Wie gaat de zure boodschap van Sjaak en Roy brengen..?.

Onder het motto van een broedende kip moet je niet storen is er in de nacht voor Hemelvaartsdag een uilskuiken uitgebroed.....en waar normaal gesproken op Hemelvaartsdag vroeg in de ochtend er altijd gestart wordt met dauwtrappen, waren Mark en vrinden druk in de weer met het opstellen van het geboortekaartje......van een .... uilskuiken. Normaal moet een geboorte gevierd worden en worden er geboortekaartjes rond gestuurd. Nu is dat anders. Sjaak en Roy zijn naarstig op zoek naar een boodschapper.....nadat woensdag het eerst de beurt was aan alle vakgroepvoorzitters, wilde het nog niet lukken met de boodschap. Loyaliteit was er alleen aan Sjaak, niet aan hun leden en afdelingsbesturen.Missie mislukt voor Sjaak. Dan maar leessessies organiseren voor andere belangenorganisaties op donderdag. En weer niet gelukt. Overal wel ronkende persberichten maar de boodschap over hoe de veehouderij in transitie wordt geleid wil niet landen. Ook mij is bewust of onbewust de boodschap ter ore gekomen. Maar Sjaak, dit zuur ga je zelf maar aan de boeren vertellen. En zuur is de boodschap.... .zeker voor de melkveehouderij blijft er over 12 jaar in 2035 maar heel weinig perspectief over.....

Al 100.000 Nederlanders geloven in kwaadaardige elite-complot, en dat aantal neemt verder toe

[quote]De complottheorie dat een kwaadaardige, wereldwijde elite mensen tot slaaf wil maken of wil doden gaat niet meer weg, denkt geheime dienst AIVD. Sterker: sinds de coronatijd groeide het aantal aanhangers zelfs iets. Al meer dan 100.000 mensen in ons land geloven in een kwade elite die achter de schermen aan de touwtjes trekt. Die extremistische groepering dreigt zich in een uiterste geval zelfs af te splitsen van de samenleving met alle gevolgen van dien, waarschuwt veiligheidsdienst AIVD in een rapportage. In de coronaperiode won de complottheorie terrein: het coronavirus zou bewust zijn ontwikkeld en verspreid, door een kwaadaardige groep leiders die in de schaduw de touwtjes in handen zou hebben, met als doel om via de wetenschap, de media en grote bedrijven totale wereldcontrole te vergaren. Het World Economic Forum van Klaus Schwab wordt in dat verband vaak genoemd, ook door Forum voor Democratie van Thierry Baudet.[/quote]

Weer duizenden dieren dood door stalbrand, verzekeraars willen maatregelen

Drieduizend varkens kwamen om bij een stalbrand in Reusel dinsdag. Verzekeraars riepen eerder al op tot meer maatregelen door boeren en overheid, om branden in stallen te voorkomen. De brand in Reusel staat niet op zichzelf. Vorig jaar zijn 44.667 dieren omgekomen bij stalbranden in Brabant. Dat blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars, geanalyseerd door Omroep Brabant. Zo zou er een maximaal aantal dieren per staldeel moeten zijn en zouden stallen elk jaar op brandveiligheid gekeurd moeten worden. Die regels zijn in de maak, maar zijn nog niet ingevoerd.43.000 kippen De Brabantse cijfers worden grotendeels gekleurd door een heel grote brand. In april 2022 kwamen namelijk 43.000 kippen om bij brand in twee kippenstallen in Asten-Heusden. De andere dierlijke slachtoffers vielen bij vier andere branden. Een jaar eerder waren er geen stalbranden met dode dieren in onze provincie, volgens het Verbond van Verzekeraars. Landelijk zijn vorig jaar 130.000 dieren om het leven gekomen door een brand in de stal waar ze werden gehouden. Dat is iets meer dan in de jaren ervoor. De stijging komt door zeven branden bij boerderijen met kippen. "Eén stalbrand in de pluimveesector kan het aantal dierlijke slachtoffers in één keer flink laten stijgen", zo verklaart het Verbond van Verzekeraars.In 2021 waren er landelijk 35 stalbranden. Daarbij vonden slechts 6915 dieren de dood, gemiddeld 198 per brand. Toen waren er geen branden bij pluimveebedrijven. In 2020 registreerden de verzekeraars 54 stalbranden met in totaal 108.794 dode dieren, gemiddeld 2015 per keer. Bekijk hier waar bij jou in de buurt stalbranden waren: KeuringVolgens boeren- en tuindersorganisatie LTO doen veehouders al veel om de brandveiligheid op hun bedrijf te verbeteren. De pluimveehouderij, de varkenshouderij en de kalverhouderij hebben een verplichte elektrakeuring al opgenomen in hun kwaliteitssystemen. LTO werkt sinds 2012 al samen met onder meer de Dierenbescherming en Brandweer Nederland aan het verbeteren van brandveiligheid in stallen. Doel is boeren te helpen bij bijvoorbeeld snel ontdekken van brand, voorkomen van kortsluiting en snel handelen om de gevolgen van een stalbrand te beperken. "Iedere stalbrand is verschrikkelijk en is er één teveel", zegt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw. "We werken hard aan de verstevigde aanpak van stalbranden." De verplichte brandveiligheidskeuring is daar onderdeel van. Doel van deze maatregelen is het aantal branden in 2026 te hebben gehalveerd ten opzichte van 2020. De stijging vorig jaar onderstreept het belang daarvan, aldus het ministerie. LTO noemt het 'spijtig' dat het aantal stalbranden toch weer is toegenomen. "Het laat zien dat we er ondanks alle inspanningen van veehouders nog niet zijn." Bij de brand in Asten kwamen tienduizenden kippen om het leven. LEES OOK: Tienduizenden kippen omgekomen bij brand in stallen

Nederland ontkomt niet aan uit de lucht halen van CO2, maar mogelijkheden beperkt

Nederland is zó snel door de hoeveelheid CO2 heen die het nog mag uitstoten, dat het ook CO2 uit de lucht zal moeten halen. Maar Nederland heeft hiervoor maar beperkte mogelijkheden en dus moeten overheden en bedrijven zich daarmee niet rijk rekenen. Dat zeggen klimaatexperts tegen de NOS.De vergelijking met de stikstof-discussie dringt zich op, zeggen ze. Want ook daarbij is lang vertrouwd op compensatie van te veel stikstofuitstoot in de toekomst. Met het huidige niveau van de wereldwijde uitstoot, is 1,5 graad opwarming binnen negen jaar bereikt. Alom wordt die 1,5 graad als belangrijke grens gezien, omdat de klimaateffecten daarboven naar alle waarschijnlijkheid flink ernstiger worden. Om te voorkomen dat die grens overschreden wordt, moet de uitstoot vanaf nu elk jaar fors naar beneden, om rond 2040 op nul uit te komen. Niet alleen in Nederland, maar ook in landen als China en India. Omdat de wereld tot nu toe te traag is met uitstootreductie, wordt er in vrijwel alle klimaatscenario's ook gerekend op technieken waarmee in de toekomst CO2 uit de lucht wordt gehaald. Daarmee krijgt de wereld 10 tot 15 jaar extra de tijd, tot 2050-2055. Dat blijkt ook uit het recente rapport van het VN-Klimaatpanel IPCC. Maar op Nederlands grondgebied bestaan maar weinig mogelijkheden.Op de High Tech Campus in Eindhoven experimenteert een bedrijf met een machine die CO2 uit de lucht filtert:Er zijn verschillende methodes om CO2 uit de lucht te halen. Zo wordt het aanplanten van extra bos als goede klimaatmaatregel gezien. Een tweede optie is het telen van speciale 'energiegewassen', die CO2 gebruiken om te groeien en daarna worden opgestookt in een elektriciteitscentrale. De CO2 wordt daarbij afgevangen en onder de grond opgeslagen. Het resultaat in de lucht wordt daardoor negatief, waardoor dit ook wel 'negatieve emissies' worden genoemd. Een derde mogelijkheid is het direct verwijderen van CO2 uit de lucht met een installatie. Die bestaat al, maar het lukt nog nergens om dit op grote schaal in te zetten.Ook de andere opties staan nog in de kinderschoenen, omdat er (nog) geen businesscase voor is. Waarom ze dan toch in alle klimaatscenario's zitten? Onderzoeker Detlef van Vuuren van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Universiteit Utrecht zegt dat ervan wordt uitgegaan dat de technieken binnen enkele decennia toch beschikbaar komen, en ze zijn broodnodig." We proberen te kijken hoe we die 1,5 graad toch nog kunnen bereiken. We verkennen daarvoor allerlei paden, ook paden waarin we fors uitgaan van gedragsverandering: bijvoorbeeld minder vliegen, minder vlees eten of meer energiebesparing. Maar zelfs als we al die puzzelstukjes op tafel leggen, dan is er nog een puzzelstukje nodig waarmee CO2 uit de lucht wordt gehaald." Wat maakt een graadje meer of minder opwarming eigenlijk uit? Dat zie je in deze video:Maar binnen Nederland zijn de mogelijkheden beperkt, waarschuwt Cor Leguijt van adviesbureau CE Delft. Hij onderzocht vorig jaar hoeveel CO2 Nederland nog mag uitstoten, en of nieuwe gaswinning op de Noordzee daar nog wel bij past. Een antwoord op die laatste vraag is moeilijk te geven, zegt hij. Wel werd in het onderzoek duidelijk dat Nederland maar weinig opties heeft om eenmaal uitgestoten CO2 weer terug te halen."Er is al snel te weinig ruimte, voor bijvoorbeeld de aanplant van nieuwe bossen. Of het is in strijd met doelen van biodiversiteit, of voedselproductie", zegt Leguijt. Welke potentie er binnen Nederland bestaat voor negatieve CO2-emissies, is eerder onderzocht door PBL. Technisch gezien is het potentieel 150 megaton CO2 per jaar, maar het "realistische potentieel" is veel kleiner: 13 megaton in 2030 en 34 megaton in 2050. Leguijt: "Omdat dit dus maar beperkt inzetbaar is, zou Nederland eigenlijk de CO2-uitstoot sneller naar nul moeten reduceren dan het nu van plan is."Vergelijking met stikstof Ook Van Vuuren vindt het vooral belangrijk dat de uitstoot zo snel mogelijk daalt. De techniek om CO2 alsnog uit de lucht te halen, mag dat niet vertragen. Want dan is het dweilen met de kraan open, zegt hij. De vergelijking met stikstof dringt zich op. "Als je dit zou gebruiken als excuus om niet alsnog zo snel mogelijk de uitstoot van fossiele brandstoffen terug te dringen, dan breng je jezelf in een onmogelijke situatie, zoals we ook al hebben gedaan rond stikstof."

Groene geloof voor weggevallen religie

Daar is Ronald Plasterk weer met een sterke column: Ons werelddeel is bijna tweeduizend jaar christelijk geweest, en in een paar decennia ontkerkelijkt. De twee daaruit voortgekomen overtuigingen zijn ofwel compleet verlies van geloof, dan wel een vage vorm van theïsme: dat er toch ’iets’ moet zijn, want helemaal niets is zo’n kale bedoening. Die laatste geloofsovertuiging heb ik eerder aangeduid als ’ietsisme’. De mens is door evolutie ontstaan, toevallige mutaties gevolgd door natuurlijke selectie. Het is een weinig plausibel idee dat er ergens in het heelal een wezen bestaat dat heeft bedacht dat op deze planeet de mens moest ontstaan, een wezen dat de wereld in zijn hand heeft maar wel de Holocaust en Killing Fields liet gebeuren. Toch leerde de kerk ons: ’Waartoe zijn wij op aarde? Om god te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.’ Voor een bioloog is het altijd legitiem om de vraag te stellen wat het evolutionaire voordeel is waardoor iets is ontstaan. Wat was het voordeel van religie? Alle natuurlijke selectie is erop gericht dat mensen doelgerichte wezens zijn: bij alles kijken we naar het doel. We vergaren eten omdat we anders trek krijgen. We kijken uit bij het oversteken omdat we anders aangereden kunnen worden. Ons leven is een aaneenschakeling van doelgerichte handelingen. Misschien waren er in de evolutie mensen die het allemaal niets kon schelen, maar die zijn direct door een holenbeer opgegeten. Onze psyche is geselecteerd op het permanent voor ogen houden van doelen. Dat dan het leven als geheel geen doel zou hebben past niet in ons denken. Daar komt bij: wij zijn sociale dieren, leden van een groep. Het is evolutionair gunstig dat we met onze ’stam’ een gemeenschappelijk doel hebben. Blok steen De aarde koelt af, over een paar miljard jaar is er op dit koude blok steen niemand meer, niemand die de Matthäus-Passion kent, niemand die van iemand houdt. Dat zou een deprimerende gedachte kunnen zijn! Maar gelukkig zijn wij flexibel. We staan elke ochtend op, we leven vrolijk verder zonder geloof. Maar die vier miljard jaar menselijke evolutie is niet weg. We snakken dus nog steeds naar een gemeenschappelijk geloof in iets groots, een verhaal waar onze hele stam enthousiast over is. Dit is de biologisch plausibele verklaring voor de irrationaliteit rond het begrip natuur. Het Onze Vader en Wees gegroet Maria zijn verdwenen, maar er is iets voor teruggekomen. Het groene geloof vervangt de weggevallen religie. Het leverde destijds een gemeenschapsgevoel op om samen ter communie te gaan. Nu is dat om iets groens te doen. Beleggingsfonds We benoemen in het bestuur van ons pensioenfonds een GroenLinkser, voortaan is het doel van het beleggingsfonds om windmolens te financieren. De winsten van de Postcodeloterij gaan niet meer naar de paters in Afrika maar naar Urgenda. Om dit religieuze karakter te illustreren (je zou haast denken om het belachelijk te maken) krijgt Greta Thunberg een eredoctoraat van de theologische faculteit in Helsinki. Het christelijke geloof kon genadeloos zijn voor ketters, en het groene geloof is niet anders. Kijk eens naar de reacties op de verkiezingswinst van BBB: seksisme, ageism, neerkijken op mensen met een lagere opleiding. Het gebeurt openlijk, en door hooggeplaatste personen. Het gaat allemaal op de persoon, ad hominem. Er zijn zelfs hoogleraren, meestal in vakken als vrijetijdswetenschap of transitiekunde, die anderen het zwijgen willen opleggen. Toen in de drooggelegde Oostvaardersplassen, waar ooit de schollen rondzwommen, ’natuur’ werd aangelegd, werden daar buitenlandse hoefdieren neergezet; die gingen er dood van de honger. Toen buurtbewoners dat zielig vonden en ze gingen bijvoeren, was de eerste reactie van de priesterkaste van het groene geloof dat die laagopgeleide tokkies met hun domme vingers van de vrije natuur moesten afblijven. Uiteindelijk worden de dieren nu gelukkig netjes verzorgd. De dassen rukken op in ons land, de wolven ook. Het is te hopen dat de wolven snel de dassen opeten, anders gaan er binnenkort geen treinen meer, en loopt onze natuur onder water omdat de dassen de dijken ondergraven. Er wordt een keer een mens gepakt en dan is het over met de wolvenpret. Religieuze sfeer Het wordt tijd dat discussies over natuur uit de religieuze sfeer worden getrokken. Iedereen wil wonen in een mooi land, waar ruimte is voor wonen, werk, verkeer en recreatie, en veel ruimte voor natuur. Op veel punten staat de natuur er goed voor, maar er zijn altijd punten voor verbetering. We willen van fossiele brandstoffen af, gelukkig is er kernenergie. Laten we daar allemaal normaal over van gedachten wisselen. We geloven niet meer in de hel, de angst voor de hel moeten we niet vervangen door angst dat over tien jaar de natuur omvalt. De mensen die die angst voeden zijn deels slecht geïnformeerde gelovigen, maar soms ook cynische politici die – net als vroegere pausen – hun loopbaan baseren op het exploiteren van de angst van die gelovigen. Met dank aan de Telegraaf: https://telegraaf.nl/

Overleg over landbouwakkoord onder hoogspanning, Rutte in de nacht aangeschoven

Betrokken organisaties hebben in Den Haag urenlang onderhandeld over het akkoord. Op een landgoed aan de rand van Den Haag wordt door partijen nog altijd gesproken over een landbouwakkoord. Rond 01.00 uur schoof ook premier Rutte aan. Een betrokkene zegt tegen de NOS dat hij erbij is gekomen in een ultieme poging om tot een akkoord te komen. Aan tafel zitten ook nog landbouworganisatie LTO en minister Adema. Anderen partijen zitten elders in het gebouw en wachten de uitkomst af. Het overleg is al uren gaande. Hoe het er precies voor staat, blijft onduidelijk. Zowel LTO als de minister sprak vorige maand over het belang om er medio mei uit te komen. Volgens bronnen rondom de onderhandelingen is er duidelijkheid over de beperkingen en verplichtingen die boeren zullen worden opgelegd, maar is minder helder hoe het verdienmodel voor boeren er dan uit moet zien. Daarnaast zou er nog discussie zijn over het eventueel vastleggen van een maximumaantal koeien per weiland. Eerder lekte er al een nota van het ministerie van Landbouw, waarin staat dat de minister verwacht zo'n 6,7 miljard euro nodig te hebben om de maatregelen uit het landbouwakkoord uit te voeren. Of het kabinet zo'n bedrag wil betalen en hoe dat geld dan verdeeld wordt, is nog niet duidelijk. Andere maatregelen die naast het maximum aantal koeien besproken worden, zo blijkt uit het document, zijn technische maatregelen zoals emissiearme stallen, het aanpassen van veevoer, minder gewasbeschermingsmiddelen, meer mestverwerking en emissiearm uitrijden van mest en maatregelen zoals het verhogen van het waterpeil en duurzaam bodembeheer. Ook is er nog discussie over de productierechten van boerderijen die ermee stoppen. Zo is het de vraag of het recht om dieren te houden in dat geval kan worden overgedragen op iemand anders dan directe familieleden.

Concept-landbouwakkoord: duurzamer voedsel, hogere prijs boeren

ANP - De landbouw in Nederland wordt in de toekomst volledig duurzaam en zal zo min mogelijk het milieu belasten. Dat staat volgens RTL Nieuws in het concept-landbouwakkoord. Een van de afspraken is dat alle producten in Nederlandse supermarkten moeten voldoen aan een nieuwe norm. Daardoor stijgt de prijs van producten, maar krijgt de boer een betere vergoeding. Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De landbouw in Nederland wordt in de toekomst volledig duurzaam en zal zo min mogelijk het milieu belasten. Dat staat volgens RTL Nieuws in het concept-landbouwakkoord. Dat zijn de belangrijkste voorstellen uit het landbouwakkoord waarover het kabinet het eens probeert te worden met landbouworganisaties, zo schrijft RTL. Daarnaast worden boeren in de toekomst ook verantwoordelijk voor natuurbeheer en krijgen zij daar een beloning voor. Tussenakkoord Al maanden overlegt minister Adema (Landbouw) met de sector over een toekomstplan, dat in 2040 moet zijn gerealiseerd. Een mogelijk akkoord is al een aantal keren uitgesteld. Woensdag is er opnieuw overleg. Mogelijk worden onderhandelaars het dan eens over een tussenakkoord, dat vervolgens wordt doorgerekend op de milieueffecten. Producten duurder Het is de bedoeling dat alle landbouwproducten in Nederland moeten voldoen aan een nieuwe 'duurzaamheidsstandaard'. Dit geldt met name voor groente, fruit, eieren, zuivel en vlees. Hierdoor zullen de producten iets duurder worden, maar tegelijkertijd zal de boer een betere prijs ontvangen. Wat de exacte impact van de prijsstijging zal zijn is nog niet duidelijk. Er wordt gestreefd naar een zo eerlijk mogelijke verdeling tussen consumenten, supermarkten, groothandels, voedselproducenten en boeren.

Onderzoekers: álle dure nieuwe stallen met tovervloeren doen niet wat ze beloven

Technische apparatuur in de veehouderij om de stikstofuitstoot te verminderen werkt minder goed dan eerder werd gedacht. Dat staat volgens NRC en de Gelderlander in de conceptversie van een nog niet gepubliceerd onderzoek van de Wageningen Universiteit. Duizenden agrarische bedrijven stoten daardoor meer stikstof uit dan toegestaan. Een woordvoerder van de Wageningen Universiteit zegt in een reactie dat de onderzoekers betreuren dat er een conceptversie in omloop is en wil verder niet inhoudelijk reageren. "We zouden graag op de inhoud willen ingaan, maar dat kan niet. Het is een conceptversie en het kan nog wel even duren voordat het af is, zorgvuldigheid is erg belangrijk." Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De uitkomsten ervan zijn pijnlijk voor het kabinet en de agrarische sector, schrijft NRC. Technische maatregelen zijn in de ogen van landbouworganisaties als LTO de oplossing voor de stikstofproblemen. Door deze apparatuur te gebruiken zou gedwongen krimp van de veestapel niet nodig zijn. Om de de stikstofuitstoot te reduceren is onder meer ingezet op het gebruik van dit soort innovaties en apparatuur. Het kabinet heeft er 1,2 miljard euro voor gereserveerd. Vooral de zogenoemde emissiearme stalvloeren van melkveehouders zouden teleurstellen. In die vloeren wordt mest snel gescheiden van de urine, maar er is geen bewijs dat die nieuwe techniek beter werkt dan veel oudere apparatuur. Bij pluimveehouders en varkensboeren verlagen de apparaten de uitstoot een kwart tot de helft minder dan wordt geclaimd, zeggen de onderzoekers volgens NRC.

Erik1979.


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: 38jr
Laatst online: 3u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering