Biodynamische landbouw is nuttig voor de wetenschap, maar qua voedselvoorziening een goedbedoelde misdaad tegen de menselijkheid

Biologische landbouw is nuttig voor wetenschappelijk landbouwkundig onderzoek, stelt Piet van der Berg. Als instrument om de wereldbevolking te voeden is het volgens hem een goedbedoelde misdaad tegen de menselijkheid. In recente zaterdagedities van deze krant vulden artikelen over de landbouw de opiniepagina’s.[url=https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/De-linkse-partijen-weten-echt-niet-wat-ze-aanrichten-met-hun-anti-boerenbeleid-26746528.html] ‘Anti-boerenbeleid van links werkt averechts’[/url] opende Jaap Majoor op 3 april. Een week later pareerde de familie Van Tilburg: [url=https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/Biodynamische-landbouw-een-links-waanidee-Onzin-26758889.html]‘Biologisch-dynamisch boeren is geen links waanidee’ . [/url]Wie heeft gelijk? Kostprijs vertienvoudigt Majoor berekende dat als biodynamische landbouw de norm wordt, de kostprijs van voedsel zal vertienvoudigen: ‘groente en fruit zal nog slecht betaalbaar zijn voor mensen die tweemaal modaal verdienen’. Hij rept van hongersnood, voorspelt dat onze voedselproductie naar het buitenland zal verdwijnen en stelt aldus dat boeren massaal failliet zullen gaan, waarmee ook het landschapsbeheer wegvalt dat zij gratis plegen. Niet alleen boeren failliet Niet alleen boeren zullen volgens Majoor failliet gaan. Ook toeleveranciers en verwerkende bedrijven, wat duizenden banen zal kosten. Kortom, bij overstap naar biodynamische landbouw voorziet Majoor rampen van oudtestamentische proporties. En passant stelt Majoor dat deze vorm van landbouw niet duurzamer is dan gangbare landbouw. Laatstgenoemde krijgt onterecht de aantasting van de biodiversiteit in de schoenen geschoven: de werkelijke oorzaak ligt volgens hem in de toename van roofdieren. Ook de natuurlijke stikstofuitstoot wordt de gangbare landbouw onterecht aangerekend als zijnde schadelijk, stelt hij. Veevoer van eigen grond De Van Tilburgs stellen dat biodynamische landbouw wel degelijk reëel is: ‘Onze koeien bedrijven geen topsport, en worden daardoor ouder’. Waarom dat beter is voor het milieu, benoemen ze helaas niet. Wel stellen ze dat biodynamische landbouw staat voor kringlooplandbouw. Ze wekken zelfs de indruk al hun veevoer te winnen van eigen grond. Toch is het aannemelijk dat ook zij voedingsstoffen van buitenaf aantrekken. Als ze die immers wel afvoeren (melk en vlees) maar niet aanvoeren, mergelen ze per saldo hun grond uit. Ongelijk speelveld Het belangrijkste argument van de Van Tilburgs is dat zij een ongelijk speelveld zien. Zij vinden hún producten niet te duur, maar die van de gangbare landbouw te goedkoop, omdat in de prijs daarvan milieueffecten niet zouden zijn meegerekend. In hun artikel sommen de Van Tilburgs hun bedrijfsgegevens op. Dat maakt vergelijking mogelijk met de gangbare landbouw. Op 128 hectare houden zij 90 melkkoeien en 60 stuks jongvee. Dat zijn samen circa 112,5 GrootVeeEenheden (GVE). Ze houden dus 1,14 GVE per hectare. 83 hectare pure natuur De gangbare landbouw haalt 2,5 GVE per hectare. Zouden de Van Tilburgs dus niet biodynamische maar gangbare landbouw bedrijven dan zouden zij slechts 45 hectare nodig hebben, en 83 hectare kunnen omzetten in pure natuur! Meer zelfs, want hun koeien leveren gemiddeld 7.500 liter melk per lactatie. Die van de gangbare landbouw 10.000 liter. De Van Tilburgs hebben dus onnodig extra koeien. Hadden zij die niet, dan konden ze nóg meer hectaren teruggeven aan de natuur. Extra koeien stoten meer uit Daarbij: als koeien broeikasgassen uitstoten, doen onnodig extra koeien dat uiteraard ook. Een liter biodynamisch geproduceerde melk is volgens deze redenatie dus schadelijker voor het klimaat dan een liter gangbaar geproduceerde melk. De biodynamische sector zal aanvoeren dat de oppervlakte moet worden meegerekend, waarop het veevoer wordt geteeld dat de gangbare landbouw importeert. Terecht, maar dat overbrugt niet het verschil tussen 1,14 en 2,5 GVE. Geïmporteerd veevoer bestaat immers voornamelijk uit reststromen van teelten voor menselijke consumptie, zoals sojaschroot. Regelrechte natuurramp Als omschakeling naar biodynamische landbouw de voedselproductie inderdaad uit Nederland verjaagt, zoals Majoor beweert, veroorzaakt dat een regelrechte natuurramp. Vrijwel nergens in de wereld is de grond namelijk zo vruchtbaar als in Nederland. Een hectare Nederlandse landbouwgrond compenseren, kost elders minstens twee hectaren – die men daar dan onvermijdelijk moet onttrekken aan de natuur. Biologische landbouw is nuttig om soorten en methoden in stand te houden voor wetenschappelijk landbouwkundig onderzoek. Maar als instrument om de wereldbevolking te voeden is het een goedbedoelde misdaad tegen de menselijkheid. Wie heef gelijk? In meer diplomatieke bewoordingen is dat exact hoe vooraanstaande landbouw- en voedselinstituten erover denken – waaronder de meest vooraanstaande, onze eigen Wageningen University & Research. Kortom, wie heeft gelijk? De familie Van Tilburg in ieder geval niet, vrees ik. [i]Piet van den Berg uit Spier is agrarisch geschoold en werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Hij schreef dit stuk op persoonlijke titel[/i]

Column Lauk Bouhuijzen : FDF; hoogste tijd voor bezinning

Dit paasweekeinde is een mooi moment voor het bestuur van FDF om eens na te denken over hoe het nu verder moet. De actiegroep verdient respect voor het anderhalf jaar geleden mobiliseren van grote groepen boeren, maar nu lijkt het wel of niemand meer weet hoe het precies verder moet. Dat werd vooral afgelopen maanden steeds duidelijker. Op de dag dat FrieslandCampina slechte resultaten presenteerde riep FDF-voorzitter Mark van den Oever op om massaal te gaan demonstreren bij het hoofdkantoor van de zuivelgigant in Amersfoort. Nog diezelfde dag werd zijn oproep ingetrokken; te grote verdeeldheid onder de achterban. Kan een keer gebeuren, al had de Brabander beter tot tien kunnen tellen, maar daar bleef het niet bij. Er werd ook opgeroepen om op verkiezingsdag 17 maart met trekkers bij stembureaus te gaan staan zodat de kiezers de grote ontevredenheid van de landbouw zouden zien. Een gevaarlijke oproep want vrij en ongestoord kunnen stemmen is een grondrecht. Gelukkig maar werd ook hier niets meer van enige actie gehoord. Hoogstens enkele boeren gingen met de trekkers naar hun stembureau maar dat deden ze altijd al. Bombarie Met veel bombarie werd daarna aangekondigd dat minister Kaag bij de politierechter wegens smaad aangeklaagd zou worden op de dag voor de verkiezingen. Zij moest meteen een schadevergoeding aftikken omdat zij FDF (onterecht) verweet dat die de deur van het Provinciehuis in Groningen had geramd. En dat was een LTO-actie die eigenlijk alleen in de provincie Groningen niet helemaal perfect verliep. Mede door de opstelling van het provinciebestuur trouwens. Na de aankondiging van deze rechtszaak bleef het opnieuw doodstil. Niemand weet eigenlijk of er wel een zaak is geweest en zo ja, wat daar dan de uitspraak van was. Vervolgens werd het initiatief genomen om een nieuw Landbouw Collectief op te richten. Niks mis mee, maar gezien de gang van zaken rond het eerste Collectief (en vooral het einde daarvan) moet je dat voorzichtig doen. Eerst informeel polsen, beetje aftasten, zo werkt dat. Maar het FDF-bestuur publiceerde die uitnodiging aan onder meer LTO en NAJK op dezelfde dag al breeduit op de eigen site uit een oogpunt van volledige openheid naar de eigen achterban. Leuk die openheid, maar helaas werkt het niet als er zoveel gevoeligheden liggen uit het eerdere avontuur met het Landbouw Collectief. Het resultaat lag dus voor de hand; zowel LTO als NAJK voelden zich voor het blok gezet en reageerden prompt afwijzend. Loyale aanhangers en sympathisanten van FDF die zich openlijk afvroegen of dit niet anders had gekund of gemoeten kregen intern de wind van voren; het is allemaal de schuld van LTO en NAJK. Farmer Friendly Dan een ander initiatief; het keurmerk Farmers Friendly. Deelname stond voor alle boeren open maar het werd toch vooral als een initiatief van FDF gezien. Op zich is het een prima uitgangspunt (en zeker belangrijk) om inkomens van boeren structureel te verbeteren. De manier waarop, met name die 3 procent van de omzet die supermarkten moesten storten in een fonds voor de boeren, leek qua uitvoering kansloos. Iedereen die dat zei, waaronder de agrarische media, deskundigen maar ook andere agrarische clubs, kreeg van FDF te horen dat de actiegroep het beter wist en dat de eigen strijders gelijk zouden krijgen. Op de eigen site liet FDF een klok dreigend aftellen tot de uiterste datum 1 april. De koepel van supermarkten CBL reageerde kort daarvoor met een afwijzing (strijdig met kartelregels etc.) maar dat was uiteraard voor de vorm. Al in de eerste bijeenkomsten vorig jaar over Farmers Friendly wist de koepel dat natuurlijk ook al. Om nieuwe blokkades van distributiecentra te voorkomen zoals in december werd FDF keurig tot bijna de laatste dag aan het lijntje gehouden door de uitgekiende vertegenwoordigers van de Nederlandse supermarkten. Nadat het ultimatum 1 april verstreek bleef het opnieuw stil bij FDF. Wel sprak voorzitter Mark van den Oever in een wat vage vlog over een nieuwe bijeenkomst. Doel daarvan Farmers Friendly, het verdienmodel van Sjaak van der Tak van LTO of allebei. Dat gesprek in Utrecht afgelopen vrijdag, waarbij zo’n 30 FDF-sympathisanten verschenen bij het motel, leverde weinig op behalve een nieuw uitstel van twee maanden. En in een nieuwe vlog van Mark van den Oever ging het vooral om de rol van LTO-voorzitter Sjaak van der Tak en amper over die van het CBL en Farmers Friendly. Ook dat past in de groeiende rij van vaak ondoordachte aankondigingen, oproepen en waarschuwingen van de actiegroep die uiteindelijk tot weinig of niets leidden. Het is natuurlijk leuk om t-shirts met de tekst ‘Boerinnen met lef’ te verkopen of borden met ‘Omtzigt for president’ in weilanden te zetten, maar wat levert dat een boer op? Bezinnen Voor het FDF-bestuur is het de hoogste tijd om zich te bezinnen; willen we een serieuze club worden om succesvol de boerenbelangen te behartigen? Met daarbij zo nodig een stevige en vooral doordachte trekkerdemonstratie op z’n tijd? Of worden we een actiegroep die steeds van alles roept, weinig of niets voor elkaar krijgt en die door veel landelijke media, politici en opiniemakers vooral als de hooligans van de landbouw worden gezien? Nog steeds heeft FDF een flinke achterban met vooral veel jonge boeren, al blijft onduidelijk hoe groot die nu eigenlijk precies is. Het is ironisch dat LTO vaak het verwijt krijgt dat er geheimzinnig wordt gedaan over het aantal leden maar dat FDF nu precies hetzelfde doet. Niemand weet namelijk hoe groot de aangesloten FDF-achterban is. Het momentum van de grote en massale demonstraties in 2019 is in ieder geval grotendeels verdwenen. Nu wordt het de hoogste tijd voor bezinning; hoe moet een toekomstbestendige FDF nieuwe stijl eruit gaan zien?

Boer Jan en Rianne uit Boer zoekt Vrouw gaan emigreren naar Denemarken

Boer Jan en Rianne gaan emigreren. Naar aanleiding van hun deelname aan het KRO-NCRV programma Onze boerderij in Europa heeft het stel besloten om het avontuur aan te gaan en helemaal opnieuw te beginnen in Denemarken. In de uitzending van Onze boerderij in Europa van donderdag 11 maart jl. was te zien dat boer Jan en Rianne samen met Yvon Jaspers door Denemarken reisden. Daar brachten ze onder meer een bezoek aan Sjaak en Jacqueline, die vier jaar geleden de stap hebben gezet om te emigreren. Ze gingen mee om inspiratie op te doen voor hun eigen schapenboerderij op Texel en om te onderzoeken of het gras in Denemarken groener is dan in Nederland. Aan het eind van de uitzending was de conclusie van boer Jan: “Ik ga er over nadenken en met een vol hoofd weer naar huis.” Eenmaal thuis werden ze steeds enthousiaster over het idee om te gaan emigreren. Inmiddels is de knoop doorgehakt, de boerderij op Texel verkocht, een melkveehouderij in Denemarken gekocht en dit voorjaar verhuizen ze met zoontjes Melle (3 jaar) en Siem (bijna 2) naar Denemarken. Yvon: “Sinds acht jaar volgen we Jan en Rianne heel intensief. Het begon natuurlijk toen de vonk oversloeg tijdens Boer zoekt vrouw. We mochten erbij zijn op mooie momenten zoals hun huwelijk en we kwamen op kraamvisite toen hun twee jongens waren geboren.” “Maar we waren er ook bij toen het door een longziekte heel slecht ging met de schapen. We hebben Jan zien worstelen om boer te kunnen blijven op zijn geliefde Texel. Hun liefde voor het boerenvak zit zo diep dat ze bereid zijn alles achter zich te laten en opnieuw te beginnen in een vreemd land, met een vreemde taal en ook nog eens een totaal ander bedrijf. Veel Nederlandse boeren spelen wel eens met die gedachte. Jan en Rianne gaan het doen! Ik heb het geluk dat ik langs de zijlijn met hen mee mag blijven wandelen en met mij natuurlijk de kijker van Onze boerderij. Het belooft een spannend avontuur te worden.” Yvon volgt elke stap in dit proces van Jan en Rianne op de voet. In een nieuw seizoen Onze boerderij is te zien hoe de emigratie precies tot stand is gekomen en hoe het met ze gaat. Het is nog niet bekend wanneer een nieuwe serie Onze boerderij wordt uitgezonden. Onze boerderij in Europa, elke donderdag, 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1

Verkiezingen, wie krijgt mijn stem.

Morgen, dinsdag en woensdag kan iedereen zijn stem uitbrengen. Maar wie verdient er een landbouw stem? Voor mij staan in het rijtje SGP er Bischop, CDA er Omzigt, BBB duo en Ja21 Vogelaar. Komende jaren zal stikstof en klimaat beleid ons bestaansrecht bepalen. SGP is consistent in de lijn van beleid, landbouw gezind. Maar de steun aan de Wsn , een wet waar men naar een vaststaand doel wil met parameters die tot een afwijking komen van 100 % , is een stevige dwaling in de consistentie. CDA Omtzigt is een groot voorbeeld voor mij, zijn vasthoudendheid en boven de partijpolitieke policy uitstijgende bijdrage is een aanwinst voor ons land . Maar CDA krijgt genoeg zetels om zijn plek zeker te stellen. BBB stem ligt voor de hand, twee leuke dames doen hun best voor een mooi verhaal. Maar gaan we het winnen als sector met een mooi verhaal? Bied ons dat toekomst? Nee, ik denk niet dat mooie dames ons verder helpen. Nee, wat de landbouw nodig heeft is een pitbull , de stugkop die vasthoudendheid betracht en de inhoud kent. En dan kom ik uit bij Jan Cees, laat hij maar samen met Omzigt zorgen voor een eerlijker verhaal voor ons boeren!!!!

John Spithoven: De grens is bereikt!

Naar aanleiding van een voorval deze week binnen Zuivelnl heb ik een bericht met een aantal verzoeken aan de heer van der Tak, voorzitter LTO Nederland, gezonden . Hieronder het bericht, wat via app contact is verzonden. Wij hebben elkaar een aantal weken geleden kort gesproken over het stikstof dossier. Ik wend mij nu, als NMV lid, wederom tot u om het volgende. In de melkveehouderij spelen een aantal lastige dossiers. Ik benoem het fosfaat en stikstof dossier. Daarnaast is er de verwevenheid tussen de verdeelde belangenbehartiging en de verwerkende industrie, waarbij vaak verschillende belangen elkaar kruisen. Zuivelnl is een interbranche organisatie waarbij deze zaken spelen. Financieel draait deze organisatie hoofdzakelijk op de bijdragen van de melkveehouders terwijl de zeggenschap bij de verwerkende industrie ligt. De laatste tijd gaat de discussie binnen Zuivelnl over de borging van export van zuivel buiten de EU. Zuivelnl heeft daar een instrument voor bedacht, genaamd koemonitor. Over de tot stand komen van de koemonitor is vanaf 2020 tot heden veel gesteggel geweest. Officieel is koemonitor voor de borging van de export, maar diverse partijen hebben diverse agenda's, waarbij borging export van ondergeschikt belang is geraakt. VWS en LNV hebben in dec 2019 de richtlijnen 625 en 853 gedelegeerd aan grotendeels Stichting Geborgde Dierenartsen (625 geheel en 853 Bijlage 3 sectie 9 Hoofdstuk 1 onder b) en een klein deel aan de Inspecteur generaal NVWA (853 bijlage 3 sectie 9 alles zonder hoofdstuk 1 b). Deze laatste gedelegeerde taak is er al vanaf 2006. Dit laatste gaat over het monitoren van celgetal, kiemgetal en groei remmende stoffen, zoonose , inrichting melklokaal, melktransport, reilen en zeilen in zuivelfabrieken. De Inspecteur generaal NVWA heeft op 9 dec 2020 hier wederom (sinds 2006) het ondermandaat gegeven aan COKZ. COKZ zegt in brief 3 sept en 4 dec 2020 dat koemonitor een systeem KAN wezen voor het ondermandaat, maar geeft in interne contacten aan dat koemonitor extreem uitgebreid is. Koemonitor is 10 % de richtlijn 853 en 90 % bijvangst voor data handel VAA. Zuivelfabrieken krijgen Koemonitor in licentie , en via leveringsvoorwaarden wordt dit afgedwongen. ACM beoordeelt op dit moment de mededinging omtrent die leveringsvoorwaarden koemonitor. De NMV heeft vragen gesteld binnen bestuur Zuivelnl over hoe de mandaten tot stand zijn gekomen. Zij krijgen geen antwoord. Als reactie wil de waarnemend voorzitter Zuivelnl Wil Meullenbroeks een gesprek over communicatie omdat 1 der bestuurders NMV zou lekken naar de pers. Dat is niet juist. Ik communiseer met de pers, open en transparant, omdat een LTO, een NMV maar ook een Zuivelnl er hoort te zijn voor hun achterban. De betrokken NMV bestuurder, die ook in Zuivelnl zitting heeft, wil graag eerst antwoord op vragen mandaat. Krijgt deze na 1,5 maand herhaalderlijk vragen niet en wordt door waarnemend voorzitter Zuivelnl de toegang tot de volgende vergadering Zuivelnl ontzegd. Gisteren heeft dat geleid tot veel bestuurlijke consternatie binnen NMV. De waarnemend voorzitter, Wil Meullenbroeks, die namens LTO vakgroep melkveehouderij zitting heeft in Zuivelnl, gaat niet over afvaardiging van andere organisaties. Ik verzoek u met klem in te grijpen over het handelen van de heer Wil Meullenbroeks. Daarnaast, na deze lange uiteenzetting,het volgende verzoek. Wordt het niet tijd voor 1 melkvee geluid, democratisch gekozen, waarbij er een duidelijke scheiding aanwezig is tussen belangenbehartiging en verwerkende industrie. Er moet een oplossing komen, we kunnen elkaar toch niet de tent uit blijven vechten! John Spithoven Ik wil hier nog het volgende aan toevoegen. Fosfaatdossier is uitgelopen op een volledige sectorale ramp. Ik twijfel niet aan de noodzaak van de regulering. Maar tot op de dag van vandaag laten alle belangenbehartigers, om politieke redenen, het afweten om op te komen voor het belang van hun leden. Het laatste voorbeeld is de discussie om de afroming deze week. We zitten midden in de stikstofdiscussie, waarbij wederom alle belangenbehartigers, politiek en verwerkende industrie meer met elkaar bezig zijn, dan met een oplossing. Een genainte vertoning met als resultaat wederom de boer als verliezer. Zuivelnl is de interbranche organisatie binnen de melkveehouderij waarbij de verwerkende industrie hun problematiek over de schutting zetten richting Zuivelnl, waarbij binnen die organisatie op kosten van de boer en zonder inspraak het probleem van de verwerkende industrie opgelost dient te worden. Daarnaast worden boeren overal in den lande slachtoffer van waardeloze belangenbehartiging. Wederom vindt men het belangrijker om elkaar vliegen af te vangen, dan het probleem te lijf te gaan. Daarom: Verwerkende industrie is er voor het verwaarden van onze producten, en gezien de prijszetting van de afgelopen 50 jaar in relatie tot de inflatie, ligt daar voor hun nog voldoende uitdaging, voordat zij belangenbehartiger worden. Verwevenheid politiek en belangenbehartiging is nodig om voor ons resultaten te boeken, maar bij voortdurend 1 richtingsverkeer van ons af, is daar niets te halen op dit moment. Het wordt tijd voor 1 melkveegeluid. Waarbij daarna goed samengewerkt wordt met de overige dierlijke sectoren zoals de POV en de alliantie NVP/LTO pluimvee. Want als je als NMV een inhoudelijke vraag stelt over koemonitor binnen Zuivelnl, en na 6 weken is het antwoord dat je met 1 der betrokken NMV ers een functioneringsgesprek wil, kenbaar gemaakt via een mail in opdracht van directie ia via de boodschapper waarnemend voorzitter en vervolgens de NMV er , zonder bestuursbesluit, buiten de deur zet, dan is het een zooi, een grote zooi! De heer v d Tak, voorzitter van LTO Nederland ziet dat ook, en wil op zeer korte termijn een gesprek met enkele mensen over toekomst van de melkvee belangenbehartiging.

Vogelaar en Van der Tak (LTO) zijn het oneens over kwalijke uitwerking stikstofwet

Boerenstem broodnodig Jan Cees Vogelaar (landbouwkandidaat voor JA21 bij de komende Tweede Kamerverkiezingen) en Sjaak van der Tak (voorzitter landbouworganisatie LTO) spraken afgelopen week over een aantal agrarische dossiers. Van der Tak steunt Vogelaar in zijn strijd voor een zetel in de Tweede Kamer, maar de twee werden het niet eens over de kwalijke uitwerking van de aanstaande stikstofwetgeving voor met name veehouders. Van der Tak en Vogelaar wisselden van gedachten over onder meer het stikstofbeleid, verdienmodellen en korte ketens zoals bv AH en Royal Aware hebben, de politieke verhoudingen en de positie van boeren en tuinders daarin. Van der Tak gaf aan dat het altijd goed is wanneer mensen met kennis van zaken van de agrarische sectoren en ketens, in de Tweede Kamer komen. Vanuit deze visie steunt hij de kandidaatstelling van Vogelaar. Oneens over Stikstofwet Over het stikstofbeleid verschillen Vogelaar en Van der Tak in hoge mate van mening. Volgens Van der Tak heeft LTO het maximaal haalbare bereikt binnen de huidige stikstofwet, Vogelaar verwacht dat Van der Tak van een koude kermis zal thuiskomen. Van der Tak is van mening dat de stikstofwet een oplossing biedt voor PAS-melders. Vogelaar is dat niet met hem eens. De nieuwe wetgeving is nog gebrekkiger onderbouwd dan de PAS, er zitten nog meer gaten in, die zullen worden aangegrepen door milieuorganisaties zoals MOB. De PAS-melders en ook de bouwbedrijven die hiermee vlot getrokken moeten worden, komen niet van de regen in de drup, maar van de drup in de regen. Volgens Vogelaar ontgaat het Van der Tak welk vuige spel gespeeld wordt. Onlangs kwam bijvoorbeeld uit dat er heel veel stikstofgevoelige natuur was bijgetekend, buiten alle democratische processen om. Hetzelfde lijkt nu het geval bij de waslijst aan soorten die is bijgeplust. Stikstof depositieberekeningen van boeren in bepaalde regio’s komen daardoor opeens veel nadeliger uit. Bovendien kent de stikstofwetgeving geen enkele onderbouwing in depositiemetingen. De overheid kan met het huidige model vol aannames naar believen aan knoppen draaien. Deze virtuele wereld heeft met de werkelijkheid niet veel meer van doen. Verdienmodellen Waar Vogelaar en Van der Tak het wél over eens zijn, dat zijn de verdienmodellen: “Inkomen daar draait het om”. Met die leus ging Jan Cees Vogelaar in 1996 de verkiezingen in voor voorzitter van de LTO-vakgroep Melkveehouderij. En daar draait het nog steeds om. Overheidsbeleid – middelvoorschriften waarbij het doel buiten beeld is gevallen - jaagt boeren geregeld onnodig op kosten. En van verdienmodellen hebben veruit de meeste politici nog nooit gehoord. Van der Tak ziet de samenwerking van Royal A-ware met Albert Heijn in het programma Beter voor Koe, Natuur&Boer als een goed voorbeeld hoe in de keten meerwaarde voor boeren uit de markt kan worden gehaald. Vogelaar is betrokken geweest bij de opzet van dat programma. Boerenstem broodnodig Vogelaar en Van der Tak zijn het er ook over eens dat een inhoudelijk sterk boerengeluid in de Tweede Kamer harder nodig is dan ooit. Het mag niet gebeuren dat een belangrijke economische sector in Nederland, de speelbal wordt van Randstedelijk wensdenken;

Schouten: 'Ik wil voorkomen dat er straks weer voor boeren wordt besloten' - video

De stikstofwet die nu voorligt aan de Tweede Kamer is noodzakelijk om boeren voldoende tijd te geven zich aan te passen aan de nieuwe situatie, zegt demissionair landbouwminister Carola Schouten in een interview met Nieuwe Oogst. 'We moeten een nieuwe fosfaatcrisis voorkomen.' De bewindsvrouw omschrijft die periode als een trauma. 'Toen waren er op het allerlaatst geen andere mogelijkheden meer om het anders op te lossen. De stikstofwet biedt die tijd nu wel.' Video: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/02/12/schouten-ik-wil-voorkomen-dat-er-straks-weer-voor-boeren-wordt-besloten De behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering – in de volksmond de stikstofwet – is een belangrijke klus voor de demissionaire minister. De Senaat besloot de wetsbehandeling niet controversieel te verklaren, waardoor het debat dat staat gepland voor begin maart gewoon doorgaat. Op voorhand lijkt Schouten in de Senaat te kunnen rekenen op een meerderheid. Maar diverse partijen binnen en buiten de politiek proberen via de Eerste Kamer nog veranderingen aan te brengen in het wetsvoorstel. [b]Wat verwacht u van het debat in de Eerste Kamer?[/b] 'Ik hoop op een inhoudelijk debat waarin we met elkaar kunnen zoeken naar de dilemma's in dit dossier en wat de oplossingsrichtingen daarvoor zijn. Bij stikstof speelt de vraag wat we allemaal willen in dit land en hoe we dat mogelijk maken. Dat betekent wel dat we dingen anders moeten gaan doen. Dat geldt niet alleen voor de landbouw, maar ook voor sectoren als mobiliteit en industrie. Iedereen heeft een bijdrage te leveren aan de oplossing van het stikstofprobleem. 'Er komt een nieuwe Kamer en een nieuw kabinet, maar één ding staat vast: het stikstofdossier ligt er en gaat niet weg. Het is geen kwestie van of we er iets mee willen ja of nee. We moeten er wat mee. Dat weten we sinds de uitspraak van de Raad van State. Hoe langer dit duurt, hoe groter de opgave gaat worden. 'Als we nu niks doen, zal het steeds zwaarder worden om ons aan te passen aan die nieuwe realiteit. We weten dat voor die aanpassing tijd nodig is. Ik hoop echt dat we die tijd met deze wet kunnen creëren.' [b]Wat zijn de belangrijkste punten uit de wet waar boeren baat bij gaan hebben de komende jaren?[/b] 'We zien op dit moment dat er veel onzekerheid is bij de Programma Aanpak Stikstof (PAS)-melders. Die vragen zich af of ze straks allerlei handhavingsverzoeken over zich heen krijgen. Dat is een terechte zorg die ook politiek wordt gevoeld. 'Ik heb toegezegd dat we het gaan legaliseren, dat staat ook zo in de wet. Deze wet is ook nodig op het moment dat er handhavingsverzoeken komen. Er is stikstofruimte nodig om de PAS-melders te legaliseren.' [b]Moeten daarvoor de gebiedsgerichte processen op gang komen?[/b] 'Ja, dus het is niet zomaar in een paar weken geregeld. Daar moeten we reëel in zijn. Als de wet straks wordt aangenomen in de Eerste Kamer, geeft dat ook zekerheid aan al die boeren die onder de PAS-melders vallen. 'Tegelijkertijd zitten er in de wet maatregelen waarbij de landbouw kan helpen aan de oplossing van het stikstofprobleem, zoals meer weidegang en het uitrijden van mest die is verdund met water. Daar voeren we intensieve gesprekken over met alle landbouwpartijen. Wij willen echt samen met de sector dit pad inslaan. Dat er wat gaat gebeuren staat vast. En dat kun je dan maar beter met elkaar bedenken dan dat het voor je wordt bedacht. 'Hierbij dus ook de oproep aan de landbouwpartijen om mee te blijven denken. Anders zit je straks in de situatie dat er maatregelen komen die niet goed passen bij of werkbaar zijn op het bedrijf. En dan is het mogelijk al te laat.' [b]Voor een deel van de sector voelt het alsof u tegenover hen staat.[/b] 'Toen ik aantrad als minister zag ik bij veel boeren de pijn over de manier waarop de fosfaatproblematiek was aangepakt. Ze hadden het gevoel dat het over hen heen was gekomen. Dat had een grote impact, waarbij ze zelf weinig andere opties hadden. We moeten nu dus tijdig de goede maatregelen nemen om niet weer in zo'n situatie te komen. 'In de landbouw duren veranderingsprocessen wel tien jaar of langer. Houvast en perspectief zijn nodig. Het kabinet heeft een kringloopvisie neergelegd waar we naartoe moeten. Dat was overigens geen opdracht uit het regeerakkoord. Maar ik vind dat de landbouw geen speelbal kan zijn van zaken die op het allerlaatste moment op de sector afkomen, waardoor boeren de bedrijfsvoering in één keer moeten omgooien. 'Mijn intentie is te zorgen dat wij een vitale landbouw houden in dit land. Maar dat kan alleen als je zorgt dat er veranderingen komen waardoor de landbouw ook met minder emissies door kan gaan.' [b]Wat voorziet u wanneer de stikstofaanpak niet op gang komt?[/b] 'Er liggen heel veel dossiers bij de boer op het erf. Neem bijvoorbeeld de klimaatopgave en het waterdossier. De doelen in de Kaderrichtlijn Water moeten in 2027 al zijn behaald. Dat is dichtbij. Er moeten nu echt stappen worden gezet om te voorkomen dat we straks niet weer hard tegen een muur aanlopen. Dat we niet weer, ik durf wel 'een trauma' te zeggen, oplopen zoals bij fosfaat is gebeurd. Toen waren er op het allerlaatst geen andere mogelijkheden meer om het anders op te lossen. 'Ik heb toen gezocht naar oplossingen voor knelgevallen, maar die waren er niet zonder een nog hogere generieke korting. Dat gevaar zit ook in het stikstofdossier. 'We nemen maatregelen op het gebied van mest en voer en stimuleren andere manieren van boeren. Als we daar nu niet mee beginnen en weer te lang wachten, komen we over een paar jaar in een situatie terecht dat er geen andere keuze meer is. Er wordt dan weer voor boeren besloten. Die situatie wil ik voorkomen.' [b]Want dan is er geen andere keuze meer dan volumemaatregelen?[/b] 'Welke optie je dan ook hebt, die wordt niet beter dan de opties die er nu liggen met dit wetsvoorstel. Want de tijd wordt krapper om het te gaan halen. De maatschappij heeft ook sterke opvattingen over wat de landbouw moet gaan doen. We komen dan nog veel meer tegenover elkaar te staan. Dat hebben we in de afgelopen tijd helaas ook gezien.' [b]Biedt uw wetsvoorstel boeren voldoende tijd om zich aan te passen?[/b] 'Het is mijn diepste overtuiging dat we nu de tijd en de mogelijkheden hebben om maatregelen te nemen. Het pakket loopt tot 2030. In eerste instantie vragen die maatregelen best wat aanpassingen, maar ze bieden ook de kans op een toekomst voor de boer waarin hij ook weer maatschappelijk wordt gewaardeerd en verder kan met het bedrijf. [b]Bent u er genoeg in geslaagd die verandering al op gang te brengen?[/b] 'Ja. Er zijn al veel boeren die zoeken naar die nieuwe mogelijkheden. Het beeld dat soms in de media wordt geschetst dat boeren niks willen, stoort mij nogal. Ik kom echt andere boeren tegen. Een voorbeeld zijn de ondernemers rond de Nieuwkoopse Plassen die zelf een plan van aanpak hebben gemaakt om hun stikstofuitstoot te verminderen. 'Naast een omschakelprogramma om boeren door de eerste fase van de transitie te helpen, komt er een subsidiemodule voor het testen van innovaties. Aan de ene kant kun je zeggen dat die stikstofwet belemmerend werkt, maar aan de andere kant zie ik dat op veel plekken wordt nagedacht over hoe we verder kunnen. Dat is misschien niet altijd zichtbaar, maar het gebeurt wel. 'We hebben nu de financiële mogelijkheden. De begroting van het ministerie is in 3,5 jaar tijd verdubbeld. Juist omdat ik voor die ondersteuning heb geijverd, want je kunt van een boer niet alleen maar vragen.' [b]Op verzoek van de Tweede Kamer moet er een landbouwakkoord worden gesloten. Welke opdracht geeft u daarbij mee aan het volgende kabinet?[/b] 'Dat wordt niet alleen een akkoord tussen de boer en de overheid. Ook andere partijen die een schakel van de keten in handen hebben, moeten zich daarbij aansluiten. Zij hebben een belangrijke troef in handen voor een duurzaam verdienmodel voor de boer. Het is belangrijk dat alle partijen bij het akkoord worden betrokken. [b]Wat geeft u aan uw opvolger mee?[/b] 'Richt je op de toekomst van de boer en het verdienmodel dat daarbij nodig is. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We vragen steeds meer van boeren, maar financieel gezien zitten zij nog vast in een systeem van steeds meer produceren tegen zo laag mogelijke kosten. En als er dan meer wordt verdiend, slaat die winst ergens anders in de keten neer. 'De politiek en alle partijen binnen de keten zullen de vraag moeten stellen hoe zij het verdienvermogen van de boer kunnen verbeteren. Want dat is noodzakelijk bij de opgave die we van ze vragen.' Video: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/02/12/schouten-ik-wil-voorkomen-dat-er-straks-weer-voor-boeren-wordt-besloten

Ouwehand: PvdD is klaar om mee te regeren

De Partij voor de Dieren is bereid om mee te gaan regeren. Tot nu toe hield lijsttrekker Esther Ouwehand de boot af. Maar onder invloed van de coronaccrisis ziet zij toch mogelijkheden voor een groen en progressief kabinet. Ouwehand zei een paar maanden geleden nog dat haar partij niet zo nodig in een regering hoeft, omdat PvdD een actiepartij is. Maar in deze coronatijd zijn veel partijen anders gaan denken over bijvoorbeeld zoönosen, infectieziekten die van dier op mens overspringen, merkt ze in de Tweede Kamer. Aanjager in de Tweede Kamer Dit geeft haar de hoop dat ze een forse krimp van het aantal dieren in de veehouderij kan afdwingen, [url=https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_VPRO_16429112~esther-ouwehand-lijsttrekker-pvdd~.html]zei Ouwehand in het tv-programma Buitenhof.[/url] "De Partij voor de Dieren is klaar om te regeren. De vraag is alleen of andere partijen klaar zijn om met ons te regeren." Naar haar idee zijn de perspectieven daarop hoopgevender geworden. Maar als de aanpak van de bioindustrie geen prioriteit krijgt "blijven wij de aanjager in de Tweede Kamer." Ouwehand zegt bereid te zijn om compromissen te sluiten in een formatie. Zo wil ze praten over een inkrimping van de veestapel van 50 procent "in één mooie grote stap". In het verkiezingsprogramma spreekt de Partij voor de Dieren nog over een inkrimping van 75 procent.

Steun stikstofwet in belang van PAS-melders

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/01/30/steun-stikstofwet-in-belang-van-pas-melders Mevr de Snoo, u heeft weer een zeer polariserende column geschreven. Dit is uw stokpaardje. Zo zorgde u al voor wrijving in diverse organisaties. Ook zorgde u met uw bijdragen voor discussies binnen het LC. In tegenstelling tot een ruime meerderheid van de sector, was u geen fan van deze coalitie. Deze week valt de beurt aan de SGP. U noemt de SGP inconsistent. Ik denk dat de bijdragen van de SGP aan het landbouw debat meer verhelderend zijn dan de opdrachtgever van uw column. Dat de SGP eerst voor de stikstof wet heeft gestemd en nu door voortschrijdend inzicht deze steun weer intrekken , getuigd meer van moed dan van inconsistentie. Zeker na de uitspraken RvS deze week over verkeersdepositie en intern salderen in relatie tot Aerius met voortdurend bewegende doelen. Uw column , die onder controle van uw werkgever staat, gaat over het redden van de PAS meldingen. Daar ben ik ook voor, zij het niet tegen elke prijs. Dat hun namen op straat komen te liggen is pijnlijk, maar was te voorspellen, gezien het verdrag van Aarhus (oa openbaarheid emissie gegevens) Dat maar 1/6 van de PAS meldingen zich aangemeld hebben voor legalisering is bedenkelijk. Het vertrouwen in een oplossing is laag. Als u en uw werkgever alleen maar gaat voor legalisering van 1/6 van de PAS meldingen, is het raadzaam om in uw achteruitkijkspiegel te kijken. Ziet u daar alleen 1/6 van de PAS meldingen, gecentraliseerd rondom de vakgroep melkveehouderij en in hun kielzog het CDA, waar u en uw organisatie zo'n innige band mee heeft, of ziet u daar de complete veehouderij sector waar u en uw organisatie eigenlijk voor hoort te gaan. Blijft u en uw organisatie kiezen voor optie 1, dan is het raadzaam een fusie aan te gaan met de aan uw organisatie gelieerde politieke partij.

De verborgen agenda van het CDA, ondersteunt door LTO

CDA en LTO blijven steun uitspreken voor de voorgenomen wet stikstofreductie en natuurherstel. LTO geeft welliswaar aan dat de doelen niet haalbaar zijn, maar blijft de wet wel steunen. De uitspraak van de Raad van State gisteren zorgt er voor dat de wet een vernietigende werking heeft op de veehouderij. https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@124083/201907146-1-r2/ Velen spelen gisteren de loftrompet over deze uitspraak, maar niemand liet de uitspraak juridisch analyseren. SSC vroeg DamenLegal om een analyse. Zij verwerkte die middels haar blog in een twee tal analyses. https://damenlegal.com/geen-natuurvergunning-nodig-voor-intern-salderen/ en https://www.francadamen.com/natuurbescherming/de-intrekking-van-een-natuurvergunning/ Kort samengevat zegt de uitspraak het volgende: Als de stikstof gevoelige natuur niet verslechtert ten opzichte van het moment van vergunningverlening dan is de vergunde emissie leidend. Dat betekent dat intern salderen mogelijk is zonder al te veel papierwerk. Maar: Als de N gevoelige natuur verslechtert tov de depositieberekening ten tijde van de vergunningverlening, dan kan de overheid de vergunning intrekken. Dus houdt de boer zich niet aan zijn vergunde emissie heeft hij een probleem. Maar als provincies natuur bijplussen na de vergunningverlening, dan worden depositieberekeningen anders en verslechterd de natuur (op papier) Bijplussen door provincies onder leiding van IPO baas Drenth en oud gedeputeerde Maij (CDA) zorgen er voor dat het CDA verantwoordelijk is voor het mogelijk waardeloos worden van alle vergunningen die door bijplussen extra depositie hebben. CDA heeft daar een grote rol in gehad en .de heer Drenth weigert te reageren op aanschrijvingen van SSC. Zelfs de kaarten over de bijgepluste natuur zijn niet openbaar. Deze week zou er een gesprek tussen mij en top LTO wezen. Is niet gebeurd, want er moest eerst overleg wezen met het CDA eerste kamer..... CDA en LTO jullie hebben een laatste kans jullie leven te beteren. Trek de steun voor deze wet vandaag in, anders wordt jullie verborgen agenda pijnlijk duidelijk!!!! En anders komt er nog meer bende boven tafel.

STAF: Provincie creëert zelf piekbelasters in stikstof

Gelderland creëert piekbelasters door nieuwe natuur tegen bedrijven aan te plussen In Gelderland is een serie piekbelasters ontstaan, doordat de Provincie nieuwe natuurontwikkeling tegen bedrijven aan, heeft ingetekend. De Provincie heeft bovendien gekozen voor de ontwikkeling van stikstofgevoelige natuur en deze ook al ingetekend op de habitatkaart in Aerius, waardoor deze natuur meetelt voor het stikstofbeleid. Gevolg is dat betreffende bedrijven nu als forse piekbelaster uit de Aerius Aankoopcalculator rollen. De Rijksoverheid gebruikt de Aankoopcalculator om te bepalen welke bedrijven piekbelaster zijn en voor opkoop in aanmerking komen. Op 13 september 2017 stellen Provinciale Staten Gelderland het actualisatieplan voor nieuw te realiseren natuur vast. Er worden zoekgebieden aangewezen van in totaal 7.300 hectare, voor de realisatie van 5.300 hectare nieuwe natuur ( https://opendata.gelderland.nl/dataset/11078-omgevingsvisie--zoekgebied-nieuwe-natuur--provincie-gelderland ). De provincie heeft gekozen voor de ontwikkeling van stikstofgevoelige natuur en de locaties van de beoogde gebieden (zoekgebieden) alvast ingetekend op de habitatkaart in Aerius. Deze tellen dus al mee voor het stikstofbeleid. Opvallend is dat deze gebieden niet zijn in te zien met Aerius Monitor, de tool die de overheid beschikbaar heeft gesteld voor het publiek en waarmee per regio kan worden bekeken waar stikstofgevoelige natuur staat ingetekend. Met name in de Rijntakken (uiterwaarden van de grote rivieren) zijn talrijke zoekgebiedjes voor stikstofgevoelige natuur ingetekend, bij elkaar naar schatting 5000 hectare. Deze gebiedjes zijn geregeld zowat tegen bedrijven aan, ingetekend: de stikstofgevoelige natuur en een deel van het bedrijf liggen in hetzelfde hexagoon. Aerius Aankoopcalculator berekent voor deze bedrijven een enorme piekbelasting. Wanneer de Provincie voor haar natuurontwikkeling een afstand van 100 meter had aangehouden tot deze bedrijven, dan was de piekbelasting de helft minder. Bij 250 meter is dat 65 procent.

een dooie mus van Jan Cees Vogelaar.

Vogelaar wil naar een grondgebonden melkveehouderij, zo betoogde hij even terug op dit forum." Met een grondgebonden melkveehouderij zouden fosfaatrechten of straks eventueel ammoniak rechten overbodig zijn". Het lijkt gewoon te mooi om waar te zijn......en dan is het ook "te mooi om waar te zijn" Het is niets meer of minder dan een vette worst om stemmen binnen te hengelen voor de 2e kamer verkiezingen. Afschaffing van productierechten, of het nu fosfaat- of ammoniakrechten zijn, gaat nooit never meer gebeuren. Dat weet Vogelaar natuurlijk ook. Immers begrenzing via grondgebondenheid is helemaal geen begrenzing. Met zijn berekening van 2,5 gve/ha zou de melkveestapel kunnen groeien naar 2 miljoen stuks melkvee en daar komt dan nog bijbehorend jongvee bij. En met zijn rekenvoorbeeld van 18 tot 20.000 kg melk/ ha zou de melkplas nog met zo'n 35% kunnen groeien. Als Vogelaar zijn zin krijgt wordt deze grondgebondenheid niet meer dan weer een extra eis die de sector opgelegd krijgt. Als je dan met 10 koeien wilt groeien moet je behalve voor zo'n 70.000 euro aan fosfaatrechten ook nog eens 4 ha grond zien te verwerven. Kosten, afhankelijk welke regio je zit, tussen de 2 en 5 ton. De grond middels mest/voer contracten regelen is bij Vogelaar immers niet mogelijk. De melkveehouderij wordt zo een sector enkel en alleen voor de "happy few". Bedrijven die niet aan zijn gve norm kunnen voldoen zadelt hij met onmogelijke en onbetaalbare eisen op. Eisen die zo onrealistisch zijn dat deze collega's geen schijn van kans hebben. Jan Cees zit daar echter niet mee. Alles moet wijken voor zijn grote plan; een stoeltje in de 2e kamer. De kans dat dit gebeurt is, zie de peilingen, gelukkig nihil. Wel jammer dat er op die manier waardevolle stemmen verloren gaan.

Waarom sommige topics en reacties verwijderd worden

Even mijn gedachten op een rijtje zetten hoor. Als we iets verwijderen, dan is dat niet om te censureren of onze mening op te dringen. Meestal gaat ons vooral om het bewaken van een goede sfeer. Die sfeer is de laatste tijd steeds moeilijker goed te houden. Veel leden zijn constant boos op alles. Ook op ons. In het huidige nieuwslandschap bevat veel nieuws duidelijke onwaarheden. Soms bewust, soms omdat de journalisten zelf misleid worden maar meestal gewoon omdat het nieuws te snel gebracht wordt. Er is geen bron die zich daar niet schuldig aan heeft gemaakt. Soms wordt het rechtgezet. Er zijn echter ook bronnen die overduidelijk gericht zijn op het inspelen op emoties. Daarbij borduren ze voort op hele of halve waarheden en maken ze gebruik van onderbuikgevoelens om zo een nieuwsbericht te maken die zorgt voor optimale boosheid bij hun publiek. Zo ga je in deze tijd het snelst viraal en pak je maximale advertentie inkomsten. Iets recht zetten hoort daar niet bij. Dat is mijn definitie van desinformatie. Mensen gaan zo op in die emotie dat ze heel erg boos worden als ik zo'n link verwijder. Ze waren al boos gemaakt door de auteur. En nu nog bozer omdat ik hun volume niet wil versterken. Zo boos dat sommige mensen briefkaarten ontvangen met bedreigingen. Dat gaat ons veel te ver. We zoeken als beheerders liever de nuance. De oud-Hollandse nuchterheid. De toon doet er gewoon toe. Duidelijke feiten ontkenners, zoals Holocaust ontkenners verwijderen we. Zoals afgelopen zomer tientallen keren nodig was. Maar iemand die al scheldend z'n punt wil maken verdient ook geen podium hier. Een goede sfeer is gewoon belangrijk. Niet alles hoeft juist te zijn, maar een discussie moet je ook kunnen voeren zonder geschreeuw. In onze regels staat dat wij geen bron van desinformatie willen zijn. Dat staat er bewust in, omdat wij niet een website als Breitbart, FOXNews of CNN willen waar mensen continue hun boosheid voeden. [@boerbakje] vraagt hoe ik bepaal of iets feitelijk juist is. Waarschijnlijk met het doel om aan te tonen dat ik dat helemaal niet kan. En dat ik niet objectief ben. En dat klopt. Ik ben niet objectief, Co ook niet. Daarom beoordelen we ook niet elke bijdrage. Dat gaat aan het doel voorbij. Maar dat wil dus niet zeggen dat we alles toestaan. Noem het censuur. Maar we doen dit al zo'n 15 jaar, ook voordat half Nederland verzuurd raakte door stikstof en corona. Als je bijvoorbeeld zoals [@grazy] vanochtend een Trump supporter bent en je wil aantonen dat hij de beste president ooit was. Is het dan nodig om: [list] [*]In de titel van het topic op de man te spelen [*]Om in de tweede zin Biden een corrupte, leugenachtige, demente pedofiel te noemen? [*]In de tweede alinea een complot te bedenken dat Biden verkozen is om Harris president te maken? [*]Zijn lijst met accomplishments te vermengen met aantoonbare onjuistheden. [*]Af te sluiten door Biden een demente, seniele moerasmonster te noemen? [*]In de reacties te beweren dat het helemaal geen Trump aanhangers waren die het Capitool bestormden. [/list] Volgens mij niet. Deze toon doet afbreuk aan je punt en het overtreed de regels van Prikkebord op meerdere vlakken. Ik ben me bewust van het feit dat [@grazy]'s topic een bekend copypasta is ("The Argument for a Xenophobe") die rondging op Facebook onder Trump supporters. Mocht je hem na willen lezen dan is hier een versie die wat nuance aanbrengt bij de opruiende oneliners in de tekst: https://coda.io/@pluribus/the-argument-for-a-xenophobe Je kunt best zeggen dat Trump ook goede dingen heeft gedaan zonder te schelden en schreeuwen, zoals de NY Times hier netjes heeft gedaan: https://www.nytimes.com/2020/09/11/opinion/fact-check-trump.html Al met al reden genoeg om dit specifieke topic te verwijderen. En om boos te blijven. Dit keer op mij.

Alle waarschuwingen van SSC ten spijt, dit zijn de gevolgen van de wet Stikstof reductie en natuurherstel.

Alle waarschuwingen van SSC ten spijt, dit zijn de gevolgen van de wet Stikstof reductie en natuurherstel. De afgelopen weken ben ik hier weinig geweest. Enerzijds druk met de zaak koemonitor en de Autoriteit Consument en Markt, anderzijds teleurgesteld in politiek en ook diverse belangenbehartiging. De wet Stikstofreductie en Natuurherstel is door de tweede kamer en de komende dagen ook door de eerste kamer. Een wet die niet alleen de veehouderij zal vernietigen, maar ook de complete economie. SSC heeft vele memo's op laten stellen, allen gedeeld met belangenbehartiging en politiek. Velen hebben niet de moeite genomen om kennis te nemen van inhoud en vooral de waarschuwing. Als laatste hebben we een eenvoudig schema opgesteld waarbij duidelijk werd dat deze wet zorgt dat eerst de KDW gehaald zal moeten worden alvorens er nieuwe depositie vergund kan worden. Niemand heeft daar iets mee gedaan, sommige waren zelfs opgelucht met de wet, omdat ze dachten dat de PAS meldingen werden geholpen. En de wet is nog niet door de eerste kamer heen en de linkse politiek vraagt al om uitvoer van de wet, oftewel eerst de realisatie van de KDW, alvorens er een nieuwe activiteit plaats mag vinden. Lees hieronder de acties van PvdD. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z00304&did=2021D00916 021Z00304 (ingezonden 11 januari 2021) Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de koehandel met Nieuwkoopse ‘stikstofruimte’ 1. Kent u de berichten ‘Boeren willen stikstofrechten verhuren aan de Rotterdamse haven’ en ‘Zuid-Holland komt met aparte beleidsregels voor Nieuwkoop’? 1) 2) 2. Kunt u bevestigen dat het vooral voor het Natura 2000-gebied de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck van groot belang is dat stikstofemissie wordt gereduceerd door de Nieuwkoopse veehouderij? Welke andere Natura 2000-gebieden worden (sterk) overbelast door de uitstoot van deze veehouders? 3. Kunt u bevestigen dat in de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck onder andere veenmosrietland voorkomt, waarvan de veilige grens voor stikstofdepositie ligt op 714 mol N/ha/jaar (de kritische depositiewaarde), wat inhoudt dat de stikstofdepositie daar eigenlijk onder zou moeten blijven? 3) 4. Kunt u bevestigen dat de gemiddelde stikstofdepositie in Nederland in 2018 ruim 1.700 mol N/ha/jaar was? Wat is de huidige stikstofdepositie rond de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck? 4) 5. Beaamt u dat de stikstofreductieopgave om de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck weer in gunstige staat van instandhouding te brengen zeer groot is? 6. Kunt u bevestigen dat het PAS-arrest van het Europese Hof van Justitie duidelijk heeft gemaakt dat wanneer Natura 2000-gebieden een (veel) te hoge stikstofbelasting hebben, maatregelen voor stikstofreductie aangemerkt moeten worden als maatregelen om te voldoen aan de verplichtingen van artikel 6, lid 1 en 2 van de Habitatrichtlijn (en dus volledig ten goede moeten komen aan de natuur), en daarmeeniet ingezet mogen worden als mitigerende of compenserende maatregel voor nieuwe projecten (artikel 6, lid 3 en 4 van de Habitatrichtlijn)? 7. Kunt u bevestigen dat de PAS-uitspraak van de Raad van State daaraan heeft toegevoegd dat het (toch) deels uitgeven van deze ‘stikstofwinst’ (bijvoorbeeld door salderen)alleen is toegestaan wanneer de naleving van de verplichting van artikel 6, lid 1 en 2 van de Habitatrichtlijn op een andere wijze is verzekerd? 5) 8. Kunt u bevestigen dat met de nieuwe wet Stikstofreductie en natuurverbeteringniet is verzekerd dat de instandhoudingsdoelstellingen voor de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck gehaald zullen worden? Zo nee, kunt u het tegendeel aantonen? 9. Deelt u het inzicht dat, zolang de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck zo sterk overbelast zijn met stikstof, het zeer onverantwoord is – en bovendien juridisch niet te verdedigen – dat ‘stikstofwinst’ die behaald wordt door maatregelen weer uitgegeven wordt aan nieuwe activiteiten? 10. Bent u bereid de Nieuwkoopse veehouders het eerlijke verhaal te vertellen, namelijk dat de uitstoot op korte termijn ten minste zal moeten halveren en dat deze reductiegeheel ten goede moet komen aan de natuur, en hen niet langer stroop om de mond te smeren door naar hun alternatieve ‘oplossingen’ te kijken?

Kaaskoningin uit Amerika even terug op ‘oale groond’: ‘Een beetje Twentse humor bij Trump, dat zou helpen’

WEERSELO - Marieke ter Keurs woont al zeventien jaar in Amerika. Ze bouwde er een imperium op als kaaskoningin. Deze week is ze toevallig terug in Twente. De beelden van de bestorming van het Capitool schokten daar diep. ,,In Amerika is alles mogelijk, dus helaas ook dit.” [img]https://images4.persgroep.net/rcs/DsabcGJ6EHTu7H-4V_wGw1QN2dw/diocontent/180977986/_fitwidth/694/?appId=21791a8992982cd8da851550a453bd7f&quality=0.8&desiredformat=webp[/img] Voor de Twentse, opgegroeid in Weerselo, kwam de uitbarsting niet als een verrassing. “Iedereen voelde dit aankomen. Een deel van de bevolking heeft Trump heilig verklaard. Ze volgen hem blindelings, ongeacht wat hij zegt. Agressie was altijd al een ding in Amerika, maar de laatste jaren is dat alleen maar gegroeid. Dat moest er een keer uitkomen, dat stond vast. Alleen het moment waarop heeft me verbaasd. Ik had het eerder verwacht. Woede laat zich niet beteugelen, en al helemaal niet in Amerika.” ,,Het was beschamend om te zien. De mensen die ik hier spreek, vragen me er ook allemaal naar. Hoe je in zo’n land kunt leven, willen ze dan weten. Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Toch is er ook altijd die andere kant. Amerika biedt mij de mogelijkheden die ik hier niet heb. Het is een land dat mensen breekt maar ook groot kan maken. Alles is er mogelijk, en helaas dus ook dit.” Sinds haar emigratie in 2003 beleefde ze haar eigen versie van de ‘American Dream’. Als eenvoudige boerin op een bedrijf met 900 melkkoeien in Wisconsin begon ze na de geboorte van haar tweede kind met de productie van Hollandse boerderijkaas. Het bleek een schot in de roos. Met als merknaam Marieke Gouda bouwde ze in snel tempo een klein kaasimperium op met veertig werknemers en een productie van 220.000 kilogram kaas per jaar. In het dorp waar ze woont, stemde zo’n 95 procent van de 1600 inwoners in 2016 op Trump. De mentaliteit is er anders dan in Nederland. “Als ik op Oudejaarsdag met oliebollen op de stoep sta bij mijn buurman en hem vertel dat dat een Hollandse traditie is, denkt hij dat ik een grap maak.” De hardheid die er altijd al was, is tijdens het presidentschap van Trump versterkt, vindt ze. “De armoede is gegroeid. Wie niet mee kan, valt in een donker gat. Er is geen sociaal vangnet, geen zorgverzekering zoals we die in Nederland kennen. Trump heeft de tegenstellingen aangewakkerd. De Mexicanen die bij ons werken, worden opgejaagd. Zijn handelspolitiek was slecht voor de boeren. De melkprijs is nog nooit zo laag geweest als nu. Veel bedrijven vallen om. Collega’s plegen zelfmoord. Het is een groot geluk dat wij die kaas hebben. Zonder dat is het de vraag of wij het ook hadden gered.” Met gemengde gevoelens gaat ze straks terug. Naar een land dat - ondanks Trump - toch ook een beetje haar land is geworden. “Ik hoop op Biden en, meer nog, op de mensen die hij meeneemt. ” De agressie, opgebouwd in jaren, zal echter nog wel even blijven, vreest ze. [img]https://images0.persgroep.net/rcs/lMLO2JC2rrqTLmMiVzcSPRMkClc/diocontent/180978009/_fitwidth/694/?appId=21791a8992982cd8da851550a453bd7f&quality=0.8&desiredformat=webp[/img]

Trump slechte verliezer

Wat een zooitje in Amerika dankzij Trump en zijn fans. https://www.youtube.com/watch?v=JLBLgH3PAeI Er wordt gevreesd voor een burgeroorlog, er is al een broederoorlog gaande in de Republikeinse Partij, maar niets weerhield president Donald Trump ervan om woensdag nog eens olie op het vuur te gooien tijdens een toespraak tot duizenden supporters -een betere term is gelovigen – vlak voordat het congres bijeenkwam om de winst van Joe Biden te bevestigen. Een deel van zijn aanhang drong daarna het Congres binnen om die bevestiging te saboteren. In zijn toespraak zag Trump in iedereen die het niet met hem eens is een vijand. Opvallende nieuwe ‘afvallige’ zijn eigen vicepresident Mike Pence, die voorzitter is van de gezamenlijke vergadering van de Senaat en het Congres van Afgevaardigden die zoals de traditie voorschrijft de in mahoniehouten kistjes aangeleverde stemverklaring moet goedkeuren. Bron: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1731223431/dit-is-het-demasque-van-een-president

Een blik vooruit

2020 was een turbulent jaar, maar ook in het komende jaar staat de sector nog veel te wachten; onder andere de gevolgen van de Brexit, de Afrikaanse Varkenspest en de impact van het coronavirus. De nieuwe LTO-voorzitter Sjaak van der Tak blikt vooruit. 2020 was een turbulent jaar voor iedereen, binnen en buiten de agrarische sector. Het nieuwe jaar begint voor mij goed: ik mag op 1 januari van start als voorzitter van LTO Nederland. Een nieuwe uitdaging, terwijl er zoveel gebeurt. Ik ben er trots op te werken voor een sector die zo divers is. Onze 35.000 leden zijn actief in 19 sectoren en hebben een veelvoud daarvan aan ambities, toekomstplannen en bedrijfsmodellen. Tijdens de eerste werkbezoeken en kennismakingsgesprekken, fysiek en digitaal, herkende ik hetgeen ik in de glastuinbouw ook zo waardeerde: de Nederlandse boeren en tuinders zijn verenigd in ondernemerschap. De sector is toekomstgericht en ontzettend innovatief. Hierdoor zijn we ook verenigd door een specifieke behoefte: ruimte voor ondernemerschap. Zorgen blijven Maar, net als in 2020 blijven er zorgen rond de huidige marktontwikkelingen. Brexit, het uit de Europese Unie treden van het Verenigd Koninkrijk, heeft een potentiële grote impact op de Nederlandse economie, specifiek op de agrarische sector. De ergste schade lijkt vermeden – een harde Brexit zou tot € 800 miljoen per jaar aan belastingkosten leiden en dat is voorkomen, maar vanaf 1 januari zijn er wel douaneformaliteiten, keuringen en vertragingen. De gesloten deal is belangrijk voor zowel Nederlandse boeren en tuinders, als ook voor de Britse consument: als sector behouden we de toegang tot de Britse markt en zo houdt men in het VK toegang tot gezonde en verse producten als groenten, fruit, aardappelen, vlees, zuivel, suiker en bloemen en planten van Nederlandse bodem. Vanaf nu kan er echt gebouwd worden aan een nieuwe handelsrelatie met het VK. Toch blijft het spannend: een vracht gekoelde kip, verse tomaten of tulpen kan immers niet aan de grens wachten vanwege gedoe met formulieren of keuringen. Daarnaast zien we de impact van Afrikaanse Varkenspest in Duitsland: Nederlandse varkenshouders hebben te maken met forse prijsdalingen. Vijfhonderd kilometer afstand klinkt ver, maar blijkt dat niet te zijn. Naar verwachting blijven de prijzen nog wel een paar maanden onder druk staan, ook door corona. Helaas blijft ook de impact van het coronavirus in andere sectoren aanzienlijk. Veel ondernemers in onder meer de (glas)tuinbouw, delen van de akkerbouw en pluimvee- en kalverhouderij hebben het moeilijk met de sluiting van horeca. De melkprijs staat onder druk. Ik ben bang dat het nog geruime tijd zal duren voordat de markt zich herstelt. We blijven aandacht vragen voor de problemen en de noodzaak van steun- en hulp in specifieke situaties, naast de brede coronamaatregelen. Bij de Rijksoverheid, maar ook in Brussel. Verdienmodel onder druk Veel boeren en telers hebben momenteel grote onzekerheden over hun toekomst, het verdienmodel staat onder grote druk. De uitdagingen zijn immens, maar dat geldt ook voor de mogelijke oplossingen die de landbouwsector te bieden heeft. Als agrarisch ondernemers geloven we in de innovatiekracht van onze sector, maar er is wel tijd nodig om tot deze innovaties te komen. Door harde top-down beslissingen te nemen, zoals aangekondigd in de Europese Green Deal, zonder een duidelijk beeld van de impact ervan, staat de toekomst van land- en tuinbouwbedrijven en onze sector in het algemeen op het spel. Als onze boeren stoppen met boeren, komen ze niet meer terug. Deze boodschap heb ik al gedeeld met de Nederlandse Eurocommissaris Timmermans, die de leiding heeft over de Green Deal. We gaan voor gezonde producten vanuit verantwoord ondernemerschap en met oplossingen voor maatschappelijke behoeften zoals voedselzekerheid en -veiligheid, topkwaliteit, het platteland, dierenwelzijn, klimaat en milieu. We mogen de samenleving niet laten vergeten dat boeren en tuinders Nederland groot hebben gemaakt en om ook in de toekomst onderdeel van de oplossing te zijn willen we blijven werken aan financieel gezonde bedrijven. Om tot echte oplossingen te komen, hebben boeren en telers ruimte nodig om deel uit te maken van de oplossing. Boeren en tuinders willen met steun van de samenleving en vanuit politiek draagvlak de ruimte krijgen om onderdeel van de oplossing te zijn. Alleen samen, ja samen, komen we tot een ondernemend, innoverend en toekomstbestendig agrarisch Nederland. Zo kunnen we groeien naar een blijvend innovatieve en toekomstbestendige landbouw. Daar ga ik voor. Tekst: Sjaak van der Tak

@JanCees kiest voor grondgebonden

[b]Een leuk stukje discussie hieruit geplukt: https://www.prikkebord.nl/topic/238685/#p1831792 [/b] Door [@JanCees] : [@Nijhof] Jij hebt blijkbaar een probleem met de door jouw gemaakte keuzen in je bedrijfvoering en strategie de afgelopen 15 jaar. Maar daarom ben je stereotype voor de gehele melkveehouderij. sterker nog je begint tot de catogorie van bedrijven te behoren die in aantal sterk aan het afnemen is . Nu al minder dan 18% van het aantal bedrijven zit boven de 2,6 GVE per ha en circa 11% boven de 3 GVE per ha en 4% van de bedrijven boven de 3,5 GVE per ha. Vanwege het feit dat de fraude druk en de controleerbaarheid en handhaafbaarheid in de huidige regelgeving het grootste is bij de bedrijven die niet grondgebonden zijn heeft 82% nu en over drie jaar 90% van de bedrijven te maken met voor hen onnodig zware regelgeving met grote kosten in de bedrijfsvoering. We praten dan over een kostenverplaatsing van of veroorzaakt voor regelgeving vanwege intensieve melkveebedrijven naar extensieve bedrijven van vele tientallen miljoenen euro's. Dat is de grote olifant die niemand bespreekbaar maakt. Feit is dat circa 12.000 melkveebedrijven met regelgeving zijn opgezadeld die eigenlijk niet voor hen is ontwikeld maar voor circa nu nog 2100 melkveebedrijven die meer dan 2,6 GVE per ha hebben. Als dit benoemt dan stroomt het over van reactie's van vooral deze groep bedrijven. De extensievere meerderheid denkt dat het inderdaad zo wel is maar gaat die discussie liever niet aan. Ik zeg dit al ruim 25 jaar en ben daar consequent in. In mijn tijd had LTO melkveehouderij dit ook als standpunt. Na mijn vertrek is met name onder druk van de ZLTO de definitie grondgebondenheid op die bezopen percentage eiwit van eigen land gekomen en vooral de inzet om de sjoemelwijzer (KLW) in te voeren. Een controle instrument wat in hoge mate onbetrouwbaar is. Grondgebondenheid is een onomkeerbare trend net als de toename in weidegang. Het is prima wat ij betreft als bedrijven niet grondgebonden willen ontwikkelen alleen laat deze catogorie bedrijven dan ook zelf alleen de kosten hiervoor dragen en laten we dan zorgen dat er geen kostbare regelgeving van toepassing hoeft te zijn op de grondgebonden bedrijven. Daarom zeg ik Grondgebonden bedrijven onder de 2,5 GVE en 20.000 kg melk per ha en weidegang kunnen goed zonder fosfaatrechten en ammoniakrechten. Dat betekend voor deze bedrijven een enorme daling in de kosten. Bedrijven die intensiever willen zijn en geen weidegang is ook prima alleen die wel fosfaatrechten en ammoniakrechten en luchtwassers op de stallen en alle mest verwerken. Grondgebonden melkveebedrijven kunnen en moeten dan ook de ruimte krijgen om alle geproduceerde mest op eigen grond af te zetten. Dat betekend de gebruiksnormen voor dierlijke mest met name fosfaat iets verruimen en binnen de stikstofgebruiksruimte omwisseling van dierlijke N voor N uit kunstmest. Milieutechnisch kan dat prima dat heeft het Mesdagfonds al een keer door WUR laten onderzoeken. Bepalend is welke grond hoort er bij de GVE norm. Dat is alle grond in de GDI opgave in eigendom en pacht en maximaal 20% van de grond op basis van kortdurende pacht of gebruiksovereenkomst wel alle gerigistreerd in de GDI en binnen 60 km van het melkleverend adres. Niet morgen direct maar een periode van zes jaar om iedereen de kans te geven er te komen. Waarom 2,5 GVE en 20.000 kg melk, (was 18,500). en weidegang. Omdat bij deze getallen mileitechnisch er weinig risico is voor uitspoeling van nutrienten en vanwege de weidegang de ammoniak emissie ook binnen de perken blijft en bij weidegang ligt er meestal grond om het bedrijf dan valt de stal ammoniak emissie voor een belangrijk deel op de eigen boerengrond. De beperkte situatie dat een stal dichter bij een natuurgebied dan de eigen grond daar gelaten. Waarom van 18.500 kg naar 20.000 kg ? Dat komt weer vanwege Mesdagonderzoek gepresenteerd augustus 2019 uitgevoerd door Wur animal science wat in beeld bracht dat voer efficiency in de melkveehouderij 10% beter is dan eerde op basis van onderzoek begin jaren 90 in beeld was gebracht. Ik zou zeggen ga maar eens rekenen geen fosfaatrechten geen ammoniakrechten en geen mestafzetkosten voor bedrijven onder de 2,5 GVE en wel kunnen groeien tot 20.000 kg melk per ha wat dit kan betekenen voor de melkveehouderij in Nederland. met nu circa 1 miljoen ha en nu 14,5 miljard kg melk. Dan begrijp je ook meteen waarom RFC nu op dit moment vanwege management problemen niet voor echt grondgebonden melkveehouderij is maar vooral de bedrijven onder de 2,5 GVE via de fosfaatregelgeving in de klauwen wil houden. De fosfaatregelgeving en het fosfaatreductieplan komen oof uit de koker van RFC en LTO-Melkveehouderij. Goed voor RFC op korte termijn een strategische blunder voor de melkveehouderij als geheel. De vaste lasten stijgen door en kunnen niet goed worden gemaakt door meer productie, iets wat in omliggende landen en concurenten in de markt wel mogelijk is. Begin nu niet te miepen over dat er bij meer productie een lagere melkprijs komt want de laagste melkprijzen hadden we tijdens de quotering en niet daarna. Het zijn de door het beleid veroorzaakte kosten die de melkveehouderij dwars zitten. Dat de melkveehouderij steeds meer grondgebonden aan het worden is dat is een feit dit ondanks de afname van boerengrond. Dat laatse is overigens waarom ik zeg Nederland is vol en we moeten niet ieder jaar tienduizenden immigranten opnemen want dat vreet ruimte die bij boeren weg moet komen. Nijhof je mag er van alles van denken en zeggen maar kom maar eens met een analyse die dit weerlegt en niet alleen met losse kreten De cijfers spreken voor zichzelf https://www.melkvanhetnoorden.nl/featured/grondgebonden-melkveehouderij-lastig-maar-logisch/ https://www.agrimatie.nl/PublicatiePage.aspx?subpubID=7352&themaID=2756§orID=3534 https://thumbs.tractorfan.nl/bijlage_groot/d/d8065f71-0ec3-4a8e-acdb-2aa36ba4f800.jpg

Grootste deel boeren is protesteren beu

Er is een grote kans dat boeren in 2021 opnieuw landelijk in opstand zullen komen. Niet in de laatste plaats doordat de onderliggende oorzaken tot op heden niet weggenomen zijn. Toch valt een opmerkelijk verschil met de eerste protestacties waar te nemen: intern klinkt steeds vaker gemor. Dat stelt onderzoeksjournalist Mark Mensink, schrijver van het boek Boerenprotesten 2019-2020, op basis van een recente rondgang in de agrarische sector. “Sommige agrariërs, die tijdens de eerste acties nog wel aanwezig waren, zijn geheel afgehaakt. Anderen uiten grote zorgen en twijfelen over hun verdere deelname.” Terwijl uit enkele publiekspeilingen is gebleken dat de steun van burgers voor boeren aan het afbrokkelen is, vooral in de stedelijke gebieden, komt er ook van binnenuit meer en meer kritiek op het actievoeren. Zeker als een protest niet of nauwelijks publieksvriendelijk uitvalt. Mensink: “Een fors deel van de agrariërs trekt zich dit persoonlijk aan en schrikt erdoor af, zo lijkt het wel. Die roeren zich vervolgens en laten dan weten een volgende keer niet meer mee te willen gaan.” Er lijkt zich daarnaast een generatiekloof af te tekenen, ziet Mensink. “Waar zich tijdens de eerste protesten in 2019 nog enorm veel boeren van pak ‘m beet 40 tot 60 jaar aansloten, zijn in 2020 veruit de meesten jonger dan 25 jaar. Daarnaast was het aantal demonstranten een heel stuk lager. Wellicht dat het een met het ander te maken heeft, al weet ik dat natuurlijk niet zeker. Maar het is allemaal wel opvallend.” De actieleiders Bart Kemp (Agractie) en Mark van den Oever (Farmers Defence Force) houden daarentegen vol dat er wel degelijk genoeg actiebereidheid onder hun achterban is. Toch geeft Kemp wel toe dat de animo de laatste tijd inderdaad een beetje ingezakt is. “Maar als er weer een goede reden is om in actie te komen, staan velen gelijk klaar voor vertrek. Daarvan ben ik overtuigd. Maar we moeten niet gaan ‘protesteren om het protesteren’. Het moet natuurlijk wel écht ergens over gaan.” Om de relevantie van de gehele agrofood-sector voor critici aan te tonen, wijst Kemp erop dat dit de enige maakindustrie is die liefst 10 procent van de Nederlandse economie omvat. “Dan heb je het over 600.000 banen. Dat is wel de moeite waard, met ook nog een universiteit die qua kennis ver vooruitloopt. Dit is iets dat buiten Nederland wel gewaardeerd wordt, kan ik je verklappen.” Van den Oever trekt geregeld de aandacht met boude uitspraken en het aankondigen van ‘harde protestacties’. Niettemin is hij tegelijkertijd achter de schermen druk met het sluiten van een akkoord tussen de levensmiddelenbranche en de landbouwsector, juist om te voorkomen dat er nog meer boerenprotesten volgen. “Mocht het mislukken, dan zal dat niet goed vallen bij de achterban. We moeten maar zien hoe het gaat. De melkprijzen in supermarkten waren historisch hoog, maar voor de boer – wat die ervoor terug krijgt – juist historisch laag. Ik verwacht dat de vlam maar zo wéér in de pan kan vliegen.” ————————————————————————————————————————— Dit artikel kwam mede tot stand door een bijdrage vanuit het Steunfonds Freelance Journalisten.

jan.1


Topics
1
Reacties
1.169
Volgers

Over mij

Leeftijd: 63jr
Laatst online: 44min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering