Boeren trekken met verlichte trekkers door Alkmaar. Optocht in de Beemster en de Schermer ingekort op last van de politie [video]

Het kan niemand zijn ontgaan: de boerenoptocht door Alkmaar, de Schermer en de Beemster, zaterdag 19 december. De boeren trokken ’s middags Alkmaar, gezeten op prachtig verlichte trekkers, om kerstpakketten uit te delen.’ s Avonds reden de boeren de Schermer en de Beemster in met naar schatting meer dan 300 tractoren. Dat waren er te veel. Het hele verkeer kwam vast te zitten. https://img.noordhollandsdagblad.nl/d2kuoR9ng-Y8kurpnHeQlUgbzf4=/fit-in/660x440/https%3A%2F%2Fcdn-kiosk-api.telegraaf.nl%2Fe69c61b2-4220-11eb-a44a-0255c322e81b.jpg De boeren vonden het erg sneu dat ze niet konden vasthouden aan hun geplande route, aangezien er publiek langs de route stond te wachten op de komst van de lange stoet van de met lichtjes versierde trekkers. Maar nee, het was volgens de politie beter om er niet langs te rijden. ,,Het is niet anders”, zei mede-organisator Ad Baltus die in overleg was met de politie. Agenten regelden het verkeer. Om 20.15 uur viel het besluit: Route inkorten. De politie was elders nodig, lieten de agenten de organisatie weten en had daardoor niet mankracht meer om alles in goede banen te leiden. Zaterdagmiddag waren drie kleinere colonnes van trekkers de stad al binnen getrokken. Dit gebeurde aanvankelijk onder politiebegeleiding. Bij sommige woningen stopten ze om kerstpakketten uit te delen. Het charme-offensief van de boeren trok heel veel aandacht en kon op steun rekenen van het publiek. De actie ’s middags werd door omstanders sympathiek gevonden.

Succesvolle proef hooischuur op Utrechtse melkveehouderij

Een optimaal rantsoen van vers gras en geurig hooi. Het hele jaar door én allemaal van eigen bodem. Met behulp van moderne technieken zag melkveehouder Aleid Blitterswijk uit het Utrechtse Werkhoven zijn duurzame missie realiteit worden. Door de samenwerking met een projectgroep en een subsidie van de provincie Utrecht lukte het Blitterswijk een moderne hooischuur te construeren die volledig CO2-neutraal werkt. De vernieuwende voederwijze toont aan dat zowel de melk als de koeien gezonder zijn en blijven. De projectgroep raakte geïntrigeerd door de werkwijze die men vroeger volgde: veel vers gras en weinig voer van buiten het bedrijf op een grondgebonden melkveebedrijf. Veel vers gras voeren bleek goed te lukken met een moderne aanpak, bijvoorbeeld met behulp van een ureummeter op het bedrijf om de kwaliteit van de voeding te meten. "Daarnaast bleek hooi de kwaliteit van vers gras te behouden, mits goed gedroogd", aldus veevoerspecialist Henri van Ittersum. De aanpak kan zo bijdragen aan oplossingen voor vele maatschappelijke vragen die rond de melkveehouderij spelen. De koeien op het 'testbedrijf' van Blitterswijk krijgen hun gras uitsluitend vers en gedroogd te eten, zonder kunstmatige toevoegingen. Wim de Hoop van Kennis Center voor Groene Groei legt uit: "We hebben een hooischuur gemaakt die CO2-neutraal werkt. Door de zonnewarmte op de panelen wordt de lucht onder het dak en in de wanden opgewarmd. Deze warme lucht wordt door het hooi geblazen. Zo krijg je als het ware zongedroogd hooi." Voor zover bekend is de boerderij van Blitterswijk de eerste in Nederland die deze techniek toepast. De aroma's uit vers gras en zongedroogd hooi geeft de koe door in haar melk. Van deze nieuwe melkstroom wordt momenteel de nieuwe kaassoort 'Uut Hooi' geproduceerd. "Dit verhaal klopt en daarom willen we deze kaas breed in de markt zetten", aldus Cees Verburg van De Groot – Verburg kaashandel. De projectgroep sluit niet uit dat deze gezonde melk binnenkort ook verwerkt wordt tot ijs, yoghurt, boter of in een pak in de schappen komt te liggen. Blitterswijk hoopt door deze geslaagde proef een nieuwe beweging in gang te zetten en andere boeren te enthousiasmeren deel te nemen aan de duurzame productiewijze. bron: Uut Hooi

LTO: kabinet moet 750 miljoen euro in stikstofinnovatie steken

LTO Nederland en POV roepen Kamerleden op om minimaal € 750 miljoen van de ruim € 1,3 miljard die in het kader van de stikstofcrisis is geoormerkt voor ‘opkoop en saneringsregelingen’ om te buigen in investeringen en innovaties. Dat is kosteneffectiever en past bij een wereldwijd sterke agrarische sector. Nederland bevindt zich nog steeds in een stikstofimpasse. LTO Nederland en de POV constateren dat het Kabinet nog niet voor de meest effectieve weg uit de stikstofcrisis kiest. Investeren boven saneren moet centraal staan. “Stel nu alles in het werk om per direct minimaal 750 miljoen euro van sanering om te buigen naar investeringen en innovaties op de veehouderijbedrijven! Dat is kosteneffectiever stikstofemmissie reduceren, past bij de innovatiekracht waarmee we wereldwijd vooroplopen, en voorkomt dat de sector onnodig onder druk komt te staan,” zeggen Wil Meulenbroeks (voorzitter vakgroep Melkveehouderij), Erik Hubers (voorzitter vakgroep Pluimveehouderij), Linda Jansen (voorzitter Producentenorganisatie Varkenshouderij) en Trienke Elshof (portefeuillehouder Gezonde Omgeving). Kosteneffectieve inzet Opkoop van veehouderijbedrijven is een weinig kosteneffectieve oplossing voor de stikstofproblematiek, blijkt ook uit doorrekeningen van het PBL. LTO en POV pleiten daarom voor een kleiner budget voor opkoop (op dit moment ruim 1,3 miljard euro), zodat deze middelen beschikbaar komen voor innovatieve investeringen in management, mestaanwending of betere stalsystemen. De sector heeft oplossingen, maar kostprijsverhogende maatregelen kunnen meestal niet via het product worden terugverdiend. Omdat de rek er bij ondernemers simpelweg uit is zal de overheid investeringen mogelijk moeten maken. Verstorende effecten Opkoop is niet alleen minder effectief dan investeren in innovatie, het heeft ook schadelijke neveneffecten op de agrarische sector. Grote opkoopregelingen vanuit de overheid zullen de markt verstoren en hebben effect op prijzen voor varkens-, pluimvee en fosfaatrechten. Het uit de markt halen van deze dierrechten kan ervoor zorgen dat sectoren of deelsectoren door de ondergrens van het kritische volume zakken. Een opkoopregeling zoals nu wordt voorgesteld biedt geen enkel extra perspectief voor de blijvers. Het opkopen van grond als onderdeel van beëindigingsregelingen zorgt voor een verdere druk op agrarische ruimte om te ondernemen, naast de lage kosteneffectiviteit. LTO Nederland vindt dat agrarische grond in agrarisch gebruik moet blijven. Ook de Nederlandse burger vindt dat belangrijk, blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Zeker met de gestelde kringlooplandbouwambities zal de agrarische sector de eigen landbouwgrond nodig hebben voor structuurversterking. Bakens verzetten De bakens moeten op korte termijn worden verzet. Het gaat om grote hoeveelheden gemeenschapsgeld. De Kamer moet voorkomen dat er de komende maanden onnodige en onomkeerbare besluiten worden doorgedrukt via de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijen.

Zonnepanelen het nieuwe asbest?

Er is hiervoor al eerder gewaarschuwd, eergisteren deze grote brand, weilanden na brand bij bollenbedrijf in Moerbeek bezaaid met vlijmscherpe brokstukken van zonnepanelen, koeien grazen voorlopig elders. Toezichthouder Louis Winder had zich donderdagochtend namens de Omgevingsdienst gemeld bij de brand die woedde aan de Moerbeek 10 bij het bollenbedrijf van de gebroeders Wit. ,,Ik dacht dat het om een routineklusje zou gaan. Uit eerder onderzoek wist ik al dat er bij Wit geen asbest in de daken of gebouwen zat. Wat ik aantrof was een volslagen verrassing. Over een stuk weiland van 3,8 kilometer lang en vijfhonderd meter breed lagen de splinters verspreid. Als ik de wegen en sloten buiten beschouwing laat, blijft er een gebied van 1,2 miljoen vierkante meter over waar voorlopig geen koeien kunnen grazen. Dat is nog al wat. Als je uitgaat van. [quote]De sanering valt onder het zogeheten ’asbestregime’. ,,We behandelen het als een asbestbrand, ook al omdat voor ons ook een volstrekt unieke situatie is’’, verduidelijkt Winder. ,,Er is ook geen enkel gevaar voor het milieu omdat het materiaal van de zonnepanelen bestaat uit een legering van glas en metaal, maar het is wel duidelijk dat er voorlopig geen koeien zullen grazen in het gebied. Ik vrees dat het niet de laatste keer is dat we dit meemaken. [/quote] Meer: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200731_55277499/weilanden-na-brand-bij-bollenbedrijf-in-moerbeek-bezaaid-met-vlijmscherpe-brokstukken-van-zonnepanelen-koeien-grazen-voorlopig-elders

Verslaggevers Omroep Gelderland voelen zich bedreigd door Farmers Defence Force

De hoofdredacteur van Omroep Gelderland Sandrina Hadderingh zegt in Spraakmakers dat haar verslaggevers zich bedreigd voelen door leden van het Farmers Defence Force. "Het niveau om de dialoog aan te gaan is er niet." Verslaggevers van de omroep doen geregeld verslag van de acties van de actiegroep. Bij één van de eerste protesten op het Malieveld, was een verslaggever van Omroep GLD twaalf uur lang op pad met een boer naar Den Haag. "Als er vervolgens iets misgaat, dan is het diezelfde boer die scheld, tiert en bedreigt", aldus Hadderingh. Verslaggevers van de omroep die nu verslag doen van protesten, zijn op hun hoede, zegt ze. "Zodra iemand in de gaten heeft dat ze van Omroep GLD zijn, dan is het opletten." Worsteling Hadderingh worstelt al een tijdje met de berichtgeving omtrent de actiegroep. "Wat je ook doet, je doet het nooit goed. Ook niet als je een journalistieke productie maakt met hoor en wederhoor", zegt de hoofdredacteur. Als er berichten zijn die de club niet bevallen, dan volgen de bedreigingen over sociale media en in telefoongesprekken. "Ik ga het niet herhalen, maar de K-woorden en H-woorden komen voorbij." Geen zuurstof geven Onderzoeksjournalist Dieuwertje Kuijpers vindt dat je eigenlijk helemaal geen dialoog aan moet willen gaan met mensen die je uitschelden. "Zoiets moet je geen extra zuurstof geven." Farmers Defence Force krijgt veel media-aandacht doordat ze een grote mond hebben, maar zijn volgens haar niet representatief voor de boerengemeenschap in Nederland. "Media zijn heel erg geneigd om heel agressieve en harde stemmen te extrapoleren en een veel breder podium te geven dan ze verdienen."

Het moet en zal kapot

Er is gisteren weer een gesprek geweest tussen NAJK, NMV, DDB, GRONDIG, LTO en het ministerie over een alternatief voor de ingrijpende en onwerkbare voermaatregel die voor de laatste vier maanden van 2020 van kracht is. We hebben alles geprobeerd om de maatregel van tafel te krijgen. Het alternatief dat we hebben aangeboden is beter inpasbaar en leidt alsnog tot de gevraagde reductie. We hebben daar veelvuldig overleg over gevoerd met het ministerie. We hebben verschillende opties besproken. Met het alternatief waar uiteindelijk verder over is gepraat zouden boeren de verantwoordelijkheid krijgen om op bedrijfsniveau het eiwitniveau met 3% te reduceren, maar dat op basis van eigen keuzes in het rantsoen bewerkstelligen. Een doelvoorschrift in plaats van een middelvoorschrift, dus waarbij rantsoenoptimalisatie mogelijk bleef, de basis voor elke vorm van voerefficientie De tekortkomingen van de voermaatregel van het ministerie, die in bepaalde situaties volstrekt niet aansluit bij de praktijk en zelfs diergezondheid schaadt, waren hiermee verholpen. Melkveehouders die wel voor de voermaatregel van de overheid kozen konden daar volgens het voorstel van de sector ook voor kiezen. Tot onze grote teleurstelling acht het ministerie dit niet haalbaar, en gaat men dus niet op ons voorstel in. De voermaatregel van het ministerie is dus niet van tafel. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor deze opgelegde maatregel. Er zal dus geen sprake zijn van een alternatieve maatregel. We beraden ons op een vervolg. Het is een bittere pil dat het ministerie doordraaft op een doodlopende weg. De huidige voermaatregel word onterecht verkozen boven alle voorstellen die de werkgroep voorstelde. Al onze voorstellen onderscheiden zich van dit gedrocht doordat ze wél rekening hielden met diergezondheid, benodigde voedingswaarde voor specifieke diercatagoriën (droge koeien en kalveren) en rantsoenoptimalisatie en vakmanschap van de boer wel mogelijk maakten. Argumenten die hiervoor aangevoerd werden als juridische houd- en borgbaarheid als ook inrekening op hexagoonnivo zullen spoedig blijken onwaar te zijn. Immers elke boer kan onder de huidige voermaatregel onbeperkt oa bierbostel gaan voeren of 1 kg soya vervangen door 10 kg productiebrok, in dit geval zal NH3 uitstoot eerder stijgen dan dalen. Omwille van practische uitvoerbaarheid en de capaciteit van LNV werd het laatste alternatief afgeschoten, helaas zijn beide argumenten voor LNV geen beletsel om de voermaatregel bij elke Nederlandse boer in de maag te splitsen. Nogmaals kiest LNV niet mét de melkveehouders te gaan voor reductie, maar tegen de veehouders in. Jeroen van Maanen

Schouten is blij: Nederlandse boeren mogen nog eens twee jaar extra mest uitrijden

Nederlandse boeren mogen ook de komende twee jaar meer mest uitrijden dan veel van hun Europese collega's. De lidstaten van de Europese Unie hebben ingestemd met verlenging van de zogeheten derogatie (toestemming om af te wijken van de norm). Wel moeten de boeren aan extra voorwaarden voldoen. Volgens Europese regels mogen boeren niet meer dan 170 kilo stikstof uit dierlijke mest uitrijden per hectare grond. Voor Nederlandse boeren geldt echter een hogere limiet, net als voor hun collega's uit Denemarken, Duitsland, Ierland en delen van België en Italië. Die uitzonderingspositie is het gevolg van ons gematigde klimaat en de hoge opbrengst van het grasland. 250 kilo Nederlandse boeren mogen daarom 230 kilo (op de zandgronden) tot 250 kilo stikstof (in de rest van het land) uitrijden. Wel moeten ze minstens 80 procent grasland hebben. Grasland neemt de mest beter op dan land waarop bijvoorbeeld maïs wordt verbouwd. In de aanvullende voorwaarden staat nu dat mest uitrijden met een zogeheten sleepvoetbemester op klei- en veengrond alleen nog mag als het niet warmer is dan 20 graden. Ook het gebruik van drijfmest, met veel gier, wordt beperkt. Zo moet de uitstoot van ammoniak worden teruggedrongen. Schouten is blij Minister Schouten van Landbouw is blij dat de uitzonderingspositie voor de Nederlandse boeren wordt verlengd. "Het is goed nieuws voor boeren dat zij tot 2022 dezelfde hoeveelheid mest uit mogen rijden als in de afgelopen twee jaar. Ook de waterkwaliteit profiteert van dit besluit." Ongeveer 19.000 boerenbedrijven maken gebruik van de derogatieregeling. Het besluit over verlenging van de regeling komt voor veel boeren wel laat: het mestseizoen loopt van februari tot en met juni.

Commissie-Remkes: Stikstofuitstoot moet in 2030 gehalveerd zijn

De nieuwe aanpak van het kabinet om het stikstofprobleem aan te pakken schiet tekort. Er is onvoldoende garantie dat de natuur genoeg zal herstellen. Ook juridisch zijn er te veel onzekerheden. Dat staat in het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek. De commissie, onder leiding van oud-minister Remkes, heeft flinke kritiek op de kabinetsplannen: ze zijn niet ambitieus genoeg en lijken op onderdelen te veel op eerder beleid, waar de Raad van State een jaar geleden juist een streep door haalde (zie kader onderaan). Zo is het streven van het kabinet om de stikstofuitstoot in 2030 met 26 procent te verminderen volgens de commissie niet genoeg. Dat zou 50 procent moeten zijn, en dan niet als streven maar als verplichting. "Het college kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de voorgestelde structurele aanpak overeenkomsten vertoont met het PAS (het oude systeem). Er lijkt sprake van het zoeken naar rek en ruimte". [b]Boerenuitkoop niet vrijwillig[/b] Ook het vrijwillig uitkopen van boeren zal niet genoeg zijn om de problemen op te lossen, zegt de commissie. Met name bij veehouderijen in de buurt van kwetsbare natuur kan uitkopen niet op basis van vrijwilligheid, aldus de commissie. Verder moet de landbouw flink op de schop. "De grootste inspanning moet komen van de landbouw, die voor ruim 40 procent verantwoordelijk is voor de stikstofuitstoot in de vorm van ammoniak." Dat het kabinet andere maatregelen moet nemen om aan Europese natuurregels te voldoen werd vorig jaar duidelijk toen de Raad van State een streep haalde door het tot dan toe gebruikte Programma Aanpak Stikstof (PAS). De commissie Remkes kwam al eerder met tussenrapporten en het kabinet nam al maatregelen gebaseerd op die adviezen, zoals het terugbrengen van de maximumsnelheid op snelwegen overdag naar 100 kilometer per uur en uitkoopregelingen voor veehouders. Ook bouwactiviteiten liggen stil en de opening van Lelystad Airport is uitgesteld. Meer natuurgebieden Schouten kwam eind april met de nieuwe Structurele Aanpak Stikstof. Met 5 miljard euro wil het kabinet natuur en milieugebieden herstellen en bedrijven (waaronder boeren) helpen met stikstofmaatregelen dan wel uitkopen. Het streven van het kabinet om te onderzoeken of het aantal Natura-2000 gebieden omlaag kan, kan ook niet op goedkeuring van de commissie rekenen. De commissie stelt juist voor om meer natuurgebieden aan te wijzen. Johan Remkes is vanavond te gast in Nieuwsuur om zijn eindrapport toe te lichten.

Rapport Natuurmonumenten over gevonden bestrijdingsmiddelen in Drentse natuurgebieden

Deze week werd er door Natuurmonumenten een rapport gepubliceerd waarin staat dat er in Drentse natuurgebieden 31 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen gevonden zijn. Zo ongeveer alle Nederlandse kranten plaatsten er ronkende stukken over. Stukken waarin kwistig werd gesmeten met de term ‘landbouwgif’. Ja, ook bij mij staan de nekharen overeind bij het lezen van al deze ogenschijnlijke bagger die Natuurmonumenten over ons uitstort, maar voor ik in de gelegenheid kwam mijn gezinsleden lastig te vallen met mijn ergernis heb ik de moeite genomen het gewraakte rapport eens vluchtig te bestuderen. Je kunt immers niet weten of er toevallig ook nog iets nuttigs in staat. Allereerst moeten we ons realiseren dat suggereren dat het slecht gaat met de Nederlandse natuur een verdienmodel van Natuurmonumenten is. Dat maakt dat de resultaten van het onderzoek naar de bestrijdingsmiddelen behoorlijk aangedikt zijn. Er staat bijvoorbeeld verschillende keren in het stuk dat er MOGELIJK verband is tussen de gevonden bestrijdingsmiddelen de landbouw. Tevens worden we bang gemaakt met namen van bestrijdingsmiddelen die MOGELIJK ook aanwezig zijn in het natuurgebied, maar in zulke lage concentraties dat zij niet gemeten zijn. Ook wordt er diverse keren vermeld dat de concentraties gevonden bestrijdingsmiddelen MOGELIJK van invloed KAN zijn op de bloemetjes en bijtjes in het natuurgebed. Kortom, het rapport is eigenlijk een aaneenschakeling van aannames waar je niet zoveel mee kunt. Een paar voorbeelden wil ik hier noemen: Er zijn 31 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen gevonden, het middel dat het vaakst gevonden werd (difenyl, ook wel bifenyl genoemd) en in de hoogste concentraties is een middel dat in Nederland verboden is. Er wordt ook gesproken over 3 ‘zeer sterke insecticiden’ die gevonden zijn. Van 2 daarvan is het gebruik in Nederland niet toegestaan, het 3e middel is als vlooienbestrijder voor honden in iedere supermarkt te koop, wordt door defensie gebruikt om uniformen mee te impregneren als afweer tegen muggen en is een middel om bij mensen hoofdluis te bestrijden. Het is daarom inderdaad maar zeer de vraag of dat MOGELIJKE verband tussen de bestrijdingsmiddelen en de landbouw wel te leggen valt. Zo kan ik nog wel even doorgaan met het weerleggen van alle suggestieve teksten die Natuurmonumenten in het rapport heeft laten zetten Mocht je zelf de moed op kunnen brengen het hele onderzoek van Natuurmonumenten te bestuderen wil ik je adviseren te beginnen met het lezen van de disclaimer op de allerlaatste bladzijde van het stuk. Het scheelt een hoop stoom uit je oren. Daarin staat namelijk dat Natuurmonumenten niet in alle gevallen kan instaan voor de juistheid van de informatie. Met andere woorden, we hoeven de uitslag van het onderzoek en/of wat Natuurmonumenten daarvan maakt niet zo heel serieus te nemen. Neemt niet weg dat boeren door Natuurmonumenten in een hoek gezet worden waar ze niet in willen staan. Ik denk dat we het er met elkaar over eens zijn dat als je intentie hebt om prettig met boeren samen te werken, zoals Natuurmonumenten zelf op de eigen website aangeeft, je rapporten als dit niet moet publiceren. Ik twijfel er niet aan dat samenwerken met Natuurmonumenten voordelen kan hebben, maar als zij met zoveel suggestieve taal denkt de boeren voor zich te winnen zit zij er behoorlijk naast. De term ‘Landbouwgif’ komt trouwens in het rapport van Natuurmonumenten niet voor, die hebben blijkbaar de kranten erbij verzonnen. Hierbij de link naar het rapport: https://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1591109673/2020-06/Onderzoek%20Natuurmonumenten%20bestrijdingsmiddelen%202020.pdf

casev


Topics
74
Reacties
3.690
Volgers

Over mij

Woonplaats: Krimpenerwaard
Leeftijd: 39jr
Laatst online: 16u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering