HiepHiephieperdepiep.....mogelijke oplossingen voor PAS knelgevallen in zicht.....(met als bijvangst, een landbouw akkoord)

Uit de ministerraad van afgelopen woensdag
Agenda punt 18. Notitie inzet stikstofruimte SSRS (Minister voor N&S)
Zie MR 21 april 2023, pt.15b1

Op dit moment staat een beperkte hoeveelheid stikstofruimte in het SSRS,
afkomstig van de Saneringsregeling varkenshouderij (Srv) en binnenkort wordt
de eerste ruimte uit de Maatregel Gerichte Aankoop (Rpav-1) opgenomen. Door
de huidige systematiek van prioritering blijft relatief veel ruimte onbenut. Dat is
niet wenselijk in het licht van de verschillende grote maatschappelijke opgaven,
in het bijzonder die van het legaliseren van de PAS-meldingen en woningbouw.
In de notitie worden alternatieven op de huidige systematiek geschetst die tot
meer kansen leiden om alle stikstofruimte die benut kan worden, ook
daadwerkelijk in te zetten.

Bovenstaande werd behandeld in de ministerraad deze week en werd aangenomen.
De minister van N en S wil de mogelijkheden van het stikstofregistratiesysteem (SSRS) verder op rekken om ruimte voor PAS knelgevallen maar ook bouw te creeren.
Het SSRS wordt gevuld met bronmaatregelen. Maar dat vullen schiet niet zo lekker op. En de druk loopt op...er is een ultimatum dat op 8 mei afloopt, terecht is zicht op legalisatie PAS knelgevallen daar een onderdeel van.
Verder gaat er in de Haagse wandelgangen rond dat er een Kamerbrief onderweg is om aan het ultimatum inhoud te geven .

Welke mogelijkheden heeft de minister nog meer om het SSRS te vullen?
Bronmaatregelen...,..nu hebben we allemaal bufferstroken opgelegd gekregen. Expliciet is geregeld dat daar niet op bemest wordt. We hebben 330.000 km sloot in Nederland ( zie screenshot), gemiddeld 1.5 m bufferstrook ( 1, 3 en 5 meter) , dus dit levert in ieder geval 50.000 ha onbemeste grond op. De heren Erisman en de Vries gaven een paar weken in hun opstel aan dat er gemiddeld 58 kg NH3 emissie aan een ha landbouwgrond kleeft. Grond in een bufferstrook wordt in de uitvoeringsregeling expliciet uitgesloten als zijnde landbouwgrond voor de Meststoffenwet.

Dus men creërt 2.9 kton ammoniak emissie ruimte, wat gelijk staat aan 20 mol depositie ruimte per ha. (mogelijke nieuwe drempelwaarde.....)
Voorwaarde om het als bron maatregelen in te boeken voor het SSRS zijn dat de bron maatregelen of passend beoordeeld zijn of afkomstig zijn uit de periode van voor het aanwijzingsbesluit, het zogenoemde bestaand gebruik. Landbouwgrond voldoet aan die voorwaarden (ook de rechtsspraak heeft dat onlangs zo bevestigt)
Dus v d Wal heeft waarschijnlijk met een schuin oog naar Overijssel gekeken ( waar pas melders handhaving ontlopen door provinciale pachtgronden uit te sluiten van bemesting)

En voila....de eisen van de laatste der mohikanen aan de hoofdtafel (LTO, NAJK en Biohuis) worden ongewild....nu nog tekenen bij het kruisje.....

ps. Eerste screenshot laat zien hoe je in Aerius landbouwgrond inboekt om depositie ruimte te creëren, tweede geeft het aantal km sloot aan.

Deel dit topic

Bijlages

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

Reacties

+2
Nevergiveup
De sloten staan hier flink vol met water en riet als begroeiing , ik doe niet mee 😊
+6
John Spithoven
Overigens, het verlies van derogatie gaat ook een sloot aan depositie ruimte opleveren voor de......overheid. Zo wordt handig om het eigendom en vergunningen heen gesjoemeld.

PAS melders zouden zichzelf zelfs met het verlies aan derogatie kunnen legaliseren. Maar de (r)overheid zal dat wel veel liever doen, zij hebben het unieke niet transparante SSRS...
John Spithoven
@John Spithoven En daarom is het ook zo belangrijk dat jullie allemaal echt landbouwgrond inkleuren als bufferstrook en geen sloot talud. Daar is niet op bemest in het verleden...... allemaal zo doorzichtig
klant
@John Spithoven wordt toch gewoon met kunstmest aangevuld, waar komt die ruimte dan vandaan
John Spithoven
@klant u kunt de bufferstroken niet mee tellen voor welke nemestingsruimte dan ook. Ook geen kunstmest, champost, compost enz. Heb ik zwart op wit.
klant
@John Spithoven koeien weiden er wel op die schijten dan zeker niet op de bufferstrook
+6
John Spithoven
@klant stikstof dossier is een juridisch papieren probleem.....

Maar dat hebben de meeste niet door en willen met allerlei dure snufjes een papieren probleem te lijf gaan...

Dus ja ...die koe schijt op de bufferstroken, en ja er valt ook kunstmest op die bufferstroken.....who cares.....als het op papier maar klopt
+2
Putjeschepperr
Kijktip morgenochtend 10.00 uur op npo 1 wnl.johan vollebroek en arnout jaspers te gast.
HansBa
@Putjeschepperr denk dat je er alleen maar aan ergert. Vollenbroek gelooft alleen in zijn eigen gelijk, luistert alleen naar zichzelf en zal nooit zeggen dat Jaspers gelijk heeft. Groene terrorist is het.
Kass
Dit is geen onzin wat jhon schreef. Bufferzone worden gebruikt voor legalisatie pasmelders. En ja LTO GAAT TEKENEN BIJ HET KRUISJE en weetje waarom dat zij mede aansprakelijk zijn voor de PAS
Vario512
Mag een boer zelf de bufferstroken niet gebruiken om zijn NB-vergunning te verruimen?
dijkstra uit w
@Vario512 Dat is een interessante vraag. zolang de emmiesie van langbouwgrond niet op naam staan zoals die uit je stal wel. Niet, maar als we het volgens de kijk riching van mob zouden doen wel. Want die vind, zoal;s ik het berijp, dat langbouwgrond emmisie moeten worden vergund. dus je hebt een veguning nodig om mest te mogen uitrijden op dat betreffende perceel. En dat zal moeten op basis van wat er in het verleden is bemest. net asl bij een stal. de volgende vraag wort moeilijk, hoe bewijs je hoeveel emmisie, dus medt er in bv 1993 op dat perceel kwam. Dat moet de provie dan wel hard kunnen maken voor een rechtbank. En ik kan wat gemist hebben. Maar ik meende dat de rechter laast niet mee ging in hoe prvincie overijsel zei dat dat niet te bewijzen was.
jan 10
Waar blijft de mest dan als die niet op de bufferstrook terecht komt ?
toch ook op het land,netto maakt het dus nix uit.
Dus mestruimte bufferstroken komt elders weer terecht,hier gewoon 4 ha extra.
Leuk is anders ,maar je moet wat..
Dat betekend dus ook geen NH3 ruimte ..
+3
John Spithoven
@jan 10 Bufferstroken creëren verlies aan plaatsingsruimte, die andere plaatsingsruimte verdringt. Er komt nergens nieuwe ruimte bij.
Bufferstroken en verlies derogatie zullen ook stevige spanning op de mestmarkt geven, en meer verwerkte mest....maar ook die producten zullen afgezet moeten worden.......wrs in het buitenland

Het is niet zo dat je zomaar ergens plaatsingsruimte vandaar haalt.

En nogmaals...het stikstof dossier is een nu juridisch papieren probleem
jan 10
Quote Reactie van @John Spithoven:
Bufferstroken creëren verlies aan plaatsingsruimte, die andere plaatsingsruimte verdringt. Er komt nergens nieuwe ruimte bij.Bufferstroken en verlies derogatie zullen ook stevige spanning op de mestmarkt geven, en meer verwerkte mest....maar ook die producten zullen afgezet moeten worden.......wrs in het buitenlandHet is niet zo dat je zomaar ergens plaatsingsruimte vandaar haalt.En nogmaals...het stikstof dossier is een nu juridisch papieren probleem

Spanning op de mestmarkt is nu al groot en loopt elk jaar verder op,maar er stoppen ook erg veel boeren(ook niet leuk)door kortingen op de p markt zal er ook minder mest komen.
mest markt moet in de tijd weer nieuw evenwicht opzoeken.
Jullie zijn bezig om bufferstroken juridisch aan te vechten,hoever is het daarmee?
klant
@jan 10 wordt her en der al geadviseerd bufferstroken niet in te tekenen.
jan 10
Quote Reactie van @klant:
wordt her en der al geadviseerd bufferstroken niet in te tekenen.

Is ook een onhoudbare maatregel,met weiden komt er ook mest op,het lijkt het zelfde als de voermaatregel van Schouten,die had er ook geen bal verstand van.
Later ook ingetrokken..
Ik vind schoon water ook super belangrijk,maar dit is gewoon boertje pesten.
+13
John Spithoven
@jan 10Aan een zaak over de juiste uitvoering van de Derogatiebeschikking, waar bufferstroken onderdeel van zijn , wordt hard gewerkt. Staf is middels artikelen het gehele dossier aan het ontrafelen. En onze juristen ( en wij) werken hard aan de zaak.
Boerkes
@John Spithoven Zijn de bufferstroken alleen toegepaste Nederlandse regels dan?
Welke andere landen hebben iets soortgelijks?
bio boer
@Boerkes zo ver ik weet Duitsland belgie frankrijk ierland ook bufferstroken ierland mag je ook niet weiden op bufferstrook
+1
Erik1979.
@bio boer in Duitsland niet overal. Ik heb nergens last van. Onze collega in Hessen heeft een paar beken waar die iets vanaf moet blijven. Een melkveehouder hier uit de buurt was afgelopen week aan het oefenen met sleepslangen...... Kon het nog niet zo goed en heeft netjes de sloten mee bemest😂😂😂 dat over buffer stroken in Duitsland.... Frankrijk weet ik niet. Volgens mij is er niemand zo gek als in Nederland. Maar nogmaals dat weet ik niet.
+2
LeoT
@Erik1979. Nederlanders zijn Schlimmer
bio boer
@Erik1979. Grote verschil is nl barst van de sloten dat is in andere landen wel anders de maatregel heeft op de zandgronden ook minder inpact daar zijn ook maar weinig sloten vergeleken met de klei en veen polders
Erik1979.
@bio boer de water kwaliteit is beter dan ooit. Laten ze eerst beginnen met het riool in orde maken. Heb je veel meer winst. Dit is weer een vorm van boertje pesten. Heeft niets met normaal doordacht beleid te maken.
bio boer
@Erik1979. Daar grote bassins aan leggen als overstort vinden ze scheinbaar teduur nog meer zuiveren zal ook wel teduur worden is het maklijker de boer wat meer telaten doen
BertK
@John Spithoven Je emissie van de veestapel wordt er niet kleiner van. Beweiden en bemesten is gekoppeld aan de lokatie van stal.

Sneller afvoeren van je mestoverschot zou ook een optie kunnen zijn. Hoe korter mest in opslag, des te minder emissie!

Koppel je het aan bestemmingsplan weiland dan kun je gelijk hebben.
+3
John Spithoven
@BertK een koe stoot 26 kg nh3 uit., 13 in de stal en 13 op de grond middels bemesten van drijf en kunstmest en een heel klein beetje met beweiden. Deze laatste emissie zit niet gekoppeld aan bedrijf, staat nergens op een vergunning.

Het niet kunnen plaatsen van de mest op de bufferstroken zorgt dat deze mest , of vervangende mest bij een varkenshouder verwerkt moet worden en de grens over.

Verlies van een ha bufferstrook wordt niet vervangen door een ha elders in Nederland. En dat gaan jullie merken. De mest van verlies derogatie en bufferstroken wordt een jaar of wat in de voorraad mee genomen totdat de bom knapt. En die spanning zie je al op de mestmarkt

Provincie Overijssel doet het met de handhaving op dezelfde manier.
BertK
@John Spithoven Je verhaal gaat op zolang een veehouder al mest afvoert. Anders zal je eerst je latente plaatsingsruimte benutten.
Daarna probeer je extra land of boer-boer dichtbij.

Uiteindelijk heb je voor een gedeelte gelijk, maar hoeveel? Zonder zekerheid geen legalisatie!
+3
John Spithoven
@BertK Bert, verdiep je in de truc die Overijssel uit haalt.

Verbod op bemesten pacht gronden provincie. Deze depositie ruimte wordt, zij het tijdelijk, onder de PAS melders geschoven.

Waar blijft die mest die vorig jaar op de pachtgronden gereden werd?
HansBa
@John Spithoven heeft de mob die truc van Overijssel nog niet voor de rechter gehaald? Zou het stand houden? Daarna kan je met zekerheid de ruimte van de bufferstroken benutten, zijn ze toch nog ergens goed voor.
oubi
@John Spithoven denk je dat het tijdelijk is? Als er 1 of 2 jaar niet bemest is dan denk ik dat je die aldan moet aanvragen en je die dan niet gaat krijgen. Dan is het nu al verkapte landschapsgrond. Zo doortrapt allemaal....
+1
John Spithoven
@BertK een paar vragen ( om dossier te verduidelijken)

Heeft een veehouder die alleen dieren weidt ( en nooit opstalt) een Wnb nodig?
Heeft een akkerbouwer die mest aanvoert en uitrijdt over zijn akkerland een Wnb vergunning nodig?

Vindt er op deze bedrijven emissie plaats? ( Mest uit rijden, kunstmest strooien en beweiden)

Deze emissie ( die niet op de vergunning staat en ongeveer de helft is van alle emissie) wordt gewoon mee genomen in NEMA, het emissie verspreidingsmodel van RIVM en middels Aerius monitor dragen deze bedrijven, en dus de bemesten grond, bij aan depositie.

Ik zie dat velen , ambtenaren, bestuurders, juristen, deze discussie over slaan en zich focussen op wat er binnen de stal gebeurt.
Daarom krijg je ook van die onzinnige uitspraken van met innovatie in de stal kunnen we meer dan de helft van emissie terug dringen. Onzin!!! Zowel Duurzaam evenwicht als Zuivelnl plan coalitie toekomstgerichte melkveehouderij maken deze fout.

Kennis kennis kennis, daar ontbreekt het aan bij heel veel deskundigen
BertK
@John Spithoven Nee, nee en ja.

Overal waar organische stof - of beter eiwit - wordt afgebroken komen nutriënten vrij. Ook in de natuur. Wnb ook voor Tbo's?
+4
John Spithoven
@BertK 30 % van de depositie komt volgens Aerius uit de natuur......
Natuur en buitenland samen zorgen voor meer dan 55 % van de depositie
En vervolgens onhaalbare doelen nastreven waarbij men alleen over het jaartal kissebist, maar de olifant in de kast over het hoofd ziet.
BertK
@BertK Vallen al die beheerplannen onder bestaand gebruik?
LeoT
@John Spithoven Kennis kennis kennis, daar ontbreekt het aan bij heel veel deskundigen

Who cares?
Braboboer
@John Spithoven
Quote:
Daarom krijg je ook van die onzinnige uitspraken van met innovatie in de stal kunnen we meer dan de helft van emissie terug dringen. Onzin!!

Als je als voorbeeld de Lely Sphere neemt, stal emissie daalt van 13 naar 3 kg ammoniak dus 77% reductie stalemissie.

De urine en feces kan gemengd worden opgeslagen maar zoals het systeem bedoelt is sla je deze meststromen apart op.

Als je de feces en urine apart aanwend op het land heb je toch ook een veel lagere emissie dan die 13 kg met uitrijden?
+1
demelkboer
Hoeveel plaatsing ruimte N was er in 1994/2000 in Nederland.

Allemaal latente stikstof ruimte
sorry
@demelkboer allemaal onteigenen naar landschapsgrond..
Erik1979.
Ik heb er niet zoveel verstand van en het is nogal een ver van mijn bed show. Maar als ik dit lees lees ik de hele tijd ussr als ik zie ssrs... Heeft het iets met elkaar te maken of lijkt het gewoon veel op elkaar of wat is het?
+11
John Spithoven
Ik zie veel reacties die ik niet allemaal beantwoorden kan.

Maar de rode draad is nog steeds niet duidelijk.

Dus dan maar in Jip en Janneke taal

Wat kun je nog met landbouwgrond zonder dat er emissies bij zitten?
NIETS!!!!

We worden aan alle kanten BESTOLEN! Handig wordt er om het feitelijke eigendom heen gemanoeuvreerd, het eigendom blijft van de eigenaar.

Maar we maken hem het wel onmogelijk om er nog iets mee te doen!
Voorbeelden zijn de bufferstroken, aanscherping mestplaatsingsruimte N2000, grondwateronttrekkingsgebied, nutriënten verontreinigde gebieden, het laten gebeuren dat pas melders gehandhaafd worden, bedrijven met emissie arme technieken die binnenkort waardeloos worden.

De lijn is.. we laten de rekening bij de eigenaar liggen....maar zorgen wel dat hij er geen flikker meemeer kan.....en we houden het boodschappen jongentje, de belangenbehartiging, wel in het zadel....
LeoT
@John Spithoven prima idee
+6
George
@John Spithoven
Die kant zag ik het al lang uit gaan. Het is gewoon uitrookbeleid wat ze aan het voeren zijn. En al vele jaren lang.
de jonge
@George ze noemen het bij de staat in vergaderingen een ontmoedigingsbeleid...
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @George:
Die kant zag ik het al lang uit gaan. Het is gewoon uitrookbeleid wat ze aan het voeren zijn. En al vele jaren lang.

Hèhè! Eindelijk een zinnige opmerking. Ik snap dat hele gediscussieer over stikstof niet. Het is toch duidelijk dat dat een bedacht "probleem" is om de landbouw weg te treiteren.
Kass
@John Spithoven zo is het
dijkstra uit w
@John Spithoven dit wil de mob ook. emmisie rechten op de locatie du s per ha waar mest komt. daarom zijn ze al een poos bezig om aan te vechten dat er mest op percelen komt. en dus emmisies ontstaan. Ze willen dat hier een een vergunning voor moet komen. en niet zomaar als algemene emmisie wordt geteld. begrijp ik er van.
BertK
@dijkstra uit w Ook voor ieder autoritje graag.
dijkstra uit w
@BertK in theorie zou er dus een vergunning moeten zijn dus voor elke weg. waar een bepaalde hoeveelheid uitstoot per jaar mag zijn.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's landbouw , onderdeel , landbouwgrond , varkenshouderij , ammoniak , meststoffenwet , overijssel , stikstofruimte , nederland en bufferstrook geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
49
DEELNEMERS
21
WEERGAVES
4.587