STAF houdt druk op Planbureau over onjuiste informatie

De Stichting Agri Facts (STAF) blijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) achter de broek zitten over foute informatie rond de effecten van vleesconsumptie. Het PBL is 'hardleers' en 'volhardt in het foutief informeren van politiek, stakeholders en media over de klimaatwinst bij halvering van de vleesconsumptie'.

 STAF houdt druk op Planbureau over onjuiste informatie (nieuweoogst.nu)

De Stichting Agri Facts (STAF) blijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) achter de broek zitten over foute informatie rond de effecten van vleesconsumptie. Het PBL is 'hardleers' en 'volhardt in het foutief informeren van politiek, stakeholders en media over de klimaatwinst bij halvering van de vleesconsumptie'.

Nieuwsgrazer

Laatste  |  

Reacties

+2
de Haas
Respect voor de heren en dames van STAF. Maar ik heb het idee dat ze compleet worden genegeerd door de rest van de media. Als ik het prikkebord niet volgde wist ik er niks van. Je wordt bewust vern#@kt. Google of YouTube voor de lol eens Marijn Poels op deze herfstdag en je weet dat het alleen maar erger wordt.
+14
John Spithoven
@de Haas Dank je. Je vindt dat we weinig media aandacht krijgen. Toch is die er wel. Maar dat is niet onze opzet. PBL heeft met de maatschappij gecommuniceerd over foute feiten. In diverse publicaties geven ze aan dat een halvering van de consumptie van dierlijke eiwit bijdraagt aan een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen met 25 - 40 % (25 % reductie bij kip en varken en 40 % reductie bij rund, volgens PBL) Dat is niet juist. 3 december 2018 heeft STAF PBL verzocht om oa op dit verdraaide feit te rectificeren. Dit hebben ze gedaan, zij het alleen in de kantlijn van hun wetenschappelijk rapport en vervolgens rectificeren ze niet juist en komen ze met nieuwe verdraaide feiten. Nu geven ze aan dat een halvering van de consumptie van dierlijke eiwitten bijdraagt voor 9 % verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. En dat is weer niet juist. Vandaar deze tweede brief. Het moet zijn: halvering van de consumptie van dierlijke eiwitten draagt bij tot 2 % verlaging van de uitstoot bij kip en varken en 4 % verlaging bij rund.

Waarom is het zo belangrijk dat PBL over de juiste cijfers communiceert. PBL levert de data aan voor de klimaattafels en rekent ook het klimaatakkoord door. Als de feiten met een factor 10 zijn verdraaid, dan kun je een aantal conclusies trekken. Het klimaatakkoord mbt tot landbouw en grondgebruik is gebaseerd op onjuist feiten en de beoogde reductie zal nooit gehaald worden omdat ze met een bepaalde factor (zeg maar 10) te zwaar zijn ingezet. De kans is dan ook groot dat door de nooit haalbare doelstellingen, de besproken veereductie meer een feit wordt dan een stok achter de deur. Verder kun je je afvragen of de verhouding van de uitstoot van broeikasgassen tussen de verschillende sectoren/klimaattafels nog wel klopt.

Als STAF gaan we door totdat de feiten geimplemeteerd zijn in de rapporten van PBL en een ieder die deze rapporten gebruikt voor beleid of nieuwe rapporten. Wij zullen daarbij alles inzetten wat binnen ons (en dat van onze adviseurs/sympathisanten) vermogen ligt.
+1
Pluto
@John Spithoven Maar in de hoorzitting van de vaste kamer werd hier ook al aan gerefereerd , Uw doelstellingen zullen niet worden gehaald als uw ministerie niet met werkelijke cijfers gaat werken aldus een hoogleraar. Schouten zelf zag hierin de bevestiging dat ze op de goede weg was en zag nog steeds MOGELIJKHEDEN !!.
+3
John Spithoven
@PlutoOp persoonlijke titel: wat ik zie is dat Carola Schouten zich beweegt op het ministerie, met onvoorwaardelijke steun van haar topambtenaren, (of misschien wel andersom) niet om haar beleid, maar om de coalitie over in stand te houden. En dat is geen sterke basis. Er zijn op een keer politieke partijen die verder kijken dan deze regeerperiode en zich niet schuldig willen maken aan een fout klimaatbeleid.
+3
diezel
Quote Reactie van @John Spithoven:
Er zijn op een keer politieke partijen die verder kijken dan deze regeerperiode en zich niet schuldig willen maken aan een fout klimaatbeleid.

Je hebt er schijnbaar nogal vertrouwen in. Hebben enkel drie partijen tegen het Klimaatakkoord gestemd. Drie partijen waar feitelijk een cordon sanitaire voor geldt. (SGP/FvD/PVV)
Stemming Klimaatwet wordt bewust over de verkiezingen van 2019 heen getild. Nu even wat verkiezingsretoriek van wat middenpartijen. Wordt m.i. in augustus gewoon bij het kruisje getekend of er moet voordien ook hier iets van een burgerlijke opstand plaats gaan vinden.
p.s. maar verder petje af voor jullie werk. 👍
+3
KuikenenKoe
@John Spithoven
Ook van af deze kant mijn complimenten voor STAF.
Vind dat jullie goed bezig zijn
de Haas
@John Spithoven lang verhaal in het kort. Men is daar dus niet capabel en bij een normaal bedrijf zouden er koppen rollen wegens nalatigheid. Onze regering heeft de mond vol over fake nieuws. Hier hebben we een dader op heterdaad!
+5
John Spithoven
@de HaasJuist. Gevaar is dat de sector er niet achteraan moet lopen. Gebeurt nu wel.
de Haas
@John Spithoven Dat klopt. Veel boeren, maar ook burgers, zijn denk ik murw gebeukt door al deze shit en laten het maar over zich heen komen. Mijn steun hebben jullie!
de hoef
@de Haas heb je al geld gestort
de Haas
@de hoef Uiteraard. Als je geen dubbele agenda hebt wil je de waarheid boven tafel hebben lijkt me. Jij ook?
gerrie-hul
@John Spithoven lees de financiële telegraaf van vandaag maar
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @John Spithoven:
feiten

Het probleem is dat er nooit en te nimmer met feiten gewerkt zal worden, om de doodeenvoudige reden dat die er niet zijn. Men "vergeet" voor het gemak even alle natuurlijke processen. Deze processen zijn veelal ongrijpbaar en het berekenen hiervan een lachertje. Ik blijf me erover verbazen dat "volwassen" personen zich hiermee bezig houden. Geld maakt blijkbaar veel goed! Iemand met een beetje niveau zou zich hier niet eens mee bezig willen houden.
JanCees
@de Haas je idee is dus niet juist lees Telegraaf
delavalboer
Ik vind het ook een top iniatief! Daar heeft de sector veel baat bij!!
+3
John Spithoven
De financieel telegraaf besteed er een hele pagina aan. Pbl rommelt.
John Spithoven
@John Spithoven En PBL geeft toe.
de Haas
@John Spithoven ik meende al een zagend geluid te horen😛
+5
John Spithoven
Klimaatakkoord kan de prullenbak in.
jg
+1
hans1980
@jg klasse @John Spithoven !
Nog maar even bezig en nu al doorbraken, dit smaakt naar meer!!
Enrico Tronco
Het is prijzenswaardig dat Agri Facts 'gekleurde' wetenschappelijke rapporten toetst, maar deze landbouwwaakhond doet met de 'feitencheck' naar de relatie tussen veehouderij en klimaat de sector niet echt een plezier. Het PBL is al op 11 december uitgebreid in een brief op de beschuldigingen ingegaan, met een uitgebreid notenapparaat. Het planbureau blijkt inderdaad te zijn vergeten om in een persbericht het woord 'landbouwgerelateerd' te vermelden (in het onderliggende onderzoek stond het wel). Dat is rechtgezet. Voor het overige blijft er van de beschuldigingen van Agri Facts weinig tot niets over. Het hele antwoord van PBL aan Agri Facts-voorzitter Spithoven is te lezen op de website van het planbureau (www.pbl.nl). Op die van Agri Facts heb ik het weerwoord van het planbureau helaas niet terug kunnen vinden. Dat is jammer, want zo blijven eventueel onterechte beschuldigingen onnodig lang in de lucht hangen (zie de Telegraaf van vandaag) en wordt discussiëren op feiten erg lastig. De (ingekorte) conclusie van het PBL: "Ten slotte wil ik u danken voor uw scherpe blik en het toetsen van onze publicaties. De verbetering van het eerdergenoemde publicatiebericht uit 2014 is hiervan het gevolg en dat beschouw ik als winst. Het ontbreken van het woord ‘landbouwgerelateerde’ betreft hier evenwel een evidente vergissing die ook uit de context is op te maken en zeker geen kwade opzet betreft. Uw andere twee punten deel ik niet. Het PBL plaatst de emissies vanuit de landbouw- en voedselsector altijd in het bredere perspectief. [...] Uiteraard zijn wij graag bereid om een en ander nader toe te lichten."
Vario512
Quote Reactie van @Enrico Tronco:
zeker geen kwade opzet betreft

Geloof je het zelf?

De CO2 uitstoot die niet afkomstig is van fossiele brandstoffen dragen niet bij aan het broeikaseffect. Dus de percentages kunnen nog verder naar beneden.
+3
John Spithoven
@Enrico Tronco Ik lees dat u ingewijde bent. Dat is goed om te lezen. Op ons schrijven van 3 december 2018 is een reactie vanuit het PBL gekomen met de datum 11 december 2018. Daarin geeft PBL aan dat 1 van de 3 zaken waar een rectificatie om gevraagd is, ook werkelijk is gerectificeerd, zij het onjuist. Vandaar het tweede verzoek om rectificatie van deze week. De overige twee zaken werken wij nog aan een analyse van de reactie van het PBL. Zodra wij hier mee klaar zijn komen wij met een reactie.

Nu had ik een vraag aan u, wat is uw punt.
Enrico Tronco
@John Spithoven Nee, ik ben geen ingewijde, slechts belangstellende. Chapeau voor jullie initiatief, maar ik vind het jammer dat alleen de beschuldigingen worden gecommuniceerd en niet het weerwoord. Agri Facts herhaalt zelfs op 8 januari op haar website de beschuldigingen en schrijft in het intro: "Aanvankelijk werd de klimaatwinst door het PBL begroot op 25 tot 40 procent minder broeikasgassen. Het instituut meldt nu een percentage van 9. Dit gebeurde nadat Agri Facts etc."
Maar dat is niet wat het PBL schrijft. Het planbureau blijft erbij dat de emissie-afname 25 tot 40 procent is, maar meldt nu ook dat deze landbouwgerelateerd is. Vervolgens meldt het planbureau dat de landbouwemissies circa 9% uitmaken van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU. Dat staat letterlijk in de op 11 december door PBL aan Agri Facts gerichte brief, en dat is iets heel anders dan wat Agri Facts meldt. Het (Engelstalige) onderzoek waar al deze onderzoeksgegevens worden vermeld - te downloaden via pbl.nl - meldt dezelfde cijfers. Daarin is ook het weerwoord te vinden op de andere twee beschuldigingen. Agri Facts had hiervan melding kunnen maken.
JanCees
@Enrico Tronco Agrifacts had melding kunnen maken ook PBL kan veel meer melden dan ze doet.
karrel
@JanCees hierbij de reactie van het PBL
pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/…
karrel
Als ik het zo lees dan proberen ze er wel weer een draai aan te geven. Toegeven dat ze fout zaten vindt het PBL moeilijk. Reken daar ook maar niet op, want dat kan gewoon niet. Dan staat alles op losse schroeven waar het PBL aan gerekend heeft. De Nederlandse -Staat kan dat niet hebben. Is de chaos kompleet.
Trouwens in heel de EU de vleesconsumptie halveren is een immense opgave en dan maar 4% klimaatwinst boeken. Lijkt me dat de EU beter andere haalbare doelen kan nastreven.
+2
Coen
@karrel , het is bij PBL van-hetzelfde-laken-een-pak als de cijfers over de ammoniakemissies van WUR, ze dulden geen tegenspraak en voelen zich superieur 😞
ik heb de indruk dat LTO ook geen tegengas geeft, want morgen liggen ze samen weer in bed.
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Coen:
ze dulden geen tegenspraak
Dat zegt meteen iets over het "wetenschappelijke" niveau van deze lieden: een echte wetenschapper is nieuwsgierig en staat altijd open voor andere geluiden.
CorP
Quote Reactie van @karrel:
in heel de EU de vleesconsumptie halveren is een immense opgave en dan maar 4% klimaatwinst boeken

Er zal dan toch ook iets in de plaats van dat vlees moeten komen, dat heeft dan geen klimaatbelasting?
karrel
@CorP ja dus het is een brutowinst. Netto nog minder dan 4%!
+1
John Spithoven
@karrel Ook wij hebben kennis genomen van de reactie, die overigens niet naar ons verzonden was. We komen met een officiele reactie.
J.v.G
@Enrico Tronco "deze landbouwwaakhond doet met de 'feitencheck' naar de relatie tussen veehouderij en klimaat de sector niet echt een plezier".

Ik vind dit nogal dreigend over komen!

Ik begrijp niet waarom de landbouw zo onterecht in een kwaad daglicht word gezet.
Een derde deel van de exportverdiensten is afkomstig uit de agrarische sectoren, een gigantische prestatie.
Stel je voor dat deze exportverdiensten door andere sectoren binnen moesten worden gehaald,
hoe gigantisch veel vervuilender zou dit dan niet zijn geweest!
Pluto
@Enrico Tronco Een publikatiebericht uit 2014 na 4 jaar recht zetten ???? Vergissing op dit niveau is te bizar voor woorden . Dan moet je per direct een andere baan zoeken !.
+1
Twin Quard
In de column ( klimaat verdienmodel?) van Jan Cees Vogelaar staat dat de reductie van 1990 tot 2005 6,4 mton is (26%). De opdracht aan de klimaattafel is 3,5 mton. Dat zou 14% zijn. Totaal is dit de 40% die het Parijsakkoord eist. De landbouw stelt zelf dat het 6 mton wil reduceren. Je komt dan op de 49% die Nederland zegt te gaan reduceren vanaf 2005. Het wordt gebracht alsof de landbouw dat schepje er zelf bovenop wil doen onder voorwaarden. Het lijkt erop dat dit de eis is aan de landbouw. Is deze 9% het verplichte cadeau aan andere sectoren?
John Spithoven
@Twin Quard Je benoemd exact het punt van aandacht. Door het vertrekpunt van 1990 (Parijs) te verleggen naar 2005 (Nederland klimaattafel) laten we een al gerealiseerd doelstelling van 26 % liggen, geven we dus weg. Nu is de landbouw vanaf 1990 alleen maar kleiner geworden en de overige economische sectoren alleen maar groter. Dus we geven het weg aan hun en leggen onszelf een nieuwe hogere doelstelling op, en dan met PBL als data leverancier (Zie STAF brief)
+3
Twin Quard
@John Spithoven Bedoel je dat die 26% helemaal niet meedoen? Dan zou je een produktie van 18,2 mton hebben in 2005 ( 24,6 in 1990 min 6,4 reductie 1990-2005) keer 49% is 8,9 + 6,4 is 15,3 mton reductie t.o.v. 1990. Dit betekent een reductie van 62% t.o.v. 1990.
sorry
@Twin Quard geld binnenharken voor lto-projekten
Farma_boerke
Het is niet alleen PBl die met cijfers komt
"Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers"
ora.ox.ac.uk/objects/…
Ook de achterliggende data bij deze berekeningen zijn beschikbaar.

Alleen op basis van goede vergelijkbare cijfers (dus ook LCA voor auto's ed) kun je juiste maatregelen nemen. Linksom of rechtsom zal er wel wat gebeuren, dan kun je beter tijdig helpen bijsturen, zoals STAF nu ook probeert en aan tafel zitten.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden druk , vleesconsumptie , politiek , informatie en pbl geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!