Aansluiting

Aansluiting nieuws

Evaluatie melkprijssystematiek

12-04-2019 - Rudie Freriks,

De voorjaarsronde ledenbijeenkomsten van FrieslandCampina komen er weer aan. Afgelopen maand hadden we de ondernemingsbijeenkomsten, waar de directie een presentatie en toelichting gaf op de jaarcijfers. Alles gericht op het goede gevoel, maar er was weinig ruimte voor vragen.
De komende bijeenkomsten staan in het teken van evaluatie van de systematiek van berekening melkprijs. Hoe wordt de garantieprijs berekend en kan of moet daar iets aan veranderen?

Voer voor discussie
Er worden links en rechts al wat signalen afgegeven. Zo las ik ergens dat de melkprijzen van de zuivelondernemingen, welke FrieslandCampina als basis voor de berekeningen neemt, al te veel vertekend zouden zijn vanwege allerlei bonussen en toeslagen.

Diverse zuivelondernemingen kennen toeslagen. Basis voor de garantieprijsberekening is de contant ontvangen melkprijs op boerderijniveau inclusief toeslagen en nabetaling. Daarmee ligt de lat hoog, en terecht wat mij betreft. Als er een correctie op de berekening garantieprijs moet komen vanwege toeslagen bij andere fabrieken hebben we voer voor discussie.

Past het nog?
We hebben het huidige systeem in de basis nu ruim 10 jaar, vanaf de start van FrieslandCampina. Vraag is of het systeem nog past.

Toen we ermee begonnen, had je biologische en gangbare melk en was het allemaal wit. Overzichtelijk, transparant en het werkte goed. Nu hebben we een zuivelmarkt die behoorlijk is veranderd. Er zijn diverse melkstromen zoals biologische melk, VLOG-melk, Planet Proof-melk en weidemelk.

Strategische visie
Ook de strategische visie zoals vastgesteld onder de titel 'Melk met meerwaarde' is toch anders dan Route 2020. Er zijn diverse eisen bijgekomen die op zich niks met melkkwaliteit te maken hebben, maar wel met het verhaal eromheen.

Ik vraag me af of het huidige systeem met garantieprijs, toeslagen en prestatietoeslag nog past bij de huidige markt en visie. Draagt dit systeem bij aan het realiseren van de visie? Misschien moeten we het met elkaar eens hebben over de uitgangspunten van een melkprijssystematiek. Wat willen we ermee? Transparant, goed uit te leggen aan leden, uitdagend richting de onderneming, aansluiting bij de zuivelmarkt, goede vertaling van de waardering van verschillende melkstromen.

Dus graag een wat meer fundamentele discussie en ruimte voor inbreng van de leden!

Rudie Freriks Melkveehouder in Luttenberg

Nieuwsgrazer

Agrarisch natuurbeheer: aan de slag met kruidenrijk grasland

09-04-2019 - Natuurinclusieve landbouw is een hot item in het nieuws. Akkerbouwers en veehouders zien de meerwaarde in van aansluiting zoeken bij de natuur in hun agrarische bedrijfsvoering.

Nieuwsgrazer

SDE+ en meerdere leveranciers op één aansluiting

21-03-2019 -Vanaf 24 maart 2018 is het mogelijk om met meerdere leveranciers tegelijk een contract af te sluiten op één elektriciteitsaansluiting (Codebesluit MLOEA). CertiQ stelde hierover een beleidsregel op.

Nieuwsgrazer

Nog meer Aansluiting nieuws

Datum Onderwerp Reacties
07-03-2019 Een beauty van een Veenhuis 2 reacties
05-03-2019 Dicht vroeg voorjaar het aardappelgat? 0 reacties
22-01-2019 Webinar voor gemeenten: aardgasvrij is mogelijk 0 reacties
15-10-2018 Pootgoed krapte in vroege rassen geeft spanning 0 reacties
21-09-2018 Nepluvi: ‘NVWA schetst onjuist en onvolledig beeld’ 0 reacties
07-09-2018 Maakt u aansluiting met uw grond? 0 reacties
05-09-2018 Richtlijnen voor een geslaagde groenbemestingsteelt: Maakt u aansluiting met uw grond? 0 reacties
20-08-2018 KPN stopt met vaste lijn ISDN: ander alarmsysteem nodig 0 reacties
08-08-2018 Studeren aan de Aeres Hogeschool levert goede baangarantie 0 reacties
08-07-2018 Werktuigen Voorlader - Onbekende aansluiting grondbak tbv voorlader 4 reacties
22-06-2018 Massey Ferguson 6180 - Hydrauliek aansluiting - lucht aanhanger remventiel 4 reacties
10-12-2016 Iseki TX1300 TX1500 hydraulische aansluiting en cylinder zelfbouw 10 reacties