Latente stikstof ruimte

De minister heeft in antwoorden op kamervragen deze week iets gezegt over latente ruimte in een vergunning.
Niet gerealiseerde stikstof vergunning waar wel een passende beoordeling voor is geweest.
Duidelijk wordt dat provincies niet in beeld hebben welk deel van een vergunning is gerealiseerd, welk deel niet, maar ook welk deel benut en welk deel niet.
Dit bleek ook uit de statenbrief van de provincie Friesland deze week.
De minister schat de niet gerealiseerde vergunning ruimte op 25 % en vindt dit onwenselijk.
Op vraag over de juridische status van deze latente ruimte laat zij zich niet uit en beantwoord ze de vraag niet . Deze weigering is interessant.

Deel dit topic

Bijlages

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

Reacties

+1
Twentsch Land
Kans groot dat latente ruimte wordt ingenomen, kans klein dat van die latente ruimte in de toekomst weer beschikbaar ( gedeeltelijk beschikbaar ) zal zijn voor de agrarische sector omdat andere belangen een hogere prioriteit zal krijgen.
+3
John Spithoven
@Twentsch Land Maar als je als minister antwoord dat het niet in beeld is welk deel van de vergunning gerealiseerd en welk deel is benut is (los van de discussie of de emissie van een dierplaats of het emiterend oppervlakte komt, bijv mestkelders) dan kun je wel dreigen met het innemen van dat deel van de vergunning dat je latent vindt, maar juridisch schiet je met een losse flodder.
Overigens klopt het wel wat ze schrijft, bij de handel die de overheid gedaan heeft buiten het SSRS om, zien wij dat ze bij de aankoop eerst in beeld brengen welk deel benut en gerealiseerd is van een vergunning. Een leuk schimmenspel.....
Het moeras wordt dieper en dieper.
Achso
@John Spithoven volgens mij is het tijd dat de veehouders in de bewuste gebieden zich samensluiten en een zeer goede advocaat naar zich toe trekken. Al het andere werkt niet en is te laat
+3
Weidezicht
@Achso niet in die gebieden, maar landelijk. Allemaal, samen de strijd aan. All For One. Topteam van juristen verzamelen en die met zn allen betalen. Betaak het maar van je lto contributie. Totale aanval, zoals een MOB dat doet. Maardan moet er wel pasr ton per advocaat op tafel
+2
J Andringa
Zoals ik het lees, (niet dat dat veel waarde heeft want ik ben geen jurist) zijn ze er nog niet over uit hoe ze de latente ruimte in moeten nemen. Het lijkt een beetje alsof ze door de ontwijking van de vraag en het antwoord voor uit te zetten in de tijd dat het een geworstel is om het mogelijk te maken. Dat komt enigszins hoopvol over.
Jean-PierreK
Recent stond er ook in landelijke media een artikel over latente ruimte. Ik heb hierover de vraag gesteld wat de minister onder langdurige leegstand bedoelt. Volgens hun politieke redacteur zou dit "nog niet precies eenduidig zijn".
bio boer
Hoe zit het met de berekening uitstoot landbouw zit daar ook latente vergunde ruimte ? Hoe wordt dat in überhaupt berrekend
+1
groeier
Quote Reactie van @bio boer:
Hoe wordt dat in überhaupt berrekend

En hoe zit dat met tal van andere sectoren/bedrijven buiten de landbouw? Veel van die takken hebben nog niet eens de juiste vergunningen, terwijl de meeste landbouwbedrijven duizenden euro's kwijt zijn geweest om dat alles in orde te maken, dat is toch echt met twee maten meten. En dan zijn de plannen ook nog van enkele jaren geleden, nu de belangrijkste levensbehoefte nummer 1, een langdurige situatie dmv voedseltekorten alweer een tijdje dreigen.
John Spithoven
@bio boer Met het NEMA model worden op basis van de mei tellingen mrt een vertraging van 2 jaar de nationale N emissie berekend die als input dient voor de nationale depositie berekening met Aerius.

Zie afbeelding voor de grote onzekerheid

(klik om te vergroten)

bio boer
@John Spithoven dus ze geven zelf al aan dat de onzekerheid landbouw minst is die van energie en vervoer het grootst met 132% 🙈
John Spithoven
In de beantwoording van de Kamervragen wordt duidelijk dat ze latente ruimte niet gerealiseerd als een bedreiging voor de natuur ziet, maar in de zelfde zin geeft ze aan dat de veehouderij gebonden is aan diverse soorten dierrechten/fosfaatrechten.
Ook is het mogelijk om extern te salderen, dus waar ligt dan het risico?
J Andringa
@John Spithoven weten ze zelf ook niet 😅
bio boer
@John Spithoven het maakt wel uit waar de emissie plaats vind toch
bio boer
@bio boer als ik mijn fosfaat rechten verkoop aan boer die dicht bij de natuur zit zo zijn latente ruimte vuld neemt de depositie toch toe op dat natuur gebied
Noorderling
@bio boer
Alleen kan die boer alleen nog emissiearm bouwen en hebben stoppende bedrijven vaak nog roosters. Halveert de emissie in theorie al.

Met dat er niet meer koeien komen vormt latente ruimte totaal geen bedreiging, totdat ze domme dingen gaan roepen en men op referentie jacht gaat met stieren, guste koeien etc.
+32
jan-cees-vogelaar
Beste mensen,
John heeft gelijk de kluit wordt besodemieterd door LNV ministerie stikstof en de provincies.
We werken nu sinds 2019 samen in SSC . We hebben vele duizenden pagina's gelezen en enige tientallen Wobverzoeken ingediend.
Een aantal hebben we binnen een aantal zijn er nog onderweg.
Tientallen vragen laten stellen in de Tweede Kamer en de ontvangen antwoorden van de bewindspersonen ontvangen.
Er is onderzoek verricht door Staf, door onszelf, door Rene de Jong en door Nico Gerrits vooral de laatste twee weten als geen ander hoe de natuurdoelenshit is ingericht en waarom dat een groot leugencircus is.

We hebben rechtzaken gevoerd en er zijn weer in een aantal gevallen rechtzaken gestart bijvoorbeeld nu weer de brieven aan Gelderland over de twee niet voorkomende vogelsoorten waar wel 55.000 ha is ingetekend met een depositiewaarde van 700 mol per ha.

LTO bestuurders, beleidsmedewerlkers en de redactie van de LTO Pravda denken het allemaal beter te weten vanwege hun "goede" relatie met overheden (landelijk/provinciaal) en de ambtenaren.
Vooral blijven meepraten want dan wordt er niet over je gesproken zonder je gesproken.
Vooral pro actief meewerken in de gebiedsprocessen want daarmee worden de Pas melders geholpen is het idee.

Als de Pasmelders in grote getale zouden kunnen worden geholpen dan was dat al lang gedaan.
Uit alle stukken (Wobs en antwoorden op Kamervragen) blijkt dat er geen stikstof beschikbaar is voor legalisatie Pas melders en ook niet gaat komen aangezien eerst natuur , woningbouw en strategische infrastructuurprojecten aan de beurt zijn.

Verder is het beeld dat er vooral wordt ingezet op het verwerven van grond voor Terreinbeherende instanties zoals de landschappen en Natuurmonumenten en SBB.

In Friesland en Flevoland zijn de echte plannen afgelopen week naar buiten gebracht.
Een ware veldslag onder vooral melkveehouderijbedrijven.

Minister van der Wal was vrijdagavond helder in het TV program Op1.
Boeren moeten versneld worden opgekocht en ze gaat een premie voor de vroege beslissers in het vooruitzicht te kunnen stellen.

Maar een premie dat mag niet van de EU dat is staatssteun.

Ze wil de latenteruimte aanpakken.

Dat kan niet zonder schadeloosstelling want de vergunderuimte zit in een vergunning.
Ook Pasmelders kan zonder gang langs de rechter de latente ruimte niet worden afgenomen.

Als SSC zien we regelmatig dat provincies smerige trucks uithalen bij bedrijven waar MOB handhavingsverzoeken heeft gedaan.
De provincie benadert die bedrijven en vraagt dan om alle gegevens inzake dieraantallen om zo "beter" verweer te kunnen bieden tegen het handhavingsverzoek.

GEEF DE PROVINCIES DEZE GEGEVENS NIET.

Voor een goede verdediging tegen MOB zijn ze niet nodig.

De minister heeft keer op keer aan de Tweede Kamer de toezegging gedaan dat handhaving niet aan de orde zal zijn. Laat ze dat maar hard maken.

LTO Nederland en de regionale LTO's zitten niet goed in de wedstrijd.
Ze lezen de stukken onvoldoende en gaan af op datgene wat ze in overleggen krijgen te horen.

Voor Sjaak van der Tak en de beleidsmedewerkers is het een ver van mn bed show.
Voor de medewerkers van de LTO adviesdiensten zijn het vooral declarabele uren en betaalde bezigheidstherapie.
Regionale bestuurders zullen denken dat ze er goed aan doen om vooral mee te praten met de provincies en in de gebiedsprocessen.

Er is in al die overleggen geen spat te verdienen voor boeren, Pasmelders of anderen. Wel declarabele uren voor de adviesdiensten.
De LTO Pravda journalisten hebben gezien de inhoud van hun artikelen en collumns van hun hoofdredactrice geen flauwbenul van hoe de overheid het spel speelt en lezen klaarblijkelijk ook de Wob stukken niet. Dat begrijp ik wel dat is honderden uren werk dat is saai werk en interview met een gedeputeerde of een minister of Kamerlid veel leuker.
Maar daarmee krijg je de waarheid niet boven tafel.

Journalistieke luiheid.

Regionale bestuurders worden niet goed gebriefd door LTO ook al omdat LTO het zelf niet in de gaten heeft wat de stand van zaken is.

De afgelopen drie jaar (29 mei aanstaande) Is er door John door bestuursleden van Stikstofclaim door Staf en het Mesdagfonds door slimme mensen als Rene de Jong en Nico Gerritsen en Jaap Hanekamp tientallen zo niet honderden keren gewaarschuwd richting bestuurders en ook vaak hier op Prikkebord en in ingezonden stukken en interviews wat nu eigenlijk de agenda van de overheden is.

Dat als je als bestuurders meepraat in dit soort processen en met de huidige stand van zaken jouw bestuurlijke inbreng noodzakelijk is voor legitematie van het ovberheidsproces je ook door bedrijven die schade ondervinden door dit proces je als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld.
Dit zeggen we niet om bang te maken maar om de blinde LTO volgers te beschermen tegen het risico.

LTO heeft niet scherp wat de situatie is.
LTO bestuurders zitten niet goed in de wedstrijd overigens dat gaat ook op voor een aantal NMV bestuurders en bestuurders van andere clubs.

Het is voor de overheid simpel; Verdeel en heers.
Het is een zegen voor de overheid dat LTO het Landbouw Collectief heeft opgeblazen.Het LC was voor het eerst sinds een jaar of tien een waardige tegenpartij voor de overheid.

Ik loop nu sinds mijn NAJK tijd circa 35 jaar mee in de belangenbehartiging. Heb in veel verschillende functies meegedraaid en in allerlei adviesclubs en bestuurlijke rollen de afgelopen jaren meegemaakt hoe en op welke wijze de overheid werkt.

Zelf heb ik er niets geen belang bij.
Mijn vergunningen zijn op orden en het zal verder mijn tijd wel duren.

Niet eerder heb ik een dergelijk groot bedrog en onrechtmatig handelen meegemaakt.

De enigste organisaties die op dit moment tegengas kan geven dat er toe doet zijn SCC , Staf en hopelijk Mesdagfonds als het onderzoek over een jaar is afgerond.

De rest lult veel en kan en doet weinig en doen er inhoudelijk niet toe.

LTO NMV en bestuurders van andere clubs laat je niet langer misbruiken als ezels voor de overheidskar.

Jan Cees
+1
John Spithoven
@jan-cees-vogelaar Dank je Jan Cees.

Er zijn oplossingen, haalbaar en houdbaar.

Maar als er geen behoefte is tot samenwerking wordt dat nooit wat.
Dus kiezen we voor een oplossing en samenwerking of laten we onszelf en collega's opruimen voor een op grote lijnen niet bestaand probleem.
Albert Altena
@John Spithoven Ik zou niet zo gauw spreken van een niet bestaand probleem, maar dat de inbreng van de landbouw daarin maar zeer klein is, gezien de korte kringloop.
Achso
@John Spithoven we praten in kringetjes. Wat gaan we concreet doen?
hans1980
@Achso meten is weten
+1
Achso
@hans1980 ik kan je voorspellen dat die uitkomst niemand interesseert.
Alleen de landbouw zelf om te kunnen zeggen: zie je wel.
John Spithoven
@Achso Oplossinggerichte ideeën werken alleen als we dat samen doen. Dus kan hier wel het een en ander uiteenzetten. Maar dat heeft in het huidige speelveld geen zin.
Achso
@John Spithoven Dus voorlopig niks doen. Ik hoop dat de Nederlandse totale veehouderij, inclusief de periferie, zich bewust is van de ernst van de situatie.
+3
Weidezicht
@Achso per direct, via Staf? , een werkgroep creeeren met bovengenoemde mensen, zoals john, rene de jonh, hanekamp, gerrits en 1 of meerdere topadvocaten. Deze hier fulltime mee aan de slag. Het dreigende voedseltekort (al dan niet terecht) bied het momentum om hier volgas op in te gaan. Het is dan de taak voor alle boeren gezamenlijk om voor de financiele middelen te zorgen voor bovengenoemde mensen, zodat zij hun bedrijf kunnen laten draaien, en zelf hun broodnodige kennis en kunde volledig in kunnen zetten voor deze aanval./onderbouwde verdediging. Boeren moeten desnoods hun contributies aan de belangenclubs hiervoor maar inzetten. Zeker het lto geld en misschien ook wel nmv, is toch weggegooid anders.
Achso
@Weidezichtik denk het ook. Ik zou er maar eens mee beginnen
mlkvhoudr
@jan-cees-vogelaar een praatclubje wat niet praat is dan een stom clubje
Jean-PierreK
@jan-cees-vogelaar , is het een mythe dat de overheid kan beslissen om generiek te korten op fosfaat rechten om de "stikstof deken" te verminderen?
jan-cees-vogelaar
@Jean-PierreK Is beste lastig om te doen voor LNV juridisch heeft dat veel haken en ogen bijvoorbeeld voor bedrijven die een geldende vergunning hebben en niet in de omgeving van natuur zitten
robbies
@jan-cees-vogelaar hier in Brabant wordt toch stellig beweerd dat wanneer er geen "verdedigingslinies" zijn (de staldatum maakt daar onderdeel van uit) de provincie gedwongen wordt vergunningen in te trekken. Dat is gebaseerd op een uitspraak van de Raad van State.
John Spithoven
@robbies Het meeste wat ambtenaren op dit moment produceren is een intimidatie en bedreigingen show.
Als je als overheid na 3 jaar nog niet meer gedaan hebben aan ,,let wel , door hun zelf gecreëerde probleem als alleen een dozijn kamerbrieven en tankwagens koffie drinken, dan straal jr weinig daadkracht meer uit.

En voor de goede orde , de onteigeningen die nu lopen zijn voor de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland, de oude EHS en duren al van de jaren 90. Dus daadkracht.....nee die zie ik niet.
+1
jan-cees-vogelaar
@robbies John heeft je al stukje uitleg gegeven. Ik heb twee ervaringen met onteigenen.
De eerste is van 2007 dat was grond inleveren voor spoorlijn en wegverbreding. De gerechtelijke formule is simpel gemiddelde grondprijs in de regio over de afgelopen drie jaar en beoordeling of jouw grond een mogelijke meerwaarde kan hebben vanweg onderdeel huiskavel en of er een vergoeding nodig is voor recente investeringen in verbeteringen (drainage, kavelpad, kilveren omheining etc).
De tweede keer is een volstrekt andere maar meer vergelijkbare met het intrekken van een vergunning ipv grond onteigening.

Onze drie windmolens gaan eind volgend jaar tegen de vlakte vanwege nieuwbouw van saneren en opschalen beleid van de provincie.

Het begon met de brief van de provincie in 2018 dat de vergunningen voor onze windmolens zouden worden ingetrokken en we met de initiatiefnemes van het nieuwe park om tafe konden gaan voor schadevergoeding en mogelijk participeren in het nieuwe park.

De schadevergoeding die is overeengekomen is dat de netto cashflow over de gemiddelde stroomopbrengst over een referentie periode van vijf jaar zal worden vergoed over de periode van de technische levensduur van de windmolens.

Dat is voor een kleine 50 molenaars het geval voor de 1 is dat nog een jaar of twee voor anderen nog een jaar 5 a 6.

Deze wijze van saneringsvergoeding wordt door rechter als redelijk en billijk gezien.

Stel men gaat de vergunning van een veehouderijbedrijf intrekken.
Dan is men verplicht om tot een schadeloosstelling te komen.

Netto cash flow en technische levensduur van het gebouw.
Dat kan zo maar 15 of 20 of 30 jaar zijn.

Het gaat een onbetaalbare route worden om honderden bedrijven te onteigenen.
Los van de jarenlange procedures die er mee zullen zijn gemoeid en die kosten moeten ze ook vergoeden.

Ga dan nog maar eens het juridische en economische eigendom splitsen tussen boer en vrouw of kinderen en het wordt een hele onprettige haast niet te winnen wedstrijd voor de provincie die niet binnen tien jaar is beslecht.

Dus het advies is.
Laat je kop niet gek praten
Zorg dat de overheden geen legitimatie denken te krijgen voor ingrijpen omdat sommige sectorgenoten uit welbegrepen eigenbelang denken te moeten praten met de overheid over jouw rol en plaats in de omgeving. Geef dat ook expliciet te kennen aan de provincies en belangenbehartigers.

Sluit je aan bij Stichting Stikstof Claim waardoor je ook te kennen geeft dat anderen niet namens jouw in dat gebiedsproces zitten te kleppen.

En vooral geen bedrijfsgegevens overleggen bij vragen van provincies of gemeentes. Ook al doen ze een dringend beroep op je.
+1
Noorderling
@jan-cees-vogelaar
Wat is de onderbouwing om na de technische levensduur een molen/stal maar de nek om te draaien, in plaats van renovatie of herbouw?

Dat zou in principe toch niet vergunningsplichtig zijn? Voor stallen staat negens een einddatum op papier, veel ligboxenstallen zijn ook al wel ouder dan 30jaar en zou direct moeten stoppen legitiem zijn?

Draken van regelingen die alleen verliezers op gaat leveren. Met stikstof is de shit misschien gelukkig zo groot dat alles onder één vergrootglas ligt. Lokaal ga je in je uppie al gauw bij de bok.
overstekend wild
@Noorderling nieuwe stal mag je zelfs nog maar tot de halve WOZ waarde afschrijven. Erkent de overheid daarmee niet dat het ook na 20 of 30 jaar een bepaalde functionaliteit blijft behouden
nieuwoord
@jan-cees-vogelaar Wat mij opvalt is dat jij zo goed weet wat de NMV wel doet en niet doet terwijl er bij mijn weten niet direct contact met jou is vanuit het bestuur.
jan-cees-vogelaar
@nieuwoord Mijn netwerk is voldoende. Gaat het je om de inhoud of om een netwerk analyse.
NMV is momenteel vooral met zichzelf bezig soms is het niet anders maar tis wel jammer voor melkveehouders dat NMV inhoudelijk op zn gat ligt
Net als het hele project Nieuwkoopse plassen op zn gat ligt en de beloofde gouden bergen niet worden geleverd . Iets waar we in 2020 al voor hebben gewaarschuwd in het gesprek in Nijkerk
familie pelle
@jan-cees-vogelaar
Quote:
. NMV is momenteel vooral met zichzelf bezig

Dan is je informatie niet up-to-date. Nmv heeft inmiddels de boel weer aardig op de rit. Als ik zie welke mensen er momenteel de nmv weer vlot proberen te trekken dan heb ik daar wel vertrouwen in.
jan-cees-vogelaar
@familie pelle Mijn informatie is redelijk bij de tijd en geen kritiek op de mensen die proberen de boel weer op gang te krijgen alleen inhoudelijk aangaande stikstofbeleid hebben we tot nu toe niet veel bijzondere inbreng vanuit de NMV gezien vanwege dat een aantal mensen de club weer proberen beetje op gang te krijgen
Jan-T
Wat gaan we er aan doen.

Gewoon de prijzen laten verdubbelen. gezond voor ons en goed voor behoud van de sector.
Want wie geloofd dat het met natuur slecht, die verteld alleen datgene wat hem past.
Er is meer hectares aan natuur dan ...... tig jaren geleden, dan kan het toch niet slecht met de natuur gaan.
+1
Achso
@Jan-T en dan de betroffen veehouders laten zakken. Totdat er een nieuwe ronde komt en de volgende reeks de klos is.
Na verloop van tijd is er geen sector en heb je helemaal niks meer in te brengen, alleen veredelde boswachter spelen.
Weidezicht
@Jan-T en dat moet je dus aan de burger en politiek vertellen. Hoe dat te doen.
+1
John Spithoven
nos.nl/artikel/…

Onder het kopje vergunning laat de minister iets over ongebruikte vergunning ruimte, wel gerealiseerd, optekenen.
SSC wil de minister wijzen op de juridische kaders die binnen het EU recht gelden.

stikstofclaim.nl/updates/…

Met dit soort prietpraat tekent ze buiten de lijntjes!

(klik om te vergroten)

J Andringa
@John Spithoven kan ze zich hier niet verschuilen achter een opmerking als: met boeren met vergunning bedoelde ik een oude hinderwetvergunning die omgezet moet worden naar nb vergunning.
GJKlaassen
@John Spithoven dan kan de overheid zich als eerste koper melden. Simpel zat.
Er is zat latente ruimte door de fosfaatrechten. In wezen heeft de overheid daardoor al stikstofruimte gepakt doordat we onze stallen niet meer/ nog niet vol konden zetten.
brom
Fosfaa@GJKlaassen fosfaatrechten zijn emissie rechten
Jean-PierreK
@John Spithoven , als ik de memo van Damen Legale lees, dan ben ik er nog niet zo van overtuigd dat de minister buiten de lijntjes kleurt. Ik had verwacht dat we sterker zouden staan met een vergunning. Of heeft DL nog vervolgonderzoek gedaan?
Jean-PierreK
@Jean-PierreK , de laatste paragraaf...

(klik om te vergroten)

DL
John Spithoven
@Jean-PierreK Er is nog meer onderzoek verricht. Dat blijft bij ons.

Zelfs uit de WOB stukken over het `afnemen van vergunningen` wat de landsadvocaat voorstelde, wordt aangegeven dat er nadeelcompensatie dient plaats te vinden.
John Spithoven
@John Spithoven
stikstofclaim.nl/updates/…

Ook hier beschrijven we de situatie, incl verwijzing naar een RvS zaak uit 2014 die voor jurisprudentie zorgt. Als er een algemeen belang geldt volgt er nadeelcompensatie.
Farma_boerke
@Jean-PierreK Ook in fosfaatrechten heeft het lang geduurd (5 jaar), maar het evenredigheidsbeginsel is wel van toepassing in individuele zaken (let wel niet EVRM). ook hier zal dat mogelijk kunnen gelden

rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/…
Willem123
@Farma_boerke GOED WERK VAN JOHN EN JAN CEES

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's friesland , stikstof en kamervragen geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!