Het stikstofprobleem kan men ook niet oplossen

Prof. Jaap van Bruchem zei destijds , een probleem wat niet bestaat kan men ook niet oplossen . Hij zei het ook op de uitvaart van Paul Blokker. Een probleem kan men ook niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt ( Einstein):

- Het stikstofbeleid is gedicteerd door de EU in Brussel en is gebaseerd op het zogenaamde ,,voorzorg principe” en niet op wetenschappelijk onderzoek.

- Het voorzorgprincipe is een afspraak van de milieuconferentie in Rio de Jainero.

- Elk land mag zelf de voorwaarden bepalen om de EU doelstelling te halen.

- Om de depositie van het vluchtige stikstofgas ammoniak (NH3) te behalen zijn er allerlei maatregelen bedacht om die uitstoot te beperken. Een er van is het injecteren van mest inde bodem.

- De verplichting van mestinjectie is ingevoerd op basis van Algemene Maatregel van Bestuur waardoor het parlement er niet over heeft geoordeeld ( buitenspel gezet)

- Er is nooit onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen voor de bodem en het bodemleven.

- Er is inmiddels 30 jaar mest geïnjecteerd en de schadelijke gevolgen van injectie zijn bekend.

- In 2003 stelde Minister Veerman , de enigste minister van de laatste 20 jaar die wist waarover hij sprak, Er moet een onderzoek worden uitgevoerd naar de gevolgen voor de bodem en het bodemleven door mestinjectie.

- Dit onderzoek heeft tot dusver nooit plaats gevonden, de ambtenaren van LNV vonden het onderzoek niet relevant , zo verklaarde Ir Mark de Bode bij een rechtszaak aan de officier van Justitie.

- In een hand met rond zit meer leven dan er mensen op aarde zijn, zo staat te lezen in het boek ,, De geheimen van een vruchtbare bodem” van professor Erhard Hennig.

- Vijfentwintig procent van de biodiversiteit bevind zich in de bodem.

- Inmiddels is uit onderzoek naar de emissie en de depositie van NH3 gebleken dat de basis van de metingen niet juist zijn.

- Volgens de commissie Hordijk ,, meten is weten” en het Planbureau voor Leefomgeving, PBL is de Aerius rekenformule niet geschikt voor beleid en recht, waarvan acte.

- De commissie Meten en Berekenen Stikstof niet doelgeschikt is voor het stikstofbeleid. Het geeft onzekerheden die groot zijn en per definitie onbetrouwbaar zijn.

- Doordat de Aerius formule ongeschikt voor berekeningen zijn de effecten van de maatregelen ook onbetrouwbaar met name voor het verstekken van vergunningen en rechtszaken.

- De gevolgen van mestinjectie zijn groot . Het bodemleven is grotendeels verdwenen. Praktijk onderzoek toont aan dat het wormen bestand sterk is achteruitgegaan , 80% is geen uitzondering. Mollen wroeten allen nog in de bermen en onder hekken ,daar waar niet wordt geïnjecteerd.

- Weidevogels zijn grotendeels vertrokken omdat er geen voedsel is voor de pullen. Ook worde nesten beschadigd door de mestinjecteurs.

- Nu het onzichtbare bodemleven onderzoek in opdracht van Minister Veerman door ambtenaren van LNV is gecanceld ,is in de praktijk wel duidelijk dat de nutriënten niet meer door het bodemleven worden vastgelegd aan het kleihumus complex maar uitspoelen neer het oppervlakte en bodemwater.

- Een maatregel hierop is het instellen van de bufferstroken van 3á 4 meter langs de water gangen waar niet mag worden beplant en bemest , dit als gevolg van een maatregel op basis van het voorzorgprincipe , ,,Mestinjectie “

- Het onderzoek naar de emissie en depositie van NH3 door de Universiteit van Amsterdam toont aan dat van de NH3 10% op korte afstand van de bron neerslaat en de overige vervliegt en zich splitst in stikstof en waterstof.

- Ing Paul Blokker berekende aan de hand van gegevens van het RIVM en het CBS de aanvoer van stikstof in de landbouw in relatie tot de uitspoeling.

- Cijfers uit het milieucompendium 2004 en 2008, de stikstofbalans van de bodem en grondwater 1986- 2007 .Hierbij bleek dat de aanvoer en afvoer van stikstof afnam maar de uitspoeling toenam

- Het emissiearm uitrijden is in de periode 2000 tot 2007 verantwoordelijk voor gemiddeld 17 miljoen kilo extra stikstof uitspoeling per jaar gemiddeld (5% van 324 miljoen Kg stikstof, zie de bijlage)

- Ook professor J.W.Erisman spreekt in zijn boek ,,De vliegende geest” over dat de kans op uitspoeling toeneemt bij het injecteren van mest. Paul Blokker overleed op 43 jarige leeftijd. Blokker lag zijn berekening voor aan het RIVM , deze gaven als antwoord, het onderzoek is niet wetenschappelijk onderbouwd waarop hij antwoorde het zijn jullie eigen cijfers, helaas.

Deel dit topic

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's biodiversiteit , weidevogels , emissiearm , bodemleven , paul blokker , stikstofbeleid , grondwater , uitrijden , injecteren en stikstofprobleem geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
0
DEELNEMERS
0
WEERGAVES
696