Hoe krijgt het Mesdag fons zijn status weer terug?

Het Mesdag fons is door het onlangs gepresenteerde onderzoek volgens RIVM behoorlijk de mist in gegaan door waterstromen bij in berekening stikstof gevoelige gebieden te stoppen.
Hoe krijgt het Mesdag fons zijn status terug van een zorgvuldige onderzoek instelling?
Wordt het doorgaan en proberen toch gelijk te krijgen 23% landbouw invloed op stikstof gevoelige gebieden of die 45%van RIVM erkennen sorry zeggen en door met andere onderdelen van het betoog verder?
Wat gaat er gebeuren?

Deel dit topic

hans1980

Laatste  |  

Reacties

adriaan33
??
hans1980
@adriaan33 je begrijpt het niet, het Mesdag fons is op de conclusies afgemaakt.
De vraag gaat het Mesdag door om die 45% invloed op stikstof gevoelige gebieden te weerspreken of geven ze de RIVM gelijk en gaan ze verder op andere punten?
+4
Farma_boerke
@hans1980 Het Mesdagfonds heeft de juiste conclusie getrokken kijk devolgende discussie maar eens na:
foodlog.nl/artikel/…

De journalistiek heeft dit niet opgepakt (alsmede de andere punten) , omdat men haar eigen gelijk wilde zien. De bouw zit nodeloos vast, alsmede de vergunningsverlening. De uitstoot is immers al ingecalculeerd.

Mesdagfonds moet gewoon op de ingeslagen weg doorgaan, gelijk hebben is niet gelijk aan gelijk krijgen. De aanhouder wint, dat weet JC op dit dossier maar al te goed, men is al jaren hiermee bezig.

Stap voor stap winnen we stukjes terug.
Voor de presentatie kwam ineens het bericht van de WUR dat er m10% minder uitstoot is agv uitreiden.
Andere topig van VBBM bevestigd dat vloeren niet geschikt zijn (plofstallen).

Beleid word niet in media gemaakt, maar op ministeries. Die moet je meekrijgen.
adriaan33
@hans1980 vind de stelling dat Mesdag haar status kwijt is niet terzake omdat ze pas echt status krijgt als de politiek er rekening mee gaat houden. Verder vraag ik me af of de term waterstromen klopt? Dacht dat ze neerslag bedoelden.
boer.
De strijd is al gestreden. Het kleine beetje ammonia is men gewoon nodig om de lucht te zuiveren om smog te voorkomen
adriaan33
Dat dispositie met neerslag te maken heeft lijkt mij duidelijk. De feiten komen vanzelf boven water.
+9
zeppmann1
Het Mesdagfonds heeft nog steeds mijn volste vertrouwen ( Je laat je toch niet afschepen door de voorgeprogrammeerde media)
+5
John Spithoven
Het is niet aan mij om de stichting Mesdag Zuivelfonds NLTO te verdedigen.

Maar ik betwijfel of je conclusie juist is.

En de discussie is heel makkelijk op te lossen.

Als wederzijdse partijen elkaar methode onderzoeken dan wordt het duidelijk.

Heb begrepen dat het Mesdag Zuivelfonds aangeboden heeft dat RIVM de onderzoeksmethode van Mesdagfonds mag inzien als zij ook de methode van de commissie Remkes mogen zien. Ik meen dat daar niet positief op gereageerd werd..

Alleen openheid geeft verduidelijking, dus RIVM en Mesdagfonds, zo snel mogelijk wederzijds overleg van stukken.
hans1980
@John Spithoven Nu ik het begrijp heeft juist de RIVM met Remkes geshopt in aandeel landbouw door slechts enkel stikstof gevoelige gebieden te berekenen en waterstromen buiten beeld te laten.

Op waterstromen is effect volgens RIVM niet enkel via lucht NH3 maar ook via uitspoeling vanuit landbouw gebieden, wordt zo wel erg complex zeker omdat stikstof in oppervlakte water niet 100% afkomstig is uit landbouw!
+3
John Spithoven
@hans1980 Overigens in relatieve zin maakt het niet uit welke oppervlakte je meeneemt.

De totale veehouderij depositie druk je uit in procenten en geeft je verhouding weer ten opzichte van andere depositie.

Bij totale weergave maakt het niet uit welke oppervlakte je meeneemt. Je geeft de verhoudingsgetallen weer.
hans1980
@John Spithoven Volgens RIVM dus wel ze hebben het wel 1% verlaagd van 46 naar 45% aandeel.
Hoop ook op gelijk van mesdag maar dan moet er wel een radicale omslag komen, RIVM geeft niet op (misschien dubbele agenda)
Geloof dat geesje gelijk heeft maar onderbouwing was niet sterk genoeg
+1
Farma_boerke
@hans1980 Nee Remkes kwam met 46%
RIVM en WUR met 45%.
Mesdag met 25%

Allemaal hebben ze gelijk.

Garbage in = garbage uit. Afhankelijk van je inputkeuze komt er een gewenst getal uit. Input kleurt dut output en dat bericht moet er meer uit
+1
Jean-PierreK
@Farma_boerke, WUR tekent in haar kaartjes ook de water gebieden in. Dus de frame dat alleen het Mesdagfonds dit doet lijkt me ook wat zwak. Daarnaast klinkt een wijziging van 46 naar 45 procent bij de landbouw verwaarloosbaar. Maar die zelfde berekening laat bij de andere sectoren een veel grotere wijziging zien. Zeker procentueel.

(klik om te vergroten)

+3
John Spithoven
@hans1980 Geloven doe ik in de kerk..

En een hoop maken op de wc...

Feitelijk onderbouwing, daar gaat het om.

En als niemand die vrijgeeft, blijft het een subjectieve discussie.

Mesdagfonds wil wel openheid geven, nu RIVM en Remkes nog.
+1
de haasen
@John Spithoven allen al het feit dat ze de gegevens niet willen delen zegt voldoende
als je niets te verbergen hebt deel je de gegevens gewoon .
Bartlehiemboer
@de haasen En al helemaal omdat het belastinggeld is. Ben je eigenlijk niet verplicht om openbaarheid te geven? Ze kunnen het overal wel aan uit geven.
hans1980
@John Spithoven Voor de opinie staat het nu 2 : 1 / RIVM : Mesdag , dus hoe worden Mesdag cijfers beter bevonden dan die van het RIVM?
Verwacht zo geen ommezwaai, beleid wordt komende maanden gemaakt dus deze presentatie was een" One in a Livetime " kans .

Of nu SNEL in de tegen aanval, er is geen 3 jaar tijd voor dan is alles al in beton gegoten!

Dus concreet hoe krijgen Mesdag cijfers binnenkort een peer review?
+1
mlkvhoudr
@hans1980 ik denk niet dat je het goed begrijpt hans, de peer review gaat volgens mij over de systematiek, de systematiek van mesdagfonds en en rivm zijn t zelfde.

De discussie is moet je het water meenemen, moet je de niet gevoelige nb gebieden meenemen, moet je het hele nb gebied meenemen als daar eem stikstofgevoelig gebied in ligt of moet je alleen het stikstofgevoelige gebied binnen het nb gebied meenemen. In alle gevallen houd de landbouw een taak om stikstof te beperken, dat zegt t mesdagfonds ook gewoon
hans1980
@mlkvhoudr oké, dan hoor ik geesje zeggen dat natura2000 gebieden in Drenthe, Overijssel, Gelderland zo streng zijn dat we zelfs zonder boeren de doelen niet halen..
mlkvhoudr
@hans1980 klopt maar daarom moeten we er wel ons best voor doen om t beter te laten worden dat gaat de overheid gewoon opleggen
boer.
@mlkvhoudr het is leerdammer niet
+1
jan w
Quote Reactie van @hans1980:
oké, dan hoor ik geesje zeggen dat natura2000 gebieden in Drenthe, Overijssel, Gelderland zo streng zijn dat we zelfs zonder boeren de doelen niet halen..

De provincie Zeeland doet in mindere mate mee aan dit N gebeuren. Daar kwam een provinciebestuurder met cijfers van 140 jaar geleden. Toen was er een neerslag van N van 11 kg.
Nu lag dat tussen de 12 en 17 kg.
Rottermerplaat in de waddenzee, geen bevolking geen auto's geen industrie geen land en tuibouw, daar komt zo al 12 kg N .
Dan wil men de Peel in Brabant naar 5.5 kg N.
Dat gaat hem dus aan mij nooit niet worden.
Jean-PierreK
@jan w, volgens berekeningen is de totale stikstof die uit Zeeuwse stallen komt en op ieder Zeeuws N2000 gebied neerkomt minder dan 1 kg. De totale depositie dus inclusief aanwending zou onder de 5 kg zijn
adriaan33
@jan w hier in de Peel valt weinig neerslag dus ook minder depositie
+1
Farma_boerke
@mlkvhoudr De data en modellen zijn juist hetzelfde, de gahanteerde systematiek (keuzes om iets wel niet mee te nemen) zijn anders, leidend tot andere getallen obv dezelfde dataset.

Daar moeten RIVM, Remkes, WUR duidelijkheid geven Mesdag heeft alles gedeeld wat en hoe ze hebben gedaan en uitgelegd aan RIVM en afvaardiging ministerie
github.com/stikstof/
mlkvhoudr
@Farma_boerke dat bedoelde ik ook
+1
Jan S
😀
adriaan33
@hans1980 Dacht dat waterstromen al wel met subsidie omgeleid zijn.
+2
puntertje
Waarom wordt nergens aan Remkes een reactie gevraagd? Dat waren nota bene politici die als leek met een oplossing probeerden te komen. Maar met hun rapport dan weer niet meteen afgezaagd werden omdat ze geen enkele verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie bij de politiek legden.
arie.j
Quote Reactie van @puntertje:
Waarom wordt nergens aan Remkes een reactie gevraagd? Dat waren nota bene politici die als leek met een oplossing probeerden te komen. Maar met hun rapport dan weer niet meteen afgezaagd werden omdat ze geen enkele verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie bij de politiek legden.

Dat rapport was een voorlopig rapport, het echte rapport Remkes komt pas in April
+1
spotmelker
Quote Reactie van @arie.j:
het echte rapport Remkes komt pas in April

Als Remkes zijn verstand gebruikt geeft hij de opdracht terug. Met een commissie die grotendeels uit onbenullen bestaat kun je geen serieus rapport samenstellen.
+2
George
Quote Reactie van @arie.j:
Dat rapport was een voorlopig rapport, het echte rapport Remkes komt pas in April


Een voorlopig rapport wat men wilde gebruiken om de veestapel en de boeren op te ruimen.
gerrie-hul
Ik mis nog steeds de rioolzuiveringen en de riooloverstorten Stoten die stikstof uit
+1
Farma_boerke
@gerrie-hul Geesje heeft in een interview met Cafe Weltschmertz uitgelegd dat de rioolwaterzuiveringen gewoon in het model zitten.
Hoe ze erin zitten is weer een ander verhaal, meestal met model uitstoot ipv metingen
nitevd
Het Mesdagfond heeft m.i. wel haar doel bereikt en dat is aantonen dat er grootschalig is gesjoemeld met data en modellen van het RIVM ten nadele van ons boeren. RIVM en overheid zijn nu aan zet om deze opzettelijke weeffouten uit de modellen te halen. Hiermee bedoel ik dat NOx depositie (van industrie, lucht- & scheepvaart) nu kan nu niet langer worden weggemoffeld onder ‘buitenland’ met allerlei trucjes en ook dat berekeningen middels validatie met metingen in N2000 gebieden getoetst en verbeterd zullen moeten worden.
Gezien de reacties vanuit RIVM en politiek is de boodschap helder binnengekomen. De afleidingsmanoeuvres doen er dan ook weinig toe.
Het mesdagfonds kan zich nu vervoegen in de rol van auditeur op de nieuwe revisies van de RIVM modellen.
+3
Farma_boerke
@nitevd Er is niet gesjoemeld, maar er is een andere afweging gemaakt voor de berekening. Voor een zuivere discussie moet je weten welke afweging en vooral WAAROM.
Dat is nu de grote waarde van de MEsdag doorrekening geweest. We hebben met dezelfde data en modellen, maar andere keuzes andere uitkomsten. Allemaal valide, maar zonder te weten wat die keuzes waren kunnen we de uitkomsten niet beoordelen op waarde.

Theoretisch kun je nu de keuzes zodanig maken dat de landbouw misschien maar 5% krijgt toebedeeld of zelfs 95%
+2
Bartlehiemboer
Wat een puinhoop
+2
cs-agrar
Mesdag heeft juist geen fouten gemaakt, en ea aan het licht gebracht, maar dat past de zittende elite niet. Dat is het probleem
Peter23
Ik denk dat Mesdag te overtuigend van hun gelijk zijn geweest. (En dat hebben ze). Dit gelijk is in het vooroverleg met RIVM uitgestraald. Hierna is het RIVM met een list gekomen. Les: niet voldaan doen. In de persconferentie viel het woord groenslinks zoiets is niet professioneel.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!