Biodynamische landbouw is nuttig voor de wetenschap, maar qua voedselvoorziening een goedbedoelde misdaad tegen de menselijkheid

Biologische landbouw is nuttig voor wetenschappelijk landbouwkundig onderzoek, stelt Piet van der Berg. Als instrument om de wereldbevolking te voeden is het volgens hem een goedbedoelde misdaad tegen de menselijkheid. In recente zaterdagedities van deze krant vulden artikelen over de landbouw de opiniepagina’s.[url=https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/De-linkse-partijen-weten-echt-niet-wat-ze-aanrichten-met-hun-anti-boerenbeleid-26746528.html] ‘Anti-boerenbeleid van links werkt averechts’[/url] opende Jaap Majoor op 3 april. Een week later pareerde de familie Van Tilburg: [url=https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/Biodynamische-landbouw-een-links-waanidee-Onzin-26758889.html]‘Biologisch-dynamisch boeren is geen links waanidee’ . [/url]Wie heeft gelijk? Kostprijs vertienvoudigt Majoor berekende dat als biodynamische landbouw de norm wordt, de kostprijs van voedsel zal vertienvoudigen: ‘groente en fruit zal nog slecht betaalbaar zijn voor mensen die tweemaal modaal verdienen’. Hij rept van hongersnood, voorspelt dat onze voedselproductie naar het buitenland zal verdwijnen en stelt aldus dat boeren massaal failliet zullen gaan, waarmee ook het landschapsbeheer wegvalt dat zij gratis plegen. Niet alleen boeren failliet Niet alleen boeren zullen volgens Majoor failliet gaan. Ook toeleveranciers en verwerkende bedrijven, wat duizenden banen zal kosten. Kortom, bij overstap naar biodynamische landbouw voorziet Majoor rampen van oudtestamentische proporties. En passant stelt Majoor dat deze vorm van landbouw niet duurzamer is dan gangbare landbouw. Laatstgenoemde krijgt onterecht de aantasting van de biodiversiteit in de schoenen geschoven: de werkelijke oorzaak ligt volgens hem in de toename van roofdieren. Ook de natuurlijke stikstofuitstoot wordt de gangbare landbouw onterecht aangerekend als zijnde schadelijk, stelt hij. Veevoer van eigen grond De Van Tilburgs stellen dat biodynamische landbouw wel degelijk reëel is: ‘Onze koeien bedrijven geen topsport, en worden daardoor ouder’. Waarom dat beter is voor het milieu, benoemen ze helaas niet. Wel stellen ze dat biodynamische landbouw staat voor kringlooplandbouw. Ze wekken zelfs de indruk al hun veevoer te winnen van eigen grond. Toch is het aannemelijk dat ook zij voedingsstoffen van buitenaf aantrekken. Als ze die immers wel afvoeren (melk en vlees) maar niet aanvoeren, mergelen ze per saldo hun grond uit. Ongelijk speelveld Het belangrijkste argument van de Van Tilburgs is dat zij een ongelijk speelveld zien. Zij vinden hún producten niet te duur, maar die van de gangbare landbouw te goedkoop, omdat in de prijs daarvan milieueffecten niet zouden zijn meegerekend. In hun artikel sommen de Van Tilburgs hun bedrijfsgegevens op. Dat maakt vergelijking mogelijk met de gangbare landbouw. Op 128 hectare houden zij 90 melkkoeien en 60 stuks jongvee. Dat zijn samen circa 112,5 GrootVeeEenheden (GVE). Ze houden dus 1,14 GVE per hectare. 83 hectare pure natuur De gangbare landbouw haalt 2,5 GVE per hectare. Zouden de Van Tilburgs dus niet biodynamische maar gangbare landbouw bedrijven dan zouden zij slechts 45 hectare nodig hebben, en 83 hectare kunnen omzetten in pure natuur! Meer zelfs, want hun koeien leveren gemiddeld 7.500 liter melk per lactatie. Die van de gangbare landbouw 10.000 liter. De Van Tilburgs hebben dus onnodig extra koeien. Hadden zij die niet, dan konden ze nóg meer hectaren teruggeven aan de natuur. Extra koeien stoten meer uit Daarbij: als koeien broeikasgassen uitstoten, doen onnodig extra koeien dat uiteraard ook. Een liter biodynamisch geproduceerde melk is volgens deze redenatie dus schadelijker voor het klimaat dan een liter gangbaar geproduceerde melk. De biodynamische sector zal aanvoeren dat de oppervlakte moet worden meegerekend, waarop het veevoer wordt geteeld dat de gangbare landbouw importeert. Terecht, maar dat overbrugt niet het verschil tussen 1,14 en 2,5 GVE. Geïmporteerd veevoer bestaat immers voornamelijk uit reststromen van teelten voor menselijke consumptie, zoals sojaschroot. Regelrechte natuurramp Als omschakeling naar biodynamische landbouw de voedselproductie inderdaad uit Nederland verjaagt, zoals Majoor beweert, veroorzaakt dat een regelrechte natuurramp. Vrijwel nergens in de wereld is de grond namelijk zo vruchtbaar als in Nederland. Een hectare Nederlandse landbouwgrond compenseren, kost elders minstens twee hectaren – die men daar dan onvermijdelijk moet onttrekken aan de natuur. Biologische landbouw is nuttig om soorten en methoden in stand te houden voor wetenschappelijk landbouwkundig onderzoek. Maar als instrument om de wereldbevolking te voeden is het een goedbedoelde misdaad tegen de menselijkheid. Wie heef gelijk? In meer diplomatieke bewoordingen is dat exact hoe vooraanstaande landbouw- en voedselinstituten erover denken – waaronder de meest vooraanstaande, onze eigen Wageningen University & Research. Kortom, wie heeft gelijk? De familie Van Tilburg in ieder geval niet, vrees ik. [i]Piet van den Berg uit Spier is agrarisch geschoold en werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Hij schreef dit stuk op persoonlijke titel[/i]

Ollongren krijgt een gouden standbeeld

De partij die het hardst riep dat Pieterman zo goed kan dienen als voorbeeld hoe een kamerlid zou moeten werken heeft het spelletje als beste gespeeld. Dat en onderstaande is mijn bescheiden mening Ollongren stond als laagste op de D66 lijst Dan ben je lijstduwer Daarna wordt je gevraagd als verkenner Je maakt een foutje Rutte zwaar beschadigd Seegers die noemt dat je elkaar moet kunnen vertrouwen wanneer je samenwerkt Het cda die al jarenlang met het Probleem Omtzigt in de partij zit en bij de verkiezingen verloren heeft Rutte wil graag met het cda Cda wil niet nog een keer klappen krijgen bij volgende verkiezingen Dus wat doe je dan als uiterst geslepen lijsttrekker van D66?? Wanneer je antwoord hetzelfde is dan het mijne nu in mijn koppie dan wordt het nog leuker. Want, hoe krijg je nu nog een werkend nieuw kabinet De afspraken waar Seegers op doelt gelden dus ook nog na de val van het kabinet Cda doet liever niet mee en wil Omtzigt kwijt. Zo niet, dan hadden ze het voor hem op moeten nemen en hadden ze Rutte geofferd Door dat niet te doen is er chaos in de vvd: slim En zo kan ik nog wel een half uur typen maar het wordt alleen maar meer van hetzelfde Conclusie: wanneer je hoop had dat Omtzigt iets ging veranderen in Den Haag en Kamerleden weer meer tijd bezig zouden zijn met spelletjes spelen dan ben ik na 1 dag nieuwe kamerleden wel toe aan nieuwe verkiezingen

#FarmerFriendly - FDF eiste voor 1 april duidelijkheid en die is er nu

‘Het CBL is tot de conclusie gekomen dat het initiatief Farmerfamilie niet met het CBL als vertegenwoordiger van de gezamenlijke supermarktbranche besproken kan worden‘. Dat is de officiële reactie van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel over het eventuele meedoen aan het keurmerk FarmerFriendly. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) ging op 10 februari en op 8 maart met onder meer het CBL in gesprek om via een keurmerk betere prijzen voor boerenproducten te realiseren. Met een systeem dat is gebaseerd op het sponsormodel, konden supermarkten de rechten voor keurmerk FarmerFriendly inkopen tegen 3 procent van de omzet. Met dit keurmerk kon het CBL laten zien dat de supermarkten die onder het CBL vallen zich actief inzetten voor een beter verdienmodel voor de boeren. Die vlieger gaat niet op. FDF eiste voor 1 april duidelijkheid en die is er nu. In de brief schrijft het CBL dat het op basis van haar bevoegdheden en de mededingingswet niet kan en mag beslissen over dergelijke keurmerken. Dat is aan de individuele supermarkten om te doen. Ook schrijft het CBL dat dit punt al tijdens de gesprekken op 10 februari en 8 maart is aangehaald.

Timmermans zadelt ons op met bio-boterbergen

[quote]„Bij wet vastleggen dat over tien jaar 25% van onze landbouwproductie biologisch moet zijn, staat ver af van de werkelijkheid”, stelt Bert-Jan Ruissen.[/quote] OPINIE Bert-Jan Ruissen, Europarlementslid SGP De groei van de biologische landbouw lijkt er momenteel uit te zijn. De consument heeft maar beperkte belangstelling voor bio–groente en eco-vlees: in supermarkten komt de omzet al jaren amper boven de 3%. En dat is natuurlijk best spijtig, want de biologische landbouw zet mooie en schone producten op de markt. Hoe moet een overheid daar nu mee omgaan? EU-commissaris Frans Timmermans weet de oplossing wel: we gaan in Europa gewoon bij wet vastleggen dat over tien jaar 25% van onze landbouwproductie biologisch moet zijn. Binnenkort komt hij met een actieplan hoe hij dat doel wil halen. Het laat zich raden: we geven er nog wat subsidies bij, wat bewustwordingscampagnes richting de consument en dan moet het wel goed komen. Achterhaald concept Het is een benadering die je in bureaucratisch Brussel wel vaker tegenkomt: het achterhaalde concept van de maakbare samenleving, ver weg van de dagelijkse werkelijkheid. Want de overheid kan nog zoveel bedenken, uiteindelijk is ook de biologische landbouw een gewone economische sector. Die moet het hebben van de bereidheid van de consument om zijn producten af te nemen en daarvoor een eerlijke prijs te betalen. Eenzijdig focussen op biologische landbouw is daarom niet verstandig. Het is en blijft voorlopig een kleine markt. Proberen dat kunstmatig te doorbreken met een wettelijk voorschrift dat minimaal 25% biologisch moet zijn, zal alleen maar marktverstorend werken. Het zorgt voor biologische boterbergen, waarschuwde landbouweconoom Krijn Poppe in vakblad De Boerderij. Hij heeft gelijk. De prijzen gaan dan zwaar onderuit, zo valt te vrezen. Daar zijn biologische boeren zeker niet mee gediend. De vraag is bovendien of het wel zo’n groot probleem is dat de biologische landbouw stagneert. Ook gangbare landbouw kan immers duurzaam zijn. De afgelopen decennia heeft deze sector het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica bijvoorbeeld al fors teruggedrongen. De Europese landbouw is inmiddels één van de milieuvriendelijkste ter wereld. In plaats van alles van biologische landbouw te verwachten, doen we er daarom goed aan breder te kijken en de positieve ontwikkelingen ook in de gangbare landbouw verder aan te moedigen. Bijvoorbeeld door te snijden in overbodige regels, door te investeren in nieuwe plantenrassen die beter bestand zijn tegen ziekten en plagen. Of door de snellere toelating van nieuwe, minder milieuvervuilende gewasbeschermingsmiddelen. Het sleutelwoord daarbij is innovatie. Met slimme technieken kan de milieudruk verder omlaag. Vergeet niet dat er voldoende voedsel moet zijn voor de groeiende wereldbevolking. Dat vraagt om moderne landbouw met hoge productie. Eigen keuzes Iedere boer maakt daarbij z’n eigen keuzes. Waar de één kiest voor biologisch, kiest de ander voor schaalvergroting. Boeren zijn ondernemers die zeer wel in staat zijn een eigen weg te gaan. Dat is een kwestie van goed ondernemerschap. Maar uiteindelijk geldt een harde economische wet: alleen bij voldoende inkomen heeft het bedrijf toekomst. En juist daar knelt het vaak. Boeren krijgen doorgaans geen eerlijke prijs voor hun product. Biologische landbouw heeft zeker toekomst. Als er vraag is, volgt het aanbod vanzelf. Maar ook andere boeren die verduurzamen moeten op ons kunnen rekenen. [i]Bert-Jan Ruissen is lid van het Europees Parlement voor de SGP en de enige Nederlandse onderhandelaar voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid in het Europees[/i]

Landbouw Collectief, FDF nodigt uit - Farmers Defence Force

LANDBOUW COLLECTIEF, FDF NODIGT UIT 24 maart 2021 Beste boeren van Nederland. Onze sector wordt sinds een half jaar werkelijk overstelpt met een tsunami aan studies en rapporten – vaak op onwetenschappelijke basis – die maar één ding gemeen hebben: inkrimping van de veestapel én inkrimping van de ruimte voor de landbouw, in de komende Kabinetsperiode! https://www.youtube.com/watch?v=GNjNLqbKAXs Geen van de boerenbelangenbehartigers heeft de achterban, mankracht of middelen om in deze storm een vuist te vormen tegen de partijen die uit zijn op onze rechten en onze ruimte. We hebben elkaar simpelweg (weer) nodig. Om informatie en onze kennis met elkaar te delen en om ons krachtig en doelbewust te positioneren tégen onze aanvallers. Die op valse gronden onze landbouw sector ‘framen’, daarin bijgestaan door diverse activistische semi-wetenschappers, politici en media. Het aankomende regeerakkoord kan voor veel boeren het einde van hun bedrijf betekenen nu duidelijk is dat men het stikstofprobleem bijna volledig op de schouders van de boeren wil leggen. Terwijl de nieuwe Omgevingswet de rechten en het zelfbeschikkingsrecht van individuele boeren ook zeer zal schaden. Naar onze mening kunnen we deze strijd tegen de anti-landbouwlobby alleen winnen als we die gezamenlijk als landbouwbelangenbehartigers aangaan. Daarom heeft FDF vandaag een uitnodiging uitgedaan aan de vorige partners in het ‘oude’ Landbouw Collectief. Om opnieuw onze kennis, mankracht en inzet samen te brengen en één front te vormen. Vóór onze boeren, vóór onze landbouw. Daar zullen hier en daar best een paar drempels voor genomen moeten worden en wat individualisme voor moeten worden opgegeven, bij niemand uitgezonderd. Maar in feite is samenwerking nog nooit zo noodzakelijk geweest als nu. Het belang van onze leden en achterban – die prachtige landbouwsector – staat immers voor alle belangenbehartigers voorop! Om een nieuw landbouwcollectief kans van slagen te geven, is een onafhankelijk voorzitter essentieel. Daarom heeft FDF, Aalt Dijkhuizen alvast benaderd: zijn ervaring en netwerk was in het eerste Landbouw Collectief ook van zeer grote waarde. Aalt Dijkhuizen ziet ook met lede ogen aan dat de landbouwsector in Nederland naar de knoppen gaat en heeft ingestemd om een nieuw Landbouw Collectief voor te zitten, míts iedereen opnieuw instemt. Mensen, laten we de toekomst in eigen hand nemen. Laten we samen, als één front, de strijd aangaan met de tegenstanders van de agrarische sector. Als collectief. ALL4ONE. Het FDF-Bestuur 24 maart 2021

Verkiezingen, wie krijgt mijn stem.

Morgen, dinsdag en woensdag kan iedereen zijn stem uitbrengen. Maar wie verdient er een landbouw stem? Voor mij staan in het rijtje SGP er Bischop, CDA er Omzigt, BBB duo en Ja21 Vogelaar. Komende jaren zal stikstof en klimaat beleid ons bestaansrecht bepalen. SGP is consistent in de lijn van beleid, landbouw gezind. Maar de steun aan de Wsn , een wet waar men naar een vaststaand doel wil met parameters die tot een afwijking komen van 100 % , is een stevige dwaling in de consistentie. CDA Omtzigt is een groot voorbeeld voor mij, zijn vasthoudendheid en boven de partijpolitieke policy uitstijgende bijdrage is een aanwinst voor ons land . Maar CDA krijgt genoeg zetels om zijn plek zeker te stellen. BBB stem ligt voor de hand, twee leuke dames doen hun best voor een mooi verhaal. Maar gaan we het winnen als sector met een mooi verhaal? Bied ons dat toekomst? Nee, ik denk niet dat mooie dames ons verder helpen. Nee, wat de landbouw nodig heeft is een pitbull , de stugkop die vasthoudendheid betracht en de inhoud kent. En dan kom ik uit bij Jan Cees, laat hij maar samen met Omzigt zorgen voor een eerlijker verhaal voor ons boeren!!!!

doetmaarwat


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 2mnd geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering