Haagse Piekbelasters

Voorlopig voelen de boeren in Delfland zich bedonderd door de overheid ivm aanwijzing tot Nutriënt Verontreinigd gebied (NV). Al meer dan tien jaar vooroplopen met kringlooplandbouw, meer dan 20 jaar met de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert en als dank mag je 20% mestplaatsingsruimte extra inleveren zodat er geen verdienmodel overblijft.
60 Boeren tussen 1,2 miljoen inwoners worden geëlimineerd, de ene overheid roept nog harder dan de andere dat ze er niet van wisten of niks aan kunnen doen of dat Brussel het afdwingt.
Mest die we goed kunnen gebruiken en nu door kunstmest of kunstmestvervangers gebaseerd op afvalstromen van andere bedrijfstakken vervangen gaan worden met alle bijkomende effecten.
Wat ook veel vertrouwen wekt is dat in stikstofgevoelig N2000 gebied Solleveld de gewenste norm 50% hoger ligt dan in de meeste boezemwateren. Hier wordt vuil rivierwater geïnfiltreerd tbv de drinkwatervoorziening. Alle inspanningen tbv vermindering stikstof uit de lucht zijn hierdoor onzinnig.

Norm 3 mg/ltr, iedere mg komt overeen met 10 kg depositie (?)

Deel dit topic

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's stikstof , kunstmest , overheid , kringlooplandbouw , verdienmodel , brussel , mestplaatsingsruimte , vervangen , piekbelasters en boeren geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!