LTO voert spoedoverleg met landbouwminister Adema/ Waarschuwing John Spithoven


Quote:
LTO Nederland voert komende week spoedoverleg met landbouwminister Piet Adema. Dat is de uitkomst van 'indringend contact' met minister-president Mark Rutte, diverse ministers en de top van het ministerie van LNV dat LTO naar eigen zeggen de afgelopen dagen had.

Bovenstaand bericht bereikte mij vanavond.
De spanningen lopen tot het kookpunt. Maar ik wil elke belangenbehartiger waarschuwen om op dit moment niet met dit kabinet in gesprek te gaan.
Ik zal hieronder op een transpartante en open manier uitleggen waarom ik deze waarschuwing doe.

Het grootste knelpunt is op dit moment het verlies van derogatie met als gevolg een als maar meer en meer ontwrichtende mest markt. Als tweede de uitrol van het NPLG middels de internetconsultatie en de stappen die provincies zetten. Over dit laatste zeg ik nu niets. SSC komt voor een ieder met een uitleg wat de gevolgen zijn.

Maar dan het eerste punt, het verlies van de derogatie. Mijn dringende advies, dit kabinet heeft bewust en willens en wetens de huidige chaos veroorzaakt. De handreiking deze week zal daarom de rechtspositie van alle leden van de belangenbehartiging en daarmee alle boeren schaden.

Waarom? dat wordt in de volgende uitspraak uit Oostenrijk duidelijk.

curia.europa.eu/juris/document/…

De nitraatrichtlijn heeft tot doel de nitraten uit agrarische bronnen in wateren (grond en oppervlakte) onder de drinkwaternorm te brengen en vervolgens zorg te dragen dat er geen verslechtering op treedt. Deze norm is de 50 mg per liter.
In bovenstaande uitspraak blijkt dat de nitraatrichtlijn onder het Unierecht valt en daarmee ook onder het Verdrag van Aarhus.
Het verdrag van Aarhus, uit 1998, regelt voor een ieder inzage, inspraak en rechtsgang over emissie gegevens.

Nederland heeft een landenrapportage, een actie programma en een addendum bij de EU commissie ingediend. Op basis van die aangeleverde gegevens (onder verantwoordelijkheid van het Nederlandse kabinet), die voort vloeien als een verplichting van de Nitraatrichtlijn, heeft de EU commissie een besluit genomen over de derogatie van 2022 tot en met 2026. De EU commissie heeft dit met lidstaat Nederland gecommuniceerd middels de Derogatie beschikking. Vervolgens heeft het Nederlandse kabinet de derogatie beschikking via diverse uitvoeringsbesluiten onder gebracht in de Meststoffenwet.

De minister heeft met deze handelswijze in strijd gehandeld met het verdrag van Aarhus. Elke ingezetene is het recht ontnomen op inzage, zienswijze en rechtsgang bij de landenrapportage, het actieprogramma, het addendum en de wijziging uitvoeringsbesluit Meststoffenwet .

Als belangenbehartiging, hun leden en niet georganiseerden stilzwijgend bovenstaande dwaling accepteren , zullen zij hun recht op herziening verspelen.
De minister en dit kabinet hebben de derogatie beschikking geaccepteerd en kunnen hier niet van afwijken. Daarom zullen zij ook niets in deze kunnen betekenen voor de boeren
Maar belangenbehartiging, hun leden en niet georganiseerden kunnen wel wat doen. Dien komende maandag een herzieningsverzoek in met als motivatie in ieder geval het respecteren van het Unieverdrag en het verdrag van Aarhus. Mocht er behoefte wezen om inhoudelijke zaken op te voeren in het herzieningsverzoek, dan verwijs ik een ieder naar het beslisdocument van de EU commissie. In bovenstaande link (pre justitieel advies Oostenrijk) staat hoe een herzieningsverzoek gaat.

Het is een hele lap tekst, ik heb op een zo transparant mogelijke manier geprobeerd uit te leggen wat de gevolgen zijn van een dealtje sluiten met dit kabinet, u accepteert stilzwijgend de gevolgen van het ontzeggen van het recht op inspraak, inzage en rechtsgang.

Deel dit topic

Reacties

+16
John Spithoven
Dus er kan geen deal komen, alleen voor de bühne. De Derogatiebeschikking kan alleen met een herzieningsverzoek open gebroken worden niet met een dealtje
+4
spotmelker
@John Spithoven is er een (eenvoudige)opzet/voorbeeld brief te downloaden? Dat houdt uniformiteit in argumentatie en hoe makkelijker het gaat hoe meer er verstuurd worden.
+1
John Spithoven
@spotmelker Daar zijn we mee bezig.

Dit zou veel breder gedragen moeten worden.
We hebben met brancheorganisaties gesproken. De 1 geeft aan geen expertise te hebben en het niet tot de taken behoort. De ander zijn we in gesprek.
Inhoudelijk ben ik op moment een factsheet bezig. Want een herzieningsverzoek is 1, maar vervolgens moet er wel een inhoudelijke nieuwe beoordeling komen. Daar kom ik later mee.
+1
@John Spithoven is het zinvol als je geen derogatie hebt om een herzieningsverzoek in te dienen. En waar dien je die in.
John Spithoven
@ookeenmelkveehouder ook bufferstroken en aanpassingen gebruiksnorm komen uit Derogatiebeschikking.
bio boer
@John Spithoven het is nog wel lange weg eerst moet het herziening verzoek nog toegekend worden dan is het het de vraag of brussel tot ander standpunt komt

Ben in thuis in dit soort zaken en niet geschoten is altijd mis
bio boer
@bio boer bij vele zaken van de overheid waar je op kan reageren met een bezwaar of zienswijze heeft weinig effect
+1
John Spithoven
@bio boer Klopt, maar als een herzieningsverzoek ontvangen is en in behandeling genomen wordt, is er in het Nederlandse civiele recht de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen in afwachting op de beoordeling. En dat kan vrij snel.
@John Spithoven maar geldt zo n herziening dan voor jou als individueel of voor heel Nederland. Want anders zou het van een organisatie toch genoeg moeten zijn.
John Spithoven
@ookeenmelkveehouder Zijn we aan het uitzoeken. Heeft met ontvankelijkheid te maken
Weidezicht
@John Spithoven elke brede lanbouwbehartiger, van lto naar pvv naar agractie zou, in mijn simpele gedachte, ontvankelijk moeten zijn? Dat is toch zoiets dat je daadwerkelijk belang moet hebben bij waar het om gaat? Zoals mob rechtzaken over natuur mag aanspannen omdat ze iets met natuur in hun statuten hebben staan.?
@John Spithoven oke duidelijk. Ik zou denken aangezien het algemene regelgeving is het voor iedereen zou moeten gelden in de basis. Maar laat ik even voorop stellen dat ik jullie werk eno kan waarderen. En daarom ook doneer. Van mij part wordt hier wederom een doneer actie voor opgesteld. Dit is mijn vakantie week maar jammer genoeg niet helemaal. Dus nogmaals dank dat jullie "ons" werk verlichten als mede melkveehouders
Bekkink
@John Spithoven lto luistert toch niet. Steeds meer boeren zeggen het lidmaatschap op en nog gaan ze eigenwijs door.... wie staat daar eigenlijk aan het roer bij lto? Lnv of de boer?
+1
arie.j
Quote Reactie van @Bekkink:
@John Spithoven lto luistert toch niet. Steeds meer boeren zeggen het lidmaatschap op en nog gaan ze eigenwijs door.... wie staat daar eigenlijk aan het roer bij lto? Lnv of de boer?

Je kunt ook schrijven: "steeds meer boeren zijn dom, ze denken ongeorganiseerd of via een actie clubje meer te bereiken"
Als het gros van de melkveehouders bij LTO is aangesloten, dan kunnen ze daar gewoon hun invloed uit oeffenen

Iemand van LTO die vind datr het verkeerd gaat , grijpt toch om te beginnen de telefoon?
En probeert niet alleen ze centraal te bereiken, maar ook via de afdeling
Vdejong
@arie.j geld regeert ook hier
arie.j
Quote Reactie van @Vdejong:
@arie.j geld regeert ook hier

Jou geld? Of wat zit je nu eigenlijk dom te kletsen?
Er zijn op heden tot maximaal duizend LTO leden opgeroepen om zich te melden om met 2e kamerleden in gesprek te gaan
Wie lid is, en denkt wat te moeten zeggen, die kan aan de bak
nieuweoogst.nl/nieuws/2024/…
+3
Vdejong
Quote Reactie van @arie.j:
Of wat zit je nu eigenlijk dom te kletsen?

Ik heb zo het idee, gelet op je reacties tot nu toe, dat je met het verkeerde been het jaar bent ingestapt.
kleine boer
@arie.j hebben ze nog 1000 leden dan? Onee het aantal is niet bekend...
Frans Z.
@arie.j Wat moet je met 1000 man daar doen?
Mogen er misschien 10 een vraag stellen,de rest is zaalvulling om wat algemeen geleuter aan te horen.
Vdejong
@Frans Z.
Quote:
de rest
durft geen vraag te stellen of zich kritisch uitlaten. Zelfde als bij de voorjaars- of najaarsvergadering van een niet nader te noemen Coöperatie
Frans Z.
@Vdejong 1000 vragen op een avond gaat ook niet lukken om te beantwoorden.
Twentsch Land
Idd

Niks anders dan een voor de buhne show.

@Frans Z.
kanniewaarzijn
@arie.j Dat is hoe het zou moeten gaan!
cornelissen
Quote Reactie van @arie.j:
via een actie clubje meer te bereiken"

Overigens had Netwerk grondig via de politiek de korting voor grondgebonden melkveehouders bij de introductie van fosfaatrechten zo van tafel. LTO en meelopers moesten daar niets van weten.
+4
hans1980
Oproep stop LTO bestuurders ze zijn labiel en tekenen voor ze de gevolgen onder ogen zien...

Eerst derogatie terug
verwijderd
+1
Hans van Bergen
@Twentsch Land goed plan doe JIJ dat
+1
Twentsch Land
Als de organisatoren met het voorstel komen.... 😉

En jij Hans, doe jij ook mee ?

Mag ook met je Belgisch paard en hooiwagen....

@Hans van Bergen
+3
demelkboer
De rutte en de zijnen gaan het framen straks:" tja de landbouw wilde geen landbouw akkoord en zie nu wat er gebeurd"

Let op voor je het weet wordt je door rutte in het pak genaaid
+4
demelkboer
@demelkboer we kennen rutte inmiddels, rutte komt alleen als er wat te framen of te halen valt. Anders laat ie het departementen of ministers het zelf op knappen
Vario512
Waarom heeft LTO geen juristen in dienst?
weurding
@Vario512 kunnen ze wel inhuren toch
+1
Willem123
@Vario512 die hebben ze wel, maar ???
+1
sorry
@Willem123 oogjes dicht en snaveltjes toe
+2
vannorden1993
nieuweoogst.nl/nieuws/2022/…

Zonder een juiste en passende derogatie is kringlooplandbouw onmogelijk en zullen ook andere grote transitievraagstukken als de gebiedsgerichte aanpak vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) onhaalbaar zijn.
vannorden1993
@vannorden1993 Welterusten NPLG
Nexit helpt vast ook wel
+6
Erik1979.
@ookeenmelkveehouder beter gaan stemmen van de zomer. Als je eu critische mensen in het parlement krijgt dan kun je het van binnenuit terug bouwen naar een eeg. Dat is de meest eenvoudige weg met de minste pijn. 99% van de Europese wetgeving terug naar de landen en 90% van de ambtenaren eruit. De euro ontleden. Etc. De basis was ooit goed. Helaas is het door corrupte mensen en globalisering naar de kloten geholpen.
Kars
@Erik1979. Je bedoelt Guy Verhofstadt? Daar een snorretje op tekend lijkt ie wel iemand uit Dld in wo2
Erik1979.
@Kars 😂😂😂😂😂en dan kom je er zeker dadelijk ook nog met het verhaal dat het grote Europa tanks naar Rusland sturen. Jaja
@Erik1979. Als het goed is weet je wat ik heb gestemd. Dus aan mij ligt het niet
bio boer
@Erik1979. toch hebben Europese regels een voordeel dat we gelijk speel veld krijgen anders weet ik wel hoe het gaat in nl extra regels en elders niet anders hadden er nig gewoon landen met legbattarij geweest alleen we moeten wat strengere eisen stellen aan de inport
+3
Erik1979.
@bio boer er is geen gelijk speelveld. Wij moeten kalveren 28 dagen houden en krijgen het zelfde als andere die bij 14 dagen kalveren kunnen verkopen. Jullie hebben 30 euro mestafzet en fosfaat rechten. Wij hebben bizarre eisen op voer en mestopslag. Dan ga je even naar het oosten en dan heb je dat alles niet.
bio boer
@Erik1979. dat verschil wordt dan nog groter in friesland is waterschap ook streng op voor opslag ben je verplicht op perssappen op te slaan waar bij ze op de zandgrond nog gewoon op het zand inkuilen en mag ook nog waarschijnlijk 😅

Vaste mest moet je hier officieel afdekken buurman moest dat doe na een controle
En op plaat waar grierwater wordt opgeslagen

Dus binnen nederland zit ook verschil in Friesland zijn ze druk met erfafspoeling teverkomen dat komt uit van waterschap
Theo61
@bio boer Dat doet het waterschap al jaren hier, controleren op uitspoeling van erfwater. Afgelopen donderdag nog controle gehad, 2 man sterk tegenwoordig.
bio boer
@Theo61 hier ook moet het koepad schoon houden
+1
pieta
Quote Reactie van @Theo61:
ontroleren op uitspoeling van erfwater.

Als erfwater uitspoelt heb je geen beste erfverharding. 😁
+2
John Spithoven
Ik heb de afgelopen dagen druk gewerkt aan een onderbouwing voor een herzieningsverzoek. Een ruwe versie is inmiddels klaar.

Vanuit de belangenbehartiging heeft alleen de NMV bij mij geïnformeerd. De rest niet.

er zijn voor de belangenbehartiging twee opties op dit moment. Op je ziet wat in een herzieningsverzoek, of je stemt in met de inhoud van de derogatie beschikking. De minister kan niet eigenhandig afwijken van de inhoud van de beschikking. Dan volgt er een in gebreke stelling.

Naast de afbouw van de plaatsingsruimte, NV gebieden, verbod op derogatie in grondwaterwingebieden/N2000 en bufferstroken heeft de derogatie beschikking ook een verlaging van de N en P2O5 plafonds.
Dat betreft 37.9 miljoen kg fosfaat verlaging. Daar moet de meststoffenwet (art 18 a en artikel 33Ab) voor toegepast worden. Zover als ik kan op maken uit de wet is de productie leidend, niet het aantal rechten.
Maar de grote vraag is wie gaat dat leveren. Overschot mestmarkt wordt door de melkveehouderij veroorzaakt. Overige sectoren zijn niet thuis. En als ik Adema zo beluister gaat hij voor een forse korting van de niet grondgebieden fosfaatproductie binnen de melkveehouderij.

Belangenbehartiging, aan u de keuze........
+8
John Spithoven
@John Spithoven De afgelopen weken een factsheet en juridische route beschreven voor een herzieningsverzoek incl de onderbouwing. Het stuk ligt nu ter beoordeling van juristen. Wordt vervolgd.
+16
jan-cees
@John Spithoven En die juristen moeten voor woensdagavond een reactie gereed hebben op de claim van Greenpeace versnelling stikstofbeleid dus de komende dagen een kleine 2700 pagina's doorspitten en van commentaar voorzien, daarnaast moet eerst de conceptvoorbeeld zienswijze NPLG worden getoetst die willen we ook graag eind komende week de aangelsotenen doen toekomen zodat ze per aangetekend schrijven bezwaar kunnen aantekenen en dan kan mogelijk eind deze maand een standaardherzieningsverzoek naar de aangeslotenen van Stichting Stikstof Claim

Tussendoor verlopen er ook nog een aantal termijnen van brieven waarop we moeten reageren en 29 februari zitten we in Rechtbank Utrecht inzake WOB verzoek waar TNO de communicatie over de onderbouwing van de 25 km afkapgrens niet wil vrijgeven en op 12 maart Rechtbank Arnhem weer met habitatbijplussen door LNV. Dus we zijn met elkaar nog wel even van de straat
Wel heel blij dat John als adviseur nog meehelpt met al deze klussen.
Dit naast beton vlinderen
Vdejong
Quote Reactie van @jan-cees:
Dit naast beton vlinderen

doe je ook zelf?
+1
John Spithoven
@Vdejong ik wel........maar daar had ik vanuit mijn jonge jaren ook wat ervaring mee.
+1
jan-cees
@Vdejong vlinderen doet john als ik op een vlinderaar stap graaft tie zichzelf in 😂
+3
Cowboy3
@jan-cees Geduld bewaren en nog een uurtje wachten, wat meer gas erop dan lukt dat ook.
volvragen
@John Spithoven en waar is de LTO in dit verhaal? ?? Wat doet LTO op dit vlak?? Die zitten al 8 jaar onderuit te wachten .........
vannorden1993
Hoe lang duurt spoedoverleg?
BertK
@vannorden1993 Hoe lang is weinig interessant, wel of er snel aan begonnen wordt en wanneer er resultaat is 😉
demelkboer
Hoe staat het "spoedoverleg". Morgen ist niet meer nodig

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's derogatie , mark rutte , meststoffenwet , uitspraak , nitraatrichtlijn , oostenrijk , belangenbehartiging , john spithoven , Waarschuwing en piet adema geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
59
DEELNEMERS
30
WEERGAVES
11.580