Nu zal blijken of stikstof een stok was om de boer mee te slaanQuote:
Nu Arnout Jaspers het debat over stikstof heeft losgetrokken, zal blijken of stikstof alleen maar een stok was om de boer te slaan

Deel dit topic

Reacties

+5
John Spithoven
Ook hier het boek van Arnout Jaspers in huis. Veel herkenbare informatie.

Zou verplichte kost moeten wezen voor AL onze bestuurders. En een voorwaarde moeten wezen om oa. vanuit dit boek een perspectief/landbouw akkoord te creëren.

Ipv dat elke sector partij, ook die afgelopen vrijdag met veel tam tam een statement rond slingerde als mosterd na de maaltijd, in stikstof fuik zwemt.
Iedereen heeft braaf zijn beweegruimte weggeven afgelopen weken ( niet wetende wat hun verkregen beweegruimte van de leden is) en secretariaat hoofdtafel schrijft samen met voorzitter Kalden en drie voorzitters LTO/NAJK/Biohuis ( die niet weten wat een democratisch gekozen op plekje is) een convenant op basis van aangeven ministers Adema, v d Wal, Habers en de Jonge een landbouw akkoord....dat perspectief zou moeten bieden ...voor de laatst genoemde ministers😵💫

(klik om te vergroten)

+2
Albert Altena
@John Spithoven Vorige week was Arnout in WNL om zijn boek te promoten.
Deze week leek het net of er een censuur op gelegd is.
Pechthold kreeg de kans om ongehinderd uit de ecobijbel te oreren.
Stobbenboer
@Albert Altena ja klopt ik heb ook WNL op zondag gekeken maar ben gestopt. Ik ergerde me blauw en er werd niet eens over vorige week gesproken.
+2
familie pelle
@John Spithoven bij mijn weten is het landbouwakkoord er niet alleen om stikstof-gerelateerde problemen op te lossen voor zover daar de sector blaam treft.
Er zijn tal van dilemma’s in de agrarische sector die bij het praten over een landbouwakkoord geagendeerd kunnen worden. Jij ziet een groot gevaar in de stikstofproblematiek, geheel terecht maar ik denk dat er andere bedreigingen zijn die de stikstofproblematiek naar de achtergrond doen verdwijnen.
John Spithoven
@familie pelle klopt, dossiers als water en klimaat spelen ook in het NPLG.
Als je met klimaat alleen maar mee gaat met de gedachtegang dat landbouw bijdraagt aan de emissie toename en niet ziet dat we een veel groter deel vastleggen ( omdat we dat laten jatten voor de bv Nederland) dan verlies je het ook op dat dossier.

En water....dat wordt de tweede stikstof fuik.....onder het mom van de Nitraatrichtlijn en KRW hier aanvullende maatregelen afdwingen terwijl Brussel op andere parameters monitort.
Maar daar gaat nog zat over naar buiten komen de komende tijd.
+3
John Spithoven
@familie pelle rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/…

Hier staat de gehele rapportage over de monitoring 6 de actie programma nitraat (mbt waterdiscussie NPLG). Wat valt op?

vanuit de Nitraatrichtlijn/KRW geldt een norm van 50 mg nitraat/ liter grondwater.....14 % van de gemeten waarden (los van waar dat dan mag wezen, landbouwgerelateerd of niet) is er een overschrijding van de norm.

vanuit de Nitraatrichtlijn/KRW geldt een norm van 11,3 mg stikstof/ liter oppervlakte water. 2 % van de gemeten waarden vindt er een overschrijding plaats.

vanuit de Nitraatrichtlijn/KRW geldt er een monitoringsverplichting voor eutrofiering. Op pagina 199 van bovenstaand rapport staat beschreven dat Nederland aan de hand van de waterschapsnormen (politiek bestuurlijk vastgesteld en drie kwart lager dan de EU norm) voor stikstof tussen de 36 en 54 % aan de norm voldoet en fosfor tussen de 48 en 55 %

LET WEL:
Parameters die eutrofiering bepalen aldus Brussel zijn stikstof, fosfor, chrorofyl-a en door zicht en de mate van eutrofiering wordt aan gegeven met het voorkomen van fytoplankton.
Maar Nederland rapporteert aan Brussel normoverschrijding op basis van de waterschapsnormen (politiek bestuurlijke keuzes) voor stikstof en fosfor

En sector vertegenwoordigers laten zich dan in dat frame mee slepen zonder dat ze kennis van zaken hebben en zo ontstaan bufferstroken, overgangsgebieden, beekdalen en gedwongen extensieve veenweidegebieden.

En als klap op de vuurpeil....in waterkwaliteitsportaal wordt lang niet elke sloot gemonitord. En daar waar men wel monitort toetst men vaak niet aan voorkomen fytoplankton en hanteert men eigen normen omdat men.......de EU norm te hoog vindt........help!!!!!

En er is geen 1 bestuurder die hier iets mee doet!!!!
+2
John Spithoven
@John Spithoven Dus Nederlandse wateren beoordeeld met Nederlandse normen met de stok van de Nitraatrichtlijn. En zo werd derogatie verkloot en worden in de toekomst gebieden landbouw ongeschikt gemaakt. Bijv nutriënten verontreingde gebieden en bufferstroken .

Screenshot is pag 199 uit de rapportage van de actie programma's ( beoordeling voor Brussel)

(klik om te vergroten)

arie.j
@John Spithoven Op een gewone PC is dat niet te lezen
Maar de waterkwaliteit hoort regionaal te worden beoordeeld.
En eventuele maatregelen horen dan regionaal te gelden.
En zeker grondwater gaat geen 50 of 100km ver
BertK
@arie.j Sorry Arie, de landelijke overheid was je voor en heeft heel Nederland als gevoelig gebied aangewezen. Industrieterrein, stad, landbouw en natuur, alles onder hetzelfde strenge regime om onhaalbare doelen na te kunnen streven. Alles en iedereen onder de dictatuur van de ambtenaren van LNV!
+3
John Spithoven
@BertK en de vraag is of dat mag.....en daarnaast laat de EU binnen de kwetsbare zone ook nog verschillend beleid toe. Dat was in het verleden ook zo. Bijv met de verschillende gebruiksnormen van 230 en 250 voor stikstof.

De grote vraag is...voert Nederland de Derogatiebeschikking juist uit.....dat gaan we eens aan de rechtbank vragen
+3
JohnDeere7serie
@John Spithoven wat mij door mn hoofd mijmert, we moesten en zouden in 2017 de weg plaveien voor invoering fosfaatrechten middels fosfaatreductieplan want anders gingen we elkaar de tent uitvechten op basis van mestplaatsing. En dat moesten we nooit willen, mestplaatsing als grootste beperking, want DAT zou een bloedbad worden. Zie nu wat aanstaande is. Wat NU dit jaar al borrelt dankzij extreem nat voorjaar, bufferstroken en eerste gebieden zonder derogatie. Nu wordt dit aangenomen als een gegeven, terwijl toen het botte mes erin moest. 70% 80% van de bedrijven een klein % gezonde koeien naar de slacht want het kleine aantal grote groeiers was: A niet te pakken B leverde niet genoeg reductie op.
Frans1
@JohnDeere7serie Ik zie die discussie nog zo voor me. Dan zouden er bedrijven zijn die de mest niet meer kwijt konden, en dat moesten we toch niet willen als sector. Aldus @Wiebren destijds.
Wat een blunder was dat weer, en de chaos vandaag de dag groter dan ooit, omdat ook toen geen duidelijke keuze gemaakt werd.
+1
John Spithoven
@arie.j Dank voor je reactie Arie

Als je nog een reactie van mij hierboven leest, dan kun je daar een link vinden . Daarin zit het rapportage over de uitkomsten van de diverse actie programma's. Op pagina 199 wordt duidelijk dat men als Nederland niet monitort aan de hand van de normen die in de Nitraatrichtlijn staan. Dit terwijl het actie programma wel een verplichting is voortvloeiend uit de Nitraatrichtlijn. Duidelijk wordt dat Nederland normen kiest die gemiddeld 4 keer scherper zijn dan de Brusselse norm. Met de gevolgen die we nu merken in het beleid.
arie.j
Quote Reactie van @John Spithoven:
@arie.j Dank voor je reactie ArieAls je nog een reactie van mij hierboven leest, dan kun je daar een link vinden . Daarin zit het rapportage over de uitkomsten van de diverse actie programma's. Op pagina 199 wordt duidelijk dat men als Nederland niet monitort aan de hand van de normen die in de Nitraatrichtlijn staan. Dit terwijl het actie programma wel een verplichting is voortvloeiend uit de Nitraatrichtlijn. Duidelijk wordt dat Nederland normen kiest die gemiddeld 4 keer scherper zijn dan de Brusselse norm. Met de gevolgen die we nu merken in het beleid.

Niet alleen zo'n boek, maar óók het totaal afkraken van dat boek moet van onderbouwd commentaar worden voorzien
bv. deze :
sanderwieringa.nl/documenten/…
Bioepz
@arie.j Ik vind het heel vervelend om te constateren,maar Wieringa schrijft een goed onderbouwd stuk.
Farma_boerke
@Bioepz Helaas ook hij gaat fors de mist in.
Depositie is niet meetbaar (droog)
Verzuring heeft meerdere oorzaken en internationaal staat Nederland alleen in haar inzichten
Aeriusa is zowel Nationaal (voor vergunningen - Remkes/Hordijk) als internationaal (Sutton) afgeschoten
KDW's zijn een middel, wat Nederland tot doel heeft gemaakt (beetje dom)
Verder veel sturende foutieve weergaves van het boek stikstoffuik
Drogredenaties & ad hominem aanvallen

Het is geen eenvoudig dossier, vooral niet hoe Nederland het heeft ingericht, we hebben het onszelf aangedaan alleen dat toegeven en draaien lukt (politiek/ministerieel) niet
+1
arie.j
Quote Reactie van @Bioepz:
@arie.j Ik vind het heel vervelend om te constateren,maar Wieringa schrijft een goed onderbouwd stuk.

Nou ik dus duidelijk niet.
Uitgangspunt hoort te zijn dat nieuwe activiteiten de natuur in het betreffende Natura 2000 gebied (of misschien 2 die kort bijeen liggen) niet laten achteruitgaan .
En door de te ver doorgeschoten verzuring in bepaalde natura 200 gebieden , eist men herstel middels massale uitkoop bedrijven. (vooral op hoge zandgronden).
Maar i.p.v. dat uitgangspunt van kwaliteit natuur ,hanteerd men dorre en starre regeltjes.
Neem b.v. hier het Waterschap, dat heeft als uitgangspunt dat de waterberging binnen een peilgebied niet mag verminderen.
Dat betekend dat wie vergunning wil hebben om een stuk slot te dempen, die moet zorgen dat hij elders een zelfde oppervlakte laat afgraven (naast misschien nog andersoortige vergunningen).
Bij de Stikstof (verbindingen) geld of er een effect( extra verzuring) in die Natura 2000 gebieden het gevolg is.
Dat is echter in heel wat gevallen te compenseren door kalk te strooien, wat soms ook nu al in beperkte mate wordt gedaan met bv. schelpengruis.
Boeren in de nabijheid van natura 2000 gebieden (ook op hoge zandgronden) klagen nooit over verzuring van hun landbouwgrond.
Terwijl het voor de teelt van hun gewassen uiterst belangrijk is
Dat komt door zo nu en dan wat bekalken, een vrij simpel iets.
En een natura 2000 gebied met bv. schepengruis systematisch bekalken doet ook daar de verzuring,( lage pH)
grotendeels te niet.
Het werkt bovendien binnen een paar jaar, en niet na 20 of 30 jaar zoals bij uitkoop bedrijven.
En het kost maar een onbelangrijke fractie van massale dure uitkoop.
En als het echt moet dan willen die de boeren die bekalking nog wel zelf bekostigen ook.
pieta
Quote Reactie van @arie.j:
En als het echt moet dan willen die de boeren die bekalking nog wel zelf bekostigen ook

Dat kunnen die tbo's uiteraard prima zelf. 😁
Albert Altena
@arie.j Je gaat ervanuit dat de verzuring wordt veroorzaakt door de landbouw.
Dat is bij lange na nog geen bewezen punt.
Natuur waarbij in de nabije omtrek geen veehouderij aanwezig is kent ook verzuring.
Verzuring komt voornamelijk door de natuur zelf.
Bomen trekken stikstof uit de atmosfeer en rotting van bladeren verzuurd daarna de bodem.
arie.j
Quote Reactie van @Albert Altena:
@arie.j Je gaat ervanuit dat de verzuring wordt veroorzaakt door de landbouw.Dat is bij lange na nog geen bewezen punt.Natuur waarbij in de nabije omtrek geen veehouderij aanwezig is kent ook verzuring.Verzuring komt voornamelijk door de natuur zelf.Bomen trekken stikstof uit de atmosfeer en rotting van bladeren verzuurd daarna de bodem.

Zal mij een zorg zijn , laten ze gewoon bekalken
De feiten zijn verder dat veen en klei veel minder last hebben.
Het Natura 2000 gebied dat grenst aan mijn land is zelfs als Stikstof ongevoelig gekwalificeerd.
Dat is overigens primair als weidevogelgebied aangewezen.
Uiteraard is het in de strikte zin geen natuurgebied
Maar een ontgonnen en beheert cultuurgebied, wat men door aangepast beheer zo aantrekkelijk mogelijk voor die weidevogels probeert te maken
Kalk strooien? Is op mijn land dat ik nu verhuur in meer dan 50 jaar niet gebeurd, en toch is de PH niets gedaald, ja is zelfs iets hoger geworden.
Enige verschil is dat men vroeger maar tot 5cm diep mhet monster nam, en nu 10 cm.
Hier onder een perceel dat zeker de laatste 60 jaar geen kalk gezien heeft.
Wel flink drijfmest en N in de vorm van KAS (enkele 10talle jaren geleden was dat ruim 1000kg per ha per seizoen) zwavelleverend vermogen is ook hoog , staat hier net niet op

(klik om te vergroten)

+1
Farma_boerke
Ook het gesprek vandaag bij dit is de dag, tussen Jaspers en Erisman, is een verademing in het geheel van de problematiek. Hoewel ze anders staan in oplossingen en natuur vinden ze elkaar wel in de idioterie van de huidige politiek ingeslagen weg.
nporadio1.nl/fragmenten/dit-is-de-dag/…
+1
John Spithoven
@Farma_boerke je was mij net voor

Een aanrader, kost een half uurtje maar uit de discussie komt veel naar voren, bijv
De biodiversiteit holt achteruit...niet tov de komst van de habitatrichtlijn en de aanwijzing, nee zegt Erisman de laatste eeuwen holt de biodiversiteit achteruit.
Erisman wil graag de wereldbevolking afstemmen op wat de aardbol ecologisch aan kan. Nu kun je daar bijna niet tegen zijn, maar let wel.... hulpstoffen en technologie en innovatie hebben er voor gezorgd dat de wereldbevolking meer dan kon verdubbelen.

En dit is ook het standpunt van Vollenbroek..... De wereld bevolking moet weer terug naar 3.3 miljard?????

Mijn vraag is dan wie is hier een grotere bedreiging voor de natuur .....en de wereld vrede......
de jonge
[quote="@John Spithoven" p="2121133"]En dit is ook het standpunt van Vollenbroek..... De wereld bevolking moet weer terug naar 3.3 miljard????? bijzonder, dat is wat de ""wappies"" ook steeds hebben gezegd wat het doel is van de staat...blijkt vollenbroek dus ook nog een wappie dan :😂
Albert Altena
@de jonge Ho ho.
Ik zeg ook steeds dat de mens DE vervuiler is van de wereld.
Maar dat wil toch niet zeggen dat ik ook een W.... ben.
de jonge
@Albert Altena nou het word wel spannend hoor...

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's stikstof geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
25
DEELNEMERS
12
WEERGAVES
5.537
TREFWOORDEN