Meer melkveebedrijven te koop maar minder verkocht

Minder melkveebedrijven verkocht In het 1ste halfjaar van 2018 zijn er 30 melkveebedrijven verkocht; 14 minder dan in diezelfde periode een jaar eerder. De gemiddelde transactieprijs van een melkveebedrijf lag in de 1ste helft van dit jaar op 3,4 miljoen euro, ruimschoots boven het gemiddelde in 2017 van 2, 2 miljoen euro. De verkooptijd van een verkocht melkveebedrijf bedroeg in de 1ste helft van 2018 gemiddeld 5,5 maanden, ruim drie maanden korter dan over geheel 2017. A&LV-makelaars van de NVM geven aan dat er maar matig interesse is in het kopen van een compleet melkveebedrijf. “Deels is dit het gevolg van de grondgebondenheid, die maakt dat een bedrijf slechts onder beperkte voorwaarden mag groeien en deels door de invoering van het fosfaatrechtenstelsel”, aldus Klijsen. “Omdat met name de rechten erg duur zijn, is de financiering vaak lastig. Daarbij zijn banken begrijpelijkerwijs terughoudend met het financieren, waardoor er een vertragende werking optreedt of transacties uiteindelijk helemaal niet doorgaan.” Begin 2018 werden er veel bedrijven in delen verkocht of na verkoop gesplitst in plaats van dat het als compleet bedrijf wordt voortgezet. Eind juni 2018 stonden er in totaal 100 melkveebedrijven in aanbod, slechts enkele meer dan het aantal medio 2017. “Verkopers waren vooral veehouders die hun bedrijf wilden staken en geen opvolger hebben.”

Bredere belangenbehartiging

Zoals ik al aangegeven heb, vind ik dat de belangenbehartiging breder gedragen en meer vertegenwoordiging moet hebben. Ook moet de afstand tot de leden/melkveehouders korter. Nu is er discussie over functioneren van Zuivelnl. Hieronder zal ik een opzetje doen hoe het zou kunnen. Niet dat niet zo moet, maar wil wel een discussie aanzwengelen. Het is een kopie van een mail. Na veel tumult over Zuivelnl 2.0 ben ik met wat andere melkveehouders aan de praat geraakt. Is er nu geen alternatief? Wat is de huidige kritiek. Het plan heeft te weinig democratie in zich, lost niets op tov de AVV en de representatiegraad en vermenging van belangen en branche organisatie. Dus het moet anders waar iedereen zich in kan vinden en belangrijker, de melkveehouders moeten er meer betrokken bij worden. Stel nieuwe opzet. Zuivelnl, 1 organisatie voor sectorale belangenbehartiging. Verder kan ieder zijn eigen identiteit behouden. 10 zetels en 1 onafhankelijke voorzitter. Verdeling zetels naar leden. 4 zetels LTO 2 zetels NMV 2 zetels DDB 1 zetel Netwerk grondig (mits ze veranderen van stichting naar vereniging) 1 zetel VBBM 10 zetels - 10 stemmen. Elk besluit moet twee/derde meerderheid hebben . Geen twee/derde meerderheid dan snelle digitale ledenraadpleging middels bijv. unieke mail. Dan doorslag af laten hangen van meerderheid ledenraadpleging. En zware dossiers van de overheid niet meer overnemen als sector. Het besluit bij politiek/overheid laten (zoals bij keuze fosfaatrechten). Zo wordt er voldaan aan de 55 % eis van representatiegraad. Dan zijn er nog een paar groepen niet vertegenwoordigd. De biologische melkveehouders en de niet georganiseerden. Voor het democratische proces zou het goed zijn hun ook op een of andere manier te vertegenwoordigen. Dit is een stukje uit een mail waar ik met een paar andere mensen overlegd heb over hoe beter. Graag een reactie, maar niet eerder dan dat je er goed over nagedacht heb. Waarom het lijkt simpel maar er wel degelijk nagedacht over afspiegeling/ democratie/ledenbetrokkenheid en voortvarendheid.

herbeschikking voor melkveehouderijen die onterecht fosfaatrechten hebben gekregen

Vleesveehouders hebben alleen fosfaatrechten nodig voor het jongvee dat bestemd is om zoogkoe (of melkkoe) te worden. Veel bedrijven hebben hiervoor een beschikking fosfaatrechten ontvangen. Onduidelijkheid Begin dit jaar was er veel onduidelijkheid over de definitie van o.a. ‘overig vleesvee’ waarvoor fosfaatrechten nodig zijn. Pas in juli 2018 is hierover duidelijkheid gekomen. Heeft u fosfaatrechten toegekend gekregen voor dieren waarvoor dat, achteraf, onterecht was? Dan kunt u een herbeschikking krijgen. Sommige bedrijven hebben deze inmiddels ontvangen van RVO. Minder dieren Als gevolg van de herbeschikking kunt u minder rundvee houden waarvoor u fosfaatrechten nodig heeft. U kunt echter wel het aantal en soort runderen blijven houden dat u op 2 juli 2015 had. Voor een deel van deze dieren heeft u nu geen fosfaatrechten meer nodig. Fosfaatrechten overgedragen? Heeft u een melding voor een overdracht van fosfaatrechten ingediend? In de meeste gevallen heeft RVO deze melding niet in behandeling genomen. Na een herbeschikking kan RVO deze meldingen wel afwerken. Maar als u met de herbeschikking onvoldoende fosfaatrechten krijgt toegekend, dan zal de overdracht helemaal niet doorgaan. Dat kan grote (financiële) gevolgen hebben voor de afspraken die u met de koper heeft gemaakt. Bron: https://www.abab.nl/artikelen/fosfaatrechten-vleesveehouders?utm_source=twitter&utm_medium=Content&utm_campaign=Fosfaatrechten%20vleesveehouders

Betekent synthetische melk het einde van de melkkoe? - video

De zuivelsector moet de komende jaren rekening houden met een groot aantal bedreigingen. Zowel de boer als een coöperatie zoals Friesland Campina, moet daar een antwoord op vinden. De bedreigingen waren vrijdag in Bolsward een van de onderwerpen op een groot congres over de toekomst van ons eten. Video: https://www.omropfryslan.nl/nieuws/843615-betekent-synthetische-melk-het-einde-van-de-melkkoe Synthetische melk is een van de bedreigingen die op het congres werden besproken. Dit is melk die wordt gemaakt van gras of andere groene planten. Het grote voordeel van deze 'nep melk' is dat de productie van het de drank een stuk milieuvriendelijker is dan dat van de zuivel die wij nu nog drinken. De synthetische melk kan volgens de deskundigen in de toekomst een serieuze concurrent worden voor de gewone koeienmelk. Supermarkten willen veranderingen Maar niet alleen de futuristische producten vormen een uitdaging voor de landbouwsector. Ook de manier waarop de supermarkten zich opstellen tegenover producenten en leveranciers van voedsel en drank is interessant. Winkels zoals Albert Heijn, Jumbo en Lidl proberen steeds vaker de coöperaties te ontwijken. Boeren en coöperaties moeten hierover nadenken en er oplossingen voor vinden, zo werd gesteld op het congres.

Hoe maken we het onszelf moeilijk.

Ik heb de reactie van LTO bestuurder, Jos Verstraten, gekopieerd om zo een nieuwe topic te maken. Ik vind het jammer dat Co nu pas ingrijpt. Het Prikkebord begint een klaagbord te worden. Vooral LTO krijgt er van langs. Jos heeft, terecht, ook zijn grenzen. Hopelijk leren we hiervan en kan het Prikkebord weer een "fatsoenlijke"site worden. Waar je veel nieuwtjes opdoet en leert van elkaars ervaringen. P.S: Co, je moet uiteenlopende meningen hebben voor een goede discussie. Ik zou daarom niet te snel prikkers verwijderen. Vooral het grof taalgebruik en veelvuldig oud zeer opnieuw plaatsen, irriteert mij(en ik denk vele prikkers/lezers) mateloos. Goed dat je ingrijpt. [quote][@josl]@BoerBart ligt eraan wat je onder actualisatie verstaat. De normen gelden telkens voor 3 jaar. De tabel 2015( en 16 en 17) is eind 14 vastgesteld en gebaseerd op ik meen de jaren 11-12-13. Hadden we voor 2018 geactualiseerd dan was het beruchte fosfaat jaar 2014 erin gekomen, het jaar dat de werkelijke excretie bóven de tabel uitsteeg en je dus een bijstelling naar boven zou krijgen. En dát zou dan weer betekenen dat je extra moet korten. Vandaar dat eind 17 is gekozen om de tabel dus niet te actualiseren. Aangezien ik constateer dat het merendeel van van de prikkers geen LTO lid is ( en dat snap ik wel want die moeten hun grieven ook ergens kwijt) en menigeen er meerwaarde in ziet om LTOérs of LTO bestuurders af te zeiken ( dan word het vast beter) en ik al helemaal geen zin heb om dat voortdurend te lezen gaat voor mij 'Prikkebord' dicht. Leden die graag aanvullend op Nieuwe Oogst of de wekelijkse nieuwsbrief informatie hebben of vragen kunnen zich bij mij of mijn lto collega's melden.[/quote]

Droogte. Traagheid ministerie

Met grote bombarie werd er aangekondigd dat minister Schouten de boeren die getroffen zijn door de droogte tegemoet zou komen. Flinke ondersteuning. Nu een week later is er nog steeds niets, helemaal niets. Geen bankgarantieregeling, geen uitsluitsel over zaaien voedergewassen in plaats van groenbemesters, helemaal niets. Onze minister schouten, de boerendochter die minister werd en die eindelijk een beleid zou gaan voeren waar de boeren iets mee zouden kunnen, geen overbodige papierwinkel, maar aanpakken waar nodig. En niets komt er van terecht. Stel, het is bij ons gelukkig niet zo, maar stel, ik wil met akkerbouwers uit de buurt afspraken maken over het inzaaien van ea voor voedergewassen, kan ik niet, want ik weet de regels nog niet. Maar de akkerbouwer wil zaaien, het is nu droog en zonder schade kan de groenbemester de grond in. Als ik voer wil kopen, maar ik zit krap bij kas. Dan biedt wellicht de bankgarantie uitkomst. Maar ik weet niet hoe die er uit ziet en of ik deel kan nemen. Om ons heen wordt de snijmais verhandeld. Blijkbaar denkt het ministerie dat alles stil staat en dat beslissingen nemen in het weekend, in de avonduren en in de vakantie stil staat. Dat alles geparkeerd wordt. Maar als boerendochter zou Carola beter moeten weten, ze zou moeten weten dat ook s nachts het gewas groeit. Moeten weten dat de sector niet stil staat in de vakantie en dat ook in het weekend vele zaken gewoon door gaan. Met zijn allen zijn we hard aan het werk om er voor te zorgen dat de nederlandse bevolking dagelijks kan kiezen uit een grote hoeveelheid prachtige producten in de winkelschappen. Producten die zelden niet leverbaar zijn. Aan het werk zijn om er voor te zorgen dat onze Nederlanders geen honger hebben. Mogen we dan voor 1 keer vragen: Neem eens een snelle beslissing om deze boeren een beetje te ondersteunen. Laat zien dat je als minister trots en blij bent met de sector omdat ze er voor zorgt dat er voldoende voedsel is en blijft voor ons. De aangekondigde maatregelen gaan er echt niet voor zorgen dat agrarische bedrijven kunnen overleven, maar zorgen er wel voor dat er waardering geuit wordt voor het geen deze bedrijven betekenen voor de maatschappij.

pietjepuk


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
437
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 11min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering