Beste Frans Keurentjes,

Beste Frans Keurentjes,

Gisteren ontvingen wij als leden een brief van jou, waarin je met name de tijdelijke (standstill)maatregel die RFC onlangs heeft genomen nader toelicht. De brief roept echter meer vragen op, dan zij beantwoordt. Zo stel je dat het besluit tot die maatregel na intensief en uitvoerig overleg met de ledenraad (die zelfs 2x extra bijeen is gekomen) tot stand is gekomen. Nu twijfel ik niet aan jullie goede bedoelingen, maar een uitvoerig overleg betekent toch niet automatisch dat er dan ook een goed besluit is genomen?
Meer moeite heb ik met je stelling dat jullie de besluitvorming hebben geprobeerd in te richten "met zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor de individuele melkveebedrijven". Door een beroep te doen op "uitzonderlijke omstandigheden" en vervolgens 90% van het melkgeld in te houden bij overschrijding van een vastgesteld quotum, leg je namelijk de lasten eenzijdig neer bij melkveehouders die mogelijk helemaal niet verantwoordelijk zijn voor het probleem, maar waar in deze maanden bijvoorbeeld veel koeien afkalven. Je biedt deze leden in deze brief ook niets, behalve hier te zijner tijd over in gesprek te gaan, maar zonder enige aanzet tot overleg of data van bijeenkomsten. Misschien bedoel je de voorjaarsbijeenkomsten, maar dan liggen de betreffende koeien al lang bij de slager in de vitrine.

Met het beroep op " uitzonderlijke omstandigheden" lijkt de tijdelijke maatregel met name gebaseerd op de verwerkingsproblematiek; de fosfaatproblematiek wordt wel zijdelings genoemd, maar dan voornamelijk als oorzaak van het tekort aan verwerkingscapaciteit.
Volgens mij zijn er maar twee opties. Als je de melkproductie wilt beperken middels een tijdelijke maatregel (uitzonderlijke omstandigheid) zal die voor alle leden moeten gelden, ook in Duitsland en België. Bovendien zou het redelijk zijn inzicht te geven in (verwachte) aanvoercijfers, om een dergelijke zware ingreep te rechtvaardigen. Een lid kan immers geen kant op vanwege de leveringsplicht en de opzeggingstermijn. Groot nadeel blijft dat de last dan eenzijdig bij een beperkte groep leden wordt neergelegd, en bovendien kun je dit eigenlijk niet meer maken naar je leden in genoemde landen toe.

De andere mogelijkheid is dat je de aanvoer gaat beperken via een vrijwillige maatregel, zoals begin dit jaar. Als je de bonus voor minder melken maar hoog genoeg maakt moet dit lukken.
Groot voordeel is dat de kosten dan ten laste komen van de winst, waardoor de leden dan gezamenlijk 45% betalen en de onderneming 55%. Dit laatste lijkt mij ook terecht: de onderneming is immers blindelings uitgegaan van invoering van fosfaatrechten per 1 januari 2017 terwijl dit nog moest worden goedgekeurd door de EC en de 2e Kamer, en is daarmee medeverantwoordelijk voor de ontstane verwerkingsproblemen.
Met een vrijwillige regeling komen de kosten waar ze horen, en kunnen jullie laten zien dat je echt begaan bent met de individuele melkveebedrijven.

Met vriendelijke groet,
Holstein

Deel dit topic

Holstein

Laatste  |  

Reacties

+1
Jack Rijlaarsdam
Nette brief. Wil je serieus antwoord, dan zul je met je echte naam moeten ondertekenen en hem naar Keurentjes zelf sturen. Z'n mailadres staat op melkweb, tabblad Coöperatie, Bestuursleden. Succes.
puddingbroodje
Dat is toch prachtig of niet @Jack Rijlaarsdam 10000 leden en het hoofdbestuur staat er met naam en 06 gewoon op ik houd ervan!
Holstein
@Jack Rijlaarsdam Dank voor de tip Jack. Maar eigenlijk hoef ik geen antwoord. Een brief van 1 lid wordt bovendien gemakkelijk terzijde gelegd. Mijn doel is meer om de regeling ter discussie te stellen, en ik hoop dat daarbij meer leden van zich laten horen.
christo
@Holstein Je wordt op je wenken bediend. Er zijn meerdere veehouders op dit moment mee bezig.
Freriks
@Holstein waarom schrijf je die brief dan, als je toch geen antwoord wil. Ik ben het met Jack eens, nette brief waarin je je standpunt helder uiteenzet. De brief opsturen maakt in elk geval duidelijk of je als lid ook antwoord krijgt. En het helpt beter dan hem alleen hier te plaatsen. Je kunt de brief ook uitprinten en opsturen naar RFC tav bestuur en ledenraad. Dan komt 'ie daar op de agenda.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Holstein:
eigenlijk hoef ik geen antwoord

Het zit je best hoog. Alleen daarom is in mijn ogen een antwoord al gewenst. Ik ben van mening dat de huidige situatie daadwerkelijk uitzonderlijk is, waardoor ook uitzonderlijke maatregelen nodig zijn. Ben het echter ook met je eens dat er duidelijkheid moet komen waarom er voor gekozen is buitenlandse leden te ontzien en dat een strakkere afkadering van de reglementen oneigenlijk gebruik van de regeling voor de toekomst kan voorkomen. Kortom, ik zou graag zien dat je deze brief inbrengt en acht het zeker zinvol. Zoals @Freriks al aangaf, kan ook aan het voltallige Bestuur. Die beslissing is echter aan jou.
+1
Holstein
@Jack Rijlaarsdam Met alle respect betwijfel ik toch of je de ernst van de situatie echt inziet. Het echte probleem is nu duidelijk de verwerkingscapaciteit. De fosfaatproblematiek is er wel bijgehaald, maar voornamelijk als oorzaak van het tekort aan verwerkingscapaciteit. Je kunt dit ook moeilijk meer aanvoeren als een uitzonderlijke situatie, omdat je dit al hebt geregeld via het fosfaatreductieplan. Inhoudelijk heeft de tijdelijke maatregel ook weinig van doen met het fosfaatreductieplan: de datum van 2 juli 2015 speelt geen enkele rol, en mogelijkheden via GVE-beperking zijn er niet. De selectieve toepassing van de tijdelijke maatregel (niet voor Duitsland en België) is dan ook inderdaad erg onlogisch.
Ernstiger wordt het als je kijkt naar de oorzaak van het verwerkingsprobleem: het was de onderneming RFC die altijd heeft geroepen alle melk te zullen verwerken en het was de onderneming RFC die blindelings is uitgegaan van invoering van de fosfaatrechten per 1 januari 2017. Dat zijn twee inschattingsfouten. Vervolgens wordt er een beroep gedaan op de regeling "uitzonderlijke omstandigheden" om dit eenvoudigweg door de leden te laten oplossen, en wel op zodanige wijze dat het de onderneming niks kost. En zowel het coöperatiebestuur als de voltallige ledenraad heeft dit laten gebeuren. Dat is het echt zorgwekkende van deze hele situatie!
+4
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Holstein:
of je de ernst van de situatie echt inziet

Zolang de leden niet bijgestuurd worden, blijven zij de productie verhogen. Dit heeft tot gevolg dat over een paar weken er meer melk de onderneming wordt ingepompt dan verwerkt kan worden. Het surplus aan melk zal voor een habbekrats aan derden geleverd worden, die ons vervolgens beconcurreren met de producten die ervan gemaakt worden. Deze melk loopt ons dus twee maal voor de voeten en kost twee maal geld/winst. Het is daarom in het belang van alle leden om de productie niet meer te laten groeien. Over de manier waarop dat gerealiseerd kan worden, kunnen we lang discussiëren. De huidige manier komt niet prettig over, maar gezien het feit dat in het quotumtijdperk er zelfs tegen superheffing werd door gemolken, zijn er weinig andere werkbare alternatieven. Jij focust op rechtmatig gebruik van de regels, ik kijk naar de bijdrage van RFC aan het rendement op de ledenbedrijven. Beiden hebben we gelijk, daar gaan we dit jaar niet meer uit komen.

Je weet goed te omschrijven hoe het niet moet/mag. Heb je ook een alternatieve oplossing in gedachten?
Holstein
@Jack Rijlaarsdam Daar gaan we dit jaar inderdaad niet meer uitkomen Jack.
Wat mij verbaasd is dat jij er geen enkele moeite mee lijkt te hebben dat RFC haar eigen managementfouten oplost door de rekening eenzijdig bij de leden te leggen, en dat de ledenraad dit goedkeurt. Dit schept een precedent waarbij ook in de toekomst (bijvoorbeeld bij sneeuwval) de lasten eenzijdig bij de leden kunnen worden gelegd, zonder enige vergoeding.
Verder lijk jij van de tijdelijke maatregel nu ineens een marktordeningsinstrument te willen maken, bedoeld om de melkprijs in de benen te houden, waar alle leden baat bij zouden hebben. Volgens mij is de tijdelijke maatregel daarvoor helemaal niet bedoeld, en bovendien is er volgens mij op dit moment juist behoorlijk vraag naar melk, dus valt dat met dat voor een habbekrats verkopen best mee. Waar ik in jouw redenatie nogal moeite mee heb, is dat jij het blijkbaar geen enkel probleem vindt, dat een beperkte groep leden (bijvoorbeeld door een ongunstig uitvallend afkalfpatroon) onevenredig wordt getroffen door de tijdelijke maatregel, terwijl de rest in jouw gedachte mooi profiteert van een betere melkprijs. Iets meer solidariteit zou hier wel op zijn plaats zijn!
Of de productie de komende tijd daadwerkelijk nog zo veel wordt verhoogd door aanschaf van koeien waag ik te betwijfelen, iedereen moet immers vanaf 1 maart aan de bak met het fosfaatreductieplan. Ik denk dat het meer met toevalligheden (zoals afkalfpatroon) heeft te maken. Maar hoe hoog de melkproductie nu daadwerkelijk is weet ik natuurlijk ook niet, FRC geeft daarin immers geen enkel inzicht.
Tenslotte vraag je mij om een alternatief, welnu dat heb ik toch nadrukkelijk in de brief vermeld?
Wilbert
Quote Reactie van @Holstein:
Iets meer solidariteit zou hier wel op zijn plaats zijn!

Grote woorden, veel tekst, weinig concreet.
Is het solidair om harde groeiers in 2016 te belonen met een bonus op minder geleverde melk (zegge, 90% vd garantieprijs), betaald uit de winst, ten opzichte van gezinsbedrijven, welke vaak niet of nauwelijks zijn gegroeid in 2016?? Daarmee beloon je anticiperen tweemaal (meer melkgeld 2016 en bonus 2017).
Is het solidair van bedrijven die nu nog groeien om de derogatie op het spel te zetten voor een paar koeien extra? Terwijl de kosten voor een gemiddeld bedrijf bij wegvallen van de derogatie met 10-20.000 euro stijgen.

Deze regeling is een net compromis, waarbij de melkproductie niet verder toeneemt.
vofjagtenberg
Quote:
@Wilbert Terwijl de kosten voor een gemiddeld bedrijf bij wegvallen van de derogatie met 10-20.000 euro stijgen.

Was dat de werkelijke reden dat NL de derogatie steeds aanvroeg? Hadden ze beter nooit derogatie aan kunnen vragen, scheelde een hoop discussie en ellende, vooral dit jaar.
Holstein
@Wilbert De groeiers in 2016 worden met de huidige regeling ook al ontzien. Er is immers ook een referentieperiode in november/december? Zij kunnen rustig door melken, en eventueel ook gaan voor de bonus, die in het huidige plan wordt opgehoest door die leden voor wie de maatregel slecht uitkomt. Als de bonus uit de winst komt betalen de leden inderdaad gezamenlijk nog 45%, maar de onderneming (aan wie de situatie is toe te rekenen) in elk geval ook 55%. Maar je hebt gelijk als je bedoelt dat de onderneming eigenlijk alle kosten voor haar rekening zou moeten nemen; maar dat gaat helaas niet.
En wat die derogatie betreft: dit heeft niets met de derogatie te maken, dat wordt geregeld via het fosfaatreductieplan.
+2
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Holstein:
Tenslotte vraag je mij om een alternatief

Bedoel je dit plan uit je brief:
Quote:
De andere mogelijkheid is dat je de aanvoer gaat beperken via een vrijwillige maatregel, zoals begin dit jaar. Als je de bonus voor minder melken maar hoog genoeg maakt moet dit lukken.

Juist de resultaten van het melkverminderingsplan begin van dit jaar hebben geleid tot het bedenken van een andere strategie. Die actie is hopeloos mislukt en de kosten stonden absoluut niet in verhouding met de baten.

Ik ben van mening dat RFC er is om de melk van de leden optimaal te verwaarden, weggeven aan de concurrent heeft dan niet mijn voorkeur. Positief aan het plan vind ik dat er wel drie referentieperiodes zijn èn dat er ingezet is op een stop op de groei en niet op krimp. Verreweg de meeste leden zullen hier goed mee uit de voeten kunnen, een enkeling zal er wat nadeel van ondervinden. Dat nadeel zal hooguit 7 weken en 2 dagen duren, dan gaat het fosfaatreductieplan in werking, wellicht al eerder.

Het is goed een discussie te voeren over de hoeveelheid ruimte die het reglement aan het Bestuur geeft deze naar eigen goeddunken in te vullen. Specifiek in dit dossier ben ik tevreden dat er actie wordt ondernomen en zou ik het jammer vinden dat een principiële discussie het plan op zou blazen.
Holstein
@Jack Rijlaarsdam Jij doet nogal wat aannames; het plan van begin dit jaar zou zijn mislukt, de melk moet weggegeven worden aan de concurrent, en ach die paar leden die niet uitkomt...
Ja, zo kom je wel waar je wilt zijn!
En ach, met de regels hoef je het niet zo nauw te nemen, alleen maar lastig zo'n principiële discussie. Tja, ik denk dat wij het inderdaad niet eens gaan worden.
Hou er echter ook rekening mee dat maar één benadeeld lid bezwaar hoeft te maken en eventueel naar de rechter hoeft te stappen, en je hebt goede kans dat de hele tijdelijke maatregel met terugwerkende kracht moet worden ingetrokken. Je begrijpt zelf wel wat voor chaos dat zal geven.
Oh ja, ik hoor je al zeggen: dat is dan de schuld van het betreffende lid.
Nee Jack, dat is dan de schuld van het bestuur die z'n zaakjes niet goed heeft geregeld!
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Holstein:
ik hoor je al zeggen

Je maakt de discussie persoonlijk. Ik ben de vijand niet. Het Bestuur van ook jouw coöp is ook de vijand niet. Bel Keurentjes, misschien lucht het op, het geeft hem in ieder geval een indicatie van zorgen vanuit de melkput. Niet verkeerd. Naar mijn mening is dit de minst slechte keuze. Jij moet doen wat je goed dunkt, dan heb je later nooit spijt als je achterom kijkt. Mooie jaarwisseling.
Holstein
@Jack Rijlaarsdam Als je mijn reactie als een persoonlijke aanval hebt opgevat dan spijt me dat, dat was niet de bedoeling; en in de brief heb ik al aangegeven niet te twijfelen aan de goede bedoelingen van het bestuur. Maar dat maakt de maatregel nog niet tot een goed besluit.
Misschien ten onrechte heb ik het gevoel gekregen dat jij iets wat krom is probeert recht te praten, en daarbij nogal gemakkelijk voorbij gaat aan de "slachtoffers" van de maatregel.
Mijn laatste opmerking in mijn vorige reactie had te maken met jouw opmerking dat je het jammer zou vinden als de tijdelijke maatregel zou sneuvelen "vanwege een principiële discussie".
Maar al te vaak wordt degene die misbruik van regels (toegegeven, hier wat zwaar aangezet) aan de kaak stelt, als lastig ervaren. Hij bederft immers het feestje van degene die het zo mooi uitkwam en degene die buiten schot bleven. Maar goed, daar worden we het dus niet over eens.
Jij ook een goede jaarwisseling, en succes met je plannen in 2017!
+1
pieta
Dat de kosten dan daar komen waar ze horen ben ik het niet mee eens. Ze komen namelijk mede uit mijn winstaandeel. Wij zijn niet gegroeid tov 2016 en ik heb dus niet bijgedragen aan het "probleem".
+2
jan is hobbyboer
Quote Reactie van @pieta:
Wij zijn niet gegroeid tov 2016

Dat is nog niemand gelukt, alleen lucky luck is sneller dan z'n schaduw, maar die melkt geen koeien.
Jannus
Quote Reactie van @pieta:
Wij zijn niet gegroeid tov 2016

Ohh??
+2
pieta
@Jannus De referentie zijn toch drie perioden in 2016 waar je uit kiezen kan. Dus het klinkt wat raar maar het is wel waar.
Jannus
Quote Reactie van @pieta:
in 2016 waar je uit kiezen kan

🙌🏾
+1
Holstein
@pieta Ik doel hiermee met name op het feit dat de onderneming ook meebetaalt, omdat zij medeverantwoordelijk is voor de ontstane situatie. Dat jij en anderen die niet zijn gegroeid dan via de winst enigszins mee moeten betalen is natuurlijk vervelend; zelf ben ik overigens sinds 2014 niet gegroeid. Maar het is nog altijd eerlijker om dan gezamenlijk de lasten te dragen ( het gaat dan nog om 45%), dan een kleine groep leden de dupe laten worden. Wat laten we wel wezen, als je de komende maanden toevallig wat meer melk produceert, komt dat echt niet alleen vanwege verder groei, het hangt ook vaak af van toevalligheden, zoals het feit dat het afkalfpatroon is verschoven, of dat de koeien het gewoon goed doen.
Wilbert
Al een stuk beter dan de tenenkrommende posts op melkweb 😄 plaats m daar.

Mbt België / Duitsland, die hebben geen fosfaatplafond, of leveren speciale melk of leveren minder melk bij een lage melkprijs (marktgericht melken ipv zoveel als je kunt). Vind het jammer dat je dit niet wil snappen en zo afgunstig bent.

Mbt vrijwillige bonus bij minder melk, gaat van de winst af en daarmee pak je iedereen ipv degene die zelfs nu nog groeien.

Afkalfpiek is aan gedacht door referentie begin 2016, dan zou je ook een afkalfpiek gehad moeten hebben. Ondertussen had je in 2016 moeten anticiperen op invoering fosfaatrechten, dus minder dieren (bedoeling was forfaitair en er zijn te weinig fosfaatrechten voor alle groeiers)

Al met al kan ik je conclusies niet onderschrijven.

Beste wensen voor 2017!
Ohzo
@Wilbert non-sense. De organisaties LTO, RFC, NMV hadden met een na-quotum plan moeten komen. Zelfs nu kan ik geen lange termijn plan van deze organisaties vinden, ook niet van Den Haag. Zolang deze bestuurlijke wanorde en ad-hoc beslissingen blijven, krijgen we elke paar jaar de huidige onzin.
Wilbert
@Ohzo terugkijken biedt geen oplossing.
Een na-quotum oplossing is door de overheid ingesteld, fosfaatrechten.
Met de huidige tegenstellingen in de melkveehouderij is het onmogelijk voor organisaties als LTO of RFC om iets dwingends op te leggen om groei te beteugelen.
+1
weurding
Quote Reactie van @Wilbert:
Al een stuk beter dan de tenenkrommende posts op melkweb

nou, idd, er wordt daar meer geklaagd bij 35 cent dan bij 25
pieta
Quote Reactie van @Wilbert:
Afkalfpiek is aan gedacht door referentie begin 2016, dan zou je ook een afkalfpiek gehad moeten hebben.

Er zijn veel bedrijven waar ie elk jaar een maandje opschuift.
meelezer10
Quote Reactie van @pieta:
waar ie elk jaar een maandje opschuift

Dan is het helemaal geen probleem.
Holstein
@Wilbert De tijdelijke maatregel is in hoofdzaak gebaseerd op het benoemen van de tekortschietende melkverwerkingscapaciteit als een "uitzonderlijke omstandigheid", wat is mede veroorzaakt door uitgestelde fosfaatplannen. De fosfaatproblematiek zelf kun je moeilijk als een "uitzonderlijke omstandigheid " meer opvoeren. Immers op 14 december ontvingen wij een brief betreffende het fosfaatreductieplan waarin nadrukkelijk wordt gesteld: "Op basis van constructief overleg met de EC hebben partijen de verwachting dat met uitvoering van het fosfaatreductieplan de derogatie 2017 veilig kan worden gesteld. Ook is het de verwachting dat hiermee de onderhandelingen over een nieuwe periode van derogatie (2018-2021) mogelijk zijn". Dat probleem heb je dus al getackeld en in de tussentijd zijn er geen dingen gebeurd om die fosfaatproblematiek nu nog weer eens als "uitzonderlijke omstandigheid' te bestempelen.
Nu de gebrekkige melkverwerkingscapaciteit aan de basis ligt van de tijdelijke maatregel, hoort die voor alle leden te gelden. Deze vaststelling heeft niets met afgunst te maken, maar met het feit dat de tijdelijke maatregel hier op onjuiste wijze wordt toegepast, en daarmee feitelijk ongeldig is. En zoals je kunt lezen, vind ik ook dat je het niet kunt maken om dat nu nog aan te passen.
Wat betreft die bonus uit de winst, daar heb ik bij pieta al op gereageerd, en afkalfpieken kunnen verschuiven. Geloof me, ook als niet-groeier kun je heel veel last hebben van deze maatregel.
+3
jorisdriepinter
@Holstein Je maakt er wel een heel circus van in deze discussie. Ik ben als lid van rfc blij dat ze zo verstandig zijn geweest om niet in het blinde verwerkingscapaciteit te bouwen. Je wilt niet weten wat dat kost al het leeg staat. De noord-nederland tijd heb ik nog net meegemaakt, dus ik weet wat het is.
Zoals Jack zegt, rfc is er voor om onze melk zo goed mogelijk tot waarde te brengen. En het is voor mij duidelijk dat dat het beste gaat door de laatste melk de komende tijd niet te leveren, gezien wat er op stapel staat.
Dat moet je dan wel collectief regelen.
Ik zeg niet dat je zuivelbestuurders niet kritisch mag benaderen. Achterom kijkend hebben ze lo veel te veel ruimte gegeven. Zie cosun, daar hebben ze als leden hun aanbod gewoon afgeschermd voor alleen leden en de meer ruimte gewoon verdeeld onder de leden. En ik heb lto er niet over horen klagen. Maar in de zuivel moest en zou iedereen de ruimte krijgen volgens lto.
De zuivel had daar gewoon de regie moeten nemen, en iedereen die meer wilde succes moeten wensen met de opzet van een eigen afzetkanaal!
jan is hobbyboer
Quote Reactie van @jorisdriepinter:
Je maakt er wel een heel circus van in deze discussie.

Daar is dit forum toch ook voor, Co en Tinus worden voornamelijk betaald uit de WLZ pot (Wet Langdurige Zorg). Is veel goedkoper dan al die psychiaters. Binnenkort krijgt elke sector zo'n prikkebord, als pilot is dit een groot succes.
martein-vd-veen
@Wilbert wat als je geminderd bent in jongvee. En je koeien nu dik 10 liter meer geven per dag. En je zogoed als aan het reductieplan voldoet. En dan voor meer als 1000kg per dag gekort word. Maar lekker solidair zijn ?
+4
brabo
Quote Reactie van @martein-vd-veen:
En je koeien nu dik 10 liter meer geven per dag.

ik moet me er als buitenstaander misschien niet mee bemoeien, maar ik kan me niet voorstellen dat je koeien zomaar dik 10 liter meer gaan geven dan afgelopen maanden.
+3
KuikenenKoe
Dat ledenraad akkoord is gegaan met uitzonderlijke omstandigheden is voor mij moeilijk te begrijpen is een te rekbaar begrip
verwacht dan ook als frans een griepje onder de leden heeft , hier al beroep op kan worden gedaan en als reden kan worden opgevoerd
tevens is een bekeuring van 90 % buiten proportie

als je als lid zijnde de helpende hand toe reikt en zegt dat je voor de meerdere liters zelf een oplossing hebt in samenwerking met collega s met de bedoeling om rfc te ontlasten/ontzorgen
wordt de leveringsplicht als heilig verklaart en zijn daar geen uitzonderingen op mogelijk
en dat terwijl de afnameplicht geworden is tot een wassen neus en niks meer voorstelt bij huidige straf maatregelen
Druk
@KuikenenKoe
Omdenken, onze eerste zelfgemaakte boter ligt inmiddels in de melktap bij een collega melkveehouder 😄
janv
Quote Reactie van @Druk:
Omdenken, onze eerste zelfgemaakte boter ligt inmiddels in de melktap bij een collega melkveehouder

Is dat handig na 1 maart?
Holstein
@KuikenenKoe Ik denk dat jij de vinger op de zere plek legt. Het is ook in mijn ogen onbegrijpelijk dat de ledenraad deze aanpassing van het melkgeldreglement op 15 november heeft goedgekeurd. Feitelijk kan RFC zonder verantwoording af te leggen problemen ten aanzien van melkverwerken/melkophalen eenzijdig afwentelen op de leden. Let wel, dit geldt ook wanneer de melk bij leden niet meer kan worden opgehaald vanwege sneeuw of ijzel, zelfs al heb jij als lid je oprit schoon.
Met deze aanpassing is de verhouding verwerkingsplicht/leveringsplicht in een ongewenste onbalans geraakt, en je ziet het nu bij de eerste keer dat er gebruik van wordt gemaakt onmiddellijk mis gaan. De eigen verantwoordelijkheid van de onderneming (het blind vertrouwen op fosfaatrechten in 2017) wordt volstrekt genegeerd, en de rekening wordt eenzijdig bij de leden gelegd. Daarnaast wordt de regeling ook nog eens selectief op de leden toegepast.
dewittemotor
@Holstein Eigenlijk is het nog erger. Zie dat P reductieplan. Alleen als je jou dieren (jou eigendom) laten slachten of exporteert, telt dit mee voor jou GVE aantal reductie (P technisch snap ik de redenatie wel, maar daar gaat het niet om). Dus RFC legt gewoon beperkingen op aan jou eigendommen en je mag dus zelf niet meer bepalen aan wie jij je eigen vee verkoopt (of je krijgt extreme hoge boetes). Terwijl je geen enkele wet overtreden hebt. Als je even door denkt kan RFC dus in de toekomst ook gaan bepalen wat jij met jou gronden gaat doen. Bijvoorbeeld als de derogatie verdwijnt 80% grassland bij de leden gaan eisen, omdat allerlei clubjes dit zo belangrijk vinden, op straffe van een melkgeldsanctie.

Ik vind dat VEEL te ver gaan En neem maar aan dat de bemoeienis van RFC op de erven van hun leden de komende jaren nog vergaand toe gaat nemen. Dit is pas het begin.
+2
KuikenenKoe
@dewittemotor
sterker nog, het kan best zo zijn dat als mijnheer joosten van mening is dat er volgens hem te weinig vergisters worden geplaatst ,binnen de door hem gestelde periode
er in principe sprake kan zijn van uitzonderlijke omstandigheden en er maatregelen/sanctie s kunnen worden genomen door directie en bestuur naar leden toe ,zonder leden raad daar over hoeven te raad plegen

kan me best voorstellen als huidige standstill je niet raakt ,dat een gedeelte van de leden denken : ach ,zal mij een worst zijn
maar is maar net in wat voor omstandigheid je dan zit , bij een volgend probleempje zit je zelf mss in de hoek waar de klappen vallen
Holstein
@KuikenenKoe Volgens mij moet de ledenraad bij een beroep op "uitzonderlijke omstandigheden" nog wel altijd akkoord geven. De vraag is of zij daarbij tot een afdoende kritische afweging van de verschillende belangen in staat is. Wat dat betreft is de huidige toepassing bij de tijdelijke maatregel die nu is genomen geen goed voorteken.
burg
@KuikenenKoe Nee door de statutenwijziging moet het via ledenraad en daarvoor alleen bestuur.
Holstein
@burg Voor de aanpassing van het melkgeldregeling bestond de mogelijkheid om iets tot "uitzonderlijke omstandigheid" te bestempelen helemaal niet, en kon RFC niet zomaar ingrijpen met een tijdelijke maatregel zoals nu, waarbij zij 90% van het melkgeld kan inhouden boven een door haar vastgesteld quotum. En waarbij een lid middels leveringsplicht en opzegtermijn geen kant op kan.
burg
@Holstein de 90% is wel extreem toch is er voor die tijd een 2 cent regeling gekomen, is er eens besloten geen melk op te halen vanwege gladheid. Uitzonderlijke situatie"s zijn er natuurlijk in alle gradatie's
+1
MARTIJN G
Feit is gewoon teveel melk en na 2016 nog doorgroeien. Zinloos 1 maart is al na 7 weken. Piek in alkalven is gelijk aan de referentieperiode van vorig jaar. Je zult gewoon terug moeten in melk en dieren
zwier
@MARTIJN G Gaat natuurlijk lang niet altijd op , hier veel extra jongvee aangehouden ivm gereedkomen jongveestal 2 jaar geleden, en gebaseerd op volledige grondgebondenheid, eerst 15% krimpen met de koeien per en als deze vrzen kalveren weer 15%.
mlkvhoudr
Zeg @holstein ben jij toevallig vrouw ?
Freriks
@mlkvhoudr nou ben ik wel heel benieuwd waarom je deze vraag stelt! Heeft het man of vrouw zijn ook maar in de verste verte iets te maken met dit onderwerp? En is het voor jouw mening over de inbreng van holstein een verschil of het een man of vrouw is die achter deze naam schuil gaat?
+6
mlkvhoudr
@Freriks

Nee hoor gewoon dollen 😉 hij zij typt een heel verhaal en wil vervolgens geen antwoord 😅
Freriks
@mlkvhoudr oh, dacht ff dat je een oude vrijgezel met verouderde ideeën van voor de oorlog was of zo 😁
+1
mlkvhoudr
@Freriks

Hangt van de oorlog af 😎
Freriks
Brutus64
Holstein heeft groot gelijk, Rfc had een veel te grote broek aan, elke melk kon verwerkt worden toch ? en dan ff op een slinkse wijze de statuten wijzigen waar je als lid geen invloed kunt uit oefenen.
De Ledenraad wordt ingepepert dat ze vooral er mee moeten instemmen met het oog op het reductie plan, terwijl sommige leden de veestapel daarvoor al in orde hebben (gvenorm) en voluit willen gaan met de melkproduktie.
Ik zelf red me wel met de referentie periode, maar ik streef er naar om de toegekende hoeveelheid hoe dan ook vol te krijgen.
Dit is een antie cooperatief besluit, als je er niet mee kunt leven gewoon flink door melken en voor de rechter gooien, als je de gve op orde hebt maak je een grote kans van slagen.
Nog 1 vraagje aan @holstein, heb je ook mee gedaan met die jaarlijkse enguete van Rfc voor toekomstige productie?

Als je binnen die voorspelling blijft sta je ook sterker en nog snel voor de jaarwisseling schriftelijk en per mail bezwaarmaken tegen de statuten wijziging en aangetekend versturen, heel veel succes toegewenst.

Prettige jaarwisseling
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden duitsland , belgië , probleem , koeien , melken , quotum , melkproductie , melkveebedrijven , melkveehouders , rfc , ledenraad , melkgeld , aanvoer en fosfaatrechten geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!