Digitale ideenbus

Dit is een digitale ideenbus waarbij het de bedoeling is dat we niet op elkaar gaan reageren maar gewoon een plek waar iedereen zonder commentaar te krijgen haar of zijn ideeën neer kan zetten hoe het nu verder moet met de Nederlandse melk veehouderij, wat de belangenbehartiging daar in kan betekenen, maar vooral een plek waar je vrij ideeën neer kan zetten hoe hij of zij vind dat de melkveehouderij over een aantal jaar van de schopstoel afkomt en weer vooruit kan kijken.

Een Read only topic.

Geef elkaar daar eens de ruimte voor misschien kan de belangenbehartiging daar wel iets mee als er goede ideeën voorbij komen

Deel dit topic

mlkvhoudr

Reacties

+1
mlkvhoudr
Den haag moet opnieuw stoppers regelingen in het leven roepen, rood voor rood regelingen versnellen, mogelijk maken om stikstof te verhuren zonder korting, inzetten op meer klaver inzaai door projecten te starten waar de klaver gratis word aangeboden mits er dan minder kunstmest op bedrijf Nivo gebruit word
+1
Dirk van Zetten
@mlkvhoudr Veel boeren die willen stoppen gaan nog even door in afwachting van opkoopregeling/stikstofhandel. Daarom zo spoedig mogelijk duidelijk beleid voor minimaal 10 jaar. Opkoopregeling voor milieuvergunningen/stikstof waarbij 1/3 in de landbouw moet blijven, 1/3 bouw/bedrijven 1/3 natuur/afroming. Opkoopregeling is de enige manier om stappen te maken. Alle andere opties geven suboptimaal produceren, hogere kostprijs, concurentienadeel tov omliggende landen
+4
Jan-T
De Stikstof norm totaal N uitwisselbaar maken waarbij de dierlijke mest de voorkeur heeft, waarna er kunstmest kan worden ingezet. met een maximum van x KG N.
+3
duitser
Gewoon stoppen met de hele melkveehouderij in Nederland. Is mijn idee. 😁

Of mag ik niet meedoen?
+6
@duitser Pas op DUUTSER of wie komt bie oe verhaal halen !!! En de fietse van opa .
+4
duitser
@Detukkeroettwente zal koffie zett’n
+1
George
Dit worden allemaal geen groter belang dan eigen belang ideeën. 😄
+7
slagroomvla
De beste stuurlui staan zoals gewoonlijk altijd aan de wal, helemaal klaar met al die duurbetaalde betweters(onderzoekers/adviseurs)! voor iedereen die zo goed weet hoe je koeien melken moet, laat dit zelf maar in de praktijk zien! Zo niet? bek dicht!!
mlkvhoudr
Bedrijven die CO2 neutraal produceren vrijstellen van reductiemaatregelen. Ook via certificaten mogelijk zijn.

Volop inzetten via subsidies op elektronisch intern vervoer reductie nox
+4
slagroomvla
@mlkvhoudr ben je bang dat de ambtenarij zonder werk komt?
Jannus
Quote Reactie van @slagroomvla:
de ambtenarij zonder werk komt

Nee die zorgen heel goed dat hun eigen winkeltje blijft draaien
mlkvhoudr
Subsidie op aanleg elektrisch beregenen (besparing nox)
+2
George
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
Subsidie op aanleg elektrisch beregenen (besparing nox)

Goh dat doen wij als moderne boeren al sinds 1976
+6
STOPPEN met alle onzin regels .
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Detukkeroettwente:
STOPPEN met alle onzin regels .

Dat is nog het beste idee!
mlkvhoudr
Geen minimum investering bedrag voor jonge landbouwers bij investeren in warmteterugwinning of andere energie besparende maatregelen
mlkvhoudr
@mlkvhoudr bedoelde onder andere ook zonneboilers

hgb-trading.nl/index.php/…
+1
Elvis
@mlkvhoudr heb ik nog eens over gebeld met het najk. Kreeg als antwoord dat er een minimum bedrag was omdat anders de controle en verdeling te veel gingen kosten door veel meer (kleine) aanvragen . Ik als armlastige starter kon het dus wel vergeten met mijn spantjes gepruts
mlkvhoudr
@Elvis zal dat niet ingaan tegen het gelijkheidsbeginsel, dat iedereen even veel kans moet kunnen maken, nu werp je een drempel op en maak je het een subsidie voor de kapitaalkrachtige

stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/…
+1
Elvis
@mlkvhoudr subsidie voor de kapitaal krachtige is een mooi weergave van wat het is. Hoop dure rotzooi in je stal en je krijgt een bult centjes. Ik kan nog niet over nemen en de ouwe lui kunnen niet mee doen met de jonge landbouwers dus dat deel moest er ook nog af
Rijkuil
@mlkvhoudr Dat sluit mooi aan bij deze uitspraak:

uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument/…

Een eerlijke verdeling van schaarse rechten verdient even aandacht
mlkvhoudr
@Rijkuil gigantisch wat een lap tekst, zal me er vanavond eens doorheen proberen te worstelen
+4
Bekkink
Stoppen met subsidie geven aan zonneparken, biovergister en andere onzinnige energiepraktijken. Kan niet uit zonder subsidie!
+3
Lepus
Het hele kabinet aan de galg op een openbaar plein om vervolgens een zakenkabinet op te richten. Zolang zweefteven en metrojongetjes de scepter zwaaien blijven we sletjes die misbruikt worden door de NGO'S en de nazi vrienden Van Oranje.
mlkvhoudr
Antidumpingswetgeving voor de EU. het op jaarbasis verbieden produkten onder kostprijs aan te bieden, aanbiedingen maximaal 10% onder kostprijs. Produktievolume op vraag binnen 250 km aanpassen. Uitgezonderd hoge marge producten die elders hun weg vinden
+1
Frans1
@mlkvhoudr klinkt wel heel links al die ideeën van jou😬

Harde koppeling met plaatsingsruimte lijkt mij handiger, en dan alle overige regelgeving overboord lijkt mij een stuk relaxter
+1
Wolswinkel
Elke boer een coronabonus van €1500,- Verzilveren middels voucher oid..😉
+2
laatste strijder
Toeslagrechten vervallen , inflatie-gerichte melkprijs ., gve/ha .
+1
Wolswinkel
Wetgeving waarin wordt vastgelegd dat de inbreng van ngo’s minimaal is wanneer er al deugdelijke wetgeving en controles binnen de sectoren aanwezig zijn.

(In)directe politieke betrokkenheid met ngo’s betekend royering uit functie vanwege het ondermijnen van deugdelijk bestuur door belangenverstrengeling. Ik lul maar wat..
Kringloper
@Wolswinkel Te veel gezopen😂
+2
Twentsch Land
Voor Nederland geen zwaardere eisen ( b.v. Stikstof uitstoot ) dan in andere Europese landen.
Geen enkel land ter wereld nog voedsel in Nederland kan verkopen wat niet onder de zelfde eisen en normen is geproduceerd als de eisen in Nederland.

Btw van het voedsel af en dit voordeel rechtstreeks bij de boer laten.
Minimaal elk jaar inflatie correctie.
Rijkuil
Dat vrij ideeen neer kunnen zetten bevalt mij wel.
Ga fff denken wat ik ga zeggen
+1
Rodeo clown
Afschaffen van de mest wet
Schadevergoeding betalen voor het fosfaatreductieplan
Afschaffen nvwa
Afschaffen qlip.
Toeslagrechten afschaffen .
Zuivel.nl opheffen
Zuivel dwingen uit de NZO
Enz enz.
+2
pieta
@Rodeo clown Jammer dat je niet mag reageren op elkaar. 😁
laatste strijder
@pieta De boerenprotesten brengen wel wat teweeg 😉 .
+1
aan
We gaan in de mestwet verplicht 10 kg zuivere stikstof minder per ha per jaar strooien dan kunnen we in de komende 10 jaar luxe villawijken bouwen voor onze miljoen buitenlandse gasten
+4
bertusvds
Nieuw leven in het landbouw collectief blazen ! de minister doet op haar manier aan cherry picking uit de ideeën bus van het collectief, geeft er vervolgens een eigen draai aan en wil het zonder compensatie invoeren. nu wil ze verdeeldheid kweken onder de boeren door de stikstofbal bij de varkensboeren neer te gooien omdat die in het verleden ook altijd alles maar slikten en te weinig eenheid hadden om er tegen in te gaan DE EENHEID VAN UIT DE LANDBOUW MOET DUIDELIJK UITGEDRAGEN WORDEN val je een van onze sectoren aan dan val je ons allemaal aan
+10
Herbert
Een wet die er voor zorgt dat ambtenaren "gedeeltelijk" persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor hun werk met het doel dat ze wat verantwoordelijker te werk gaan. Dat bijvoorbeeld zo'n idioot die de eiwitmaatregel bedacht heeft daar nooit weer aan het werk komt oid. Nederland gaat ten onder aan ambtelijk falen..
+1
Frans1
@Herbert Daar ben ik ook direkt voor👍
+1
MTSTAMMINGA
Quote Reactie van @Herbert:
"gedeeltelijk" persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor hun werk met het doel dat ze wat verantwoordelijker te werk gaan.

Dat wordt het toekomstig probleem ,geen mens druft meer verantwoording te nemen zo als @Jack Rijlaarsdam laats schreef Hier door wordt de chaos compleet @Herbert binnen kort 😬
+1
Frans1
@MTSTAMMINGA probleem is nu juist het tegenovergestelde, we zien nu heel veel ambitie, en als het mis loopt nemen ze zgn verantwoordelijkheid door weg te lopen
laatste strijder
@Herbert Iedereen ZZP'er ?
+1
Weidezicht
Alle belangenbehartigers bijelkaar. Niet dat versnipperde. Daar behalve goede bestuurders, ook een media / marketingafdeling bij, die a la STAF onzin weerlegt, en het eerlijke verhaal over wat de sector allemaal doet, gaat doen, al verbeterd heeft en nog kan verbereren onder de aandacht van de burger brengt.
+1
Weidezicht
Clubs als staatsbosbeheer natuurmonumenten enz, niet meer subsidieren, niet meer uit laten breiden en onder toezicht stellen, zodat ze stoppen met fakenews en het beschuldigen van boeren, terwijl ze zelf gebieden niet onderhouden, honderdenbhectares bos kappen, en grote hoeken voormalig boerenland laten maaien door loonwerkers die dat vervolgens voor veel geld per baal af moeten voeren naar de compostering.
+2
Gerrit v Schaick
NB wet aanpassen, teveel focus op de Kdw's, dat is een fuik waar we eeuwig op vast blijven lopen.
Vergunning verlening nu op korte termijn eenvoudig los te trekken door op strategische locaties (melkvee)bedrijven te helpen met nemen van emmissie beperkende maatregelen zoals emmissie arme vloeren. Vrijkomende ruimte bijv. 50 procent voor toekomstige ontwikkeling van boer en 50 procent voor overheid die (groot deel van) vloer betaald. Of doe de investering zelf en verkoop/verhuurd een gedeelte van de vrijkomende ruimte voor een eerlijke prijs. Dan kun je zo (iig op papier) weer jaren huizen en wegen bouwen. BV Nederland ook weer blij. Pas melders legaliseren, stikstof is al ingeboekt...
Volledige mestplaatsing in regio binnen 20 km ook met voer mest contracten toestaan.
Totale N norm omlaag, maar wel meer dierlijke mest toestaan.

Alle vrijwillige opkoop kunnen we weinig aan doen maar is alleen maar geld naar bejaardentehuis..

Verder moeten we een sterke sectororganisatie hebben. We worden nu tegen elkaar uit gespeeld door versplintering in belangenorganisaties. organisaties moeten een melkveecollectief vormen en met één geluid naar de overheid). Vervolgens met zuivel (met meer boeren geluid/gevoel in de top) een front vormen tegen de retail, wij zijn nu de pineut door concurrentie tussen supermarkten (consument merkt er niets van als iedere liter melk 10 ct meer kost, wij wel)!!!.
Wat betreft productie voor wereldmarkt alleen produceren naar vraag.

Alle ideeën richting kringloop landbouw en natuur inclusief prima voor iedereen die daar wat in ziet, maar voordat de hele sector die kant op geduwd wordt moet er eerst een financiële onderbouwing komen. Liever onafhankelijk van subsidies
+1
Boerma
Alle artikelen in supermarkt moeten minimaal aan de eisen voldoen die wij ook hebben

Alle onderzoekjes zoals strokenmais/ niet kerende grondbewerking/ kringloopwijzer/ en ga zo maar door niet meer subsidieren. Al dat geld gewoon aan de boeren geven

Bedrijven midden in n2000 die weg willen op laten kopen.

Bedrijven die boven 400 koeien willen grondgebonden maken. Of alle bedrijven grondgebonden maken en dan stoppen met alle extra regeltjes

Toeslagrechten niet per ha maar per bedrijf. Een bedrijf van 150 ha heeft dat niet meer nodig lijkt mij.

Meer weiden voor stikstofvermindering. Wel tegen flinke vergoeding

Minder subsidie naar nm en staatsbos
+5
Vevo
Natuur clubs als natuurmonumenten gaan betalen op basis van resultaten in plaats van tekortkomingen van de natuur. Wede dat er dan binnen een jaar gecommuniceerd wordt dat het top gaat met de natuur.
+1
wolfje
Maak 4 dingen eindig met afbouwperiode.
-kunstmest
-bestrijdingsmiddelen
-import van levende dieren.
-derogatie

gevolg hiervan is dat de landbouw weer grondgebonden wordt en toekomstbestendig.
tevens levert het de oplossing voor het mest en gas probleem voor de bv-nederland.
+2
pieta
Quote Reactie van @wolfje:
4 dingen eindig met afbouwperiode

100 jaars afbouwperiode?
+2
Frans1
@wolfje derogatie moet idd standaardnorm worden 👍
Lepus
@wolfje Rare kronkel heb ik, help me! Wat heeft gewasbescherming met grondgebondenheid te maken?
+2
Frederika
2 a 3 gve per hectare en 99% minder regels
Wie weet het
Dient de belangenbehartiger de belangen van de blijver of van de stopper?
+1
Farma_boerke
NZO & ZuivelNL zijn teveel op eigen belang gericht. Stoppen vanuit melkveehouderij en een algemeen vertegenwoordigers (LC 2.0) overleg voor in de plaats. We zijn nu te versnipperd en worden uitgespeeld door overheid en belangenbehartigers. 1 Overlegtafel (wie doet wat, zonder elkaar teveel in de weg te zitten en elkaar te informeren, bij vertrouwen afspraken maken over wie/wat)

GVE/hectare invoeren op lange termijn (2040 op tal zitten)

Stikstofreductie (zit er toch aan te komen) vanaf referentiejaar 2016/2017 boeken en via eigen inzicht invullen vanuit selecte hoeveelheid maatregelen te kiezen (overleg LNV en LC 2.0).

Verdienmodel blijft een probleem. CO2 beprijzen kan (nog) niet, groene diensten zijn lastig te controleren. Tot er iets is of een mogelijkheid zal de inkomenstoeslagen moeten blijven en eens geindexeerd worden. Wel aanpassen, maximaliseren per bedrijf en alleen aan primaire producenten toekennen. Helaas vraagt dit EU overeenstemming die niet zal komen (oostblok/frankrijk moeilijkste blok).

Meten = weten; instituten zoals RIVM, PBl ed moeten beter geborgd worden en bv onder toezicht van 1e kamer met budget komen om sturende ministers de pas af te snijden.

Toestemming voor vernieuwende technieken moet sneller en eenduidiger kunnen worden toegelaten op de markt.

Internationaal reactief stikstof op kaart zetten en kennis bundelen (initiatieven zijn er al alleen aansluiten).

etc
+1
Vantveen
Lobbyen voor sleepslang met spoelboom. 60-70% water bij mengen. Voor mijn part ec-meter en datalogger dr bij. Mooi licht trekkertje ervoor. Zowel voor stikstof uitstoot als voor de benutting de beste oplossing.

Tweede derogatie optie. 100% grasland. Geen stikstof gebruiksnorm, geen kunstmest. Mest ruimte opvullen met dierlijke mest tot fosfaat gebruiksnorm. 100% grasland zal hier helaas bijhoren, we weten anders wel weer hoe het gaat met de kuubs naar het maisland.

Diermeel terug in varkensvoer. Volgens alle geleerden kan dit tegenwoordig veilig. Kringloop landbouw pur sang. Soja import beperken in ruil voor lokaal, goedkoop alternatief. De mensen die het hardst om kringloop landbouw roepen zullen hier wel weer tegen zijn. Daar zit de hypocrisie.
+1
de jonge
Boeren zelf laten ondernemen zonder allerlei onzinnige regelgeving. zo veel mogelijk koeien op zo weinig mogelijk land, de overtollige mest afvoeren voor een goede prijs naar het buitenland, die daar voor gaan betalen,zodat daar betere benutting van de gronden kan plaatsvinden. het is een feit dat er steeds meer mensen op de aarde komen die voeding nodig zijn.dus is het belangrijk om de landbouwgronden goed te benutten en dat gebeurt niet door er zonnepanelen en woningen op te bouwen.
+1
Twentsch Land
Wat kan een zelf bedacht droompje mooi zijn he !

Maar de werkelijkheid bij het wakker worden 😂

@de jonge
George
@de jonge
Veel natuur maken , boeren riant uitkopen , zonnepanelen op plaatsen waar het kan. Grond wordt al zo goed benut dat er voedsel in overvloed is waar niet voor betaald wordt.
De voedselprijzen zijn veel te laag omdat er veel te veel beschikbaar is. Met deze prijzen kun je geen boer blijven.
de jonge
@George Hongerprobleem groeit: 820 miljoen mensen hebben niet genoeg te eten' Het aantal mensen dat wereldwijd honger lijdt is vorig jaar voor het derde jaar op rij toegenomen. Meer dan 820 miljoen mensen hadden in 2018 niet genoeg te eten, staat in een rapport van de Verenigde Naties.
+4
Noorderling
@de jonge
Is dat een geld of voedselprobleem, en als we zo begaan zijn met de wereld. Ben je dan ook bereid om voor 25cent de wereld te voeden?
de jonge
@Noorderling als je dan niet aan allerlei eisen en voorwaarden hoeft te voldoen kun je zelfs wel eens meer overhouden.........
+1
pieta
@de jonge Ga zelf maar melken voor 25 cent. Ik heb liever 35 cent met de huidige regels.
+1
Wolswinkel
Nu hoop ik dat @Twentsch Land niet op @de jonge gaat reageren want dat is niet de bedoeling in dit topic..😉
de jonge
@Wolswinkel hahaha heeft hij al gedaan..
Twentsch Land
Je hebt gelijk 😉

@Wolswinkel
+1
marcsterreborn
Een nieuwe Sicco van stal halen voor een rigoureuze Europese aanpak
+1
Twentsch Land
Sicco in zijn begin jaren ?

Groter groter groter 😂

@marcsterreborn
+1
laatste strijder
Mammoetschip soja Nederland in = Mammoetschip mest Nederland uit .
+1
mlkvhoudr
Mensen bedankt alvast vond het een mooie topic zo zouden we vaker moeten doen 👍
-Jan-
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
Mensen bedankt alvast vond het een mooie topic

Zoek ze maar uit en maak er een kabinet van zou ik zeggen
mlkvhoudr
@-Jan- dat was t idee niet jan, het was een brainstormsessie of digitale ideenbus waarbij iedereen zijn ideeën kon inbrengen zonder commentaar. Ik waardeer het dat mensen daar de moeite voor nemen. Op de plekken waar ik online discussie voer met collega's viel me op dat de meesten wel weten hoe het niet moet maar niet weten hoe het wel moet.

En laten we wel wezen dat is ook een stuk moeilijker.

Wat zou jouw oplossing zijn mocht ik toch nog een kabinet samen stellen?,😉
« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!