‘RIVM forceert zelf oplopende ammoniaktrend in natuurgebieden’

Den Haag, 7 februari 2019. De ammoniakconcentraties in natuurgebieden lopen op door een foutieve wiskundige bewerking van de meetresultaten door het RIVM. Zonder die wiskundige bewerking, zou er geen sprake zijn van een oplopende trend. Daarnaast blijken de twee ammoniakmeetstations voor hoogbelaste veehouderijgebieden fout te zijn geplaatst.


Meetstation Vredepeel (op de grens van Noord-Brabant en Limburg) staat veel te dicht op een pluimveebedrijf en meetstation Wekerom (Gelderland) blijkt boven een stinkende rioolput te zijn neergezet, waaruit ammoniak vrijkomt. Dit zijn enkele van de bevindingen uit het lopende onderzoek naar de representativiteit van de ammoniakmetingen door het RIVM. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team van onderzoekers en gefinancierd door Stichting Mesdag Zuivelfonds. Jaap Hanekamp (onderzoeker) en Geesje Rotgers (onderzoeksjournalist) lichtten hun nieuwste bevindingen vandaag toe aan de Tweede Kamer.


In 2005 begon het RIVM met het meten van de ammoniaconcentraties in de lucht, in natuurgebieden (het zogenaamde MAN-meetnet). Tegenwoordig wordt op 293 locaties gemeten. Volgens het RIVM is er gemiddeld genomen sprake van een oplopende trend, m.a.w. een toename van ammoniak in natuurgebieden. Uit het lopende wetenschappelijke onderzoek van Stichting Mesdag Zuivelfonds blijkt echter dat de metingen zelf geen trend laten zien. Pas na een wiskundige bewerking van de meetresultaten is er sprake van een oplopende trend (toename van ammoniak). “Het RIVM forceert zelf die oplopende trend. De wiskundige bewerking die het RIVM toepast is volgens de internationale wetenschappelijke gemeenschap fout en ontoelaatbaar”, stelt onderzoeker Jaap Hanekamp, die samen met de Amerikaanse wiskundige Matt Briggs de werkwijze van het RIVM heeft getoetst.

Ammoniakmeter opgehangen boven rioolput
Ook met de luchtmetingen in veehouderijgebieden gaat het nodige mis. In Nederland zijn vier landbouwmeetstations opgesteld, waarvan twee in gebieden met veel (intensieve) veehouderij: Vredepeel en Wekerom. In 2018 toonden Hanekamp en Rotgers aan dat meetstation Vredepeel letterlijk ‘onder de rook’ van een pluimveebedrijf is neergezet (op 150 meter), terwijl de afstand volgens de eigen instructies van het RIVM, minimaal 300 meter had moeten bedragen. In Wekerom blijkt de situatie nog ernstiger: bij een bezoek aan het meetstation blijkt de meter vrijwel boven een stinkende put van het rioolgemaal te zijn neergezet. Volgens de eigenaar van de rioolput, Waterschap Vallei en Veluwe, ontsnapt er ook ammoniak uit de put, naast een aantal andere gassen. Verder is dit meetstation in de jaren steeds meer ‘ingesloten’ geraakt door een groeiend metaalbedrijf met veel vrachtverkeer – ook vrachtverkeer stoot ammoniak uit – en staan er meerdere veebedrijven op te korte afstand, waaronder een varkensbedrijf dat niet emissiearm is.

Ammoniakbeleid bepaald door discutabele metingen
De metingen in Vredepeel en Wekerom hebben sinds jaar en dag het ammoniakbeleid voor de veehouderij bepaald. Beleidsmakers en politici baseerden zich op de meet-trends van met name beide meetstations. Volgens het RIVM zijn deze meetstations tegenwoordig minder bepalend voor het ammoniakbeleid voor de veehouderij, vanwege de totstandkoming van het veel fijnmazigere natuurmeetnet (MAN-meetnet). Echter, hier forceert het RIVM met zijn wiskundige bewerking van de op zich vrij neutrale meetuitslagen zelf een oplopende trend.
Nieuwsgrazer

Laatste  |  

Reacties

+4
de jonge
Er komt steeds meer rottigheid boven water waar een luchtje aan zit. wat worden we genaaid. niet te bevatten
puddingbroodje
Heel appart!!
+2
John Spithoven
De technische briefing vandaag, RIVM raad de vaste kamer commissie het maar niet te snappen. Want omdat de lucht schoner wordt, wordt er meer ammoniak opgenomen door de lucht. Vandaar dat er geen afname in van de concentratie ammoniak in de lucht. Dat twee van de vier landbouwgerelateerde meetpunten op een discutabele plaats staan heeft daar niets mee te maken, aldus RIVM. Dus de laatste 13 jaar is er door de totale varkenshouderij luchtwassers geplaatst, waarbij de meeste ammoniak afgevangen wordt, maar dit zorgt voor een stijging van de concentratie van ammoniak in de lucht. De melkveehouderij heeft in die periode ook fors geinvesteerd in emissie arme vloeren (schat in 40 % ), maar er is geen waarneembaar resultaat. De concentratie in de lucht stijgt omdat die schoner wordt. Ja, Ja,
+1
putjesschepper
@John Spithoven werkelijk niet te geloven dit.
+3
Detukkeroettwente
@John Spithoven Onvoorstelbaar en wat zegt LTO/RABO/NZO/RFC /Lederaad hiervan. Nogmaals stoppen met deze onzin over amoniak/ methaan/ lachgas/huilgas/ butagas/mosterdgas/ aardgas. DE LEUGEN regeert !!!
+1
huske
@John Spithoven hoe reageert politiek den Haag op het onderzoek en hoe reageren ze op het RIVM? Weet je daar ook wat van?
+1
boer aad
Wat een klootzakken bij RIVM
Jan-T
Als je het als RIVM al niet kan uitleggen wat je doet, hoe kan je het dan verkopen als de waarheid.
Te Idioot voor woorden.
Denk dat de ammoniak uitstoot er door de handels wijze van natuurbeheerders er veel ammoniak uitstoot in de lucht. Als het door agrariërs wordt beheerd op een natuurlijke wijze dan komt er veel minder vrij. omdat er te veel verrotting van grassen plaats vind.
Kortom te weten niet wat ze doen, en doen een wedstrijd wie blijft wie voor de gek houden.
+1
delavalboer
Maar er zijn willens en wetens verkeerde metingen gedaan....boven een rioolput!!! En daar word ons beleid dan op gemaakt...dit gaan we toch niet pikken!!
Je vraagt je dan toch ernstig af tot hoever dit gaat. wij hebben altijd grondwatermonsters moeten leveren aan de rivm, nou ik vraag mij af hoe eerlijk hier mee om word gegaan....
+1
Bekkink
En nu?? Komen er rechtzaken? Gaan we de straat op? Of allemaal maar weer de kop int zand er verdan?
slagroomvla
Quote Reactie van @Bekkink:
En nu??

Heel veehouderij NL versneld aan de emmissiearme vloertjes, let maar op...
delavalboer
@slagroomvla emisiearme vloeren.....moet er weer aan ons verdiend worden?? Want dat is het ...mooie melkkoe zijn we!!
Ik ben voor de knuppel in het hoenderhok!! Laat de verantwoordelijke maar aangepakt worden...
+2
verbi
@Bekkink Nee nee iedereen is nu zgn geschokt en verontwaardigd zo werkt dat toch en we gaan weer gewoon door.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!