Nynke Koopmans stapt uit VVD

TYTSJERK - Oud statenlid en gemeenteraadslid Nynke Koopmans heeft vandaag haar VVD-lidmaatschap opgezegd. Dit deed Koopmans in reactie op het stikstofbesluit van het kabinet.

Bron

Nynke Koopmans stapt uit VVD
lc.nl

Deel dit topic

Nieuwsgrazer

Reacties

KuikenenKoe
Dat is jammer. Had ze al wel gezegd.
+9
kanniewaarzijn
Tenminste iemand die consequent is en een daad stelt.
+8
weurding
Vrouw met ballen. Doet gewoon wat ze zegt👍
+1
van Ittersum
@weurding en de trein rijdt door .... dus is het verstandig?
+6
George
@van Ittersum
Ja als ze toch een hele andere koers ver en dan waar jij voor staat is het heel verstandig. Meelopers voor het geld en de lintjes zit Nederland al vol mee.
+1
van Ittersum
@George het leven en de besluitvorming gaat door ook zonder haar, hoe minder agrarische inbreng hoe minder.... zie je nu politiek nu ook al. Hoe minder prikkels van agrarisch invloeden hoe idioter de voorstellen.
+11
George
@van Ittersum
Juist besluiten die tegen jouw wil worden genomen en je tegen staan en dan gewoon blijven meelopen of dat je het eens bent. Schei toch uit!
Meelopers voor het geld doen dat , mensen met karakter niet. En ik weet ook wel dat er democratisch besluiten moeten worden genomen en dat er ooit water bij de wijn moet. Maar als je er echt niet achter staat moet je kappen. Die vrouw heeft groot gelijk.
+2
van Ittersum
@George dat zij er uit stapt is een persoonlijke keuze maar als je over haar besluit heen kijkt, is de sector er bij gebaat? Dat is wat ik hier probeer te vertellen. Trouwens als je tegen bent en het besluit wordt dan toch genomen ben je dan een meeloper voor het geld?..... dat is wel heel erg kort door de bocht. Veranderen van.... begint altijd door deel te nemen aan het “spel” niet door aan de zijkant te veroordelen en te beoordelen. Daar hebben ze voetbalstadions voor uitgevonden
+5
Jan S
😀
+1
van Ittersum
@Jan S u schreef:Jij snapt het echt niet hè. In de politiek is het spel al gespeeld/verkocht voor de ploegen de arena inkomen. Daar hebben we het over. Door mee te spelen legitimeer je het valse spel . Daar gaat het over.

Dan moet je zorgen dat je ook bij de voorbespreking zit, het maakt echt niet uit waar. Als je er maar bent en daar zit het lek bij ons als sector.....we zijn er niet, nergens niet(zo lijkt het wat ik trouwens betwijfel).
+1
Jan S
😀
+7
diezel
@van Ittersum
Gewoon weer in de spiegel kunnen kijken is gelukkig voor sommige mensen ook al een groot goed.
Hoe kan je later, zeker als liberaal en veehouder, je verantwoorden dat je dit kabinet Klaver I beleid gesteund hebt? Verwijzen naar WOII mag nu (nog) niet, maar toch...…. 😞
diezel
@diezel
En ex-hoofd-demograaf CBS Jan Latten maar waarschuwen...…

minder, minder, minder koeien...…
meer, meer, meer mensen...…..

Gewoon jaarlijks een stad ter grootte van Venlo erbij met...… 😞

(klik om te vergroten)

+2
cs-agrar
@weurding staat straks bij FVD op de lijst 😁
buorman
Was net in een interview op Omrop Fryslan, haar onderbouwing van haar besluit is minstens zo verwarrend als de kamerbrief
+2
George
@buorman

Ik kan geen Fries en versta het ook niet Maar ik begrijp dat ze na het besluit over stikstof ze zich niet meer thuis voelt bij haar partij VVD. Gelukkig een vrouw die niet voor het geld gewoon overal in mee gaat.
+1
buorman
@George Principe[s] is een groot goed, maar bereik je ook je doel daarmee?
Als je ergens voor jezelf opkomt kun je stellen; als het zo moet dan maar niet.
Maar als je ergens voor je kiezers zitting hebt, kun je je afvragen of hun belangen gediend worden als jij voor je principe kiest.
Hoe dan ook, de VVD fractie is een boerenstem armer en daar zullen de overige fractieleden [bouw/industrie/transport] niet rouwig om zijn, zij maken maar wat graag gebruik van ''onze'' stikstofruimte om maar eens wat te noemen.
KuikenenKoe
Quote Reactie van @buorman:
Hoe dan ook, de VVD fractie is een boerenstem armer

Vind zelf echt jammer, Nynke is van het mouwen opstropen oplossingen zoeken en doorpakken.
Het liberale gedachtegoed spreekt mij het meest aan en vind daarom jammer dat zij de partij verlaat
Grasbaal
Helma blijft wel:
sorry
@Grasbaal wat vind jij ervan...als vvd aanhanger?
Grasbaal
@sorry Helaas kan Helma ook geen ijzer met handen breken. Maar of weglopen een optie is?. Wie weet zien we Nynke weer ergens anders terug...
sorry
@Grasbaal kan helma geen éénmansfractie beginnen...?
Grasbaal
@sorry al die eenmansfracties zijn zinloos, de knikkers worden verdeeld bij de grote partijen.
buorman
@Grasbaal
En Nynke kiest er nu dus voor om zo'n eenmans/eenvrouws fractie te zijn
sorry
@Grasbaal heeft de sgp niks bereikt?
buorman
@sorry Zit die ook in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel?
sorry
@buorman weet niet wie in de gemeenteraad zit van tytjerkstradeel, jij misschien?
buorman
@sorry ris2.ibabs.eu/People/Profiles/…
Voor de landelijke politiek was Nynke slechts een lid, voor de gemeentepolitiek een raadslid
sorry
@buorman en wat is uw punt?
+1
buorman
@sorry
Dat het verlies van Nynke haar boerenstem voor ons als inwoners van deze gemeente veel groter is dan dat de landelijke VVD een lid verliest.
Zoals eerder geschreven; de bouw van het Cambuur stadion en ik emitteren beide op hetzelfde N2000 gebied.
Dan heb ik liever een stem in de raad die alle dagen koeien melkt dan iemand die zo nodig bij voetbal in de skybox moet zitten
Jan S
😀
buorman
@Jan S
Nynke geeft zelf in dit artikel al aan dat haar invloed als 1 mans/vrouw fractie het verschil niet gaat maken.
En de VVD fractie word nu minder agrarisch gekleurd, waardoor de kans op skybox allures in verhouding groter word, en zoals gezegd; daar heb ik het mier aan
+2
Jan S
😀
buorman
@Jan S
En jij denkt dat het door jou genoemde rijtje zich druk maakt om het bestemmingsplan van Bartlehiem e.o. of gelijk welk ander dorp/gehucht in de gemeente Tytsjerksteradiel?
Man loop toch...................
Jan S
😀
buorman
@Jan S
Daarom hou ik onderscheid in landelijke en regionale [gemeente/prov] politiek, maar dat snap je kennelijk niet.
En wat Nynke wil is niet zozeer relevant, wie zijn eigen ding wil doen moet zich niet beschikbaar stellen voor dergelijke functie's, kun je in je vrije tijd allemaal leuke dingen doen waar je blij van word.
Jan S
😀
KuikenenKoe
Quote Reactie van @Jan S:
Heb je Helma al gehoord over het beleidsbesluit van de regering?

Gehoord. Het werd een beetje gebracht als een overwinningspeech. Geurts vergelijkbaar trouwens . Terwijl bij mij juist het gevoel ontstaat dat het kabinet zich laat gijzelen door een paar klimaatfundamendalisten .
Jan S
😀
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Grasbaal:
al die eenmansfracties zijn zinloos, de knikkers worden verdeeld bij de grote partijen.

Zinloos zijn ze niet, ze zijn immers niet gebonden aan fractiediscipline. Zo kan zo'n eenmansfractie zijn/haar stem toevoegen aan welke partij dan ook per onderwerp. Is dus vrijer.
gerrie-hul
@Grasbaal Dus een baantjes jager ???
KuikenenKoe
Quote Reactie van @Grasbaal:
Wie weet zien we Nynke weer ergens anders terug...

Daar begint al wel op te lijken.
sorry
Leuk snoetje

google.com/url/…
+3
Jan S
😀
van Ittersum
"Verder als Partij voor de Boeren

Raadslid Nynke Koopmans te midden van haar koeien. Foto Marcel van Kammen

Foto Marcel van Kammen

Ze vindt de basis voor ingrijpende maatregelen

te wankel

Pier Abe Santema

Tytsjerksteradiel heeft er een fractie bij: de Partij voor de Boeren. Raadslid Nynke Koopmans heeft de VVD vaarwel gezegd vanwege de stikstofaanpak van het kabinet.

Voor de foto vindt Nynke Koopmans (48), boerin en raadslid, het leuk om het weiland in te gaan. Daar staan haar ongeveer zeventig koeien immers. Een mooi decor, gezien het onderwerp. Ze kent ze allemaal. Die koe daar is heel tam en die andere is juist wat ondeugend. De dieren kijken nieuwsgierig naar haar en de fotograaf, die moet uitkijken dat hij geen lik op zijn lens krijgt.

Haar telefoon is ‘ontploft’, het afgelopen weekeinde. Koopmans maakte vrijdag bekend dat ze uit diepe onvrede en zelfs schaamte haar VVD-lidmaatschap opgezegd heeft. Ze schrok zich ‘te pletter’ van de stikstofaanpak van het kabinet. Dat de VVD hierin meegaat ziet zij als een volstrekt onacceptabele koerswijziging. ,,Dêr kin ik net achter stean.’’

Samen met andere noordelijke VVD’ers heeft ze de afgelopen tijd volop geprobeerd om de partijgenoten in Den Haag te waarschuwen: ,,dit kinne wy oan ús achterban net útlizze.’’ Maar het mocht niet baten. Vanuit Den Haag kwam het signaal dat het geen zin meer had. ,,Dêrtroch wie ik al behoarlik oerstjoer.’’

Ze wilde haar VVD-lidmaatschap al beëindigen, maar haar twee fractiegenoten in Tytsjerksteradiel drukten haar op het hart te wachten tot echt duidelijk werd wat het kabinetsplan zou zijn. En dat deed ze. Maar toen vrijdag de Kamerbrief van twaalf kantjes gepubliceerd werd, verstuurde ze haar opzegging alsnog. ,,It wiene allegearre tige yngripende maatregels, dy’t elkenien reitsje.’’

Goed, ze wil best proberen eenvoudig uit te leggen waar voor haar de schoen wringt. De insteek van de VVD was altijd dat Nederland te ver gegaan was in het natuurbeleid, zegt Koopmans. Nederland wil altijd meer doen dan Europa vraagt en daardoor zijn er regels opgesteld waar het land volgens haar nooit aan kan voldoen.

De VVD wilde voorheen altijd af van de ‘koppen’ bovenop het Europese beleid. Maar nu wil de VVD, in het kabinet, ineens wél voldoen aan die extra strenge regels. Koopmans kan zich daar niet mee verenigen. Ze heeft er ook moeite mee dat er bij stikstof uitgegaan wordt van rekenkundige modellen en niet van metingen. Ze vindt de basis voor de ingrijpende maatregelen te wankel.

Nadat ze de opzegbrief verstuurd had, burgemeester Jeroen Gebben als voorzitter van de gemeenteraad op de hoogte gesteld en haar fractiegenoten geïnformeerd, ging ze ‘te melken’. In de stal van de boerderij die haar pake ooit begon, op Lytse Geast, vlakbij Leeuwarden.

Wanneer er ergens een deur dichtgaat, gaan er vaak ook weer andere open. Koopmans werd de afgelopen dagen benaderd door vele gelijkgestemden, vertelt ze. En niet de eersten de besten. Wetenschappers, onderzoekers en advocaten, die ook vinden dat er met metingen gewerkt moet worden in plaats van modellen. ,,Dy sizze ek: as it sa trochgiet, krije wy in folle grutter probleem.’’ Volgens Koopmans is er een beweging aan het ontstaan die dit geluid richting Den Haag gaat vertolken.

Het is allemaal nog in een vroeg stadium. En dat geldt ook voor haar nieuwe fractie, genaamd de Partij voor de Boeren. Vooralsnog vindt ze het gewoon leuk dat dat bordje in de raadszaal straks voor haar neus staat. Of ze ook echt een partij opricht, voor de komende verkiezingen, weet ze nog niet. ,,Mar der soe in protte animo foar wêze’’, zegt ze op basis van de berichten die ze kreeg.

In de gemeentepolitiek zal haar rol niet echt veranderen, ze blijft de koers van de lokale VVD-fractie in principe steunen. Ze beseft dat ze als eenpersoonsfractie het beleid niet kan bepalen. En een tactische zet is haar stap dan ook niet. ,,Ik folgje myn hert en doch no even wêr’t ik sin oan ha.’’ "
sorry
@Grasbaal dat helma op verkiesbare plaats staat?stond doen ze alleen maar voor de stemmen niet meer en niet minder
buorman
@Grasbaal Zit die ook in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel?
« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's oud en vvd geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!