Schouten: 'Stikstofprobleem zit in depositie en niet in bodemvoorraad'

Stichting Agrifacts stelde onlangs dat de overheid in het stikstofbeleid ten onrechte geen rekening houdt met de hoge voorraad stikstof in de boden en het het stikstofleverende vermogen van natuurbodems. De fractie van de PVV in de Tweede Kamer stelde er vragen over aan minister Schouten van LNV. De minister stelt dat de publicatie van Stichting Agrifacts geen reden geeft om te twijfelen aan de wetenschappelijk onderbouwing van het stikstofbeleid.

Een hoge voorraad stikstof in de bodem wil niet zeggen dat de stikstof daadwerkelijk beschikbaar is voor planten, aldus Schouten. In een hoogveenvegetatie gelden bijvoorbeeld zeer stikstofarme omstandigheden, terwijl in de ondergrond een veenpakket aanwezig is met een enorme hoeveelheid stikstof. Die stikstof is echter vastgelegd in het veen en niet beschikbaar voor de planten - tenzij het veen gaat veraarden als gevolg van grondwateronttrekkingen in de omgeving.

Verdroging van met name veenbodems, waarin veel stikstof is vastgelegd, heeft tot gevolg dat zuurstof gaat reageren met de vastgelegde stikstof, waardoor die stikstof beschikbaar komt voor de planten. De extra stikstofbeschikbaarheid door verdroging is daarom een groot probleem voor stikstofgevoelige natuur. Dat betekent echter niet dat de depositie vanuit de lucht kan worden gebagatelliseerd, stelt Schouten.

De minister benadrukt dat het oplossen van verdroging een tijdelijk bruikbare maatregel is om de natuurkwaliteit toch te verbeteren, ondanks een overbelasting door depositie van stikstof. Zij acht het echter niet zinvol om eerst veel meer stikstofmetingen te doen naar het stikstofleverend vermogen van de bodem. Het is volgens haar duidelijk dat de huidige depositieniveaus voor stikstof schadelijke effecten met zich meebrengen. Ook is voor Schouten duidelijk welke maatregelen nodig zijn om die effecten zo snel mogelijk teniet te doen.

bron: Ministerie van LNV,

Deel dit topic

Nieuwsgrazer

Laatste  |  

Reacties

+3
puntertje
Ja, en opa rookte ook tot z´n 95ste dus ook roken kan niet slecht zijn.
+3
BertK
Ook nat veen breekt af waarbij methaan, fosfaat en stikstof vrijkomt. Misschien wordt het tijd dat ze zelf wat kennis opdoet ipv zich voor laten lichten (oplichten) door haar ambtenaren.

Zelfs die ene procent afbraak waardoor stikstof vrijkomt is al serieus veel tov depositie. Leest ze zelf de stukken niet?
pa
Simpele vraag. Zet een grote schaal op de grond. Hoeveel stikstof is daar over een jaar in?
Of een kruiwagen schoon zand.
jammermaarhelaas
Quote:
Zij acht het echter niet zinvol om eerst veel meer stikstofmetingen te doen naar het stikstofleverend vermogen van de bodem. Het is volgens haar duidelijk dat de huidige depositieniveaus voor stikstof schadelijke effecten met zich meebrengen. Ook is voor Schouten duidelijk welke maatregelen nodig zijn om die effecten zo snel mogelijk teniet te doen.

Nou, dat weten we dan weer.
j h p
En hoe is die enorme stikstofvoorraad in het veenpakket gekomen Carooltje? Zijn ze daar simpel of gewoon heel vuil?
+3
Nevergiveup
@j h p Dat ze niet meer wil gaan meten zegt genoeg , de waarheid mag niet boven komen. Maar uiteindelijk zal de waarheid altijd winnen.
+2
jammermaarhelaas
Een juridische procedure zal momenteel nog het enigste zijn waar deze minister gevoelig voor is, de rest wordt afgeschoven. Zie het recente eiwit verhaal, een mooie smoes over een rapport van de WUR redde haar gezicht voor het onwetende publiek terwijl er een dagvaarding op het bureau lag waardoor ze bakzeil haalde.
+3
rene-de-jong
Het zijn wederom voorspelbare antwoorden van LNV (D.Bal), niet van Schouten zelf en of het waar is (verzuring en vermesting door depositie) is nog steeds niet bekend;

Immers:
Waar het onderzoek uiteindelijk voor is opgestart nl onderzoek naar vermesting, verzuring en verdroging ! Hier wordt nu dus nog steeds niet naar gekeken.

In welke mate (en of) er verzuring op treed en of depositie significant een bijdrage hier aan levert
&
In welke mate (en of) er vermesting op treed en of depositie significant een bijdrage hier aan levert.

Het enige wat Agrifacts heeft gedaan is uit deze metingen (2010 & 2014) een ander aspect halen, nl dat de bodem zelf ook een grote leverancier is van N.


De onderzoeker zelf (Ruud van Diggelen) gaf vorig jaar bij mail aan;

"De bedoeling was de huidige status quo vast te stellen en na een zekere periode (er werd toen uitgegaan van een herhaling na 10 a 15 jaar) weer te analyseren in hoeverre de bodemchemie veranderd was. Je merkt al aan mijn manier van schrijven: de aanbesteding voor een vervolgstudie is NIET naar ons gegaan."

Ook schreef van Diggelen dat LNV zeer goed weet dat dit onderzoek heeft plaats gevonden !
Of er een vervolg onderzoek zal komen zal dus ook hier weer via het bureau van dhr. D. Bal (LNV) moeten.

Maar willen ze dit wel weten ?
+2
JanCees
Het zou zo maar kunnen dat LNV en Schouten in een openstaande fuik zijn gezwommen en over een paar weken de conclusie zal zijn dat Carola wederom de Tweede Kamer van onjuiste informatie heeft voorzien. En wederom zal de Tweede Kamer het laten passeren want VVD D66 CDA en CU en veel andere partijen zal het worst zijn of een minister en ambtenaren liegen dat het gedrukt staat.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden ammoniakrechten geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!