Emissie verminderen met primaire mestscheiding

Wageningen Livestock Research (WLR) heeft de afgelopen jaren methoden getest om methaanemissie uit opgeslagen mest te verminderen. Het project ‘Aanpassing Melkveestallen voor Minder Methaan’ test en meet technieken en maatregelen in de praktijk. Hiervoor werden in 2021 bestaande melkveestallen met een traditionele roostervloer en mestkelder onderzocht. Een van de onderzochte methoden was primaire mestscheiding.

Het regelmatig verwijderen van mest uit mestkelders en vanaf stalvloeren kan helpen om emissies van methaan en ammoniak te verminderen. Mestscheiding biedt hierbij een uitkomst. Bij primaire mestscheiding verwijdert een mestrobot of mestschuif vaste mest. Urine loopt via gaten in de bodem direct de mestkelder in. Mestscheiding biedt veel kansen om emissies te verminderen en mineralenbenutting te verbeteren.

Deel dit topic

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's mest , vaste mest , bodem , ammoniak , mestschuif , mestrobot , methaan , urine , mestkelder en roostervloer geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
0
DEELNEMERS
0
WEERGAVES
444