Waarom boeren baat hebben bij Bitcoin

(Vrijwaring: Ik ben zelf geen boer, maar wel opgegroeid in een agrarisch dorp) ## Introductie ## In deze post beschrijf ik twee redenen waarom boeren baat kunnen hebben bij Bitcoin. Ik hoop hiermee je interesse te wekken voor dit onderwerp en zal zoveel mogelijk vragen hier beantwoorden. ## Reden 1: Bescherm je koopkracht ## Inflatie en koopkracht zijn veelbesproken onderwerpen. Alles wordt duurder, en dat merken we allemaal. De overheid geeft veel redenen voor de inflatie, maar wijst zelden naar zichzelf of de centrale banken. Rond 1950 kon een gemiddelde boer 2-3 mensen voeden; in 2020 waren dat er 150-200. Boeren zijn veel efficiënter en productiever geworden. Hierdoor is het aantal boeren gedaald van 15% van de bevolking in 1950 naar 1,5% in 2020. Ondanks deze enorme efficiëntie moeten veel boeren doorwerken tot hun AOW-leeftijd om rond te komen. Naast dat er iemand moet zijn om het bedrijf over te nemen, kunnen de meeste boeren simpelweg niet eerder stoppen omdat ze dan niet genoeg cashflow hebben om een welvarend leven te leiden. Een belangrijke oorzaak hiervan is de waardevermindering van de euro. Sparen wordt minder lonend omdat de koopkracht van geld op de bank afneemt. De belangrijkste reden dat de koopkracht van de euro daalt, is het financiële (wan)gedrag van centrale banken en overheden. Sinds 2020 hebben centrale banken (zoals De Nederlandsche Bank) grote hoeveelheden geld bijgedrukt om de kosten van de coronaperiode te dekken. Dit heeft de geldvoorraad in 2,5 jaar met 25% doen toenemen wat direct in relatie staat met de toegenomen inflatie. De overheid blijft geld uitgeven, wat de lasten voor de bevolking verhoogt. Deze lasten worden voor een groot deel verhuld in inflatie. Dit werkt als volgt: 1. De overheid leent geld. 2. De overheid kan de lening niet afbetalen met belastinggeld. 3. De overheid laat kosteloos geld bijdrukken om de lening af te betalen. 4. De bevolking krijgt te maken met inflatie. Inflatie is een verborgen vorm van belasting. Bij 2% inflatie, het doel van centrale banken, verliest je geld in 35 jaar de helft van zijn koopkracht. Heb je in je jonge jaren hard gewerkt voor je oude dag, dan blijft daar nog maar de helft aan koopkracht van over. 10% inflatie? Dan is je koopkracht in zeven jaar gehalveerd. Hoe helpt Bitcoin hierbij? Er zullen maximaal 21 miljoen bitcoins zijn, waarvan 94% (juni 2024) al is vrijgegeven. De rest komt vrij via een bekend schema. Dit staat in sterk contrast met de onbekende en ongeremde geldvermeerdering door centrale banken. Dit betekent dat als je een bitcoin hebt, je altijd jouw-bitcoin/21miljoenste deel bezit. Bij de euro wordt jouw deel van de geldvoorraad continu kleiner door het bijdrukken. Sinds het ontstaan in 2009 heeft Bitcoin een sterke koopkrachttoename laten zien, met een gemiddelde jaarlijkse groei van ongeveer 50%. Dit betekent dat alles goedkoper wordt als je het in Bitcoin uitdrukt. Kostte een gemiddeld huis in 2020 nog ~40 bitcoins, in 2024 is dat ~10 bitcoins. Boeren die sparen in Bitcoin zullen hun koopkracht zien toenemen (mits Bitcoin blijft doen wat het tot nu toe heeft gedaan). ## Reden 2: Gebruik geld dat niet afhankelijk is van overheden en centrale banken ## We zijn gewend dat de overheid en centrale bank ons geld (de euro) beheren, maar tot 1900 was dit niet zo. Moeten geld en staat net zoals kerk en staat gescheiden worden? Boeren worden beïnvloed door overheidsbeleid, en de laatste jaren zijn de protesten tegen dit beleid toegenomen. Wat gebeurt er als je geld gebruikt dat onder controle staat van de partij waar je tegen protesteert? In Canada, waar het politieke klimaat en de vrijheid als vergelijkbaar worden gezien met Nederland, vonden in 2022 de truckersprotesten tegen coronamaatregelen plaats. De overheid en banken namen de drastische maatregel om bankrekeningen te blokkeren, niet alleen van protestanten, maar ook van mensen die doneerden. Zo verloren mensen in één klap toegang tot hun geld en konden ze hun dagelijkse kosten niet meer dekken. In 2024 heeft de Canadese rechtbank deze bankblokkades illegaal verklaard. Hoe konden mensen toch geld uitwisselen? Bitcoin. Omdat Bitcoin niet beheerd wordt door een centrale partij, kon het wel gebruikt worden. Decentrale technieken zoals Bitcoin zorgen ervoor dat overheden niet totalitair kunnen worden, omdat ze geen controle kunnen uitoefenen. Bitcoin is voor iedereen, en niemand kan je stoppen als je het wilt gebruiken. Als dit in Canada zo makkelijk kon gebeuren, waarom dan niet ook in Nederland? En zou je je niet moeten beschermen tegen dergelijke situaties? ## Afsluitende woorden ## Hopelijk heb ik je interesse gewekt om verder te leren. Je werkt ongeveer 80.000 uur in je leven, dus het is zeker de moeite waard om een paar uur te besteden aan het begrijpen van het geld waar je zo hard voor werkt. Meer weten? Lees verder op 'SatsVault' voor een korte introductie of lees een goed boek: - Het Kleine Bitcoinboekje: Waarom Bitcoin belangrijk is voor je vrijheid, financiën en toekomst - De Bitcoin Standaard: Het Decentrale Alternatief Voor Centraal Bankieren - De Fiat Standaard: Schuldenslavernij als alternatief voor de menselijke beschaving - Fiat Food: Why Inflation Destroyed Our Health and How Bitcoin Fixes It Op zoek naar een specifiek onderwerp? Laat het weten.

Oorlog in Oekraïne is ook onze boerenstrijd - deel 2

Het eerste topic is helemaal vol met het aantal reacties wat geplaatst kan worden: https://www.prikkebord.nl/topic/324235/ . Als nadenker wil ik graag deze link naar de Op 1 uitzending van gisteravond plaatsen. We vergeten bijna dat het allemaal om gewone mensen zoals jij en ik gaat die ongewild de gehaktmolen in worden geduwd door machtsbeluste andere mensen (net als in de 2e wereldoorlog): https://www.youtube.com/watch?v=4ujJ1Q-Qgno [quote]Het Westen moet geen terugtrekkende bewegingen maken in de steun aan Oekraïne, vinden schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten. Ze komen net terug uit Oost-Oekraïne, waar ze militair materieel hebben gebracht. Het leger moet versterkt worden om de Russen te stoppen. Want anders gaan de Russen door, vrezen ze. In Op1 vertellen ze over hun reis. Schrijvers Jaap Scholten en Tommy Wieringa zijn net terug uit Oekraine waar ze voor de derde keer spullen hebben gebracht naar het front. Auto’s, medische materialen en alles waar het leger iets aan heeft, want – zeggen ze – we moeten Oekraine blijven steunen. In Op1 laten ze zien wat ze daar zijn tegengekomen. “Alles is stuk. Er liggen overal mijnen. Dat maakt het leven in dat gebied onmogelijk”, vertelt Wieringa. Kijk de video hieronder voor de beelden. Meer: https://op1npo.nl/2024/03/06/jaap-scholten-en-tommy-wieringa-brachten-militair-materieel-naar-oost-oekraine/ [/quote] Ook mooi dat in deze uitzending ook een ander menselijk trauma uit de 2e wereldoorlog werd besproken, ook hier gaat het over mensen zoals jij en ik: [quote]Een tragisch hoofdstuk in de vaderlandse oorlogsgeschiedenis is verfilmd. Vanaf aanstaande zondag is de dramaserie De Joodse Raad te zien bij de EO met belangrijke rollen van Pierre Bokma en Malou Gorter. Samenwerken met de Duitsers om zo erger te voorkomen was het devies van de toen al omstreden Raad. Rob Oudkerk, wiens opa voorzitter van de Raad was, heeft geëmotioneerd gekeken. Bokma, Gorter en Oudkerk zijn te gast in Op1. Meer: https://op1npo.nl/2024/03/06/pierre-bokma-malou-gorter-en-rob-oudkerk-over-de-dramaserie-de-joodse-raad/ [/quote]

Harmen Endendijk nieuwe voorzitter NMV

[quote]Harmen Endendijk, nieuwe voorzitter NMV, pleit voor eigen visie in beleid, vereenvoudiging mestwetgeving, herziening derogatie en dialoog-actie-juridische stappen voor sterker melkveehoudersbelang.[/quote] De leden van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) hebben dinsdag met 47 stemmen voor en twee blanco gekozen voor Harmen Endendijk uit Ermelo (GD) als nieuwe voorzitter van de vakbond. Endendijk is daarmee de opvolger van Henk Bleker die eind afgelopen jaar zijn functie bij de NMV neerlegde. Paul Gosselink uit Sinderen (GD) is de nieuwe vicevoorzitter. Hij trad de afgelopen maanden op als interim-voorzitter. Endendijk vertelde tijdens de Algemene Ledenvergadering in De Schakel in Nijkerk dat zijn vader bij de eerste leden van NMV hoorde. Hij wil de doelstellingen van de vakbond naar eigen zeggen zo goed mogelijk naar voren brengen bij de beleidsmaatregelen en zorgen voor een eigen visie. „Je kunt beter ten onder gaan met je eigen visie dan met die van een ander,” gaf Endendijk met enige zelfspot een uitspraak van Johan Cruyff als voorbeeld. Het belangrijkste vindt hij dat je moet kunnen leven van het melken van koeien. Daarnaast wil hij zich inzetten voor een gelijk speelveld op de internationale markt. Bodem en mest Voor de komende jaren moet er goed gekeken worden naar het beleid aangaande bodem en mest, zo vindt hij. De mestwetgeving moet bovendien eenvoudiger worden. „Een melkveehouder moet dit zelf kunnen invullen en er moet sprake zijn van enige coulance bij de overheid wanneer hier fouten in staan.” Harmen Endendijk pleit ook voor een herziening van de derogatie. „Bij afbouw van de derogatie moeten ook de bijbehorende maatregelen verdwijnen.” Het gebruik van kunstmestvervangers bovenop de norm voor dierlijke mest moet mogelijk zijn, volgens de nieuwe voorzitter. „Inmiddels is wetenschappelijk aangetoond dat dierlijke mest beter is voor het milieu en de waterkwaliteit dan kunstmest.” Drie stappen Het gevraagd worden als voorzitter voor de NMV vindt Endendijk eervol. „Er gaat veel veranderen en daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. Er zit een hoop inhoudelijke kennis in de club. We worden in Den Haag inmiddels serieus genomen. Ik denk dat we moeten werken in drie stappen. Eerst mondeling, daarna fysieke actie durven voeren en ook de juridische weg moet je niet schuwen. Je staat sterker aan tafel met een fanatieke achterban.” Endendijk is melkveehouder in Ermelo en daarnaast al jaren vaste columnist van de regiobladen Veldpost, Vee & Gewas, Stal & Akker en Agraaf van Agrio, de uitgever van onder andere Melkvee. Tekst: Co Schipper

LTO voert spoedoverleg met landbouwminister Adema/ Waarschuwing John Spithoven

[quote]LTO Nederland voert komende week spoedoverleg met landbouwminister Piet Adema. Dat is de uitkomst van 'indringend contact' met minister-president Mark Rutte, diverse ministers en de top van het ministerie van LNV dat LTO naar eigen zeggen de afgelopen dagen had.[/quote] Bovenstaand bericht bereikte mij vanavond. De spanningen lopen tot het kookpunt. Maar ik wil elke belangenbehartiger waarschuwen om op dit moment niet met dit kabinet in gesprek te gaan. Ik zal hieronder op een transpartante en open manier uitleggen waarom ik deze waarschuwing doe. Het grootste knelpunt is op dit moment het verlies van derogatie met als gevolg een als maar meer en meer ontwrichtende mest markt. Als tweede de uitrol van het NPLG middels de internetconsultatie en de stappen die provincies zetten. Over dit laatste zeg ik nu niets. SSC komt voor een ieder met een uitleg wat de gevolgen zijn. Maar dan het eerste punt, het verlies van de derogatie. Mijn dringende advies, dit kabinet heeft bewust en willens en wetens de huidige chaos veroorzaakt. De handreiking deze week zal daarom de rechtspositie van alle leden van de belangenbehartiging en daarmee alle boeren schaden. Waarom? dat wordt in de volgende uitspraak uit Oostenrijk duidelijk. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212343&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1 De nitraatrichtlijn heeft tot doel de nitraten uit agrarische bronnen in wateren (grond en oppervlakte) onder de drinkwaternorm te brengen en vervolgens zorg te dragen dat er geen verslechtering op treedt. Deze norm is de 50 mg per liter. In bovenstaande uitspraak blijkt dat de nitraatrichtlijn onder het Unierecht valt en daarmee ook onder het Verdrag van Aarhus. Het verdrag van Aarhus, uit 1998, regelt voor een ieder inzage, inspraak en rechtsgang over emissie gegevens. Nederland heeft een landenrapportage, een actie programma en een addendum bij de EU commissie ingediend. Op basis van die aangeleverde gegevens (onder verantwoordelijkheid van het Nederlandse kabinet), die voort vloeien als een verplichting van de Nitraatrichtlijn, heeft de EU commissie een besluit genomen over de derogatie van 2022 tot en met 2026. De EU commissie heeft dit met lidstaat Nederland gecommuniceerd middels de Derogatie beschikking. Vervolgens heeft het Nederlandse kabinet de derogatie beschikking via diverse uitvoeringsbesluiten onder gebracht in de Meststoffenwet. De minister heeft met deze handelswijze in strijd gehandeld met het verdrag van Aarhus. Elke ingezetene is het recht ontnomen op inzage, zienswijze en rechtsgang bij de landenrapportage, het actieprogramma, het addendum en de wijziging uitvoeringsbesluit Meststoffenwet . Als belangenbehartiging, hun leden en niet georganiseerden stilzwijgend bovenstaande dwaling accepteren , zullen zij hun recht op herziening verspelen. De minister en dit kabinet hebben de derogatie beschikking geaccepteerd en kunnen hier niet van afwijken. Daarom zullen zij ook niets in deze kunnen betekenen voor de boeren Maar belangenbehartiging, hun leden en niet georganiseerden kunnen wel wat doen. Dien komende maandag een herzieningsverzoek in met als motivatie in ieder geval het respecteren van het Unieverdrag en het verdrag van Aarhus. Mocht er behoefte wezen om inhoudelijke zaken op te voeren in het herzieningsverzoek, dan verwijs ik een ieder naar het beslisdocument van de EU commissie. In bovenstaande link (pre justitieel advies Oostenrijk) staat hoe een herzieningsverzoek gaat. Het is een hele lap tekst, ik heb op een zo transparant mogelijke manier geprobeerd uit te leggen wat de gevolgen zijn van een dealtje sluiten met dit kabinet, u accepteert stilzwijgend de gevolgen van het ontzeggen van het recht op inspraak, inzage en rechtsgang.

Wordt Adema de 'Verlosser' van de grondgebonden melkveehouder of wordt Holman de 'Martelaar' van de intensieve Brabantse veehouderij

Door John Spithoven, Het is vrijdag, eind van de week. Het is in Europa terecht onrustig. Om verschillende redenen gaan boeren terecht de straat op. In Nederland ook. Adema, die pas anderhalf jaar minister is, probeert met chaos tactiek zijn persoonlijke idealen te verwezenlijken. Door een opeenstapeling van destructief beleid is er voor geen enkele agrarisch ondernemer een toekomst in Nederland. Stikstof, NPLG, water, klimaat en derogatie zorgt voor eenheid onder de boeren tegen over de minister. Eenheid die lang zoek was en belangenbehartiging niet kon leveren. En dan ineens zegt Adema dat hij voor de boeren naar Brussel gaat. Hij wil iets regelen voor de boeren, voor de grondgebonden boeren, want die wil het kabinet zo graag (ineens). Adema wil weer verdeeldheid, en Adema wil zijn punt maken door eerst met destructief beleid een schot voor de boeg te lossen om vervolgens als 'Verlosser' de grondgebonden boer te redden.... voor even dan. Want bij het NPLG komen de grondgebonden boeren ook aan de beurt......NPLG staat synoniem voor 45 % van het landbouw areaal vernietigen. Boeren, trap niet in het trucje van Adema!!! Maar er was meer deze week, een landbouw begrotingsdebat. En daar was nieuwbakken ex boer ex EDF, zij instromer Holman van het Nieuw Socialistisch Contract. In zijn tweede politieke optreden in zijn carrière was hij ditmaal net zo teleur stellend als de eerste keer. Als ervaringsdeskundige hield hij de kamer voor dat boeren klaar waren voor een forse krimp. Hij kreeg zelfs een compliment van Tjeerdje 50%. Maar waarom krimp kon hij niet duidelijk maken, zo iets van inspraak zonder inzicht geeft uitspraak zonder uitzicht. Holman wil graag krimp, de Brabanders straffen , de varkensboeren en de pluimveehouders. Waarom? Omdat hij zichzelf nu eenmaal op het tweede kamer podium heeft gehesen voor deze gelegenheid (en zijn rancune tegen de Brabanders) door zich als vrijwilliger bij Pieter aan te melden.... En de boer.....die gaat de straat op....terecht....omdat hij zoekende is naar een daadkrachtig rechtvaardig bestuurder....in alle opzichten, als belangenbehartiger, als kamerlid en als minister.

Nieuwe reacties

Erik1979.


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Woonplaats: Alpenrod
Leeftijd: 45jr
Laatst online: 3u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering