LTO: ontwrichtende regels voor boeren moeten anders

DEN HAAG (ANP) - De regelgeving voor boeren is "onhaalbaar, onbetaalbaar en ontwrichtend" en moet anders. Daartoe roept landbouworganisatie LTO op naar aanleiding van een herziene nitraatrichtlijn. Deze is gericht op het voorkomen dat landbouwstoffen de waterkwaliteit aantasten en moet volgend jaar ingaan. De richtlijn kan voor veel boeren en tuinders het einde betekenen, waarschuwt de boerenorganisatie.

Deel dit topic LTO: ontwrichtende regels voor boeren moeten anders (nieuws.nl)

DEN HAAG (ANP) - De regelgeving voor boeren is "onhaalbaar, onbetaalbaar en ontwrichtend" en moet anders. Daartoe roept landbouworganisatie LTO op naar aanleiding van een herziene nitraatrichtlijn. Deze is gericht op het voorkomen dat landbouwstoffen de waterkwaliteit aantasten en moet volgend jaar ingaan. De richtlijn kan voor veel boeren en tuinders het einde betekenen, waarschuwt de boerenorganisatie. Het bericht LTO: ontwrichtende regels voor boeren moeten anders verscheen eerst op Nieuws.nl.

Nieuwsgrazer

Laatste  |  

Reacties

+1
John Spithoven
Ik denk dat het een goede stap van de LTO Nederland is om de maatschappij te betrekken bij deze ingrijpende maatregel.

Het 7de actieprogramma Nitraat heeft een aantal ingrijpende pijnpunten. Generiek beleid werkt niet als er op enkele plaatsen of bij specifieke gewassen de doelstelling niet gehaald wordt.

En een tip voor LTO.
Ik vraag mij af of het 7de actieprogramma nitraat niet in strijd is met artikel 1 van het Europees verdrag van de rechten van de mens. Die schrijft het volgende voor:

wetten.overheid.nl/BWBV0001001/1998-11-01/
Artikel 1. Bescherming van eigendom 13653
Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht.

De voorgaande bepalingen tasten echter op geen enkele wijze het recht aan, dat een Staat heeft om die wetten toe te passen, die hij noodzakelijk oordeelt om het gebruik van eigendom te reguleren in overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling van belastingen of andere heffingen of boeten te verzekeren.

Bij fosfaatrechten valt men terug op het tweede deel van dit artikel, regulering van eigendom. Ook is er voor de ondernemer, hoe hard dat ook klinkt, een keuze. Kortingen kunnen gecompenseerd worden met aankoop.

Maar in het actieprogramma nitraat wordt er gestuurd met bemestingsvrije zones en rustgewassen, die het rendement op het eigendom verslechteren. Een inbreuk op het vrij genot van het eigendom zonder dat er sprake is van regulering of keuze mogelijkheden.

En het middel (actieprogramma) zal niet het algemeen belang van het doel , het halen van de nitraatnormen in het bovenste grondwater (50 mg nitraat per liter grondwater) kunnen zijn.
John Spithoven
@John Spithoven Gedwongen, zonder vergoeding, ingrijpen in het verdienmodel van het eigendom met als reden het halen van de nitraat norm ( terwijl dat in het grootste deel van Nederland geen issue is) is in strijd met EVRM art 1 volgens mij.

Dit is iets voor de belangenbehartiging om op te pakken!
Albert Altena
Het kan duidelijker gezegd worden.
Alle regels hebben totaal geen nut.
Vdejong
Begrijp ik nu uit de titel dat er ontwrichtende regels moeten komen op een andere manier
Albert Altena
Alles wat het LTO bedenkt wordt uitgelegd als een schuldbekentenis.
John Spithoven
Met het 7de actie programma nitraat probeert de overheid met extra maatregelen voor iedereen ( generiek beleid) te voldoen aan de nitraat richtlijn. Maar hoe kun je een bedrijf een last opleggen als zij al voldoet aan de gestelde doelen?

Mensen die tot de 18de een zienswijze indienen moeten hier de overheid op wijzen.

Op de snelweg mag 100 km per uur gereden worden, 10 % rijdt te hard maar we geven iedereen een bekeuring.

Belangenbehartiging moet hier iets mee doen!
bio boer
Het is onredelijk
dat boeren op veen zwaar benadeeld worden in teeltvrije zone langs de sloot door de vele sloten terweil die ruim onder de norm zitten met 20 ml/l

Dat akkerbouwers op de klei benadeeld worden met vanggewas voor 1 oktober
Ook op de klei zitten ze onder de 50 ml/l

De enige waar het nog mis gaat is akkerbouw op zuidelijk zand en loss gronden derogatie bedrijven/melkveehouders halen daar wel de norm of zitten er tegen aan de vraag is dan ook is de norm wel realistisch bij die omstadigheden daar in combinatie met akkerbouw en veel maisteelt ?
bio boer
@bio boer net als groente teeld weetje dat daar veel uitspoeling bij hoord zonder groete kunnen we ook niet
bio boer
@bio boer als we de nomen willen halen kunnnen we sws niet zonder graasdieren
hans1980
Boeren voor 100% verantwoordelijk voor nitraat??
17.000 riooloverstorten dan 🧐🧐
jan 10
Heeft iedereen al een zienswijze ingediend bij LNV,is nodig want 7e actieprogramma nitraatrichtlijn is een draak van een maatregel.
De financiele gevolgen zijn enorm,zowel voor de akkerbouw en veeteelt.
Noorderling
@jan 10
1,5ha inleveren en 40.000euro extra kosten/opbrengstderving...

Maar het is helaas voor de bühne. 1 september weten we dat we geen derogatie hebben en onwerkbare regels en eisen.
jan 10
Quote Reactie van @Noorderling:
1,5ha inleveren en 40.000euro extra kosten/opbrengstderving...Maar het is helaas voor de bühne. 1 september weten we dat we geen derogatie hebben en onwerkbare regels en eisen.

Zal nix doen ook helpen...
Noorderling
@jan 10 Brussel moet 4x haar plasje er over doen en komt 1x per kwartaal bijeen. dan ken je het tijdspad ook.

Ik doe er ook alles aan, maar ik pak de teleurstelling nu maar vast in plaats van dat ze hoop en inspraak lijken te geven bij lnv.
Bartlehiemboer
Kan wel vast vertellen dat ze de scherpe randjes van de maatregelen gaan afhalen en dan moeten wij blij zijn met hetgeen wat overblijft. Het geen wat overblijft zijn dan ook al maatregelen die onwerkbaar zijn. Zaadje is gepland en over een paar jaar drukken ze de maatregel als nog door. Tegen die tijd is er geen boer meer die in opstand komt dan zijn we al zo volgbaar gekneed... (Kijk eens terug waar we een paar jaar terug nog stonden)
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden lto , boeren , regelgeving , tuinders , regels , nitraatrichtlijn en den haag geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!