Fosfaatrechten zijn niet gekoppeld aan vergunning

Fosfaatrechten zijn toegekend op basis van melkvee-aantallen op 2 juli 2015. De vergunning van het bedrijf is voor die toepassing van de Meststoffenwet niet van belang. Volgens advocaat Peter Goumans van Hekkelman Advocaten is het antwoord duidelijk: de status en omvang van de vergunning is voor de toekenning van fosfaatrechten niet van belang. Goumans: ”Artikel 23 lid 3 Meststoffenwet bepaalt hoe het fosfaatrecht wordt berekend. Dat noemen we een gebonden beschikking.

Deel dit topic Fosfaatrechten zijn niet gekoppeld aan vergunning (boerderij.nl)

Fosfaatrechten zijn toegekend op basis van melkvee-aantallen op 2 juli 2015. De vergunning van het bedrijf is voor die toepassing van de Meststoffenwet niet van belang, stelt advocaat Peter Goumans.

Nieuwsgrazer

Laatste  |  

Reacties

de jonge
Het wetsvoorstel regelt onder meer dat aan melkveehouderijen een hoeveelheid fosfaatrechten wordt toegekend op basis van het aantal stuks melkvee en jongvee dat op 2 juli 2015 werd gehouden. Bij die vaststelling wordt geen rekening gehouden met op die datum bestaande ‘latente ruimte’ – behoudens knelgevallen – en uitbreiding van de veestapel na die datum. Met ‘latente ruimte’ wordt gedoeld op het verschil in hoeveelheid fosfaat die een bedrijf op 2 juli 2015 daadwerkelijk produceerde en de hoeveelheid fosfaat die het op basis van de beschikbare bedrijfsmiddelen (zoals stallen en grond) kon en ook (op grond van de vergunningen en beschikbare mestverwerkingscapaciteit) mocht produceren (onbenutte productieruimte).
de jonge
@de jonge ik neem aan dat hier naar word verwezen? is dit ook in de wet gekomen dan? dat kan ik zo snel niet vinden,dit is een voorstel maar staat het ook daadwerkelijk in de wet?
kwarkje
Goumans heeft een bijzondere visie
Kan beter alle knelgevallen vertellen dat ze geen schijn van kans maken bij de rechter
de haasen
Het College stelt allereerst vast dat appellante op 2 juli 2015 niet over de vereiste vergunning(en) voor het houden van het beoogde aantal dieren (90 melkkoeien en 50 stuks jongvee) beschikte. Een Nbw-vergunning voor uitbreiding is weliswaar voor de peildatum van 2 juli 2015 aangevraagd en verkregen, maar niet voor de aantallen waarvoor appellante uiteindelijk beoogde uit te breiden en waarop de grootte van haar stal en de daarmee gepaard gaande investeringen zijn gericht. Deze vergunning is namelijk pas op 19 november 2016 afgegeven. Daarmee is appellante met het aangaan van de door haar gestelde financiële verplichtingen vooruitgelopen op het verkrijgen van de benodigde vergunning voor rechtsgeldige uitbreiding. In dat geval is er, zoals het College eerder heeft overwogen (zie de uitspraak van 9 januari 2019 (ECLI:NL:CBB:2019:7), in
+1
kwarkje
@de haasen Dus de rechter zit fout in die zaak want het hebben van een vergunning is niet noodzakelijk 💪💪💪💪💪
de haasen
@kwarkje klopt
kwarkje
@de haasen je zult maar de betreffende veehouder zijn
Je kunt niet in hoger beroep en de rechter heeft een fout gemaakt
Wat moet je dan???
de haasen
@kwarkje Europese hof in Straatsburg
pietjepuk
@de haasen 2 juli lag toevallig in het weiden seizoen. Al weid ik dan 15 koeien per ha en heb ik geen stallen kan niemand iets aan doen. Je moet alleen zorgen dat je mest aan het eind van het jaar kunt verantwoorden
+1
Erik!!1979
@pietjepuk volgens mij is het weide van vee verboden vanwege afschieten van pas. 😂 Als ze gaan handhaven dan blijft er niet veel over. Mestrijden is ook al zoiets.😂
+1
Twentsch Land
Helaas Erik ... 2-7-15 was er geen afgeschoten pas.

@Erik!!1979
Erik!!1979
@Twentsch Land pas later afgeschoten. Daarmee was alles illegaal wat met de pas geregeld was. Regelen ze het niet met terugwerkende kracht dan was volgens mij weidegang ook illegaal.
+2
m uut m
@kwarkje
Fosfaatrechten kopen en door.
+1
kwarkje
@m uut m nee
+3
buorman
@kwarkje
Als ik het goed begrijp gaat het hier om iemand die zich beroept op de knelgevallen regeling obv gedane investeringen, waarvan de rechter oordeelt dat dit een bewust genomen ondernemersrisico is aangezien de vergunning niet toereikend was.
Dat is van een geheel andere orde dan de vraag of de toegekende rechten ten onrechte zijn toegekend ongeacht of er al dan niet een toereikende NB vergunning was
demelkboer
Na deze uiteenzetting van goumans kunnen we concluderen dat de beste juristen rond 2 juli niet bij het minlnv werkten
kwarkje
@demelkboer ik snap er helemaal niets meer van
+1
demelkboer
@kwarkje die juristen bij LNV ook niet
demelkboer
Ik vind het wel vreemd dat futselaar zo verbolgen doet over deze "illegale" rechten. Volgens mij zat de SP in 2016 ook in de kamer. Toen niemand gehoord
Greetje
@demelkboer En heb je hem toen gehoord over vermeend voorsorteren van bestuurders? Daardoor is deze discussie toch weer opgelaaid?
de haasen
Op verzoek van een landbouwer met een nieuw gestart bedrijf, verhoogt Onze Minister het fosfaatrecht, bedoeld in artikel 23, derde lid, van de wet.

2.Een nieuw gestart bedrijf als bedoeld in het eerste lid, is een bedrijf dat aantoonbaar:

a.beschikt over een voor 2 juli 2015 aan de landbouwer verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijf voor het houden van melkvee of over een voor 2 juli 2015 door de landbouwer ingediende melding als bedoeld in artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer voor het houden van melkvee;

b.onomkeerbare financiële verplichtingen is aangegaan voor 2 juli 2015;

c.tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015 is gestart met de productie van melk bestemd voor consumptie of verwerking;

d.op 1 januari 2018 minimaal 15 melk- en kalfkoeien hield als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel kk, onder 1°, van de wet;

e.geen aanspraak maakt op rechten uit hoofde van artikel 23, vierde lid, van de wet. 3. De verhoging, bedoeld in het eerste lid, is 50 procent van het verschil tussen het aantal kilogrammen fosfaat dat uit hoofde van artikel 23, derde lid, van de wet is vastgesteld en het aantal kilogrammen fosfaat dat redelijkerwijs in een kalenderjaar met op 2 juli 2015 aanwezige stalcapaciteit voor melkvee geproduceerd had kunnen worden.

4.De verhoging, bedoeld in het eerste lid, vindt niet plaats indien het verschil, bedoeld in het tweede lid, kleiner is dan 10 procent.

5.Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, wordt voor 1 april 2018 ingediend met gebruikmaking van een door Onze Minister elektronisch beschikbaar gesteld middel.
de haasen
@kwarkje Bij de beoordeling komt gewicht toe aan alle omstandigheden van het geval, onder meer de omstandigheid dat getroffen bedrijven legaal zijn gestart of uitgebreid en investeringen hebben gedaan, op grond van door de overheid verleende vergunningen voor het houden van een specifiek aantal melkkoeien en jongvee.

BRON CBB 2019-301
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden fosfaatrechten geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!