Urean

UreaN 30 is een vloeibare meststof, welke uit de navolgende bestanddelen bestaat: een mengsel van ammoniumnitraat en ureum.

Nitraat is voor de plant direct opneembaar, waarbij het bestanddeel ureum en het overgrote gedeelte van ammonium via een bodemomzetting eerst zal moeten worden omgezet in nitraat. De bodemtemperatuur bepaalt in hoge mate de snelheid van deze omzetting, secundair zal de mate van vochtvoorziening de omzetting kunnen bespoedigen. Vanwege het gevaar van ammoniakverliezen bij deze omzetting vraagt de toepassing van UreaN 30 extra aandacht.

UreaN 30 is toepasbaar middels het gebruik van een landbouwspuit. Het middel is breed inzetbaar o.a. in de teelt van de meest gangbare landbouwgewassen (maïs en aardappelen).

Foto van een Fendt 716, bezig met bemesten. Loonbedrijf Westemeijer aan het liquilisen (vloeibare...
Foto van een Fendt 716, bezig met bemesten.
Loonbedrijf Westemeijer aan het liquilisen (vloeibare stikstof) 🔗

Links