Openbaar fosfaatrecht EU-plicht


Originele beschrijving

Nederland is niet verplicht de toekenning van fosfaatrechten per begunstigde of per bedrijf openbaar te maken.

Deel dit topic Openbaar fosfaatrecht EU-plicht (boerderij.nl)

Nederland is niet verplicht de toekenning van fosfaatrechten per begunstigde of per bedrijf openbaar te maken.

Rijkuil

Laatste  |  

Reacties

Rijkuil
Punt 3.2.7
Rijkuil
Dit is 3.2.7:

3.2.7. Transparantie
(104) De lidstaten moeten zorgen voor de bekendmaking van de volgende informatie op een uitgebreide staats­ steunwebsite, op nationaal of regionaal niveau: de volledige tekst van de goedgekeurde steunregeling of de subsi­ diebeschikking voor individuele steun en de uitvoeringsbepalingen ervan, of een link daarnaar; de identiteit van de steunverlenende autoriteit of autoriteiten; de identiteit van de individuele begunstigden, de vorm en het bedrag van de steun voor elke begunstigde, de datum waarop de steun is toegekend, het soort onderneming (kmo of grote onderneming), de regio waar de begunstigde onderneming is gevestigd (op NUTS 2-niveau), en de voornaamste economische sector waarin de begunstigde actief is (op NACE-groepsniveau).
(105) Voor regelingen in de vorm van belastingvoordelen en steun in de vorm van kortingen op de financiële steun voor energie uit hernieuwbare energiebronnen, kan de informatie over individuele steunbedragen worden meegedeeld in de volgende tranches (in miljoen EUR): [0,5-1]; [1-2]; [2-5]; [5-10]; [10-30]; [30 en meer].
(106) Dit soort informatie moet worden bekendgemaakt nadat de subsidiebeschikking is gegeven, moet ten minste tien jaar worden bewaard en moet zonder beperkingen beschikbaar zijn voor het brede publiek(57). lidstaten zullen dit soort informatie pas vanaf 1 juli 2016 moeten verschaffen. Van het vereiste dat informatie moet worden bekendgemaakt, kan ontheffing worden verleend ten aanzien van individuele steunverleningen van minder dan 500000 EUR.
buorman
Quote Reactie van @Rijkuil:
van de volgende informatie op een uitgebreide staats­ steunwebsite, op nationaal of regionaal niveau: de volledige tekst van de goedgekeurde steunregeling of de subsi­ diebeschikking voor individuele steun en de uitvoeringsbepalingen ervan, of een link daarnaar; de identiteit van de steunverlenende autoriteit of autoriteiten; de identiteit van de individuele begunstigden

Waar lees jij dat het erkennen en toekennen van een bestaand recht/bestaand gebruik op een bepaalde peildatum, en het vervolgens beperken daarvan een vorm van subsidie is??
buorman
@Rijkuil
Kan ik niet lezen
Rijkuil
Zijn de kamervragen over de publicatie al beantwoord?
Er geldt een vrijstelling voor bedragen onder 500000 euro. De overige straatsteun moet gepubliceerd worden volgens de wijze die voorgeschreven is in het richtsnoer.
Rijkuil
@Rijkuil Dat er überhaupt kamervragen over gesteld worden is op zijn minst opmerkelijk.
Het richtsnoer is duidelijk en openbaar.
Twee opmerkelijke zaken. Kamerleden lezen de stukken niet goed genoeg.
En de tweede: bij de jaarlijkse rapportage die Nederland verplicht aan Brussel moet geven gedoogt Brussel het niet publiceren van de staatssteun boven het bedrag van 500000.
Er worden stappen ondernomen om Brussel te wijzen op het ontbreken van het register met toegekende steun.
cs-agrar
Quote Reactie van @Rijkuil:
Er geldt een vrijstelling

kan ontheffing worden verleend..
Rijkuil
@cs-agrar Van het vereiste dat informatie moet worden bekendgemaakt, kan ontheffing worden verleend ten aanzien van individuele steunverleningen van minder dan 500000 EUR.
+1
Noorderling
@Rijkuil wie bepaald de prijs zodat je op 5ton komt?

Gewoon alles geel of zwart markeren, schijnt bij wob ook heel normaal te zijn.
Rijkuil
@Noorderling De vraag is goed. Het antwoord mag lnv geven.
Bij Wob komen ze al inkt tekort.
Maar.... dit is een verplichting vanuit Brussel.
crisis
@Rijkuil Je slaat weer eens door. Op het moment van uitgifte hadden de rechten geen waarde, dus...
Rijkuil
@crisis Bij de uitgifte is de staatssteunbeschikking leidend. Staatssteun verlenen is goedgekeurd op basis van het richtsnoer vermeld in de publicatie. Wanneer je dat wilt ontkennen is prima. Je bent zeker niet de enige. Volgens de EC is het stelsel staatssteun.
crisis
@Rijkuil Ik ontken dat helemaal niet, misschien nog eens lezen. Dat helpt soms.
Rijkuil
@crisis Duidelijk.
Wat niet duidelijk is....
Wat wil je graag dat mensen lezen op de plek na: dus.......?
Het is een vorm van misleiding om te laten denken dat rechten geen waarde hadden bij de invoering van het stelsel. Binnenkort start een leuke cursus over schaarse rechten. Daar kun je vanwege de complexiteit enorm veel accreditatiepunten mee scoren.
Voor de gemiddelde lezer hier de volgende boodschap: fosfaatrechten hadden bij de invoering waarde. Toegekende waardes boven een bedrag van 500000 euro worden binnenkort vermeld in een register wat voor iedereen toegankelijk is. Zo werkt de EU wanneer het om goedgekeurde staatssteun volgens de gebruikte richtlijn gaat.
hans1980
@Rijkuil mooi kunnen we binnenkort zien hoeveel rechten die top melkers tekort komen
Rijkuil
@hans1980 Wanneer je initieel niet boven de 500000 zit is er niets te zien.
Klopt het dat jij handelt in lucht?
+2
hans1980
@Rijkuil volgens mij praat je met jezelf hier
hans1980
@Rijkuil 500.000 euro is bij waarde €140 ongeveer 3500 kg P bij €200 2500 kg P

En daarbij moment opname waar niemand wat aan heeft behalve boeren die net niet in de knel zitten , die boeren zonder geldige milieu vergunning per 2/7/2015 van hun rechten willen ontdoen

Heb zondag andere zorgen
Rijkuil
@hans1980 Veel mensen hebben moeite met de werking van de EU. En terecht. Het is een verschrikkelijk gedrocht en een verkrachting van de goed werkende EEG.
Maar we zitten er in en hebben de wetten van de EU te respecteren. En dat gaat ook mij wel eens te ver. In het geval van fosfaat is het richtsnoer duidelijk: eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/…&from=EN
+1
crisis
Quote Reactie van @Rijkuil:
Het is een vorm van misleiding om te laten denken dat rechten geen waarde hadden bij de invoering van het stelsel

Onze minister tilt het dossier hiermee over de verkiezingen heen. Dan interesseert niemand zich meer voor fosfaat. Zo 2015. Stikstof is het verkiezingsonderwerp. Je loopt steeds achter de feiten aan. Kijk vooruit, kom je verder mee.
Rijkuil
@crisis Er zijn mensen die erg gevoelig zijn voor bepaalde zaken of meningen van anderen.
Gelukkig zijn er ook mensen die gewoon hun eigen plan trekken en alleen maar waardevolle tips graag gebruiken en rotzooi door de plee spoelen.
Rijkuil
@crisis Daar heb je een belangrijk punt. Fosfaat is geen issue en gaat dat ook niet meer worden.
Stikstof daar draait het om. En dat blijft nog jaren etteren en ellende geven in de sector. Jammer voor de bedrijven die het treft.
Frans1
@Rijkuil oh, is judgementday nu verlegd naar de n problematiek🤔
Rijkuil
@Frans1 Vraag het de verantwoordelijken die er een puinhoop van gemaakt hebben. Zoals ik al eerder schreef leef ik enorm mee met de bedrijven die zwaar getroffen worden in het stikstofdossier en het fosfaatdebacle.
Het was allemaal te voorkomen geweest wanneer er iets meer boerenverstand gebruikt was.
Betreffende ambtenaren en bestuurders zijn veelvuldig gewaarschuwd en gewezen op wat nu speelt. Maar,....luisteren? Nee, daar hadden ze geen zin in.
+3
demelkboer
Een beperking op legen en dan ook nog beweren dat het steun is?
peter g
Hoe kan men de waarde bepalen als er geen einddatum bekend is??
Rijkuil
@peter g Afspraak met Brussel is: geen einddatum. Schouten heeft de afspraak met EZ dat stelsel tien jaar duurt
Zonder einddatum geen afschrijving. En dat zou toch zonde zijn.
Alhoewel, is er een afspraak of alleen maar een uitgesproken idee?
buorman
@peter g
je wou beweren dat een koe geen waarde heeft??? 😃
peter g
Nederland lapt deRichtsnoeren staatssteun aan zijn laarsMEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE EUROPESE COMMISSIE MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 (2014/C 200/01)
Publicatieblad van de Europese Unie

(7) In het Stappenplan worden de lidstaten ook opgeroepen om de hiaten aan te pakken in hun prestaties met betrekking tot het verwezenlijken van de voordelen van Uniewetgeving ( 7 ). Om te vermijden dat steunmaat regelen tot milieuschade leiden, moeten de lidstaten met name ook de inachtneming van de milieuwetgeving van de Unie verzekeren, een milieueffectbeoordeling uitvoeren wanneer het Unierecht dit voorschrijft, en erop toezien dat alle vereiste vergunningen worden verkregen.(236) De Commissie zal de noodzaak en de evenredigheid van met een regeling inzake verhandelbare vergun ningen gemoeide staatssteun onderzoeken aan de hand van de volgende criteria: a) de keuze van de begunstigden moet zijn gebaseerd op objectieve en transparante criteria en de steun moet in beginsel op dezelfde wijze worden toegekend aan alle concurrenten in dezelfde sector wanneer zij zich in dezelfde feitelijke situatie bevinden;Met regelingen inzake verhandelbare vergunningen gemoeide steun Evenredigheid moet worden aangetoond door het ontbreken van overtoewijzingwaarschijnlijk uit het Frans vertaald: “et à veiller à l’obtention de tous les permis nécessaires”. In de Duitse versie staat echter dat de lidstaat er voor moet zorgen dat de benodigde vergunningen beschikbaar zijn: “ und das Vorliegen der erforderlichen Genehmigungen sicherstellen”. In de Engelse versie staat dat de lidstaat moet zorgen voor de relevante vergunningen: “and ensure all relevant permits
Rijkuil
@peter g Ik lees: dezelfde feitelijke situatie. Daar is geen rekening mee gehouden bij de toekenning.
+1
hans1980
@Rijkuil je bent toch dezelfde
Rijkuil
@hans1980 Voor allen die niet graag stukken lezen het volgende: je bent niet de enige. Voor wie het wel doet: doe er je voordeel mee.
+3
Wolswinkel
@Rijkuil Veel sterkte bij het discussiëren met je zoveelste alter ego... Ziet er naar uit dat je weer flink getriggerd bent..😫
peter g
@Wolswinkel een ding is zeker die niet vergunning houders op 2-2-2015 hadden geen rechten toebedeeld mogen krijgen op 1-1- 2018.

het boven staande wordt aangekaart in Brussel.
+2
Wolswinkel
@peter g zoals ik al zei: Sterkte!
Erco
@Wolswinkel een schizofreen is nooit alleen 😉
buorman
@Rijkuil
Ik las het ook, alleen iets minder kort geknipt;
'': a) de keuze van de begunstigden moet zijn gebaseerd op objectieve en transparante criteria en de steun moet in beginsel op dezelfde wijze worden toegekend aan alle concurrenten in dezelfde sector wanneer zij zich in dezelfde feitelijke situatie bevinden;''

En ja, iedere houder van cat 100, 101 en 102 heeft rechten gekregen obv het aantal van deze dieren die ze op 2/7/15 hielden.
Waar zie jij de strijdigheid?
Rijkuil
@buorman in dezelfde feitelijke situatie. Het richtsnoer lezen en het zal duidelijk worden dat de toekenning op basis van de mestwetgeving leuk verzonnen is en verdedigbaar. Het richtsnoer gaat verder in op de feitelijke situatie. Bij de beoordeling van dezelfde feitelijke situatie is het wel of niet hebben van o.a. een houderschapsvergunning datgene wat een verschil oplevert. Lees het ding eens door. Werkt verhelderend.
hans1980
@Rijkuil je wilt zeggen dat boeren zonder geldige milieu vergunning (nb) illegaal koeien hielden per 2/7/2015 en deze aangekoppelde fosfaatrechten (volgens EU richtsnoer) dus niet uitgegeven hadden gemogen!

Sta er zelf iets milder in , ook slechte peildatum gehad en 8,3% korting, teruggekocht maar ja we moeten door , verwacht zelf geen teruggaaf van die korting door illegale bedrijven jij?
Rijkuil
@hans1980 Je hebt het richtsnoer goed gelezen zie ik.
Dan volgt de moeilijke opgave. Staatssteunkwesties zijn ingewikkelde juridische procedures. Voor een juiste interpretatie van het richtsnoer dien je ook kennis te nemen van wat anderstalige versies om de verschillende versies naast elkaar te leggen en te kijken waar de vertalingsslordigheden zitten.
Zo doet het hof in Straatsburg het.
Noorderling
@Rijkuil
En amvb bedrijven die zonder nb 200 melkkoeien en 140 stuks jongvee mochten houden, die kunnen nog rechten claimen?
Rijkuil
@Noorderling Een amvb betekent niet dat je zonder nb dieren mag houden
peter g
@hans1980 een ding is duidelijk onderbedeelde veehouder met vergunning kunnen ze gaan opeisen van de niet vergunning houders via de civiele rechtbank de rechter zal de richtsnoer hanteren . de meststoffenwet heeft niets met het dier houderschap vergunning te maken
+2
hans1980
@peter gJa ik had al zo'n idee , alles is voor bassie , je hebt een ruime stal met vergunning voor 200 koeien net geen knelgeval en ruimte voor 3e robot .
Nu wil je via Europese wetgeving een Maas in de wet zoeken zodat die 3300 PAS bedrijven die allemaal een Nb moeten op historische data dit op peildatum 2/7/2015 niet hadden hun rechten moeten inleveren ten gunste van bedrijven met ruime Nb (gerealiseerd , tot datum?)

Verder wil je graag openbaring van fosfaatrechten per bedrijf zodat je die bedrijven die op 2/7/2015 eens flink de stuipen op het lijf kunnen jagen

Snap wel dat je 10 nicknames nodig hebt want je maakt zo geen vrienden
Rijkuil
@hans1980 Peter melkt niet met robots. Je begint spoken te zien.
+1
hans1980
@Rijkuil profiel is net gemaakt en begint met zelfde zware kost als jou te prikken

(klik om te vergroten)

Rijkuil
@hans1980 mooi hè
Iedereen mag hier meedoen
Rodeo clown
@Rijkuil volgens mij mag je al heel lang niet meer mee doen hier op prikkebord noord Korea
Rijkuil
@Rodeo clown wat wel mag is laster verspreiden zoals Hans doet
Rodeo clown
@Rijkuil er zijn straks een hoop die hem beginnen te knijpen . Zolang er in de fosfaat beerput geroerd wordt.
hans1980
@Rijkuil Wie verspreid laster?
Kan je naam wel plaatsen?
Boeren zonder vergunning op 2/7/2015 wil je een pootje lichten tbv eigengewin.
Rodeo clown
@hans1980 andersom is
Het toch ook gebeurd. Fosfaat knelgevallen zijn ook niet netjes behandeld of wel dan?
cornelissen
Quote Reactie van @Rodeo clown:
Fosfaat knelgevallen zijn ook niet netjes behandeld of wel dan?

Dat is dan zacht uitgedrukt, ik kreeg een e-mail van de NMV , van zoek maar een advocaat en redt je eigen maar . De melkveehouders met onomkeerbare investeringen op de peildatum zijn doelbewust opgeofferd door door LTO en meeloper NMV, tuig. Maar het zal niet zo makkelijk zijn om de beerput open te krijgen, want het tuig wil het als een gepasseerd station beschouwen en deze minister maakt zich er ook niet druk meer om.
Rijkuil
@hans1980 Je zoekt het maar uit met je veronderstellingen gebaseerd op je eigen fantasie.
Wanneer je op inhoud iets wil vragen mag en dan krijg je misschien wel antwoord.
Enig fatsoen moet toch op te brengen zijn of is dat teveel gevraagd?
Rodeo clown
@hans1980 ik denk nog steeds dat als je rechten gehad hebt voor een aantal illegale dieren . Het misschien slim is nu de rechten erbij te kopen.
Rijkuil
Vergelijk de situatie van fosfaatrechten maar met een ruilverkaveling.
Hoe kun je bij een ruilverkaveling meer hectares toedelen dan dat er via het plan van toedeling te verdelen zijn?
De staatssteunbeschikking is duidelijk hoeveel er uitgedeeld mag worden.
Rijkuil
@Rijkuil en kom je grond tekort of heb je teveel toebedeeld gekregen als individu dan is er een compensatie dmv cash
+2
Greetje
@Rijkuil Je bent er maar druk mee, fijn dat je al jou kennis van de wet met ons wil delen
Rodeo clown
@Greetje ja dat is anders dan al die LTO kennis die niet gedeeld wordt . Maar wel gebruiken om er zelf als bestuurder beter van te worden.
Rijkuil
@Rodeo clown Welke partij heeft er vieze handen bij de pas en de fosfaat?
+1
oubi
@Rijkuil zou het heel interessant vinden als de onderste steen boven kwam. Dat vooral de illegaaltjes en de voorkennismannen iets meer zouden moeten teruggeven ten goede van de echte slachtoffers.
Rodeo clown
@Rijkuil als ik nu LTO zeg . Dan wordt kim yung un weeeer boos . Dus ik zeg het maar niet.
Greetje
@Rodeo clown whatever, het lijkt mij in ieder geval een behoorlijke plotwending wanneer na 5 jaar ineens de fosfaatrechten 1 op 1 aan de milieuvergunning gekoppeld gaan worden.
Rodeo clown
@Greetje je gooit wel een rookgordijn op. Maar het is gekoppeld aan vrouwelijke dieren. En voortschrijdend inzicht heet zoiets.
ted9
Laat ze maar eens een transparant handelsplatform opzetten wat fosfaathandel betreft.
Jaap40
@ted9 waarom dat?
Als stikstof handel op gang komt, en dat komt het, dan valt de waarde van fosfaatrechten weg.
ted9
@Jaap40 Jij gelooft in sprookjes. Of heb je je fosfaat al verkocht voor dit jaar en terug geleased?
Jaap40
@ted9 transparantie zou goed zijn. Wrs is er 1 partij die een grote hoeveelheid rechten beheerd en daarmee de prijs zet.

Kijk eens om je heen. 2e 'lock down' komt eraan, van alles gaat kapot, mensen werkloos. En de agrarische sector denkt goud te kunnen betalen voor dubieuze rechten. Heb ik het nog niet eens over grondprijs 🤔🤔
ted9
@Jaap40 Mooi verhaal maar heb je je rechten al verkocht?
Jaap40
@ted9 nee, is niet aan de orde. Kom nog wat tekort, 150 kg wrs.
Stikstof gaat volgens mij duur worden wat fosfaat weinig waarde/ waardeloos gaat maken .
Rodeo clown
@Jaap40 als alles kapot gaat is er ook geen geld voor n te kopen.
Jaap40
@Rodeo clown klopt
Gaan we terug naar meer reëlere waarden voor N P en vastgoed ?
Rijkuil
Allemaal openbare informatie

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

buorman
@Rijkuil
En wat heeft Jacco nadien gedaan om zijn vraag beantwoord te krijgen?
Of was dit er weer 1 voor de buhne
Rijkuil
@buorman goede vraag
Rijkuil
@buorman We leven in een land met een lijder met een bar slecht geheugen en knechtjes die geschoold zijn om weg te kijken.
+1
buorman
@Rijkuil
Ach, volgens mij kun jij ook wel wat leiding gebruiken en heb je op school de verkeerde kant op gekeken 😄
Rijkuil
ad.nl/politiek/…

Stukje van het CDA is krachtig.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!