Illustratie van: Alex Miedema

Klaas Fokkinga MY IK JO WAT FREEGJE.....

Deel dit topic

Reacties

+20
rene-de-jong
Maar even per mail verzonden.....

Geachte heer Fokkinga,

KOEIENLETTERS in de Leeuwarder Courant; ‘natuur herstellen en stikstofuitstoot verlagen & knelpunten vergunningverlening oplossen: doelen van vandaag vastgestelde Uitvoeringsprogramma Stikstof FryslâN

Maar even een vraag van een eenvoudige boer; Hoe gaat het met de Friese natuur ??

U kunt mij deze vraag niet beantwoorden om de eenvoudige reden dat dat niet bekend is bij de provincie, er is namelijk géén monitoring op de Friese natuur.

Dit werd mij bekend na wat kritische vragen aan dhr. G. Vriens (de opsteller van alle 11 gebiedsanalyses januari 2021) via de mail en op het provinciehuis juni vorig jaar.
In deze gebiedsanalyses maakt dhr. G. Vriens een opsomming van uitsluitend BEREKENDE schade, daadwerkelijke monitoring ontbreekt dus.

Dus wat u wilt herstellen is mij (en ook u) onduidelijk; dat u alvast een 100 boerenbedrijven in de Zuid Oosthoek wilt opruimen is wel duidelijk.
Wat u hiermee hersteld is dus onduidelijk en zal ook nooit duidelijk worden, hooguit een berekende oplossing.

Indien u mij een bodemanalyse kunt overleggen waaruit verandering van samenstelling van de grond blijkt door stikstof depositie dan stuur ik u een jaar lang elke dag gebak.
Ik heb u dit reeds eerder uitgelegd 29 april ’21 aan tafel bij Cees in Bantega maar misschien is het in de stikstofmist blijven hangen.
Het kan ook zijn dat dergelijke ‘werk’bezoeken als noodzakelijk kwaad worden afgewerkt….

Deze mail zal het verschil ook niet maken, toch bent u hierbij wederom geïnformeerd en kunt u nog eens overwegen om de ‘herstel’ miljoenen op zak te houden en héél, héél misschien een fractie van deze miljoenen te besteden aan monitoring en bodemonderzoek in de natuur.
Zo kunt u de leemten in de kennis weg nemen zoals dit zo mooi staat beschreven in de 11 ‘gebiedsanalyses’.

Om de leemten in de kennis aangaande stikstof op te vullen adviseer ik u (en uw collega’s) om de artikelen van Nico Gerrits te lezen; stenen vallen namelijk niet omhoog !
foodlog.nl/artikel/…
of alle
foodlog.nl/artikel/overzicht/…


Mei freonlike groetnis,

René de Jong Melkveehouder in Zuid-Oost Friesland (het opruim gebied)
Spuit11
@rene-de-jong Heb je ook een antwoord gekregen?
+3
rene-de-jong
@Spuit11 Maandag rond de klok van 10 zal de beste man dit wsl pas lezen, die is al lang naar huis gebracht in z'n dikke BMW met chauffeur en zit nu allang bij de houtkachel....
+1
George
@rene-de-jong
Ik dacht even dat het over mij ging maar ik rij zelf. 😂
+1
salut
@rene-de-jong Yn goed frysk: Mei ik jo wat freegje?
+3
Vdejong
@salut doge jo wol?🙊😁
+1
salut
@Vdejong Myn frysk is geef @Vdejong!
cornelissen
Overigens las ik op pagina drie, dat het provinciale cda bestuur sterk overweegt om afstaand te nemen van dit beleid, dit in tegenstelling van het landelijke cda beleid om toch nog wat kiezers in Friesland over te houden en kaalslag op het platteland te voorkomen.
+2
rene-de-jong
Goedemorgen,

Uw mail is in goede orde ontvangen, onder de aandacht gebracht van gedeputeerde Fokkinga en doorgestuurd naar de beleidsafdeling.

Met vriendelijke groet,

Froukje Abma

Bestuurssecretaresse gedeputeerde K. Fokkinga
Secretariaat Gedeputeerde Staten
058 2925765 / 06 11603746
secr.gs.fokkinga@fryslan.frl

Tweebaksmarkt 52 (bezoekersadres)
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
(058) 292 5925 / provincie@fryslan.frl
WhatsApp: 06 10 26 88 31
www.fryslan.frl
+8
rene-de-jong
mail 5 juli 2022 07.00;
Goeiemoarn heer Fokkinga e.a.

Een antwoord op onderstaande vragen en constateringen blijft maar uit en de Provincie dendert maar door.

Graag wil ik u langs deze weg alvast aankondigen dat via de digitale inspraak c.q. zienswijze op de PSN heden een zienswijze wordt ingediend welke ook betrekking heeft op de z.g. participanten (Provincies).
Als voorbeeld wordt ook een deel van onderstaande casus aangehaald en wordt helder uiteengezet dat de monitoring die ook FRL hanteert géén monitoring is.

In aanloop naar een aansprakelijkheidstelling en daaropvolgende schadeclaims zal ook de handelswijze van de Provincie Friesland worden behandeld.
We staan in de startblokken om een forse claim en ook persoonlijke aansprakelijkheid wegens nalatigheid in te dienen waarbij naar verwachting vele boeren zullen aansluiten.

Ook de Provincie Friesland handelt contrair met de HR (habitatrichtlijn) waardoor eigendommen van burgers (ook boeren) NIET veilig zijn, het weigeren om met steekhoudende argumenten dan/wel een juiste monitoring te komen is bijzonder kwalijk en daarmee negeert ook FRL (ook) op dat punt diverse arresten van het HvJEU.

Mei freonlike groetnis,

René de Jong Melkveehouder in Zuid-Oost Friesland (het opruim gebied)
+5
John Spithoven
@rene-de-jong Mijn waardering , René, wat je allemaal voor de sector doet.
+10
Theo61
@John Spithoven Jullie zijn alle 2 toppers .
+1
richard-de-wolff
@Theo61 dat mag gezegd worden👍👍
+3
Mh12
@Theo61 hier sluit ik me volledig bij aan theo61, pas al keer appje naar John gedaan, omheind te bedanken, rene zijn nr heb ik niet. Maar vooral rene zijn bijdrage op foodlog, wordt echt nooit tegen gesproken....... oftewel hij heeft gelijk, alleen nu nog hopen dat hij binnenkort ook gelijk krijgt.......
+2
newholland6640
@rene-de-jong @John Spithoven en vast nog zoveel anderen: toppers!

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's klaas geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!