuele gebruik van data uit de Centrale Database KringloopWijzer ter sprake gekomen voor de onderbouwing van de zogenaamde matrix. In de matrix staan de normen voor eiwit uit krachtvoer per verschillende grondsoort en productieklassen.

Voor de onderbouwing van grondsoort en productieklassen heeft het ministerie van LNV gebruik gemaakt van de cijfers van de 300 melkveebedrijven van het BIN (Bedrijven Informatie Netwerk). Daarnaast zijn CBS-cijfers gebruikt voor het onderbouwen van de normen voor eiwit uit krachtvoer.
Het ministerie van LNV heeft dus géén verzoek ingediend bij ZuivelNL voor data uit de Centrale Database KringloopWijzer ten behoeve van het onderbouwen van de tijdelijke voermaatregel.

ZuivelNL stelt geen data van individuele melkveebedrijven beschikbaar aan derden zonder toestemming (machtiging) van de melkveehouder. In de gebruikersvoorwaarden is wel opgenomen dat ZuivelNL resultaten van de KringloopWijzer op anonieme basis mag gebruiken voor sectorrapportages en benchmarking.

Bron: Nieuwsbrief LTO melkveehouderij
+2
JanCees
@Grasbaal Vertel Co hoe komen ze dan bij Wur?
Heeft iemand ze toevallig op een stick ilegaal meegenomen?
Zo ja wie?
Wat voor sanctie staat daar op?
Wat betekend dit voor de rechtspositie van de desbetreffende melkveehouders?
Welke actie(s) treft zuivelNL om herhaling te voorkomen?
Gaat zuivelNL de desbetreffende veehouders informeren?
Wat betekend dit voor de relatie van zuivelNL met Wur
Wat betekend dit voor het vertrouwen van de melkveehouders in ZuivelNL?

Het afgegeven statement door zuivelNL en Laurens van Keulen is een farce en niets anders
+2
Vevo
@JanCees Wij leveren elk jaar cijfers in bij het LEI ( wur). Hier wordt naast de bedrijfs economische boekhouding ook de klw gevraagd. Ik weet dat deze cijfers oa voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt ( wat hebben we aan een landbouw universiteit als ze niets zinnigs over landbouw economiekunnen zeggen ) Ik heb hier dan ook niets op tegen maar het zou wellicht kunnen dat hier de BIN cijfers uit gehaald zijn die het ministerie misbruikt heeft.
+1
Wie weet het
@Vevo ik ben dan benieuwd naar de reactie van JanCees op je verhaal.
JanCees
@Vevo wij zijn zelf ook jaren toen zogenaamd Lei bedrijf geweest

Waar het nu om draait is dat lnv Blijkbaar de beschikking heeft gekregen of inzage in individuele kringloopwijzers niet geanonimiseerd en dat is kwalijk.
cs-agrar
Quote Reactie van @JanCees:
Blijkbaar de beschikking heeft gekregen of inzage in individuele kringloopwijzers niet geanonimiseerd en dat is kwalijk

privaat bedrijfjes welke voor melkfabrieken KLW regelen, tegen betaling is alles te krijgen
joske1980
@JanCees
Weet jij zeker dat ze niet anoniem waren? Met alleen grondsoort en evt postcode gebied weet je toch ook genoeg.
Erco
@JanCees bij onze fabriek komen er geen namen en tanknummers bij te staan voorday de KLW naar Dms gaat voor controle. Komen ze terug moet er weer een naam aan gekoppeld worden. Ik vond en vind t absurd dat die pipo met n rood hoofd toegaf dat de cijfers soms werden gebruikt voor het beleid van LNV. Onacceptabel
+2
waakhond
@JanCees klopt recentelijk nog een uitspraak geweest boete 117000 euro

minstens achttien keer het geheimhoudingsbeding en relatiebeding had geschonden. De boetes hierop waren hoog en kwamen uit op € 117.000,-. De rechter oordeelde dat dit bedrag niet te hoog was,
+2
puntertje
@JanCees Overigens wel grappig dat de grootste voorstanders van de KLW, zeer intensieve veehouders die een wortel van gratis groeien werd voorgehouden, nu in het mes van KLW lopen door de eiwitnorm voor veevoer. Gebruik dat ding nou vrijwillig als managementtool en hang er zeker geen melkstroom aan op zoals RFC. Om in termen van Schouten te spreken; het zou beter zijn dit eerst in een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift te publiceren zodat er een internationale wetenschappelijke review kan worden gegeven. Nou, Han Swinkels, je bent een hele grote als je een wetenschappelijk tijdschrift kunt vinden die jou modelletje positief reviewt.
Nippel
@puntertje dan nog een en idioot vinden die in ruil voor geld je invoer valideert
+1
joske1980
@JanCees
Hier ook hetzelfde als vevo hieronder of boven. Ook voormalige lei boekhouding.
Je kunt wel weer gruwelijk hard roepen maar waarschijnlijk zal het wel met zwart gelakte namen gebruikt mogen worden.
Nippel
@JanCees Welk statement?
JanCees
@Nippel is afgegeven door LTO melkveehouderij maar ook zuivel nl werkte aan een statement hebben ze ingetrokken
Nippel
@JanCees Laurens is toch Rfc??
En heb je een link?
waakhond
@Nippel Louwrens van Keulen
Louwrens van Keulen
Programmamanager Data bij ZuivelNL
Apeldoorn en omgeving, NederlandMeer dan 500 connecties
Lid worden en connectie maken
ZuivelNL
ZuivelNL
Wageningen University & Research
Wageningen University & Research

Info
Profiel

Louwrens heeft gewerkt in leidinggevende functies bij profit en non-profit organisaties. Zijn laatste functie is bij ketenorganisatie ZuivelNL als projectleider van het fosfaatreductieplan. Daarvoor bekleedde hij een managementfunctie in de dienstverlening bij de internationale landbouwcoöperatie. CRV. Daar heeft hij bij verschillende organisaties structuur- en cultuurveranderingen. 
Hij heeft de dienstverlening naar klanten geoptimaliseerd en nieuwe producten en diensten geïntroduceerd. Bereikte resultaten waren een verhoging van de klanttevredenheid en verbetering van de financiële performance.
Louwrens zoekt naar uitdagingen. Zijn kracht ligt in het vertalen van de strategie naar beleid en deze op een effectieve wijze te implementeren en borgen. Hij is onafhankelijk en heeft een goed oog voor het krachtenveld en het netwerk waarbinnen hij opereert. Daarnaast is hij praktisch, open en betrouwbaar. Hij werkt graag in teamverband waarbij hij zich inzet om zowel het team als de individuele medewerker op een hoger niveau te brengen.
+1
Nippel
@waakhond Daarnaast is hij praktisch, open en betrouwbaar

Nou, nou. Iemand ook die ervaring met hem?
kanniewaarzijn
@waakhond Meestal als je een dergelijk halleluja-verhaal leest, moet men dringend van zo'n persoon af.

En was hij niet ooit directeur van de KKM? Ik herinner me nog dat hij op "een schat aan informatie" zat, maar vergat om ons daar deelgenoot van te maken.
+2
puntertje
@kanniewaarzijn Hij was directeur KKM. Heb ooit een geschil gehad, als je werd afgekeurd kreeg je niet de hoeveelheid strafpunten per deelonderwerp te weten. Dat was, zo vertelde Van Keulen, omdat ze wilden dat iedereen zou proberen een 10 te halen en als boeren punten verdelingen konden inzien zouden ze alleen maar berekenend te werk gaan. M.a.w: transparantie? je kunt mijn rug op, ik/wij bepalen. En met zo'n instelling kan het bijna niet anders of je wordt op een gegeven moment aangenomen bij RFC. Mijn ervaring is dat het een huichelachtige eigenwijze oetlul is.
JanCees
@Nippel verklaring staat in dit topic en laurens is datamanager bij zuivel nl
Nippel
@JanCees O ja, ik zie het. Laurens werkt toch bij Rfc???? Of anders misschien bij beide???
Hij loopt op de ledenvergadering van Rfc rond in de zaal. Was daar zelf bij en heb na afloop hem gesproken.
Of ben ik abuis?
JanCees
@Nippel kan zijn dat weet ik niet of hij bij beide werkt is verder geen verkeerde gast heb vroeger ook met hem gewerkt
+2
puntertje
@JanCees Als je z'n, zelf geschreven, LinkedIn pagina leest is het een godswonder dat de man nog steeds geen minister-president is.
+1
JanCees
@puntertje Dat is het ook
kanniewaarzijn
@puntertje Daar hebben we andere stumperds voor.
+1
Rodeo clown
@Grasbaal uit zeer betrouwbare bron . zie ik.
puntertje
@Bartlehiemboer je kunt de KLW niet invullen als je niet vooraf akkoord gaat.
waakhond
@puntertje stel je eigen algehele voorwaarde op. en laat die de wederpartij ondertekenen voor u de kringloopwijzer verstuurd

als kringloopwijzer u algehele voorwaarde niet accepteert stuur dan niets op
Weidezicht
@waakhond en als ze ze anoniem hebben gekregen en verwerkt? Het gaat dan niet om resultaat van boer A en boer B, maar gewoon om het gemiddelde van 300 anonieme, willekeurige cijfers? Zoals CBS? Verplicht o. In te vullen en zij maken gemiddelden bekend?
+1
George
KLW weg ermee.
Jan-T
Koekoek.

Die kringloop wijzer word wel gebruikt voor de tool berekening Excel van LNV
In deze tool mag je berekenen of je af mag wijken van de norm of niet.

De KLW is niet wetenschappelijk de ge-reviewd.
Dan kan je toch ook niet gegevens gebruiken in een tool om af te mogen wijken van de LNV norm op ( RE ) ruw eiwit.

Welke gegevens zijn dan juridisch rechtsgeldig en juridisch dicht???.
cs-agrar
@Jan-T een werkelijke KLW bestaat ook niet, je zal ea aan moeten passen anders gaat dat ding al niet eens met je invoer akkoord... Het zou alleen kunnen werken als deze alleen op eigen bedrijf gebuikt zou worden.
+1
Erco
@Weidezicht dan nog zijn het jouw cijfers! Hebben we bij onze melkfabriek ook n discussie over gehad. DMS verstrekt
wel eens cijfers van kringloopwijzers van ons (weliswaar anoniem maar toch) aan het ministerie en mede daarom kan t gebruikt worden voor evt beleid. Ik vind dat absurd
Nippel
@Erco Waarom doet Dirksen dat????
Jan S
😀
Erco
@Nippel it's all about the money? Voor veel geld de klw bij de melkfabriek controleren en met die cijfers nog eens extra geld genereren? Vergelijk t met een dubbeldoelkoe 😉
puntertje
.
Rodeo clown
Is er al ergens een verklaring binnengekomen van hoe LNV aan de kringloop wijzer cijfers kwam dat zal nu toch wel bekend zijn bij de zuivel.nl en de melkafnemers.
+1
JD4240S
@Rodeo clown Nee, gaat in de donkere kast en die gaat dan op slot.
Domme boeren zijn volgend jaar weer de Sjaak en leveren hun data heel graag aan Rfc. Anders komt de Rmo niet.
Wat vind ledenraad daar van?????
Hookwood even tijd voor reactie??
+2
Kars
Kringloopwijzer werd door Carola Schouten met fosfaat niet juridisch geborgd. En nu met stikstof wel zeker. Haha. Bananenrepubliek! De betrouwbaarheid van de overheid brokkelt met de dag af.
Rodeo clown
Iemand al een reactie gezien van de zuivel.nl en de melkafnemers over hoe de kringloop wijzer cijfers bij lnv terecht gekomen zijn?
JD4240S
JD4240S
@Rodeo clown zelfs Hokwood reageert niet.
Rodeo clown
@JD4240S zal me benieuwen met wat voor smoes ze gaan komen zal eerst wel druk over vergaderd moeten worden om de leugens af te stemmen dat ze wel allemaal het zelfde liegen.
JD4240S
@Rodeo clown Lijkt mij heel eenvoudig: wij hebben het niet gedaan. Waarom zou Luten verhuisd zijn. Beloning, straf of gewoon toe aan een nieuwe uitdaging. Ze was er pas net.
Rodeo clown
@JD4240S ja die pakt snel haar biezen . Maar nog steeds geen pers verklaring over de klw cijfers hoe die bij LNV terecht gekomen zijn
Rodeo clown
Nu schouten komt met kennis vouchers om de periferie aan het werk te houden. Met wel of geen verplichting van zuivel.nl voor volgend jaar zonder voucher. Verder blijft het opvallend stil vanuit zuivel.nl. over de kringloop wijzer die lnv tot hun beschikking hebben en hoe ze daaraan gekomen zijn.
Rijkuil
@Rodeo clown Hou toch op. Maak je druk om andere dingen!!! Het zijn er maar 300. Stelt dus niks voor. Ga iets nuttigs doen in het circus!!!
+1
Erco
@Rijkuil op 300 kan je geen beleid maken
Vario512
@Erco Ik denk dat ze de klw van 300 Vlog boeren hebben genomen. Deze voeren al nauwelijks soja, omdat Europese soja nogal duur is. Ze hebben waarschijnlijk de gezondheidsplannen van deze boeren er even bij gepakt.

Conclusie: gezondheid van het vee is prima, dus voermaatregel kunnen we wel invoeren.

Die boeren moeten alleen niet om een onderbouwing gaan vragen, want dan wordt het wat lastig.
+1
puntertje
@Erco Je moet eerst ook aantonen of ze vrijwillig beschikbaar zijn gesteld. En of er wel een internationale wetenschappelijke review is geweest voordat je cijfers gebruikt voor beleid. Dit vindt Schouten namelijk heel belangrijk (als het haar zelf beter uitkomt).
Rodeo clown
@Rijkuil ik vindt dat Carola beter voor clown kan spelen . Moet je is kijken ze houd heel holland voor de gek met haar stikstof.
kanniewaarzijn
@Rodeo clown Ach joh, denk je nu werkelijk dat ze zelf snapt waar ze het over heeft? Ze staat gewoon op te lepelen wat haar wordt voorgekauwd.

Wie wordt er dus voor de gek gehouden? Degene wiens kop er rolt als alles uitkomt, van Schouten zelf dus.
Rodeo clown
Naar aanleiding van het verslag van John Spithoven vraag ik vandaag nog maar is een keer wie klw nog wil invullen?
Kars
@Rodeo clown ik vul hem elk jaar al veel te laat in. Op last van 25% melkgeld vermindering krijg ik dan weer bericht. En dit jaar vinkjes groen en weg ermee. Kreeg bericht dat ie ingevuld was. Vul er niks op in en gooi je cijfers niet op straat. Laat ze zelf maar gokken.
puntertje
@Kars de KLW was de natte droom van oud-zuivelbobo's en bobo's die eindelijk bijna aan het einde van de pluche-periode zijn. Een mooi moment om het apparaat terug te wijzen naar de paar fanatici in studiegroepjes. Mogen de bobo's wellicht aanschuiven om hun behoeften te bevredigen.
Ik heb gehoord dat de roep voor aanpassing van de KLW eisen voor PP melk weer steeds luider wordt. Dit zou dan weer alleen voor de deelnemers gelden, de melkproducten zijn immers al verkocht. Misschien dat Han en Piet daar bij SMK ook eens in gaan zien dat ze lachwekkend bezig zijn.
Rijkuil
@puntertje De droogte van dit jaar gaat 100% zeker leiden tot aanpassing van de eisen op het vlak van eiwit van eigen grond.
Gewoon de tekst aanpassen op het pak: vanwege de beperkte hoeveelheid regen heeft u melk gekocht met een nepstickertje. Onze oprechte excuses. Volgend jaar de derde poging om het een succes te maken. Misschien is het verstrekken van zilverjodide aan PP boeren een idee?
verwijderd
Rijkuil
@Erco bij de kringloopwijzer staat van Aaken ICT
Rijkuil
ZuivelNL, gevestigd te Den Haag, is verantwoordelijk voor het product KringloopWijzer. In deze privacyverklaring wordt dan ook hoofdzakelijk verwezen naar KringloopWijzer. Contactgegevens:
Postbus 93453
2509 AL Den Haag
070 – 2191600
info@zuivelnl.org

De KringloopWijzer is een meetinstrument voor de melkveehouderij waarbij individuele melkveebedrijven bedrijfsspecifieke gegevens invullen in relatie tot mest en mineralen management. De KringloopWijzer kent drie toepassingsmogelijkheden, namelijk als managementtool voor melkveehouders, als kwaliteitsverantwoordingssysteem in de zuivelsector, en het uitvoeren van pilots ten behoeve van onderzoek en nieuw te ontwikkelen wet- en regelgeving. ZuivelNL is zich bewust van de gevoeligheid van deze data gezien het feit dat de data in verband kan worden gebracht met een specifiek bedrijf en daarmee ook
met het individu. ZuivelNL is zich hiervan bewust en neemt maatregelen om uw privacy te beschermen.
ZuivelNL is bekend met, en respecteert, de beginselen van gegevensverwerking, te noemen:

Rechtmatigheid
Transparantie
Doelbinding
Juistheid
In deze privacyverklaring tracht KringloopWijzer zijn verplichtingen en de daartoe behorende maatregelen inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) inzichtelijk te maken voor derden en belanghebbenden.

Overzicht verwerkingen
Rijkuil
KringloopWijzer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KringloopWijzer vertrouwt erop dat deze partijen zich houden aan de afspraken en spreekt deze partijen er expliciet op aan indien afspraken niet
naar behoren worden nageleefd ten aanzien van uw privacy.

In deze verwerkersovereenkomst hebben wij o.a. de volgende afspraken opgenomen:

De verplichtingen van de verwerker om de beveiliging en de privacy van de gegevensverwerking te borgen, zoals o.a. geheimhouding.
Procedures en afspraken m.b.t. het recht op dataportabiliteit, recht op vergetelheid, recht op inzage, recht op rectificatie
De bewaartermijnen, teruggave en vernietiging van persoonsgegevens
Bepalingen inzake het inschakelen van derden, audits en aansprakelijkheid
Partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst zijn aangegaan zijn:

Van Aaken ICT Consultancy, ten behoeve van het verwerken van de gegevens in de centrale database KringloopWijzer
JoinData, ten behoeve van het beschikbaar stellen van externe databronnen en ten behoeve van het gebruik van het machtigingenregister
E-Herkenning, ten behoeve van het geautoriseerd toegang verlenen tot KringloopWijzer
Google Analytics: t.b.v. de anonieme registratie van het gebruik van de applicatie KringloopWijzer.
Naast verwerkersovereenkomsten die KringloopWijzer afsluit met derden kunt u zelf derden machtigen om uw bedrijfsgegevens in relatie tot de KringloopWijzer in te zien, in te vullen of te wijzigen. Alleen u kunt deze machtigingen verstrekken vanuit uw persoonlijke profiel. U kunt deze machtigingen te allen tijde inzien en beheren achter de inlog met uw persoonlijke inloggegevens.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!