Afromingsvrije fosfaatlease mogelijk vanaf 2022

Landbouwminister Carola Schouten wil een afromingsvrije lease van maximaal 100 kilo fosfaatrechten mogelijk maken vanaf komend jaar. Daarvoor is echter wel een spoedige behandeling nodig in de Tweede en Eerste Kamer. VVD en SGP dringen daar nu op aan in de landbouwcommissie van de Tweede Kamer.

Bron

Afromingsvrije fosfaatlease mogelijk vanaf 2022
nieuweoogst.nl

Deel dit topic

Nieuwsgrazer

Reacties

EMotie
Feest hoor de grote jongens
Feest voor de handelaren
Onbeperkt verleasen in porties van 100
Super
+1
jpls
@EMotie Blijf het raar vinden dat er zoveel tijd in gaat zitten. de afroming van 10% naar 20% brengen had ze maar 2 weken voor nodig.
EMotie
@jpls Er is een probleem met onrechtmatige staatssteun.
Heel stiekem probeert lnv dit er snel door te drukken. Kamer is net zoiets als de ledenraad van Rfc z
Eers kiek´n
@EMotie dat zou alleen spelen als de staat de fosfaatrechten op zou kopen als niet agrarisch bedrijf. Onder elkaar verhandelen is geen onrechtmatige staatssteun
EMotie
@Eers kiek´n Opkoop kan ook onregelmatige staatssteun zijn. Zover zit je goed
Daarnaast is het huidige voorstel onrechtmatige staatssteun. Staatssteun mag mits er goedkeuring is. Carola heeft letterlijk lak aan alles en iedereen.
Het is aan de kamer om hun werk te doen en er voor te zorgen dat er geen nieuw onrecht komt
diekman
@EMotie als je 2000 kg verleasd moet je 20 porties met leges betalen. Ik wis dat ze in Den Haag gek waren. Maar nu helemaal.
EMotie
@diekman Klopt. Waarom niet duizenden kilo’s verleasen in 1 klap. Het is toch een beleggingsmiddelen ipv een productierecht!
pieta
@diekman Mag je zoveel verleasen als je wilt?
EMotie
@pieta 👍 jaaaaaa, sofaleasen🎉🎉🎉🎉
Op papier heet dat binnenkort: Renovatielease
Vast inkomen met collega’s die je laat zweten.
Zo regel je zaken wanneer het spannend wordt.
Twentsch Land
Zelf bedacht of op een officiële site te lezen ?

@EMotie
EMotie
@Twentsch Land Staat in het wetsvoorstel.
Stukken lezen is de basis.
Grasbaal
Quote Reactie van @pieta:
Mag je zoveel verleasen als je wilt?

Zoals ik het lees gaat het om jaarlijks eenmalig 100 kg per bedrijf (heen en terug), renovatielease is weer heel wat anders.
Quote:

Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk gemaakt om per kalenderjaar
maximaal 100 kilogram fosfaatrechten te leasen voor de korte termijn
(heen en terug binnen een kalenderjaar), zonder dat hierover afroming
Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 35 949, nr. 3 4
plaatsvindt. Daarmee wordt invulling gegeven aan de toezegging van de
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar aanleiding van
de aangehouden motie van de leden Geurts en Lodders (Kamerstukken II
2018/19, 33 037, nr. 317).

Doordat er bij de introductie van het systeem meer fosfaatrechten zijn
toegekend dan correspondeert met het fosfaatplafond voor melkvee
moest het aantal fosfaatrechten eerst worden teruggebracht. De
hoeveelheid fosfaatrechten in gebruik voor de melkveehouderij is
inmiddels teruggebracht tot onder het sectorplafond (Kamerstukken,
35 334, nr. 136). Omdat inherent aan het stelsel is dat de ruimte onder dit
plafond mag en moet worden benut via tijdelijke, niet overdraagbare
rechten (ontheffingen) uit de fosfaatbank, heeft het voorstel voor 100 kg
lease geen invloed op het totaal aan kilogrammenfosfaat (en indirect
stikstof) dat op basis van fosfaatrechten (inclusief ontheffingen uit de
fosfaatbank) geproduceerd kan worden, maar enkel op de snelheid
waarmee fosfaatrechten worden afgeroomd en via de fosfaatbank ten
goede zullen kunnen komen aan grondgebonden landbouwers zoals de
fosfaatbank beoogt.

Deze maatregel kan van invloed zijn op de marktprijs voor korte-termijn
lease van fosfaatrechten. Mogelijk zal het voordeel (gedeeltelijk) worden
verdisconteerd in de verleaseprijs. De maatregel zal hierdoor naar
verwachting financiële gevolgen hebben voor zowel degene van wiens
bedrijf het fosfaatrecht afkomstig is, als degene naar wiens bedrijf het
fosfaatrecht overgaat. Voor melkveehouders die aan het einde van het jaar
een hogere melkproductie dan geprognosticeerd realiseren, en dientengevolge een hogere forfaitaire fosfaatexcretie hebben, betekent dit meer
flexibiliteit, doordat de drempel voor het verwerven van de benodigde
extra hoeveelheid fosfaatrechten lager wordt.

De in een jaar met melkvee geproduceerde hoeveelheid fosfaat, wordt
bepaald op basis van forfaits die zijn gekoppeld aan de geproduceerde
hoeveelheid melk per koe. Door een iets hogere melkproductie aan het
einde van het jaar kan een melkveehouder voor dat jaar met een hoger
forfait te maken krijgen. Een afromingsvrije hoeveelheid van 100 kilogram
zal voor de meeste bedrijven voldoende zijn om de hogere forfaitaire
fosfaatexcretie die het gevolg is van een onverwacht hoge melkproductie
op te vangen. Het hanteren van een vast aantal kilogrammen wordt
hiervoor meer geschikt geacht dan een percentage van de hoeveelheid
fosfaatrechten die op een bedrijf rust. De hoeveelheid fosfaatrechten die
op een bedrijf rust kan immers gedurende het jaar fluctueren, waarbij de
overgang van rechten en daarmee de verlaging, respectievelijk verhoging,
van het op een bedrijf rustende fosfaatrecht ook tijdelijk kan zijn. Hierdoor
kan het hanteren van een percentage tot willekeurige uitkomsten leiden.
De voorgestelde wijziging heeft tot gevolg dat er minder kilogrammen
fosfaatrecht worden afgeroomd. Op basis van de handel tot nu toe, is de
verwachting dat het totale aantal afgeroomde kilogrammen fosfaatrecht
per jaar ongeveer 10 procent daalt.

Een toename van het aantal kortetermijn leasetransacties als gevolg van deze uitzondering, wordt niet verwacht. De maatregel ziet op een kleine hoeveelheid afromingsvrije
lease. Dit is naar verwachting voldoende om de beoogde flexibiliteit te
realiseren, maar het te behalen voordeel is niet zodanig groot dat
landbouwers hun gedrag omtrent de aan- en verkoop van fosfaatrechten
zullen aanpassen, buiten de beoogde flexibiliteit

Bron: tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/…
+1
EMotie
@Grasbaal Het is 100 kilo heen en terug. Er is geen beperking hoe vaak een verleaser dat mag doen. Zo lees ik het
Grasbaal
Quote Reactie van @EMotie:
Er is geen beperking hoe vaak een verleaser dat mag doen. Zo lees ik het

Zoals ik het lees is het een keer paar jaar 100 kg heen en terug (zonder afroming) per bedrijf.
EMotie
@Grasbaal per leasend bedrijf
EMotie
@EMotie pak de wettekst en memorie van toelichting er maar bij
Eers kiek´n
Ik had begrepen dat het om eind 2021 ging. Vandaar die spoed. Omdat het speelt op het eind van het jaar om kleine schommelingen op te vangen lijkt het mij dat ze het rustig aan kunnen doen om kerst 2022 te halen.
ted9
@Eers kiek´n Er speelt vast weer meer dan wij weten.
EMotie
@ted9 Het is heel simpel. Vleesvee mag geen rechten. Nu niet en in het verleden ook niet. Daar heeft de kamer mee geblunderd,aangemoedigd door de linkerflank die het liefst boeren en vee reduceert. Hoe? Dat maakt dan niet uit.
« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!