Schouten wil voorkomen dat boeren bedanken voor het nieuwe GLB

Minister Carola Schouten wil het nieuwe Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) gebruiken om de transitie naar kringlooplandbouw te bespoedigen. Om te voorkomen dat boeren niet meer in aanmerking willen komen voor toeslagen, bepleit ze soepele basis-eisen.
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat nieuwe eco-regelingen die de hectarepremie gaan vervangen, laagdrempelig en breed toegankelijk moeten zijn. Belonen is beter dan straffen, is het uitgangspunt. De basis-eisen, conditionaliteit genoemd, mogen niet te hoog zijn in verhouding tot de basispremie.

Dierenwelzijn belonen
Schouten schrijft speciale aandacht te zullen schenken aan de melkveehouderij die relatief hard getroffen zal worden door de afbouw van de hectarepremie. Schouten: ‘De eco-regelingen zijn een nieuw instrument, waarover nog volop discussie in de onderhandelingen gaande is. Wel is al duidelijk dat de eco-regelingen een welkome mogelijkheid zullen vormen om boeren die een extra bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen daarvoor te belonen. In de voorstellen van de Europese Commissie worden eco-regelingen gericht op leefomgeving en klimaat. Nederland zet zich met een aantal andere lidstaten in om hieraan ook dierenwelzijn als optie toe te voegen om de mogelijkheden te verruimen.’

Meer mogelijkheden voor lidstaten
Schouten draait er niet omheen dat de basis hectare premie in de volgende GLB-periode (2021-2027) significant omlaag gaat. Op dit moment bedraagt deze premie circa 380 euro per hectare. Ze wil de verlaging vanaf 2021 stapsgewijs doorvoeren. De doelgerichte betalingen voor duurzaamheid en innovatie gaan dan gefaseerd omhoog.

In haar brief schetst de minister de contouren van haar inzet voor het Nationaal Strategisch Plan (NSP), zoals het gaat heten. In dat plan wordt aangegeven hoe Nederland de ambities van de Europese Commissie voor het nieuwe landbouwbeleid concreet invult. Lidstaten mogen meer dan in het verleden de invulling van de Europese landbouwbudgetten zelf bepalen. De Tweede Kamer debatteert op 15 mei over het NSP.

Tekst: Erik Colenbrander

Deel dit topic AVG & Cookiemelding (melkvee.nl)

arjank110

Laatste  |  

Reacties

verbi
Kortom gezegd , het wordt fors minder met meer regels begin me af te vragen of ik ze niet beter van de hand kan doen voor ze niks meer waard zijn.
Groen1
‘Landbouwsubsidies voor CDA niet langer heilig’
Multinationals, koningshuizen en grootgrondbezitters – die niets meer met gewone landbouwproductie te maken hebben – kunnen echt wel tientallen miljarden minder krijgen in de komende periode van 7 jaar gemeenschappelijk landbouwbeleid, vindt De Lange.
De Lange wil niet alleen het mes zetten in landbouwsubsidies, want daarmee komt niet genoeg geld beschikbaar om nieuwe taken van de Europese Unie te bekostigen. Ze wil ook voorwaarden stellen aan regionale fondsen.
boerderij.nl/Home/Blogs/…
+3
Frans1
Inkomen hoort ook uit je product te komen,en niet via allerlei kapstokconstructies zakken met geld uit te delen.
Harry K
@Frans1 Tja, de ideale wereld.
Gaat niet gebeuren.
Is in Europa maar goed ook. Zou immers niet redelijk zijn te moeten concurreren met de andere gesubsidieerde boeren in de wereld.
+2
Weidezicht
Landen mog meer zelf invulling geven. Nederland meer regels, minder geld, en alleen geld als je allemaal groene dingen doet. En dus lagere produkties maar zelfde lage prijzen, want de rest van europa (meer zelf bepalen wat je met geld doet) doet niet mee met groendoen en pakken lekker het europese geld.
+1
christo2.0
De opzet is wat mij betreft mislukt. Net als derogatie is het een middel om boeren te laten doen wat een klein deel van de bevolking nodig vindt.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden melkveehouderij , nieuw , schouten , innovatie , dierenwelzijn , boeren , landbouwbeleid , duurzaamheid , nederland , euro , glb , klimaat , europese commissie , kringlooplandbouw , tweede kamer , vervangen en moment geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!