Interview Wiebren - Het mestbeleid is ongelooflijk ingewikkeld

Een paginagroot interview met @Wiebren in de Nieuwe Oogst. Ik heb er enkele leuke stukjes uitgeknipt:

Intro:
Grasbaal

Laatste  |  

Reacties

+1
Grasbaal
Wat was de grootste uitdaging?:
+1
Frans1
@Grasbaal HAHA, en dan overleef je de kritiek op prikkebord ook wel 😁

Die zin voelde voor jou vast wel lekker 👍
Grasbaal
Hoe ziet de toekomst van het mestbeleid eruit??

+4
Coen
@Grasbaal , het verstand komt ook bij LTO met de jaren 😄

dit mestbeleid voor de melkveehouderij is een groot technocratisch gedrocht en zal daarom geen lang leven zijn beschoren 😞
regeren is vooruitzien met een duidelijke visie en daaraan gekoppeld een strategie, een strakke grondgebondenheid is de enigste juiste outlook 😄
+2
George
Quote Reactie van @Coen:
het verstand komt ook bij LTO met de jaren dit mestbeleid voor de melkveehouderij is een groot technocratisch gedrocht en zal daarom geen lang leven zijn beschoren regeren is vooruitzien met een duidelijke visie en daaraan gekoppeld een strategie, een strakke grondgebondenheid is de enigste juiste outlook

In iets minder geleerde termen bedoel je dus dat dit beleid een gehoerzak op niks is en dat je in de toekomst als boer maar beter gewoon grond kunt hebben.
Henk Schoonvelde
@Coen Zelf grondgebonden? Wat is grond gebonden?
Die laatste vraag is al zeer interessant.
+1
J.v.G
@Henk Schoonvelde dat je stal niet drijft!
jg
@Henk Schoonvelde Juist op die vraag moet Lto een antwoord formuleren. Anders wordt het alleen een politieke beslissing.
+4
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @jg:
op die vraag moet Lto een antwoord formuleren. Anders wordt het alleen een politieke beslissing.

Waarom zou LTO daar hèt antwoord op moeten formuleren? Laat de politiek/overheid de lijnen nu eens uitzetten, dan weten wij hoeveel ruimte we hebben om te ondernemen. #duidelijkheid.
j h p
@Jack Rijlaarsdam Wil jij dat werkelijk helemaal aan de politiek/overheid overlaten, die zich vervolgens laten overtuigen door Thieme en consorten, dat meen je toch niet serieus?
+5
puntertje
@j h p alles beter dan het te laten regelen door Toon, Kees, Jeanet, Dirk en Piet die zelf al op tijd een nw stal hebben volgepropt.
Twentsch Land
@puntertje

Als dat allemaal waar is dan is dat niet correct.....maar bij invoering melkquotum was het niet anders.....er waren boeren die wisten dat het quotum kwam en hoe dat er uit ging zien en dus welke periode knelgevallen zou vallen... er is een gezegde....die het dichtste bij het vuur zit warmt zich het beste......

Het gaat hier wel vaak over lto bestuurders...bestuurders uit andere ...... niet lto hebben zich ook goed weten te warmen.
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @puntertje:
die zelf al op tijd een nw stal hebben volgepropt.

Als dat zo is, zitten toch de juiste poppetjes op de goede positie: bestuurders met een goede kijk op toekomstige ontwikkelingen en daarbij ook nog de daadkracht om te reageren op veranderende omstandigheden. Dat soort bestuurders heeft de sector nodig.
puntertje
@Jack Rijlaarsdam anderen noemen het voorkennis
+3
Leo,s vriend
@puntertje kan je dat hard maken puntertje? zo niet? stoppen met verdachtmaken.
+3
Wilbert
@puntertje heb een tijdje terug met romijn gesproken. Hij kende de roddel, maar klopte niets van, kon er wel om lachen. Heeft al jaren een gesloten bedrijf. Onlangs wel 1 vaars van een stopper geruild.

Jammer dat dit soort praat zo gaat, zegt vooral veel over degene die het plaatsen. Alles lijkt geoorloofd.

images.bigcartel.com/product_images/167925433/…
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @Wilbert:
Hij kende de roddel, maar klopte niets van, kon er wel om lachen.

Ik ook, dat had ie toen dus ook al niet door 😄
+2
puntertje
Quote Reactie van @Wilbert:
maar klopte niets van, kon er wel om lachen.

Ik heb al eens eerder geschreven, maak een einde aan de discussie en laat maar zien dan, maar dat gebeurt niet. Zelfs een plaatselijke LTO-bestuurder zei dat het hen ongelofelijk voor de voeten liep en dat hij er een heel slecht gevoel over had. Wees dan transparant en open ipv het een beetje weg lachen. Dat hebben ze met allerlei opties om de huidige misère te voorkomen ook al gedaan, weglachen en vooruitschuiven.
+2
Wilbert
@puntertje valt me van je tegen dat juist jij, iemand die zogenaamd ethisch en moreel verheven gedrag prefereert, er zo in staat.
Iemand is onschuldig tot zijn schuld is bewezen. Niet andersom.
+1
pieta
Quote Reactie van @Wilbert:
Iemand is onschuldig tot zijn schuld is bewezen.

Hij schrijft toch laat zien dat je onschuldig bent. Deze zaak had gewoon door het ministerie opgepakt moeten worden. Alle (grote) transacties rondom juni/juli 2015 doorlichten in de praktijk. Dan was dit opgelost.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @j h p:
aan de politiek/overheid overlaten

Ja, die zal het immers ook in regelgeving moeten gieten. Politiek is ten allen tijden compromissen sluiten en de oppositie zal zich altijd willen profileren door zich in te zetten voor de belangen van knelgevallen en ander goed lobbywerk. Ten slotte gaat de landsadvocaat er nog een plasje overheen doen en uiteindelijk heeft de rechter het laatste woord. De meest extreme voorstellen zijn dan ondertussen al behoorlijk afgezwakt.
+2
j h p
@Jack Rijlaarsdam Je moet de anti's niet onderschatten, de campagnes van Wakker Dier, Dier en Recht ect. waren een verleng stuk van de PvdD verkiezingscampagne, ze pakken steeds een stukje meer en andere partijen nemen steeds meer van hun over, dat was ook wel te zien aan de andere verkiezingsprogramma's.
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @j h p:
ze pakken steeds een stukje meer en andere partijen nemen steeds meer van hun over

Denk jij dat te kunnen stoppen door als sector zelf regulering op te zetten? Dan geef je ze een vinger en nemen ze je hand.
+1
Coen
@Jack Rijlaarsdam , anticipeer alvast maar op minder vee en een lagere veebezetting, die linkse rakkers krijgen hier steeds meer impact 😞

maar die linkse rakkers realiseren zich niet dat 'de kip met de gouden eieren wordt geslacht' 😞
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Coen:
anticipeer alvast maar op minder vee en een lagere veebezetting

Dom advies. Anticiperen doe je door maximaal te intensiveren, verworven rechten zijn heilig en bedrijven die door nieuwe regelgeving in de knel komen, worden in de regel ontzien.
+1
puntertje
@Jack Rijlaarsdam En zolang niemand die cirkel durft te doorbreken zal dat ook zo blijven. Op zich wel opmerkelijk dat zij die zich 'de echte ondernemers' noemen moord en brand schreeuwen als aan de wankele uitgangspunten waarop zij hun 'ondernemerschap' hebben gestoeld wordt gemorreld.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @puntertje:
Op zich wel opmerkelijk

Absoluut niet opmerkelijk, niet meer dan logisch. Het verdedigen van zogenaamd verworven rechten wordt immers keer op keer beloond.
puntertje
@Jack Rijlaarsdam Het opmerkelijke is dat ze altijd vinden dat zij degene zijn die de 'kansen' pakken, is er een bedreiging dan vinden ze het weer niet eerlijk dat zij daar mee te maken krijgen en moeten die vooral naar anderen doorgeschoven worden, naar hen die niet net als zij de 'kansen' pakten. En daarmee tonen ze zich tocht iets minder ondernemer want die kunnen omgaan met kansen en bedreigingen.
+1
brabo
Quote Reactie van @puntertje:
Op zich wel opmerkelijk dat zij die zich 'de echte ondernemers' noemen moord en brand schreeuwen als aan de wankele uitgangspunten waarop zij hun 'ondernemerschap' hebben gestoeld wordt gemorreld.

Ik heb het idee dat jij hier veel meer moord en brand schreeuwd dan de categorie boeren waar je het nu over hebt
j h p
@Jack Rijlaarsdam Jij begrijpt mij niet geloof ik, als je het volledig aan anderen overlaat, gaan de verkeerden er mee aan de haal.
Hier de ervaring met een natuur beekje, we mochten het binnen de (semi) overheidskaders inkleuren, de plek, de kleur, het materiaal en hoe waren allemaal kaders. De ambtenaren hadden het net zo goed zelf kunnen doen, had geen verschil gemaakt. (het plan is overigens niet door gegaan, ze hadden het geld er al ruim van te voren er doorheen gejaagd.)
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @j h p:
Jij begrijpt mij niet geloof ik, als je het volledig aan anderen overlaat, gaan de verkeerden er mee aan de haal

Nee, ik snap absoluut niet wat je bedoelt. De politiek is dusdanig versnipperd dat er van logisch beleid geen sprake is. Zelfs al zou er bijvoorbeeld een meerderheid komen voor inkrimping van de veestapel, is dit juridisch lastig en zal er altijd oppositie zijn die tegendraads is. Als we naar de kl#ten gaan, gaan we met z'n allen. Kom maar op.

Quote Reactie van @j h p:
De ambtenaren hadden het net zo goed zelf kunnen doen, had geen verschil gemaakt

Dat bedoel ik dus: laat de overheid het beleid maar maken en beperk je tot inspreken en knelpunten aandragen.
j h p
@Jack Rijlaarsdam Dan loop je alleen maar rond als een gefrustreerd konijn, inspreken en knelpunten aandragen heeft dan ook weinig zin.
arie.j
Quote Reactie van @j h p:
Dan loop je alleen maar rond als een gefrustreerd konijn, inspreken en knelpunten aandragen heeft dan ook weinig zin

Politiek heeft altijd het laatste woord, gewoon omdat zij alleen de macht de bevoegdheid hebben om iets dwingend voor te schrijven.
Dat bij de discussie, die altijd vooraf gaat aan wetgeving, belangenorganisaties en lobbyisten maximaal hun best doen om komende wetgevingen zo goed mogelijk voor hen te laten zijn is logisch en uiteraard hun taak.
Het verwarrende in de tegenwoordige situatie is daarbij dat er niet één wetgever en niet één politieke machthebber is, maar dat het er 2 zijn.
Eerst Brussel met al zijn voorschriften en vervolgens ook nog het Nederlandse parlement.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @j h p:
Dan loop je alleen maar rond als een gefrustreerd konijn

Zou je de huidige situatie in de melkveehouderij dan veel anders willen omschrijven?
j h p
@Jack Rijlaarsdam Diegene die hun draai hierin hebben gevonden schreeuwen niet zo hard, het gaat mij erom dat we ons niet nog verder in de hoek laten drukken en het initiatief weer pakken, daardoor zullen zich ook genoeg benadeeld voelen, is altijd zo geweest.
Allemaal naar de kl..ten zullen we wel niet gaan, er zijn, denk ik, wel meer melkveehouders als ik die zich de koeien niet zomaar de stal/weide uit laten jagen.
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @j h p:
het initiatief weer pakken

Welk initiatief? We zijn alleen maar druk met van brandhaard naar brandhaard hollen. Daar baal ik juist van. Laat de overheid maar beleid uitzetten, geef duidelijkheid, dan passen wij ons wel aan.
j h p
@Jack Rijlaarsdam Daarom juist, grote kans dat de CDA aan het landbouwroer komt, in het verleden leek het altijd wel dat de landbouw wat indutte ( wie dut mie wat vandage 😉 ), maar dat is juist de tijd om dingen te regelen die er toch aan zitten te komen bv dieraantallen, blinde schaalvergroting (groeien om het groeien) uitdunnen van de opeen gestapelde regelgeving.
Als die terug komen bij een linkse meerderheid zijn we verder van huis.
Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, soms recht, soms over Parijs of Berlijn en als het moet over Moskou of New York.
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @j h p:
meerdere wegen die naar Rome leiden

Willen we wel naar Rome dan?

Je hebt hoog gespannen verwachtingen van het landbouwbeleid van een kabinet dat waarschijnlijk op vrijwel elk dossier zowel binnen als buiten de coalitie grote moeite zal hebben een meerderheid voor beslissingen te vinden. Landbouw is dan niets meer als wisselgeld voor andere dossiers. Tijd zal het leren.
j h p
@Jack Rijlaarsdam Jouw Rome zal wel anders zijn dan de mijne. 😉
De politiek qua landbouw was de afgelopen 4 jaar zo beroerd dat beter worden niet zo moeilijk zal zijn.
Het enige zwaartepunt wat regeringskandidaten Groen Links en D66 bij landbouw hebben is klimaat gerelateerd en die is niet zo heel hard, is snel wisselgeld voor onderwijs en sociale zaken.
Coen
@j h p , als Groen Links gaat meeregeren zal het waarschijnlijk Milieu en Landbouw opeisen, hierop kunnen ze hun eigen programma het meest botvieren.
j h p
@Coen Als het CDA in een kabinet landbouw uit handen geeft zeg ik mijn lidmaatschap op, zo nu durven ze dat niet meer. 😉
jg
@Jack Rijlaarsdam Is een kans.
KuikenenKoe
Quote Reactie van @jg:
Juist op die vraag moet Lto een antwoord formuleren.

ja zekers vorige keer is ook een groot succes geweest

mss is nu verstandig dat overheid nu de kaders bepaald waar binnen gewerkt kan worden is in principe ook hun taak
een belangen organisatie hoort de belangen te behartigen bij overheid en de pijn punten aan te geven
jg
@KuikenenKoe Denkt LTO daar zelf ook zo over ???
+1
KuikenenKoe
@jg ik ben geen lid heb dus heb eigenlijk geen recht van praten
wel zie ik als buitenstaander dat lto bij regionale besturen enorm veel goed werk verzet door kundige betrokken mensen die proberen een werkbare situatie te behouden/krijgen voor de sector en zo dat we door kunnen
o.a. overleg met gemeente provincie natuurorganisatie s waterschappen enzovoort
denk dat verstandig zou zijn om ook landelijk op die manier te werken
+1
arie.j
Quote Reactie van @KuikenenKoe:
ik ben geen lid heb dus heb eigenlijk geen recht van pratenwel zie ik als buitenstaander dat lto bij regionale besturen enorm veel goed werk verzet door kundige betrokken mensen die proberen een werkbare situatie te behouden/krijgen voor de sector en zo dat we door kunneno.a. overleg met gemeente provincie natuurorganisatie s waterschappen enzovoortdenk dat verstandig zou zijn om ook landelijk op die manier te werken

Zo is het ook de bedoeling.
En dan neemt uiteindelijk de gemeente(raad) of provincie een beslissing, maar gaat dat niet op die plaatselijke LTO afdeling(en) afschuiven.
Wiebren
@KuikenenKoe exact zo gaat het ook landelijk. Andere (en meer) mensen en partijen, vergelijkbare manier van werken.
+1
j h p
@Henk Schoonvelde In de basis voor grondgebondenheid hoort ook gewasonttrekking meegenomen te worden.
@George Ik zie ook niets, ligt aan gogel of zo iets. 😕
+1
George
Quote Reactie van @Henk Schoonvelde:
Zelf grondgebonden? Wat is grond gebonden?Die laatste vraag is al zeer interessant.

Coen heeft van grondgebonden vast weer een andere interpretatie dan ik. Ik weet zeker dat ik grondgebonden ben want ik kan mijn eigen mest plaatsen en zelfs mest aanvoeren zonder gebruik te maken van derogatie.
Frans1
Quote Reactie van @Henk Schoonvelde:
Die laatste vraag is al zeer interessant

Dit antwoord geeft me al geen gerust gevoel
+3
Noordoost
@Henk Schoonvelde grondgebonden is dat je alle mest kwijt kunt op de hectares(eigendom of huur) die je opgeeft bij de gecombineerde opgave, dus geen geouwehoer met allerlei contractjes.
En dat alles bij 2 gve/ha en dan zorgen dat de N norm per gve net als Duitsland/Frankrijk naar 85 kg N gaat
O ja en dan dat hopeloze fosfaat/reductieplan en fosfaatrechten eraf en dan zonder derogatie verder
Dan zijn we grondgebonden en kunnen al die ambtenaren naar huis want dan zijn we van een hoop regeltjes af
En nu zal het lto wel weer zeggen dat zo de intensieve veehouder hard wordt gestraft, je kunt het ook anders zeggen : de extensieve veehouder wordt eindelijk eens een keer beloond
jg
@Noordoost LTO wil geen visie communiceren omdat dat leden gaat kosten.
Grasbaal
Persoonlijke aanvallen op Prikkebord:

George
@Grasbaal
Ik zie niks Co , ligt dat aan mijn PC? Of zien andere ook niks?
Erco
@George je pc of je ogen 😉
+1
Wiebren
@Erco ik zie ook niks, kom er maar in (één van je laatste kansen ;-))
cs-agrar
@Wiebren Niemand wist echt richting te geven aan de melkveehouderij en/of hoe de groei te beteugelen.

Die richting was in de jaren er voor al ingezet, dat moest groei zijn. Dus hoe de groei te beteugelen was tegendraads, daarbij dacht men dat die groei wel wat mee zou vallen.

De grote fout is geweest door met ogen dicht naar de sector te kijken. Die groei bijv was overduidelijk te zien, was het niet aan de "Bevrijdingsdag" reakties hier op prikkebord, dan wel aan de grote stallen die als paddestoelen uit de grond kwamen, en snel stijgende vee-aantallen (zeker in jongvee). De signalen werden dus gewoon niet opgepakt.

Het is wel zaak dat de sector nu zelf een knap plan in elkaar draait, waarin ook het huidige mestbeleid goed onder de loep genomen wordt en met de juiste cijfers onderbouwd. Nu rammelt dat immers aan alle kanten. Er moet inzake milieudoelstellingen goed gekeken worden waar de oorzaak zit, want deze ligt meest van de tijd helemaal niet bij de landbouw, tis zelfs zo dat de groeiende landbouwgewassen meehelpen aan het reduceren van een en ander.

Je ook wachten totdat een overheid hier zelf mee komt, dat gaat niet goed komen.
Deze borduren verder op het huidige aannam-mestbeleid, doorspekt met lobby van bijv een pvdd welke liefst 70% reductie van de veehouderij zien. Hier op wachten wordt alleen maar brand blussen en op de blaren zitten. En dat is ondertussen al wat teveel gebeurd.

Kijk naar huidige toestand in veehouderij, de fosfaatreductie, een papieren gedrocht vanachter een bureau terwijl er in de praktijk eigenlijk geen problemen zijn. Want er is een mest tekort, anders was kunstmest niet nodig.

Succes met je nieuwe baan Wiebren!
KuikenenKoe
Quote Reactie van @cs-agrar:
of hoe de groei te beteugelen.

om eerlijk te zijn had ik die drang tot groei ook niet in deze mate verwacht bij mijn collega s
men ziet onder de boerenstand een steeds hogere mate van geschooldheid hier in buurt zijn de eerste universitair geschoolde boeren al
men mag van deze categorie wel enige rekenkwaliteiten verwachten en die kunnen ook buiten koeien melken om bakken vol met geld verdienen
en dan zou je normaal gesproken er van uit kunnen gaan dat die er voor bedanken dat boertje spelen

ook is george zijn kijk op het melken van koeien niet met goede argumenten te weer leggen in principe heeft hij gewoon gelijk
dus zou je verwachten dat mensen met het volle verstand rationeel gaan denken en daar na handelen

en zodoende dacht ik van ach mooi dan komt er ook wel weer wat ruimte voor boertjes zo als mij
die verder eigenlijk niks anders kunnen of willen
en denk dan ook dat bij lto dezelfde inschattingsfout is gemaakt en dat is iets wat ik hun dus niet aan reken
George
Quote Reactie van @Erco:
je pc of je ogen

Niks met mijn PC of ogen , ik heb nu 3 browsers geprobeerd maar bij geen enkele zie ik iets van de bijdrages die Co heeft geplaatst.
matt
@George Apple iOS zie je het wel
George
Quote Reactie van @matt:
Apple iOS zie je het wel

Dat heb ik dus niet , ik heb gewoon een IntelNuc en een HTC android telefoon. Beetje armoedige boer dus. 😄
+2
matt
@George k. N. M. E. G. 😂😂
George
@matt
Hig
Erco
@George hier op de ipad en op de telefoon doet ie t prima!
+4
arie.j
@Erco Hier ook, maar in de krant zelf leest het toch nog wel makkelijker
En heel Nieuwe Oogst op je gemak lezen bij een bakkie koffie lezen was wel zo relax hoor 😉
In dat artikel stond overigens niet al te veel opmerkelijks in.
Mijn mening blijft dat de regelgeving op het punt van fosfaat, nitraatgehaltes en derogatie niet logisch in elkaar zit
Terwijl de oorzaak van de chaos en het te laat ingrijpen naar mijn oordeel eigenlijk bij de overheid ligt.
Er is tenslotte een een minister of staatssecretaris om wetten en regels te geven, en dat tijdig.
Anders kun je na het ministerie van landbouw ook de staatssecretaris wel afschaffen.
De politiek heeft er overigens toch al een handje van om veel moeilijke kwesties van zich af te schuiven naar wat men de sector noemt.
Maar dat is niet anders dan weglopen van de eigen verantwoordelijkheid
Daarbij komt nog dat de politiek eerst die sector via het ontnemen van de Productschappen de mogelijkheid heeft ontnomen om zelf nog wat te regelen.
George
@arie.j
Nu doet hij het inmiddels hier ook. Gisteren niet dus Co of Tinus zullen er wel aan gewerkt hebben.
+2
Erco
@arie.j niewe oogst dan moet je ergens lid van zijn volgens mij en dat kost heel wat centen waar je bar weinig van terug ziet. En van die instanties heb ik genoeg om de deur gehad de laatste tijd 🙊👎🏻
+1
George
Quote Reactie van @Erco:
En van die instanties heb ik genoeg om de deur gehad de laatste tijd

Ze gaan halen waar wat te halen valt Erco.
+4
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Erco:
niewe oogst dan moet je ergens lid van zijn volgens mij

Nou nee, hoor. Je kunt als niet-lid gewoon een abonnement nemen.
ricardo
Wat ga je nu doen Wiebren?
dorpsrandhoeve
@ricardo Waarschijnlijk iets wat hij zondags vaker doet?
Wiebren
@dorpsrandhoeve dat is?
+1
mlkvhoudr
@Wiebren

De zondagsrust van je vrouw verstoren😁
+9
Wiebren
@mlkvhoudr eerlijk is eerlijk, de meest enthousiaste reacties op mijn overstap kreeg ik thuis van m'n drie dames
+1
pieta
@Wiebren Dat zijn voor jou de belangrijkste.
+2
Frans1
Quote Reactie van @Wiebren:
van m'n drie dames

Nu krijg je wel plusjes! 😂 😂
janv
Blijkbaar moet het zo ingewikkeld zijn,want het werkt wel..Alles geprobeerd van amvb tot de gestrande mestverwerking ,maar nu gaan er echt koeien weg
Als dadelijk daar de klimaat doelstellingen bij komen,komt er nog een flinke taakstelling bij.
+3
Wiebren
@janv dat is ook de kern van het interview, echt doorpakken is het enige wat werkt. Er over praten niet, want eens worden we het niet in ons land, dat hebben we lang genoeg geprobeerd en daarom ook wet op wet op wet.
+1
oubi
@Wiebren wet op wet had niet gehoeven als de overheid zelf het heft in handen had genomen en gewoon dierrechten had ingevoerd in 2014, dus ruim voor einde quotering, ipv fosfaatreferentie, grondgebondenheid, fosfaatreductieplan, fosfaatrechten etc. Er was dan ruimte geweest voor een ruime knelgevallenregeling zonder het plafond te overschrijden. Maar de overheid heeft het aan de sector, met zijn verschillende belangen, willen overlaten en we zien nu wat daar van gekomen is. Een santekraam.
+1
Wiebren
@oubi ik heb weinig behoefte om er een hele boom over op te zetten, wel even een korte opmerking. In 2013 is de melkveewet met fosfaatreferentie al aangekondigd, dat was het moment. Overheid de schuld geven is net zo terecht als de sector, bij beide diepe verdeeldheid en dat is vandaag nog zo.
Frans1
Quote Reactie van @Wiebren:
echt doorpakken is het enige wat werkt.

Dat geldt altijd overal.De fout zat hier in het voortraject
+2
m uut m
@Wiebren
Dat doorpakken had moeten gebeuren met de grondgebondenheid.
Niet nu met de fosfaatrechten.
We kunnen nu in elk geval wel zien waar lto voorstaat.
BoerBart
@m uut m Juist!
Wiebren frustreerde doorpakkers, door gezever over knoppen draaien en blablla.
+1
toon-hurenkamp
Voor mij is elke koe . ( rund. ) grondgebonden.. of de grond nou van mij is of van de akkerbouwer( buurman ) Dat maakt mij inziens niks uit ..😀De mest wordt toch met een gewas verrekend...!Het is een gedoe om boeren te kunnen controleren..( allemaal voor werk ( baantjes ) kreeren.
groeier
@toon-hurenkamp
Het enige wat werkt is in enkele jaren naar koeien per ha.
janv
Quote Reactie van @groeier:
Het enige wat werkt is in enkele jaren naar koeien per ha.

En hoe wil je dat invullen...
vrije boeren
@janv geen grond geen koeien
janv
Quote Reactie van @vrije boeren:
geen grond geen koeien

Is nu al zo.
+1
puntertje
@janv onzin, je rommelt er een zgn mest-voer-contractje bij en hoppa. Die hele grondgebondenheid is voordat het iets zou kunnen betekenen al lang weer een wassen neus geworden.
Frans1
@puntertje Dat is op zich wel logisch,want en rechten en een strakke grondgebondenheid geeft een dubbele rem.Wen er maar weer aan,het gaat op dezelfde weg door als met quotum,als je de rechten maar hebt is het goed,dan is voor de mest wel plaats
pieta
@Frans1 Op zich is daar ook niets mis mee. Alleen hadden ze dat beter al in 2005 (toen is dacht ik definitief besloten het quotum af te schaffen) meteen kunnen regelen.
melluk
@toon-hurenkamp Oke, en alle varkens en kippen zijn dan dus ook grondgebonden???
vreemde stelling
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden oogst , mestbeleid , kringloopwijzer , fosfaatrechten en wiebren geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!