Piet Hermus: 'Boer is het beroep van de toekomst'

Boer is het beroep van elke beschaafde toekomst. Zolang een beschaafde mensheid bestaat, zullen er boeren zijn. De vraag is: wat voor landbouw en boeren zullen dat zijn en hoeveel? Zullen het vrije boeren zijn of horige boeren, als semislaafgemaakten van grote industriële agrobedrijven enerzijds en welvarende Herenboeren-burgercollectieven anderzijds?

Dit verhaal heeft twee kanten. Boer is immers naast dat andere oerberoep met dezelfde oerklank misschien het eerste echte oerberoep. Toen de mensheid zich beschaafde, geen jager-verzamelaar meer was, zich vestigde, ging ze aan landbouw doen. We gingen graan en andere gewassen verbouwen en vee houden. De bodem bewerken, bemesten, deze soms uitputten. Landbouw is het fundament van de beschaving. Alle andere beroepen, alle andere economische en sociale sectoren staan hierop.

Vlak na de oorlog waren er ruim 400.000 vrije boeren, nu nog 50.000. De afgelopen jaren hoorde ik een paar keer dat er 8.000 overblijven, 2 procent van wat het ooit was. Wie blijven er dan over? Misschien dat een aantal van ons zijn kans schoon ziet? Hoe solidair moeten we met die 2 procent willen zijn? Zijn dat nog wel boeren?

Zelf ben ik een stoppende boer. Ik zie die race naar de bodem van groter en zogenaamd efficiënter niet als per se positief. Ja, de mensheid zal gevoed moeten worden, maar ten koste van wat en hoe?

Landbouw is het fundament van de beschaving

PIET HERMUS, AKKERBOUWER IN ZEVENBERGSCHEN HOEK
Sommigen menen dat er meer boeren nodig zijn, 500.000 met 100.000 werkpaarden en dat Schiphol kan sluiten. Maar dan hebben we ook weer de paardentram nodig. Hoe moeten we al die paarden voeden? Want voeding is immers energie. Wat is wijs? Of zogenaamd efficiënt met heel veel, nu fossiele energie-input, zoals grote trekkers, die veel energie kosten om te maken en laten draaien. Wat is het energierendement echt?

Niemand weet het. Als we het al weten, dan vinden we het echte verhaal te spannend en houdt elke groep en elk individu zich vast aan eigen sprookjes. We kiezen daar de gewenste politici bij.

Wist u dat ik twintig jaar geleden als Kamerkandidaat voor Leefbaar Nederland een digitaal verkiezingsdebat won, georganiseerd door Co Scholten, nu moderator van Prikkebord en webmaster van Agrifacts, waaraan destijds gerenommeerde Kamerleden deelnamen? Ik won omdat ik een echte boer ben die vanuit logica over de wereldwijde maatschappij denkt, niet alleen vanuit het eigen erf. Al die mooipraters van alle partijen mogen bij mij in de leer. Dat laatste zal nooit gebeuren.

Ik wens u een gelukkig 2023.

Deel dit topic

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's bemesten , landbouw , verbouwen , prikkebord , trekkers , toekomst , schiphol , Gewassen , akkerbouwer , nederland en piet hermus geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!